You are on page 1of 89

Specializarea: Toate specializările

LIMBA
FRANCEZĂ
APLICATĂ ÎN
AFACERI
curs practic
ANUL I Semestrele 1 şi 2

Cluj-Napoca 2014

Cod disciplină: ELF 1006 (semestrul 1); ELF 2006 (semestrul 2)

Specializarea: Titular curs: Tutore:

Toate specializările Dulau Alexandra Viorica Dulau Alexandra Viorica

alexandra.dulau@lingua.ubbcluj.ro alexandra.dulau@lingua.ubbcluj.ro

Informaţii generale

Date de identificare a cursului
Date de contact ale titularului de curs: Date de identificare curs şi contact tutori:
Curs practic de limba franceză aplicată în
Nume: Alexandra Viorica DULĂU domeniul afacerilor
Birou: FSEGA, str. T. Mihali, nr. 58-60, etaj Codul cursului:
I, cabinet 111, 400591 CLUJ-NAPOCA Anul I, Semestrul I şi al II-lea
Telefon: 0264-41 86 54 Tipul cursului: Obligatoriu
Fax: 0264-41 86 55 Pagina web a cursului:
e-mail: alexandra.dulau@lingua.ubbcluj.ro https://portal.portalid.ubbcluj.ro/
alexandra.dulau@econ.ubbcluj.ro Tutori: Alexandra Viorica DULĂU
Consultaţii: joi (ora fixată cu două zile Adresele de e-mail ale tutorilor:
înainte prin e-mail) alexandra.dulau@lingua.ubbcluj.ro
alexandra.dulau@econ.ubbcluj.ro

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite
Înscrierea la acest curs presupune cunoaşterea limbii franceze generale încă din liceu
la nivelul B1, cunoaştere care este necesară studentului pentru a face faţă programei
de studiu. Printre metodele de completare/suplinire a cunoştinţelor şi a deprinderilor
pentru cei ce nu ating pragul minim necesar sau simt nevoia de a le reactualiza, se
recomandă fie înscrierea la cursurile oferite de Centrul LINGUA în cadrul
universităţii, fie munca independentă pe baza unor materiale bibliografice
suplimentare.

Descrierea cursului
Cursul oferă cunoştinţe de limbaj de specialitate, adică de limba franceză de afaceri.
În acest sens, se asigură materiale care, prin temele şi prin subiectele majore propuse,
răspund cerinţelor programei de studiu şi, implicit, necesităţilor domeniului economic
actual; astfel, veţi ajunge să obţineţi abilităţi relevante ce demonstrează utilitatea
cursului pentru viitorul economist. Obiectivele cursului sunt următoarele:

Obiective generale:
 formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii franceze în
general şi în scopuri profesionale
 dezvoltarea anumitor competenţe: lingvistică, discursivă, strategică şi
socio-culturală

Obiective specifice – la încheierea cursurilor, studenţii trebuie să fie capabili:
 să înţeleagă diferite tipuri de mesaje orale emise în limba franceză
 să extragă informaţia relevantă dintr-un material audiat
 să identifice într-un mesaj audiat atitudini, opinii etc
 să confirme înţelegerea mesajului ascultat
 să participe la sau să iniţieze conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale
 să exprime în mod adecvat oral şi în scris atitudini, opinii, sentimente,
emoţii
 să îşi adapteze vorbirea la particularităţile auditoriului/interlocutorului (stil
formal/stil informal)
2

 să rezume în scris informaţiile audiate sau lecturate
 să desprindă informaţia relevantă dintr-un text, folosind diferite tehnici de
citire
 să comunice eficient într-un mediu de afaceri în care este necesară
utilizarea unei limbi moderne
Orele de curs au un caracter interactiv acccentuat şi constau în dezbaterea
problematicii cuprinse în programa analitică anterior comunicată studenţilor, fapt ce
presupune în mod absolut obligatoriu parcurgerea de către studenţi a bibliografiei
recomandate.

Organizarea temelor în cadrul cursului:
TEME Unde găsiţi informaţia suplimentară,
în afara suportului de curs
Introducere în comunicarea în afaceri Danilo, M & Penfornis, J.-L., Le français
- informală/formală de la communication professionnelle, Clé
- orală/scrisă International, Paris, 1993
- IT în comunicarea în afaceri
- prezentări
Structura şi organizarea firmelor Bloomfield, A & Tauzin, B., Affaires à
- prezentarea structurii firmei suivre, Hachette, Paris, 2001
(organigrama) Claude le Goff, French for Business,
- sistemele de funcţionare internă Didier, Paris, 1992
- tipurile de organizaţii/firme xxx, Objectif Entreprise, Hachette, Paris,
2000
Etica în afaceri Suciu, D., Şera, N., Français des affaires
et de la communication publique 1,
Editura EFES, Cluj-Napoca, 2005
Management Claude le Goff, French for Business,
- cultura organizaţională Didier, Paris, 1992
- modelele de management Hermel, Ph., Management européen et
- stilurile de management international, Economica, Paris, 1993
Recrutarea personalului Szilagyi, Elisabeth, Affaires à faire,
- redactarea unui CV, a unei scrisori de Pratique de la négociation d’affaires en
intenţie/motivaţie, de candidatură pe français, Corrigé, Presses Universitaires
post de Grenoble, 1990
- participarea la interviul de selecţie
Turism şi călătorii de afaceri Descotes-Genon, C., Eurin, S., Rolle-
- organizarea de călătorii de afaceri Harold, R., Szilagyi, E., La Voyagerie.
(itinerariu, program etc.) Pratique du français du tourisme avec
-rezervări pentru avion, hotel, Corrigé, Presses Universitaires de
restaurant etc. Grenoble, 1992
Cultură şi civilizaţie (temă la alegerea Lecturi suplimentare
titularului de curs) Vizionare de documentare despre Franţa

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs
Cursul va fi de tipul Curs practic şi, în cadrul său, vor fi abordate activităţi de tipul:
lectură de text, rezolvare de exerciţii (oral şi în scris), eventuale explicaţii de
gramatică pe baza celor mai dese greşeli de exprimare ale studenţilor. Studentul are
libertatea de a-şi gestiona singur, fără constrângeri, modalitatea şi timpul de
parcurgere a cursului, precum şi orice activitate suplimentară pentru a ajunge la

3

.Hopârtean. Cluj.. pentru a comunica sincron etc). 2012 . R. este de menţionat în primul rând ordinatorul pentru accesarea cursurilor on-line. V. Seria Autodidact. V. Français B2-C1. Editor: Liana Pop. cea din programa de mai sus) în cadrul orelor de pregătire planificate (a se consulta orarul pe site). V. V. Boatcă. A.. Cluj-Napoca.. Siminiciuc. După curs. Paris. Ediţia a II-a. Datorită granturilor la care a participat sau pe care le-a condus Universitatea Babeş-Bolyai. materialele suplimentare care sunt necesare pentru a participa la un nivel optim la activităţile cursului. Français B2-C1. A. Améliorez votre français des affaires. A. a se menţine la şi chiar a depăşi nivelul B2. Editura Echinox. Librairie Hachette. având o pondere în nota finală de maximum 40 %. pentru a prelucra date..Coiug.Mauger. Notions de communication en français des affaires. Editura Echinox. Dulău. pregătirea materiei predate. Sciences humaines.. activităţile premergătoare fiecărei teme constând din parcurgerea.eu/ (pentru care se descarcă gratuit programul Shockwave) şi de http://granturi... Précis de grammaire française. I.Mateiu. pentru a atinge..Hopârtean. Este recomandat şi: http://apprendre. A.ro/autodidact/.. Français A1-B1 (Manuel). Siminiciuc. a materialelor din manual. Casa Cărţii de Ştiinţă. A. Editura Echinox. proiectul Autodidact ducându-vă până la nivelul C1 (limbaj de specialitate pentru avansaţi). a menţinerii şi chiar a depăşirii nivelului B2. Un alt tip de activităţi ce vor fi abordate pe lângă cursul practic sunt sesiunile de consultaţii faţă în faţă. ce poate fi imprimat şi utilizat ca manual. prin Internet etc. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui: langue parlée. Noţiuni de gramatică franceză..) permit celor ce au nevoie de acest lucru aprofundarea noţiunilor de limba franceză generală: . Cluj-Napoca. Liana Pop. Liana Pop. I. sunt: . V.. însoţit de caietul de exerciţii. V. Mateiu. Casa Cărţii de Ştiinţă. A. A. a căror utilitate este evidentă pentru munca independentă în vederea atingerii. 2009 . A. Sciences exactes et de la terre... Mateiu. Cluj. cu recomandarea de a face acest lucru săptămânal..nivelul de cunoştinţe cerut. Editura Echinox. Dulău. Dulău.com/ – site gratuit. I. precum şi temele pentru acasă date la curs sunt obligatorii. A. V. 2009 Sursele bibliografice suplimentare pentru acest curs (pe lângă cele oferite mai sus şi care pot fi accesate la bibliotecă sau achiziţionate din librării. I. A. 2012 . există acces gratuit la două site-uri. 1997 . Dulău. Calendarul cursului Calendarul (orientativ şi susceptibil de a fi modificat) include ordinea în care vor fi abordate temele din curs (adică. în prealabil. Editor: Liana Pop. dacă nu zilnic. Coord. V.. 4 . Seria Autodidact. Este vorba de: http://www.tv5monde.. Coord. Băgiag. 2009 . Materiale bibliografice obligatorii Sursele bibliografice obligatorii pentru acest curs.Dulău. instrumentele. V. M. 1968 Materiale şi instrumente necesare pentru curs Dintre echipamentele. Coiug. langue écrite. E. Cele două metode pornesc de la nivelul A1 (începători). Echinox.ubbcluj.europensemble. 2008 . G. Prezenţa la curs. Cluj- Napoca. Leb. Editor: Liana Pop.Dulău. precum şi unele programe/softuri specifice (pentru a vizualiza diverse aplicaţii. ce vă permit aprofundarea noţiunilor prezentate în modulul respectiv. Cluj.Baciu. Gramatica limbii franceze.Hopârtean. A. Cluj.. Cluj... E. Editura Echinox.. 2008 . Français A1- B1 (Cahier de l'étudiant).

video-conferinţele etc. conform celor predate la curs . rezolvarea exerciţiilor date ca teme pentru acasă. grila de notare este: Nota Activitatea prevăzută în Rezolvarea temelor Examinarea scrisă Punctul maximă cadrul cursului practic pentru acasă din oficiu Total Maximum 1 punct pentru Maximum 1 punct Maximum 5 puncte 1 punct maxim un seminar pentru o temă 10. aşa cum s-a specificat atât în poziţia universităţii. pe lucrare. rezolvarea personală a temelor date pentru acasă şi a exerciţiilor cerute la lucrarea scrisă. beneficiază de examinare în sesiunea de restanţe .criteriile de notare pentru sarcinile notate: participarea la activităţile prevăzute în cadrul cursului practic. listserv-urile.tipurile de evaluare utilizate: test grilă. sala de curs fiind întotdeauna notată pe uşa cabinetului 111). punctul din oficiu se acordă doar studenţilor care. acestea vor fi depunctate în funcţie de întârziere. a unei idei preluate. acestea trebuind să fie predate la data următorului curs. de exemplu: necitarea sursei în cazul unui text. studenţii vor primi feed-back la sarcinile realizate numai prin comunicare directă (pentru cei ce solicită acest feed-back) în cadrul consultaţiilor . utilizarea de instrumente/materiale care nu sunt admise într-o situaţie de testare. în ultimă instanţă. recomandabil este să le păstreze până la obţinerea atestatului de cunoaştere a limbii franceze care le va permite accesul la licenţă . studenţii trebuie să păstreze toate sarcinile realizate pe parcursul semestrului până la primirea notei finale. orice temă acasă va fi notată cum s-a arătat mai sus numai dacă este contribuţia personală a studentului şi dacă este scrisă de mână .sunt de rezolvat exerciţiile prevăzute ca teme pentru acasă. practică adoptată tot mai des de unii studenţi. cât şi în cea a departamentului nostru în raport cu acest gen de situaţii. O formă a fraudei este plagiatul. dacă temele/proiectele au fost predate după data limită. Activităţi ce sunt susceptibile de a fi afectate de această problemă sunt: grupurile de discuţii on- line. e-mail-urile. pentru a intra la examenul de mărire a notei. rezolvare de exerciţii etc . 5 . îşi trec numele sub forma: Prenume NUME şi care scriu corect data examenului în limba franceză. proiect aplicativ.00 2 puncte 2 puncte 5 puncte 1 punct . la examen. eseu. Politica de evaluare şi notare . dacă studenţii nu au participat la examenul final. prezentând caiete de exerciţii suplimentare rezolvate acasă din materialele bibliografice oferite Elemente de deontologie academică Constituie comportament acceptabil participarea la ore. respectiv la consultaţii sau. Datele examenelor finale vor fi stabilite ulterior. rezolvarea sarcinilor şi completarea examenului de către o persoană neautorizată etc. rezolvarea exerciţiilor ce formează examinarea scrisă. Locaţia activităţilor prezente în calendar este cea specificată mai sus (Campus. studenţii trebuie să dovedească faptul că s-au pregătit în plus. Ceea ce constituie comportament inacceptabil este orice tip de fraudă.

San Francisco.wsu. discuţii. 1993 Creating a syllabus in Tools for teaching.ctlt. fapt ce presupune parcurgerea de către studenţi a bibliografiei recomandate. Editura Jossey- Bass. Site-utile de mai jos oferă informaţii suplimentare pe tema strategiilor şi a tehnicilor de management al timpului: [1] Davis B. activităţi. Calea de comunicare prin care pot fi contactată pentru acest gen de situaţii este mesajul transmis prin e-mail sau prin fax. 2006 Designing a Learning-Centered Syllabus Washington State University http://webs. 2006 Syllabus Design Washington State University http://wiki.) depinde de fiecare student în parte. Strategii de studiu recomandate Orele de curs au un caracter interactiv accentuat şi constau în dezbaterea problematicii cuprinse în programa analitică anterior comunicată studenţilor. sarcini etc.html (accesat Martie 26.edu/TTS/Syllabushandout. de cunoştinţele de limbă franceză pe care le are în momentul în care începe să studieze acest curs.doc (accesat Martie 26. Numărul de ore estimativ pentru parcurgerea cursului (suport de curs.edu/bgd/syllabus.wsu. Rezultă de aici importanţa participării la cursurile practice la care se discută temele programate pentru fiecare dezbatere. http://teaching.G.edu/wsuwiki/Syllabus_Design (accesat Martie 26.berkeley. 2008) 6 . precum şi problemele de gramatică atribuite fiecărui seminar pentru a obţine performanţa maximă. Studenţi cu dizabilităţi Sunt disponibilă pentru a identifica eventuale soluţii în vederea oferirii de şanse egale studenţilor afectaţi de dizabilităţi motorii sau intelectuale. 2008) [3] ***. 2008) [2] ***.

..22 Modulul numărul 3 UNITATEA 1: Recrutarea personalului……………………………………...28 Modulul numărul 4 UNITATEA 1: Turism şi călătorii de afaceri..............................20 UNITATEA 2: Management........................ CUPRINS Modulul numărul 1 UNITATEA 1: Introducere în comunicarea în afaceri………………….......………………………………………….16 Modulul numărul 2 UNITATEA 1: Etica în afaceri.................................................................………..............……….....49 7 ......8 UNITATEA 2: Prezentări………………………………………………….………13 UNITATEA 3: Structura şi organizarea întreprinderilor………………....……..... ……………………………37 UNITATEA 3: Geografie turismului…..........………………...........44 Anexe………………………………………………………………...................................................36 UNITATEA 2: Turismul şi călătoriile de afaceri........

La communication orale dévoile les traits caractéristiques d’une personne. Hollandais. Turc. reçue par Internet. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: comunicare. Regardez l’image ci-dessous. Italien. manière appliquée envers l’autre par un : Allemand. de toute une nation. Ex. par son style. Flamand. 1. et commentez les traits qui caractérisent la manière d’approcher oralement un sujet. Autrichien. registre de limbă Conţinutul informaţional detaliat: Introducere în comunicarea în afaceri Introduction dans la communication en affaires La communication d’affaires est orale ou écrite. Fran- çais. afaceri. Espagnol. Anglais. Russe (présentés en ordre vertical). Arabe. Modulul numărul 1 UNITATEA 1 Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 8 . mais aussi.

2. qui est également le plus ancien.) Dans cette région. Courriel . le terme s’applique à toute espèce de mise en relation.) On devrait établir une communication entre ces deux pièces. Conditions de Communication orale et écrite livraison et de transport . Note interne . tel porte ou couloir. lui a promis que deux de ses souhaits. Communication intra. À l’oral. Rapport . faites attention à la prononciation correcte de certains sons français . communiquer et communication le sens de mise en relation des esprits humains et ont introduit la notion de communication de masse. Immédiatement. Dieu. c’est-à-dire qu’ils comportent plusieurs significations. Règlement interne. Dans l’exemple 3. puissent se réaliser. On se heurte ainsi à une difficulté majeure lorsqu’on traite de communication. Réclamation . et surtout l’essor de e la technologie à partir du milieu du XX siècle ont de plus en plus donné à ces deux mots. La difficulté de définir la communication vient du fait que cette notion rassemble de nombreux contenus différents : . Demande d’offre . entendues au sens de recette destinées à développer les communications elles-mêmes Lexique spécifique Communication interpersonnelle Documents écrits Communication de masse Communication commerciale : Communication de groupe Communication d’affaires : Communication organisationnelle Communication externe (avec les Communication interne et externe partenaires) : Lettre d’affaires . 9 . plutôt. il s’agit d’un passage.Les moyens de communication où prédomine l’audio-visuel . c’est-à-dire de se déplacer. À la limite. Communication interne : Note . Le deuxième sens.Les techniques de communication. Vocabulaire Le verbe communiquer et le nom communication qui en dérive sont tous les deux polysémiques. ainsi appelé parce qu’il permet de passer d’une pièce à l’autre. Contrat de travail . etc. de conseil en matière de communication orale : Une fois. 3. Communication par l’image Communiqué .et bidirectionnelle Commande . : 1. Voici une petite histoire trouvée sur Internet en guise de conclusion ou. Le développement des médias à partir des années 1920. Communication formelle et informelle Lettre de vente . voulant montrer à un homme Sa pitié. Communication uni. L’homme Lui a demandé : « La meilleure boisson et la meilleure femme qui aient jamais existé dans ce monde ! ». il a reçu une caisse en bois dans laquelle il a trouvé de l’eau minérale et Mère Teresa. s’applique aux moyens et voies de transport. lisez à haute voix : Cinq Paul ne sait que cinq mots en russe.et interculturelle Synthèse . Canaux de communication Communication descendante : Directives . Compte rendu . Dans ces emplois bien divers. Note de verbale/extralinguistique service . La morale en est que l’on doit toujours s’exprimer le plus précisément possible. le noyau sémantique commun est l’idée de réunir ce qui est séparé. les communications sont faciles. Lettre de Compétences de communication motivation . quels qu’ils aient été.) Combien coûte une communication téléphonique avec la France ? 2. Ex. Ex. Cent Marie Dubois veut commander cent robes d’été pour les vendre dans son magasin. Courriel . Relevé de comptes Communication verbale et non.

10 . Communiquer les pièces d’un procès manifestation) Un corps qui communique son mouvement à un Demander communication d’un dossier. Vidéoconférence et téléconférence . Recevoir une communication de L’incendie se communique d’un quartier à un l’étranger autre. Boîte à idées à-face (discussion) . Télétravail Lexique spécifique-Collocation Communiquer Communication Communiquer une information Être en communication avec un ami. Échange de données informatiques . net Il a donné sa démission sans en communiquer Le prix de la communication avec sa famille. Couper la communication La chaleur se communique à ce fluide. Publications Communication TI : Réseau informatique . sentiments (effusion. Présentation formelle . un Communiquer une nouvelle correspondant Communiquer ses intentions. ses projets Entrer en communication avec qqn. Communication homme-machine Communiquer par la parole. Vidéoconférence . S’inscrire pour une communication Communication d’un avis Communiquer son opinion/avis Communication des idées (diffusion). Réponse à une demande Communication orale : Communication face. qqch Communiquer à autrui ses sentiments. Conversation téléphonique . Courrier . téléphone. Entretiens . Réunions Communication écrite : Lettre . Message instantané . parties) Communiquer son sens civique à ses enfants Communication au ministère public Le Soleil communique sa chaleur et sa lumière Une communication téléphonique (appel) par ses rayons. Instructions . publicité) renseignement / d’un projet à qqn Communiquer sur un produit La communication des idées Communiquer avec les savants Il a une communication à vous faire Il regrette de ne s’être pas communiqué à son Les communications d’un colloque fils. Télécopie . par gestes. Téléconférence . Notes Les enjeux de la communication Communication ascendante : Compte- rendu d’activité . / télégraphique Communiquer une maladie Je vous passe la communication Certaines maladies se communiquent Prendre une communication facilement. Courriel . d’un document L’aimant communique sa vertu au fer.Fonctions de la communication Consignes de travail . Boîte vocale et télécopie . expression. Mémo . des Je vous communiquerai le dossier. d’information . autre d’une pièce. Intranet et extranet . par Communication d’entreprise écrit (par lettre) Techniciens en communications Refus de communiquer Stratégie de communication Incapacité à communiquer (communicationnelle) Impossibilité de communiquer Directeur de la communication / incommunicabilité Cette entreprise communique bien La communication d’une nouvelle / d’un (communication. Communication par lettre. ses Prisonnier/otage privé de communication opinions avec le monde extérieur Se communiquer des renseignements Avoir des difficultés de communication Communiquer avec un ami Fonction de communication du langage Le défenseur peut communiquer avec l’accusé. Communication des pièces (à toutes les Il sut lui communiquer son enthousiasme.

dire le contraire vache espagnole mot ? (=orthographier) J’irai jusqu’à dire Parler un anglais excellent / Écrire son journal / un J’ose dire impeccable roman (=rédiger. adresser et envoyer) C’est tout dire (=Il n’y a rien à tchatcher) / tout Écrire ses sentiments / ses ajouter) seul (soliloquer) idées / un calcul Pour tout dire Parler comme un perroquet Je lui écris que j’accepte Pour ainsi dire Parler pour ne rien dire / (=informer par écrit) Autrement dit. Écrire à ses amis C’est le moins qu’on puisse dire plurilingue.Couloir qui fait communiquer plusieurs pièces Pièces qui communiquent Porte de communication La chambre communique avec la salle de Voie de communication bains. polyglotte) (=correspondre par lettre) (renforce ce qui a été dit) Parler peu (laconisme) / Écrire une lettre (=écrire. Dire qqch entre ses dents/à voix Parler distinctement Écrire au crayon/à l’encre basse (marmonner) (articuler) Écrire comme un ange Dire qqch à l’oreille de qqn / Parler de façon (=avoir une belle tout bas défectueuse (bégayer. Les communications ont été coupées Communication orale et écrite . soi) Parler franc / net exposer.Lexique spécifique Dire Parler Écrire -Qu’est-ce qu’il dit ? Enfant qui apprend à parler Apprendre à écrire J’ai quelque chose à vous dire. Pour mieux dire sans rien dire / Parler pour Je lui ai écrit la mort de Comme on dit chez nous parler son père. C’est beaucoup dire beaucoup (bavarder. bafouiller) Écrire comme un chat mots / dire carrément (crûment) Parler mal (=avoir une écriture Sans mot dire Parler du bout des lèvres illisible) Dire oui / non / bonjour / au Parler bas / à voix basse / à Écrire mal (gribouiller) revoir mi-voix Écrire en lettres de feu Dire des choses sensées/des Parler haut (crier. (l’)italien / (le)russe Écrire son nom Dire la même chose (qu’un Parler français comme une Comment écrivez-vous ce autre). Comme dit l’autre Parler à tort et à travers Aristote a écrit que les Cela va sans dire (Cela va de Parler en l’air (=à la légère) animaux… (=enseigner. fam. Les muets ne peuvent pas Il ne sait ni lire ni écrire Dire un mot / quelques mots / parler (est illettré) quelques paroles Refus / impossibilité de Il a écrit quelques mots sur Dire tout fort/tout haut parler ce papier. Faciliter / gêner les communications Ce canal communique à la mer. Ce disant / Ceci dit beau temps 11 . calligraphie) Dire quelque chose en peu de balbutier. Parler à mots couverts ont écrit sur cet Ce qui est dit est dit Parler de la pluie et du événement. Moyen de communication Cette porte communique à un corridor. Lignes de communication Cette autoroute fait communiquer le Nord et le Nœud de communications Sud de la France. Vous dites ? (Comment ? Plaît. affirmer) C’est vous qui le dites Parler à un mur Beaucoup de journalistes Nous nous sommes tout dit. Parler un italien composer) il ?) approximatif Écrire en prose / en vers Dire la vérité / Dire vrai Parler patois / argot Écrire un concerto / Toute vérité n’est pas bonne à Parler en termes choisis une symphonie / un air dire Interprète qui parle Écrire une page (=remplir Dire ce qu’on pense couramment plusieurs une page de lettres) À vrai dire langues (multilingue. gueuler) (=énergiquement) bêtises Parler vite / du nez (nasiller) Écrire gros / fin Dire de bons mots (=des Parler avec / sans accent Écrire une adresse sur un blagues) Parler en français carnet (inscrire / consigner Parler pour ne rien dire Parler (le) français / / noter) Je vous l’ai dit cent fois.

