AVIZ FAVORABIL

,

DIRECTOR, ŞEF COMISIE METODICĂ,

SCOALA GIMNAZIALĂ NUME ŞI SEMNĂTURA NUME ŞI SEMNĂTURA SPECIALĂ HUEDIN
CLASA a II-a PRENUME PRENUME
Prof. psihopedagog: Abrudan Simona Rodica
FELEA NICOARĂ
SAMSON MONICA

PLANIFICARE CITIRE-SCRIERE-
COMUNICARE

AN ŞCOLAR: 2015-2016
TIP DE DEFICIENŢĂ: DEFICIENŢE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ŞI\SAU ASOCIATE

ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare
DISCIPLINA Citire-scriere-comunicare
CURRICULUM nucleu
NR. ORE 2 ore pe săptămână

NR.
CRT. SEMESTRUL NR. ORE
1. SEMESTRUL I 33 ORE
2. SEMESTRUL II 32 ORE
3. TOTAL 65 ORE

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1. Formarea, exersarea abilităţilor de receptare a mesajului oral
1.1. Formarea şi dezvoltarea auzului fonematic
1.2. Formarea şi exersarea abilităţilor de preluare corectă a modelului în pronunţarea cuvintelor
1.3. Perceperea corectă a exprimării orale în comunicarea verbală şi monverbală
1.4. Familiarizarea cu unităţile lingvistice

2. Formarea, exersarea abilităţilor de exprimare orală şi de comunicare independentă
2.1. Formarea abilităţilor prelexice şi pregrafice: abilităţi de observare, discriminare, identificare, operare, perceperea relaţiilor
spaţiale
2.2. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de orientare- organizare- structurare spaţială în spaţiul restrâns (pagina caiet/ carte)
2.3. Formarea şi exersarea vocabularului specific mediului ambiant

3. Formarea şi exersarea abilităţilor de receptare a mesajului scris (abilitatea de citire corectă,în ritm propriu, a cuvintelor,
propoziţiilor, textelor scurte)
3.1. Iniţierea în actul lexic: unităţi lingvistice
3.2. Învăţarea sunetelor şi a literelor alfabetului
3.3. Dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă

4. Formarea şi exersarea abilităţilor de exprimare scrisă (abilitatea de scriere, lizibilă de silabe, cuvinte, propoziţi, texte scurte)
4.1. Formarea şi exersarea elementelor pregătitoare antepregrafice
4.2. Învăţarea elementelor pregrafice
4.3. Însuşirea actului grafic- literele de mână şi de tipar
4.4. Exersarea scrierii corecte, lizibile, conştiente a cuvintelor, propoziţiilor simple şi dezvoltate, a textelor scurte
4.5. Ortografia şi punctuaţia la nivel de propoziţie

să cunoască acţiunile prelexice şi pregrafice iniţială O2.să se orienteze corespunzător în spaţiu restrâns O3.să îşi formeze şi dezvolte auzul fonematic Sem Sem I II O1.3. O3.1.să perceapă semnificaţia mesajului oral transmis 2.2.1.1. crt Unitatea de Obiective/ Competenţe Nr.1.1.să îşi formeze şi exerseze abilităţile de preluare corectă a modelului de pronunţarea cuvintelor 4 1 Evaluare O2.să sesizeze semnificaţia globală a mesajului ascultat.2.să îşi formeze şi exerseze abilităţile de preluare corectă a modelului de pronunţarea cuvintelor şcolarului O2. PLANIFICARE ANUALĂ Nr.să îşi formeze şi dezvolte auzul fonematic 4 Obiectele O1. de ore Observaţii învăţare 1. O1.2.să formuleze cât mai corect mesajele transmise O3.să cunoască acţiunile prelexice şi pregrafice . stabilind legături între informaţiile receptate şi cele cunoscute anterior.2. O1.

