You are on page 1of 10

RAHSIA ILMU KAUM MUQARRABIN : BAB 4 NIAT

Habib Muhammad Bin Abdullah Alaydrus Bin Abu Bakar As-Sakran.

Niat

Segala ucapan tersusun berdasarkan niat. Salah satu asas yang boleh menyampaikan
seseorangkepada Allah adalah usaha untuk melandasi amal dengan niat yang sempurna
dan hati yangikhlas serta melaksanakan ketaatan tanpa keterlibatan hal hal yang dapat
merusak amal. SabdaNabi saw: “Amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya untuk
setiap orang (akan dibalas)sesuai niatnya”.

Keterangan:“Ketahuilah segala percakapan yang disampaikan datang dari hati yang
timbulnya dari pekerjaan niat itu sendiri. Seseorang harus mengusahakan dengan
melandaskan amal denganniat bermaksud; mengerjakan amal sesuai dengan niat tanpa
melibatkan perkara-perkara yang boleh merusakkan amal seperti dimaklumi”.

Segala amalan hati datangnya dari Niat. Niat akan memerintah anggota tubuh untuk
melakunkan apa yang terkandung oleh Niat itu dan bila anggota tubuh menjalankan
perintahdari Niat itu maka Amalanlah namanya.Jika ingin selamat dan lurus dalam segala
urusan baik yang kecil mahupun yang penting –maka sempurnakanlah semua tujuan niat
mu (maksud mu).Berikut adalah cara bila masa diikut panduannya insyallah akan tetap
pada jalan yang lurus.

1.Kamu harus ada satu tujuan yang hakiki (maksud) atau vision yang sebenar
dimanakamu harus benar didalam mencapai tujuan mu dan sanggup menghadapi apa
sajahalangan dan apa saja dugaan yang mendatang asalkan kamu tidak
membatalkansendiri tujuan kamu. Harus mempunyai sikap pengorbanan yang kukuh.

2.Berikan semangat (himmah/azam) yang sebanding dengan tujuan tersebut.
Hendaklahada satu tekanan yang harus diberikan bila mana keadaan memaksa kamu
untuk mengabaikan dan melengahkan tujuan kamu.

Sekiranya kamu dibawa oleh kelalaianmaka perbetulkan niat kamu. Niat kamu harusnya
yang hakiki bukan angan-angan.

3.Pasrahkanlah pekerjaan kamu kepada Allah swt. Mohonlah supaya Dia
berkenanmenyempurnakan dan memberikan keselamatan dan kejayaan.

Kehadiran hati ini dapat dicapai dengan memusatkan (menekan pada tumpuan) segenap pikiransehingga hati tidak sedikit pun lalai dalam sholat yang sedang dikerjakan. Dengan 3 cara ini amal tujuan kamu menjadi bersih dan tujuan menjadi benar.Serah segala tindak tanduk kamu dan bermohon kepadaNya untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatandariNya. menengok orang sakit. “Barangsiapa berzikir kepada Allah dengan lalai. makakeikhlasan sejati yang dimaksud adalah kehadiran hati sejak awal hingga akhir sholat.Jangan melakukan ketaatan dengan hati yang lalai baik dalam sholat. bertasbih. mengurus jenazah dan ibadah lainnya. apa yang kita akan buat pada temanitu???Orang yang ingin berbuat kebajikan tapi tidak mahu menaruh perhatian (tekan) pada perbuatanyang akan dilaksanakan dan dalam hatinya tidak terbetik niat untuk mengamalkannya makakeinginannya itu hanyalah sekedar angan angan. Tercapai atautidaknya suatu tujuan tergantung pada kuat atau lemahnya azam (tekad). bohong belaka. Amal yang disertai ikhlasdari semua segi akan sampai kepada Allah Taala dengan cepat dan akan merobohkan hijabkerana amal itu menjadi pemimpin dan ruh dari semua amal yang lain. Sikap ini dilarang keras untuk semua para salik. Jika amal berupa sholat. bersedekah.Amal semacam ini dapat dicapai melalui mujahadah dan kerja keras kerana suatu amal yangikhlas. demikianlah keikhlasan hati. Allah akan berpalingdarinya”. Contoh kepada kita. Berhati hati bila menyimpan niat jahat. Tidak lain. membacaQuran. nafsu sama sekali tidak memiliki peranan. mendengar dan pandang pada tempat lain.Merenung. adalah takut akan jatuh susah dan miskin.Adalah sulit untuk melakukan amal yang disertai dengan ikhlas dari semua ruang. Dengan caraini seseorang dapat mencegah hatinya dari kejahatan.Salah satu contoh amal yang ikhlas dari semua segi adalah sedekah yang diberikan tanpamengharapkan pujian dan hinaan. dimana perbuatan merenung. sekiranya kita bercakap dengan teman dan teman tidak memandang.Ingatlah azam (ketetapan hati / tekad) adalah bersegera dalam melaksanakan niat dan tidakmelambat lambatkan dalam mengejar sesuatu yang dikhawatir dapat terlepas. memikir dan mengharapkan sesuatu pada hari-hari yang mendatang. niat itu akan mengerakkannya untuk melakukankejahatan yang kadang kala akibatnya lebih buruk dari yang diniatkannya. . tipuan dan tidak memilikidasar dan tidak juga menjanjikan pahala. memikir dan mengharap sesuatu yang belum tentu terjadi merupakan sumberkelemahan dan penyebab kekalahan. Semuaperbuatan baik tidak bebas dari pengaruh hawa walaupun sedikit.Ulama ada mengatakan. Manusia sering terlalaikan bila terperangkap pada perbuatan-perbuatan ini.

