You are on page 1of 7

BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 2

I. Layunin

Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

a. Masasabi ang mga salitang naglalarawan ng mga bagay ayon sa kulay, hugis, laki, bilang at
dami

b. Magagamit sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng mga bagay ayon sa kulay,
hugis, laki, bilang at dami

c. Bigyang halaga ang kulay, hugis, laki, bilang at dami ng mga bagay sa kapaligiran

II. Paksang-Aralin

Paksa:" Salitang Naglalarawan ng bagay ayon sa Kulay, Hugis, Laki, Bilang, at Dami"

Sanggunian: Batyang Aklat, mga pahina 106-108

Kagamitan: Mga bagay na dala ng mga mag-aaral, tula, nilimbag na salita, T-chart,
larawan

III. Pamamaraan

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aara
A. Panimulang Gawain
1. Panalangin
-Inaaanyayahan ang lahat na tumayo at -Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu
tayo'y manalangin Santo....... Amen
2. Pagbati/Pagtala sa liban
- Magandang Umaga po maam....
- Magandang Umaga mga bata.... - Salamat po.......
- Maari na kayong umupo - (sagot)
- Sinong absent ngayon?
- Bago tayo magsimula sa ating aralin
ngayonng umaga,,,, ihanda ninyo muna ang
inyong sarili, umupo ng maayos, walang mag- - opo ma'am.......
iingay habang nagsasalita ang guro sa inyong
harapan, makinig ng mabuti at kung gusto
ninyong sumagot itaas lang ang inyong kanang
kamay.... naintindihan niyo ba mga bata?.......
3. Pagganyak
- Ngayon mga bata, ilabas ninyo sa
inyong bag ang anumang bagay na nais
ninyong ilarawan. Ilarawan ito ayon sa kang
kulay, hugis, laki, bilang at dami. Halimbawa, - (Subaybayan ang mga bata sa palalarawan ng
mayroon akong payong, maganda at matibay kanilang napiling bagay)
ito, iyo ay kulay lila at isa lang ang payong na

.Tungkol sa Brown out -Nag-aaral .Opo ma'am.Mayroon tayong tula na babasahin Nang biglang namatay itong mga ilaw.... Itim na paligid wari ko kay lugod.Maganda. nating tuklasin kung tungkol saan ang tula.Tungkol saan ang tula na ating binasa? -Tama! Tungkol sa Brown-out..Alitaptap ginagawa ng mga bata bago magbrown-out? . Handa na ba kayo?? Aba! Anong ganda ng buwang mabilog.. .Anong salita ang ginamit upang ilarawan ang kulay ng paligid? ... Minsan isang gabi.. Mabilog B.Ano ang natuklasan ng bata dahil sa brown-out? .Saan inihambing ang bituin? .. . ngayon.Tama! magaling mga bata.buwan at mga Ano ang kanyang nakita sa pagbukas niya bituin. Ano ang . ...Anu-anong mga salita ang ginamit upang ilarawan ang buwan? ..Isa ang laki ng bintana? . Maraming bituin tila alitaptap Sa buwang iisa tanglaw ay liwanag.Ang buwan..Magaling mga bata!!!.Anong salita ang ginamit para ilarawan .Anong salita ang ginamit para ilarawan ang bilang ng buwan? . Paglalahad . bituin at paligid . dagli kong binuksan. Malaking bintana.Ngayon.Anong salita ang ginamit upang ilarawan ang dami ang bituin? .Naintindihan niyo ba ang tula? -Buwan .Malaki . . .. ng bintana? -Ano ang nagsilbing tanglaw o liwanag sa paligid sa panahon ng brown-out? ..Itim ( Magtatanong ang guro kaalinsabay ng pagsasagaw ng T-chart) -Marami . ako'y nag-aaral..Kahalagahan ng kalilkasan.hawak ko.. Makining ang lahat at sabay-sabay Ang sigaw ay "brown out" o kay dilim naman. inaaanyayahan ko ang bawat isa na magbigay ng inyong mga halimbawa.

TAMA!! -Alin sa mga bagay sa itaas ang .Ang dalawang lapit. isda. T-CHART Naglalarawan ng: Salitang . mataas at maliit .Mayroon tayong iba't-ibang larawan dito. bola. . kulay lila at itim naglalarawan ng kulay? Sabihin ang mga salitang ginamit .Talong at buhok. sabay-sabay nating pag-aralan ang bawat isa ayon sa inilarawan.Ano-ano ang nakikita niyo sa larawan? . lobo at lapis Hugis Bilog Kulay Itim dami marami .Mayroon pong mansanas.Alin ang naglalarawan ng laki? Anu-anong . talong. Naglalarawan Laki Malaki buhok.

kulisap. Lagyan ng / ang bilang na naglalarawan ng dami. X ng kulay. niyog. walo. takbo. at ng hugis. PAGTATAYA A.Anu. at hugis.Ang mga isda. Isulat sa isang malinis na papel ang bilang 1-13. Piliin sa ibaba kung ano ang naglalawawan sa mga bagay ayon sa dami. asul 4.Sabihin ang mga salitang naglalarawan ng bilang ng mga bagay C. pula 5. sumulat. papaya.anong mga salita ang naglalarawan ng dami? . babae. bao. kaunti at marami . bilang at dami. kaunti. . parihaba 3. laki. kanin.Ang mga mansanas. 1. bilog at biluhaba .Anu-anong mga salita ang naglalarawan ng hugis ng mga bagay . mataba 2. kulay. PAGLALAHAT  May mga salitang naglalarawan ng bagay ayon sa hugis. puti. dampa. PAGLALAPAT Piliin at basahin ang mga salitang naglalarawan ng mga bagay. isa at lima . bilog.Ang bola ant lobo. maliit.mga salita ang ginamit? . D. aso IV. marami.

Gamitin sa pangungusap ang mga larawan na naglalarawan ng mga bagay ayon sa guhis. Halimbawa: 1.B. laki. Payong 2. Ako ay may payong na kulay pula. Daliri . at bilang.

Higante 5.3. mga hayop . Orasan 4.

TAKDANG-ARALIN Magtala ng sampung salitang naglalarawan ng bagay ayon sa kulay. Isulat sa papel. higis. laki. V. Hinanda ni: JESSICA PRIAS-MOSCARDON Beed-4 . bilang 0 dami.