You are on page 1of 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE - ETAPA PE SECTOR, 18.02.2017
CLASA a IX-a
Subiecte

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctaj total 100.

Subiectul I. 12 puncte
Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul corect care completează enunțurile de mai jos:
1. Rocile care iau naștere prin recristalizarea altor roci supuse la temperaturi și presiuni ridicate poartă numele
de roci… .
2. Totalitatea deformărilor pozitive sau negative ale scoarţei terestre formează … .
3. Roca ce favorizează producerea alunecărilor de teren se numeşte ... .
4. Sufoziunea se produce, cu precădere, în roca numită ... .
5. Vara astronomică începe în emisfera nordică la data la care razele solare cad perpendicular pe... .
6. Între manta şi scoarţa terestră este discontinuitatea numită... .

Subiectul II. 8 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Uriaşele sfere gazoase din Univers, formate predominant din H şi He, fierbinţi şi luminoase, se numesc:
a. galaxii b. nebuloase c. planete d. stele
2.Mantaua terestră se desfășoară până la adâncimea de:
a. 1500 km b. 1900 km c. 2500 km d. 2900 km
3. Distanţa, măsurată în grade, minute şi secunde, dintre primul meridian şi orice punct situat la E sau V de
acesta reprezintă:
a. altitudinea b. amplitudinea c. latitudinea d. longitudinea
4. Reprezentarea plană, micşorată, generalizată, convenţională a Pământului se numeşte:
a. atlas b. glob c. hartă d. reţea cartografică
5. Elementul chimic cel mai răspândit în compoziţia Pământului este:
a. calciul; b. fierul; c. oxigenul; d. siliciul
6. Placǎ tectonicǎ minoră este placa:
a. Filipinelor; b. Antarcticǎ; c. Arabǎ; d. Moesicǎ;
7. Faţă de Paris, oraşul Rio de Janeiro se află peste trei fusuri orare; când la Paris este ora 18, la Rio de Janeiro
este ora:
a. 21; b. 15; c. 16; d. 12;
8. Este o rocă de tip sedimentar:
a. bazaltul; b. calcarul; c. marmura; d. şistul cristalin.

Subiectul III. 10 puncte

Definiți/explicați următorii termeni: meandru, con de dejecție, epirogeneză, magmă, curbă batimetrică.

Subiectul IV. 5 puncte
Se dau coordonatele geografice ale Africii și ale Americii de Sud.
Africa: Capul Guardafui: 51°28' E, Capul Verde: 17°32' V
America de Sud: Capul Parinas: 81°13' V și Capul Branco: 34°48' V.
Precizați care este continentul cu cea mai mare desfășurare longitudinală și argumentați răspunsul cu rezultatul
calculelor efectuate.

Subiectul VII.Folosind harta topografică alăturată. Scara 1:25. 1670 km/ h. 6. 3. 1275 km/h 1. B. Scrieți. 11 puncte În figura alăturată. 10 puncte Pe baza imaginii alăturate. şi C. realizaţi un profil topografic ȋntre punctele A.Precizaţi echidistanţa dintre curbele de nivel normale.Subiectul V. situate la latitudini diferite. 20 puncte 1. pe foaia de concurs.000 . 2. modul în care iau naștere formele de relief marcate cu literele A și B. 2. c. cărui punct îi corespunde fiecare viteză. Precizati două consecințe ale mișcării de rotație. 3. Subiectul VIII. Precizați două consecințe ale forței Coriolis. Numele unităţilor de relief marcate pe hartă cu numerele 2. 2. 3. 2. sunt indicate punctele a.denumirea formelor de relief marcate cu literele A și B.Precizaţi altitudinea din Culmea Urechea indicată în punctul D. Două procese sau fenomene asociate care au contribuit la formarea unității de relief notată cu 12. între ce adâncimi se desfășoară abruptul continental. Subiectul VI. b.  0 km/h . 3. precizați: 1. mai jos sunt enumerate valorile vitezei de rotație a Pământului corespunzătoare fiecărui punct. 7 şi 12. 14 puncte Analizaţi harta alăturată şi precizaţi: 1.