mengetahui rahasia makhluk dan ragam perilaku mereka yang menakjubkan sehinggakadang kala kamu dapat menyaksikan pada diri seseorang sesuatu yang ia sendiri tidak melihatnya. Sebab ada zaman yang keburukannya banyak . melihat.Perkara ini tentusangat sulit dilakukan. Banyak orang akanmenentangnya. menghadapi ketidakadilan dan penderitaan serta membiasakandiri untuk menerima segala perlakuan buruk dari keluarga dan masyarakat. Kesungguhan (benar) dalam beramal dan ketekunan dalam menempuh jalan jalanyang benar merupakan jalan yang dilalui kamu sholihin. mengkaji dan menceritakan kesalahanorang lain. Maka bersabar dan bershukurlah kepada Allah yang telah menunjukkan jalan yang benar sebab kelak dialah yang akanmengenyam hasilnya. Disamping itu. Sebaliknya amatilah rahasia Allah Yang Maha Bijaksana pada ciptaanNya. maka Allah akan melimpahkan kurniaNyakepada kamu. maka ia akan menjadi sasaran gangguan. Tetapi dizaman kita sekarang ini. sedarlah. meliputi kamu dengan inayahNya dan membuat kamu dapat merasakankenikmatan dalam bermu’amalah denganNya sehingga hati kamu menjadi lapang dan kamuakan mencapai istiqamah dalam ketaatan. Dicatat oleh Wan Adeli pada 5:23 PTG Reaksi: Tiada ulasan: E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest Label: Rahsia Ilmu kaum Muqarrabin RAHSIA ILMU KAUM MUQARRABIN : BAB 3 HUBUNGAN MAKSIAT DENGAN BENCANA Habib Muhammad Bin Abdullah Alaydrus Bin Abu Bakar As-Sakran.Hati hati.Sayangilah semua ciptaan Allah dan syukurilah semua kurnia yang telah diberikan. hendaknya kamu jangan meneliti.orang yang menempuh jalan ini akan mudah merasa keletihan kerana niat (tujuan)nya bukansebenar-benarnya. kamu akan memperoleh ilmu yangmembuat kamu dapat melihat segala sesuatu sesuai hakikatnya.Sesungguhnya semua makhluk diciptakan dengan rahasia dan hikmah. Amatilahsetiap zaman dengan cermat. melihat keajaipan AlamMalakut.Jika kamu ingin memperbaiki hubungan mu dengan Allah Taala hendaklah kamu berniatdengan benar dan memelihara semua amal mu. Bukan kerana Allah!Hendaklah banyak bersabar. tapi demikianlah amal yang ikhlas secara hakiki mahu ataupun tidak. Hubungan Maksiat Dengan Bencana Wahai para Salik. perhatikanlah rahasiatersebut dan bertindaklah sesuai hikmah itu maka kamu akan menyaksikan berbagai keajaipan. perbaikilah semua amalan kamu dengan sekuat tenaga.