(=est (chez quelqu’un) (=inscrire Dire des injures à quelqu’un parlée) son nom sur un papier. Sans blague) Parler pour quelqu’un Machine à écrire C’est à vous de le dire (=intercéder pour lui) Papier à écrire Parler au nom de (tous) Dire sa leçon (=réciter. 3. dis donc ! / Non. tout en utilisant le vocabulaire offert ci-dessus. est Dire l’avenir / Dire la bonne Parler crûment / sans imprimée) aventure mâcher ses mots Dis-moi ce qui s’est passé. fait Charles ! Qui ne dit mot consent La peinture parle aux yeux. De nombreux auteurs ont parlé de ce sujet. (=qui est très Aussitôt dit que fait / Aussitôt connu. (=expliquer sa pensée par écrit) De quoi parle ce livre ? Parler de corde dans la maison d’un pendu Ex. sous la torture Que dit la loi ? Parler dans le désert Qu’en dites vous ? (=penser. pas (=être écrit) Dire du bien / du mal de qqn/de La langue française se S’écrire / se faire écrire qqch (médire) parle au Canada. croire) Parler avec les mains / par Que veut dire ce mot/cette des signes phrase ? (Que signifie ?) Laisser parler son cœur Si le cœur vous en dit (=Si cela Les faits parlent d’eux- vous convient / agréé / plaît) mêmes. Dire à quelqu’un ses (quatre) s’inscrire) vérités (=lui présenter ses C’est une façon de parler La fatigue s’écrit sur son défauts) Il parle comme un livre visage (s’imprime. avec Je ne te dis pas (Je ne te de…) facilité) raconte pas) Parler chiffons/ politique / Bien écrire Eh. aussitôt fait / Sitôt dit. Soit dit en passant Parler géométrie/musique/ Écrire au courant de la Entre nous soit dit peinture (=s’entretenir plume (=rapidement. sitôt Tu parles !/Tu parles. Rédigez un essai de 20 lignes sur la communication orale. c’est le moyen de (=raconte-moi) Il a très bien parlé parler sans être interrompu Qui vous dit que… ? (=sur quoi Parler en public (Jules Renard) vous fondez-vous… ?) Parler au micro / à la radio / Avoir son mot à dire sur à la tribune / à une réunion quelque chose / à un colloque Je vous ai dit dans ma dernière Parler au cœur / à lettre (=énoncer par écrit) l’imagination Les journaux ne disent rien sur Parler sous la menace / cette affaire. Cela ne me dit rien Toute la ville en parle C’est quelqu’un qui fait parler de lui. débiter) Cela ne vaut pas la peine Tout ce qui se dit ne s’écrit Dire un secret (le révéler) d’en parler. mais dis ! affaires Mon stylo écrit mal (cf. Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate 12 . C’est à vous de parler Écrire. en bien ou en mal) dit.

comptable. s’il vous établissements… plaît ? (Au téléphone) Pierre Dupont à l’appareil. Je Votre nom. Se présenter Informations pertinentes et non pertinentes en cas d’une présentation Pertinentes Non pertinentes Nom Salaire Prénom Appartenance politique Âge Préférences (littéraires. directrice des Vous êtes Monsieur / Madame… ? relations publiques à l’agence… Je vais vous présenter mon adjoint. manière de présenter quelque chose à quelqu’un » « réunion au cour de laquelle on présente une entreprise / un produit /une œuvre ». Quelle est votre date de naissance ? / Quand Je vous présente Mme…. s’il vous plaît ? l’entreprise … Vous vous appelez comment ? (Au téléphone) Julie Durand à l’appareil. Scurtă recapitulare a conceptelor cunoscute Présentations Ce sont les trois derniers sens du verbe présenter et les valeurs équivalentes du nom présentation. qui en dérive (à savoir « action. notre directrice des êtes-vous né ? ressources humaines Est-ce que vous êtes étudiant / professeur / J’ai le plaisir de vous présenter M. ? du service… 13 . Legrand. musicales.) Profession Religion Fonction Signe zodiacal Situation matrimoniale Éléments caractériels (traits de caractère) Adresse [permanente/en France (Roumanie)] Fumeur ou non fumeur Code postal Adresse e-mail Numéro de téléphone / de fax Langues parlées Demander /donner des informations sur une personne Demander des informations Se présenter /Présenter un collègue (un À qui ai-je l’honneur / le plaisir (de parler) ? collaborateur /un ami) Pouvez-vous / Pourriez-vous me donner Je m’appelle… votre nom ? Mon nom est… me Pourriez-vous me dire qui vous êtes ? Je suis M / M … de la société /des Puis-je connaître votre identité. « action de présenter une personne à une autre ») qui seront envisagés ici. UNITATEA 2: Prezentări Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată. de Quel est votre nom.Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: rezolvarea exerciţiilor orale şi scrise de mai sus. etc. etc. comment ça s’écrit ? suis la secrétaire de M….) (Ces Date et lieu de naissance éléments peuvent devenir pertinents en cas Études d’une présentation non-officielle.

e le Portugal mécanicien Roumain. e l’Allemagne avocat Américain. etc. e la Roumanie médecin Russe la Russie musicien / musicienne Suédois. e les États-Unis boucher Autrichien. Ma date de naissance est le… / Je suis né vous ? / Vous habitez où ? le… Est-ce que vous habitez à Cluj ? J’ai (23) ans. e le Maroc maçon / travailleur en Mexicain. Quel âge a-t-il /elle ? / Elle a quel âge ? Je travaille dans une banque / dans un Quelle est votre profession ? / Vous faites supermarché / dans le (un) commerce. ville vous êtes ? J’habite (5 rue Pasteur) Quel est votre numéro de téléphone ? Quelle est votre adresse e-mail / votre mél ? (Parler de loisirs / d’hobbies) Dans quelle maison / entreprise est-il J’aime (beaucoup/bien) faire du ski / me employé ? promener / faire des randonnées dans la Chez qui travaille-t-il à présent ? forêt… Qu’est-ce qu’il y gagne mensuellement ? J’adore écouter de la musique Combien cela lui fait-il par an ? (classique/légère) / faire du jardinage / jouer Quels sont vos loisirs ? du violon. ne l’Italie ingénieur Japonais. Turque la Turquie plombier professeur Obs. e la Suède ouvrier. e le Japon journaliste Marocain.Êtes-vous marié ? / Vous êtes marié ? Tout d’abord. Quelle est votre nationalité ? J’ai (un fils et une fille). Aimez-vous le sport ? Je déteste jouer au football Vous avez des frères et des sœurs ? J’aime la mer et le soleil. quoi comme profession ? Je suis marié(e) / Je suis célibataire. e la Hongrie garagiste Italien. e la Chine chômeur Danois. Je vais au Japon. e le Mexique bâtiment Portugais. Quelles langues tu parles ? / Tu parles quelles langues ? Présentation –lexique complémentaire Professions Nationalités Pays architecte Allemand. ne l’Égypte comptable Français. en Roumanie. (nom tailleur de pays masculin) vendeur Je vais en Belgique. ère Suisse la Suisse peintre / peintre en bâtiment Turc. ne l’Autriche boulanger Belge la Belgique charpentier Canadien. laissez-moi vous présenter… Est-ce que vous avez des enfants ? Où est-ce que vous habitez ? / Où habitez. que la Grèce étudiant / étudiante Hongrois. e la France écrivain Grec. Vous êtes français(e) ? J’habite maintenant (en France) Quelle est votre ville d’origine ? / De quelle J’habite à Cluj. e le Danemark coiffeur Egyptien. : retraité Je suis de France (nom de secrétaire pays féminin) serrurier Je viens du Canada. ne le Canada chauffeur Chinois. Présentation d’un monument : d’une localité : d’une institution (entreprise) 14 .

commencer par…/ continuer de…/ conception arrêter de…/ terminer de (par)… L’équipe…se montre très motivée . 15 .Combien d’employés avez-vous dans ce Décrire en comparant : ça ressemble service ? à…. Président Directeur Général (PDG). Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: rezolvarea exerciţiilor orale şi scrise de mai sus. moyenne ou grande entreprise .artisanale. etc.Il se trouve / est situé à (dans / pas loin de…/ dans les environs de … Nous sommes un organisme multinational / au bord de…/au milieu/au centre Nous sommes une entreprise de… de…/ dans la banlieue de…. 4.petite. de services Nombre d’associés Responsabilité des associés Direction. Faites une présentation de 20 lignes de la communication écrite.D’abord / ensuite / puis / alors / enfin Les ingénieurs sont très compétents et efficaces Nous détenons … franchises implantés dans un nombre de … pays Type d’entreprise : . c’est une sorte de…. Ex. Gérant. on dirait un L’entreprise compte …personnes (une)… Nous recrutons de nouveaux employés Voici le bureau de ventes Déroulement dans le temps : Ici c’est le service qui s’occupe de la . commerciale. agricole. Conseil d’administration.Présentation d’un objet (d’un monument / Présentation d’une institution d’un site / d’une localité) (entreprise) Situer . etc. tout en utilisant le vocabulaire offert ci-dessus. Notre société est spécialisée dans… Décrire – Il s’élève / s’étale / s’étend / Notre entreprise développe une activité entoure / domine / surplombe… de… : liée à… Il est composé de…/ comporte / est Notre siège social est situé / implanté … partagé en… / est divisé en… C’est une société / entreprise / boîte très Il contient dynamique Il fait partie de… Notre société favorise les initiatives Dire quelle est sa fonction – Il a personnelles comme fonction …/ il sert à (pour)…/ il Chaque personne y est valorisée et permet de…/ il est utilisé pour… responsabilisée Il a été construit dans l’intention de…/ Nous avons dégagé un résultat net dans le dessein de…/ pour… de…euros Nous envisageons de… Notre secteur d’activité est… Dimension (grand / petit / long / large / Nous détenons …% du marché court / mince / étroit…) Le chiffre d’affaires s’élève à …euros Forme (rond / carré / ovale / Le capital social s’élève à … rectangulaire / irrégulier…) Le nombre de points de vente s’élève à… Poids (lourd / léger…) (80)% de la production part à l’exportation Couleur (rouge / jaune / gris perle…) Nous avons un nombre de …pays clients Utilité (Ça sert à …) .

une polyvalence des ouvriers et une coordination horizontale. chaque entité étant une société ayant la personnalité juridique et son compte d'exploitation. les normes ISO 9000 sont des référentiels de «bonnes pratiques de management en matière de qualité». moyens.. combinant une holding tête de groupe et des filiales et sous-filiales. Taylor. Aoki. Cette nouvelle organisation. combiné à celui de standardisation a débouché sur une organisation en chaînes de production industrielle dédiées à un produit donné. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: organizare. aussi. Stratégie. Les structures évolutives  Organigramme en groupe d'entreprises. structures. Clientèle(s). situation concurrentielle. L'organisation du travail a évolué avec le toyotisme qui repose sur un travail en équipe. Taille et maturité. Elle se combine à la gestion de la qualité et trouve un prolongement dans la certification d'assurance qualité basée sur un certain nombre de standards internationaux (normes ISO).  Paramètres internes = Histoire. L'«organisation scientifique du travail» (OST) repose sur une stricte séparation entre le travail d'exécution et celui de conception et de contrôle et. a été théorisée par le modèle «J» de M. chaîne de valeur. processus opérationnels. Technologies. W. En particulier.. héritée des entreprises japonaises.  entreprise étendue/maillage d'entreprises en réseau  Fusions-acquisitions  Diversification versus centrage/intégration Organisation du travail L'organisation du travail est traditionnellement basée sur le principe de spécialisation. Les paramètres qui expliquent cette diversité sont eux-mêmes nombreux et leurs combinaisons multiples justifient les innombrables variantes pratiquées par les Organisations:  Paramètres externes = Activité et métier. définis par l'organisme 16 . structură Conţinutul informaţional detaliat: Funcţionarea şi organizarea întreprinderii Fonctionnement et organisation de l'entreprise Le mode de fonctionnement et d'organisation des entreprises peut varier considérablement d'une entreprise à l'autre.. avantage concurrentiel. préconisé par F. Ce principe. méthodes. valeurs et culture. sur une très forte spécialisation des tâches et un salaire au rendement. Elle accompagne un système de production «juste à temps» ou «à flux tendus» qui impose un haut niveau de qualité des produits et des processus productifs. politiques.. UNITATEA 3 Structura şi organizarea întreprinderilor Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată. Filière technico-économique.

2.international de standardisation (ISO. Deux pôles d'activité opérationnelle : 1. Types de sociétés : Société à responsabilité limitée Société anonyme Société de Capital-risque Société de caution mutuelle Société de fait Société de portage salarial Société en cours d'immatriculation Société en formation Société en nom collectif Société en participation Société par actions simplifiée Modes de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise selon :  la stratégie. Le commerce. La production : 2.wikipedia. 4. International Organisation for Standardization) qui aboutissent à une certaine uniformisation des procédures de travail.org/wiki/Fonctionnement_et_organisation_de_l'entreprise] Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea textului. învăţarea lor şi redactarea unui rezumat de 20 de rânduri.  la maturité. Les grandes fonctions de l'entreprise Direction générale et stratégie Recherche et développement technologique 1.  la culture. stade de la mise en œuvre . Ex.  plusieurs de ces collèges. lui-même étayé par un système d'information de gestion. L'ensemble de ces fonctions dirigé par :  un dirigeant unique. Département études ou Service technique : Achats et Logistique 17 . stade de l'innovation . extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute. Moyens complémentaires :  les ressources humaines. selon le principe de la direction par objectifs. 5.  le métier.  la taille.  l'histoire. tout en utilisant le vocabulaire offert ci-dessous. [http://fr. ce qui s'accompagne généralement d'une plus grande latitude d'action laissée aux salariés disposant de connaissances pointues ou complexes.  un collège de dirigeants. L'organisation du travail est fortement impactée de nos jours par le rôle croissant de l'information et le contenu croissant de savoir intégré dans les métiers. Le contrôle se fait a posteriori au niveau des résultats obtenus par l'unité ou la personne.  les services généraux. Faites une présentation de 20 lignes sur l’organisation d’une entreprise. 3.

ayant pour fonction de régler le litige à l'amiable Comité d'entreprise Conseil des prud'hommes Création d'entreprise Délégué du personnel Délégué syndical Expert-comptable Faillite personnelle = Procédure sanctionnant le dirigeant d'une entreprise qui a : poursuivi abusivement une exploitation déficitaire. Service expédition. Gérant 18 . omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales. directement ou indirectement. 1. Service ordonnancement. Le Service des approvisionnements ou le complément du Service achats: Production et Ingénierie Dans les entreprises industrielles : Département de la production. Bureau des méthodes. fait disparaître tout ou partie des documents comptables. Elle emporte interdiction de diriger. Gestion de la qualité Département qualité Marketing Ventes Activités de commerce de l'entreprise SAV = Service après-vente Ressources Humaines Département Service des Appointements et Salaires Service juridique Gestion des connaissances Gestion financière Contrôle et comptabilité Administratif. détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif. administrer ou contrôler. combinant une holding tête de groupe et des filiales et sous-filiales entreprise étendue/ maillage d'entreprises en réseau fusions-acquisitions. constituée des représentants de l'employeur et de l'employé. Le Service achats 2. fiscal Infrastructure et sécurité Systèmes d'information Service informatique Structure et organisation Organigramme Structures évolutives organigramme en groupe d'entreprises. juridique. une entreprise. Magasin d’outillage. diversification vs centrage/ intégration Organisation du travail Principe de la direction par objectifs Vocabulaire complémentaire : Administrateur Administrateur judiciaire Auto-entrepreneur Ayant droit Bureau de conciliation = Formation non juridictionnelle du conseil de prud'hommes. gérer.

2000  Suciu.wikipedia. Paris. Chovelon. Le français de la communication professionnelle.Materialele bibliografice obligatorii:  Dulău. Leveur de fonds = Prestataire de services se chargeant de retravailler le plan d'affaires d'un créateur. Notions de communication en français des affaires. Cluj-Napoca. 2012 http://fr. V.Materialele bibliografice opţionale/facultative. M.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului: Abbadie.. B. Morsel. Clé International. de le présenter aux capital-risqueurs les plus appropriés et d'accompagner le créateur tout au long de sa négociation avec l'investisseur. V. Vacataire = Terme fréquemment employé pour désigner une personne embauchée par une entreprise pour une courte durée. Le droit du travail ne reconnaît cependant pas cette qualification. 2001  Danilo. etc. Notions de communication en français des affaires. M. J. Paris.. 1994 Dulău. Améliorez votre français des affaires. On distingue deux catégories de holdings : le holding pur et le holding impur. Bibliografie pentru modulul 1 .org/wiki/Fonctionnement_et_organisation_de_l'entreprise . Ils peuvent également avoir le statut de travailleur intermittent.Holding = Société créée dans le but d'exercer un contrôle sur d'autres sociétés à travers les actions ou les titres qu'elle détient. Penfornis. aferente modulului:  Bloomfield. 1993 (MEI)  xxx. éd. pour limiter ses risques. Nicolae. NTIC. mobilisant autour d'eux un ensemble de ressources techniques et logistiques et les hébergeant jusqu'à leur sortie vers une pépinière ou un local industriel. A.. Casa Cărţii de Ştiinţă.. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ediţia a II-a. Tour de table = Syndication par laquelle un capital-investisseur partage l'intervention envisagée avec des confrères. Ch. Cluj-Napoca. B.. Didier. A.. UNEDIC = Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Economica. Tauzin.org/wiki/Fonctionnement_et_organisation_de_l'entreprise . Paris.). Cluj-Napoca. Ediţia a II-a. Paris. Ph. 2012 Dulău. Affaires à suivre. Elle est chargée de la gestion du régime d'assurance chômage. Incubateur = Structure d'accompagnement spécialisée offrant une palette de services adaptés aux porteurs de projets de start-up (innovation. Paris. Exercices pour étudiants étrangers de niveau avancé. high tech. Casa Cărţii de Ştiinţă.-L. Presses universitaires de Grenoble. V. Cluj-Napoca.wikipedia.. 1993  Claude le Goff. Objectif Entreprise. L’Expression française écrite et orale. French for Business.-H.. 1992  Hermel.. Cinquième édition revue et augmentée. Delia. A. Şera. Hachette. 2012  http://fr. A. Editura EFES. Hachette.. 2005 19 . Français des affaires et de la communication publique 1. Les vacataires doivent donc être titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.. Management européen et international.

les éthiciens des affaires sont en général peu intéressés par les fondements de l'éthique (méta-éthique) ou par la justification des principes éthiques fondamentaux.  et tout devoir ou obligation pour une personne qui fait du commerce. concept de partie prenante — plus large que celui d'actionnaire. Modulul numărul 2 UNITATEA 1 Etica în afaceri Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată.  Responsabilité sociale des entreprises: un terme générique sous lequel on débat des droits et devoirs éthiques entre les entreprises et la société civile. afaceri/management Conţinutul informaţional detaliat: Etica în afaceri/Management şi diversitate culturală Éthique des affaires L'éthique des affaires est une des formes de l'éthique appliquée à un domaine concret qui examine:  les règles et les principes de l'éthique dans le contexte des affaires économiques et commerciales.  les diverses questions morales ou éthiques qui apparaissent dans le contexte de l'activité économique des hommes. alors on pourrait dans ce cadre considérer qu'il est contraire à l'éthique pour cette entreprise de prendre en compte les intérêts et droits de toute autre partie prenante.  Les questions relatives aux droits et devoirs moraux entre une entreprise et ses actionnaires: responsabilité fiduciaire. dans laquelle des normes éthiques spécifiques sont défendues puis appliquées. En général. et toute obligation spécifique qui peut s'appliquer à une relation économique. À quelques exceptions près. alors qu'ils le sont bien davantage par les questions pratiques. Cette discipline juge de ce qui est bien ou mal. c'est-à-dire qu'elle affirme ce qui devrait être fait ou ce qui ne devrait pas être fait. Si la finalité principale d'une entreprise est de maximiser le rendement de ses actionnaires. Éthique générale des affaires  Ce domaine de l'éthique des affaires a un recouvrement avec la philosophie des affaires. dont l'un des objectifs est d'identifier les finalités fondamentales d'une entreprise. 20 . Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: etică. l'éthique des affaires est une discipline normative.

Morale du devoir. Conforme à la morale. 1. les règles) Le respect Un abus (de position de force) / abuser Promouvoir (des valeurs positives) La transparence (de l’information) Le comportement (moral.  Le financement illégal de parti politique ou d'élection politique. avec par exemple aux États-Unis un débat législatif sur l'homicide par personne morale. [http://fr. Principes. Morale Traité de morale. des entreprises. Morale hédoniste. Faire la morale à qqn. Ex. rigoureuse. Rédigez un essai de 20 lignes sur l’éthique des affaires. Se donner une morale. Correct Bienséant Convenable Décent Honnête Scrupuleux Faux Incorrect Inexact Fautif Inconvenant Indécent La déontologie Le code de conduite / le code éthique La responsabilité La valeur (des individus. d’une société) Un interdit / interdire Respecter (les salariés. l'espionnage industriel…  Les questions de modes de fonctionnement et de direction: gouvernance d'entreprise. par les entreprises. extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute. platonicienne. tout en utilisant le vocabulaire offert ci-dessous.  Les questions éthiques relatives aux relations entre plusieurs entreprises: par exemple une offre publique d'achat amicale ou hostile. épicurienne. Morale chrétienne.  L'évolution de la loi. Morale sévère.org/wiki/%C3%89thique_des_affaires] Sarcini şi teme ce vor fi notate Sarcinile constau în citirea textului.  L'instrumentalisation de codes éthiques d'entreprise comme pure façade à visée marketing. stoïcienne. Il y a aussi des cas de crimes ou abus dont l'auteur est en réalité une entreprise. positif) 21 . de l'obligation Morale kantienne.wikipedia. leçons de morale. Morale et recherche scientifique. învăţarea lor şi reţinerea informaţiilor oferite.

diversitate culturală Conţinutul informaţional detaliat: Management şi diversitate culturală 22 . Une contrainte (légale) / contraindre Garantir / une garantie L’honnêteté (des relations) Une entreprise citoyenne Le climat de confiance Un engagement (social) La morale des affaires Une appartenance / appartenir à (un groupe) La loi Le code (de conduite) Les mœurs Mutuel / la mutualité La confiance / avoir confiance en…. afaceri. istorie. originea noţiunilor de bază. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: management. Une relation gagnant-gagnant La charte d’entreprise Confidentiel / la confidentialité Régler (les conflits) / le règlement Octroyer (des faveurs) / l’octroi UNITATEA 2 Management Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată.

Lexique
postulat
U2 Sciences économiques québécois, e
Histoire du management rentabilité
synergie
Le management (la gestion) est l'ensemble des techniques d'organisation qui
sont mises en œuvre pour l'administration d'une entité. Préfixes
chronométrer
coordonner
Le verbe anglais manage vient de maneggiare (contrôler, ital.), influencé par le décomposition
mot français manège (faire tourner un cheval dans un manège). À cette notion, il faut dysfonctionnement
aussi ajouter «ménage» (gérer les affaires du ménage) qui consiste à gérer des polyvalence
ressources humaines et des moyens financiers. Il faut également ajouter aux origines prévision
du mot management la notion de «ménagement», car on ne peut réellement manager prévoir
les équipes et ressources que si on sait les ménager (qui veut voyager loin, ménage sa retrouver
monture). Pour conclure sur l'origine du mot management, il semble intéressant de se technoscientifique
souvenir que le «a» en anglais peut se prononcer «a» ou «è». De fait si l'on avait Suffixes
remplacé les «a» du mot manager par des «é» on aurait retrouvé deux mots français: alimentaire
mé(a)nager (référence au ménage et au ménagement), manè(a)ger (référence au élémentaire
manège). Le terme anglais management retrouve ainsi ses origines françaises. En évolution
France, ce vocable évoque l'évolution d'une approche uniquement orientée coût vers
une approche plus globalisante orientée aussi synergie et rentabilité. Quoique le terme dirigeant
globalisant, e
anglais management ait été adopté par l'Académie française avec une prononciation
intéressant, e
francisée, l'Office québécois de la langue française ne recommande pas l'emploi de
cet emprunt intégral à l'anglais qui n'ajoute rien de plus que gestion et administration. managérial, e
Le management est une discipline relativement récente. Au XIXième siècle, on ne Famille de mots
voulait plus payer des ouvriers pour leur polyvalence, mais plutôt uniquement pour ménage
ce qu'ils savaient faire de mieux. Vers la fin du XIXième siècle, Frederick Taylor ménagement
propose le concept d'organisation scientifique du travail. Celui-ci repose sur la ménager
décomposition du travail en gestes élémentaires chronométrés et organisés ration- Antonymes
nellement pour former une chaîne de production. Parallèlement, Henri Fayol pro- apparaître ≠ disparaître
pose une approche similaire, avec un même souci de précision et de rationalité, à déductif/ ve ≠ inductif/ ve
l'administration et à l'organisation bureaucratique. On parle dans ce cas d'adminis- fonctionnement ≠
tration moderne, qui a été alors et est toujours aujourd'hui la base de tout manuel de dysfonctionnement
gestion. Il amène les concepts de systématisation du travail du dirigeant, de la pré- intégral, e ≠ partiel, le
vision jusqu'au contrôle, en passant par la décision. On reconnaît dès lors les prin- rationnel, le ≠ irrationnel, le
cipes de gestion: prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Aujour- Emprunts
d'hui, on reconnaît plutôt ces termes sous l’abréviation PODC. management
C'est au début du XXième siècle que Max Weber intervient dans la définition du marketing
management. Ses idéaux des sciences de gestion apparaissent en France vers la fin stock
des années 1970, début des années 1980. Elles regroupent notamment les: gestion Expressions
des ressources humaines, stratégie d'entreprise, finance ou marketing. Elles à cheval = călare
combinent des approches à la fois déductives (à partir de postulats théoriques que chaîne de production =
l'on teste, on produit des outils de gestion et modifie la théorie) et inductives (à bandă rulantă
partir d'une observation de la réalité managériale, on tente de comprendre les dys- de fait = de fapt, în fond
fonctionnements d'une organisation). Elles produisent une connaissance techno- pour conclure = pentru a
scientifique. încheia
Le management tire ses approches théoriques de l'économie des organisations et Proverbe
de la sociologie des organisations. Le management, complètement à cheval entre Qui veut voyager loin
ces deux domaines, cherche par ce juste mélange à se rapprocher non pas toujours ménage sa monture.
d'un modèle type d'entreprise, mais souvent d'outils de gestion permettant d'a-
méliorer l'organisation. Abréviations
orienté coût
[D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Management#Management_et_services_de_ orienté synergie
l.27organisation] PODC = Planifier, Orga-
niser, Diriger, Contrôler

23

I. Activités lexicales
1. Formez des mots à partir du préfixe r(e)-:  2. Trouvez dans le premier paragraphe du texte
cinq mots ayant le suffixe -tion:  
commander ………………………………………… …………………………………………………
connaître …………………………………………… …………………………………………………
grouper …………………………………………….. …………………………………………………
emplacer …………………………………………… …………………………………………………
poser ……………………………………………….. …………………………………………………
3. Trouvez dans le texte les noms de la même famille: 4. Trouvez les synonymes des mots suivants:
   
manager ……………………………………………. management …………………………………
ménager ……………………………………………. approche ………………………………………
gérer ………………………………………………… également ……………………………………..
prévoir ………………………………………………. ouvrier …………………………………………
diriger ……………………………………………….. produire ………………………………………..
organiser …………………………………………….. similaire ……………………………………….

5. Trouvez dans le texte les mots liés à l’ethnie en notant les deux genres: 
m f
……………………………………… …………………………………………
……………………………………… …………………………………………
……………………………………… …………………………………………
……………………………………… …………………………………………

II. Grammaire et structuration du texte
A. La mise en relief [ G 17.13.]
C'est au début du XXième siècle que Max Weber intervient dans la définition du management.
C’est le management qui nous intéresse.

6. Confirmez ou contredisez, conformément aux modèles:  
a) – C’est Henri Fayol qui amène le concept de systématisation du travail du dirigeant?
– Oui, c’est lui.
b) – C'est au début du XXIième siècle que Weber intervient dans la définition du
management?
– Non, c’est au début du XXième siècle.
c) – C’est l’Académie française qui n’accepte pas l’emprunt du mot anglais management?
.………………………………………...………………………………………………………................................
………………………………………………………………...……………………………………..........................
d) – C’est au XIXième siècle qu’on ne voulait plus payer des ouvriers pour leur polyvalence, mais
plutôt uniquement pour ce qu'ils savaient faire de mieux?
……………………………………….....................………………...........……............……............……............
………………………………………………………………...……………………………………..........................
e) – C’est vers la fin du XVIIième siècle que Taylor propose le concept d'organisation scientifique
du travail?
………………………………………………………………...……………………………………..........................
………………………………………………………………...……………………………………..........................

7. Mettez en relief les propositions suivantes, conformément au modèle: 
a) Nous parlons du management. C’est du management que nous parlons.
b) Marie et Jean ont fait cela. ………………………………………………………………...
c) Les sciences de gestion regroupent ………………………………………………………………...
la gestion des ressources humaines, la ………………………………………………………………...

24

stratégie d'entreprise, la finance ou le ………………………………………………………………...
marketing. ………………………………………………………………...
d) Vers la fin du XIXième siècle, Frede- ………………………………………………………………...
rick Taylor propose le concept d'orga- ………………………………………………………………...
nisation scientifique du travail. ………………………………………………………………...
e) On parle alors d'administration mo- ………………………………………………………………...
derne. ………………………………………………………………...
f) Le majordome avait en charge de gé- ………………………………………………………………...
rer les équipes ainsi que les moyens ………………………………………………………………...
comme les stocks de produits alimen- ………………………………………………………………...
taires. ………………………………………………………………...

B. Le si conditionnel (III): [ G 16.5.8.]
Si l'on avait remplacé les a du mot manager par des é, on aurait retrouvé deux mots français.

8. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme requise, conformément au modèle ci-dessous: 
a) Si Jean avait voulu voyager loin, il aurait ménagé sa monture.
b) On n’aurait pu manager les équipes et les ressources, que si l’on (savoir)
………………………… les ménager.
c) Si le terme anglais management n’avait pas adopté une prononciation francisée, les
Français (ne pas employer) ………………………………………………………………. un emprunt
intégral à l'anglais.
d) En amont de l'assurance, les Agents Généraux d'Assurances (pouvoir) ...........…….
…………………………… conseiller leurs clients sur les opportunités d'assurance, s’ils avaient
analysé les risques de ces derniers.
e) Si cet employé d'assurance (être) ……………………………………... en charge uniquement du
traitement administratif, il aurait occupé un poste de gestionnaire-rédacteur.
f) Le comparateur de primes d'assurance n’aurait pas apporté une approche nouvelle dans la
commercialisation de contrats d'assurance si le développement d'Internet (ne pas avoir)
………………… lieu.
C. L’expression du temps: [ G 12.6., 14.2.]
Au XIXième siècle, on ne voulait plus payer des ouvriers pour leur polyvalence.

9. Trouvez dans le texte les mots et les expressions qui marquent le temps. 
10. Remplacez dans le texte ci-dessous les expressions soulignées qui marquent le temps par
les expressions synonymes données en ordre alphabétique: 
à cette époque-là, à présent, au milieu de la deuxième moitié du XXième siècle, de nos jours,
depuis cette période-là, en même temps, ensuite, puis, simultanément, tout d’abord
Au XIXième siècle, on ne voulait plus payer des ouvriers pour leur polyvalence, mais plutôt
uniquement pour ce qu'ils savaient faire de mieux. Vers la fin du XIXième siècle, Frederick
Taylor propose le concept d'organisation scientifique du travail. Parallèlement, Henri Fayol
propose une approche similaire, avec un même souci de précision et de rationalité, à
l'administration et à l'organisation bureaucratique. On parle dans ce cas d'administration
moderne, qui a été alors et est toujours aujourd'hui la base de tout manuel de gestion. On
reconnaît dès lors les principes de gestion: prévoir, organiser, commander, coordonner et
contrôler. Aujourd'hui, on reconnaît plutôt ces termes sous l’abréviation PODC: «Planifier,
Organiser, Diriger et Contrôler». Au début du XXième siècle, Max Weber intervient dans la
définition du management. Ses idéaux des sciences de gestion apparaissent en France vers la
fin des années 1970, début des années 1980. Elles combinent des approches à la fois
déductives et inductives.

25

D. L’emploi du subjonctif: [ G 11.11.]
Quoique le terme anglais management ait été adopté par l'Académie française avec une
prononciation francisée, l'Office québécois de la langue française ne recommande pas
l'emploi de cet emprunt intégral à l'anglais.

11. Remplacez dans les phrases ci-dessous les verbes à l’infinitif par le subjonctif présent ou
passé de celui-ci: 
a) À cette notion il faut que nous (ajouter) …………………………………….. la notion de
«ménage».
b) Il faut également que vous (ajouter) …………………………… aux origines du mot
management la notion de ménagement.
c) Quoique le management (être) …………………..………………… une discipline relativement
récente elle a une importance énorme de nos jours.
d) Quoique le verbe manage nous (venir) …………………………… de l'italien maneggiare
«contrôler», il est perçu à présent comme un mot anglais.
e) Pour que l'employé d'assurance (pouvoir) ………………………………… réaliser différents
types d'opérations, il faut qu’il (être) ……………………………………... polyvalent.

E. La définition [ G 17.3.]
Le management (la gestion) est l'ensemble des techniques d'organisation qui sont mises en
œuvre pour l'administration d'une entité.
Les principes de gestion sont: prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler.
Aujourd'hui, on reconnaît plutôt ces termes sous l’abréviation PODC: «Planifier, Organiser,
Diriger et Contrôler».
La notion de «ménage» (gérer les affaires du ménage) consiste à gérer des ressources
humaines et des moyens financiers.
Le concept d'organisation scientifique du travail repose sur la décomposition du travail en
gestes élémentaires chronométrés et organisés rationnellement pour former une chaîne de
production.

12. Trouvez dans le texte quelles sciences sont subordonnées au concept de sciences de
gestion. 

13. Cherchez dans le texte les types d’approches que combinent les sciences de gestion. 
14. Reformulez les définitions ci-dessous, en utilisant les expressions spécifiques pour définir: 
représente; consiste à + vb; On entend par.../ Par... on entend...; On définit...
comme...; ...se définit comme...
a) Le «management» (la gestion) est l'ensemble des techniques d'organisation qui sont mises
en œuvre pour l'administration d'une entité.
b) La notion de «ménage» consiste à gérer des ressources humaines et des moyens financiers.
c) L’organisation scientifique du travail repose sur la décomposition du travail en gestes
élémentaires chronométrés et organisés rationnellement pour former une chaîne de production.

15. Écrivez deux définitions des approches inductives, suivant les deux définitions formulées ci-
dessous pour les approches déductives: 
a) Les approches déductives se forment à partir de postulats théoriques que l'on teste,
pour produire des outils de gestion et modifier la théorie.
b) Dans les approches déductives, on part de postulats théoriques que l'on teste, pour
produire des outils de gestion et modifier la théorie.
a’) Les approches inductives ……………………………………...………………………………...……..
b’) Dans les approches inductives, on ……………………………………...……………………………

26

Ph. V. association de plusieurs facteurs qui concourent à une action unique. Management européen et international. Dans la définition de dictionnaire ci-dessous. Bibliografie pentru modulul 2 . 1993 (MEI) 27 . Liana Pop.ro/autodidact/  http://fr. Cluj. aferente modulului:  Hermel. Dulău. V. Economica.Materialele bibliografice opţionale/facultative. Paris.16. 2009.27organisation . Editura Echinox. Coord...org/wiki/Management#Management_et_services_de_ l.ubbcluj. Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: rezolvarea exerciţiilor orale şi scrise de mai sus.. à un effet unique. Seria Autodidact. http://granturi.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului:  Hopârtean. remplacez le signe = par une autre expression que est ou sont:   Synergie = Action coordonnée de plusieurs organes.wikipedia. Français B2-C1. A. Sciences exactes et de la terre.

conclure le contrat avec l’élu(e).. Voici un modèle créé pour la petite annonce rédigée avec des abréviations. elle doit respecter les normes d’une lettre officielle (présentée ci-dessus). à une exception près: la zone 10 qui n’existe que dans le cas des personnes juridiques. après le coup de téléphone y mentionné: 28 . dossiers qui sont formés d’une lettre de candidature. on évite généralement de donner des renseignements sur la compagnie intéressée à l’embauche afin d’éviter les interventions (les pistons). si nécessaire. inviter les candidats retenus à un entretien d’embauche. participarea la interviul de selecţie Conţinutul informaţional detaliat: Recrutarea personalului LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL Dans le recrutement du personnel. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: redactarea unui CV. Néanmoins. Au début du processus de recrutement. étudier les dossiers reçus et faire un choix. etc. La lettre de candidature s’écrit à la main afin de pouvoir être soumise à une analyse graphologique. de candidatură pe post. a unei scrisori de intenţie/motivaţie. passer la petite annonce dans la presse et sur Internet. d’un Curriculum Vitae et des copies des diplômes. la candidature pour un poste vacant est déposée par une personne physique. La société reçoit les dossiers des candidats. requis par l’emploi à pourvoir. le chef des ressources humaines doit suivre une procédure type: recevoir la demande de personnel du service intéressé. Modulul numărul 3 UNITATEA 1 Recrutarea personalului Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată. or.

Les rubriques obligatoires en sont: 29 . née le 15 juin 1980. j’ai l’honneur de postuler pour l’emploi proposé dans votre annonce. Monsieur le Chef du personnel. : 1 Curriculum Vitae Société MMM 2 copies diplômes B. j’ai obtenu en 1999 le Diplôme de Baccalauréat. j’ai suivi une formation en informatique de gestion (2000) et. Quant aux aspects interculturels. Par la présente. Le CV français peut suivre l’ordre chronologique (comme dans la matrice ci-dessous. car les Américains mettent toujours en valeur l’objectif de carrière. qui vous offre des informations supplémentaires en ce qui me concerne. ensuite. J. je vous saurais gré de bien vouloir prendre en compte le Curriculum Vitae ci-joint. Il faut y mettre en évidence les séjours à l’étranger qui contribuent à l’amélioration des connaissances de langues. Dans l’attente d’une réponse favorable. : 02 11 22 33 44 Courriel : xxx@xxx. je suis devenue technicienne supérieure (assistante de gestion PME/PMI). D’autre part. l’ordre chronologique est inversé aux États-Unis. je vous prie de croire. Le sport est important – tout comme en Grande Bretagne. on doit faire mention du fait qu’il y a des différences entre un CV anglo-saxon et un CV français. Comme je suppose correspondre aux demandes du poste.xx Objet : demande d’emploi Monsieur le Chef du personnel P. parue ce jour dans le journal Le Monde. ils n’y attachent pas de photo et omettent la date de naissance (l’âge). Marie Dubois Marie DUBOIS Le Curriculum Vitae (CV) est toujours saisi à l’ordinateur. à l’expression de ma haute considération. on donne en général une photo. 123 1 copie attestation 76 000 ROUEN Rouen. grâce à une formation post-baccalauréat (2001-2003). le sexe pour éviter les possibilités de discrimination. Les Français respectent l’orthographe et la grammaire de leur langue et ils ont en vue l’utilisation des accents. car il démontre une capacité d’effort supplémentaire.Marie DUBOIS 15. d’ailleurs –. rue Victor Hugo 76 000 ROUEN Tél. le 20 avril 2009 Monsieur le Chef du personnel. Depuis. De nationalité française. à côté de laquelle il y a un modèle conforme à la lettre ci-dessus) ou bien être centré sur les objectifs de la personne qui le rédige. par exemple. (La même importance est accordée au Japon à l’éducation musicale d’une personne. P.) Dans un CV provenant de France.

: 02 11 22 33 44 Courriel: xxx@xxx. 1. 76 000 ROUEN. Entreprise XY. 30 . Curriculum Vitae Curriculum Vitae État civil État civil NOM: NOM: DUBOIS Prénom(s): Prénom: Marie Né(e) le: à: Née le: 15 juin 1980 à Étretat Situation de famille: Situation de famille: mariée. ski Date de disponibilité: le 1er juin 2009 Références: Monsieur le Professeur Jacques DUPONT Tél.xx Ex. rue Victor Hugo. centré sur l’objectif. Excel Références: Loisirs: randonnées. attestations.xx Formation Études: Formation Études: Lycée «Corneille». Après avoir parcouru le Curriculum Vitae suivant. Connaissances: Rouen (2005 – à présent) Loisirs: Date de disponibilité: Connaissances: Microsoft Office. attestation: 1999 – Diplôme de Baccalauréat 2000 – Attestation en Informatique de gestion Expérience professionnelle 2003 – BTS assistant de gestion PME/PMI Emploi(s) occupé(s): Expérience professionnelle Emploi occupé: opératrice de saisie. Rouen (1995-1999) Lycéé «Jeanne d’Arc»: Formation préparant les assistants de gestion PME/ PMI (2001-2003) Stages: Stage: Informatique de gestion (2000) Langues: Courant Lu Écrit Langues: Parlé Lu Écrit anglais bien très bien assez bien allemand assez bien bien un peu Diplômes. Téléphone: France Courriel: Tél. Société AAA. un enfant Nationalité: Nationalité: française Adresse: Adresse: 15. prix: Diplômes.: xxxxxxxxxx/Courriel: xxxx@xxx. écrivez la lettre de candidature requise. Emploi actuel: Rouen (2002-2005) Emploi actuel: assistante de gestion. certificats.

Statistique et Informatique Économique de l’Académie des Sciences Économiques de Bucarest. coordonné par Mme Clara Mănescu. campus universitaire «Economica». Je serais intéressée à m’impli- quer dans un stage international en vue de perfectionner mes connaissances dans le domaine économique et. L. j’ai acquis de l’expérience dans la communication avec différents types de clients. C. lancé au cours «La Maîtrise des investissements de capital». R. 2008. j’ai réussi à maîtriser les techniques de vente. Teodor Mihaly. Mon devoir était d’orienter les clients vers les produits adéquats à chacun d’eux. en même temps. et de m’impliquer à la fois dans le processus de vente en vue de réaliser les objectifs établis mensuellement. FORMATION 2006-2009.Étudiante en dernière année à l’Université «Babeş-Bolyai» de Cluj-Napoca (UBB Cluj). DIPLÔMES.Diplôme de Baccalauréat – moyenne 9.Élaboration d’un plan d’affaires sur le thème «La Décision d’investir». est un franchisé principal ayant le siège central à Bucarest. COSMÉTIQUES DE FRANCE S. no 58.Prix Spécial du Ministère de l’Enseignement pour l’activité scolaire extraordinaire 31 . PARTICIPATIONS 2007. de language de spécialité. Responsabilités: Du 10 octobre 2007 jusqu’au 30 novembre 2008. Le projet a été apprécié au maximum. CURRICULUM VITAE Nom: POPOVICI Prénoms: Diana-Rodica Date et lieu de naissance: le 25 novembre 1987 à Blaj Adresse: str. Vice-Doyen de la Faculté de Cybernétique. filière d’études en anglais. j’y ai occupé le poste de conseillère clientèle. grâce au programme «Audi- tori Juniori» afin de m’initier dans la sphère de l’audit comptable. le maximum en Roumanie) 2003.00. PRIX ET CERTIFICATS 2006. A. sur la base d’une formation de spécialité. Le domaine d’activité est représenté par la commercialisation des produits cosmétiques «YVES ROCHER» dans une chaîne de magasins ouverts dans les grandes villes de Roumanie. à la Faculté des Sciences Économiques et de la Gestion des Affaires.Participation au séminaire de comptabilité «LUCA PACIOLO» organisé à la Faculté des Sciences Économiques et de la Gestion des Affaires. Réalisations professionnelles: À cette occasion. Roumanie Tél. j’ai perfectionné mon travail en équipe et. spécialisation finances et banques.: 0744 33 66 99 Courriel: xxx_20@yahoo.96 (sur 10. 400 591 CLUJ- NAPOCA. à la fois. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Description de la compagnie: S.com Nationalité: roumaine Situation de famille: célibataire OBJECTIF Formation professionnelle au sein de BRD-Groupe Société Générale.

le chef du personnel les vérifie afin de voir si les études des candidats correspondent au poste vacant.. si c’est le cas. Aidez-vous des questions suivantes: Pourquoi avez-vous choisi de nous adresser une lettre de candidature? Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt pour le poste vacant? Quelle est votre formation? Pourquoi l’avez-vous choisie? Quelles sont vos ambitions de carrière? Où espérez-vous être dans trois ans? Quels sont vos points forts/faibles? Aimez-vous travailler en équipe? Quelles sont vos tâches actuelles? Que préférez-vous faire dans votre emploi? Que n’aimez-vous pas y faire? Qu’est-ce qui vous paraît trop difficile à faire? Quelles sont vos préférences pour les loisirs? Pourquoi voulez-vous quitter votre employeur actuel? Etc. Ex. travail en équipe. les candidats élus sont soumis à la vérification de leurs connaissances. Pendant l’entretien. UBB Cluj DALF. invitation qui peut se faire par lettre ou par téléphone. etc. 3. Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: rezolvarea exerciţiilor orale şi scrise de mai sus. Jouez le jeu de rôle: une étudiante est la candidate Marie DUBOIS (à voir les renseignements de son dossier susmentionné) et un(e) autre étudiant(e) joue le rôle du chef du personnel. Utilisez le vocabulaire ci-dessous afin de parler du recrutement d’une personne. Centre Culturel français. et/ou ils portent une conversation sur l’emploi respectif avec le chef du personnel. adaptation aux conditions extérieures Au moment de la réception des dossiers. Ex. 2.1er prix à l’Olympiade Nationale de Langue et de Littérature roumaines 2006. Quelques élus reçoivent une invitation à un entretien. 2003. Cluj-Napoca CONNAISSANCES LINGUISTIQUES Comprendre Parler Écrire Écouter Lire Conversation Oral en continu anglais C1 C2 C1 C1 C1 français C2 C2 C1 C1 B2 COMPÉTENCES INFORMATIQUES Bureautique: MICROSOFT OFFICE (WORD. 32 .Mention d’honneur à l’Olympiade Nationale de la Langue française Certificat de Compétence Linguistique «LINGUA» en anglais général. EXCEL. POWERPOINT) – niveau inter- médiaire Analyse statistique: STATA – débutant Internet: NAVIGATEURS HABILETÉS Capacité d’analyse et d’organisation.

dir. Action par laquelle une entreprise amène un salarié à quitter son employeur pour venir travailler chez elle. (Syn. atypique Un emploi durable>< Un emploi temporaire Un emploi intérimaire = Emploi dont la durée est limitée par contrat. >< Un emploi à temps partiel. >< Un recrutement externe.Un pourvoyeur d'emplois Emploi + verbe Se retrouver sans emploi – être sans emploi Chercher / rechercher un emploi – s’inscrire comme demandeur d’emploi Répondre à une offre d’emploi Solliciter / postuler un emploi – décrocher/trouver un emploi Avoir un emploi – occuper/quitter un emploi Embauche / embaucher – recrutement / recruter Le cadre / le salarié La rémunération – prévoir / recevoir un salaire Le climat de l’entreprise Un recrutement : processus qui va de la décision de créer un poste jusqu'à la décision d'embauche. : (pour des cadres de haut niveau) un chasseur de têtes. Débaucher (v. le ministre (du Travail et) de l'Emploi. une stabilité de l'emploi. .). La situation de l'emploi Un emploi de proximité Le marché de l'emploi Une offre d'emploi . Licenciement.La demande d'emploi .Emploi + adjectif Un emploi stable.m. une embaucheuse (n. Un emploi à mi-temps Emploi + nom Un emploi à vie Les perspectives d'emploi La flexibilité de l'emploi La mobilité de l'emploi L'emploi des jeunes Une sécurité de l'emploi. une chasseuse de têtes).m.) personne qui embauche.) = d'embauche Le débauchage (n.2. une garantie d'emploi Un salon de l'emploi L'Office national de l'Emploi (l'ONEM) L’Agence nationale pour l'emploi (l'ANPE) Un contrat d'emploi = un contrat de travail La politique de l'emploi Le ministère . (Un agent économique) 33 . 1. Un embauchage (n. >< Un emploi précaire. Le débauchage de quelques cadres de notre entreprise par notre principal concurrent est une vraie catastrophe. Un bureau de recrutement. Un entretien de recrutement. Un emploi salarié Un emploi ouvrier : occupé par un ouvrier Un emploi indépendant : qui n'est pas rémunéré par un employeur Un emploi qualifié>< Un emploi non qualifié Un emploi féminin >< Un emploi masculin Un emploi vacant un emploi à pourvoir / un poste à pourvoir / un poste vacant / une vacance Un emploi à temps plein. Un recrutement interne.). 1. Une entreprise amène un salarié à quitter son employeur pour venir travailler chez elle. Un embaucheur.tr.

(informatique. par l'apprentissage. Ce restaurant vient de débaucher le meilleur cuisinier de chez son concurrent. Connaissances dont l'objet concerne la fabrication des produits. l'entreprise a décidé de débaucher une partie du personnel. Une offre/une demande d’emploi Un poste à pourvoir (Définir) le profil du candidat Remplacer un salarié Un collaborateur La hiérarchie Confier /assigner une mission à quelqu’un Un salaire (ouvriers. dans un domaine déterminé. la commercialisation des produits ou services ainsi que le financement des entreprises qui s'y consacrent Le poste L’intitulé du poste La candidature spontanée Le CV (Curriculum vitae) – la sélection des CV Déposer son CV Postuler à un emploi L’entretien de recrutement / d’embauche Filtrer / sélectionner les candidatures Le tri des candidatures Trier des candidatures Affiner la sélection (des candidats) Cibler le candidat Le candidat / le recruteur / l’employeur La lettre de motivation / de candidature 34 . domestiques) Des honoraires (professions libérales) Une paie (ouvriers) Un pourboire (garçon de café. employés) Des gages (employés de maison.. chasseuse de têtes (un. etc. selon l'appréciation personnelle du client) Les prétentions (salaire souhaité par un candidat à un poste) Le service (pourcentage de l'addition au café. au serveur) Une solde (militaires) Un tantième (administrateurs de sociétés) Un traitement (fonctionnaires) Une vacation (experts) Les qualités personnelles Faire état d’une formation L’expérience Posséder des connaissances spécifiques La maîtrise des outils de …. Une compétence Le savoir-faire = habileté manuelle et/ou intellectuelle acquise par l'expérience. chauffeur de taxi. une ~) = Personne qui embauche des cadres de haut niveau. Licencier.Débaucher qqn de chez + désignation d'un employeur. Passer une annonce – réponse à une petite annonce Le cabinet d’embauche / de chasseurs de têtes Chasseur de têtes.) La pratique d’une langue moderne Un créatif CAP (un) (Certificat d'aptitude professionnelle) La qualification = Ensemble des aptitudes d'une personne.2. . Comme son carnet de commandes est moins bien garni. destiné au garçon de café. au restaurant.

2012 . On peut faire varier la durée du préavis de licenciement en fonction de l'âge. une lettre de licenciement) par laquelle un employeur fait savoir à un salarié qu'il va le licencier. ex. renvoyer une personne ou un ensemble de personnes à titre provisoire ou non.Materialele bibliografice obligatorii: .http://europass. sans qu'il y soit obligé par son employeur. Les premiers préavis de licenciement seront envoyés au personnel dans le courant de la semaine prochaine. Ediţia a II-a. Une lettre de licenciement.. Licencier = Congédier. La prime de départ = une somme d'argent que l'employeur verse à l'employé en plus des indemnités de licenciement pour l'inciter à quitter l'entreprise (p. du salaire et de la fonction. 1. 1. Période qu'un salarié doit encore travailler après l'annonce de son licenciement ou de sa démission. Notions de communication en français des affaires.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului: . V. Cluj-Napoca. Notions de communication en français des affaires.. dans le cadre d'une restructuration). Le préavis (de licenciement). 2012 . Le salarié quitte lui-même son emploi. Casa Cărţii de Ştiinţă. ex.2. La période d’essai Signer un contrat Le CDI (contrat à durée indéterminée) Le CDD (contrat à durée déterminée) Un job d’été Une profession : pratique d'activités intellectuelles à prestige social.Materialele bibliografice opţionale/facultative. V. ex. Cluj-Napoca. un boucher. Le processus de sélection La lettre d’acceptation Se désister / le désistement = Renoncer à (une procédure. aferente modulului: . Il a longtemps songé à démissionner dans l'intérêt de la société.) Bibliografie pentru modulul 3 . Ediţia a II-a. une action engagée). . A.eu 35 .europa. Annonce (p.Dulău. A.. Renoncer à sa candidature Faire une promesse d’embauche Revenir sur sa décision Démissionner / licencier quelqu’un Démissionner. Casa Cărţii de Ştiinţă. Un métier : pratique d'activités manuelles ou mécaniques (p. un menuisier. .. Des indemnités de licenciement : somme d'argent versée par un employeur à tout salarié qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié.Dulău.cedefop.

turism cultural.businesstraveller. ecoturism. Modulul numărul 4 UNITATEA 1 Turism şi călătorii de afaceri Scopul şi obiectivele Scopul modulului este familiarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dată. cultură şi civilizaţie franceză Conţinutul informaţional detaliat: Călătorii de afaceri/Turism Voyages d'affaires Le voyage d'affaires consiste en la négociation et l'organisation des transports. hébergement des collaborateurs d'une entreprise. [http://fr. documente necesare. rezervări. turism de masă convenţional. transferts.org/wiki/Voyage_d'affaires] 36 .Voyages d'affaires: Plus d'informations sur les Voyages d'Affaires Cet article est effectivement une ébauche concernant le tourisme. Acteurs majeurs en France: .wikipedia. turism de descoperire/explorare.Agences de voyages:  American Express Voyages d'affaires (AEV)  Carlson Wagonlit Travel (CWT)  BCD Travel  Frequent Flyer Travel  HRG  Egencia  Runaworld .com .Associations professionnelles:  Association Française des Travel Managers (AFTM)  Marco Polo Voyages d'Affaires (Think Tank) . édition en anglais: http://www. documentarea în vederea cunoaşterii culturii şi civilizaţiei ţării în care are loc deplasarea). Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Concepte de bază/cuvinte cheie: importanţa unei pregătiri temeinice înainte de o călătorie de afaceri (adică.Magazines en français sur les voyages d'affaires: .édition en français du magazine Business Traveller: Voyages d'Affaires.

grément. p. voyage est autre). le Musée Calvet et le Petit Palais. pour son agrément : le parcourir pour son plaisir un fait de voyager place. développement du lieu autre que celui où l’on vit dans. où. […] servation de titre agré. ext. et par nuitée auprès d'un un dans chaque région. qui : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avignon (1) la population est de 84 000 habitants est le chef-lieu du département de Vaucluse. Siège de la Papauté. T. la papeterie et l'alimentation. l'archevêché. g/wiki/Tourisme 1041] (2012)] _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Ex. que soulève. d’Admin. culturel. UNITATEA 2/3 Le Tourisme et les voyages d’affaires Ex. est aussi un centre commercial et touristique. Le Festival d'Avignon est la fête du théâtre à l'occasion de (6) la ville devient le centre d'intérêt des acteurs et metteurs-en-scène du monde entier. 1968. c'est l'endroit (5) l'on peut visiter la Cathédrale romane. ou si le but principal du autre que celui où ges : le Ensemble des ques. tions d’ordre tech.) aux séjours tuellement la ré- très bre de personnes qui des étrangers. able. lequel.wikipedia. la ville demeura à l'Église jusqu'en 1791. La ville. en hôtelier et éven- sport l’importance du nom.. de transport. tourisme international habituellement (même s’il courir pour son des permet aux peuples de s’agit d’un petit déplacement plaisir. 1804] [http://fr. reine de Sicile en 1309. 37 . font des voyages d’a. (dans les statistiques. Avignon appartient à une agglomération (4) les industries de base sont : la poudrerie. (2) est située sur le Rhône. Le poète Pétrarque. (9) était un familier de la cour pontificale. 933] [Petit Robert. etc. ou de par- ment. sommation d'une stitue dans chaque pays ou cements des touristes. se trouve à 683 km sud-sud-est de Paris. (7) le Pape Clément VI a acheté à Jeanne 1ère. des activités liées aux dépla. ce qui peut risme nique. p. Actuellement. que. 1973.or 1938. le Palais des Papes. 1. Ensemble impliquer la con- con. Les fresques dans (8) les soldats de Napoléon avaient vidé leurs fusils ont dû être entièrement restaurées. appelait cette « seconde Babylone » « égout (10) viennent se réunir toutes les immondités de l'univers ». (3) les habitants s'appellent Avignonnais. En même temps. d’un voyage d’affaires pour ment. Lisez les définitions du tourisme données le long du temps et comparez-les. 2. de Le tourisme est le du dé. un lieu voya. choisissez la forme correcte du pronom relatif : dont. Profiter l'on vit habituelle- tou. Goût Action de voyager Le fait de voyager. financier ou faire du tourisme. Dans le texte d’en bas. se mieux connaître. [NPLi [NPLc. p.

