You are on page 1of 69

No.

Angka Giliran Nama Calon BM BI PI SJ M3 MT FIZ KIM BIO
1 HZ209A187 JASMIN BT. BAHARUN B+ C A A- A C+ B C C+
2 HZ209A188 MASRAN BIN ABDUL MOHAMMAD B+ E B+ B C G E G G
3 HZ209A189 MOHAMMAD ARIS BIN SUARDI A- E A- B+ A- E C D E
4 HZ209A190 MOHAMMAD RIZAL BIN MARASIM A D B B+ A D D D D
5 HZ209A191 MOHD. ASRIDZAL B. ABD.RAYA A- D B A D G D E E
6 HZ209A192 MUHAMMAD AFIZUL BIN ZAKARIA A+ B+ A A A+ B A- A- C+
7 HZ209A193 MUHAMMAD ALIF B. ROSLEH A C+ B+ B+ B G D E D
8 HZ209A194 NORLELA BT. SALIE A- D A- A A D C D C
9 HZ209A195 NURSALEHA BT. HARIS B+ D B+ A- A C+ C D C+
10 HZ209A196 NURUL HAZWANI BT. ABU BAKAR A- C A- A- B G D D D
11 HZ209A197 SITI FATIMAH BT. HUSIN A C+ A- A- A D C D D
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A+ A
0 2
0 0
0 0
0 2
0 1
2 2
0 1
0 2
0 1
0 0
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

No. Angka Giliran Nama Calon
1 HZ209A001 ANUAR BIN ABDUL RASAN
2 HZ209A002 AZHAR B HASSAN
3 HZ209A003 AZIZAN SAFWAN B ARMAN
4 HZ209A004 DZUL AMSIE BIN MOHD BASIR
5 HZ209A005 JUANDAYANI BT. BEDU
6 HZ209A006 MOHD SUHAIMI BIN DAHI
7 HZ209A007 MOHD ZAHRUL IRZAM B SONING
8 HZ209A008 MOHD. FARIZAL B. MOHAMMAD
9 HZ209A009 MOHD.FARIDH IDHAM BIN USMAN
10 HZ209A010 MUHAMMAD ALIF BIN ISMAIL
11 HZ209A011 MUHAMMAD RAHMAT BIN UMMAJIL
12 HZ209A012 MUZAINAH BT. ABD.MUNIR
13 HZ209A013 NOOR SYAZWANI BTE MANSOR
14 HZ209A014 NORINDA MAYAN BTE AKSAN
15 HZ209A015 NORSHIMA BTE NASIR
16 HZ209A016 NUR FADILAH BT. DAHLAN
17 HZ209A017 NURDIN BIN SAHIPAH
18 HZ209A018 NURSYAFEERA BT. SANSU
19 HZ209A019 NURSYAMIMI BT. SANSU
20 HZ209A020 ROZAIDAH BINTI SAHIDA
21 HZ209A021 SAMSIAH BINTI ZAINUDDIN
22 HZ209A022 SITI NORHALIZAH BT. KOLMAN
23 HZ209A023 SITI NURHIDAYAH BINTI ABDUL RASHID
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A+

A A- B+ B C+ C D E G TH .

E B+ A C+ B C+ C G A. C B+ C C G D E B B B+ B+ C C G A. B+ C+ D E G E D D C E E G B E B B B B D D G C+ E B+ A. B+ C+ B B B G B D B D D B D E G B+ D B B E C+ E D G B+ B B C+ B+ B B C+ G C+ E B B D B E D G D G C C+ C+ C E D G A. B+ B+ C+ G B D B B+ B+ B+ B C+ G B D B+ B A. B+ D D G B E B C+ C+ B D D G B+ C+ B+ B+ B+ B+ A C+ G BM BI PI SJ M3 SC PDG PP EKO MT BM BI PI SJ M3 SC PDG PP EKO MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .BM BI PI SJ M3 SC PDG PP EKO MT B+ D B+ A A A. B B+ D B E C+ B C+ B C+ E G B E B B A. D B+ A A. B+ B+ C G D G B B+ D C+ G E G C G B+ C B+ B C+ C+ G C+ E B A A A. D A. B B+ C+ C+ E B+ C+ B+ A.

0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 5 0 8 4 5 8 1 2 1 0 0 7 1 11 7 2 9 0 4 1 0 0 3 2 1 3 5 2 0 4 7 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 4 0 0 3 7 0 2 4 0 0 4 6 2 0 1 9 1 0 1 0 0 4 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 23 23 1 22 23 23 0 .

67 #NAME? 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 6.00 #NAME? 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 6.29 #NAME? 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 4.20 #NAME? 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5.14 #NAME? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.33 #NAME? 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 6.17 #NAME? 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 5.57 #NAME? 0 0 0 0 3 0 0 4 1 1 6. B+ B C+ C D E G GPS BIL G 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3.67 #NAME? 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5.71 #NAME? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5.38 #NAME? 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7.00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 #NAME? .80 #NAME? 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 6.57 #NAME? 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 6.71 #NAME? 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 6.80 #NAME? 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 3.50 #NAME? 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 5.60 #NAME? 0 0 1 0 2 0 0 3 0 1 5.78 #NAME? 0 0 0 0 5 0 0 2 1 1 5.83 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 7.00 #NAME? 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 4.43 #NAME? 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 5. A+ A A.29 #NAME? 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

BASRI 2 HZ209A025 ANWAR SAIED B.RIDZWAN BIN SAGARI 13 HZ209A036 NORASIMAH BT.IDRUS 14 HZ209A037 NORFARHA BINTI JARAIL 15 HZ209A038 NUR BAIZZA BTE BACHO 16 HZ209A039 NUR MAZNAH BT. MOHD. TAHANG 21 HZ209A044 SITI NORBAIZURAH BT SAPPE 22 HZ209A045 UMMI KHARIMAH BINTI ASNULLAH 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A+ . Angka Giliran Nama Calon 1 HZ209A024 ANA SARINA BINTI M. MOHD. ANAS 12 HZ209A035 MOHD. AMIRUDDIN 19 HZ209A042 RASNAH BT MADRIZIM 20 HZ209A043 RISMAH BT.No. MUSA 18 HZ209A041 RAHIM B. IDHAM B. ROSLEY 3 HZ209A026 ASMIATI BTE ANDI ACO 4 HZ209A027 ASRIANTI BT ALWI 5 HZ209A028 ASRINAH BTE MUHAMMAD ALI 6 HZ209A029 DARMA BT.BASRI 17 HZ209A040 NURSHUHADZA BT. JAAFAR 7 HZ209A030 HASMINA BTE HAMDAN 8 HZ209A031 IQBAL SYAFIKUN BIN WAJAH 9 HZ209A032 IRAWAN BIN DOMINIKUS 10 HZ209A033 MOHD IDRIS BIN ABBAS 11 HZ209A034 MOHD.

A A- B+ B C+ C D E G TH .

