You are on page 1of 4

Şcoala cu clasele I-VIII „Prof.

Dinu Mihail Dan”, Tomşani
Telefon/Fax: 0244/237036
E-mail: sc_tomsani@yahoo.com

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR ŞI LECTORATELOR
CU PĂRINŢII LA CLASA a VII-a B
ÎN ANUL ŞCOLAR 2011/2012

Nr Tema Data
.
cr
t.
1. Analiza instructiv – educativă şi prezetarea
regulamentului de ordine interioară:
Prezentarea unui raport cu privire la situaţia şcolară a 16
elevilor în anul şcolar 2010-2011 SEPTEMBRIE
Alegerea comitetului de parinţi
2011
Prezentarea regulamentului de ordine interioară
Necesarul de materiale
2. Familiarizarea părinţilor cu noile reglementări
prevăzute pentru anul şcolar 2011-2012 19
Dezbatere cu privire la metodologia testelor iniţiale; septembrie
Prezentarea foii de parcurs 2011
3. Mijloace de îmbunătăţire a relaţiei de colaborare 26
dintre şcoală şi familie – lectorat cu părinţii septembrie
2011
4. Prezentarea rezultatelor obţinute la testele 3
iniţiale OCTOMBRIE
Întocmirea dosarelor pentru obţinerea bursei 2011
sociale si a rechizitelor şcolare (unde este cazul)
5. Îmi cunosc copilul?? 10
aplicarea unor chestionare părinţilor; OCTOMBRIE
discuţii pe marginea rezultatelor obţinute; 2011
6. Ştiu să-mi hrănesc sănătos copilul? 17
Câteva reguli de alimentaţie sănătoasă alinentaţia OCTOMBRIE
sănătoasă a elevului 2011
7. Cum să-mi responsabilizez copilul??? 24
Discuţii cu părinţii privind responsabilizarea elevilor OCTOMBRIE
prin îngrijirea unui animal de companie; 2011
8. Conflictele familiale şi efectele acestora asupra
copiilor 31
Menţionarea efectelor negative pe care le au scenele OCTOMBRIE
de violenţă verbală şi fízică asupra psihicului copilului 2011

Propunerea unor modalităţi de petrecere plăcută şi utilă a vacanţei de DECEMBRIE iarnă a elevilor 2011 16 Cum a evoluat copilu dvs. Tomşani Telefon/Fax: 0244/237036 E-mail: sc_tomsani@yahoo. Antrenarea părinţilor pentru serbarea pomului de Crăciun.Dinu Mihail Dan”. remedii. problemelor NOIEMBRIE 2011 12 Ştiu să-mi apăr copilul de contactul cu drogurile 28 . Violenţa în şcoală . 12 . IANUARIE 2012 18 Rolul părintelui în combaterea absenteismului 30 . succesul şi insuccesul şcolar – implicaţii. 20 Situaţia disciplinară şi şcolară a elevilor în luna în 13 curs FEBRUARIE 2012 21 Cum putem preveni îmbolnăvirea copiilor noştri 20 . primul semestru ? 16 Prezentarea situaţiei la învăţătură IANUARIE Diverse probleme 2012 Măsuri recuperatorii 17 Părintele – model de urmat pentru viitorul adult 23 . curs NOIEMBRIE 2011 11 Comunicarea eficientă – soluţionarea tuturor 21 . 14 Uite vine Moş Crăciun.com 9. dezbatere pe tema rolului parintilor în obtinerea 2012 succesului scolar de către copiii lor . uşoare şi cele de mare risc? NOIEMBRIE 2011 13 Tema de acasă –componentă a activităţii de 5 DECEMBRIE . cauze.. 10 Situaţia disciplinară şi şcolară a elevilor în luna în14 .. DECEMBRIE 2011 15 Vine vacanţa de iarnă 19 .o proiecţie a violenţei 7 domestice NOIEMBRIE Vizionarea unui material ppt despre violenţă discuţii pe tema celor 2011 vizionate. şi elevul meu pe . Şcoala cu clasele I-VIII „Prof. învăţare 2011 Dezbatere în legătură cu subictul propus. Întâlnire cu medicul comunei FEBRUARIE 2012 . şcolar IANUARIE Discutarea situaţiei absenţelor pe semestrul I 2012 19 Succesul şi insuccesul şcolar 6 FEBRUARIE .

în curs 34 Omul şi mediu sau mediul şi omul 4 IUNIE 2012 . prezentarea către părinţă a disciplinelor opţionale 14 MAI 2012 realizate de profesorii şcolii 32 Lupta împotriva tutunului. Cazuri de elevi fumători 33 Situaţia disciplinară şi şcolară a elevilor în luna 29 MAI 2012 . Activitate de educaţie ecologică a părinţilor 35 Puterea de a fi pozitiv .com 22 Tema de acasă – o necesitate sau un factor de 27 . 26 Calculatorul – prieten sau duşman al elevului? 26 MARTIE . 2012 se observă manifestările copiilor după o anumită perioadă de timp de la acest lectorat cu părinţii 36 Analiza rezultatelor la învăţătură în anul şcolar 18 IUNIE . diriginte. 2012 27 Obiceiuri şi tradiţii pascale 2 APRILIE . şi ştim cum 2012 să reacţionăm în situaţii de criză. 24 Ce rol joacă grupul de prieteni? 12 MARTIE . 31 Curriculum la decizia şcolii şi discipline opţionale . . 30 Educaţia sexuală a copiilor noştri 7 MAI 2012 . activitate comună părinţi. 23 Îţi mulţumesc mamă! 5 MARTIE . ne cunoaştem copiii. 2012 28 Situaţia disciplinară şi şcolară a elevilor în luna în 23 APRILIE . Şcoala cu clasele I-VIII „Prof. aplicare de chestionar 2012 dezbatere în vederea conştientizării importanţei grupului de joacă din care face parte copilul său. Activităţi dedicate zilei de 8 Martie 2012 Realizarea unui spectacol surpriză pentru mame. supraîncărcare FEBRUARIE discuţii cu părinţii despre cum percep elevii temele 2012 pentru acasă şi cât timp alocă rezolvării acestora. Tomşani Telefon/Fax: 0244/237036 E-mail: sc_tomsani@yahoo. 25 Omul – prieten sau duşman al pădurii 19 MARTIE . elevi.Dinu Mihail Dan”. 2011/2012 2012 . 2012 lectorat ce are ca stop educaţia ecologică a părinţilor. se urmăreşte identificarea unor trăsături atitudinale negative şi comportamentale caracteristice anumitor 11 IUNIE părinţi. curs 2012 29 Calităţile şi defectele copilului meu 30 APRILIE . daca noi. ca părinţi. Atragerea atenţiei părinţilor faţă de supunerea 20 MAI 2012 propriilor copii fumatului pasiv.

Şcoala cu clasele I-VIII „Prof. Dumitru DRĂGUŞOIU Adina UDROIU . Diriginte.Dinu Mihail Dan”. Tomşani Telefon/Fax: 0244/237036 E-mail: sc_tomsani@yahoo.com Director.