You are on page 1of 7

TATA KEBAKTIAN PERNIKAHAN

ATUS DENGAN YONA MIRAM GOJANG
TALITAKUM,SUKAHARAPAN 18 NOPEMBER 2016

1. Menyanyi KJ.18 : 1&3 “Allah Hadir Bagi Kita”
 Allah hadir bagi kita dan hendak membri berkat
Melimpahlkan kuasa rohNya bagai hujan yang lebat
Ref: Denga Roh Kudus ya Tuhan, umatMu berkatilah
Baharui hati kami, oh curahkan kurnia
 Allah hadir oh percaya dan berdoa padaNya
Agar kita dikobarkan oleh nyala kasihNya Ref
2. Votum dan Salam
P : Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah ini adalah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari
Allah Bapa kita , dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh
Kudus menyertai kamu sekalian.
J : 5 5 6 5’I 1 1 2 1’ I 4 4 3 2 1 2 1
Ha-le-lu-ya ha-le-lu-ya ha-le-lu...........ya
3. Pembacaan Hukum Kasih : Matius 22 : 37 – 40
4. Menyanyi : PKJ.128 : 1-3 “ Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi”
 Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, Lebar,panjang,tinggi,dalam tak terpri
Walau melampaui akal kita yang fana dengan orang kudus kenal kasih yang kekal
 Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya,kasih terbesar
Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak megahkan diri tidak mengenal dengki
 Brikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh
Dan yang terutama;kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami,senantiasa berseri.
5. Doa Pembacaan Alkitab
6. Pembacaan Alkitab
7. Khotbah
8. Menyanyi: KJ.317 : 1&4 “Hari Ini Tuhan Berkati “
 Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji
Moga-moga rumah tangganya,Kau beri tentram bahagia

Reff : Puji Tuhan,Puji Dia,Sang Pencipta manusia, Ia suka memberkati
Yg bersatu dalam kasih ! (AMIN) sesudah bait 4
 Dalam Dikau sumber kurnia, mempelai tetap setia,
Dalam Dikau sang Jurus’lamat, umatMu beroleh rahmat Reff
9. Pemberkatan Nikah

Kau bimbing kami selamanya Segala hormat. 14. Menyanyi KJ.puji dan syukur kami panjatkan kepadaMu  Ya Roh Kudus. tolong kami mewujudkan kasihMu.Tritunggal yg kudus kekal terpujilah.Allahmu beranugerah Bri dari Sion yang teguh.  Pembacaan Formulir  Pengakuan dan Janji Mempelai  Menyanyi Maz.hai hati mulut tangan! Sempurna dan besar segala karya Tuhan !DibriNya kitapun anug’rah dan berkat.287a : 1-3 “ Sekarang Bersyukur”  Sekarang bersyukur. 10.Menyanyi PKJ. sekarang dan terus selama-lamaNya ! 12.Berkat.Pembacaan Mazmur 128 11.agar s’lalu bersamaMu Ajar kami. Sang Bapa. Yg tak terbilang t’rus. damai sejahtera didalam hidup kita KasiNya tak terp’ri mengasuh anakNya.Doa Syafaat 13. “Selamat menempuh hidup rumah tangga baru.Anak Roh di takhta mahatinggi. bimbing kami. berkatNya pada jalanmu. semula dan tetap  Yg Mahamulia memb’rikan sukacita.289 : 1 & 4 “Keluarga Hidup Indah”  Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya Dengan Kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya Ref: T’rima kasih padaMu Tuhan. Ref.Persembahan.SUKAHARAPAN 18 NOPEMBER 2016 .Tuhan Yesus memberkati” TATA KEBAKTIAN PERNIKAHAN ATUS DENGAN YONA MIRAM GOJANG TALITAKUM.134 : 3 Kiranya khalik dunia. TolonganNya besar seluas dunia !  Muliakan Allahmu yg tiada terbandingi.

panjang...Menyanyi: KJ.ya Dan merasakan tiap suka cita tanpa Tuhannya 17..tinggi. TATA KEBAKTIAN PERNIKAHAN MILKA JAMA DENGAN CHRISTIAN ZAINAL SALULEMO. pengharapan 16.. Kasih karunia dan 19.kasih Tuhan tercermin dalam adalah dari Tuhan hidup kami.  Berbahagia tiap rumah tangga. dimana Kaulah Tamu J : 5 5 6 5’I 1 1 2 1’ I 4 4 3 2 1 2 1 yang tetap Ha-le-lu-ya ha-le-lu-ya ha-le-lu.kasih terbesar  Allah hadir oh percaya dan berdoa padaNya Kasih itu sabar.. tak megahkan diri Agar kita dikobarkan oleh nyala kasihNya tidak mengenal dengki Ref  Brikanlah ya Tuhan iman yang teguh.senantiasa berseri. ia suka memberi.Pembacaan Hukum Kasih : Matius 22 : 37 – 40 tiadalah lengkap 18..128 : 1-3 “ Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi” .Doa Pembacaan Alkitab damai sejahtera dari 20. umatMu berkatilah  Iman dan harapan.dalam tak terpri  Allah hadir bagi kita dan hendak membri berkat Walau melampaui akal kita yang fana dengan orang Melimpahlkan kuasa rohNya bagai hujan yang lebat kudus kenal kasih yang kekal Ref: Denga Roh Kudus ya Tuhan.Pembacaan Alkitab Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan 21..Khotbah persekutuan dengan Roh 22.Menyanyi : PKJ.Votum dan Salam sungguh.18 : 1&3 “Allah Hadir Bagi  Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. 15 DESEMBER 2015 15.. yang menjadikan langit dan bumi. kasih yang penuh P : Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah ini Dan yang terutama..318 “ Berbahagia Tiap Rumah Tangga “ Kudus menyertai kamu sekalian.. Kita” Lebar. Menyanyi KJ. kasih yang benar dari Baharui hati kami. oh curahkan kurnia ketiganya.