BM BI PI SJ M3 SC PDG MPV B G C C E C D A B+ D B+ C+ D C D A C+ E B C D C+ C A- C G C D E D E B+ C+ E B C+ D D C+ A C+ E C C+ E E D B+ C E B C+ E C+ C+ A D E D D E C E B E G E D E C E A- C G C+ C+ E C E A- C G C+ B+ D C+ C A- D E E E G C E B+ B D B C+ C+ B C+ A B E B C C+ C+ C+ A C E B C G C D A- B+ D C+ C+ D B D A C+ D C+ B+ D C+ C+ A C G C+ D E C E A- D E TH D E C TH A- D E C+ C+ D C D A C E B B+ E C+ D A D E C+ D G D E B+ BM BI PI SJ M3 SC PDG MPV BM BI PI SJ M3 SC PDG MPV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 7 8 2 6 5 0 0 0 0 7 0 3 4 0 10 2 0 0 0 0 5 4 1 6 7 3 7 0 0 0 0 1 12 2 1 10 1 7 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 0 0 0 .

13 #NAME? 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 5.13 #NAME? 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 4.A+ A A.75 #NAME? 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 5.75 #NAME? 0 1 0 0 1 3 0 2 1 0 5.75 #NAME? 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 6.88 #NAME? 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 7.75 #NAME? 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 6.38 #NAME? 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 4.38 #NAME? 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 7.88 #NAME? 0 1 0 1 0 4 0 2 0 0 4.88 #NAME? 0 1 0 2 0 1 1 3 0 0 4.67 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? .00 #NAME? 0 1 0 1 1 2 0 3 0 0 4.25 #NAME? 0 0 0 0 1 0 1 3 3 0 6.00 #NAME? 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 6.38 #NAME? 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 6.33 #NAME? 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 5.88 #NAME? 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 5.25 #NAME? 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 5.67 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 7. B+ B C+ C D E G GPS BIL G 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 5.25 #NAME? 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 6.38 #NAME? 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 6.

.

.

.

SYARIFUDDIN 30 HZ209A130 USWATI BT. HUSIN 11 HZ209A111 MOHD.No. HUSSIEN 31 HZ209A100 ASNIAH BINTI ASMADI 32 HZ209A107 MOHAMMAD MUJIDI BIN ROSDY 33 Muhammad Syafie Bin Abdul Murad 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A+ . JUMAANI 5 HZ209A104 KAMAL BIN RASIF 6 HZ209A105 MARWA BTE RUDIN 7 HZ209A106 MIRAISA BINTI MOKTAR 8 HZ209A108 MOHAMMAD NUR RAMADHANI BIN MOHD ALI 9 HZ209A109 MOHD FARHAN BIN TATING 10 HZ209A110 MOHD. ARBAHIN 24 HZ209A124 ROLIZA BT. Angka Giliran Nama Calon 1 HZ209A099 AMIRAH LINA BT. ABDAWA 25 HZ209A125 ROSLAN BIN SUKARNO 26 HZ209A126 SHARTINA WATI BINTI ABDUL RAHIM 27 HZ209A127 SITI NUR FARAIN BT.SUHAZMIN B. HASSAN 2 HZ209A101 AZEYANA BT. AIDI 12 HZ209A112 MOHD. RAJIMAN 3 HZ209A102 ESNIRA BINTI ASMARULLAH 4 HZ209A103 JUNAIDI B. KARANI 13 HZ209A113 MUHAMMAD SYAHRIL BIN BASRI 14 HZ209A114 MUIZZAH HAFIZZAH BT.QADRI B. MOHAMMAD SALLI 16 HZ209A116 NUR AZWA NIZA BINTI ABDUL KAFRAH 17 HZ209A117 NUR HALIZA BINTI HADI 18 HZ209A118 NUR RATIKA BTE AMUDA 19 HZ209A119 NUR RISA BINTI MOHAMMAD HARRIS 20 HZ209A120 NURFADILAH BTE SUDA 21 HZ209A121 NURUL HANIZA BTE HALIM 22 HZ209A122 RAMANA BTE ALAWI 23 HZ209A123 RISDAYANTI BT. BRUNEI 28 HZ209A128 SITTI HAFILDAH BT. MATUSIN 15 HZ209A115 NORAISAH BT. KASSIM 29 HZ209A129 SYAHRAN B.KAMARUL NIZAR B.

A A- B+ B C+ C D E G TH .

0 3 D E B B D C C B D A. A. 0 0 C E C C+ E C+ C E G C+ 0 0 E G C D G D G E G TH 0 0 D G C D G D G G G 0 0 C+ C+ C+ B G C+ C+ C+ D 0 0 A B A.BM BI PI SJ M3 SC SAS GEO EKO PSV A+ A C+ D C+ B+ D C+ C+ C D B+ 0 0 C D C+ B G C D E D 0 0 B D B B E B+ B C E 0 0 C+ E C+ B+ D C+ D D G 0 0 E G C D G E E E G 0 0 C+ D B+ B D C+ C+ E E A. B C+ C+ 0 3 C+ E B B+ C B C D E A. 0 0 B E C+ C+ D C+ B+ D E C+ 0 0 D G E E G E E G G 0 0 E G G E G D G G B+ 0 0 BM BI PI SJ M3 SC SAS GEO EKO PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BM BI PI SJ M3 SC SAS GEO EKO PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 D G C+ D G D E D G 0 0 C E B+ C+ D C D E C+ B+ 0 0 A D A A C A. A A. A B+ A. 0 0 TH TH TH TH TH TH TH TH TH 0 0 B D B+ B B B C+ E C+ B+ 0 0 D G C C E C D E E TH 0 0 C+ D B+ C+ D B+ C+ D E B+ 0 0 C+ G B C+ D C+ E D G B 0 0 C+ D B B D C+ D C+ E B+ 0 0 C+ D B C D C C C D B 0 0 B E B C+ G C+ D D G B 0 0 C E C+ B+ D B C+ B+ C 0 0 C+ D B B D B C+ C D 0 0 C E C+ D E C D G G B 0 0 C+ D B C E C C D G B+ 0 0 C+ D C C+ G C D E E 0 0 C+ G C+ C+ D B D C+ E A.

2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 4 4 0 2 2 1 0 7 0 0 4 1 9 8 1 5 2 1 0 4 0 0 13 1 9 8 0 9 7 4 3 2 0 0 5 0 6 3 2 8 5 4 1 0 0 0 5 12 0 5 13 4 9 8 6 0 0 0 3 9 1 2 5 2 4 9 9 0 0 0 0 9 1 0 10 0 3 3 12 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 33 33 33 33 33 33 33 32 33 19 0 0 .