(explication du nom). réservations (hôtel.. il existe un tourisme d’affaires qui. dernier.. par exemple. Adresse de l'expéditeur . je vous informe.. Ex. ou de gendarmerie. 5. Ex. festin. D’autre part.. La ville des Papes vous attend avec beaucoup d’objectifs touristiques liés à la vie de l’église... a subi .. . de mentalité. 4. . . D’abord.. Lieu destiné à la prière. 4.. . suite à la dégradation d’un véhicule – Bris de glace1.. on doit obtenir des renseignements précis (à voir le premier chapitre de ce volume) sur le savoir-faire et sur le savoir-vivre de ce pays.modele-lettre... Repas de fête au menu copieux et soigné.com/lettre-59/declaration-sinistre-bris. . Les . Un très bon exemple en est la préférence accordée par les Français au pourparlers entamés pendant un repas d’affaires. créez les dialogues respectifs (à voir l’Annexe 2. Procédé de peinture murale qui consiste à utiliser des couleurs délayées à l'eau sur un enduit de mortier frais. pour être ... b) Dans le cas du transport routier.. . formulaire de déclaration de sinistre et de .. train. c’est-à-dire sur les différences culturelles. il peut s’avérer parfois nécessaire de faire une Déclaration de sinistre. Outre le tourisme culturel. fresque. 2.. Assurance . . Assemblée de cardinaux convoqués par le Pape pour s'occuper des affaires générales de l'Église.. je vous prie d'agréer. (pare-brise. factures . Ex..). restaurant. . Pour le faire. soit par l’intermédiaire d’une agence de tou- risme et.. 3. (récépissé de .). Lieu consacré au culte dans une demeure particulière. 6...html 38 . le . Ex.....) . programme de travail.. Trouvez les définitions qui correspondent aux mots donnés (chapelle. constatés concernent . Vous trouverez ci-joint . petite chapelle. doit être très bien organisé : itinéraire.. à . etc. avion. Objet : Déclaration de sinistre « bris de glace » . 3.. Après avoir établi le calendrier de travail (Ex... 5. mes salutations distinguées . Monsieur. (date) . Le . pour aboutir. Adresse de l'Assurance . que mon véhicule .. Police N° .. faites les réservations afin d’assurer l’hébergement pour le même voyage d’affaires.. soit sur Internet (à voir l’Annexe 1). Avant tout.) . (lieu du sinis- tre) . En même temps. Monsieur. Je vous remercie de . 7... donnez les coups de téléphone nécessaires pour établir tous les rendez-vous de votre voyage d’affaires. . glaces arrières. 4. Restant à votre disposition pour . faites les réservations respectives par téléphone. pour un exemple concret)... faites une déclaration auprès du service de police (dépôt de plainte). contrôlez la fiche du Temps de conduite (à voir l’Annexe 3) afin d’éviter tout risque de retard. oratoire) : 1 2 3 4 5 1. a) Si vous vous occupez du transport d’un certain groupe de personnes. Signature . consistoire. aidez-vous des formules suivantes : Prénom(s) Nom .. etc. Ex. 1 D’après : http://www. alors... Par la présente..

comme Commis de Cuisine aux côtés de Christian Willer. Depuis 2001. qui intervient dès la fin de l’année de 2007.. Argumentez votre choix. Christian Sinicropi a réalisé un ouvrage intitulé Petits Plats Grand Écran. Un parcours ascensionnel vers les étoiles . Il aime se consacrer au dessin. de retour à Cannes. commentez oralement les menus offerts dans l’Annexe 4. à Strasbourg au restaurant « Le Buerehiesel » (3 étoiles). Deux ans plus tard. Christian Sinicropi met ses petits plats dans les grands « écrans » ! En étroite collaboration avec Michèle Villemur. Au-delà de son métier de cuisinier.. Christian Sinicropi met toute sa créativité et sa fougue au service de La Palme d’Or (2 étoiles Michelin – 17/20 GaultMillau) et de l’ensemble des cuisines de l’Hôtel Martinez . dès 1997. un an plus tard.. Sa quête d’expérience dans les grands restaurants étoilés le conduit.plaza-athenee-paris. une première entrée à l’Hôtel Martinez pour quelques mois seulement. qui met à l’honneur 60 recettes dédiées au cinéma. Après avoir lu le texte. Essayez les Recettes d’Antan. on doit connaître l’offre locale selon les priorités personnelles : tour guidé de la ville. et paru chez Ramsay en 2 D’après : http://www. En 1991. Christian Sinicropi occupe ses moments de loisirs à la pratique du kitesurf. randonnée (pédestre. 9.. visite de musées. Ex. Christian Sinicropi officie dans les cuisines de l’Hôtel Martinez. vous avez tout un choix . à la délicate mission d’assurer sa relève. répondez aux questions. Pour faire votre réservation en temps utile.. d’ailleurs. au Restaurant d’Alain Ducasse « Le Louis XV » à Monaco (3 étoiles) en qualité de Chef de Partie Poissons . 39 . comme Premier Commis de Cuisine. trouvez sur Internet le site du célèbre Moulin Rouge de Paris3 et choisissez un des menus offerts. comme Chef de Partie aux côtés d’Antoine Westermann et. et rapidement Christian Willer le nomme Chef du Restaurant la Palme d’Or et le prépare. équestre). Un voyage d’affaires signifie également un peu de temps libre surtout le soir ou à la fin de la semaine. Ex. il occupe le poste de Chef de Partie au restaurant « La Belle Otero » (2 étoiles – fermeture 1998). Ex. 10. alors. Il fera. Aujourd’hui Chef exécutif. après l’obtention d’un CAP4 de cuisinier en 1989. Cannois d’origine.. il rejoint l’équipe de Sylvain Duparc au Restaurant « La Côte » de l’Hôtel Carlton (1 étoile – fermeture 1995) au poste de Deuxième Commis de Cuisine. Pour le petit déjeuner. Savez-vous ce que c’est un Chef ? Voici un Portrait de Chef.moulinrouge. comparez les « quelques champagnes et vins » proposés par le Sommelier. Disons que votre chambre a été réservée à l’hôtel Plaza-Athénée- 2 Paris . Christian Sinicropi fait son apprentissage dans des restaurants locaux. Il débute comme Chef Tournant.fr/hotel-paris 3 D’après : http://www. il part à l’Hôtel du Palais de Biarritz et intègre l’équipe de Jean-Marie Gauthier (Meilleur Ouvrier de France). photographe. Ensuite. journaliste-auteur et Jérôme Kelagopian. etc. C’est pourquoi. En 1993. à la peinture et se passionne également pour la poésie et le cinéma . 8...fr/#/table/ 4 Certificat d’aptitude professionnelle.

Qu’est-ce qu’un Chef ? 2. rezolvarea exerciţiilor orale şi scrise de mai jos.. Quel a été son parcours ascensionnel ? 6. vous avez deux menus . Qu’est-ce que Christian Sinicropi a fait en matière d’édition et pour le cinéma ? 11. C’est ainsi que « Le Fabuleux Destin d’Amélie Pou- lain » se déguste en Foie Gras confit habillé de pain d’épice. guidé par les dessins de Christian Sinicropi . studierea cuvintelor noi. poivron et aubergine en caponata ou encore « Charlie et la Chocolaterie » éveille nos souvenirs d’enfance avec le pain perdu brioché aux graines anisées et chocolat basilic . Quelle est son attitude par rapport aux membres de l'équipe du restaurant ? Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul/implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Sarcinile şi temele aferente modulului sunt: citirea textului de mai sus. Que fait-il dans ses moments de loisirs ? 10. b) Dialoguez avec le garçon pour le commander.aspx] 1. Ex.avril 2007.. Pourquoi lui faire un portrait en France ? 3. toute l'équipe du restaurant La Palme d’Or met à profit ses compétences pour mettre en scène l’art du « bien recevoir » en toute élégance … [http://martinez. Quelle est sa qualification ? Depuis quand ? Est-ce qu’il a encore travaillé à l’Hôtel Martinez ? 7. avec la complicité de Glag. c’est-à-dire en rapport direct avec son nombre d'étoiles. 11.. căutarea surselor de informare de mai sus şi redactarea unui eseu de 20 rânduri despre călătoriile de afaceri. Le choix d’un restaurant ou d’un autre varie en fonction du budget du client. Où a-t-il encore travaillé ? Pourquoi ? 8. Quelle est sa fonction actuelle et quel a été son rôle avant 2007 ? 5. qui conçoit la vaisselle de La Palme d’Or. Les chefs-d’œuvre du 7ème Art y sont mis en bouche.concorde-hotels.fr/fr/restauration-cannes/chef. 40 . et ses prix sont en conséquence. ne choisissez qu’un seul de ceux-ci et argumentez pourquoi. » offre une étrange et subtile combinaison d’agneau à l’anguille fumée. « E. Comment s’appelle-t-il et où travaille-t-il à présent ? Depuis quand ? 4. l’artiste céramiste.. a) Pages suivantes. Le plus haut niveau de qualité d’un restaurant est établi par les spécialistes. T. Aux côtés du Chef. Quel a été le développement ultérieur de sa carrière ? 9.

Crottin de chavignol rôti en croûte de noisette. gin. Pot De Crème Pur Arabica. bouquet de roquette . Pressé De Coriandre À La Moutarde De tuile croustillante . rue Papillon – PARIS 9 ème (Pont De La Tournelle) Menu du restaurant BISTROT PAPILLON 32. Royale De Foie Gras Landais.00 € par personne Menu Café Anglais € 125 Les entrées du restaurant BISTROT PAPILLON Amuse Bouches . 41 . quai de la Tournelle. Écume De Cacao . chips de lard . gembre et basilic . Rapée. Café & Mignardises . Aiguillette De Saint-Pierre Sur Un Lit D’agria Millefeuille de betterave et tartare de crabe. Cuisse Confite En Pastilla . soins (+ 3 €) . pignons de pin. Tartare de thon à l’ananas. Poitrine De Canard Challandais Rôtie À Saumon écossais légèrement fumé par nos L’orange. 75005 PARIS 6. Meaux . Millefeuille Au Fil Du Temps .BISTROT PAPILLON La Tour d'Argent – BISTROT 15-17. Crème D’oursins . Quenelles De Brochet André Terrail . Feuilleté d’escargots de Bourgogne aux pleu- rotes.

régions viticoles françaises : Bordeaux et Bourgogne. sauce béarnaise. Cocotte de lapereau aux myrtilles et romarin. gogne . sorbet vous invite à découvrir et à comparer deux prestigieuses mangue . Parfumé À L’infusion noa aux aromates (+3 €) . sauce lantes . 42 . pommes de terre nouvelle. pom. D’herbes Potagères Et Relevé Aux Épices Ga- Cabillaud vapeur. Don Carlos. champignons et lar. dons . qui- Homard. Thon juste saisi au sésame et pavot bleu. Foie Gras Des Trois Empereurs. mes vapeur et légumes verts . Les desserts du restaurant BISTROT Dégustations À La Tour D’Argent € 55 PAPILLON Par Personne Dégustation (Régions) : notre équipe de sommeliers Moelleux fondant au chocolat amer. Caneton Challandais Au Vieux Vin De Bour- Entrecôte Black Angus poêlée.Les plats du restaurant BISTROT Menu Grand Seize €320 PAPILLON Amuse-Bouches . Gâteau Au Chocolat Vasco De Gama . pommes sautés aux herbettes (+ 6 €) . Brioche En Cou- Cervelle de veau panée à la grenobloise. ronne . écrasé de vitelotte. Consommé Isabelle . Salade (Douce France) . vierge aux senteurs de Provence . Valse De Sorbets À La Manière Des Poètes .

Dégustation (Domaine) : un domaine vous ouvre ses Les Menus et Formules du restaurant BISTROT portes à travers quatre de ses crus. glace au suivi d’une visite guidée de nos caves. tée par nos sommeliers afin de démontrer l’influence du millésime et sera suivie d’une visite guidée de nos caves. [D’après : http://paris. [http://www. blanc de noir et rosé). par notre équipe de sommeliers. Menus du Bistrot Papillon : de 26.com/fr/restaurant. « à l’aveugle » quatre vins.menupages.00 € Dégustation (Champagne) : vous comparerez l’excel- lence de trois champagnes à travers leur différence de cé- pages et leur mode de vinification (blanc de blanc. crème mousseline praliné . Dégustation (Millésime) : un même cru de 4 différentes années vous sera proposé. cette dégustation se terminera par une visite guidée de nos caves. soigneusement sélectionnés Paris-Brest.bestrestaurantsparis. Vous dégusterez lait d’amande .00 € à 32. Nos sommeliers vous PAPILLON feront découvrir le terroir et la sensibilité du vigneron à travers ses vins. Cette dégustation sera commen- Profiteroles au chocolat chaud.com/restaurants/la- paris/bistrot-papillon. arrangé et crème fouettée (+ 3 €) . Baba au Rhum.Fraisier croustillant cheveux d’ange. Cette dégustation sera suivie d’une vi- site guidée de nos caves.html] tour-dargent/menu] 43 .

des paysages ou des espèces par. ressource Éléments de définition: Ce tourisme écologique a pour objectif principal Suffixes de découvrir ou faire découvrir la Nature. l'écotourisme doit avant tout naturel. Selon eux. Préfixes rable. générée par ce tourisme qui. chiar în mijlocul Abréviations [D’après: http://fr. observation et/ ou é. le sensibiliser les gens à la beauté et à la fragilité de la nature. écotouristique tificiellement imposés ou placés au beau milieu de splendides paysages. culturel. l'éco. tout en respectant les écosystèmes. par ailleurs. Famille de mots Critiques ou limites: Certains craignent des dérives en raison de la dé. Kenya tourisme devient un des moyens de valoriser la biodiversité. quatre-quatre = tout- risme de découverte ou d'aventure.Expressions verse du tourisme de masse qui dégrade les milieux naturels. e ≠ ruraît. environnemental. écologie finition souvent assez souple de l'écotourisme ou du manque d'indicateurs écologique et critères pour ce domaine relativement «nouveau» (bien qu'un tourisme écotourisme naturaliste. écocitoyen.). tourisme de découverte mité.au beau milieu de = grant une dimension éthique et écocitoyenne. d'exploration et d'aventure existe depuis plusieurs siècles). plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes. voire écologique en contribuant à les restaurer. lions ou éléphants au Kenya. Ils écotouriste estiment que l'écotourisme justifie trop souvent des hôtels ou structures ar. voire d'écologie urbaine (jardins é. des passagers vers l'Arctique ou l'Antarctique pour leur faire découvrir la Mots composés bien-être beauté des paysages et la menace que constitue le réchauffement clima- tique. s'appuyant sur les ressources naturelles proches et en particulier sur = tourisme d’exploration les réserves naturelles et les forêts. et aussi d’aide à faire Synonymes   prendre conscience de la nécessité de préserver le capital naturel et le capi. Une tendance existe aussi de tourisme de proxi. durable tude des oiseaux ou des baleines). L'écotourisme doit avoir des conséquences environnementales vert lavage vert = tourisme positives et contribuer au bien-être des populations locales. certains naturaliste opérateurs n'hésitent pas à proposer des parcours en 4x4. espaces verts écologiques. dans une approche volontaire de rembourse. cher. e ment de la dette écologique.U3 Géographie du tourisme Lexique empreinte Écotourisme voire L'écotourisme ou le tourisme vert est l’une des formes du tourisme du. écotourisme = tourisme tal culturel. de masse conventionnel Géographie de l’écotourisme: Il a souvent été d’abord lié à un tou. mais en y contribuant. les terrain plus riches en biodiversité. au nature détriment des écosystèmes locaux.wikipedia. réchauffement che à diminuer son empreinte écologique. Les États-Unis est réputé constituer le Antonymes   principal réservoir d'écotouristes (plus de cinq millions de personnes urbain. e chaque année). L'activité écotouristique comporte tourisme généralement une part d'éducation et d'interprétation. très orienté vers les pays tropicaux. le ticulières (par exemple. mais aussi agrosystème agrosystèmes) et sur le tourisme rural. Ce genre d'activité parfois dite lavage vert par Noms propres les professionnels du secteur. Ainsi. Arctique États-Unis Développement et perspective: Le tourisme étant l'un des secteurs Europe qui connaît le plus fort taux de développement dans le monde. ne cologiques.org/wiki/%C3%89cotourisme] 4 x 4 = quatre-quatre = véhicule à quatre roues à transmission intégrale 44 . La majorité des autres écotouristes provient d'Europe et de souvent ≠ parfois l'élite de quelques pays du Sud. avec une lourde empreinte écologique. réserves naturelles urbaines et écosystème d’autres sujets du domaine de l'écologie urbaine. à l'in. des piscines et de Mots à plusieurs l'air conditionné sans soucis de leur impact différés sur la faune et la flore sens ou sur les ressources naturelles locales. Un nombre croissant de voyages naturaliste aériens ou de croisières emporte. cache un tourisme de masse conventionnel Antarctique présenté comme vert. en inté.

Vrai Faux par rapport à ce que vous entendez concernant le tourisme en France. Classez-les dans le tableau ci-dessous. Relisez le texte et trouvez d’autres formes verbales construites avec le suffixe –ant. Activités lexicales 1. Écoutez attentivement l’enregistrement et cochez si c’est vrai ou faux ce qui est écrit. Grammaire et structuration du texte A. mais aussi par l'équipement du pays en structures d'accueil (hôtellerie. Pourquoi les photos qui accompagnent le texte ont-elles été choisies? Commentez en quelques lignes leur rapport (in)direct avec le texte..wikipedia.I. Transformez les constructions au participe présent en propositions relatives.   …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 4. Commentez en quelques lignes le logo touristique de la Logotype de la France.. le climat tempéré et la facilité d'accès. 5. b) La France est depuis les années 1980 la première destination touristique au monde. tout en donnant d’autres membres de la même famille  II. la richesse du patrimoine historique et artistique. c) Bien qu'une partie des visiteurs étrangers soient simplement en transit (vacanciers d'Europe du Sud se rendant en Espagne. la diversité des paysages.   Gérondif Participe présent Adjectif ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 6.org/wiki/Tourisme_en_France] 2. Le gérondif [ G 11.wikipedia.13. tout en respectant les écosystèmes. d) S'y ajoute la part des nationaux qui choisissent de quitter la France pour leurs va- cances.c)] Ce tourisme écologique a pour objectif principal de découvrir ou faire découvrir la Nature. e) L'attractivité touristique de la France s'explique non seulement par la grande variété des points d'intérêt et par leur nombre important. voire en contribuant à les restaurer.) et en infrastructures de transport. des paysages ou des espèces particulières.  …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 45 . f) Ainsi. Y retrouvez-vous l’idée d’écotourisme?  destination France …………………………………………………………… révélé par Hervé …………………………………………………………… Novelli et Chris- …………………………………………………………… tine Lagarde en …………………………………………………………… juin 2008.org/wiki/Tourisme_en_France] 3.1.   a) Le tourisme en France est une activité importante pour le pays. [D’après: http://fr. parcs d'attractions. chaque département français est un département touristique avec plusieurs points d'intérêt. Relisez le texte et trouvez les néologismes. la plupart viennent passer leurs vacances en France. par exemple). [D’après: http://fr.

de tels efforts n'existent pas. en fonction des. pour une participation à l'activité écotouristique et à la gestion de ses impacts.] Il a souvent été d’abord lié à un tourisme de découverte ou d'aventure. réserve intégrale. …………………………………………………………………………. Un tourisme naturaliste. incluant. Utilisez dans ce but des organisateurs textuels. et les adapter au mieux aux caractéristiques des régions naturelles et des habitats visités. tels que: La «conservation». le Costa Rica et Madagascar. Partager les bénéfices socio-économiques et socio-culturels avec les communautés locales. l'écotourisme est devenu la principale source de devises. de la conservation de la nature) rencontre les faveurs de nombreux organismes internationaux (ONU... L’expression du temps [ G 12. …………………………………………………………………………. quand. le Népal. Gouvernements et leurs agences. lions ou éléphants au Kenya. des emplois aux populations locales et autochtones. l'écotourisme n'est plus préconisé comme une activité marginale destinée à financer la protection de l'environnement. le voyage pour l'accès à la destination). l'Équateur. et corriger ces plans f) ……. leur plein accord et accord éclairé. Compenser les impacts négatifs.] Ce tourisme écologique a pour objectif principal de découvrir ou faire découvrir la Nature..B. la restauration des écosystèmes. b) ……. …………………………………………………………………………. 14. à l’emploi des gérondifs et des participes présents. mais aussi à l’expression du temps et. notez dans le tableau ci-dessous quelle photo correspond à quel titre.). Encourager le développement durable.6.). h) ……. donc. en fournissant.  …………………………………………………………………………. Exercice de synthèse: complétez les pointillés avec les expressions et les mots donnés ci-dessous. ………… ………… C. 10. dans des pays tels que le Kenya. …………………………………………………………………………. mais. Pourriez-vous dire aussi lesquels appartiennent à la capitale de la France?   46 . Minimiser les impacts négatifs sur la nature et la culture que pourrait endommager une activité touristique (d) ……. y lancer le tourisme. il y est devenu un secteur moteur d'une économie nationale et un moyen de générer des revenus. nécessaire à la préservation de la biodiversité et de ses fonction. ONG. 9.  avant d'. Regardez la photo et réalisez par écrit un court projet d’excursion dans la région respective. 7. en obtenant. i) ……. L'opérateur touristique devrait justifier de l'absence d'efforts de conservation c) ……. Pour de nombreux pays. Il doit pour ces derniers satisfaire à plusieurs critères. en épargnant les zones trop vulnérables (cœur d'habitat. ………………………………………………………………………….. 8. sanctuaires de nature. Classez-les dans le tableau ci-dessous. ………… ………… ………… ……………. Les organisateurs textuels [ G 17.. observation et/ou étude des oiseaux ou des baleines). a) Reconnaissez-vous ces objectifs touristiques de France? Si oui. j) ……. ………… ………… ……………. voire L'association des principes de l'écotourisme avec ceux du développement durable (et a) ……. …………………………………………………………………………. tout en respectant les écosystèmes.. Faites attention non seulement aux organisateurs textuels qui dépassent les limites de l’exercice 6. Trouvez dans le texte d’autres organisateurs textuels. des paysages ou des espèces particulières (par exemple.. retours d'expérience et évaluation des impacts du tourisme.2. à travers la protection. …………………………………………………………………………. d'exploration et d'aventure existe depuis plusieurs siècles. voire en contribuant à les restaurer. ………… ………… …………….   Pour Pour faire Pour faire Pour faire Pour Pour Pour introduire une analogie une addition référence particulariser exemplifier opposer ………… …………….. g) ……... si possible e) ……. surtout. 13. par exemple.

…………………………………………………….. l) k) …………………………………………………….. L’Opéra Garnier 5. m) ……………………………………………………. n) 11... d) Savez-vous où se trouve l’hôtel Negresco?  ……………………………………………………. La Maquette de l’Opéra Garnier 3. L’Île de la Cité 9... la société vous propose-t-elle de faire de l’écotourisme?  ……………………………………………………. Centre ville de Lyon 8. …………………………………………………….. La Grande Arche de la Défense f) 11. Les jardins du château de Villandry 12. ……………………………………………………. Le Passe-Muraille 2. ……………………………………………………. ……………………………………………………. i) j) c) Faites des recherches pour apprendre qui a écrit Le Passe-Muraille et à qui appartient cette représentation artistique de Montmartre?    …………………………………………………….. Étudiez la réclame ci-dessous et commentez-la par écrit en quelques lignes. À votre avis. La Cathédrale de Chartres d) 6... Le Pont d’Avignon e) 10. ……………………………………………………. Le Musée océanographique de Monaco 14.. ……………………………………………………. ……………………………………………………. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) a) b) 1.. La Sainte Chapelle g) h) b) Savez-vous où peut-on voir la maquette de l’Opéra Garnier?   …………………………………………………….... ……………………………………………………. 47 . L’Hôtel Negresco 13.. ……………………………………………………. Monaco c) 4. ……………………………………………………... ……………………………………………………. Le Dôme des Invalides 7.

C. Pratique du français du tourisme avec Corrigé.. R. V.. aferente modulului:  Descotes-Genon. Coord. Liana Pop.Materialele bibliografice obligatorii:  http:// granturi. Presses Universitaires de Grenoble..org/wiki/%C3%89cotourisme  http://fr. V.businesstraveller. Bibliografie pentru modulul 4 . Français B2-C1.Materialele bibliografice opţionale/facultative.. Cluj. Eurin.. Editura Echinox.com .ro/autodidact/  http://fr.org/wiki/Voyage_d'affaires  http://www.ubbcluj. Seria Autodidact. Rolle-Harold.wikipedia. La Voyagerie.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotourisme  http://www. S. Sciences exactes et de la terre.Sursele bibliografice citate pe parcursul modulului:  Hopârtean. 1992 48 .wikipedia.businesstraveller.com . Szilagyi.. Dulău. A. 2009  http://fr. E.

Je souhaite prendre rendez-vous. souhaiter. demander à. compter. penser. le deuxième verbe est à l’infinitif. VERBES SUIVIS D’UN INFINITIF Verbes à l’infinitif. Nous avons décidé de changer de stratégie. peuvent être suivis d’un autre verbe. pouvoir. vouloir. sans préposition : accourir dire (=déclarer) préférer adorer Ex. espérer. etc. précédés par la préposition à : s’abaisser conspirer (se) mettre aboutir se consumer monter (s’) abuser contribuer nécessiter s’accorder convier s’obstiner (s’) accoutumer se décider/décider qqn s’offrir (mais avoir destiner parvenir accoutumé=avoir se dépêcher pencher coutume+de+infinitif) se déterminer persévérer s’acharner se dévouer persister aider disposer se plaire s’amuser donner se plier s’animer dresser pousser s’appliquer (s’) employer se prendre apprendre (s’) encourager (se) préparer s’apprêter (s’) engager provoquer arriver enseigner réduire aspirer s’entendre se refuser assigner s’épuiser (mais refuser (s’) assujettir s’essayer de) s’attacher s’évertuer renoncer s’attendre exceller répugner autorise (s’) exciter se résigner s’avilir exhorter résister avoir s’exposer se résoudre se borner se fatiguer rester chercher (s’)habituer réussir 49 . Lorsque les deux verbes se rapportent à la même personne. attendre de. : Ils disaient m’aimer présumer affirmer écouter prétendre aimer autant entendre se rappeler aimer mieux envoyer (parfois avec pour) reconnaître aller espérer regarder apercevoir estimer rentrer assurer faire retourner avoir beau falloir revenir avouer se figurer savoir compter s’imaginer sentir conduire laisser supposer courir monter valoir mieux croire oser venir daigner paraître voir déclarer partir vouloir descendre penser devoir pouvoir Verbes à l’infinitif. savoir.Anexe LE VERBE L’INFINITIF Certains verbes comme aimer. décider de. désirer.

précédés par la préposition de : s’abstenir disconvenir ordonner accepter se disculper oublier accorder (se) dispenser pardonner (s’) accuser dissuader parier achever douter parler admettre empêcher (se) permettre affecter enjoindre (se) persuader s’agir enrager prendre garde ambitionner entreprendre prendre le parti s’amuser envisager prescrire s’applaudir épargner prétexter appréhender essayer prier (s’) arrêter s’étonner projeter attendre être au regret (+infinitif promettre avertir passé) (se) proposer s’aviser éviter protester avoir (le) droit (s’) excuser réclamer n’avoir garde feindre recommander avoir peur (se) féliciter redouter blâmer finir refuser brûler (au sens figuré) se flatter regretter cesser frémir se réjouir se charger gager remettre (mais se choisir se garder remettre à) commander gémir se repentir comploter se glorifier (se) reprocher conjurer haïr se réserver conseiller hasarder résoudre se contenter se hâter se retenir convenir imaginer rêver convoiter imposer rire craindre imputer risquer décider inaugurer ruminer déconseiller s’indigner rougir dédaigner s’ingérer signifier défendre (=interdire) interdire simuler délibérer s’interrompre solliciter se dépêcher inventer sommer dépendre (en (se) jurer souhaiter construction ne pas laisser (=ne pas soupçonner impersonnelle il dépend) cesser) se souvenir (+infinitif désaccoutumer manquer passé – de peut désapprendre méditer manquer) désespérer se mêler suggérer déshabituer menacer supplier se devoir mériter supporter différer négliger tâcher 50 . se complaire se hasarder servir concourir hésiter songer condamner inciter tarder consentir inciter tendre s’ingénier tenir (=désirer) inviter travailler trouver se tuer (=se donner beaucoup de peine) veiller viser Verbes à l’infinitif.

