You are on page 1of 2

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------------------------------
Ν. Σμύρνη, 13-12-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
Αρ.Πρωτ: 14630β
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
-------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 165
ΠΡΟΣ: Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Σμύρνης
Τ.Κ. – Πόλη : 17121 Ν. Σμύρνη
« Ο Χρυσόστομος Σμύρνης»
Πληροφορίες: Σαγιά Γεωργία
Τηλ. : 2131617404
FAX : 213 1617420
e-mail : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr
ΚΟΙΝ: Περιφερειακή Διεύθυνση
Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής
Τσόχα 15-17
11521-Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα προσμέτρησης ώρας σίτισης ως διδακτικής
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 290/16-11-2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας σχετικά με το θέμα της προσμέτρησης της ώρας σίτισης
ως διδακτικής στο ολοήμερο πρόγραμμα, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν όσα αναφέρονται στην
με αρ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1324/2016, τ.Β΄) για τη λειτουργία του
Ολοήμερου Προγράμματος.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Γεώργιος Κέντρος