Kerahmatan dan Keberkahan tidak lagi menjadi agenda utama manusia untuk mendapatkannya buat bekalan dikampung yang kekal kelak. Setiap hari kita lihat berita diTV tetapi tidak dapat menangkap pesanan yang disampaikan oleh Allah swt tapi kita boleh pahamakan pesanan dari pemberita. penat. Zaman sekarang penuh dengan kerosakkan dan fitnah dimana manusia tidak mahu lagi berdampingan dengan pewaris perawis nabi dan tidak mahu menimba ilmu darimereka yang diberikan ilmu pengetahuan dari Allah swt.“Lihatlah zaman zaman yang sudah berlalu dan zaman apa yang kita berada sekarang dan pada zaman yang akan datang (penghabisan). sakit pinggang. seperti. mengantuk. bersenang senang dengan isteri dananak anak dan sebagainya. Jangan ada diantara kita yang mempunyai atau tanpadisedari cuba cuba nak MENIPU. ada urusan lain yang lebih penting. . Mereka menekankan mustahaknya pelajaran anak anak mereka disekolah yang boleh menjaminkan masa hadapan mereka dananak anak kerana mengharap dan yakin kepada anak anak akan menjaga mereka bila tuananti. Selepas itu zaman yang penuh kerosakkan merebut kuasadan mengumpul harta dunia dan menzalimi manusia sejagat. bangun darimimpi mimpi keinginan. bangun dari kemalasan dan memeriksa segala amalan amalan yangtelah lalu dan yang akan dilaksanakan supaya tujuannya harus benar-benar kepada Allah swt dan Ikhlas terhadapnya. berat untuk menjalankan ibadah. Tunggulah bencana dari Allah Taala pasti datang danmengenai pada mereka yang bersandar selain daripadaNya”.dankebahagiaannya sedikit. Alasan. sakit badan. kesedihannya tersebar luas. Dikatakan bahwa Allah swt mewahyukan kepada salah seorang nabi as. hakikatnya ingin MENIPU ALLAH SWT bagi sesiapa yangdapat melihatnya.mereka lebih rela mengejar dunia dengan keinginan-keinginan yang tidak kekal hinggasanggup mengetepikan perintah dan larangan Tuhan. MEMASANG JERAT. Allah Taala sangat murka pada masasekarang kerana manusia tidak lagi bersandar kepada Kekuasaan Allah. sakit kepala. melayan tetamu datang tapi belumdatang lagi. Alasan dan Alasan. . percaya adanyaTuhan tetapi meletakkan tepi Tuhan seperti meletakkan barang berharga ditempat perhiasan. TIPU DAYA kepada Yang Maha Mengetahui”.suka berkata nantilah. Keterangan:“Habib Muhammad Alaydrus menasihatkan kita supaya bangun dari kelalaian. Dimana setiap zaman ada mengandungirahasia Allah swt yang telah dilihatkan kepada mereka dan kita. Hanya kerahmatan dankeberkahan saja yang tinggal dizaman kita sekarang yang masih dilimpahkan oleh Allah swt kepada mereka yang ingat padaNya. Hendaklah dimengerti bahwa zaman kenabian dan kerasulan sudah berlalu yang penuh dengan kerahmatan dankeberkahan. Tidak merasakan berat untuk melakukan ibadah yang wajib mahupunsunnah dengan menekankan sekuat-kuat tenaga melawan hawa nafsu yang akan menyeranguntuk mengadakan alasan alasan. Nauzubillah . . Yang sebenarnya alasan adalahkeinginan diri untuk sesuatu niat. kesusahannya banyak dan keberkahannya sedikit. Mereka lebih senang pada mengumpulkan harta dunia sebagai keselamatan kehidupan.

