You are on page 1of 1

CV

41
CV
42

CV CV
43 CV 52
CV 51
CV CV 50
44 49
CV
CV CV 48
45 CV
46 47

SCARA 1:500

SCARA 1:100
SCARA 1:500
SCARA 1:50

SCARA 1:100
SCARA 1:100
SCARA 1:100

LEGENDA:
Margine carosabil existent
Ax existent
Ax proiect
Margine carosabil proiectat
Margine pista ciclisti
Margine trotuar
Canalizare pluviala
Taluz SCARA 1:100
SCARA 1:100
Limita proprietate SCARA 1:100
Guri de scurgere proiectate

Separator de grasimi

conducta de canalizare

camin de canalizare apa pluviala