PAGPAPAYAMANG ARALIN SA FILIPINO VI

Petsa: __Martes Enero 17, 2017__

I. LAYUNIN:
A. Nalalaman ang tatlong kaantasan ng pang-uri.
B. Nagagamit sa pangungusap ang mga pang-uri.

II. PAKSANG ARALIN:
Gamit ng Pang-uri sa Pangungusap/Kaantasan ng Pang-uri
Sanggunian: Gintong Aklat sa Wika P. 127-134

III. ISTRATEHIYA:
A. Panimulang Gawain (5 minuto)

B. Paglalahad ng Aralin ( 2 minuto)
Ayusin ang mga titik upang mabuo ang aralin. Paunahan ang pangkat ng mga lalaki at babae sa pag-aayos
ng mga titik. (-AGINPRU)

C. Lunsaran (3 minuto)
Basahin ang paglalarawan sa natatanging tao. Sabihin ang salitang naglalarawan.
Si Inay ay larawan ng isang babaeng Pilipina. Siya ay may mahaba at maitim na buhok. Bilog ang
kanyang maningning na mga mata bagama’t hindi katangusan ang kanyang ilong. Siya ay may
mapupula at maninipis na mga labi. May pantay at putting-putting mga ngipin. Bagama’t medyo maliit
siya, balingkinitan ang kaniyang katawan. Kulay morena ang kutis niya. Larawan siya ng isang tunay na
Pilipina.

D. Paunang Pagsusulit (5 minuto)
Panuto: Punan ang patlang ng wastong kaantasan ng pang-uri.
1. Mura at _________ang sapatos na yari sa Marikina.
a. *matibay b. matibay-tibay c. lalong matibay d.pinakamatibay
2. Ang Barong-Tagalog na yari sa Quezon ay ___________ng yari sa Batangas.
a. maganda b. * singganda c. kayganda d. pinakamaganda
3. Ang mga malong sa Zamboanga ay pawang ________.
a. makulay-kulay b. *makukulay c. pinakamakulay d. may kulay
4. Totoo bang ang tocino sa Pampanga ang ___________?
a. masarap b. masarap-sarap c. *pinakamasarap d. mas masarap
5. _______________daw sa lahat ang lansones na ani sa Paete, Laguna.
a. matamis b. matamis-tamis c. * pinakamatamis d. mas matamis
6. Ayon sa ating panitikan si Maria Clara ang tinaguriang ________na dalaga dahil simbolo siya
ng kababaihang Pilipina.
a. *pinakamahinhin c. mas mahinhin
b. mahinhin-hinhin d. higit na mahinhin
7. Ang kanilang mga anak ang itinuturing na ________ sa mga naninirahan doon.
a. masisipag b. masipag-sipag c. higit na masipag d. *pinakamasipag)

E. Aralin (25 minuto)
1. Pagpapakita ng mga larawan (Paglalarawan ng mga bata batay sa nakikitang larawan)
2. Pagtatanong sa mga bata ng tawag sa mga salitang naglalarawan.
3. Pagtatanong ng kahulugan ng pang-uri.
- Pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Ginagamit natin ang mga salitang ito
sa pagbibigay ng mga katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari.
Halimbawa: mataas, matalino, mabilis
4. Pagtalakay sa mga pang-uri.
Narito ang iba pang salitang naglalarawan o pang-uri.

puti mataas malinis sira payat maganda tuyo butas bilog mabuti singkit pahaba May tatlong kaantasan ang pang-uri. pook o pangyayari na naiiba sa karamihan ay nasa kaantasang pasukdol. a. lalong makulay d. Sila ay ____________na sana ay laging nasa mabuting kalagayan ang kani-kanilang pamilya. Halimbawa: Ang look ng Maynila ay malawak. . *makukulay b. 1. Paglalapat (5minuto) Panuto: Piliin ang tamang pang-uri sa bawat pangungusap. Pagtataya Panuto: Piilin ang wastong panghalip para sa pangungusap. Halimbawa: Ang Dagat Pasipiko ay pinakamalawak sa mga karagatang nakapaligid sa Pilipinas. Sa kasalukuyan. Halimbawa: Higit na malawak ang Dagat ng Tsina kaysa Look ng Maynila. lalong mamahalin 6. Ang pang-uring naglalarawan ng isa o isang pangkat ng mga tao. mas makulay 5. Ang mga nasisisid na perlas sa karagatan ay ___________ hiyas. mas mabagal d. a. madalas na magdasal d. Lantay Pahambing Pasukdol palabiro mas palabiro pinakapalabiro masarap higit na masarap pinakamasarap matibay lalong matibay pinakamatibay Isaisip: May tatlong antas o kaantasan ang mga pang-uri. Ang mga orkidyas sa Zamboanga ay ________________. A. 3. higit na mayabong C. lalong mayabong *D. *mataimtim na nananalangin c. bagay. matagal b. pinakamamahalin b. a. mayabong B. 1. Ang pang-uring naghahambing ng dalawa o dalawang pangkat ng mga tao. Pagtuturong Muli (10 minuto) H. sa mga ilang pandaigdigang patimpalak sa kagandahan. pinakamatalino c. Ang pang-uring naglalarawan ng natatanging katangian ng tao. Katunayan. pinakamayabong 2. pahambing at pasukdol. F. matagal-tagal d. tiklop-tuhod na umaasa b. higit na mabagal G. ang Pilipina ay isa sa ________babae sa mundo. pook o pangyayari ay nasa kaantasang pahambing. 1. Siya ang ___________sa kanila na nagtrabaho doon.*mabilis 2. marami d. 2. pinakamabagal c. a. Siya ay isang batang _________na nangangarap makapagtapos ng pag-aaral. mataas c. Bunga nito. a. a. __________ang kanyang mga pananim sa lahat. *pinakamatagal c. pinakamakulay c. a. malaki b. *mamahalin c. pook o pangyayari at nasa kaantasang lantay. *mabagal b. bagay. mas mamahalin d. Ito ay ang lantay. ____ding bumaba ang suplay ng tubig sa mga kabahayan. Dahil sa angking galling ni Luisa sa pag-aalaga ng mga orkidyas. higit na matalino d. Ang ating bansa ay __________ sa pag-unlad dahil sa paghina ng panloob at panlabas na kalakalan. tinatayang nasa 30 porsiyento ang ibinaba ng antas ng reserbang tubig sa bansa. Marami nang kababayang dumating at umalis sa bansang Dubai kung saan nagtatrabaho si Mang Jose. higit na matagal 4. *matalino b. bagay. laging nag-iisip 3. mas matalino) 7.

magsingganda 5. Tanyag ang ________na kumot na habing Ilokano. biglang humina *C. kapal 6. A. pinakamagandang B. makakapal B. Sa kasalukuyan. kasing-ganda C. ma ganda-gandang 3. Ang mga tao ay ____________sa paghahanapbuhay subalit kulang ang kinikita. mas kaaya-ayang D. masasabing nasa kritikal na kondisyon ang presyo ng langis. bumibilis . lubhang humusay 4. A. lalong tumumal D. Ang mga inukit na silya sa Betis Pampanga ay tunay na ______________. Bunga nito. masisipag D. Para sa akin. napakaganda D. higit na makapal C. matiyaga B. talagang tumaas B. mas mabilis B. A. A. mas masipag 7. pinakamabilis C. mabilis D. A. ubod ng talinong *C. *A. ________ang halaga ng lahat ng mga bilihin. maganda-ganda *B. mabagal *C. ang kabayo ay mas mabilis tumakbo kaysa sa kalabaw. lalong makapal D.