888889 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? . B+ B C+ C D E G GPS BIL G 0 2 0 4 1 3 0 0 5.00 #NAME? 1 1 1 3 0 2 2 0 5.777778 #NAME? 1 0 1 4 0 2 1 1 5.80 #NAME? 1 0 1 2 1 1 0 0 3.60 #NAME? 0 0 0 0 1 2 2 4 8.30 #NAME? 0 0 2 3 0 2 1 2 6.00 #NAME? 1 0 3 0 2 3 1 0 5.70 #NAME? 0 0 0 0 3 2 3 1 7.1 #NAME? 0 0 0 2 2 2 2 1 6.56 #NAME? 0 1 4 0 1 1 2 0 5.56 #NAME? 4 1 1 0 0 0 0 0 2.40 #NAME? 0 0 0 3 3 0 3 1 6.22 #NAME? 0 0 3 2 1 3 0 0 5.22 #NAME? 0 3 0 3 0 3 1 0 5.22 #NAME? 0 0 0 0 1 1 4 3 8.50 #NAME? 0 0 0 1 0 4 1 3 7.33 #NAME? 0 1 0 3 0 3 1 1 6.30 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 2 4 2 0 1 1 0 4.9 #NAME? 0 1 1 1 3 2 1 1 6.80 #NAME? 0 0 3 2 0 2 1 2 6.56 #NAME? 1 1 2 1 2 1 2 0 5.20 #NAME? 0 2 1 2 2 1 1 0 5.56 #NAME? 0 2 0 2 2 2 2 0 5.50 #NAME? 0 0 2 1 4 3 0 0 5.7 #NAME? 0 0 0 0 0 1 4 4 8.30 #NAME? 0 1 2 3 0 3 1 0 5.7 #NAME? 0 1 1 4 0 2 2 0 5.00 #NAME? 0 0 1 6 0 1 0 1 5.00 #NAME? 0 0 0 0 1 3 0 5 8.A.44 #NAME? 0 0 1 1 2 2 2 2 6.333333 #NAME? 0 1 0 0 0 1 2 5 7.30 #NAME? 0 0 1 1 2 3 1 1 6.

.

ZULKAYA 26 HZ209A156 ZUL ASBI B JULANDI 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A+ . JAAFAR 16 HZ209A146 NUR PARINAH BT. ABDUL HARUN 17 HZ209A147 NURALINA BEGAM BINTI ANWAR 18 HZ209A148 RONNY BIN HAMID 19 HZ209A149 RUFAIDAH BINTI KAMSIN 20 HZ209A150 SAFIE BIN MALBEL 21 HZ209A151 SITI MAZRINA BT JUPITU 22 HZ209A152 SITI NORASYIKIN BTE MOHD RUDIN 23 HZ209A153 SITTI NUR FAZILAH BINTI OSMAN 24 HZ209A154 SUHARMIN BIN ISTIPIN 25 HZ209A155 SULIANA BT.No. Angka Giliran Nama Calon 1 HZ209A131 ABDUL MUADZ BIN TAMIE 2 HZ209A132 ADAM B ALI HUSIN 3 HZ209A133 ARMIN BIN ABD BASRI 4 HZ209A134 ASMIDAH BINTI ABDUL HAMID 5 HZ209A135 FAZLINA BT YUSSOF 6 HZ209A136 HARTINI BTE HAMZAH 7 HZ209A137 HERAZIMA BT HERMAN 8 HZ209A138 MOHD ASRAF BADAWI BIN HAMID 9 HZ209A139 MOHD AZHAR BIN JULAMRI 10 HZ209A140 MOHD KAIRUL NIZAM B ISMAIL 11 HZ209A141 MOHD NIZAM B MOHD ALI 12 HZ209A142 MOHD RAZMAN B ABDUL JARI 13 HZ209A143 MUHAMMAD HAFIZ BIN BASRI 14 HZ209A144 NOR SIMAH BINTI SIDDIK 15 HZ209A145 NORSHAKILAH BT.

A A- B+ B C+ C D E G TH .

BM BI PI SJ M3 SC SAS PDG TWI G G G G G E G G G D G E G G E E G G G G TH TH TH TH TH TH TH C E D D G E E E D D G E D E E G G G E G E G G G G G G D G G E G G G G E E G E E E D E G E G G E E G G G G E E G D D G D E E G G G G E E E G E G E G G E E E E G D E G G E E E E E C D G G E G E G E E D G E D G E E E C D E G G G E E TH C C E C+ D G D D E C+ G G G G G E G G G C D C+ D E C E D C+ E G E G G E E G D E G G G G D G E G D G C D G E D TH D D G E G G E G G G E G E E G E D E C D G G E TH TH E G D E G G E G E E E G BM BI PI SJ M3 SC SAS PDG TWI BM BI PI SJ M3 SC SAS PDG TWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 9 1 2 7 0 4 3 1 5 0 0 0 0 0 9 3 9 10 6 16 12 10 4 0 0 0 0 0 5 22 11 8 18 3 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 .

00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8.56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 7.22 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8.78 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8. B+ B C+ C D E G GPS BIL G 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8.33 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 7.56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8.22 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 8.56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 8.00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8.89 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8.44 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.00 #NAME? 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 6.56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 7.89 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8.89 #NAME? 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 6.11 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8.00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 7.67 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 8.33 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8.78 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 8.56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 8.A+ A A.50 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8.44 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? .14 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8.56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 8.89 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8.

.

.

.

Angka Giliran Nama Calon (5SS3) BM BI PI SJ MT SC GEO PSV 1 HZ209A157 ABDUL RAFI BIN MUKAMMAD C E D D G D E TH 2 HZ209A158 AJUAN SAH BIN PEDROH E G G G G E G 3 HZ209A159 AL FAIZAL BIN HASSAN D G D D G D G 4 HZ209A160 ARIF BIN SULTAN D G D E G E G 5 HZ209A161 AZMIL BIN ABDUL KADIR E G G E G D G C+ 6 HZ209A162 AZRUL BIN KARIM E G E E E D C B+ 7 HZ209A163 AZRUL BIN MOHD HATTA C+ G C+ E E B E B 8 HZ209A164 HAMIDAH BINTI MINDUSA G G G G G E G TH 9 HZ209A165 HAZNAN BIN ABDUL HALIM E G G G G E G D 10 HZ209A166 M IWAN ARAJILUL BIN KARIM C+ E C D D C+ C+ B 11 HZ209A167 MARNI BINTI MUSA D G G G E E G C 12 HZ209A168 MOHAMMAD AZRI BIN SUARDI G G G G G E G C 13 HZ209A169 MOHD AIDIL BIN ARABBAHASA D G C C D D D C+ 14 HZ209A170 MOHD APDAL BIN BASANI E G G G G E G C+ 15 HZ209A172 MOHD AZMAN BIN MALAYA G TH E G G E G 16 HZ209A173 MOHD GADAPI BIN MOHD JAMIL D G G E G D G TH 17 HZ209A174 MOHD NURAZAN BIN NURILAH D G G G E E E C 18 HZ209A175 NOR FARAIZAH BINTI PAJIL D G G G G E G TH 19 HZ209A176 NOREZMAN BIN ABU BAKAL E G G G G E G TH 20 HZ209A177 NORFAZILA BINTI YUSUP D G D D E D E B+ 21 HZ209A178 NORLIN BINTI AB RAHIM D E C D E D G B 22 HZ209A179 NURZILA BINTI JUPRI B G C+ D E E G C+ 23 HZ209A180 ROSLAN ASROY BIN RUSTAN D G E E G D E D 24 HZ209A181 ROSMAH BINTI NURILAH D G E E E D G C+ 25 HZ209A182 SIKIN BIN ABDULLAH E G D C D D D B 26 HZ209A183 SITTI NURIZAH BINTI AABDUL MUNAP B+ E C C C C E B+ 27 HZ209A184 WAKIL BIN RAJID G G G G G E G C 28 HZ209A185 YUSOP BIN AJARMA E G E D G E G TH 29 HZ209A186 ZULKARNAIN BIN MOHD JAMAL C G C C+ E C E C 30 HZ209A171 MOHD ASRIE BIN MUSMULYADI TH TH TH TH TH TH TH TH .No.

