You are on page 1of 1

AKU JANJI KPI PELAJAR

Saya SALIMAH BINTI SALLEHAJIH pelajar tingkatan 5SS1 yang bertandatangan di
bawah pada 22 Januari 2016 membuat aku janji :

Bahawasanya :

I. Saya bersetuju dan bertanggungjawab dengan target KPI yang telah
ditetapkan.
II. Saya berjanji akan berusaha dengan sebaik mungkin dan akan
memastikan setiap matapelajaran yang diambil akan mendapat keputusan
yang cemerlang.
III. Saya juga berjanji akan mengikuti segala aktiviti yang telah dirancang
oleh pihak sekolah dalam membantu saya menjadi pelajar yang cemerlang
dan mulia akhlaknya.

BIL MATA PELAJARAN TOV SPM
MARKAH GRED MARKAH GRED
1 BAHASA MELAYU 60 B
2 BAHASA INGGERIS 54 C
3 SEJARAH 66 B+
4 MATEMATIK 74 A-
5 SAINS 74 A-
6 PENDIDIKAN ISLAM 64 B
PENDIDIKAN SENI
7 71 A-
VISUAL
8 GEOGRAFI 75 A-
9 EKONOMI ASAS 84 A
KESUSASTERAAN
14
MELAYU
15 KIMIA
16 BIOLOGI
17 FIZIK
MATEMATIK
18
TAMBAHAN

Diakui oleh : Disaksikan oleh : Disahkan oleh:

Pelajar : Ibubapa : Guru kelas :