Mijloace O4.să îşi însuşească elementele pregrafice O4.2-să aplice cât mai corect normele de orientare-organizare-structurare spaţială în spaţiu restrâns (pagina caiet/carte) O4. Timp şi O1. Evaluare O1.1.litere mari de tipar 5.să îşi însuşească actul grafic.1.să îşi formeze şi exerseze elementele pregătitoare antepregrafice 6 4. stabilind legături între informaţiile 6 29 literele receptate şi cele cunoascute anterior.1. O1.1.să sesizeze semnificaţia globală a mesajului ascultat.3.3.2. stabilind legături între informaţiile 2 finală receptate şi cele cunoascute anterior.să aşeze corect în pagină litere.2.să îşi formeze şi dezvolte auzul fonematic anotimp: O1.să se familiarizeze cu unităţile lingvistice 2 recapitulative O2. învăţăm O2.să îşi formeze şi exerseze abilităţile de preluare corectă a modelului în pronunţarea cuvintelor a) Toamna O2.să îşi formeze şi exerseze elementele pregătitoare antepregrafice de transport O4.1.3.să scrie corect. lizibil şi conştient litere mari şi mici de mână O4.3.3.să îşi formeze abilităţile prelexice şi pregrafice . Ne jucăm.să îşi dezvolte vocabularul specfic mediului ambiant . Exercitii O1. silabe 6.2.1.să sesizeze semnificaţia globală a mesajului ascultat.să îşi dezvolte vocabularul specfic mediului ambiant 12 b) Iarna O4.să perceapă semnificaţia mesajului oral transmis . Familia mea O2.să formuleze cât mai corect mesajele transmise O1. O1.4.1.2.

2-să aplice cât mai corect normele de orientare-organizare-structurare spaţială în spaţiu restrâns (pagina caiet/carte) O4.1 Obiectele şcolarului. O2. zaua. ovalul. Unităţi de învăţare Ob.2. silabe.09 oblică.O1. linia orizontală 28.09-25.10 O2.1.1 Recapitulare/ Evaluare. bastonaşul cu întorsătură în jos/ sus. cuvinte scurte PLANIFICARE SEMESTRUL I Nr.să scrie corect.2 Semne grafice: punctul.să aşeze corect în pagină litere. silabe. lizibil şi conştient litere.2 Semne grafice: punctul.recunoaştere. linia curbă./ Conţinuturi Număr de Săptămâna/ Observaţii crt. ore alocat Perioada competenţe 1. linia orizontală.1. Obiectele şcolarului O1. cârligul. cuvinte scurte O4.utilitatea acestora 4 S3-4/ O1.09. linia verticală. linia 14.1. noduleţul 2.2 Sunt şcolar.09.O2. linia verticală. 4 S1-2/ Evaluare iniţială O2. O1.grupare de semne grafice .

Exercitii recapitulative O1. semiovalul Recapitulare/ Evaluare.05.2015 Sărbătorile de iarnă.3 O4. Anicuţa cea harnică 6 S 16-18/ învățăm! 18. Mijloace de Membrii unei familii. O4.caracteristici 6 S12.11 31.Vacanta ciclul primar- a)Toamna O1.2 Fructe de toamnă.4 Legume de toamnă. 12 S5-11/ S8.linia curbă în jos.cum si cu ce ne deplasam Exerciţii. O1. Familia mea O2.m.2 Sunetul şi litera M.3 Mijloace de transport. Timp şi anotimp O1.bastonaşul cu întorsătură în jos/ sus Poezii despre anotimpul toamna.10-27.linia curbă în sus. O4. Ne jucăm.proba 2 S 15/ 11.cârligul O2.01- scrisa 15.08. La masă 2016 O2.1 . Recapitulare-evaluare . 2015 O1.11.ovalul. O2. 2016 . O4.2.14/ 02.1 Recapitulare/ Evaluare .01.zaua 4.2 Sunetul şi litera A.12- Moş Nicolae.10.01.1 Vremea în anotimpul toamna.caracteristici.grupare de semne grafice b) Iarna Iarna. a.3.biciul 18.4.grupare de semne grafice.1 Toamna.joc de diferenţiere auditivă şi vizuală – jocuri de cuvinte.12. literele O1.noduleţul Omul de zăpadă.1.Linia oblică 12.dezvoltarea auzului fonematic 5.1.discuții transport O4.02.3.

exerciţii de denumire obiectuală şi imagistică Fişe de lucru.linia . obs.Sunt şcolar O1./ Nr.09-25. PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL I Unitatea de învăţare: Evaluare iniţială Perioada: S1-2/ 14. .exerciţii de sortare şi grupare a unor imagini şi punctul. de ref. Observare demonstraţia. jetoane.O1.1. (detalieri) 1. explicaţia.exerciţii de diferenţiere auditivă Conversaţia. de crt competenţ ore Conţinuturi e specifice alocat Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.1.2 . Chestionare .09 Număr total de ore alocat: 4 Nr Ob.O2. curentă O2.Semne grafice: 1 .2 1 .