PDG E E D E E D E G G D E G E G E G E G G D E E E E E D E E E TH .

AMJAD BIN AMCHAS 15 HZ209A060 NAJIHA BINTI NUL SAID 16 HZ209A061 NAZRI BIN IBRAHIM 17 HZ209A062 NOR DYANA BINTI LAJARUN 18 HZ209A063 NORMANSAH BIN BASANG 19 HZ209A064 NURIZZATI BINTI ISMAIL 20 HZ209A065 NURUL WANI BINTI ABU BAKAR 21 HZ209A066 RAFIDAH BINTI SAID 22 HZ209A067 RAZWAN BIN MAJAHIL 23 HZ209A068 ROSDIANTI BINTI MOHD RUDI 24 HZ209A069 ROSMIN B JAAFAR 25 HZ209A070 ROZIE BINTI RUBIN 26 HZ209A071 SABADIN BIN HURAH 27 HZ209A072 SAGIRAH BINTI AMIR HASSAN 28 HZ209A073 SITI NAM BINTI AMLARUN 29 HZ209A074 SITI YANA BINTI NASIR 30 HZ209A075 SUNAIDAH BINTI FAISAL 31 HZ209A076 SYAHRIS NORHAN BIN SIRHAN 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A+ .No. Angka Giliran Nama Calon 1 HZ209A046 ABDUL HAMID BIN AJID 2 HZ209A047 ACHMAD ZUBHEER BIN RABBI 3 HZ209A048 ALIMUDDIN BIN KAMARUDDIN 4 HZ209A049 ASRINAH WATI BINTI MUSIL @ ABD SANI 5 HZ209A050 AZILAH BINTI ANUAR HUSSIN 6 HZ209A051 HAZWANI BINTI ABDUL MUKIM 7 HZ209A052 IDZLAN YUSOF BIN MOHAMMAD 8 HZ209A053 MAZNA BINTI MUSA 9 HZ209A054 MAZNIE BINTI MUHAMMAD 10 HZ209A055 MOHAMMAD RIZAN BIN RAJIANI 11 HZ209A056 MOHD AZIZAM BIN MARASANTU 12 HZ209A057 MOHD AZLAN BIN ALIH 13 HZ209A058 MOHD RASUL BIN KUTA 14 HZ209A059 MOHD.

A A- B+ B C+ C D E G TH .

BM BI PI SJ M3 SC PSV E G G G G E C D G G D G E E G G E G D D C E C C G D C G G G G G G C D G D D G D C+ E G G E G E C+ E G G G G E B E G G E G E C+ D G G D G E TH E G E G G E TH E G G G G E D E G G G G E E G G G G E C D G D D G D B E G E E G D C+ D G E G G E C G G G G E E C C G C+ C E D A- C E C D G D TH G G G G G E B G G G G G G D E G G G G G C E G G G G G D G G D G C C+ E G G E G G TH D G G D G D C+ D G D E G D C+ D G E G G E C+ G G G G G G C+ TH TH TH TH TH TH TH BM BI PI SJ M3 SC PSV BM BI PI SJ M3 SC PSV TSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 7 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 13 2 4 6 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 20 15 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31 28 0 0 0 0 0 0 0 .

29 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 8.67 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 7.14 #NAME? 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 6.29 #NAME? 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 7.00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8.17 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8.83 #NAME? 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 7.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8.17 #NAME? 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 8.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8.86 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 8.428571 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? .67 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8.857143 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 8.14 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8.00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8. B+ B C+ C D E G GPS BIL G 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8.14 #NAME? 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 7.50 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8.00 #NAME? 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 8.A+ A A.29 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8.71 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 8.29 #NAME? 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 6.00 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 8.57 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 7.71 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8.14 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 7.17 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8.571429 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 7.428571 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 7.

.

.

.

No. Angka Giliran Nama Calon 1 AMINAH BINTI ALDAM 2 JEFRI B ZULKIFLI 3 JOHARI BIN ABDUL HANI 4 KAMSIAH BTE SAID 5 MOHD ARDI B DAUD 6 MOHD FAUZI B HASNAH 7 MOHD KAMARUDDIN BIN HABIR 8 MOHD SAMREE BIN JUNYUL 9 NORFAIJA BTE SAPRAN 10 NORFATIMAH AYU BINTI MOHAMAD NOR 11 NORSILAH BT HIRUDIN 12 NURHAFIZUL BIN AZMIE 13 ROSLAN B AMIR HASAN 14 ROSMAWATI BTE BAKAYALAN 15 SABRI BIN DULLAH 16 SAFINAH BT JAMMA 17 SARAPI BIN MOHD RAFIQ 18 SHAHRUL NIZAM B MUSALLAM 19 SITI ALIZA BT KORAH 20 SITTI HAWA BINTI HAJIS 21 MUHD SAH BIN SARAHIM 22 MOHD AFFILUDIN BIN SARIDU 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A+ .

A A- B+ B C+ C D E G TH .

BM BI PI SJ MT SC PSV E G C E E E C G G G G G E C G G G G G G TH D G E E G E C+ G G G G G G C G G G G G TH TH D D G E G D C+ TH TH TH TH TH TH TH G G G G G G TH TH TH TH TH TH TH TH G G G G G E TH G G G G G E E G G G G G E D E G G G G E TH E G G G G G C G G G G G E D G G G E G E D G G G G G E D G G G G G G D D G E G E E C+ E G G E G E TH TH TH TH TH TH BM BI PI SJ MT SC PSV TSW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 5 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 12 18 16 14 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 20 0 0 0 0 0 0 0 .

57 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8.57 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9.50 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? .67 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 8.57 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 8.71 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9. B+ B C+ C D E G GPS BIL G 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 7.71 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8.A+ A A.00 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 7.83 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8.00 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.57 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8.57 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8.43 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8.71 #NAME? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 8.71 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 7.00 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 7.

.

.

.

