PAGPAPAYAMANG ARALIN SA FILIPINO VI

Petsa: __Huwebes Enero 12, 2017__

I. LAYUNIN:
A. Nakikilala ang iba’t ibang uri ng panghalip.
B. Nagagamit ang angkop na panghalip sa pagbubuo ng pangungusap.

II. PAKSANG ARALIN:
Iba’t ibang uri ng panghalip (panao, patulad, panaklaw, panlunan)
Sanggunian: Gintong Aklat sa Wika 6 pp. 78-88

III. ISTRATEHIYA:
A. Panimulang Gawain (5 minuto)

B. Paglalahad ng Aralin ( 2 minuto)
Pagkilala sa mga Uri ng panghalip at paggamit ng mga ito sa pagpapahayag.

C. Lunsaran (3 minuto)
Nag-uusap ang mga mag-aaral tungkol sa pinakinggang talumpati.
Ben: sang-ayon ako sa sinabi ni Propesor David. Dapat ngang tayo ang unang tumangkilik sa mga
bagay na yari dito sa atin.
Rey: Nagustuhan ko rin ang sinabi niya tungkol sa pagiging isip-kolonyal nating mga Pilipino.
Lisa: Para sa akin, hindi naman masamang bumili ng mga bagay na yari sa ibang bansa. lalo pa at mura
at matibay ang mga ito.

D. Paunang Pagsusulit (5 minuto)
Panuto: Isulat ang titik ng angkop na panghalip.
1. Sa _____ palagay, dapat tumulong ang lahat upang maging malinis ang mga ilog.
a. akin b. ko c. ako d. natin
2. Hayun ang magandang bahay. _____ ang dapat kong ipatayo kapag nagkapera ako.
a. ganyan b. ganoon c. ganito d. ito
3. Kung tayo ay magkakaisa, malulutas _____ ang ating problema.
a. ko b. ninyo c. natin d. nila
4. Nagtulung-tulong sila kaya nagtagumpay ang _____ proyekto.
a. kanya b. atin c. inyo d. kanila
5. _____ ang aking bag.
a. kanya b. ganito c. sila d. nila
6. Nasa kritikal; na kondisyon ang suplay ng tubig hindi lamang sa kalakhang Maynila kundi _____
bahagi ng bansa.
a. saanman b.alinman c. gaanoman d. anuman
7. _____ ko lamang inilagay ang lapis sa tabi mo.
a. Diyan b. Doon d. Dito d. Roon

E. Aralin (25 minuto)
Ang panghalip ay pamalit sa pangngalan (tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari).
hal. Ang mga bata ay naglalaro.
Sila ay masisigla.

May apat na uri ang panghalip
1. panghalip panao
2. panghalip pamatlig
3. panghalip pananong
4. panghalip panaklaw
5. panghalip panulad
1. Panghalip na Panao (Personal Pronoun) – pamalit sa pangalan ng tao.

