You are on page 1of 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

JADUAL PANDUAN PEMARKAHAN EKSTRA KURIKULUM

ARAHAN:
PILIH SATU MARKAH TERTINGGI SAHAJA DARIPADA KEEMPAT-EMPAT
BIDANG, MARKAH MAKSIMA 10.

BIDANG PERKARA MARKAH
Ketua Murid 10
Timbalan/Penolong Ketua Murid 8
Pengurusan Utama Yang Ditubuhkan
Untuk Membantu Sekolah/Pegawas/
Ketua Asrama / Ketua PRS / 7
Kuartermasters / Pengerusi Badan
Perkhidmatan Sekolah
A.
Penolong Ketua Asrama / Pegawas 6
PERKHIDMATA Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Koperasi
N Sekolah
(Bukti Ahli Jawatankuasa Badan-Badan
Penglibatan: Sijil Perkhidmatan atau
Pencapaian) Pengurusan/Bendahari / Setiausaha/ 5
Ketua Biro Asrama/ PRS / Penerima sijil
dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas
Koperasi
Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan
Sokongan 3
- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua
Dorm / Ketua Tingkatan / Penerima sijil
SLAD / PROSTAR
Penolong Ketua Kelas/ Penolong Ketua 2
Bilik/Bendahari Kelas/Setiausaha Kelas
1. ANUGERAH REMAJA PERDANA
(ARP) –ANJURAN KEMENTERIAN
BELIA DAN SUKAN
1.1. Emas 10
1.2. Perak 7
1.3. Gangsa 5
2. PINGAT TUNAS JAYA 10
KEBANGSAAN – ANJURAN
KEMENTERIAN WANITA
B. ANUGERAH 3. ANUGERAH PENGAKAP /PANDU 10
KHAS PUTERI RAJA – ANJURAN
PERSEKUTUAN PENGAKAP
MALAYSIA
4. ANUGERAH KHAS SUKAN
4.1 Peringkat Kebangsaan 5
4.2 Peringkat Negeri 4
4.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 3
1
4.4 Peringkat Sekolah 2
5. PENYERTAANN PERINGKAT
ANTARABANGSA BUKAN ANJURAN
KPM
5.1. Emas 5
5.2. Perak 4
5.3. Gangsa 3
6. LAIN-LAIN
ANUGERAH/PENGHARGAAN KHAS
SETARA
6.1 Peringkat Kebangsaan 10
6.2 Peringkat Negeri 7
6.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5
6.4 Peringkat Sekolah

BIDANG PERKARA MARKAH
1. Aktiviti Kelab Riadah/Hobi 1
2. Aktiviti Pertubuhan Sukarela 1
C. KHIDMAT 3. Aktiviti Rumah Kebajikan/Rumah 1
SUMBANGAN ibadat
4. Aktiviti Kemasyarakatan 1
5. Aktiviti Persembahan Kebudayaan 1
6. Aktiviti Persatuan Kebajikan 1
7. Aktiviti Pasukan Sukarela 1

PERINGKAT NILA EMAS PERA GANG
D. PROGRAM M K SA
NILAM 1. Kebangsaan 10 9 8 7
2. Negeri 9 8 7 6
3. 8 7 6 5
Daerah/Zon/Bahagia
n
4. Sekolah 7 6 5 4

BIDANG PERKARA MARKAH
1. Penyertaan di peringkat 10
antarabangsa yang
C. TIMMS DAN mencapai tahap cemerlang
PISA 2. Penyertaan di peringkat 8
antarabangsa
3. Penyertaan di peringkat kebangsaan 6

GRED MARKAH

2
A Antara 80 hingga 100

B Antara 60 hingga 79

C Antara 40 hingga 59

D Antara 20 hingga 39

E 19 dan kurang

3