Nous avons décidé de partir le lendemain. s’empresser à faire sa cour / s’empresser d’agir 2. Je vous oblige à faire cela. continuer convier (à . se décider à Je me suis décidé à rester. Le seul argument en faveur de l’emploi de de est l’euphonie (éviter l’hiatus) : Il commence d’aller mieux. 51 . être décidé à Vous êtes donc décidé à rester ? 4. précédé soit par à soit par de : s’accorder (d’habitude à. Je suis obligé de faire cela. décider quelqu’un à Je n’ai pas pu le décider à partir 3. rarement. . Avec le sens de « faire du zèle » on peut utiliser aussi bien à que de. la construction avec de remplace de plus en plus celle avec à. : 1. Dans le langage courant on utilise de préférence la préposition à.langage courant . se lasser Obs. demander à+infinitif : Il a demandé à être reçu par le directeur. : À l’exception des cas d’euphonie. L’infinitif est précédé par la préposition de lorsque son sujet est en même temps complément d’objet direct du verbe demander. nier tenter conseiller) obtenir être tenu discontinuer offrir trembler omettre valoir se vanter Verbes à l’infinitif. avertir. 2. demander de+infinitif : Je lui demande d’être exact. obliger Obs. se lasser à (= « se fatiguer à ») On se lasse plus à rester debout qu’à marcher.commencer de s’utilise pour une action qui va durer peu de temps : Ce roi commença de régner en telle année. on peut rencontrer dans ce cas à aussi. on force quelqu’un à faire quelque chose (=on le contraint) et on est forcé de faire quelque chose (passif). : Il s’est empressé de me téléphoner.commencer à s’utilise pour quelque chose qui va augmenter. de – archaïque) décider Obs. Tu me demandes de te répondre.) s’ennuyer forcer Obs. à écrire. contraindre s’efforcer (s’efforcer de – usuel s’efforcer à – construction moins fréquente. : 1. se lasser de (= « s’ennuyer de ». Elle m’a demandé à voir ce que j’écrivais. « se dégoûter de ») Il se lassa de l’attendre en vain. Une femme qui commence à vieillir. on emploie actuellement à pour la forme active et de pour la forme passive. propre à la langue littéraire) s’empresser Obs. : En général. Pour des raisons d’euphonie. demander Obs. à lire. rarement de) commencer Obs. 2. : Dans le langage courant. on emploie souvent de à la place de à : On voulait le forcer d’attaquer. est susceptible de progrès : Cet enfant commence à parler. Cette construction n’est possible que lorsque l’infinitif et le verbe demander ont le même sujet 2. Ex. Avec le sens de « faire plaisir » on emploie de : Obligez-moi de n’en rien dire prendre garde Obs. décider de+infinitif. En pratique. dire (=ordonner. : 1. : Les spécialistes font en général une distinction entre commencer à et commencer de : . : 1. Je commençais à peine de dormir quand un bruit m’éveilla. ces distinctions ne sont pas respectées. Avec le sens de « se presser » on emploie d’habitude de. (Pourtant parfois.

: Il nie avoir pris cet argent. Nier+de+infinitif – langue littéraire Ex. : Rappelle-toi de me téléphoner dès que tu seras arrivé. Tout reste encore à faire. : Je me rappelle avoir vu ce film. etc. sujet verbe (au présent) COD Voix passive Ces machines sont fabriquées par notre société. : Une trentaine de milliers de francs restaient encore à payer. Ex. mais seulement avec des infinitifs qui expriment le but et ont le même sujet que le verbe rester : Ex. Le sujet devient complément d’agent introduit avec par. Voix active Notre société fabrique ces machines. sujet être (au présent) participe passé complément d’agent 52 . : Elle a mis (à) chauffer l’eau. (A. : Il désire venir avec nous Je désire réussir 2. Le complément d’objet direct devient sujet et le verbe se transforme en participe passé conjugué avec l’auxiliaire être. : Il existe actuellement la tendance d’omettre la préposition Ex. le sujet accomplit l’action tandis qu’à la voix passive. Verbes suivis par un infinitif en construction directe ou précédé par la préposition à mettre Ex. on utilise de : Il me tarde de le voir. (Mais : Je préfère mourir que de trahir. Ex. Cette construction n’est utilisée que lorsque l’infinitif présent exprime l’intention. : Il nie d’avoir sollicité aucune déclaration. Pourtant dans d’autres cas la préposition à devient obligatoire devant l’infinitif. : Je préfère me retirer.) Préférer+de+infinitif – littéraire et archaïque Ex. Verbes suivis d’un infinitif en construction directe ou précédé par la préposition de désirer Obs. Hermant) se rappeler (se rappeler+infinitif – construction normale Ex. : Voulez-vous rester (à) dîner avec moi ? Cette construction est considérée correcte. Ex. il la subit.) Pourquoi tarder à lui écrire. La construction désirer+de+infinitif. La construction usuelle est désirer+infinitif Ex. rester . mais se rencontre souvent espérer (sans préposition – usage courant avec de – archaïque) Pourtant on écrit espérer de lorsque le verbe espérer est à l’infinitif. : Si la chose était possible. exprimant l’idée d’un besoin impérieux. LES VOIX : ACTIVE/PASSIVE À la voix active. tous les hommes désireraient d’avoir du génie. avec nous. détester Avant un infinitif de est facultatif. : Tu resteras déjeuner/jouer. Se rappeler+de+infinitif Ex. – La construction directe de l’infinitif est préférable. - Barrès) préférer (préférer+infinitif – usage courant Ex. employé jusque récemment dans la prose littéraire pour marquer un désir dont l’accomplissent est douteux ou très difficile est devenu désuet. Avec l’impersonnel il tarde. : 1. : Il préférait de citer et d’altérer le sent du texte.rester à+infinitif exprime le but Ex. solliciter tarder Obs. : Les enfants restent trop à regarder la télévision. Dan les autres cas on omet la préposition de. Obs. : Peut-on espérer de vous revoir. : L’infinitif qui suit à tarder est en général précédé par à (Aujourd’hui de est rare. nier (nier+infinitif – usage courant Ex.

elles bavardaient tranquillement. Si l’on ne veut pas préciser qui fait l’action. ACHETER CHOISIR VENDRE Je. Voix passive : Les factures sont réglées à trente jours/ Les bureaux sont ouverts de 07 à 19h. il s’agit de ces machines). À la voix passive. Ex. rester. tomber. Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet (dans ce cas. Je me suis trompé(e). elle. Il est formé d’un auxiliaire conjugué (avoir ou être) et du participe passé du verbe. le présent). passé. Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu’il détermine . on ne pouvait attendre autre chose de lui. Ex. supposé. J’ai pris l’avion hier. 53 . de même que ceux des expressions non compris. Frappés par cette nouvelle. descendre. elle. Voix active : On règle les factures à trente jours/ On ouvre les bureaux de 7 à 19h. vu. lu. ils descendaient tristement la pente. attendu. ACHETER CHOISIR VENDRE J’ai acheté ai choisi ai vendu Tu as acheté as choisi as vendu Il. Il s’emploie aussi avec les verbes de mouvement et leurs dérivés : aller. on achète choisit vend Nous achetons choisissons vendons Vous achetez choisissez vendez Ils. partir. 2. LES TEMPS LE PRÉSENT On emploie le présent de l’indicatif pour exprimer une action en cours dans le présent. mourir. NOTE 1. le verbe être est conjugué au même temps que le verbe à la voix active (dans ce cas. certifié. étant donné restent invariables s’ils précèdent le nom. retourner. sortir. Les participes passés approuvé. le camion avançait difficilement Étant donné sa stupidité. : Excepté les infirmes. elles ont acheté ont choisi ont vendu « AVOIR » ou « ÊTRE » ? L’auxiliaire avoir s’emploie avec la majorité des verbes. à 14h30. tous les hommes furent mobilisés. : Assises à l’ombre. communiqué. on a acheté a choisi a vendu Nous avons acheté avons choisi avons vendu Vous avez acheté avez choisi avez vendu Ils. entrer. L’auxiliaire être s’emploie avec les verbes pronominaux. entendu. 2. excepté. j’achète choisis vends Tu achètes choisis vends Il. arriver. qui peut alourdir le style ou être inapproprié. Vu sa charge énorme. y compris.se comporte donc comme un adjectif. monter. naître. Acheter => J’achète Manger => Nous mangeons Prendre => Nous prenons LE PASSÉ COMPOSÉ On emploie le passé composé pour exprimer une action accomplie et achevée dans le passé. venir. la voix passive permet d’éviter l’emploi de On. GRAMMAIRE L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ SANS AUXILIAIRE 1. elles achètent choisissent vendent Attention ! Le radical de certains verbes change.

a. se blottir. B. Dans les autres cas. s’entraider. Ex. se renfrogner. se suicider. se cabrer.O. s’infiltrer. s’évertuer. : Approuvée par tous. Ex. s’ingérer. s’abstenir. Vue sous cet angle. s’évanouir. cette proposition a été envoyée à la direction. Ex. s’en aller. Ex. Ils se (C. Ex. : Quand êtes-vous arrivée. se désister. s’envoler. s’ingénier. se gargariser. lui conférant ainsi une valeur passive.O. ci-annexé » restent invariables dans les cas suivants. se méfier. : Vous trouverez ci-joints les papiers demandés.I.) Si le verbe est accompagné de deux ou plusieurs sujets de genres différents. argent.) s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. se souvenir.O.) lavé les mains. se repentir. etc. se raviser. Obs. se moquer. le participe passé sera au masculin pluriel. s’adonner. Les oiseaux se sont envolés. PARTICIPE PASSÉ CONJUGUÉ AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR Le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s’accorde jamais avec le sujet. Ex. s’exclamer. : a. ces expressions deviennent variables a. tout ce qu’il vous faut. Obs. Le participe passé des verbes accidentellement pronominaux s’accorde lorsque le pronom réfléchi est complément d’objet direct et reste invariable lorsque le pronom réfléchi est complément d’objet indirect. Ex. se rengorger.D. précédant un substantif (avec ou sans article).D. s’enfuir. : Mon oncle et ma tante sont allés en vacances en Italie. s’accouder. : Elles se (C. B.Obs. Les expressions « ci-joint. : Passées ces mésaventures. Ex. : Cette pièce de théâtre est jouée partout dans le monde.O. se formaliser. s’écrouler. leur vie continua comme avant. Le participe passé des verbes intransitifs conjugués avec être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. : Vous trouverez ci-joint tickets de train. la question semble différente. Ce complément d’objet direct précédant le verbe peut être exprime par : 54 . s’acheminer. 2. Le participe passé des verbes pronominaux A. a. s’efforcer.) sont parlé. devant un nom sans article. s’évader. se rebeller. : Il y a trois semaines passées. s’enquérir. j’ai conclu l’affaire.I. s’ébattre. se lamenter. suivies par un nom accompagné par un article ou un autre déterminant. s’extasier. s’esclaffer. se soucier. 3.) En tête de phrase. s’éprendre. se dédire. b. se démener. s’obstiner. se réfugier. Le participe passé des verbes exclusivement pronominaux (verbes qui ne peuvent être utilisés à une autre voie : s’absenter. : Ci-joint la quittance Ci-inclus la copie de la carte d’identité b. : Elles se sont souvenues de tout cela. s’empresser.) sont promenées.) sont lavés. s’insurger. : A. il devient variable même placé avant le nom. s’accroupir. Ils se sont (C. se récrier. s’emparer. mais s’accorde en genre et en nombre avec le complément d’objet direct. Ex.) De nombreux écrivains accordent le participe passé suivi d’un substantif. : Elles sont parties trop tard. se prosterner. se ratatiner.) Si le sujet est le pronom de politesse vous et qu’il représente une seule personne. le participe passé est employé au singulier. Le participe passé des verbes à la voix passive s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet grammatical. mais accordé en genre. Si ces participes se placent après le nom. : Vous trouverez les passeports ci-annexés. se rebiffer. : Aujourd’hui il y a la tendance d’utiliser ces expressions comme locutions invariables dans tous les cas. Madame ? b. s’immiscer. s’agenouiller. ci-inclus. PARTICIPE PASSÉ CONJUGUÉ AVEC L’AUXILIAIRE ÊTRE 1. s’ébrouer.) Si le participe en question est déterminé par un complément d’agent ou par un autre terme. Ces règles n’ont pas un caractère absolu. s’élancer. b. 3. ils s’accordent en genre et en nombre. se recroqueviller. se méprendre. Ex. Ex. mais Elles se (C.) Lorsqu’elles sont employées à l’intérieur de la phraser. lorsque celui-ci précède le verbe. s’écrier. Ex.) Lorsqu’elles sont précédées par un nom. Ex.) À l’intérieur de la phrase.

J’ai vu tous les spectacles que j’ai voulu (« voir »). je les ai laissé sortir. peser. : Quelle robe avez-vous choisie ? Quels succès il a eus ! 4. 2. N. Ex. valoir. avec un antécédent Ex.Si le complément d’objet direct précède un participe passé suivi d’un infinitif. : Les efforts que ce travail m’a coûtés… Les dangers que nous avons courus… Les joies que ce succès m’a values… . Ex. qui les précède. Les clients paraissaient intéressés.) le participe passé s’accorde soit avec le substantif collectif. Ex.O. : Elle est plus courageuse qu’on ne l’aurait cru. . . vouloir (voulu) appartient a un infinitif non-exprimé ou à une subordonnée sous-entendue. ces machines tombaient régulièrement en panne. nous. : Bien que précédé par un complément d’objet direct. Les enfants que tu as entendus chanter sont mes frères. Le participe passé fait+INFINITIF ne s’accorde jamais avec le C. Nous discutions. j’en ai beaucoup vu. croire (cru). Auparavant. qui le précède. : Je lui ai rendu tous les services que j’ai pu (sous-entendu : « lui rendre »). coucher. Ex. vivre.O. : Les enfants étaient agités. : Ces romans. 1. Ex. mais La mélodie que tu as entendu chanter était très belle. Il y a également la tendance de ne pas accorder le participe passé laissé+INFINITIF. pouvoir (pu). le.O. Lorsque le C. Ex. : 1. devoir (dû). la.O. etc. est exprimé par le pronom adverbial en.O. quels. un substantif précédé par l’adjectif interrogatif-exclamatif quel.D. Ex.D. coûter. De nombreux grammairiens recommandent cependant l’accord du participe passé suivi d’un verbe à l’infinitif lorsque le C. Lorsque le C. souffrir) s’accordent avec le C. 55 .D qui le précède. le tiers de. : La foule de promeneurs que j’ai vus (ou vue) dans les rues… L’IMPARFAIT On emploie l’imparfait pour exprimer : une action en cours dans le passé. te. un substantif précédé par l’adverbe combien ou par que [=combien]. Les orages qu’il a fait ont détruit la récolte. une description. une partie de. il peut rester invariable dans tous les cas. Les participes passés de certains verbes intransitifs (courir. : Des pièces de théâtre. le participe passé reste invariable : 1. Ex.O.O.B. Lorsque le C. précède un verbe impersonnel. je m’occupais de la comptabilité. 2. Lorsque le C. Ex.D. une habitude ou une action répétée dans le passé. Ils n’avaient pas trouvé les livres qu’ils avaient eu à étudier. : Les mesures qu’il a voulu prendre semblaient excellentes.D. Ex. quand le téléphone a sonné.O. un pronom complément d’objet direct (me. 2. : Nous avons vu des choses que nous n’aurions pas crues possibles.Lorsque le C. selon le sens. qui précède les participes passés des verbes dire (dit). je les ai fait peindre par un artiste à la mode. Quand je travaillais chez AAA. quelles. Ex. est accompagné par une locution collective (une foule de. 3.D. mesurer. : Les fruits que j’ai vus tomber étaient pourris. Ex. devenant dans ce cas des verbes transitifs.O. vous. 3. sortir. savoir (su). : Quels efforts il a fallu pour réussir dans cette entreprise ! Il est resté à la maison les deux jours qu’il a neigé. qui précède le participe est le sujet de l’infinitif. quelle. le pronom relatif que. . descendre. soit avec son complément. un grand nombre de. Ex. : L’idée que vous avez eue est formidable. est exprimé par le pronom neutre le.D. Obs. 4. : Combien de pommes a-t-il mangées ? Que de succès il a eus ! Obs.Le participe passé suivi d’un adjectif d’accorde en genre et en nombre avec le C.D. : Ces tableaux. nous les avons lus. Ex. les).D.

s’il vous plaît. je vous fixerai un rendez-vous. on achèterait choisirait vendrait Nous achèterions choisirions vendrions Vous achèteriez choisiriez vendriez Ils. Pourrais-je visiter vos entrepôts ? Je voudrais parler à Monsieur Bardin. désirer. Je viens de téléphoner à notre fournisseur. Je vais déjeuner bientôt. j’achetais choisissais vendais Tu achetais choisissais vendais Il. elles achèteraient choisiraient vendraient GRAMMAIRE Si + imparfait => conditionnel Si + imparfait marque une éventualité réalisable : le verbe est à l’imparfait dans la subordonnée et au conditionnel présent dans la principale. souhaiter. j’achèterai choisirai vendrai Tu achèteras choisiras vendras Il. LE CONDITIONNEL On emploie le présent du conditionnel avec les verbes aimer. etc. j’achèterais choisirais vendrais Tu achèterais choisirais vendrais Il. Le futur proche On emploie la tournure aller + verbe à l’infinitif pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir proche. elle. ACHETER CHOISIR VENDRE Je. elles achèteront choisiront vendront NOTE . Si les coûts étaient moins élevés. Il veut nous rencontrer. elles achetaient choisissaient vendaient « VENIR DE « + INFINITIF On emploie venir de + verbe à l’infinitif pour exprimer une action qui s’est déroulée dans un passé très récent. pour formuler poliment un désir ou une proposition. ACHETER CHOISIR VENDRE Je. elle. on achetait choisissait vendait Nous achetions choisissions vendions Vous achetiez choisissiez vendiez Ils. vouloir. LE FUTUR Le futur simple On emploie le futur simple pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir plus ou moins éloigné. nous achèterions vos produits. Si vous téléphonez vers 10h30. ACHETER CHOISIR VENDRE Je.Le radical de certains verbes change : Acheter => J’achèterai Venir => Je viendrai Si + présent => futur simple Si + présent marque une possibilité : le verbe est au présent dans la subordonnée et au futur dans la principale. Je dois vous quitter. elle. 56 . on achètera choisira vendra Nous achèterons c choisirons vendrons Vous achèterez choisirez vendrez Ils. pouvoir. Cette tournure peut aussi marquer une condition non réalisée dans le présent : Si la livraison était gratuite (mais elle est payante). nous pourrions baisser nos prix. mais nous reparlerons de cela la semaine prochaine.

1 Le genre des noms communs Le genre des noms est fixe et c’est la langue qui le détermine.L’IMPÉRATIF À l’impératif. Fém.les noms de familles royales. Achetons ! Choisissons ! Vendons ! e 2 pers. Ils acquièrent également une marque de genre et de nombre : Les Allemands. la différence de genre est marquée par une différence de forme. Les noms de lieux Les noms de lieux géographiques sont des noms propres : ils sont invariables et généralement accompagnés d’un déterminant. lauréat/lauréate . Les noms communs Les noms communs sont toujours accompagnés d’un déterminant (article. client/cliente . Les noms de peuples Les noms des habitants d’un pays ou d’une ville prennent une majuscule. pl.les noms propres employés « génériquement » à la place d'un nom commun (antonomase) : Ce sont des Harpagons (Harpagons pour avares). Les noms propres Les noms propres commencent par une majuscule et ils ne sont pas toujours accompagnés d’un déterminant. je vous prie.2. sg. Achetez ! Choisissez ! Vendez ! Les NOMS (ou SUBSTANTIFS) Les formes que prend le nom déterminent le genre et le nombre du déterminant (adjectif. Généralement. sans déterminant). les Londoniennes Si les noms de peuples sont utilisés comme adjectifs ils perdent leur majuscule et s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent : Notre plus gros partenaire est allemand. Les noms propres peuvent prendre la marque du pluriel (-s) pour désigner : . Masc. sans déterminant). Je vous présente mon collaborateur (nom commun avec déterminant). 1. En ajoutant un « e » à la forme masculine du mot. 57 .les noms propres qui désignent des œuvres d'art : Des Cupidons En dehors de ces cas particuliers tous les autres noms propres sont invariables : titres d'œuvres ou de journaux. verbe) qui l’accompagne. 1. Les Londoniens. Contactez notre agence luxembourgeoise. Entrez. Je vous présente Antoine (nom propre. les verbes se conjuguent sans pronoms personnels sujets. du même mot. pl. marques déposées. commerçant/commerçante . Je vous présente mon collaborateur (nom commun avec déterminant). Les Stuarts . français ou francisés : Les Bourbons. On obtient le féminin : a. adjectif). les Allemandes . Achète ! Choisis ! Vends ! ère 1 pers. ce qui entraîne un changement dans l’orthographe et dans la prononciation du mot : étudiant/étudiante. Je vous présente Antoine (nom propre. . noms de famille non francisés (les Romanov).1. candidat/candidate. ACHETER CHOISIR VENDRE e 2 pers. 2. 2. Pluriel Sans déterminant La France Le Brésil Les États-Unis Paris La Suisse Le Mexique Les Antilles Cuba L'Europe L'Atlantique Les Pays-Bas Manille En France au Brésil aux États-Unis à Paris En Suisse au Mexique aux Antilles à Cuba 1.

possesseur. forme du verbe) / une mode (usage vestimentaire). Auspices. conjoint. Thème. Télégramme. . avocat. détective. . Ouvrage. Sont toujours MASCULINS les noms en : -isme (communisme. assesseur. hôte/hôtesse . qui ne sont utilisés qu’au masculin. Parachute. Des noms sans masculin Les noms d’êtres animés qui n’existent qu’au féminin quel que soit le sexe de l’être envisagé sont moins nombreux : altesse.). canaille. Emblème. 58 . débiteur/débitrice .un tour (machine ou mouvement) / une tour (bâtiment). Il existe parfois une forme distincte pour le masculin et une autre. -tude (exactitude. chef. victime. Orthographe. successeur. Cependant. échantillonnage).un vapeur (bateau) / une vapeur (évaporation). acheteur/acheteuse . Voilà quelques mots à genre souvent mal connu : Masculin : Amour. créancier/créancière . praticien/praticienne -er →–ère : ouvrier/ouvrière . juge. . par une autre) : -f → ve : veuf → veuve . ou boîte de cigarettes). -age (chômage. oncle/tant . diplomate.un poêle (drap couvrant un cercueil) / une poêle (ustensile de cuisine). . chat/chatte. il est recommandable de consulter le dictionnaire. . Parallèle. . bailleur/ bailleresse. accroissement) . écume). Autoroute. compagnie) . Des noms sans féminin Il existe un certain nombre de noms. Intervalle. Sont toujours FÉMININS les noms en : -tion : (pollution. mannequin. Attaque. Automne. professeur. égalité . expéditeur/expéditrice . -x → -se : époux → épouse b. bateau) . recrue. En ajoutant un suffixe ou en modifiant le suffixe du masculin : formateur/formatrice . -ment (management. sentinelle. agent. surtout des noms de métier. juge : Cette femme est un avocat de grand talent (ou Cette femme est une avocate…). recteur. architecte. Ces femmes amateurs de théâtre contemporain se sont regroupées en association. Noms à double genre Certains noms.un page (jeune serviteur) / une page (côté d'une feuille). tout en changeant de genre.un moule (modèle en creux) / une moule (mollusque).un crêpe (tissu) / une crêpe (pâte frite). on ajoute au nom qui désigne l’animal le mot « mâle » ou « femelle » : Un singe mâle/un singe femelle.un voile (fine étoffe qui cache) / une voile (tissu épais des navires). vedette. Douche. Annonce. . censeur. Les noms qui n’ont qu’un seul genre sont souvent suivis ou précédés par d’autres termes qui précisent le sexe de l’être en question : Conservatoire recrute professeur de violon homme ou femme. cerf/biche Dans le cas des animaux.un mousse (apprenti marin) / la mousse (une plante. directeur) . Épisode. . Et pourtant les exceptions sont très nombreuses. Incendie. machine). ingénieur. certaines désinences peuvent nous aider à trouver le genre. où l’on n’a pas de mot pour désigner l’être du sexe masculin ou féminin. témoin. sculpteur. Arrhes (pl. . médecin. -eur (acheteur. vendeur/vendeuse . Problème. gourmet. amateur.un vase (récipient) / la vase (boue). notamment les noms de métiers : architecte. étranger/étrangère. magistrat. citoyen/citoyenne. même s’ils désignent une femme : Elle avait été le témoin de l’accident. peintre.un vase (récipient) / la vase (boue). agresseur. idole. Interview. accumulation) . star. armateur. imposteur. auteur. parrain/marraine/. -e (entreprise.un livre (volume) / une livre (une unité de poids). lion/lionne. redoublement de la consonne finale : paysan/paysanne. . . maître/maîtresse . habitude). Diplôme. placier/placière par le remplacement de la consonne finale au masculin.un cartouche (dessin) / une cartouche (balle. Arôme. socialisme) . cheval/jument . Étude. En cas de doute. imprimeur. commissaire. Acquéreur. Féminin : Affiche. diplomate. ce qui exige une attention toute particulière de notre part ! Nous vous en proposons quelques exemples : . changent aussi de signification. personne. cadre.un greffe (tribunal) / une greffe (arbre). homme/femme .un mode (manière d'être. -au (bureau.un critique (personnage) / une critique (jugement) . -té : propriété. . . pour le féminin : frère/sœur . défenseur. roi/reine. conjointe. L’usage tend à féminiser certains noms. c. . pilote. -ie (industrie. écrivain. . avocate.

pneus. feuille. -x conservent la même forme au pluriel : le bras → les bras un gaz → des gaz un prix → des prix le corps → des corps Les noms se terminant en -al → aux un journal → des journaux un local → des locaux un mal → des maux EXCEPTIONS : Bal. ils changent –ail en aux (baux. 59 . désigne un ensemble composé de plusieurs éléments : foule. fiançailles. etc. régal. chacal. appointements.) Les noms se terminant en -(e)au . festival. 2 Le pluriel des noms communs simples La plupart des noms se terminent au pluriel en -s. eu→ x un plateau → des plateaux un tuyau → des tuyaux un feu → des feux EXCEPTIONS : Landau. sable. etc. funérailles.) Les noms se terminant en –ou → s Un trou → des trous Un clou → des clous Un cou → des cous EXCEPTIONS : Un bijou → des bijoux . bleu . par conséquent. sarrau.au pluriel. coraux. le vitrail . etc. vieux/vieille). émaux. l’adjectif sera pris à sa forme féminine : d’insupportables gens . carnavals. cinq fourchettes) . un pou → des poux Les noms comptables et non comptables Un nom comptable est un nom qui désigne quelque chose qui peut être dénombré. un caillou → des cailloux . sarraus. -z. gens. archives. bon/bonne. fourchette sont des noms comptables (deux nuages. le vantail. par opposition aux non comptables : nuage. Singulier Pluriel un employé des employés une employée des employées Les noms se terminant en -s. pneu. un hibou → des hiboux . blé. récitals.prennent un S au pluriel (bals. ou de vieilles gens.) Les noms se terminant en –ail → ails un portail → des portails un éventail → des éventails un détail → des détails EXCEPTIONS : Le bail. le corail.2. arrhes. vitraux. clientèle… Certains noms ne s’emploient qu’au pluriel : annales. pluie sont des noms non comptables. au cas où il est précédé d’un adjectif ayant forme distincte pour masculin/féminin (ex. travaux. compté. lait. dizaine. bleus. carnaval. l’émail. NOTE Le substantif gens qui normalement est masculin. etc.prennent un S au pluriel (landaus. récital . festivals. préparatifs. santal. trois feuilles. Les noms collectifs Un nom collectif est un nom qui. un genou → des genoux . le soupirail. le travail. un joujou → des joujoux . tout en s’employant au singulier. devient féminin et. honoraires. un chou → des choux .