explicaţia.exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare . Conversaţia.exerciţii de scriere a elementelor grafice 2. Observare antepregrafice sus-jos) demonstraţia. Elemente O1.exerciţii de orientare în pagină (stânga-dreapta.dezvoltarea . oblice . jetoane. linia .exerciţii-joc pentru determinarea lateralităţii Fişe de lucru.2 . noduleţul . puncte verbală cu întorsătură în jos/ sus.09. verticală.exerciţii aplicative de reacţii/ răspuns la stimuli ovalul. zaua.testarea abilităţii copiilor de a trasa linii drepte. linia oblică. curentă O2.09.exerciţii de denumire a elementelor antepregrafice(divertisment grafic) Activitate individuală. obs. cârligul.exerciţii de diferenţiere fonematică . linia obiecte imagini.2 1 .O1. obiecte orală fonematic . .O2.bastonaşul şerpuite.exerciţii de trasare de linii drepte. frontală Apreciere verbală .10 Număr total de ore alocat: 4 . obiecte orală orizontală.exerciţii de localizare a sursei sonore Unitatea de învăţare: Obiectele şcolarului Perioada: S3-4/ 28. Activitate individuală Apreciere curbă.1.1. Chestionare auzului 1 imagini.

Obiectele O1. curentă recunoaştere.exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 linia orizontală cuvinte pe baza imaginilor Fişe de lucru.exerciţii de scriere a semnului grafic: punctul după Punctul model l .exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor Activitate individuală Apreciere verbală 1 . demonstraţia. modelare.exerciţii de haşurare. .extensie a degetelor Conversaţia.exerciţii de haşurare.extensie a degetelor Conversaţia.1 1 . Chestionare O2. jetoane. obiecte orală . jetoane. colorare a semnului grafic învăţat. colorare a semnului grafic învăţat. .1 1 . obs. Chestionare O2. O1.Nr Ob.2 .exerciţii de identificare şi recunoaştere a rechizitelor utilitatea şcolare Fişe de lucru./ Nr. desenare. (detalieri) 1. Semne grafice: O1.exerciţii de scriere a semnului grafic: linia verticală. obiecte orală acestora . verbală linia orizontală după model .1 imagini.obiect 2.exerciţii de flexie. desenare.1 imagini. modelare. O1. explicaţia. Observare demonstraţia.exerciţii de flexie. de ref.exerciţii de asociere a semnului grafic. curentă linia verticală.exerciţii de asociere a semnului grafic.2 . explicaţia. de crt competenţ ore Conţinuturi e specifice alocat Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. Observare şcolarului.obiect Activitate individuală Apreciere . obs.

Chestionare .exerciţii de orintare în pagină (stânga-dreapta. Observare jos) demonstraţia. Timp şi anotimp O1. 1. explicaţia. conversaţia. de ref. obs.3. Ch. Conversaţia.sumativă Activitate indiviuală Unitatea de învăţare: Timp şi anotimă a) Toamna Perioada: S5-11/ 12. curentă O1.11 Număr total de ore alocat: 12 Nr Conţinuturi Ob. orală. de crt (detalieri) competenţ ore e specifice alocat Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.2 .1 1 .exerciţii recapitulative explicaţia. sus. Recapitulare/ O1.1 1 .Ap Evaluare verb O1.probă scrisă/ orală Materiale: fişe de lucru/ fişe de evaluare Ap. jetoane. modului de O2.10-27.1 lucru Grupare de Formede organizare: semne grafice Ev./ Nr.2 Fişe de lucru.