HUSIN 4.2222222222 5SS1 ASRINAH BTE MUHAMMAD ALI 5.7 5SS1 ASNIAH BINTI ASMADI 5.7142857143 5KU .6666666667 5KU MOHD SUHAIMI BIN DAHI 3.IDRUS 4.2222222222 5ST NORLELA BT.2222222222 5ST ROSLAN BIN SUKARNO 5.5 5SS1 MOHD. MOHAMMAD 5.5555555556 5SS1 JASMIN BT. ABD. FARIZAL B.SUHAZMIN B.6 5KU MOHD.6666666667 5MPV USWATI BT.3 5SS1 ESNIRA BINTI ASMARULLAH 5. AIDI 2 5SS1 NORAISAH BT. MOHAMMAD SALLI 3.375 5MPV MOHD.6666666667 5ST ANUAR BIN ABDUL RASAN 3. SANSU 4.25 5MPV HASMINA BTE HAMDAN 5. ABU BAKAR 5. MUSA 4. HUSIN 5.25 5MPV AZIZAN SAFWAN B ARMAN 5. BAHARUN 3.375 5MPV MARWA BTE RUDIN 5.75 5MPV ANWAR SAIED B.2 5KU SITI FATIMAH BT. HARIS 4.875 5MPV MOHAMMAD RIZAL BIN MARASIM 4. IDHAM B.8888888889 5ST NORSHIMA BTE NASIR 5 5KU NURSYAFEERA BT. SALIE 4.FARIDH IDHAM BIN USMAN 5. ROSLEH 5.7 5SS1 SAMSIAH BINTI ZAINUDDIN 5. MOHD. MOHD.3333333333 5SS1 ASMIATI BTE ANDI ACO 5.BASRI 4.QADRI B. HUSSIEN 5. KARANI 5.375 5MPV MUZAINAH BT.5 5KU MOHD. ANAS 5.MUNIR 4.3 5SS1 NUR AZWA NIZA BINTI ABDUL KAFRAH 5.5555555556 5SS1 ROZAIDAH BINTI SAHIDA 5.6666666667 5KU SITI NORBAIZURAH BT SAPPE 5.8333333333 5KU NURSYAMIMI BT.7 5SS1 NORFARHA BINTI JARAIL 4. ROSLEY 4.75 5MPV NURSHUHADZA BT.3333333333 5ST NORASIMAH BT. SANSU 5 5KU SITI NURHIDAYAH BINTI ABDUL RASHID 5 5KU MOHAMMAD ARIS BIN SUARDI 5.1111111111 5ST NURUL HAZWANI BT.875 5MPV NUR MAZNAH BT.2857142857 5KU AMIRAH LINA BT.5 5SS1 RAMANA BTE ALAWI 5.3333333333 5ST NURSALEHA BT. HASSAN 5.3 5SS1 NURFADILAH BTE SUDA 5.4444444444 5SS1 MOHD.4 5SS1 SHARTINA WATI BINTI ABDUL RAHIM 5.MUHAMMAD AFIZUL BIN ZAKARIA 2 5ST MOHD.KAMARUL NIZAR B.5714285714 5KU NUR RATIKA BTE AMUDA 4.1111111111 5ST MUHAMMAD ALIF B.

BASRI 5.8 5SS1 RISDAYANTI BT.3333333333 5MPV NUR FADILAH BT.375 5MPV M IWAN ARAJILUL BIN KARIM 6.8 5KU MUIZZAH HAFIZZAH BT.7777777778 5SS1 JUANDAYANI BT.8888888889 5SS2 SITI NUR FARAIN BT.8888888889 5ST SITTI NURIZAH BINTI AABDUL MUNAP 5. BEDU 6. AMIRUDDIN 6.2857142857 5KU NURUL HANIZA BTE HALIM 6.5 5SS3 MASRAN BIN ABDUL MOHAMMAD 6.25 5MPV MUHAMMAD RAHMAT BIN UMMAJIL 6. DAHLAN 6.375 5KU RAHIM B.125 5MPV MOHD AIDIL BIN ARABBAHASA 7. TAHANG 5.8888888889 5SS3 NUR BAIZZA BTE BACHO 6 5MPV SITTI HAFILDAH BT. SYARIFUDDIN 6.125 5SS3 NAJIHA BINTI NUL SAID 7.75 5MPV MUHAMMAD ALIF BIN ISMAIL 5. ABDAWA 6. MATUSIN 5.1666666667 5SK1 .RISMAH BT.RIDZWAN BIN SAGARI 7.8 5SS1 ANA SARINA BINTI M. KOLMAN 6.7142857143 5KU ASRIANTI BT ALWI 6. ARBAHIN 5.125 5MPV SITI NORHALIZAH BT.1428571429 5SK1 AZHAR B HASSAN 6. RAJIMAN 6.3333333333 5KU RASNAH BT MADRIZIM 6.5555555556 5SS1 RUFAIDAH BINTI KAMSIN 6.9 5SS1 IRAWAN BIN DOMINIKUS 7 5MPV AZRUL BIN MOHD HATTA 7 5SS3 NORFAZILA BINTI YUSUP 7 5SS3 SIKIN BIN ABDULLAH 7 5SS3 AZRUL BIN KARIM 7.8 5KU ASRINAH WATI BINTI MUSIL @ ABD SANI 6. ABD.5555555556 5SS2 MIRAISA BINTI MOKTAR 6.2 5SS1 JUNAIDI B.1111111111 5SS3 MOHD.1111111111 5SS3 NORLIN BINTI AB RAHIM 7.3 5SS1 NOOR SYAZWANI BTE MANSOR 6.1666666667 5KU ROLIZA BT.6 5SS1 NORINDA MAYAN BTE AKSAN 6.1 5SS1 MOHD IDRIS BIN ABBAS 6. ASRIDZAL B.5555555556 5ST AZEYANA BT.1428571429 5SK1 NURUL WANI BINTI ABU BAKAR 7.125 5SS3 ZULKARNAIN BIN MOHD JAMAL 7. KASSIM 6. JAAFAR 6.875 5MPV MOHD.8571428571 5SK1 IQBAL SYAFIKUN BIN WAJAH 6. JUMAANI 6. BRUNEI 6.RAYA 5.2222222222 5SS1 DARMA BT.75 5MPV SYAHRAN B.875 5MPV NURALINA BEGAM BINTI ANWAR 6.1428571429 5KU NURIZZATI BINTI ISMAIL 6.