les deux restent invariables. des maxima Les locutions étrangères restent invariables : des post-scriptum . seulement le mot français prend la marque du pluriel : Une tragi-comédie → des tragi-comédies Certains noms étrangers (latins ou grecs) prennent le « s » au pluriel : un album → des albums un agenda → des agendas un bifteck → des biftecks un factotum → des factotums D’autres mots étrangers conservent la forme du pluriel de la langue d’origine : des gentlemen. que l'on place dans une église. en remerciement d'une grâce obtenue 60 . ceux-ci prennent la marque du pluriel : un chou-fleur → des choux-fleurs un coffre-fort → des coffres-forts un grand-père → des grands-pères (L’adjectif grand. mais le substantif prend la marque du pluriel : un porte-affiche → des porte-affiches un porte-chéquier → des porte-chéquiers un porte-crayon → des porte-crayons Si le mot composé est formé d’un élément invariable et d’un élément variable. le verbe reste invariable.2. car ils représentent le condensé d’une proposition relative : un porte-monnaie → des porte-monnaie (qui porte la monnaie) un porte-parole → des porte-parole (qui porte. seulement le premier nom prend la marque du pluriel : un timbre-poste → des timbres-poste un chef-d’œuvre → des chefs-d’œuvre un coup d’œil → des coups d’œil une pomme de terre → des pommes de terre Si le mot composé est formé d’un verbe et d’un nom. ce dernier prend la marque du pluriel : un en-tête → des en-têtes un avant-poste → des avant-postes un après-guerre → des après-guerres Mais on dit : un après-midi → des après-midi un hors-d’œuvre →des hors-d’oeuvre Si les mots sont composés d’un mot étranger et d’un mot français. transmet la parole) un abat-jour → des abat-jour un cure-dent → des cure-dents Dans d’autres cas. plaque portant une formule de reconnaissance. 3 Le pluriel des noms communs composés Les noms composés écrits en un seul mot forment leur pluriel tout comme les noms simples : un portefeuille → des portefeuilles un pourboire → des pourboires un gendarme → des gendarmes ATTENTION ! On écrit en revanche : monsieur → messieurs madame → mesdames mademoiselle → mesdemoiselles Si le mot composé comprend des éléments variables (nom. des in-folio . des ex-voto (objet symbolique. adjectif). des errata. reste invariable au féminin pluriel : une grand-mère → des grands-mères) Si le mot composé est formé de deux substantifs réunis par une préposition (présente ou présupposée). le plus souvent.

de + le = du Je sors du bureau (de +le bureau). inconnus. 1. nette : Donnez-moi la facture ! (une certaine facture) Donnez-moi une facture ! (dans le sens général) À la place des prépositions de et à suivies des articles le et les. à + le = au Nous serons au Salon (à+le salon). après bien on emploie pourtant DES ! Vous n’avez conclu que peu de contrats ce mois. de + les = des Discutons des contrats (de+les contrats). (art. on emploie des formes contractées. une marque des marques 2. de des vacances l’avance Au moment où. 3 Les articles partitifs L’article partitif détermine les noms non comptables et désigne une partie indéterminée d’un ensemble : J’ai du temps pour discuter ensemble toutes les clauses du contrat. trop. la partie est déterminée. Singulier Pluriel Masc. le plus souvent. Quand le substantif (nom) est précédé d’un adverbe de quantité (beaucoup. moins. le salarié. Il s’est présenté à l’escompte avec une liasse de billets de banque. la gestion. de l’argent des capitaux Fém. voilà les domaines qui m’intéressent. assez. du temps. les affaires. présentés comme ayant une identité précise. par rapport au mois dernier. (art. Les articles définis L’article défini accompagne un nom de personne ou de chose. d’une certaine manière. Il fait partie du groupe nominal et ne peut pas être supprimé. les effectifs Fém. un candidat des candidats Fém. l’effectif les salariés. Singulier Pluriel Masc. mais nous ne vendons pas d’acier. énormément. tant + DE) ou d’un mot qui indique une détermination de la quantité : un litre de lait . Les situations dans lesquelles la préposition DE prend la place des partitifs sont les suivantes : Après une négation : Nous exportons des matières premières. Nous vous proposons d’analyser attentivement les deux exemples ci-dessous et d’en saisir le mécanisme qui les différencie : Nous prenons du café tous les matins. peu. LES ARTICLES L’article est un déterminant : il se place devant un nom de personne ou de chose et en indique le genre et le nombre. Singulier Pluriel Masc. Nous avons trouvé bien des fautes dans votre facture ! Quand le substantif (nom) est précédé par un adjectif : Vous avez fait de grosses erreurs dans la campagne publicitaire ! Comment faire la différence entre ARTICLE CONTRACTÉ et ARTICLE PARTITIF ? Il est important de saisir la différence entre article contracté/article partitif et de veiller à ne pas les confondre. l’informatique. de la concurrence. à + les = aux pour parler aux fournisseurs (à+les fournisseurs). présentés comme étant sans identité. contracté : de+le projet) 61 . partitif) Nous parlerons du projet d’expansion de BALOREX dans la séance de lundi. Le travail. une individualité déterminée. l’heure les réunions. Les articles indéfinis L’article indéfini accompagne un nom de personne ou de chose. connue. les heures L’article défini peut aussi exprimer une généralité. les formes de l’article partitif sont remplacées par la préposition DE. la réunion. indéterminés. L’opposition article défini/indéfini est.

ta. devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet. 1. Sing. les formes ton. une chose. Les adjectifs possessifs Les adjectifs possessifs indiquent à qui appartiennent un objet. s’accordant en genre et en nombre avec celui-ci. l’adjectif possessif est supprimé et il est remplacé par l’article défini. dans les années suivantes. Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent : Sa montre . On ne dira jamais : J’ai mal à ma tête mais J’ai mal à la tête (on ne peut pas avoir mal à la tête d’un autre !!!). Les adjectifs démonstratifs L’adjectif démonstratif démontre une chose ou une personne que l’on veut désigner. quel quelle Pl. pour éviter un hiatus : une adresse→ voici mon adresse . Sing. l’adjectif interrogatif est accompagné d’une préposition : À quelle règle obéissez-vous ? Avec quels pays travaillez-vous ? Dans quel sens a-t-il fait des observations ? Sur quelle clientèle peut-on compter ? 62 . Il précède toujours le nom auquel il se rapporte : Ce partenariat signifie beaucoup pour notre société et cette affaire aura une évolution positive. ce (cet) cette Pl. sa affaire → son affaire Les formes : un possesseur + un objet possédé + « n » objets possédés Masculin Féminin Masculin Féminin mon client ma cliente mes clients mes clientes ton client ta cliente tes clients tes clientes son client sa cliente ses clients ses clientes « n » possesseurs + un objet possédé + « n » objets possédés notre client notre cliente nos clients nos clientes votre client votre cliente vos clients vos clientes leur client leur cliente leurs clients leurs clientes Par politesse. on emploie cet au lieu de ce : Je peux utiliser cet ordinateur ? 2. Fém. Dans le cas d’une possession évidente. et surtout dans le domaine des affaires. un être. Laissez-nous VOTRE adresse et VOS coordonnées pour pouvoir VOUS contacter plus facilement. quels quelles Parfois. Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapport : Quels clients seront au rendez-vous ? Quel programme utilises-tu pour la comptabilité ? Quelles sont les erreurs que vous avez constatées dans la facture ? Les formes : Masc. vos intérêts … Si le substantif féminin commence par une voyelle ou h muet. Les adjectifs interrogatifs On utilise l’adjectif interrogatif pour formuler une interrogation et demander une précision sur le nom qu’ils accompagnent. on utilise la forme masculine. ces Au masculin singulier. Masc. Fém. tes seront remplacées par VOTRE et VOS : Laissez-nous ton adresse et tes coordonnées pour pouvoir te contacter plus facilement. 3. son attaché-case . LES ADJECTIFS LES ADJECTIFS NON QUALIFICATIFS Ils sont des déterminants (comme les articles) qui sont placés avant le nom.

la. il suit le nom et marque la certitude) J’ai rencontré un certain Duval (marque le dédain. avec leur variante roumaine : français roumain Aucun.l’absence : nulle proposition. ceux qui l’ont présenté. un projet quelconque . … (oricare) 63 . dans des propositions négatives : Vous n’avez nul autre moyen pour réussir que travailler. le mépris) CHAQUE : il ne s’emploie qu’au singulier et TOUJOURS accompagné d’un substantif : Chaque actionnaire … . Il s’accorde en genre et en nombre avec le substantif qu’il accompagne. étant pronom. niciuna Plusieurs Mai multi Quelconque Oarecare Quelque Oarecare Tel. il le renforce : Ils sont les auteurs mêmes de ce rapport. il n’est employé qu’au singulier. plusieurs avantages . Pour faciliter la compréhension de l’utilisation des formes des adjectifs indéfinis nous proposons la classification suivante : a) adjectifs qui marquent l’identité ou la différence : même. telle Astfel Tout.4. chiar Nul. Le tableau ci-dessous présente quelques formes d’adjectifs indéfinis. cet adjectif indéfini peut marquer autre chose. il le place dans le vague. ADJECTIF ADVERBE devant un nom=variable invariable avec un numéral QUELQUE Je l’ai vu quelque part avec (environ) quelques actionnaires étrangers. l’identité : Ils ont les mêmes qualités que les autres. c) adjectifs qui marquent la manière d’être indéterminée : certaines affirmations. tous les pouvoirs . nicio Autre Altul. (eux-mêmes) Elle est la politesse même (en personne) NUL. e Oarecare Chaque Fiecare Même Acelasi. e Niciun. mais qu’on ne nomme pas : Il nous faut telle quantité de matière première. (vreo) L’adjectif QUEL s’accorde avec QUEL le nom auquel il se rapporte et la - QUE construction exige le subjonctif : Quelle que soit la décision du jury. aucun doute . Ils ont eu un bénéfice de quelque 50 (undeva/câţiva) 000 euros par an.l’imprécision : quelques erreurs.la totalité : toutes les affaires. . loin d’en préciser le sens. dans l’incertitude. . indéfini. Remarquez la différence entre : Ce document a une certaine valeur (adj. E : selon la place qu’il occupe et par rapport au sens qu’on veut donner à l’assertion. tout investisseur . b) adjectifs qui marquent la quantité (avec certaines nuances) : . les) il est variable et exprime la ressemblance. qualificatif. e Fiecare Quelques précisions sur l’emploi particulier des formes présentées ci-dessus : CERTAIN. Chacune d’elles aura sa propre contribution. NULLE : comme adjectif indéfini. chacune). il a eu quelque bonne idée d) adjectifs qui désignent une chose précise.la distribution : chaque client. autre . car il précède le nom et marque la relativité) Ce document a une valeur certaine (adj. Placé après le nom. l’. alta Certain. Les adjectifs indéfinis L’adjectif indéfini est placé auprès d’un nom mais. chaque proposition … A ne pas confondre chaque et chacun ! Le dernier (chacun. . s’emploie seul : Chacun des sous-traitants a présenté son offre. nulle Niciunul. MÊME : précédé de l’article défini (le. aceeasi.

TEL. Ce numéral connaît une forme particulière. Généralement les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables. Comme adjectif qualificatif il désigne une chose insignifiante. En revanche. il n’a pas été présent à la réunion. Si vingt et cent sont suivis d’un autre numéral. … (oricât de) QUELCONQUE : il est toujours placé après le nom.. Elles étaient toutes honteuses des résultats obtenus. 31.1. il marque l’indétermination absolue : Pour une raison quelconque. QUELQUE Quelques idées que vous ayez. féminins qui Tout fonctionnaire commencent par aura droit à un une consonne ou bonus de 2%. une approximation : Votre commande sera livrée sous quinzaine (dans deux semaines). mais dans le langage courant.→variable Quelque+adj. Toujours pour marquer l’approximation. Les adjectifs numéraux Ils servent à exprimer le nombre ou le rang. Une – sans avoir pourtant de formes pour le pluriel : Chapitre 1 (un) du roman (premier) . Les nombres composés (jusqu’à cent) s’écrivent avec un trait d’union. utilisée parfois pour exprimer les années : 1848 – mil huit cent quarante-huit. une quantité précise (une douzaine d’œufs).. quatre-vingt. deux. un H aspiré) Elles sont toutes fières de leurs résultats. Vingt et cent : ils prennent la marque du pluriel (-s) quand ils sont précédés d’un autre numéral. Quelque+nom+que=adj. trois. Avec un nom→ ou un participe → variable : invar. mil.. 81 et 91 s’écrivent : Quatre-vingt-un et quatre-vingt-onze.→invariable .. qui les multiplie : Quatre-vingts invités . trois mille quatre-vingts. cinquante. etc. adv. suivi du numéral cardinal : Quelque quinze ouvriers …. TOUT sera bien acquise et analysée. ils perdent le –s du pluriel : Quatre-vingt-trois invités . le trait d’union est remplacé par et : Cinquante et un (51) Soixante et onze (71) . … la construction exige le subjonctif : … QUE (orice) Quelque brèves que soient les interventions. mille. Mille est toujours invariable : Mille huit cent cinquante. 41. EXCEPTION : avec Tous les jours il des adjectifs était en retard. dans le domaine du commerce. TELLE : saisissez les nuances qui distinguent les deux propositions : Il parlait avec une telle conviction … Le projet était tel : …. Une quinzaine d’employés ont adressé à la direction leurs revendications (environ quinze ouvriers). Une fois par an. Les adjectifs numéraux cardinaux qui indiquent le nombre ou la quantité : un.+que=adv. 64 . Comme adjectif indéfini. sans valeur : Un commerçant quelconque. En français. à l’exception du cas où ils comprennent la conjonction et : Soixante-deux (62). (le suivant) ADJECTIF ADVERBE Avec un adj. Trois cents paires de chaussures. vingt-sept (87) Dans le cas de 21. il y a deux sortes d’adjectifs numéraux : 5. à quelques exceptions près : Un a aussi une forme féminine. Tous les créditeurs Cette entreprise est … tout entière à Toute observation vendre. Certains adjectifs numéraux cardinaux terminés en –aine peuvent indiquer. Trois cent douze paires de chaussures. 5. on peut utiliser l’adverbe quelque.

quadrupler x 5 → le quintuple. auxquels on ajoute le suffixe –ième : Deux → deuxième . Après un substantif et accompagné de ET. rentable → rentable .2. septupler x 10 → le décuple. L’année dernière. un objet ou une idée. Cette différence de forme peut entraîner parfois des modifications dans la prononciation ou dans l’orthographe : Adjectif terminé en –l → -le : seul → seule Adjectif terminé en –el → -elle : actuel→ actuelle . tripler x 4 → le quadruple. national → nationale Adjectif terminé en –eil → -eille : pareil → pareille Adjectif terminé en –t → -te : délicat → délicate .est invariable : Il a passé une demi-heure faisant la queue au guichet. il faut ajouter un –e à la forme masculine : gratuit → gratuite . Paul a obtenu deux seconds prix. Contrairement aux adjectifs numéraux cardinaux. la position dans une série. la production d’acier a décuplé. sextupler x 7 → le septuple. auquel il est lié par un trait d’union. décupler x 100 → le centuple. Ils sont formés à partir des numéraux cardinaux. Les fractions 1/1 = la totalité 1/2 = la moitié 1/3 = le tiers . Autres moyens pour marquer / exprimer la quantité Pour exprimer la multiplication on utilise : x 2 → le double. à cause des exploitations réduites. On dira donc : La deuxième intervention a été plus intéressante que la première . commercial → commerciale . 2/3 = les deux tiers 1/4 = le quart . Vingt → vingtième Pour 1 et 2 les formes sont les suivantes : Premier/ première . pour avoir le féminin d’un adjectif qualificatif. à en préciser donc. quintupler x 6 → le sextuple. il reste invariable : faible → faible . la qualité. durable → durable . une première intervention . centupler Les deux dernières années. Dans le cas où l’adjectif masculin se termine déjà en –e muet. Le genre des adjectifs qualificatifs La règle générale indique que. (ici la forme seconde peut aussi être acceptée) mais : La seconde guerre mondiale. Le prix du charbon a triplé.5. En ce qui concerne DEMI (1/2) quelques précisions s’imposent : S’il précède le substantif. LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS Les adjectifs qualificatifs servent à caractériser un être. DEMI. Deuxième ou second/ seconde La règle indique qu’on doit utiliser la forme deuxième dans la situation où le nombre d’éléments dépasse le nombre deux . doubler x 3 → le triple. Les adjectifs numéraux ordinaux sont ceux qui indiquent le rang. 4/5 = les quatre cinquièmes 1/6 = le sixième. prudent → prudente. les formes second/seconde seront employées quand il n’y a que deux éléments. DEMI est variable : Il a passé une heure et demie faisant la queue au guichet. réel → réelle Adjectif terminé en –al → -ale : général → générale. cruel → cruelle . mat → mate 65 . 3/4 = les trois quarts 1/5 = le cinquième . 1. Cette catégorie d’adjectifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent et se placent avant ou après celui-ci. etc. les ordinaux s’accordent en genre et en nombre avec le substantif auquel ils se rapportent : Un premier emploi.

Adjectif terminé en –et → -ette : muet → muette Exceptions : complet → complète . bref → brève . avec un substantif féminin il reçoit un –s au féminin singulier : une procédure légale → des procédures légales Exceptions : certains adjectifs ont quant même. incomplet → incomplète concret → concrète discret → discrète inquiet → inquiète Adjectif terminé en –ot → -otte : sot → sotte . léger → légère . un bref délai → une brève allocution Certains adjectifs reçoivent -x pour le pluriel : hébreu → hébreux . ière : étranger → étrangère . Adjectif terminé en –f → -ve : actif → active . européen → européenne Adjectif terminé en –er. supérieur → supérieure . etc. glacial → glacials CAS PARTICULIERS de genre et nombre SINGULIER PLURIEL masculin féminin masculin féminin bas basse bas basses beau/bel belle beaux belles blanc blanche blancs blanches caduc caduque caducs caduques doux douce doux douces faux fausse faux fausses favori favorite favoris favorites frais fraîche frais fraîches grec grecque grecs grecques gros grosse gros grosses hébreu hébraïque hébreux hébraïques long longue longs longues Nouveau (nouvel) nouvelle nouveaux nouvelles public publique publics publiques roux rousse roux rousses turc turque turcs turques vieux/vieil vieille vieux vieilles 66 . Le nombre des adjectifs qualificatifs En règle générale. tout comme pour les substantifs : un bon plan → de bons plans . relatif → relative . amical): avec un substantif masculin il se termine en - aux : un geste amical → des gestes amicaux . protecteur → protectrice . exécuteur → exécutrice . original. ier → -ère. mais idiot → idiote Adjectif terminé en –en → -enne : ancien → ancienne . mineur → mineure. oral. loyal. beau → beaux . Exceptions : -teur → . nouveau → nouveaux Les adjectifs terminés au singulier en –s restent invariables au pluriel : un costume gris → des costumes gris Cas particuliers Adjectif terminé en -al (égal. légal. naval navals . accusateur → accusatrice . menteur → menteuse Exceptions : -eur → -eure : majeur → majeure . extérieur → extérieure.régulier → régulière . le pluriel en -als : Banal banals .trice : un plan directeur → une idée directrice . neuf → neuve Adjectif terminé en –eur→ -euse : un secteur porteur → une idée porteuse . fatal → fatals . provocateur → provocatrice Adjectif terminé en –eux→ -euse : un projet coûteux → une affaire coûteuse 2. pour avoir le pluriel on ajoute un -s au masculin ou au féminin. conservateur → conservatrice . natal → natals . premier → première . un moyen légal → des moyens légaux .

on a conservé l’utilisation du masculin même avec un substantif féminin. Les degrés de comparaison Le comparatif Il existe trois comparatifs. moins Avec un adverbe plus Nous vous livrerons aussi rapidement (que la dernière fois). un nouvel hôtel vieux/vieil : on utilise vieil si le mot qui suit commence par une voyelle ou un h muet : un vieux combattant. mais un nouvel ultimatum. bonne(s). Le superlatif . meilleure(s). dans certaines expressions anciennes qui nous sont parvenues telles quelles. Ils accompagnent des substantifs : C’est le meilleur projet présenté ces jours. grand-soif beau/bel (formes masculines) .Lequel de ces produits offre le plus d’avantages ? le moins d’ Avec un verbe . un bel homme nouveau/nouvel : on utilise nouvel si le mot qui suit commence par une voyelle ou un h muet : un nouveau crédit. celui auquel on compare. mais un vieil homme. . pour marquer : la supériorité : plus l’égalité : autant. Les comparatifs de supériorité de bon(s).Quelques précisions d’utilisation : à propos de l’adjectif grand : comme dans l’ancien français il n’y avait qu’une seule forme pour le masculin et le féminin.Quelle est la solution la plus rentable ? la moins 67 .C’est le mois où nous travaillons le plus. moins de Avec un verbe plus Ce projet coûte autant (que celui-là). mais un bel enfant. on utilise bel si le mot qui suit commence par une voyelle ou un h muet : un beau profit. sont irréguliers : meilleur(s).Il existe deux superlatifs :  de supériorité (le/la/les plus)  d’infériorité (le/la/les moins) Avec un nom . Marcel a mieux travaillé ce semestre. moins Avec un nombre ou un pourcentage Vous avez plus de cinq techniciens à votre disposition. On aura donc : grand-mère. aussi l’infériorité : moins Dans la comparaison on a toujours besoin d’un deuxième terme. le moins Avec un adjectif . grand-peine. grand-rue. et qui est toujours introduit par : « que… » Avec un nom plus de Notre entreprise recrute autant de salariés (que l’autre). avoir grand-faim. Il accompagne un verbe. moins de Le comparatif de supériorité de bien est irrégulier : mieux. moins Avec un adjectif plus Le dernier modèle est aussi cher (que l’actuel).

Avec un adverbe : Voici le modèle que nous vendons le plus fréquemment. presque. L’article le. quand est-ce que… Le lieu Où. Nos marges sont peu importantes. autant : Je voyage beaucoup. si. un adjective ou un adverbe : trop. poliment. pourquoi est-ce que… Ils se placent en début de phrase. Certains ne s’utilisent qu’avec un verbe : beaucoup.2 Les adverbes en -ment De nombreux adverbes sont construits à partir du féminin d’un adjectif + -ment. 4. tant. la (les) meilleure(s). Notre stock est presque entièrement épuisé. 2. entièrement.NOTE 1. assez. D’autres ne s’utilisent qu’avec un adjectif ou un autre adverbe : très. etc. 4. Je vous rappelle bientôt. peu. Les adjectifs en -ant et -ent forment des adverbes en -amment et –emment : abondant→ abondamment .3 Les adverbes interrogatifs permettent d’interroger sur : Le temps Quand. vraiment. un peu. d’un adjectif ou d’un autre adverbe. Adjectif Adverbe Masc. bonne(s) sont irréguliers : le (les) meilleur(s). Nous avons presque terminé. Ils sont invariables et se placent en général après le verbe. où est-ce que… La manière Comment. le moins fréquemment LES ADVERBES Les adverbes s’emploient pour compléter ou modifier le sens d’un verbe. Les superlatifs de bon(s). Certains adverbes perdent le e du féminin : absolument. Les négociations avancent très lentement. Cette réunion n’est pas si urgente. etc. séparément. Cet ordinateur est presque neuf. comment est-ce que… Le nombre Combien.) 68 . combien est-ce que… La cause Pourquoi. Invariable efficace efficace efficacement positif positive positivement long longue longuement. Fém. les et l’adjectif s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent. Certains adverbes prennent un accent aigu é : énormément. précisément. La plupart peuvent s’utiliser avec un verbe. la.1 Les adverbes de quantité Les adverbes de quantité permettent de répondre à la question Combien. 4. tellement. etc. différent→ différemment. sauf dans le style familier : Comment allez-vous ? Tu travailles combien d’heures par semaine ? (fam. Nous nous connaissons depuis très longtemps.

Le pronom neutre le peut aussi remplacer un adjectif. Je lui ai envoyé les commandes. Pl. Je contacte Mme Renard. elle eux. ère 1 pers. Je contacte qui ? Je la contacte. les gens. Elle appelle M.Oui. toi vous e 3 pers. tu vous e 3 pers. on ils. m’ nous e 2 pers. t’ vous e 3 pers. 1. Sing. elle. ère 1 pers. t’ vous e 3 pers. le participe passé s’accorde avec le pronom COD. LES PRONOMS PERSONNELS COI Le pronom indirect remplace un complément d’objet indirect. je le suis. Sing.Êtes-vous satisfaite. On a téléphoné. Pl. me. le. Récapitulatif Pour ne pas confondre les pronoms directs et indirects.. Moi. te. je préfère travailler en équipe. mais il peut parfois remplacer un adjectif ou même une proposition entière. quelqu’un. Il invite qui ? Il les invite. LES PRONOMS PERSONNELS Les pronoms personnels sont utilisés pour désigner des personnes ou des choses ou pour éviter une répétition. lui leur J’ai envoyé les commandes au client. moi nous e 2 pers. Il invite des clients. : On est entré dans l’ère du commerce électronique. LES PRONOMS PERSONNELS COD Le pronom direct remplace un complément d’objet direct. te. Elle appelle qui ? Elle l’appelle. on peut poser la question qui? ou à qui ? GRAMMAIRE qui ? pronoms directs Il reçoit un client. Pl. Il se place immédiatement avant le verbe ou l’auxiliaire. J’ai envoyé les commandes au client. lui. ère 1 pers. Je les ai envoyées au client. je. . Il se place immédiatement avant le verbe ou l’auxiliaire. LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS Sing. elles On peut remplacer nous : On est allés à notre réunion. Madame ? . Sing. On peut aussi remplacer tout le monde. 3. j’ nous e 2 pers. Chaumel. LES PRONOMS TONIQUES Les pronoms toniques permettent d’insister sur la personne dont on parle. me. LES PRONOMS Le pronom remplace un nom ou un groupe nominal. 2. Il reçoit qui ? Il le reçoit. elles Ils peuvent être complétés par l’adjectif même. à qui ? pronoms indirects 69 . l’ les NOTE À tous les temps composés. il. Il a créé sa société lui-même. Pl. m’ nous e 2 pers. ère 1 pers.. la.