obiect 3.extensie a degetelor imagini.jetoane.exerciţii de denumire a elementelor antepregrafice (divertisment grafic) -exerciţii de prindere corectă a instrumentului de scris : efectuarea de mâzgălituri.4 obiecte. curentă O1.exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 O2.4 . . orală . instrumente de scris. O2.exerciţii de haşurare. Observare toamnă demonstraţia. colorare a semnului grafic învăţat.exerciţii de identificare şi recunoaştere a fructelor specifice anotimpului toamna Fişe de lucru.2 1 .exerciţii de flexie.1 . Fructe de O1. modelare.exerciţii-joc pentru determinarea lateralităţii Activitate individuală Apreciere verbală .exerciţii de asociere a semnului grafic.extensie a degetelor Conversaţia. explicaţia. Legume de O1.extensie a degetelor Conversaţia.exerciţii-joc pentru dezvoltarea vocabularului 2. explicaţia. cercuri-spirale.exerciţii de identificare şi denumire a caracteristicilor specifice anotimpului toamna . imagini. ghemulete. Apreciere creioane colorate. Observare toamnă . O1.exerciţii de scriere a semnului grafic: linia oblică după model 1 .exerciţii de asociere fruct. Toamna. obiecte orală caracteristici. plastilină verbală Linia oblică .exerciţii de flexie. Chestionare O1.1 1 .culoare Activitate individuală . obs.2 .exerciţii de flexie.1 cuvinte pe baza imaginilor Caiete. desenare. zig-zag-uri .

Apreciere creioane colorate. explicaţia. modelare. Observare anotimpul toamna demonstraţia. umbrelă. Chestionare O1. imagini. Poezii despre 1 .culoare creioane colorate. bastonaşul cu întorsătură în jos/ sus .jetoane.obiect 4. soare- Bastonaşul cu căldură/ limină-galben. desenare.extensie a degetelor Conversaţia. imagini. plastilină verbală Cârligul 1 .exerciţii de scriere a semnului grafic: linia curbă în jos după model.exerciţii de flexie. 5.exerciţii de asociere nor. plastilină verbală . instrumente de scris. modelare. orală Linia curbă în jos . cârligul după model .exerciţii de asociere fruct.4 .ploaie. desenare.1 1 .extensie a degetelor Conversaţia. O1. orală cuvinte pe baza imaginilor Caiete. . colorare a semnului grafic învăţat. colorare a semnului grafic învăţat.exerciţii de asociere a semnului grafic. instrumente de scris. Apreciere .exerciţii de flexie.albastru. curentă specifice anotimpului toamna Linia curbă în O2.4 obiecte.ploaie etc Activitate individuală întorsătură în jos/ 1 sus . obs. Vremea în O1.1 1 Fişe de lucru. explicaţia. obs. curentă .exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 obiecte.exerciţii de identificare şi recunoaştere a legumelor demonstraţia.exerciţii de scriere a semnului grafic: linia curbă în Activitate individuală sus după model.exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 O2.exerciţii de haşurare.1 cuvinte pe baza imaginilor Caiete.exerciţii de haşurare.exerciţii de identificare şi recunoaştere a starii vremii specifică anotimpului toamna Fişe de lucru. obs. Chestionare sus . Observare anotimpul toamna demonstraţia.2 . curentă O1.jetoane.

12-18.jetoane. plastilină verbală .exerciţii recapitulative explicaţia.obiect 6. observaţia curentă Timp şi anotimp O1.Ap Evaluare verb . imagini.exerciţii de asociere mişcare-cântec Semiovalul Activitate individuală .extensie a degetelor . cântecelelor Fişe de lucru. crt (detalieri) competenţ ore e specifice alocat 1. de ref.exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor Caiete. orală. .probă scrisă/ orală Materiale: fişe de lucru/ fişe de evaluare Ap.14/ 02. instrumente de scris. semiovalul după model . sus-jos) Conversaţia. colorare a semnului grafic învăţat.12.exerciţii de asociere a semnului grafic. .2015 Număr total de ore alocat: 6 Nr Conţinuturi Ob. Recapitulare/ 1 . conversaţia. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.exerciţii de memorare a poeziilor.exerciţii de flexie. desenare. Apreciere 1 creioane colorate.1 . modului de lucru Grupare de Formede organizare: semne grafice 1 Activitate indiviuală Ev. modelare. explicaţia.exerciţii de orintare în pagină (stg-dreapta.exerciţii de haşurare.exerciţii de scriere a semnului grafic: ovalul. orală . Ch. Ovalul. Observare demonstraţia./ Nr. O1.2 1 . Chestionare obiecte.sumativă Unitatea de învăţare: Timp şi anotimp a) Iarna Perioada: S12.

