You are on page 1of 2

TINGKATAN : SATU JUDUL BUKU : DESTINASI IMPIAN TINGKATAN 1

PENERBIT : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KOD BUKU : F051145

PENERIMAAN KELUARAN
Rujukan Oleh
Bilangan Bilangan
Tarikh Daripada Tarikh Tingkatan No Rujukan
No Fail Nota Serahan Naskhah (Nama & Jawatan) Naskhah

Dewan Bahasa Dan Hj Mohmad Sarip
19.12.14 05 80832 181
Pustaka Pengetua
4.1.15 Tingkatan 1 SPBTG-2015 176

Disemak oleh GPK HEM

Nuurunnuha
5.11.15 06 SPBTG-2015 173 Tingkatan 1
SU SPBT

Disemak oleh Pengetua

4.1.16 Tingkatan 1 SPBTG-2016 178

Disemak oleh GPK HEM

16 0 30.1.12.14 181 4. HARGA : RM5.15 5 5.11.30 BAKI Jumlah Catatan Tarikh Naskhah 19.16 0 .15 5 30.1.6.15 178 4.12.15 178 2 hilang 31.6.