Rezolvare – Galben

Acum ajungem la a doua parte, vrem ca sa coloram cu galben orice celula care mai
are intre 15 si 30 zile pana la expirare. De aceasta data conditia este putin diferita,
nu ne uitam doar la valori mai mici, ne uitam la valori intr-un anumit interval.

Rezultatul final

Si avem rezultatul final, tineti cont ca azi, ziua in care scriu acest articol e 22
Septembrie 2014.
B. Situaţia majorului. Cu privire la majorul capabil (adică nepus sub
interdicţie), chiar dacă acesta suferă de o boală care exclude discernământul,
concepţia noului Cod civil este că această persoană nu ar putea fi protejată pe
calea curatelei speciale prevăzute de art. 178, art. 186, ci exclusiv prin
punerea sub interdicţie potrivit art. 164–177.

Aceasta pentru că, în cadrul capitolului intitulat „Ocrotirea interzisului
judecătoresc”, numirea unui curator special pentru un bolnav (dar cu
capacitate deplină) nu se poate face decât în temeiul art. 167 care presupune
un „caz de nevoie”, precum şi declanşarea procedurii de punere sub
interdicţie; ultima condiţie rezultă – indirect, deci indubitabil – din faptul că
acest curator poate fi numit doar până la punerea sub interdicţie a persoanei
lipsită de discernământ datorată alienării sau debilităţii mintale. De aceea,
cum însuşi caracterul provizoriu este legat de judecata definitivă a cererii de
punere sub interdicţie, rezultă că o condiţie sine qua non a numirii curatorului
special conform art. 167 este introducerea cererii de ocrotire a celui lipsit de
capacitate de exerciţiu.

considerente greşite conform cărora competenţa de numire a unui curator
special aparţine autorităţii tutelare, afirmaţie eronată pentru că această
instituţie nu poate numi un curator special dacă nu este declanşată procedura
punerii sub interdicţie.

LIPSA CAPACITATII DE EXERCITIU

Nu au capacitate de exercitiu minorul care nu a implinit varsta de 14
ani si persoana pusa sub interdictie judecatoreasca (art. 11 alin. 1 din
Decretul nr. 31/1954).

Persoanele fizice lipsite de capacitatile de exercitiu beneficiaza de
ocrotire legala) in sensul ca actele juridice sunt incheiate de reprezentantii
legali ai acestora (parintii, tutorele sau curatorul persoanei lipsite de
capacitate de exercitiu). Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu pot
sa incheie singure acte de conservare care nu le vatama interesele (somatia,
punerea pecetilor, inscrierea unui privilegiu sau a unei ipoteci, intreruperea
prescriptiei si acte marunte zilnice, pentru nevoile obisnuite cum ar fi
cumpararea unor bunuri cu o valoare redusa).