8571428571 5SK1 Muhammad Syafie Bin Abdul Murad 7.6666666667 5MPV NAZRI BIN IBRAHIM 7.7142857143 5SK2 AL FAIZAL BIN HASSAN 7.7142857143 5SK2 SITTI HAWA BINTI HAJIS 7.8888888889 5SS3 KAMAL BIN RASIF 8 5SS1 MOHAMMAD NUR RAMADHANI BIN MOHD 8 5SS1 ALI MOHD FARHAN BIN TATING 8 5SS1 MOHD KAIRUL NIZAM B ISMAIL 8 5SS2 MUHAMMAD HAFIZ BIN BASRI 8 5SS2 NUR PARINAH BT.125 5SS3 SULIANA BT.5 5SS2 ABDUL RAFI BIN MUKAMMAD 7. ABDUL HARUN 8 5SS2 MOHD NURAZAN BIN NURILAH 8 5SS3 ROSMAH BINTI NURILAH 8 5SS3 IDZLAN YUSOF BIN MOHAMMAD 8 5SK1 MAZNA BINTI MUSA 8 5SK1 MAZNIE BINTI MUHAMMAD 8 5SK1 NOR DYANA BINTI LAJARUN 8 5SK1 MOHD ASRAF BADAWI BIN HAMID 8.4285714286 5SK2 SITI NORASYIKIN BTE MOHD RUDIN 7.7777777778 5KU NORSHAKILAH BT.5714285714 5SK1 AMINAH BINTI ALDAM 7. JAAFAR 7.7777777778 5SS2 SITI YANA BINTI NASIR 7.1428571429 5SS2 ALIMUDDIN BIN KAMARUDDIN 8.NUR RISA BINTI MOHAMMAD HARRIS 7. ZULKAYA 8.5714285714 5SK2 UMMI KHARIMAH BINTI ASNULLAH 7.1111111111 5SS2 MARNI BINTI MUSA 8.2857142857 5SK1 NURDIN BIN SAHIPAH 7.8888888889 5SS2 ROSLAN ASROY BIN RUSTAN 7.1666666667 5SK1 MOHAMMAD RIZAN BIN RAJIANI 8.2222222222 5SS2 .1428571429 5SK1 ACHMAD ZUBHEER BIN RABBI 8.8888888889 5SS1 SUHARMIN BIN ISTIPIN 7.5714285714 5KU NURZILA BINTI JUPRI 7.4285714286 5KU ROZIE BINTI RUBIN 7.5555555556 5SS2 DZUL AMSIE BIN MOHD BASIR 7.1666666667 5SK1 FAZLINA BT YUSSOF 8.4285714286 5SK1 SITI NAM BINTI AMLARUN 7.2222222222 5SS1 HAZWANI BINTI ABDUL MUKIM 7.5555555556 5SS1 ASMIDAH BINTI ABDUL HAMID 7.1428571429 5SK1 RAFIDAH BINTI SAID 8.5 5SS3 MUHAMMAD SYAHRIL BIN BASRI 7.5714285714 5SS3 SAGIRAH BINTI AMIR HASSAN 7.4285714286 5SK1 MOHD KAMARUDDIN BIN HABIR 7.75 5SS3 MOHD ZAHRUL IRZAM B SONING 7.7142857143 5SK1 KAMSIAH BTE SAID 7.1111111111 5SS3 ARIF BIN SULTAN 8.

4285714286 5SK1 SUNAIDAH BINTI FAISAL 8.6666666667 5SK2 RAZWAN BIN MAJAHIL 8.7142857143 5SK1 NURHAFIZUL BIN AZMIE 8.6666666667 5SK1 ROSMAWATI BTE BAKAYALAN 8.375 5SS3 MOHD GADAPI BIN MOHD JAMIL 8.375 5SS3 MOHD AZLAN BIN ALIH 8.5714285714 5SK1 MOHD ARDI B DAUD 8.4444444444 5SS3 MOHD AZIZAM BIN MARASANTU 8.8333333333 5SK1 .5714285714 5SK2 SHAHRUL NIZAM B MUSALLAM 8.5714285714 5SK2 SAFINAH BT JAMMA 8.4444444444 5SS2 WAKIL BIN RAJID 8.5555555556 5SS2 HAZNAN BIN ABDUL HALIM 8.5 5SK2 HERAZIMA BT HERMAN 8.4444444444 5SS2 ZUL ASBI B JULANDI 8.2857142857 5SK1 MOHD.2222222222 5SS2 YUSOP BIN AJARMA 8.75 5SS3 HARTINI BTE HAMZAH 8.6666666667 5SS2 MOHD RASUL BIN KUTA 8.5555555556 5SS2 SITI MAZRINA BT JUPITU 8.4285714286 5SK2 SARAPI BIN MOHD RAFIQ 8.7142857143 5SK2 MOHD APDAL BIN BASANI 8.625 5SS3 NOR FARAIZAH BINTI PAJIL 8.6666666667 5SK1 SABADIN BIN HURAH 8.3333333333 5SS1 NOR SIMAH BINTI SIDDIK 8.3333333333 5SS2 AZMIL BIN ABDUL KADIR 8.4285714286 5SK2 ADAM B ALI HUSIN 8.75 5SS3 NOREZMAN BIN ABU BAKAL 8.5714285714 5SS3 AZILAH BINTI ANUAR HUSSIN 8.625 5SS3 MOHD AZHAR BIN JULAMRI 8.MOHD RAZMAN B ABDUL JARI 8.4285714286 5SK1 ROSDIANTI BINTI MOHD RUDI 8.3333333333 5SS2 SAFIE BIN MALBEL 8.7777777778 5SS2 ROSMIN B JAAFAR 8.5714285714 5SK2 ROSLAN B AMIR HASAN 8.4285714286 5SK2 SABRI BIN DULLAH 8.5555555556 5SS2 SITTI NUR FAZILAH BINTI OSMAN 8.5555555556 5SS3 MOHAMMAD AZRI BIN SUARDI 8.5714285714 5SK2 AJUAN SAH BIN PEDROH 8.7142857143 5SK2 SITI ALIZA BT KORAH 8.4285714286 5SK1 JEFRI B ZULKIFLI 8.5555555556 5SS3 MOHD AZMAN BIN MALAYA 8.5555555556 5SS2 MOHD NIZAM B MOHD ALI 8.2857142857 5SK1 NORMANSAH BIN BASANG 8.2857142857 5SK1 MOHAMMAD MUJIDI BIN ROSDY 8.5 5SK1 MUHD SAH BIN SARAHIM 8.25 5SS3 ABDUL HAMID BIN AJID 8. AMJAD BIN AMCHAS 8.

875 5SS3 ABDUL MUADZ BIN TAMIE 8.8888888889 5SS2 ARMIN BIN ABD BASRI 9 5SS2 JOHARI BIN ABDUL HANI 9 5SK2 MOHD FAUZI B HASNAH 9 5SK2 NORFAIJA BTE SAPRAN 9 5SK2 NUR HALIZA BINTI HADI #DIV/0! 5SS1 MOHD ASRIE BIN MUSMULYADI #DIV/0! 5SS3 SYAHRIS NORHAN BIN SIRHAN #DIV/0! 5SK1 MOHD SAMREE BIN JUNYUL #DIV/0! 5SK2 NORFATIMAH AYU BINTI MOHAMAD NOR #DIV/0! 5SK2 MOHD AFFILUDIN BIN SARIDU #DIV/0! 5SK2 .8333333333 5SK2 HAMIDAH BINTI MINDUSA 8.NORSILAH BT HIRUDIN 8.8888888889 5SS2 RONNY BIN HAMID 8.