exerciţii de flexie. curentă Moş Nicolae O1. explicaţia. cercuri-spirale. Observare iarnă . obiecte orală O2.extensie a degetelor Conversaţia. : efectuarea de mâzgălituri.1 .exerciţii de repovestire a Legendei lui Moş Nicolae 3.exerciţii de identificare şi denumire a caracteristicilor specifice anotimpului iarna .1 1 . Observare demonstraţia. modelare.cadou Caiete. orală exerciţii de asociere Moş Nicolae.exerciţii de flexie.exerciţii de haşurare.4 . imagini. Sărbătorile de O1.exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 creioane colorate.obiect 2. plastilină verbală cuvinte pe baza imaginilor Activitate individuală .exerciţii-joc pentru dezvoltarea vocabularului .2 1 . desenare.exerciţii de denumire a elementelor antepregrafice(divertisment grafic) Activitate individuală Apreciere verbală -exerciţii de prindere corectă a instrumentului de scris Iarna. colorare 1 Biciul a semnului grafic învăţat 07. Chestionare O2. instrumente de scris. ghemulete. explicaţia.jetoane. O1. Apreciere .4 .exerciţii-joc pentru determinarea lateralităţii Fişe de lucru.exerciţii de cunoaştere a semnificaţiei zilei de 6 decembrie Fişe de lucru. obs. Chestionare imagini.ghetuţe. O1.1 obiecte.extensie a degetelor Conversaţia.12 . jetoane.exerciţii de scriere a semnului grafic: biciul în sus după model .exerciţii de asociere a semnului grafic. caracteristici. zig-zag-uri .

obiect 4.1 1 cuvinte pe baza imaginilor Caiete. plastilină verbală . colorare a semnului grafic învăţat.extensie a degetelor Conversaţia.1 1 . Omul de zăpadă O1.jetoane.exerciţii de haşurare. Observare demonstraţia. Chestionare specifică anotimpului iarna obiecte. jetoane. Apreciere creioane colorate.12 .exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 Caiete. obs.2 .frig. curentă sărbătorilor Noduleţul O1.4 imagini. colorare a semnului grafic învăţat .exerciţii de identificare şi recunoaştere a demonstraţia.exerciţii de haşurare.exerciţii de scriere a semnului grafic: noduleţul în jos Activitate individuală după model .exerciţii de memorare a poeziei Omul de zăpadă . O1. plastilină verbală .exerciţii de identificare şi recunoaştere a omului de zăpadă Fişe de lucru.2 14.exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 Zala O2. .exerciţii de scriere a semnului grafic: zala după model .exerciţii de asociere a semnului grafic. modelare. obs. imagini.1 09. Apreciere cuvinte pe baza imaginilor creioane colorate. explicaţia. modelare. orală O2. desenare.12 .4 Fişe de lucru.exerciţii de asociere zăpadă. Chestionare O1. cântecelelor . orală .12 . desenare.alb etc Activitate individuală 16. instrumente de scris. instrumente de scris.exerciţii de flexie. curentă O1.exerciţii de memorare a poeziilor. obiecte.

2016 Număr total de ore alocat: 6 6. Recapitulare/ 2 1 .exerciţii de asociere a sunetului cu litera. imagini. 1.exerciţii de realizare a corespondenţei sunet-literă sintetică.membrii unei familii . . .dezvoltarea auzului fonematic.01 11.01.joc de diferenţiere auditivă şi vizuală – jocuri Ev.15. conversaţia. analitico- harnică. Sunetul şi O1. a. convsersaţia verbală . Ch.obiect Unitatea de învăţare: Exercitii recapitulative Perioada: S 15-/ 11.05.exerciţii recapitulative explicaţia. Mijloace de transport Unitatea de învăţare: Ne jucăm.exerciţii de asociere a semnului grafic. 2016 Număr total de ore alocat: 2 5.02.probă scrisă/ orală .01 . orală.01. .01 Apreciere 2 . Ap verb. problematizarea O2. Evaluare Ap. O1.01.grupare de semne grafice Materiale: fişe de lucru/ fişe de lucru Grupare de semne evaluare Forme de organizare: grafice 13. curentă Anicuţa cea 2 metoda fonetică.exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după Procedurale: Observare litera A.sumativă de cuvinte.exerciţiul Chestionare 2 18. Activitate indiviuală 13. 20.01 1 Exerciţii. literele învățăm! Perioada: S 16-18/ 18. modului de 11.01 recunoașterea și identificarea literelor mari de tipar Discuții.01 orală .exerciţii de scriere caligrafică a literei explicaţia.