Sekiranya engkau ingin menegur kesalahannya tunggulah hingga tinggal kamu berdua. Murid hendaklah beradab ketika mendengarkan pembicaraan terutama pada Para AlimUlama dan khususnya pada Guru mereka. Adab Mendengarkan Pembicaraan: Berikut adalah peraturan dan garis panduan buat salik untuk mengikutinya: 1. 2. maka lakukanlah (nasihatlah) dengan lemah lembut danpenuh kasih sayang. Sesungguhnya yang menjerumuskan (memasukkan)manusia ke dalam berbagai bencana ini tak lain ada KELALAIAN. jangan berkasar. BERPALINGNYA kamu dari Allah Yang Maha Tinggi dankeinginan kuat untuk dekat kepada Allah tanpa diiringi amal yang memadai. Sekiranya ucapan teman kamu salah dan kesalahannya tidak membahayakan makamaafkannya. Jangan tunjuk kesalahannya dihadapan orang banyak. PENGABDIAN PADADUNIA & MAKHLUK.“Jangan mencari harta dan berkeluarga di zaman yang penuh bencana”. berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segenapkemampuan supaya terlepas dari bencana. Dicatat oleh Wan Adeli pada 5:22 PTG Reaksi: Tiada ulasan: E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest Label: Rahsia Ilmu kaum Muqarrabin RAHSIA ILMU KAUM MUQARRABIN : BAB 2 MENDENGARKAN PEMBICARAAN Habib Muhammad Bin Abdullah Alaydrus Bin Abu Bakar As-Sakran. 3. Disebabkan itulahAllah Taala murka dan tidak memberikan berkah pada bumi sehingga alam porak peranda dankeadaan makhluk pun terjatuh. Jangan sekali kali hentikan atau menyampuk ucapan seseorang dihadapan khalayak ramaikerana perbuatan itu sangat buruk terhadap seorang yang masih dalam perjalanannya. Jikakesalahannya adalah kesalahan yang wajib diperbetulkan dihadapan orang banyak supaya tidak dipengaruhi oleh fikiran orang lain. Oleh kerana itu orang yang berakal harus sedar dan berhati hati. Kalau teguran . Jaga maruah teman kamu.

tenangkanlah nafsuengkau. “Tidak semua percakapanperlukan jawapan. Niscaya engkau akan menjadi Khalifah Allah dibumiNya”. mendapat pujian dan pahala. maka jangan berbahasdengan lawan bicara engkau. tetaplah teguhkan hati jangan mengeluh pada perbuatanmereka kerana mereka menunjukkan kekurang ilmu dalam mendengar. diamlah. Aku akan berbicara. Dan kepada orang yangteraniaya jadilah penolongnya. Wahai penghuni bumi. Sebanyak banyak percakapan yang baik adalah dengan diam. “Wahaipenghuni langit. 6. 8. Dalam Taurat juga dikatakan bahwa Allah swt berfirman kepada Bani Israil. 10. Jika percakapan engkau dipotong. Dengarlah suara kaum lemah. Taatlah kepadaKu dan jadilah orang yang benar kerana Aku adalahAllah Yang Maha Adil. Maha Lurus dan Maha Amanah. Untuk percakapan yang engkau benci. Jangan tunjuk pandai. Sekiranya engkau ingin rohah (senang). dengarlah apa yanghendak Ku katakan. Syukurilah nikmat keamanan dan ketenangan sebab didalam salah satu kitab yangditurunkan kepada umat umat terdahulu.engkau membuat teman kamu malu makaitu adalah salahnya sendiri. kerana itu adalah sikap orang orang yang teguh dan sukaber-riyadhah. 7. tenangkanlah orang orang yang ketakutan. . Maha Benar. Sebab. maka tahankanlahperasaan itu dan jangan berbahas. perlakukanlah mereka semua dengan santun dan ramahmesra. jauhilah sikap ujub dan tajabbur (sombong). diamlah jawapannya” 9. sikap itu akan memadamkancahaya dan kilauan ilmu engkau. Dia yang buat dan dia harus berani menanggung akibat malunya. Jangan mengungkit ungkit kesalahankesalahan kaum sholihin (kaum yang benar). 5. 4. Kepada anak yatim. perhatikanlahucapan orang orang yang teraniaya. Sekiranya engkau temui perkara perkara yang tidak engkau suka. Allah swt berfirman: “Dengarkanlah pengemissampai ia habis bercakap kemudian tolaklah permintaannya dengan lembut. bicaralah dengan lemah lembut. Jika engkau seorang ketua / pemimpin. bersikaplah seperti ayah serta ibu yang penuh kasih sayang.

