RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERMAINAN CATUR

TAHUN 2017
BI TARIK TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI
L H
1. 15.02.1 Mesyuarat Melantik ahli 1. Memilih AJK Kelab.
7 Agung Kelab jawatankuasa 2. Melantik secara rasmi AJK
Kelab Kelab.
2. 08.03.1 Pengenalan Memperkenalkan 1. Menunjukkan satu persatu
7 Permainan nama setiap buah buah catur yang terdapat
Catur catur dalam permainan.
2. Memperkenalkan nama
setiap buah catur
3. 05.04.1 Buah catur Menerangkan 1. Menunjukkan kedudukan
7 kedudukan setiap yang betul bagi setiap
buah catur dalam buah catur.
permainan
4. 26.04.1 Peraturan Memperkenalkan 1. Menerangkan peraturan-
7 Permainan peraturan peraturan permainan
permainan catur catur.
5. 24.05.1 Fungsi buah Menerangkan 1. Menerangkan fungsi buah
7 catur fungsi buah catur catur dalam permainan
dalam permainan
6. 19.07.1 Teknik asas Menerangkan 1. Menerangkan teknik-
7 teknik asas teknik asas dalam
permainan catur permainan catur
7. 09.08.1 Latihan Melatih murid 1. Murid-murid berlatih
7 teknik yang betul bermain catur bersama
dalam bermain rakan-rakan sambal
catur dibimbing oleh guru
penasihat.
8. 06.09.1 Teknik gerakan Menerangkan 1. Menerangkan cara untuk
7 khas teknik gerakan menentukan teknik
kenaikan bidak.
2. Menerangkan cara untuk
melakukan teknik
kingside castling.
3. Menerangkan cara untuk
melakukan teknik
queenside castling.
4. Menerangkan cara untuk
melakukan en passant
9. 29.09.1 Latihan catur Murid 1. Murid berlatih bermain
7 mengaplikasikan catur menggunakan
teknik-teknik yang teknik-teknik yang telah
diajar. di pelajari.

7 catur rakan sambal di pantau oleh guru penasihat.10.1 Pertandingan Penilaian 1. Murid berlawan sesama . 2.10 25. . Murid yang menang perlawanan akan dipilih sebagai pemain terbaik.