You are on page 1of 5

2.3.

Stabilirea preliminară a adaosurilor de prelucrare si executarea
desenului semifabricatului

Ca parte integrantă a proceselor de producţie, procesele tehnologice pot fi:

- procese tehnologice de prelucrare mecanică;

- procese tehnologice de asamblare.
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin aşchiere cuprinde acea parte a
procesului de producţie legată nemijlocit de schimbarea formei geometrice a
semifabricatelor, referindu-se la totalitatea procedeelor aşchietoare utilizate precum şi a
activităţilor prestate de personalul de deservire directă a maşinilor-unelte în vederea
obţinerii piesei finite. Procesul tehnologic se realizează la diferite locuri de muncă.

Locul de muncă reprezintă acea parte din suprafaţa de producţie echipată cu
utilajul corespunzător efectuării lucrării realizate pe el. În cadrul procesului tehnologic, la
un loc de muncă asupra unui semifabricat se efectuează mai multe operaţii.

Operaţia reprezintă partea din procesul tehnologic care se execută la una sau mai
multe aşezări ale piesei (legată de instalarea semifabricatului) la un anumit loc de
muncă.

La schimbarea locului de muncă şi executarea procesului tehnologic de alt lucrător,
prelucrarea va conţine o altă operaţie. La rândul ei operaţia poate fi constituită din mai
multe faze.

care reprezintă de fapt mişcările executate de operatorul uman în timpul prelucrării sau în vederea pregătirii lucrării. adaosurile tehnologice(înclinaţii. de varianta de matriţare si de utilajul folosit pentru matriţarea ei. Faza: este acea parte a operaţiei caracterizată prin prelucrarea uneia sau mai multor suprafeţe dintr-o singură aşezare şi poziţie cu una sau mai multe scule şi cu acelaşi regim de aşchiere. Trecerea: se desfăşoară în timpul procesului de îndepărtare a unui adaus de prelucrare la aceeaşi aşezare şi poziţie a semifabricatului. La întocmirea desenului semifabricatului matritat trebuie realizate urmatoarele faze succesive: 1. raze de racordare) si abaterile impuse de formă si marimea piesei. Desenul piesei matriţate se întocmeşte pe baza desenului piesei finite la care se adaugă adaosurile de prelucrare. Executarea reperului dintr-un semifabricat cu dimensiuni prea mari va duce la o risipă de material. De asemenea. inclusiv cu acelaşi regim de aşchiere fiind de regulă caracterizat printr-o singură valoare a adâncimii de aşchiere. Fazele şi trecerile se compun din mânuiri. . alegerea unui semifabricat cu dimensiuni foarte apropiate de cele finite poate duce la riscul obţinerii unui rebut irecuperabil. alegerea planului de separatie. Mişcarea se consideră elementul ultim în care se poate descompune un proces tehnologic Alegerea dimensiunilor semifabricatului din care este executată ulterior piesa finită reprezintă o etapă deosebit de importantă in realizarea unei tehnologii corecte. iar fabricaţia are caracter de serie mica sau serie mijlocie. Debitarea din materiale laminate utilizate mai ales atunci când treptele arborilor au diametre apropiate. eficiente si economice. un timp de prelucrare ridicat si o uzură a sculelor foarte mare.

1 Operati Fazele operatiei a 1 Fixarea semifabricatului 2 Strunjirea 3 Largirea 4 Gaurirea 5 Tesirea 6 Alezarea 7 Filetarea 8 Spalarea piesei.strung semiautomat cu 8 axe principale tip 1k282. stabilirea adaosurilor tehnologice. 3. suprafetelor cilindrice.Suflarea suprafetelor interioare cu aer comprimat 9 Control final 2. Operatia 2: Strunjire de degrosare –fixare in universal -strunjirea fetelor frontale .largirea gaurii de trecere . aplicarea amprentelor Tabel 2. 4.strunjirea tesiturii . stabilirea adaosurilor de prelucrare.4 Întocmirea planului de operații pentru executarea semifabricatului Operatia 1:Fixarea semifabricatului.respectiv desprinderea din mandrina pneumatica se face pe utilajul denumit. 2.

-strunjirea celorlalte fete frontale si cilindrice -scoaterea piesei Operatia 3: Strunjire de finisare : -fixarea in universal -strunjire -desprinderea piesei din universal Operatia 4 : Strunjire de superfinisare –fixare in universal -strunjire de finisare -scoaterea din universal Operatia 5: Largirea: -fixarea pe strung automat cu 8 axe principale de tip 1K282 -largirea gaurilor .orizontala.bilaterala. -gaurirea -scoaterea de pe agregat Operatia 7:Tesirea Operatia 8 :Alezarea -prinderea in masina de alezat fin cu diamant.desprinderea piesei Operatia 6: Gaurirea: -fixarea pe agregatul de gaurit vertical cu 26 de axe principale si masa cu 7 posturi.cu 4 axe principale.tip 2706 -alezarea propriu-zisa -scoaterea piesei Operatia 9:Control final -aşezarea piesei pe masa de control .

suprafetelor cilindrice. -efectuarea măsurătorilor Tabel 2.unealta operatie operatiei 1 Strunjire de Strung semi-automat degrosare:strunjirea fetelor frontale .Operații pentru executare semifabricatului Nr Denumirea Masina. strunjirea tesiturii 2 Strunjire de Strung semi-automat degrosare:strunjirea celorlalte fete frontale si cilindrice 3 Alezarea 4 Strunjire de finisare +strunjire interioara 5 Strunjire de superfinisare 6 Control intermediar Masa de control 7 Largirea 8 Gaurirea 9 tesirea 10 Rectificare Piatra de rectificare 11 Control final Masa de control- micrometrumicrometru de interior .2.largirea gaurii de trecere .