Inilah sikap orang yangmulia dan teguh.Aku tidak pernahberbuat zalim. jangan engkau potong.Jika wasiat Ku ini kamupegang dan laksanakan. Jika kamu menzalimimereka dan mereka mengadu kepada Ku. Jangan menindas orang orang asing. 12. Aku akan murka dan kamu akan Ku bunuh dengan pedang Ku. tidak berbahas dengan yang suka berbahas. ghibah. Ku dapati mereka bak bintang penunjuk jalan”. maka kamu WAJIB membantunya menurunkan muatan. jangan nak tunjuk taringkerana sikap ini menunjukkan kerendahan nafsu engkau. Perhatikan syair berikut:“Bila bercakap tak pernah berkata keji. kerana rasuah akan membutakan pandangan dan menghilangkankeadilan. Janganlahkamu menerima rasuah. Kerana itu jangan mendengarkan ucapanyang buruk. bukankah kamu telah cukup lama terasingdi negeri Mesir? Janganlah kamu menzalimi para janda dan anak yatim. sebagaimana kau jaga lidah darimengucapkannya. Jangan berlaku zalim. seakan akan engkau belum pernah mendengarnya. Siapa punyang bertemu seorang dari mereka kan berkata.maka memotong dan mendebat ucapannya merupakan sikap tercela dan hina sekali. maka Aku akan memusihi pada semua yang memusuhi kamudan membenci pada semua yang membenci kamu”. Bila engkau mendengar seseorang menyampaikan berita yang telah engkau ketahui baik dunia ataupun akhirat. 11. isteri isterikamu akan Ku jadikan janda dan anak anak kamu akan Ku jadikan yatim. kau adalah alatpembicaranya”. Tirulah ucapan penyairberikut: “Jagalah pendengaran mu dari ucapan buruk. Kerana semasa mendengarkan perkataan buruk berhati hati. 14. Apalagi jika berbicara adalah seseorang yang perlu diistimewakan dihadapan orang banyak seperti Guru kita atau seseorang yang sedang mengharapkan sesuatu dari seorang penguasa. Jangan orang lain ketawakan engkaukerana kerendahan akal engkau dalam menuju kepada Tuhan engkau. maka sesungguhnya Aku Maha Mendengar jeritanmereka. Sebaiknya dengarlah apayang dia ucapkan. Jika engkau melihat keledai orang yang membenci kamu terduduk kerana kelebihanmuatan. Dicatat oleh Wan Adeli pada 5:20 PTG Reaksi: . 13. namimah dan pembicaraan lain yang tercela. Ketahuilah pendengar adalah alat pembicara.

