You are on page 1of 2

FORMULE TRIGONOMETRICE

0 CI π C II π C III 3π C IV 2π
2 2
sin x 0 + 1 + 0 - -1 - 0
cos x 1 + 0 - -1 - 0 + 1
tg x 0 + ∞|−∞ - 0 + ∞|−∞ - 0
ctg x |∞ + 0 - − ∞|∞ + 0 - −∞|

sin x π π π π  Formula fundamentală:
tgx= sin  − x  =cosx
cos x 6 4 3 2  sin 2 x+cos 2 x=1
cos x sin 1 2 3 π 
ctgx= cos  − x  =sinx
sin x 2 2 2 2 
tgx=
1 cos 3 2 1 π 
ctgx tg  − x  =ctgx
2 2 2 2 
1
ctgx= tg 3 1 3 π 
tgx ctgx  − x  =tgx
3 2 
1 ctg 1
secx= 3 3
cos x
3
1
cosecx=
sin x
Formule provenite din formula fundamentală:
tg 2 x 1
cos 2 x =1- sin 2 x sin 2 x =1- cos 2 x sin 2 x = sin 2 x =
1 + tg 2 x 1 + ctg 2 x
sin 2 x 1 − cos 2 x
tg 2 x = tg 2 x = 1 ctg 2 x
1 − sin 2 x cos 2 x cos 2 x = cos 2 x =
1 + tg 2 x 1 + ctg 2 x
1 − sin 2 x cos 2 x
ctg 2 x = ctg 2 x = 1 1
sin 2 x 1 − cos 2 x ctg 2 x = 2 tg 2 x =
tg x ctg 2 x
Funcţii trigonometrice:
f:  → [-1,1], f(x) = sinx  π π
f:[-1,1] →  − ,  , f(x)= arcsin x
f:  → [-1,1], f(x) = cosx  2 2
π  f:[-1,1] → [0, π], f(x)= arccos x
f:  \  + kπ / k ∈ Z  →  , f(x) =tgx
2   π π
f:  →  − ;  , f(x)= arctg x
f:  \ {kπ / k ∈ Z } →  , f(x)= ctgx  2 2
f:  → (0; π ) , f(x)= arcctg x

Paritatea şi sin(-x) = - sinx arcsin(-x)= -arcsin x
imparitatea cos(-x) = cosx arccos(-x)= π -arccos x
 π π funcţiilor
x ∈  − ,  ⇒ arcsin(sinx)=x tg(-x) = - tgx arctg(-x)= -arctg x
 2 2 trigonometrice: ctg(-x) = - ctgx arcctg(-x)= π -arcctg x
x ∈ [0, π ] ⇒ arccos(cosx)=x
 π π x ∈ [-1, 1] ⇒ sin(arcsinx)=x sin(x+2k π ) = sinx
x ∈  − ;  ⇒ arctg(tgx)=x
 2 2 x ∈ [-1, 1] ⇒ cos(arccosx)=x cos(x+2k π ) = cosx
x ∈ (0; π ) ⇒ arcctg(ctgx)=x x ∈  ⇒ tg(arctgx)=x tg(x+k π ) = tgx
x ∈  ⇒ ctg(arcctgx)=x ctg(x+k π ) = ctgx, k ∈ 

1

x) cosx = . k ∈  2  ctgx = ctgx. k ∈  sinx = 0 ⇒ x = k π .π ) =sin(x+ π ) = . 1] ⇒ x = (-1) k arcsin a + k π . a ∈  ⇒ x = (-1) k a + k π . k ∈  π  2 tgx = tga.x) ctgx = ctg(x .π ) tgx = .π ) = ctg(x+ π ) = ctgx sin(x+y) = sinxcosy + cosxsiny sin(x-y) = sinxcosy – cosxsiny sin2x = 2sinxcosx cos(x+y) = cosxcosy – sinxsiny cos(x-y) = cosxcosy + sinxsiny cos2x = cos 2 x-sin 2 x = tgx + tgy tgx − tgy =2cos 2 x – 1 = tg(x+y) = tg(x-y) = 1 − tgxtgy 1 + tgxtgy = 1 – 2sin 2 x ctgx ⋅ ctgy − 1 − ctgxctgy − 1 2tgx ctg(x+y) = ctg(x-y) = tg2x = ctx + ctgy ctgx − ctgy 1 − tg 2 x ctg 2 x − 1 x 1 − cos x ctg2x = sin 2 = 2ctgx 2 2 x 1 + cos x x cos 2 = cosx-1 = .ctg (2 π . k ∈  cosx = cosa. a ∈  ⇒ x = arcctg a+ k π .x) cos(x .x) tg(x . a ∈ [-1.Reducerea la primul cadran: Deplasarea în punctul diametral opus: x ∈ C II : x ∈ C III : x ∈ C IV : x∈  : sinx=sin( π .cos( π . k ∈  tgx = 0 ⇒ x = k π .x) tgx = tg(x .3cosx + 4cos 3 x x 1 − cos x x tg 2 = cosx+1 = 2cos 2 3tgx − tg 3 x 2 1 + cos x 2 tg3x = 1 − 3tg 2 x x 1 + cos x ctg 2 = ctg 3 x − 3ctgx 2 1 − cos x ctg3x = 3ctg 2 x − 1 Transformarea produselor în sume: Transformarea sumelor în produse: Substituţia universală: cos( x + y ) + cos( x − y ) x+ y x− y cosx cosy = sinx+siny = 2sin cos x 2 2 2 t = tg ⇒ sin( x + y ) + sin( x − y ) x+ y x− y 2 sinx cosy = sinx-siny = 2cos sin 2t 2 2 2 sinx = cos( x − y ) − cos( x + y ) x+ y x− y 1+ t2 sinx siny = cosx+cosy = 2cos cos 2 2 2 1− t2 cosx = x+ y x− y 1+ t2 cosx-cosy = . a ∈ [-1.π ) = tg(x+ π ) = tgx ctgx = .ctg( π .x) sinx = .tg( π .cosx tgx = . a ∈  \ {kπ / k ∈ Z } ⇒ x = a+k π .sinx cosx= .π ) cosx = cos(2 π . k ∈  π cosx = 0 ⇒ x = + kπ . a ∈  ⇒ x = arctg a + k π .2sin 2 sin3x = 3sinx – 4sin 3 x 2 2 2 cos3x = .cos(x .2sin sin x ± y 2 2 2t arctg x ± arctg y = arctg tgx = 1  xy sin( x + y ) sin( x − y ) 1− t2 tgx+tgy = .π ) = cos(x+ π ) = . a ∈  \  + kπ / k ∈ Z  ⇒ x = a+k π . k ∈  π 2 ctgx = 0 ⇒ x = + kπ . tgx-tgy = Functiile trigonometrice: cos x cos y cos x cos y 1− t2 Ecuaţii trigonometrice: ctgx = 2t sinx = a. k ∈  2 .sin(2 π . k ∈  2 tgx = a. k ∈  π arcsin x +arccos x = cosx = a.π ) ctgx = . k ∈  2 sinx = sina. k ∈  π arctg x +arcctg x = ctgx = a.x) sin(x .π ) sinx = .x) ctg(x .tg(2 π .sin(x . 1] ⇒ x = ± arccos a + 2k π . a ∈  ⇒ x = ± a + 2k π .