: Son ancienne amie ne l’intéressait plus d’animaux) que de personnes.Oui. ou par un numéral cardinal. mais par simple habitude. lorsqu’il s’agit représenter également des noms de personne. despre ea. la tous les arbres. j’en étais amoureux. Elle écrit à qui ? Elle lui écrit.) d.A-t-elle du talent ?/. Dans ce cas en se traduit en roumain par de el. 2. de ea. : Cette forêt m’est bien familière . : La peste éclata et il en fut atteint. mais seulement avec des verbes comme se fier. d’objet indirect peut également représenter des noms de personne : Cette fille. Ex. leur). 70 . nom de chose ou de et ayant la fonction de : d’animal. Il a acheté six poires et il en a mangé trois. vraiment . ces cas appartenant surtout b./ Il a moments. de ei. sujet + pronom COD + pronom COI + verbe (ou auxiliaire + verbe) J’ai envoyé les commandes au client. Complément d’agent. Ex. elle en a certainement. de ele ou par despre el./ Un bon professeur aime ses élèves et il en est Mais en général lorsqu’il s’agit de personnes on aimé. indirect. Remplace un nom précédé par la préposition 1. COD COI COD+COI 4. Ex. : . cependant. . s’intéresser. (Dans ce cas. en a une valeur ele. représentant ayant la fonction de complément d’objet surtout des noms de choses. Il téléphone à des clients.J’ai lu ce livre et j’en ai parlé à mes amis. emploie les pronoms à lui. LES PRONOMS ADVERBIAUX En et Y sont à l’origine des adverbes de lieu. à eux. d’eux. le pronom y peut amoureux. il en était Obs. COI COD COI+COD NOTE ème Lorsque le pronom indirect est à la 3 personne (lui. : Exceptionnellement. : Ce dictionnaire est utile . je m’en sers tous les jours. mais sont devenus pronoms personnels conjoints qui représentent surtout des noms de choses. à elle. d’elles. despre ei. : Cette ville. à elle. Complément d’objet indirect. despre ele.As-tu un stylo ? . l’ordre est inversé. Parfois en à valeur de complément souvent. frappé le chien et il en a été mordu. : Ce voyage a été très intéressant . Elle écrit à Mme Favori. d’elle. j’en connais Dans ce cas. En général. les pronoms indirects et directs se placent dans l’ordre suivant : sujet + pronom COI + pronom COD + verbe (ou auxiliaire + verbe) Je vous ai envoyé les commandes. j’y pense Obs. Complément d’un adjectif Ex. EN Y 1. Remplace un nom precédé par l’article partitif ou indéfini. c. ayant dans ce cas la fonction de complément d’objet direct. la ea. j’en ai un. y se traduit par la el. => Je les lui ai envoyées.Oui. Il téléphone à qui ? Il leur téléphone. je connais tous ses arbres. Remplace un substantif. penser. Deux pronoms personnels compléments d’objet Dans une même phrase. possessive et entre souvent en compétition avec l’adjectif possessif : Cette forêt m’est bien familière . Complément d’un nom (remplaçant un nom au génitif) Ex. représentant aussi au langage familier bien des noms de choses (parfois Ex. la ei. => Je vous les ai envoyées. . précédé par la préposition à et a. de personnes on utilise les pronoms de lui. elle y pensait encore à de rares Ex.

desquelles Auquel. dans. Dans ce cas. Dans cette situation. à côté de d’où ? ou par toute autre préposition de lieu. Nous vous livrerons ce dont vous aurez besoin. lesquels. : . complément d’un adjectif Je vais vous montrer les nouveautés.Vient-il de là–bas ? . sous. 3. précédé par la de lieu.Oui. Ce qui. desquels. il en vient. Voici de quoi il s’agit. Quoi est complément d’objet indirect précédé par une préposition.Dans ce cas. laquelle. la acest lucru. Je dois visiter ces entrepôts. Remplace toute une proposition. Ce remplace la / les chose(s). Ce que je vois dans le catalogue est intéressant. deux propositions se rattachant à un même élément. lesquelles Duquel. auxquels. (En ce Ex. j’y aceasta. Dont peut être : complément de nom Nous vendons un produit. Les formes simples sont les suivantes : Qui est sujet. rien. Nous vendons un produit dont la livraison est gratuite. LES PRONOMS RELATIFS Les pronoms relatifs permettent de relier. sur. : Il a réussi à son examen .) Dans ce cas. toute sa famille lorsque cette proposition peut se réduire à en a été contente. quelque chose) ou sans antécédent : C’est quelque chose à quoi je n’aurais pas pensé. de laquelle. Remplace un nom à fonction de 3. à laquelle. lorsque 2. Formes composées du pronom relatif Lequel. représenter également un adverbe de lieu précédé Obs.Oui. : Tu y vas. : . Donnez-moi l’adresse des entrepôts. Voici le bureau. Dans ce cas. Remplace un nom à fonction de complément complément de lieu. Obs. Cet élément s’appelle l’antécédent.Mon stylo est-il sur la table ? . Cette société est en pleine expansion. lorsqu’il se traduit par din ele ou din acestea. cas la valeur adverbiale de de est évidente. : Ce qui se passe est très grave. ce dont. . Que est complément d’objet direct. de acest lucru. : . Je représente une société qui est en pleine expansion. en se traduit en roumain par de Ex. j’en viens. Faites ce qui est nécessaire. Il peut être utilisé avec un antécédent (ce. auxquelles L’emploi des formes composées des pronoms relatifs 71 . il y est.Vous avez été à la faculté ? .Penseras-tu à ce que je t’ai dit ? . voire par din această penserai.Allez-vous à Bucarest ? . 4. à cela. nous y allons.Oui. Ex. en se traduit en roumain par de acolo Ex. Donnez-moi l’adresse des entrepôts que je dois visiter. à cette soirée ? 6. Je représente une société. ou de aici. Nos techniciens travaillent dans ce bureau. La livraison de ce produit est gratuite. Ex.Oui. ou complément d’objet indirect Discutons des contrats. Vous vouliez me parler des contrats. y se traduit en roumain par acolo ou adverbiale d’autant plus évidente qu’il peut aici. dans une même phrase. y se traduit en roumain par la aceasta. cauză. Où est complément circonstanciel de lieu.Oui. Voici le bureau où nos techniciens travaillent. Nous sommes fiers de ces nouveautés. Je vais vous montrer les nouveautés dont nous sommes fiers. Le pronom y peut anticiper un complément par la préposition de : de lieu qui suit : . indirecte introduite par à ou à ce que. Remplace une proposition complétive celle-ci équivaut à de cela. Discutons des contrats dont vous vouliez me parler. en ne se traduit pas en roumain (sauf dans le dernier cas. répondant à la question où ? et précédé préposition de et répondant à la question par la préposition à. Cette forme s’emploie quand il n’y a pas d’autre antécédent : Ex. en a une valeur Dans ce cas. ce que.

care om a vorbit timp de o jumătate de oră.). lequel est très sage. ceux celles Les pronoms simples sont utilisés avec : Un nom introduit par de (sauf pour le pronom neutre) Pendant que je vérifie les factures d’avril. mais nous n’avons pas les vôtres. Ex. Si la proposition avait été de. celui celle ce (c’) Pl. Un homme s’est levé au milieu de la foule. LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS Les pronoms démonstratifs servent à désigner ce que la personne qui parle montre ou a dans l’esprit. cela. C’est facile. Un pronom relatif Je ferai une proposition à celui qui sera le plus compétitif. Ils permettent d’éviter une répétition. LES FORMES COMPOSÉES Les formes en –ci marquent la proximité. tandis que les formes en -là marquent l’éloignement. c’est s’emploie avec un adjectif masculin singulier. Avec le verbe être : c’est Pour identifier. le pronom relatif composé avec de remplace dont (avec le sens de căruia. pour présenter ou pour s’annoncer. (Mais : La maison dont la construction a duré deux ans…) Pour éviter un sens équivoque. Fém. Neutre Sing. on aurait utilisé dont. lorsqu’un pronom relatif peut renvoyer à deux antécédents. (forme négative) 8. [=Un om s-a ridicat în mijlocul mulţimii. ça (fam. C’est moi-même. (Mais aussi : L’homme avec lequel tu parles…) Si entre l’antécédent (nom de chose) et le pronom s’intercale un nom précédé par une préposition. : Le stylo dont tu te sers est le mien. : 1. Si l’antécédent était un nom de personne. lequel a parlé pendant une demi-heure. Ce sont mes collaborateurs. Pour faire un commentaire. căreia. on pourrait utiliser la forme simple qui.Après une proposition autre que de lorsque l’antécédent est un nom de chose Ex. : Le stylo avec lequel tu écris est le mien. : L’homme avec qui tu parles est mon frère. Obs. 2. C’est nous. Ce catalogue-ci est destiné aux consommateurs. cărora) Ex. : La maison à la construction de laquelle on a travaillé deux ans est splendide.] RAMMAIRE 7. Singulier Pluriel C’est le directeur. celui-là aux professionnels. LES PRONOMS POSSESSIFS Les pronoms possessifs remplacent des groupes nominaux déterminés par un adjectif possessif : Vous avez nos coordonnées. vérifiez celles de mai. : J’aime l’enfant de ma voisine. Ex. LES FORMES SIMPLES Masc. Ex. Ce n’est pas facile. adjectif pronom Il existe aussi des formes neutres : ceci. Ce qui est possédé (Singulier) Ce qui est possédé (Pluriel) : un client une cliente des clients des clientes Possesseur singulier Masculin Féminin Masculin Féminin le mien la mienne les miens les miennes le tien la tienne les tiens les tiennes le sien la sienne les siens les siennes Possesseur pluriel le nôtre la nôtre les nôtres les nôtres le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres le leur la leur les leurs les leurs 72 .

le plus souvent. si. La mère ou la fille. après que. quoique. Les principales conjonctions de subordination sont : comme. OPPOSITION quoique / au lieu que bien que / en admettant que encore que / malgré que quelque … que / quel que CONDITION. LES PRONOMS INTERROGATIFS Simples Renforcés Personne qui qui est-ce qui (sujet) qui est-ce que (complément) Chose que qu’est-ce qui (sujet) quoi (après prép. ni. ou le temps (Il partira quand.). De nombreuses conjonctions appartiennent d'ailleurs à la catégorie des adverbes... la comparaison (Le père comme le fils. car. conséquence. à moins que. cause. lequel choisissez-vous ? LES CONJONCTIONS Les conjonctions sont des mots qui servent à joindre. Ces formes s’utilisent aussi bien pour les choses que pour les personnes sont employées. les conjonctions de subordination : elles servent à joindre deux propositions dont une est subordonnée à l'autre (Il partira quand nous arriverons). aussitôt que. lesquels. donc. à relier. ainsi que. laquelle. que. but. à mettre en rapport. au lieu que. 1. La coordination marque le plus souvent l'addition (et. Soit le père... aussi.). Pour le mode du verbe de la proposition subordonnée : CONJONCTIONS DE SUBORDINATION DEMANDANT UN SUBJONCTIF NATURE DE LA SUBORDONNÉE CONJONCTION TEMPORELLE avant que / en attendant que jusqu’à ce que CONCESSION.9. lesquelles.). L'homme est méchant car il souffre. les conjonctions de coordination : elles servent à joindre des éléments de même fonction (Le père et le fils sont venus = les deux sont sujets). à mesure que. la cause (Il ne viendra pas puisque.). néanmoins. pendant que. La subordination marque. etc. et. On distingue deux espèces de conjonctions : les conjonctions de subordination et les conjonctions de coordination. SUPPOSITION que / à condition que à moins que / à supposer que en admettant que / en cas que excepté que / moyennant que pour peu que / pourvu que soit que … soit que / supposé que CAUSE que / non que BUT que / afin que / de crainte que quoi que / qui que / sans que si … que / tout … que CONSÉQUENCE pour que / sans que de façon que / de manière que de sorte que 73 . ou. temps.. quand. Il faut ajouter à cette liste de très nombreuses locutions (à cause que. en général. pourvu que. lorsque. ou des propositions de même nature (Il a gagné et il est content). puisque. 2. en effet. etc. cependant. pour marquer une préférence ou un choix Ex.). Le père et le fils.).. : Voici deux livres . Les principales conjonctions de coordination sont : mais. or. la cause ou l'explication (car. etc. bien plus. toutefois. Les rapports indiqués par les conjonctions peuvent être variés (addition. etc. soit le fils.).) qu’est-ce que (complém.) Les formes composées variables : lequel.

le second complétant le premier. Un autre ensemble de prépositions simples dérive de la classe des participes (excepté. qu'il s'agisse des compléments circonstanciels (Vers le soir. à réunir deux mots. Ce sont des syntagmes qui comportent un nom qui n'est pas employé dans son sens plein. durant. et indiquant un rapport particulier selon les circonstances (Il partira vers midi. en dépit de. derrière. etc.. etc. de. À l'intérieur du groupe verbal. Un rapport de but. auprès de. en. au lieu de. hors. de grenadine. font partie de la langue. un adverbe (Il repartira dès demain). entre. dès. de. par rapport à. corbeille à pain. pour. Les prépositions sont des termes qui jouent un rôle relationnel. derrière. chez. autour de. un pronom (J'ai été chez lui). Un rapport de manière : à. etc. pour. La préposition sert. On parle aussi de régime de la préposition. depuis. selon. Un rapport de temps : avant. pour.L’EXPRESSION DU TEMPS ANTÉRIORITÉ SIMULTANÉITÉ POSTÉRIORITÉ Avant que + Subj. et qui sont lexicalisés. la plupart du temps. sans. Une série de formes appartient également à la classe des adverbes (devant. Les locutions prépositionnelles sont des formes complexes qui jouent un rôle comparable à celui des prépositions. cependant que sur le même modèle nom+préposition+nom. d'origine : à.. À cet égard. pendant.). etc. malgré.. qui vient compléter le premier est appelé complément.. son goût pour la marche) et des compléments de l'adjectif (Il est sûr de lui). dessous. de chocolat. contre. de vin.). On distingue traditionnellement les prépositions simples des prépositions complexes ou locutions prépositionnelles. les prépositions relient au verbe les divers types de compléments verbaux. à côté de.). La préposition est un mot invariable qui sert à unir un mot à son complément. Il a une pipe en buis.. avec. on peut former en discours un nombre indéfini de composés : un bol de lait. de. près. par. eau de rose.. envers. À l'intérieur du groupe nominal... vers. vu. d'éloignement : à. un premier ensemble est constitué par des formes issues du latin (à. Celui-ci peut être un nom (Une maison de paille). en. durant.. en faveur de. de. un verre d'orangeade. par. parmi. elles entrent dans la formation des locutions composées qui font ou non partie du lexique de la langue.. devant. par. tasse à thé. c'est-à-dire qu'ils font partie de l'inventaire des mots de la langue (à cause de. Lorsque Dès que Comme Aussitôt que Pendant que Depuis que Tandis que Une fois que En même temps que  LOCUTIONS: au moment où à l’heure où à l’instant où aujourd’hui que à présent que maintenant que chaque fois que  OPPOSITION: alors que  SUCCESSION RAPIDE que LES PRÉPOSITIONS La préposition fait partie des quatre espèces de mots invariables.)..). etc. pour. dans. etc. Parmi les prépositions simples. sous. Elle peut exprimer : Un rapport de cause. Un rapport de lieu : à. sous. un infinitif (Il faut se coucher pour se reposer). à cause de. c'est-à-dire un rôle de pivot entre deux termes. pain de sucre. elles permettent de relier un nom à un autre nom et introduisent des compléments du nom (l'intérêt de cet ouvrage. après. un orage éclata). Ce second mot (ou groupe de mots). des compléments d'objet 74 . dessus. Quand Après que Jusqu’à ce que + Subj. à partir de. de café. Des composés comme verre à pied. etc.

Il rêve de partir) ou du complément d'agent des verbes à la voix passive. quant à. d'après. .le rang : devant. depuis. ont une signification stable et n'introduisent que des compléments circonstanciels ayant une signification identique à la leur. en sus de. La préposition peut se présenter sous l'aspect d'un seul mot (comme dans les exemples ci-dessus) ou sous l'aspect de plusieurs mots . face à.. chez.. Les valeurs sémantiques des prépositions sont très nombreuses. faute de.la séparation : sans. pour. afin de. concessives. et la plupart d'entre elles cumulent de nombreuses significations temporelles. Locutions prépositives : à cause de. derrière. depuis le matin. après. au lieu de. d'autre part aussi également Concession malgré mais bien que s'opposer à ou opposition en dépit de or quoique contredire loin de néanmoins même si avoir beau (+ verbe) 75 . à l'insu de.. d'entre.indirects introduits par les prépositions à et de (Il aspire au repos?. vivre en Asie).. de peur de. autour de. pour. en dépit de.la manière : avec. Dès a toujours un sens temporel et à cause de toujours un sens causal.. du côté de. instrumentales. finales. Les liens logiques Prépositions Conjonctions de coordination Conjonctions de Verbes et et adverbes subordination locutions verbales Cause à cause de car parce que venir de à la suite de en effet puisque découler de en raison de comme résulter de grâce à étant donné que provenir du fait de Conséquence au point de de là pour que causer ou but de peur de d'où afin que impliquer assez. pendant. en cumulent un grand nombre de significations possibles. depuis. . de huit à neuf.. introduit par la préposition par (L'entretien a été réalisé par un journaliste spécialisé). de derrière. à. malgré et en dépit de n'introduisent que des compléments ayant un sens concessif. etc. pour donc si bien que entraîner pour aussi de façon que provoquer afin de par conséquent de sorte que susciter en vue de en conséquence dès lors que etc. de. dans.. À.. hors de. dans huit jours. etc. . en dehors de. de. pour demain.la cause : pour. revenir de Paris. à l'abri de. à l'exception de. . aux alentours de. La préposition peut marquer de nombreuses nuances. grâce à. partir pour l'Asie. en.. être dans le jardin. sans. au-dedans de. etc. sauf. Certaines prépositions et toutes les locutions prépositionnelles du type en dépit de... à. à raison de. en faveur de. sous. auprès de. à moins de. causales. .. loin de.. vu. à force de. à.. en. Mais des prépositions comme à.... près de. après. en deux minutes) mais aussi une signification spatiale (rester à la maison. au-delà de. peuvent avoir une signification temporelle (à huit heures..le lieu : dans.. à. en outre par ailleurs ensuite d'une part. selon. Par exemple.le temps : avant. observer quelque chose depuis la fenêtre. envers. .. avant de.. on parle alors de locution prépositive. de.. sauf à.le but : pour. c'est pourquoi tellement que ainsi tant que dès lors au point que Addition outre et outre que s'ajouter en plus de en plus sans compter que marier en sus de de plus et etc. .... spatiales.

affamé affable avantageux affable agréable âgé... fou. oublieux nécessaire pauvre. curieux mauvais sévère conforme désireux mortel contraire destructif nuisible désagréable digne. doux fier.que au contraire quelque... pareil prodigue. que. charmé indulgent libéral cher chaussé inflexible poli commun conscient malveillant rude comparable content. vierge 76 . pur préférable solidaire profitable soucieux. au lieu de toutefois tout. glorieux zélé étranger. contre cependant alors que réfuter au contraire de pourtant tandis que etc. jaloux insensible las. issu infidèle ivre. inversement en revanche Hypothèse en cas de si à supposer que au cas où pour le cas où selon que suivant que ADJECTIFS + +À + DE + AVEC + POUR + ENVERS agile absent. libre insupportable malade inutile. rebelle suspect. avide incompatible gracieux ingrat assidu brillant.. sourd victorieux utile vide. hostile ignorant identique incapable impossible incertain impuissant indépendant inaccessible indigne incroyable innocent indifférent inquiet. plein parallèle. fatal heureux favorable honteux fidèle. long malheureux naturel natif.. sûr propre. veuf relatif. ambitieux aimable bon aimable analogue amoureux commun commode charitable antérieur assoiffé compatible dur impitoyable applicable avare. brûlant intime incommode injuste attentif certain. envieux prêt désobéissant fanatique sévère docile. égal garant. friand suffisant dur.

on ne trouve jamais : Si + futur. présent de l'indicatif : Si tu veux. * au conditionnel présent ou au conditionnel passé si le fait est postérieur : Il nous a dit qu'il viendrait / qu'il serait parti demain .ou : verbe 2 + si + verbe 1 : Tu réussirais tes examens si tu travaillais mieux. Le subjonctif dans la proposition subordonnée Si la principale est au présent ou au futur. Pour exprimer une hypothèse : Si + imparfait... * au passé du subjonctif si le fait est antérieur : Je suis content que tu aies voulu venir.. L'indicatif dans la proposition subordonnée Si le verbe de la principale est au présent ou au futur de l'indicatif. Les structures avec « SI » Les structures avec " si " sont utilisées pour exprimer une hypothèse. la subordonnée se met : * à l'imparfait si le fait est simultané : il m'a dit qu'il faisait ses bagages . nous irons au cinéma. CONCORDANCE DES TEMPS Règles régissant l'accord entre le temps du verbe de la proposition principale et le temps du verbe de la proposition subordonnée. Pour exprimer une probabilité ou une quasi-certitude : Si + présent de l’indicatif. Si la proposition principale est à un temps du passé. Mais ces deux derniers cas sont moins utilisés.. présent de l'impératif : Si vous avez faim.si + verbe 1+ verbe 2 : Si tu travaillais mieux. je serais avocat. Attention ! Sauf cas exceptionnel. Si l'emploi de l'indicatif domine dans la langue parlée. conditionnel présent : Si j'avais fait mon droit. Si le verbe de la principale est à un temps du passé. * au plus-que-parfait du subjonctif si le fait est antérieur : Je voulais qu'il fût déjà venu. la subordonnée se met : * à l'imparfait du subjonctif si le fait est simultané ou postérieur : J’ai voulu que tu vinsses .. tu peux rester ici. futur simple : Si vous venez. conditionnel présent : Si je gagnais au loto. l'opposition entre le mode de la proposition principale (indicatif) et celui de la subordonnée (subjonctif) se maintient dans la langue orale et écrite soutenue. Si + présent de l’indicatif. la subordonnée se met : * au présent du subjonctif si le fait est simultané ou postérieur : Je veux que tu viennes ce soir . tu réussirais tes examens. 77 . l'emploi de tous les temps de l'indicatif est possible dans la proposition subordonnée : Ex. . surtout dans le parler courant. les principales sont les suivantes : 1. Conséquence dans le présent : Si + plus-que-parfait. S'il en existe beaucoup. : Je sais qu'il vient ce soir / Je sais qu'il viendra demain / Je sais qu'il est venu hier. Si + conditionnel. * au plus-que-parfait si le fait est antérieur : Il me déclara qu'il avait appris cette nouvelle. je ferais le tour du monde. servez-vous ! 2. 3.. Conséquence dans le passé : Si + plus-que-parfait. Elles sont du type : . Pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé : a. conditionnel passé : Si vous étiez venus plus tôt. vous auriez vu Marie. Si + présent de l’indicatif. b.

C’est de Frédéric qu’elle parlait. seule la forme a changé ! Pour transformer une phrase active en phrase passive. J'irai en Angleterre. etc. Si l’on souhaite mettre en évidence le groupe sujet de la phrase. TYPES DE PHRASES On peut distinguer quatre modalités de phrases. la phrase interrogative sert à poser une question. la phrase déclarative sert à communiquer une information et elle se termine par un point : J'aime suivre le cours des actions. pas.la forme active / phrase passive (phrase active) . la violence et se caractérise par une intonation descendante : Je hais son attitude ! C'est impossible ! 4. qui : Mon oncle m’a aidé à obtenir cet emploi → C’est mon oncle qui m’a aidé à obtenir cet emploi.. etc.la forme emphatique (ou mise en relief): on insiste sur un élément du message: C'est Patrick qui range sa chambre. ne . plus. Il n'y a pas de limites! La phrase interrogative totale où la question porte sur la totalité de la phrase. le verbe est au présent passif.respecter le temps et le mode du verbe actif . Il part pour Paris aujourd’hui → C’est aujourd’hui qu’il part pour Paris. Exemple : Il est aimé de ses parents. pas sur sa totalité : Dans quel pays irez-vous pendant les vacances d'été ? La question porte uniquement sur le pays.).ne pas oublier d’ajouter PAR devant le complément d’agent. La réponse du destinataire n'est pas limitée. Ces deux phrases sont identiques par le sens. le COD de la phrase active est devenu le sujet de la phrase passive . Je suis arrivée en retard à mon cours à cause de Frédéric.le complément d’agent est introduit par la préposition PAR .. une interrogation et a une intonation ascendante (?) : Aimez-vous l’attitude de votre chef ? Êtes-vous allé voir les résultats du sondage? Il existe deux « sous-types » de phrases interrogatives: La phrase interrogative partielle où la question ne porte que sur une partie de la phrase. on utilisera c’est. il a beaucoup de choix et il peut répondre : J'irai au Brésil.. 2. on peut associer au type obligatoire (déclaratif. Tous les types de phrases peuvent être à la forme affirmative ou à la forme négative. une émotion (joie. celle-ci reste attachée au groupe et est déplacée avec lui : Elle parlait de Frédéric.chercher le sujet de la phrase active (il deviendra le complément d’agent) .. on emploie des négations : ne .. impératif) un ou plusieurs types facultatifs combinables entre eux: . que : Mon frère a acheté une voiture sport → C’est une voiture sport que mon frère a achetée... Si l’on souhaite mettre en évidence un élément autre que le groupe sujet de la phrase. on utilisera c’est. on ne met pas de complément d’agent ! Exemple : On voit le voleur = Le voleur est vu par on. Il n'y a pas d'autre choix! 3.. la phrase impérative sert à exprimer un ordre ou un conseil : Étudiez attentivement son comportement ! En fonction du message que l'on veut communiquer. pas sur une seule partie et la réponse du destinataire est limitée: il ne peut répondre que par oui ou par non : Êtes- vous allé voir les résultats du sondage ? La réponse du destinataire peut être : Oui. J’ai parlé à Frédéric ce matin. C’est à Frédéric que j’ai parlé ce matin. qui correspondent à quatre intentions différentes de celui qui parle : 1. élèves est le COD (phrase passive)Les élèves sont interrogés par le professeur : professeur est complément d’agent . Ne pas oublier de mettre par devant le complément d’agent. jamais. Attention ! Lorsque le groupe de mots mis en évidence débute par une préposition.Le professeur interroge les élèves : professeur est sujet . rien.ne pas oublier d’accorder le participe passé de la phrase passive avec le sujet ! . Marqueurs emphatiques : c’est…qui et c’est…que permettent d’insister sur un des éléments de la phrase.Exemple : Il a été arrêté PAR la police. le complément d’agent peut être introduit par DE. Elle est accompagnée de son chien. Je suis allé aux enchères pour acquérir un vase de Sèvres. J’ai envie d’une crème glacée à la framboise → C’est d’une crème glacée à la framboise que j’ai envie. .. il faut : . ne . le verbe est au présent . Mais si c’est un verbe de sentiment ou d’accompagnement. Non...chercher le COD (il deviendra le sujet de la phrase passive) .... surprise.... la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. 78 . exclamatif. . ne . Quand on utilise la forme négative. Si la phrase active a ON pour sujet. C’est à cause de Frédéric que je suis arrivée en retard à mon cours. la colère.