1B 3A. 1C+ 3A. 2A. 1B. 1D 2A. 1B+. 2C+. 1B. 1B+.2A+. . 1C. 2A-. 1A-. 1A-. 4A-.

.

0 0 0 0 0 B+ 1 0 0 0 1 B 0 0 0 0 0 lulus C+ 0 5 0 0 5 74.68 bil.00 100.32 7.76 C 0 2 0 0 2 D 0 7 1 5 13 E 0 7 10 17 34 G 0 0 12 7 19 gagal TH 0 1 3 1 5 25. Calon 1 22 0 26 30 0 0 74 % LULUS 100.86 . PERDAGANGAN GURU IRITA IRITA SUVITA IRITA KELAS 5ST 5KU 5MPV 5SS1 5SS2 5SS3 5SK1 5SK2 TOTAL % GPMP A+ 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 A.82608696 75.00 47.

65 11 5.1 12 22 13 14 TASSAWUR ISLAM 25 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4 16 5 20 4 15 PENDIDIKAN MORAL 16 PEMPROSESAN MAKANA 22 0 22 0 0 10 45 7 32 4 18 1 4.6 28 15 35 6 SAINS 178 9 187 0 0 1 0.82 1 1.27 43 2.42 29 15 22 12 19 10 11 5.1 4 36 2 JUMLAH 1586 77 1663 2 0.16 16 8.94 10 14 11 15 19 26 16 22 10 14 1 10 MTH TAMBAHAN 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.67 1 1.71 6 3.9 2 5.79 24 4 SEJARAH 191 7 198 0 0 9 4.52 129 8.88 0 0 5 15 2 11 PERDAGANGAN 74 5 79 0 0 0 0 0 0 1 1.56 3 1.7 13 18 34 12 PRINSIP AKAUN 22 0 22 0 0 1 4.09 4 18 4 18 2 9.62 2 1 29 15 41 3 PENDIDIKAN ISLAM 190 8 198 0 0 3 1.1 264 17 324 GRED PURATA SEKOLAH ( GPS ) .35 0 0 5 6.67 1 1.8 34 18 31 5 MATEMATIK 190 8 198 1 0.51 2 3.6 7 3.7 5 8.13 36 2.58 6 3.33 5 8.09 0 0 1 9.92 106 6.76 2 2.3 10 17 16 9 PENDIDIKAN SENI VISUAL 72 21 93 0 0 0 0 5 6.1 6 55 2 19 BIOLOGY 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 3 27 1 9.52 5 1 7 3. SMK TAGASAN ANALISIS SPM 2015 CALON JUMLAH GRED BIL MATA CALON TIDAK CALON A+ A A.8 22 11 21 11 45 23 39 2 BAHASA INGGERIS 191 7 198 0 0 0 0 0 0 1 0.6 18 10 24 13 32 18 59 7 KESUSASTERAAN MELAY 57 2 59 0 0 0 0 0 0 2 3.53 7 3.73 15 7.68 5 2.7 151 9.14 14 7.4 20 10 13 6.1 4 18 4 13 EKONOMI 55 1 56 0 0 0 0 1 1.52 2 1 5 2.71 78 4.09 0 0 0 0 0 0 1 9.63 5 2.1 0 0 4 36 4 36 1 18 CHEMISTRY 11 0 11 0 0 0 0 1 9.8 12 21 16 8 GEOGRAFI 60 2 62 0 0 0 0 1 1.82 1 1.5 7 12 5 8.55 0 0 2 9.33 16 8.68 5 2.8 10 18 5 9.63 5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 17 PHYSICS 11 0 11 0 0 0 0 1 9.62 17 9.69 10 5. B+ B C+ C D E PELAJARAN HADIR HADIR DAFTAR BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL 1 BAHASA MELAYU 192 6 198 1 0.

M TENGKU MOHD NAZRI BIN TENGKU ANANG SETIAUSAHA SPM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENGETUA SMK TAGASAN SMK TAGASAN SMK TAGASAN SEMPORNA SEMPORNA SEMPORNA .DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH _______________________ _________________________ ________________________ JAMIZAN JAMIL PN ROZITA ANJUH Y.

00 16 15 60 10 40 7.48 33 164 92.26 46 55 74.58 92 48 7.64 0 22 100 0 0 1.1 11 100 0 0 6.82 9.83 6.91 1 9.41 24 71 8.09 6.30 21 80 41.52 1.4 72 100 0 0 4.87 6.09 6.40 18 98 51.91 1 9.13 14 7.16 27 39 65 21 35 7.38 16 143 74.32 19 26 7.18 12 22 7.19 13 23 7.9 10 29.73 20 1133 76.00 18 10 90.82 18 10 90.83 . GAGAL E BIL LULUS G GPMP % BIL % BIL % 20 166 86.1 453 29 6.42 60 32 6.88 111 58 8.52 28 44 77.87 48 25 6.45 1 4.76 18 21 95.90 5.64 24 43 78.55 5.46 26 14 6.26 13 130 68.

.