Berkat. JUM’AT. Ref.289 : 1.  Pembacaan Formulir Dalam suka. Kau beri tentram bahagia Ref: Puji Tuhan. 24. cintaMu kekal abadi 1. Menyanyi KJ. jalan Tuhan itulah.Tuhan Yesus  Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji memberkati” Moga-moga rumah tangganya. Menyanyi KJ.puji dan syukur kami memandangMu dengan berseri panjatkan kepadaMu Tiap anggota menanti sabdaMu dan taat akan  Di dunia banyak jalan. TALITAKUM. Ref. 18 NOPEMBER 2016  Bapa kami yang maha kasih.Pengantin sorga.Menyanyi PKJ. Reff: Dengan Roh Kudus ya Tuhan.317: 1-4 “Hari Ini Tuhan 28. Dimana hati girang menyambutMu dan Segala hormat.Allahmu beranugerah bersamaMu Bri dari Sion yang teguh. Ajar kami. oh curahkan kurnia rahmat! Ref.dalam duka kita dalam tanganNya.agar s’lalu Kiranya khalik dunia. tolong kami mewujudkan kasihMu.memberi kasih sempurna TATA IBADAH PERNIKAHAN Dan berkurban untuk umatNya.134 : 3  Ya Roh Kudus. Berkati” “Selamat menempuh hidup rumah tangga baru.Persembahan.Kau bimbing kami P : Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah ini selamanya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan . umatMu berkatilah Dalam Dikau ya Jurus’lamat.  Allah hadir oh percaya dan berdoa padaNya 26. Pemberkatan Nikah  Keluarga hidup indah. Puji Dia Sang Pencipta manusia Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih! (AMIN) sesudah bait 4  Yesus Kristus. bila Tuhan pemimpinNya. bimbing kami. Votum dan Salam langkahnya Ref: T’rima kasih padaMu Tuhan. Jalan lurus hanya satu.jalan mana’kan ditempuh? Firman yang Kau bri.4 “Keluarga Hidup Indah” Reff  Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya Dengan Kasih yang sempurna Tuhan pimpin 2. berkatNya pada jalanmu.  Menyanyi Maz.Doa Syafaat Agar kita dikobarkan oleh nyala KasihNya 27.tak pernah ATUS DENGAN YONA MIRAM GOJANG meninggalkannya.Pembacaan Mazmur 128 Ref. 25.sumber kurnia.  Allah hadir bagi kita dan hendak membri berkat  Dalam Dikau.18 : 1 & 3 ‘Allah Bagi Kta” Dalam suka ataupun duka rahmatMu takkan berubah! Ref.  Pengakuan dan Janji Mempelai Ref.umatMu beroleh Baharui hati kami. 23. mempelai tetap Melimpahkan kuasa rohNya bagai hujan yang lebat setia.