Tidak ada satu pekerjaan yang dilakukan dengan sia sia atau kerana kebiasaanbelaka. Jangan berbicara dengan tak tentu pasal dan berteriak teriak (suara yang tinggi). Hendaknya tidak bercerita sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat seperti menceritaperistiwa yang telah terjadi tanpa ada tujuan yang benar. Hendaklah mengetahui bila harus berhenti bicara ketika nafsunya masih menyuruhnya danberhenti sebelum orang lain tidak mahu mendengarkan. Sekiranya sesiapa tidak dapat memperhatikannya bererti dia tidak mempunyaiakal yang boleh menangkap rahasia dan hikmah tersebut” 2.Tiada ulasan: E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest Label: Rahsia Ilmu kaum Muqarrabin RAHSIA ILMU KAUM MUQARRABIN : BAB 1 ADAB BERBICARA Habib Muhammad Bin Abdullah Alaydrus Bin Abu Bakar As-Sakran. Tidak boleh sepatah kata pun diucapkan tanpa dilandaskan ilmupengetahuan dan akal yang sehat tanpa campur tangan oleh hawa dan nafsu. 6. Seorang manusia harusnya berpikir dahulu sebelum berbicara dan meletakkan lidah dibalik (dibelakang) hatinya. 3. . Orang yang berakal akan mempertimbangkan dengan baik setiap langkah yang akandiambilnya. Semua amalnya dilandas dengan niat niat baik. kerana ucapanyang baik akan menjadi buruk bila selalu terlalu banyak cakap 4. Keterangan:“Sesiapa yang tidak dapat berfikir dahulu sebelum membuat sesuatu pekerjaan akan sia siadisebabkan ucapan dan percakapan mengandungi rahasia yang sangat menakjubkan danhikmah yang terkeluar sangat mengagumkan yang harus diperhatikan oleh mereka dengansebaik baiknya. Panduan bagi murid pada adab berbicara seperti berikut: 1. Keranadalam ucapan / percakapan tersimpan berbagai rahasia yang menakjubkan dan hikmahmengagumkan yang harus diperhatikan oleh mereka yang mempunyai akal. 5. Harus berbicara dengan halus (sedikit) dan tidak banyak meski pun baik. khususnya saat berbicara.

11. 9. Berbicaralah dengan teman teman kamu dengan lemah lembut dan menyenangkan hatinyadan tidak membuatnya marah. 16. 17. Dan jika muncul dari jiwa yang lemah maka akan memberikan kesan yang lemah. 13. Kerana itulah dikatakan bahwa menolong orang yangbersalah adalah melakukan dua kesalahan. Sayidina Ali kwh berkata: “Biasakanlah diri kamu untuk berniat baik dan bertujuan baik niscaya kamu akan selamat dunia dan akhriat”. Jauhilah berkumpul bersama sama orang yang lalai atau orang orang yang berakal lemahyang menghabiskan waktunya mencerita kejadian yang sudah berlalu tanpa tujuan yang benar. Jika engkau tidak mampu menghindarinya secara batiniah maka hindarilah secarazahiriah. Bergaulah dengan manusia dengan sopan santun. 10. 8. 12. Menceritakan peristiwa yang lalu hanya menyia yiakan umur. . Jauhilah pertentangan dan pertengkaran dengan segenap tenaga baik secara zahir ataubatin. Kerana nafsu sangat cepat mempelajari dan dapatmerasakan keadaan nafsu orang lain. Pengaruh ucapan pada pendengar tergantung pada jiwa pembicara kalau ucapan tersebutmuncul dari jiwa yang kuat maka akan memberikan kesan yang kuat. 14. Berhati hati bila mengucapkan sesuatu yang pada zahirnya baik tapi muncul dari nafsunyayang bergejolak dan buruk maka ucapannya akan menggerakkan dan membangkitkankeburukan nafsu orang lain. Jauhilah diri dari berbicara dan mendengar ucapan ucapan yang dapat membangkitkannafsu dan menjemput timbulnya keburukkan. Hendaklah bercakap bila perlu sahaja.7. 15. Pada masa hendak berbicara perhatikan nafsu kamu dan nafsu orang lain supaya tercapaikebaikan dan ketenangan bukan keburukan.

21. Ilmu diperoleh dengan belajar sedang hilm (sabar) diperolehi dengan latihan bersabar. Dicatat oleh Wan Adeli pada 5:18 PTG . 20. Bila engkau didalam keadaan marah dan emosi tahanlah diri engkau dari berkata katakerana saat itu nafsu engkau sedang bergolak dan berkobar kobar untuk menarik engkausampai tergelincir dalam kesalahan.18. Jagalah ucapan engkau daripada mengucapkan kata kata buruk atau menceritakan(menyampaikan) cerita yang buruk kepada seseorang kerana kelak engkau akan terkenakesalahannya dan akan mendapat dosa paling banyak. 19. Perbaikilah akhlak engkau niscaya engkau akan mendapat petunjuk dalam setiap urusanperbuatan engkau. Hendaklah engkau bersabar sehingga nafsu engkau tenang.