kanya silang dalawa sila. sinuman. kami. natin ikaw. siya.) e. Pulos (Pulos kalokohan ang pinagsasabi niya. kanya uusapan 2. pawang 1. tayo. kata. madla. at dito o rito. pook. niyan. mo. natin nagsasalita Ikalawang Panauhan .ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangngalan. Ang mga panghalip na pamatlig ay naiiba batay sa kalayuan ng tinutukoy na pangngalan sa taong nagsasalita at sa taong (o mga taong) kinakausap. ko. niya. ka. tumutukoy sa sarili o sa taong tayong dalawa amin. silang dalawa sila. Panghalip na Panaklaw (Indefinite Pronoun) . gumagamit tayo ng mga panghalip na pananong tulad ng Isahan Maramihan ano ano-ano sino sino-sino saan saan-saan alin alin-alin kanino kani-kanino ilan ilan-ilan 4.) b. tayong dalawa kami. Iba (Ang iba ay walang tahanan. akin kita. Nagsasaad ng dami o kalahatan a. nila. iyo kayong dalawa kayo. tulad ng . hayop. ikaw. alinman. kanila Panauhan ng Panghalip Panao Unang Panauhan . Lahat (Lipulin ang lahat ng peste!) b. Panghalip na Pamatlig (Demonstrative Pronoun) Ang panghalip na pamatlig (demonstrative pronoun) ay panghalip na ginagamit sa pagturo sa isang tao. nito. at diyan o riyan. namin. Balana ( Iniisip nila na walang ginawa si Pangulong Marcos para sa kabutihan ng balana. ninyo tumutukoy sa taong kausap iyo Ikatlong Panauhan . tayo. Madla (Mananagot siya sa madla dahil sa kanyang kabuktutan. kayong dalawa kayo. namin. pangyayari at iba pang pangngalan.) 2.lahat. Pawang (Ang iginanti niya ay pawang kabutihan.) d. ka. Isapa (Isapa ang pagpuputol ng kahoy sa gubat. inyo. Isa (Isa tayo sa pinagpala ng Diyos. ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit ay ito.) c. akin kita. Kapag ang pangngalan na tinutukoy ng panghalip ay malapit sa. nila. atin. kata. anuman. mo. bagay.) . Kailanan ng Panghalip Panao Isahan Dalawahan Maramihan ako. 3. inyo. Kapag ang pangngalan na tinutukoy ng panghalip ay malapit sa. ako.) d. ko. Nagsasaad ng Kaisahan a. hinahawakan o isinusuot ng taong nagsasalita. hinahawakan o isinusuot ng taong kinakausap.) c. bawat isa (Bawat isa ay mayroon tungkulin sa bayan. Panghalip na Pananong (Interrogative Pronoun) Sa pagtatanong. ninyo siya. amin. atin. ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit ay iyan. kanila tumutukoy sa taong pinag. niya.

nila 6. Pagtuturong Muli (10 minuto) H. a. malulutas _____ ang ating problema. Dito d. Malapit sa kausap Ganyan nga kung umiyak si Momay. saanman b. a.alinman c. natin 5. Malapit sa nagsasalita Ganito ang paggawa niyan. kanya b. malulutas _____ ang ating problema. Malayo sa nag-uusap Ganoon ang tamang pagtatapas ng niyog F.alinman c. gaanoman d. 1. 1. a. dapat tumulong ang lahat upang maging malinis ang mga ilog. a. kanila 2. a. natin d. sila d. 1. nila 2. natin d. Nagtulung-tulong sila kaya nagtagumpay ang _____ proyekto. ganyan b. a. a. ako d. Doon d. akin b. ganoon c. Nasa kritikal. ko b. ganoon c. inyo d. ito 6. Nasa kritikal. Sa _____ palagay. nila 3. Nagtulung-tulong sila kaya nagtagumpay ang _____ proyekto. kanya b. kanya b. a. 2. gaanoman d. ko b. ganito d. ganito d. Kung tayo ay magkakaisa. saanman b. Kung tayo ay magkakaisa. inyo d. a. ko c. kanila G. a. ganyan b. ako d. kanya b. a. Ganire kung umarte si Nora Aunor. ninyo c. ito 7. atin c. a. a. Sa _____ palagay. _____ ang dapat kong ipatayo kapag nagkapera ako. Hayun ang magandang bahay. Dito d. Diyan b. _____ ang aking bag. a. anuman 3. ninyo c. na kondisyon ang suplay ng tubig hindi lamang sa kalakhang Maynila kundi _____ bahagi ng bansa. anuman 7. ganito c. Doon d. Roon 4. ko c. Hayun ang magandang bahay. Panghalip na Patulad – ay inihalili sa itinutulad na bagay. _____ ang aking bag. _____ ang dapat kong ipatayo kapag nagkapera ako. Paglalapat (5minuto) Panuto: Isulat ang titik ng angkop na panghalip. nila 5. atin c. na kondisyon ang suplay ng tubig hindi lamang sa kalakhang Maynila kundi _____ bahagi ng bansa. 4. akin b. natin . dapat tumulong ang lahat upang maging malinis ang mga ilog. Roon 4. 3. ganito c. _____ ko lamang inilagay ang lapis sa tabi mo. _____ ko lamang inilagay ang lapis sa tabi mo. Pagtataya Panuto: Isulat ang titik ng angkop na panghalip. sila d. Diyan b.