Les relatives qui ont le rôle de sujet ou d’objet n’ont généralement pas d’antécédent Ex. un pronom indéfini Ex. attendre. à ce que. défendre (=interdire). : C’est le meilleur ami que j’aie. lorsque son sujet est le même que celui du verbe principal Ex. préférer. etc. une opinion. regretter.propositions complétives introduites par les conjonctions que. : J’attends qu’elle m’écrive. rien) Ex. : Parmi ses proches. : Lui. souhaiter. SUBORDINATION : TYPES DE SUBORDONNÉES RELATIVES 1. Une proposition représentée par le pronom neutre ce ou par le substantif chose Ex. Il se promena trois heures. confirmer. proposer. etc. : C’est un écrivain qui m’a passionné. lequel. quoi. exiger. (en général tout ce qui se rattache à la subjectivité ou l’affectivité) : aimer. Dans ce cas la langue parlée utilise de plus en plus l’indicatif. L’infinitif apparaît rarement.les propositions interrogatives indirectes et exclamatives indirectes Propositions complétives introduites par que Ce type de proposition s’emploie surtout après certains verbes déclaratifs ou qui expriment un sentiment. : J’affirme qu’il a raison. b. assurer. après des verbes qui expriment une déclaration. : C’était un enfant qui ne pleurait jamais. etc. annoncer. se réjouir.propositions complétives introduites par qui. b. s’étonner. : Qui vivra verra. le premier. Le mode utilisé dans les propositions relatives a. La proposition relative a. ce mode étant souvent en concurrence avec le subjonctif. Le subjonctif s’emploie après des verbes qui expriment la volonté. éviter.. : Je n’ai trouvé personne à qui parler. L’indicatif est utilisé pour exprimer un fait réel. Connecteurs. un antécédent qui peut être exprimé par a. une sensation. c. pas un) ou s’exprime par un pronom indéfini au sens négatif (aucun. N. b. contester. : Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui veuille m’accompagner ? Lorsque l’antécédent est accompagné par un superlatif relatif ou par l’unique.propositions infinitives . COMPLÉTIVES Les propositions complétives qui expriment l’objet de l’action peuvent être groupées en : . Le subjonctif Quand la relative exprime l’intention. a. qui est si intelligent… c. tels : affirmer. Ex. b. consentir. L’indicatif apparaît. conditionnel ou subjonctif. la volonté. etc. un constat. Par l’adverbe conjonctif que Ex. un pronom personnel Ex. où. qui implique l’idée de superlatif. une opinion. : pendant les deux heures qu’elle a marché… 2. un nom Ex. Ex. tolérer. Ex. Je suis heureux que tu sois ici. le dernier. quoi. quiconque sans antécédent . Ex.B. La principale difficulté dans l’emploi de ces complétives est le choix du mode. douter. 79 . en général. : Je cherche quelqu’un qui puisse m’aider. (s’)apercevoir. Ex. 3. Lorsque la phrase qui contient la relative est à la forme interrogative (le subjonctif soulignant l’idée de doute) Ex. d. que. un doute. désirer. vouloir. Je regrette qu’elle ne soit pas venue. craindre. qui dépend non seulement de la nature du verbe principal. 4. une action sûre. déplorer. : Il cherche un endroit où il puisse se reposer. ce à quoi on n’avait pas pensé. dont. une exhortation. le seul. de ce que . empêcher. en général. : C’est la vallée que je vois de mon balcon. le but. Le conditionnel apparaît surtout dans les relatives déterminatives pour exprimer un fait hypothétique. demander (=a cere). : Il fallait d’abord appeler un garagiste. : Nous cherchons quelqu’un qui pourrait (puisse) explorer cette région. avoir peur. Par un pronom relatif : qui. mais aussi de l’intention de celui qui parle. il n’y avait aucun sur lequel il puisse compter. redouter. La proposition relative est introduite a. être content. ordonner. d. Ex. le désir Ex. Je vais où je veux. Quand l’antécédent est nié par un adjectif indéfini négatif (aucun. chose qui ne lui était arrivée depuis longtemps. indicatif. personne. un ordre. etc.

renoncer. s’attrister. habituellement. Cette conjonction est appelée si dubitatif. estimer. pourquoi. se souvenir. (s’)imaginer. Si l’interrogation est partielle (se réfère à l’un des termes de la proposition. comme. etc. prouver. s’accoutumer. b. lequel. : J’invite qui je veux. ce qui. s’étonner. se figurer. ou par le pronom indéfini quiconque : Ex. sentir. ce que (=combien) 80 . veiller. savoir. Ex. introduite. : Je pense qu’il pourrait venir lui aussi. Je ne sais pas de quoi tu parles. la proposition exclamative indirecte est elle aussi une complétive. s’exposer. en général. promettre. ce que. : En général le prédicat des complétives introduites par à ce que est au subjonctif. se réjouir. (s’) intéresser. Connecteurs Les mots qui introduisent les interrogatives indirectes dépendent du caractère total ou partiel de l’interrogation. regarder. combien. Si l’interrogation est totale (se réfère à toute la proposition ou à son verbe). n’a pas de sens conditionnel et permet l’emploi du verbe à l’indicatif ou au conditionnel. a. combien. etc. Ex. Propositions exclamatives indirectes Avec une structure semblable à l’interrogation indirecte.B. sentir) : Ex. Obs. Les verbes qui peuvent être suivis par une proposition introduite par de ce que sont : abuser. 2. se rappeler. présumer. quiconque Ces propositions sont introduites par un pronom relatif sans antécédent qui. juger. entendre. profiter. : Il s’attend à ce que je revienne. la proposition interrogative indirecte est introduite par la conjonction SI Ex. etc. ce que. raconter. Propositions complétives interrogatives indirectes 1. : Je le vois venir. quoi : Ex. et après les verbes laisser. s’opposer. s’excuser. Il a laissé tomber le livre. se résoudre. faire : Elle a fait bouillir l’eau. Le conditionnel peut se substituer à l’indicatif à valeur modale. On peut cependant employer l’indicatif après quelques verbes Ex. écouter. se décider. c. Propositions complétives introduites par qui. La place du sujet dans l’interrogative indirecte est avant le verbe. convenir. quoi. Ex. de ce que Il y a la tendance d’introduire la complétive par à ce que ou de ce que lorsque le verbe principal est. Ce type de proposition est souvent employé après un verbe de perception (apercevoir. : Il demande si je suis d’accord. se lamenter. soutenir. quel. se féliciter. consentir. Propositions complétives infinitives La proposition infinitive a le verbe à l’infinitif et un sujet propre. : J’ignore qui vous êtes. qui est en même temps complément d’objet direct du verbe principal. prendre garde. remarquer. Propositions complétives introduites par à ce que. se désoler. J’espère qu’elle m’écrira. : Il méprise quiconque le flatte. suivi par un complément introduit par à ou de. 1. s’indigner. : Il m’assure qu’il finira à temps son article. etc. la proposition interrogative indirecte est introduite par qui. Je veux savoir quand il arrivera. répéter. sauf le verbe). J’entends les enfants chanter. se douter. s’attendre. comment. se rendre compte. avoir intérêt. aider. qu’est-ce que (ou que avec l’inversion du sujet) sont remplacés par ce qui. voir. quoi. 2. N. Elle s’excusa de ce que le dîner n’était pas prêt. ignorer. aimer. quand. et qu’est-ce qui. voir. Interrogative directe Interrogative indirecte Que fais-tu ? Je veux savoir ce que tu fais Qu’est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? Dis-moi où tu vas. penser. Ex. trouver. parier. constater. se vanter. faire attention. où. demander. croire. : Lorsqu’une proposition interrogative devient interrogative indirecte on ne fait plus l’inversion du sujet et du verbe . déclare. : Elle ne pensait pas à ce qu’elle faisait. considérer. espérer. par quel. penser. s’inquiéter. se plaindre. tenir. se contenter. reconnaître. Les verbes qui peuvent être suivis par une proposition introduite par à ce que sont : aboutir. Obs.

Le verbe de la principale et celui de la subordonnée sont au même temps.que Ex. Le mode utilisé dans les temporelles simultanées est en général l’indicatif et rarement le conditionnel. . N. aussitôt que. : Le professeur n’avait pas encore fini sa leçon que la cloche annonçait bruyamment la fin des classes.avant que . Pendant qu’il lit. Un des verbes exprime une action qui dure. au fur et à mesure que .dès que. Pendant qu’il lit je regarde la télé. Antériorité 1. : Quand ils se rencontrèrent. : Elle ne sait pas comme je l’aime. J’attendrai ici jusqu’à ce qu’elle vienne.comme . on rencontre deux situations : a. B. ils se sourirent. le même rôle que les compléments circonstanciels. À peine étiez-vous parti qu’il arrivait. (Exception. on utilise dans la subordonnée un temps composé. Connecteurs. 2. CIRCONSTANCIELLES Les propositions circonstancielles jouent. Je l’ai connu alors qu’il était encore au lycée. Ex. Ex. auquel correspond le plus souvent dans la principale un temps simple. les enfants sont attentifs. Les conjonctions et locutions conjonctives qui introduisent une proposition temporelle d’antériorité sont : .depuis que . En général.au moment où . chaque fois que . : Quand il parlait. aussi longtemps que . : Quand je suis rentré.depuis que . Propositions circonstancielles de temps (ou temporelles) Entre la proposition principale et la proposition temporelle s’établissent 3 types de rapports : de simultanéité d’antériorité de postériorité Ces rapports sont déterminés par la nature de la conjonction qui introduit la proposition temporelle et par le choix du temps verbal dans les deux propositions. etc. Simultanéité 1. Pour ce qui est du temps. vous m’avertirez. lorsque . 2. Les conjonctions qui introduisent une temporelle dont l’action est simultanée à celle de la principale sont . : Dès qu’il sera arrivé. il dormait déjà. C. Ex. : Nous devons rentrer avant que l’orage éclate. en principe. lorsque .en attendant que Ex. Le mode utilisé dans ces propositions est en général le subjonctif.à peine Ex. sitôt que . b. B. Ex. Ex.quand. Les temps utilisés dans les temporelles antérieures.jusqu’à ce que .après que . Jusqu’au moment où+ indicatif) 81 .alors que . et l’autre une action momentanée.pendant que . Que peut introduire seul une temporelle. A. Il vaut mieux voyager tant qu’on est jeune.toutes les fois que. Postériorité 1. Connecteurs. Les principales conjonctions qui peuvent introduire une temporelle de postériorité sont : .quand. nous partirons à la campagne 2. : Après qu’il aura passé son examen. tout le monde écoutait.tant que. Connecteurs.à mesure que.

je ferai l’ascension demain. tant de…que. non que. 2. Proposition coordonnée (par les conjonctions car.d’autant plus que (d’autant que). le temps fuit ! b.ce n’est pas que. : Hâtons-nous. les circonstancielles de cause peuvent être . Le mode utilisé dans ces propositions est. Propositions subordonnées consécutives A. Propositions circonstancielles de cause Du point de vue de leur structure. étant donné que. comme. lorsque la cause est irréelle (les subordonnées introduites par soit que…soit que. : Jean. donc. étant donné que. d’autant plus (moins) que. tel que (l’adjectif tel déterminant un substantif) Ex. : Elle était si triste qu’elle avait envie de pleurer b. Comme je suis fatigué.Propositions circonstancielles de lieu Ces propositions. D’où il était. en effet) Ex. au point que Ex. s’endormit. du moment que .parce que . : Il avait tant de problèmes qu’il ne savait comment se débrouiller. il aurait pu me voir. en sorte que Ex. c. jusque) ou par l’adverbe là. Le conditionnel remplace l’indicatif (cas peu fréquent) si l’action est éventuelle. peu fréquentes. si…que. d. puisque. C. B.relatives causales .puisque. qui était ivre. vu que . : La route était couverte de neige. Ex.attendu que. surtout que . sont introduites par où. Ex.soit que…soit que . Je suis allé là om vous avez été. a. Connecteurs.participes (auxquelles on va consacres un chapitre à part) A. par. Les conjonctions et locutions conjonctives qui peuvent introduire une proposition circonstancielle de cause sont : . Propositions indépendantes exprimant la cause Une proposition juxtaposée ou coordonnée peut également exprimer la cause a. B. Les subordonnées consécutives qui expriment une conséquence réelle ont en général le verbe à l’indicatif. Proposition relative causale Une subordonnée relative au verbe à l’indicatif peut exprimer un rapport de cause. tellement…que encadrant des adjectifs ou des adverbes Ex.maintenant que . ce n’est pas que. la vie s’éteint. : Sa faiblesse était telle qu’il ne pouvait descendre l’escalier. tant que. de manière qu’il ne pouvait voir mon expression. tellement de…que qui peuvent encadrer des substantifs Ex. Il me tournait le dos. car il pleut sans cesse. mais impliquant également l’idée d’intensité ont également le verbe à l’indicatif. Il s’est conduit de telle sorte qu’on l’a renvoyé.) c. 82 . soit qu’il fasse du vent. : Il a tant travaillé qu’il est brisé de fatigue.introduites par une conjonction . Proposition juxtaposée Ex. e.comme . etc. : Où il n’y a pas d’eau. : Ne faites pas cela. Propositions causales introduites par une conjonction 1. Dans ce cas elles sont introduites par : a. : Nous sommes allés dans le parc parce qu’il faisait beau. de (telle façon) que. : Je m’ennuie ici. : Il pleuvait au point qu’on ne pouvait plus rien voir. d’autant moins que. Les subordonnées consécutives exprimant toujours une conséquence réelle. Elles sont introduite par : de (telle) sorte que. indépendantes . j’irai me coucher. L’indicatif. précédé ou non d’une préposition (de. parce que les conséquences seraient terribles. de sorte que la voiture dérapait. Soit qu’il pleuve. b.que . lorsque la subordonnée exprime une cause réelle (les subordonnées introduites par parce que. non pas que Ex. Le subjonctif. tellement que Ex. etc. non que. Ex. de (telle) manière que.

trop. C. plutôt. Tout occupé qu’il est. étant très proches des subordonnées de conséquence. Ex. de crainte que 2. 1.même si (+si conditionnel) Ex. : Qui que tu sois. éventuellement. D. : Vous êtes assez grands pour que je vous parle ouvertement. quand même. B. le même. Quelques objections qu’il ait. La subordonnée concessive exprime un fait réel Connecteurs : quoique. malgré que (+subjonctif) Ex. Les subordonnées consécutives qui expriment une conséquence irréalisée ont le verbe au subjonctif a. Il parle bas de peur qu’on ne l’entende. Propositions subordonnées concessives A. Connecteurs : . Les propositions comparatives introduites par que en corrélation avec un comparatif (adjectif. Ex. de manière à+infinitif.si…que+subjonctif encadre un adjectif ou un adverbe .de peur que.quand. je vous pardonne. afin que .quelque… que+subjonctif encadre un adjectif . trop pour+infinitif. Cet enfant s’amuse plutôt qu’il ne travaille. je partirai. Il ne pleut pas. quoi que. Les propositions comparatives sans corrélatif (appelées « subordonnées comparatives proprement dites ») Elles peuvent être introduites par : comme. Quoi qu’il fasse. si que+infinitif. : Il rougit aussi vite qu’il avait pâli. B. quand bien même (+conditionnel) Ex. Les comparatives introduites par que peuvent également avoir d’autres corrélatifs : tel. : Qu’il pleuve ou qu’il neige. il suffit. Les propositions de but (ou finales) Elles envisagent un résultat. Ex. : Il est resté tel que nous l’avons connu. il a toujours du succès. D. Elle était moins indépendante qu’elle n’en avait l’air. Elle s’habille de manière à attirer l’attention. La subordonnée concessive exprime le degré ou l’intensité Connecteurs : . Le mode utilisé est le subjonctif. : Je prie pour qu’il arrive à temps. ainsi que. c. je n’accepterais pas. bien que.que…que Ex. Ex. La consécutive est introduite par sans que Ex. ailleurs. : Bien qu’il pleuve. autre. Les subordonnées relatives à valeur concessives Elles peuvent être introduites par qui que. b. suffisant exprimés dans la principale Ex. d’un conditionnel. il doit travailler s’il veut réussir. quel que.tout…que+Indicatif ou subjonctif encadre un adjectif ou un substantif . : Quand vous me haïriez.pour que. Constructions infinitives équivalentes à des subordonnées consécutives : sans+infinitif. Quand bien même vous insisteriez. Il chante pis qu’il ne l’a jamais fait. autrement. C. C. : Il est capable de parler sans rien dire. au point de+infinitif. Ex. Propositions subordonnées comparatives A. surtout en corrélation avec assez. . : Il est parti sans qu’on s’aperçoive. encore que le ciel soit couvert. je ne m’n plaindrais pas. La subordonnée consécutive est introduite par pour que. : Si intelligent qu’il soit. de même que suivis d’un indicatif ou. il pourrait trouver un moment pour me téléphoner. La subordonnée concessive exprime un fait hypothétique Cette proposition est en général introduite par . assez pour+infinitif. tu dois respecter le règlement. 83 . adverbe) exprimé dans la proposition principale. je lui pardonnerai. encore que. : Même si cela était vrai. La proposition principale est négative ou interrogative. Il écrit avec la même grâce qu’il parle. : Elle n’a pas agi de telle manière qu’on puisse l’en blâmer. je ferai une petite promenade.pour…que+subjonctif encadre un adjectif ou un adverbe Ex. . il finira par accepter notre projet. quelque…que Ex. Quels que soient ses torts.

. DISCOURS DIRECT. Ex. Les propositions conditionnelles introduites par une autre conjonction : à (la) condition que. points d'exclamations) disparaissent. soit que…soit que se construisent avec le subjonctif. les pronoms possessifs. Obs. On change les pronoms personnels. Moins il étudie. Discours indirect Le discours indirect consiste à rapporter les paroles de quelqu'un..Souvent les propositions comparatives de progression proportionnelle appartiennent à un système comparatif complexe où la subordonné introduite par que contient également un comparatif (plus. il peut former une proposition participe.Ce type de subordonnée comparative est le plus souvent réduit à une construction symétrique de propositions juxtaposées : Ex. A. B. Le participe passé à fonction de prédicat peut être précédé par un adverbe de temps (aussitôt. murmurer. : Les circonstances étant différentes. . Les propositions qui expriment une progression proportionnelle peuvent être introduites par les locutions suivantes : à mesure que. : Les classes finies. Discours direct Le discours direct reproduit les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Si tu étais venu plus tôt. Propositions participes Si le participe présent ou passé a un sujet propre. mieux) et la principale un corrélatif du genre d’autant plus (d’autant moins. Ex. pourvu qu’il fasse beau. je jardin parut plus grand. pourvu que. Elle s’accroche à moi ainsi que font ceux qui se noient. La proposition participe temporelle peut avoir le verbe au participe présent. aujourd'hui. On les fait alors dépendre d'un verbe introducteur (s'exclamer.. : Aussitôt le déjeuner achevé. j’ai changé d’avis. Ex. moins. (interjections. b. l'exclamation. dans la mesure où. nous sommes partis. pour peu que. INDIRECT LIBRE 1. D. moins il a de succès.... Ex. J’irai me promener.) 84 . hier) On supprime ou on transpose les tournures propres à l'oral. : La pluie ne cessant pas. tu aurais connu mon ami. : Plus le vent est fort. ») Il peut comporter tous les signes de ponctuation ainsi que les interjections ou inversions nécessaires pour marquer l'interrogation. prévenez-moi. nous avons dû rester à la maison. : À mesure (au fur et à mesure que) le repas avançait. : . onomatopées. Exemple: Il s'écria: « Zut! J'ai oublié mon sac! » 2. : Il me parle comme il parlerait à son fils. : Si je suis libre dimanche. j’irai à la montagne. riposter. nous sommes revenus au travail. nous sommes partis. La maison démolie. la conversation devenait plus animée. à moins que. Proposition participe causale. INDIRECT. au fur et à mesure que. en général. Les propositions conditionnelles introduites par la conjonction si ont le verbe à l’indicatif (après si on applique les règles de si conditionnel) Ex. une fois) Ex. tirets. Proposition participe temporelle. d’autant mieux) Ex. Obs. Dans la mesure où vous je pourrai vous être utile. plus la mer s’agite. Un orage ayant éclaté.) Les signes de ponctuation du discours direct (guillemets. Dans ce cas le verbe est au participe présent ou au participe passé (forme simple ou composée). mais cette construction est peu fréquente : Ex. La proposition participe à valeur de temporelle antérieure a. à condition que cela ne vous dérange pas. Ex. crier. Ex. Il est introduit par un verbe "de parole" ou « verbe introducteur » puis un tiret (-) ou deux points (:) et délimité par des guillemets (« . : Je peux vous accompagner. le verbe au participe passé. B. les adjectifs. : La mer s’agite d’autant plus que le vent est plus fort. : a. sitôt. on entendit le train arriver. Propositions subordonnées conditionnelles A. certains adverbes (ici. : Huit heures sonnant.

hurle « Je vous ai simplement posé qu’il lui a simplement posé une une question . Jules demanda à l’inconnu : Jules demanda à l’inconnu qui « Qui êtes-vous ? » il était. pas plus». Le capitaine. intervint le * Le verbe principal est aux capitaine. Deux cas « Je vous ai simplement posé peuvent se présenter : une question . il n'y a pas de subordination au récit et ponctuation selon l'intonation Comme au discours indirect. hurla qu’il lui avait simplement posé une question. les retours à la sont plus utilisés. temps du récit. je n’en dirai présent. les temps des verbes pas plus». utilisés. indigné. changent pas : Le professeur. le temps et les connecteurs après un récit au passé. Les temps Les temps s’organisent autour Les temps des verbes des du présent. vous n’y * Le verbe principal est au répondez pas . qu’on ne lui répondait pas. 85 . 3. on modifie les pronoms. qu’il n’en dira pas plus. Il s'exclama qu'il avait oublié son sac. dépendent du temps du verbe de la principale. Je lui ai demandé qui lui avait permis de me parler d’une Le professeur hurla : façon aussi insolente. qu’on ne lui répond répondez pas . comprises dans le récit. Les pronoms personnels et Essentiellement ce sont les Les pronoms et déterminants les déterminants possessifs pronoms et les déterminants possessifs varient selon la de la première et de la personne qui rapporte les deuxième personne qui sont paroles. vous n’y question. Comme au discours direct. comme si la La ponctuation ligne isolent les parties parole ou la pensée étaient dialoguées du récit. Discours direct Discours indirect Les deux points. les verbes des propositions subordonnées sont aussi aux temps du récit. s’indigne le du discours indirect ne capitaine. Il lui a demandé qui lui avait permis de lui parler d’une façon aussi insolente. «Qui vous a permis de me Il m’a demandé qui m’avait parler ainsi ? Votre insolence permis de lui parler d’une n’est pas tolérable ! » façon aussi insolente. indigné. Discours indirect libre Le discours indirect libre modifie les paroles pour les intégrer au récit mais conserver leur expressivité. qu’il n’en dirait pas plus. je n’en dirai pas. Exemple: Il s'exclame qu'il a oublié son sac. comme dans propositions subordonnées l’énonciation. les Ces signes de ponctuation ne guillemets. Le tableau proposé ci-dessous reprend les transformations subies par un énoncé lorsqu'il est mis au discours indirect. On change certains mots interrogatifs : est-ce que? ==> si qu'est ce qui? ==> ce qui qu'est ce que ==> ce que On applique la concordance des temps si le verbe introducteur est au passé.

lorsque le verbe temporels et de temps suivants : principal est au passé. lendemain. demain. la semaine tard. cette surlendemain. l’avant-veille. cette semaine-là. le dans deux jours. le avant-hier. après demain. la prochaine … semaine suivante. Aujourd’hui. On utilise les adverbes de lieu On utilise. deux jours plus semaine. Là . la veille. Ce jour-là.Les indicateurs spatio. les indicateurs spatio-temporels suivants : Ici . hier. 86 .

Coord.com/restaurants/la-tour-dargent/menu 26.. E... Abbadie.wikipedia.org/wiki/Management#Management_et_services_de_ l. D. http://fr. Éditions Licet. Echinox. Cluj. V. Boatcă.org/entretien%20d'aide2. http://www....com/fr/restaurant-paris/bistrot-papillon. Paris. A. 2009 13. Editura Echinox. Seria Autodidact. E.. Coiug.. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1990 18.-H.org/wiki/Tourisme 23. B. V.europensemble. Correspondance commerciale et techniques d’expression profes- sionnelle. Mateiu. Cluj-Napoca.. Améliorez votre français des affaires. Dulău. Cluj. Dulău. M. Morsel. Hopârtean. Descotes-Genon.. 1992 8. 1985 15.ubbcluj..hk/french/dcmScreen/lang2043/etiquette. Leb. Affaires à suivre.. V. Hachette. http://www. M. E. Sciences humaines. Paris. Suciu. Hopârtean.bestrestaurantsparis. Français B2-C1. 2009 11. Français A1-B1 (Manuel). Chovelon. 1997 3.eu/ 29. I. Paris.. 2000 19.wikipedia. Editura EFES. Pratique du français du tourisme avec Corrigé.. Paris. A... http://paris. Editura Echinox. Exer- cices pour étudiants étrangers de niveau avancé. Management européen et international.. Ch. Dulău.freewarriors. Presses Universitaires de Grenoble. Hopârtean. Mateiu. Dulău. A. 2.html 28. Baciu. Noţiuni de gramatică franceză. http://granturi.org/wiki/%C3%89cotourisme 24. V. Hachette. C. Français B2-C1. Cluj. V. Eurin. Goff. A. Cinquième édition revue et augmentée. I. J. Siminiciuc. Cluj-Napoca. Rolle-Harold. A.Bibliografia completă a cursului 1. langue écrite. Presses universitaires de Grenoble. Liana Pop. Mateiu. Dulău. V. 1992 6.europa. 2008 12. Economica... Français des affaires et de la communication publique 1. Elisabeth. Coord.ro/autodidact/ 25. Objectif Entreprise. Presses Universitaires de Grenoble. http://www. 1993 (MEI) 9. 2008 10. Seria Autodidact. French for Business. Editor: Liana Pop. A. 2012 7. V. Ph..fr/pages/cnvintro..wikipedia. E. Affaires à faire. Bloomfield. A.wikipedia. R. Pratique de la négociation d’affaires en français. G. Paris. A.eu 20. xxx. http://fr.. Szilagyi. R. 2005 16. Français A1-B1 (Cahier de l'étudiant). Cluj. Editura Echinox. S. http://www. http://fr. http://europass. Siminiciuc.htm 87 . Cluj. Şera. Drapala. Mauger.. N... Băgiag. Hermel. Szilagyi. Editor: Liana Pop. Liana Pop.. Editura Echinox. Sciences exactes et de la terre. BEP. V. L’Expression française écrite et orale. 2001 4..egostyle.. I.27organisation 22. Tauzin. Presses Universitaires de Grenoble. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui: langue parlée. B. Morlot. Editor: Liana Pop. La Voyagerie. A. Coiug. Corrigé. http://www. Szilagyi.hku..menupages. Pratique de la négociation d’affaires en français. I.html 27. A. 1990 17.org/wiki/Fonctionnement_et_organisation_de_l'entreprise 21. Paris.. 1968 14. Précis de grammaire française..cedefop. A. N. Claude le. http://fr.. Gramatica limbii franceze. Cluj-Napoca. Affaires à faire. Editura Echinox..htm 30. 2009 5. Didier. Librairie Hachette.. 1994 2..

2009). Scurtă biografie a titularului de curs Conf. 2008). Améliorez votre français des affaires. 2003) Editare: Coeditor al volumului: La Promotion du langage de spécialité dans le milieu universitaire de Cluj. univ. 2008). 2006). 2008). dr Alexandra DULĂU Interese Literatură franceză. comunicare în afaceri. didactica limbilor moderne aplicate. Français B2-C1 (Sciences humaines). Editor: Yvan Leclerc (Paris: Memini. 2002 88 . Casa Cărţii de Ştiinţă. 2012. 2006) Absolventă a Facultăţii de Filologie. doctoratul în Filologie (Magna cum Laude). trei ediţii (Cluj: Dacia. 28-29 October 2005. Teste de limba franceză. Français B2-C1 (Sciences exactes et de la terre). Editor: Liana Pop. Secţia franceză-engleză. politici de lingvistice. 2012). Français A1-B1 (Manuel). 2 vol. (Cluj: Echinox. Universitatea «Babeş- Formare Bolyai» din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Casa Cărţii de Ştiinţă. Coautor al volumelor: Bibliographie des Écrivains Français Guy de Maupassant. Ediţia a II-a (Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 2009). Editor: Maria Vodă-Căpuşan (Cluj: EFES.. Culture et francophonie. (Cluj: Echinox. Cluj-Napoca. Editor: Liana Pop (Cluj: Echinox. Notions de communication en français des affaires. Français A1-B1 (Cahier de l'étudiant). 2012. Romania. Editor: Liana Pop (Cluj: Echinox. Business Mo- dern Languages and Communication (Cluj: Risoprint. Coautor şi redactor al volumului: Dictionnaire des relations franco-roumaines. 1997/2000). turism şi servicii de ospitalitate cercetare Cărţi: La Folie dans les contes de Guy de Maupassant (Cluj: EFES. THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE NATIONAL ECONOMY. Guy de Maupassant în România. Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Editor: Publicaţii Liana Pop.