ia suka memberi. umatMu beroleh rahmat Reff 3.Allahmu beranugerah. Persembahan. Tritunggal yg 6.kasih yg benar. Doa Pembacaan Alkitab Yg tak terbilang t’rus. LOBO’ (NEK DISTA) . senantiasa berseri anug’rah dan berkat.Menyanyi KJ : 317 : 1&4 “Hari ini Tuhan Berkati  Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji moga. J:5 5 6 5’ 1 1 2 1’ 4 4 3 2 1 2 1 Dalam Dikau sang Ha-le-lu-ya ha-le-lu-ya ha-le-lu-.: 287 a: 1-3 “ Sekarang  Brikanlah ya Tuhan iman yg teguh.kasih yg penuh  Sekarang bersyukur.panjang.dalam tak terpri’ Kiranya khalik dunia.Anak Roh ditakhta mahatinggi. Pembacaan Mazmur 128 Kasih itu sabar. Sang Bapa.. semula dan tetap  Yg Mahamulia memb’rikan sukacita.Kau beri tentram bahagia. Khotbah Sekarang dan terus selama-lamanya ! 8. NYANYIAN KEBAKTIAN PENGHIBURAN (ALM.) BAPAK ZET moga rumah tangganya . Puji Dia Sang Pencipta manusia. Bri dari Walau melampaui akal kita yg fana dengan orang Sion yg teguh kudus kenal kasih yg kekal berkatNya pada jalanmu  Iman dan harapan. dari ketiganya kasih terbesar. sesudah bait 4  Dalam Dikau sumber kurnia. Pemberkatan Nikah 4. Pembacaan Alkitab kudus kekal terpujilah.bumi. Menyanyi PKJ : 128 : 1-3  Pembacaan Formulir  Pengakuan dan janji mempelai  Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. 5.dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh suka memberkati yg bersatu dalam kasih ! (AMIN) Kudus menyertai kamu sekalian.tinggi. Menyanyi KJ. 7. Pembacaan Hukum Kasih : Matius 22 : 37 – 40 9. ya Jurus’lamat. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Reff : Puji Tuhan.hai hati mulut tangan! Sempurna Dan yang terutama: kasih Tuhan tercermin dan besar segala karya Tuhan! DibriNya kitapun Dalam hidup kami.  Menyanyi Mazmur 134 : 3 Kiranya Khalik Dunia lebar. tak megahkan diri Tidak mengenal dengki 11..damai sejahtera didalam hidup kita KasihNya tak terp’ri mengasuh anakNya TolonganNya besar seluas dunia!  Muliakan Allahmu yg tiada terbandingi.mempelai tetap setia. 10. Ia kita .pengharapan Bersyukur” sungguh..

 Jadilah Tuhan kehendakMu! Berilah RohMu 1. JADILAH TUHAN KEHENDAKMU  Di jalan maut kelam sekalipun ‘ku tidak takut pada  Jadilah Tuhan kehendakMu. 415 : 1. bukanlah milikku.namun hidupku rumput hijau berkenan kiniadalah milikMu Ref: O. membuat aku  Jadilah Tuhan kehendakMu! Sucikan hati pikiranku Tiliklah aku dan ujilah.  Adakah hatimu sarat. susah dan percuma berlelah. PKJ . PKJ. Tuhan bersabdalah. kuatkanlah. ‘ku didepanMu sujud tentram hening Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai sembah  Jadilah Tuhan. jiwa ragamu lelah ? Yesuslah penolong kita. aku pada air tenang kuberserah pasrah penuh. PKJ : 198 : 1. tentram hening. ya dihatiku. gembalaku itu Tuhanku. bersabdalah ya Tuhan Dan membaringkan aku berteduh di padang  Hatiku ini Yesus. GEMBALA BAIK BERSULING NAN  Dihatiku ya Yesus. agar tenang MERDU hatiku dan hilang kuatirku  Gembala baik bersulng nan merdu. kehendakMu! Segala kuasa cerlang bening ditanganMu. kuberserah pasrah penuh. 127 : 1-4 . 5. 129 : 1-3. Dihatiku. 8 DESEMBER 2016 Tolonglah Tuhan. Yesus kawan yg baka. Dihatiku. bersabdalah ya Tuhan.453 : 1.3 : DIHATIKU YA YESUS 4.Gembalaku itu Tuhanku. Tuhan bersabdalah. aku lemah. membuat aku Ref. membimbing Ref. KAU PERKASA KU LEMAH . kutanah liat seteru. naikkan do’a padaNya! Biar kawan lain menghilang. Ia mau menghibur kita atas do’a padaNya. KJ. jamahlah aku. KJ. RAWAMANGUN. bila kurang pasrah diri dalam do’a padaNya.3 . ditanganMu. aku nantikan bagi diriku sentuhanMu Ref : O. O betapa kita tampak cerah. Tuhan bersabdalah. hingga trang Kristus boleh dibawa dalam do’a padaNya.3 : YESUS KAWAN YANG SEJATI kepadaku  Yesus kawan yg sejati bagi kita yg lemah tiap hal Kehidupanku kuasailah. 2. Sebab Gembala adalah teman dan Jurus’lamat Bentuklah aku sesukaMu. Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang bening 3. ya dihatiku.

Tuhan. biar aku dekat padaMu Asal aku dekat padaMu.Th tangan siapa terentang? Hanya Kau. Tiap hari Tuhanku. biar aku dekat padaMu  Saat Kau memanggilku tuntun aku Tuhanku. Tiap hari Tuhanku. dirumahMu ‘ku tinggal tetap . amat tentram Tiap hari Tuhanku. Hingga pada sisiMu.S. hanya Engkau ! Ref: Makin akrab padaMu Yesus ini do’aku.jauhkan’ku dari cela. Pelayan : Pdt. bila aku tenggelam.Matius Maripi. Makin akrab padaMu Yesus ini do’aku. biar aku dekat padaMu  Dalam dunia yang kelam. Kau perkasa ‘ku lemah. hatiku Ref: Makin akrab padaMu Yesus ini do’aku. Ref.