LEMBAGA PEPERIKSAAN KEM

BORANG PENDAF
SIJIL PELA
1. Tahun 2 0 1 2

No. Pusat
Untuk Tandakan √ selepas data disemak dan
Kegunaan dimasukkan ke dalam Sistem Pendaftaran
Pejabat On-Line

2. Nama Calon

3. No. Kad Pengenalan - -

6. Keturunan 7. Agama 8. Kod Peperiksaan Dahulu

11. Tahun Peperiksaan SPM Terakhir : 12. Angka Giliran SPM Terakhir :

(Perkara 11, 12 dan 13 hanya diisi oleh calon sekolah yang mengulang)

14. Alamat :

15. Poskod : 16. Bandar :

19. Pendaftaran Mata Pelajaran. Tandakan ' X ' dalam petak bersebelahan kod mata pelajaran yang didaf

Calon hendaklah memastikan mata pelajaran yang didaftar tidak bertindih waktu peperiksaannya. Sila R

MATA PE

1103 Bahasa Melayu** 1223 Pendidikan Islam*

1119 Bahasa Inggeris 1225 Pendidikan Moral**

MATA PE

Sekiran Bayaran m/p 1119 Bahasa akan dik b. Bayaran m/p tanpa PBS* _____X RM10.50 maklum Inggeris c. Bayaran Asas 2 0 0 0 a.0 . Saya m b. Pengakuan C a.1 Jumlah Mata Pelajaran Teras 20.BIL KOD KERTAS N MATA PELA BIL KOD KERTAS 20.50 RM 30. Jumlah Mata Pelajaran yang didaftar 20. Sekiran c.2 Jumlah Mata Pelajaran Elekt 21. Keterangan Bayaran RM SEN 22. RM 20.

S d. Saya te Peperik f. Sekiran No. Kiriman Wang/Wang Pos/Draf Bank Tarikh Dikeluarkan Tandatangan Untuk diisi oleh Calon Sekolah Swasta NOTA: Semu . Bayaran m/p dengan PBS** _____X RM12. d.00 dengan Jumlah Bayaran (a+b+c+d) e. Saya te SPM.

No. Telefon : g didaftar. No. . Sekolah Kategori Calon Angka Giliran No. 5. LP/SPM 1 Pin.http://www. Kad Pengenalan yang digunakan dalam Peperiksaan Terakhir : . Tarikh Lahir . - 17. Kelas Pengecualian Lisan (Calon Pekak dan Bisu Sahaja) 4. Jantina hulu 9.1/2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NDAFTARAN CALON SEKOLAH PELAJARAN MALAYSIA (Untuk diisi oleh calon da No. Jenis Kecacata 13. Sila Rujuk Jadual Waktu SPM 2012 yang dipaparkan di laman web Lembaga Peperiksaan . TA PELAJARAN TERAS 1249 Sejarah* 1511 Science** 1449 Mathematics* 4581 Applied Science* TA PELAJARAN ELEKTIF . Jenis Kemasukan 10.moe.gov. Negeri : 18.

ekiranya saya membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April hingga 15 Mei tahun peperiksaan kan dikenakan bayaran RM 30. Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pem maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan.00 bagi setiap mata pelajaran. NAMA KERTAS PELAJARAN TAMBAHAN NAMA KERTAS n Elektif 20.00 bagi setiap permohonan pembetulan. ekiranya saya membuat pembetulan maklumat calon selepas 15 April tahun peperiksaan saya akan dikenakan RM 30. .3 Jumlah Mata Pelajaran Tambahan kuan Calon aya mengaku telah memahami semua peraturan dan arahan peperiksaan ini.

aya telah memastikan mata pelajaran yang didaftar adalah mata pelajaran yang saya ingin duduki untuk peperiks PM. Saya juga akan memastikan mata pelajaran yang dicetak pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah engan mata pelajaran yang telah saya tandakan pada borang pendaftaran. tangan Calon : ………………………………………………… Tarikh: ………………………. pendaftaran ini akan terbatal dengan sendirinya. ekiranya maklumat yang diberikan tidak benar. Semua bayaran hendaklah dibuat atas nama Pengarah Pelajaran Negeri menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos/Draf Ba .. aya telah memastikan mata pelajaran yang didaftar tidak bertindih waktu peperiksaannya dalam Jadual Waktu eperiksaan SPM tahun peperiksaan.

moe. Jenis Kecacatan web Lembaga Peperiksaan .1/2012 (Untuk diisi oleh calon dalam 2 salinan) 5. LP/SPM 1 Pin. Jantina 10.gov.my/lp .http://www.

s 15 April tahun peperiksaan saya akan dikenakan bayaran .an antara 15 April hingga 15 Mei tahun peperiksaan saya Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan .

. Tarikh: ………………………. ndih waktu peperiksaannya dalam Jadual Waktu akan terbatal dengan sendirinya.ta pelajaran yang saya ingin duduki untuk peperiksaan pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah sama pendaftaran. Negeri menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos/Draf Bank. .