0 1 1.2 16 8.7 1 1.0 0 0.3 10 ### 2014 56 27 83 0 0.0 7 3.0 0 0.3 9 32.8 2014 205 7 212 2 1.6 19 ### 11 5.6 28 ### 2014 178 12 190 0 0.8 13 EKO 2015 55 1 56 0 0.3 5 8.0 1 4.3 9 15.6 6 3.0 2 3.5 13 6.9 16 7.6 43 21.7 10 5.8 25 12.6 22 12.7 5 8.5 6 10.1 4 18.8 2 3.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 3 13.7 5 2.4 29 15.7 5 2.8 34 16.5 3 1.3 22 11.1 14 7.0 29 ### 2014 204 7 211 1 0.8 2 1.4 3 PAI 2015 190 8 198 0 0.0 0 0.5 1 0.6 18 10.0 1 3.0 1 1.0 5 ### 2014 109 3 112 0 0.6 2 1.8 22 11.5 0 0.5 6 2.3 5 8.0 0 0.0 16 28.0 9 4.1 4 ### 2014 57 0 57 0 0.5 4 SEJ 2015 191 7 198 0 0.6 5 2.9 6 5.0 8 GEO 2015 60 2 62 0 0.0 1 0.0 1 0.1 0 0.0 5 8.7 15 7.8 12 ### 2014 61 2 63 0 0.0 0 0.7 12 6.3 2 3.0 2 1.0 2 3.0 11 PDG 2015 74 5 79 0 0.8 1 1.2 9 15.9 13 6.4 0 0.0 1 1.2 5 M3 2015 190 8 198 1 0.9 0 0.8 12 6.3 4 14.3 19 26. B+ B C+ C D BIL SUBJEK TAHUN HADIR DAFTAR BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % 2014 205 7 212 1 0.5 7 3.0 0 0.8 2 3.6 6 10.2 5 9.0 1 1.5 14 6.4 4 14.3 16 8.5 2 3.4 20 11.3 35 17.0 1 2.5 7 12.1 3 13.5 7 SAS 2015 57 2 59 0 0.6 37 18.5 1 4.8 16 7.8 1 0.8 8 14.3 14 6.8 1 1.0 1 1.6 2 7.8 2 2.9 19 9.7 1 1.5 2 3.6 5 2.0 0 0.8 2 BI 2015 191 7 198 0 0.0 12 5.3 5 8.0 5 2.1 6 SC 2015 178 9 187 0 0.6 3 1.5 2 1.0 5 6.0 2 3.9 14 25.3 23 11.2 44 21.8 24 11.7 14 6.9 10 ### 11 15.1 12 PAK 2015 22 0 22 0 0.5 0 0.0 0 0.4 5 8.0 2 9.3 8 13.0 0 0.0 3 1.0 16 7.0 8 3.2 50 28.3 4 7.6 10 MTT 2015 34 0 34 0 0.6 17 9.8 34 ### 2014 205 7 212 1 0.8 13 22.9 2 5.7 24 22.6 11 5.7 6 3.5 5 1.0 0 0.6 7 3.5 3 5.7 15 7.1 24 ### 32 ### 2014 59 0 59 0 0.9 10 4.0 5 6.0 4 2.6 6 21.0 4 2.5 3 1.0 0 0.2 42 20.7 9 PSV 2015 72 21 93 0 0.5 2 1.4 16 ### 10 ### 2014 22 0 22 0 0.3 6 9.0 5 2.8 10 18. ANALISIS PERBANDINGAN PENCAPAIAN SPM 2014 DAN 2015 JUMLAH GRED CALON TH CALON A+ A A.0 0 0.7 13 ### 2014 28 0 28 1 3.0 2 9.5 1 0.0 1 BM 2015 192 6 198 1 0.5 4 3.0 0 0.0 0 0.5 21 ### 45 ### 2014 204 8 212 0 0.2 2 9.5 5 1.8 1 1.0 1 4.7 17 9.4 20 10.0 22 10.9 4 2.1 12 ### .8 24 11.3 10 17.1 11 18.1 11 5.2 4 18.

6 7 31.8 9 40.1 6 ### 2014 22 0 22 0 0.4 14 TAS 2015 25 1 26 0 0.0 15 MORAL 2015 2014 19 1 20 0 0.0 3 27.8 18 KIM 2015 11 0 11 0 0.0 0 0.9 17 FIZ 2015 11 0 11 0 0.5 1 4.0 0 0.0 4 ### 4 ### 2014 22 0 22 0 0.1 0 0.0 16 MPV 2015 22 0 22 0 0.0 0 0.3 0 0.8 4 ### 1 4.0 0 0.0 0 0.1 0 0.0 4 ### 5 ### 2014 1 0 1 0 0.5 7 31.1 4 ### 2014 GRED PURATA SEKOLAH ( GPS ) & PERATUS KELULUSAN 2015 GRED PURATA SEKOLAH ( GPS ) & PERATUS KELULUSAN .0 1 5.5 2 9.0 0 0.9 10 31.1 3 13.3 1 9.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 13.0 0 0.1 0 0.0 1 9.1 1 5.3 3 9.0 10 45.0 0 0.4 7 21.6 7 31.1 1 3.0 1 9.3 3 15.5 0 0.6 4 21.8 10 52.0 3 13.0 1 9.0 2014 22 0 22 0 0.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 0 ### 0 0.0 2 9.6 0 0.0 0 0.1 3 9.1 3 13.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4. 2014 32 0 32 0 0.0 0 0.0 19 BIO 2015 11 0 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.0 0 0.0 0 0.6 11 50.0 1 9.0 1 100.

4 60 31.1 14 7.91 0.8 -0.9 55 74.3 49 86.22 MTH TAMBAHAN 2 5.19 EKONOMI 13 23.44 -11.0 7.8 17 77.04 BAHASA INGGERIS 41 21.45 SEJARAH 31 16.5 80 41.2 15 13.8 5.1 8.4 24 70.0 -0.0 4.9 170 83.14 -4.1 164 92.1 44 77.6 187 91.3 8.52 8 13.0 21 35.76 1 3.64 19 33.2 13 22.5 1 4.9 9 5.4 169 94.9 6.5 -0.0 8 14.37 2.90 7 31.9 111 58.7 7.8 -0.26 8 3.43 -14.2 146 71.5 6.6 -0.4 7.0 5.95 PENDIDIKAN ISLAM 24 12.01 PENDIDIKAN SENI VISUAL 1 1.1 5.78 -4.7 39 65.7 5.6 28 100.0 6.6 6.1 77 37.2 21 95.0 0 0.6 43 78.6 8.2 18 8.95 -10.48 31 17.0 56 100.40 68 33.4 98 51.3 166 86.6 -0.4 6.79 KESUSASTERAAN MELAYU 16 28.32 PERDAGANGAN 34 45.5 26 13.9 -0.05 -47.16 20 32.6 130 68.1 6.4 72 ### 0 0.30 43 21.38 31 15.1 5.8 7.8 7.2 143 74.9 31 15.26 55 50.8 -0.8 51 83.52 0 0.81 -7.67 SAINS 59 33.0 4.4 6.87 -18.3 19 25.17 -19.5 94 86.9 48 25.3 34 16.9 10 29.8 7.2 12 21.6 15 25.14 DAN 2015 GAGAL (+)/(-) GPMP E BIL LULUS G (%) GPMP MATA BIL % BIL % BIL % LULUS PELAJARAN 34 16.7 7.1 0.00 .6 -0.0 0.8 7.85 -2.52 BAHASA MELAYU 39 20.2 59 28.6 92 48.0 0 0.1 174 84.30 4.6 10 16.7 127 62.9 -1.6 44 74.3 5 22.49 PRINSIP AKAUN 4 18.65 GEOGRAFI 16 26.9 -0.5 5.31 MATEMATIK 35 18.

0 0 0 3.0 22 100.0 19 100.83 72.1 11 ### 0 0 6.1 -0.9 1 9 6.0 -0.0 7.82 0 0.0 10 40.45 -12.14 PHYSICS 1 9.00 BIOLOGY 2 18.2 10 90.09 CHEMISTRY 2 18.0 1. 2 6.0 15 60.1 0.0 1 100.0 0 0 6.0 22 ### 0 0 1.0 0 0.73 USAN 6.05 0.00 PENDIDIKAN MORAL 0 0.7 22 100.0 0 0 6.73 -9.82 5 22.64 0 0.6 6.9 1 9 6.4 -1.0 0 0 5.23 PEMPROSESAN MAKANAN 0 0.86 0.73 -9.00 8 36.2 10 90.05 USAN 6.3 27 84.58 TASAWWUR ISLAM 4 16.4 .0 5.4 22 100.06 -24.41 84.4 5 15.