27.exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după Procedurale: Observare 1. frontală O1. final sau din Materiale: 3.exerciţiul Chestionare 2 25. final sau din Materiale: O2.m. problematizarea O2.exerciţii de citire a literei/ silabelor care conţin litera Act.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte cu sunetul 1 în poziţia iniţială suport obiectual O4. . convsersaţia verbală . O2. individ. . imagini. Act.exerciţii de copiere/ transcriere a literei alfabetar. . Analiza modului 01. O1. . poziţia iniţială alfabetar.exerciţii de scriere caligrafică a literei explicaţia. 3.exerciţii de citire a literei/ silabelor care conţin litera Forme de organizare: studiată Act.exerciţii de copiere/ transcriere a literei manual. de lucru suport imagistic . curentă Sunetul şi 3 metoda fonetică. analitico- litera M.de org: Act. frontală studiată . manual 2 planşe . . suport imagistic O4. individ.exerciţii de realizare a corespondenţei sunet-literă sintetică.02 interiorul unei silabe / unui cuvânt. caiet 1 . planşe O4. caiet.01 orală La masă .exerciţii de distingere a sunetului iniţial.exprimare prin desen F. interiorul unei silabe / unui cuvânt.exprimare prin desen .exerciţii de distingere a sunetului iniţial.exerciţii de asociere a sunetului cu litera. .exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte cu sunetul în O4.01 Apreciere 2 . 2 .

silabelor/cuvintelor care conțin cele verbală 03. -silaba ma. individ.15.O3. Analiza modului 2 suport imagistic de lucru alfabetar.02 două litere Materiale: O4. O4. 1 -exerciții de scriere a literelor a și m de mână.O1./ Conţinuturi Nr.O2. Act. 29 S 19-36/ 17.02- 19.de org: Act.2 “Cum ne-am petrecut vacanţa” O2. frontală PLANIFICARE SEMESTRUL II Nr.1. cuv. mama Recapitulare.3.02. de convsersaţia Apreciere evaluare 1 citire a literelor. planşe F.02- . de ore Săptămâna/ Observaţii alocate Perioada competenţe O1. caiet manual. Unităţi de învăţare Ob.2 Vorbim corect: 1 S19.3. crt. 2016 1.. Evaluare iniţială O1.4 2.

03-30.02 O4.2 Sunetul şi litera U.06 20.2016 17. r. t. Un orar nou 2 04. Evaluare finală O1. Cartea mea 2 04. s.05 Sunetul şi litera T.06.03 Sunetul şi litera E.05 Recapitulare/ Evaluare 1 23.1.06 Sunetul şi litera P. Cu oile 1 18.03 Recapitulare/ Evaluare 1 09.06. 29.zi libera- Rusaliile O1. 06.06 3. e.04 Recapitulare/ Evaluare 2 S 28. 09. l.06.3. 13.02. literele învăţăm O1.1.2 Sunetul şi litera N. O4. Tatăl meu 2 01.04-08. Nana! 2 O2.u. c.05 Sunetul şi litera L. p. De-a trenul 2 24.03-21. O1.3 O2.n.05 Sunetul şi litera Ă. 07.05.03.2 O4. 24.Scoala 11. O1.2 Recapituare/ Evaluare 2 16.05 Sunetul şi litera S.03 Sunetul şi litera R. Pe stradă 3 14.04 Altfel Sunetul şi litera O. În graiul lor 3 23.05. 16. O felicitare 2 02. Ne jucăm.06.06-24.o.02. Luna mai 2 11.03 Sunetul şi litera C. 22.1.02 Sunetul şi litera I.i. La mulţi ani. Soarele 2 25-30. ă.04-15.1 . Cu apă și săpun 2 08.

competenţe ore ./ Nr.02 Număr total de ore alocat: 1 Nr. de crt.02-19.2- PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL II Unitatea de învăţare: Evaluare iniţială Perioada: S19/ 15. de ref. Ob. O4.

36 Număr total de ore alocat: 27 ore + 2 ore evaluare Nr. individ.etc) .exerciţii-joc de identificare a literelor învăţate în silabe.02 exerciţiul Observare curentă vacanţa” . literele învăţăm! Perioada: S 19. .3. de org:Act.exerciţii. de Nr./ ore Conţinuturi (detalieri) compete alocat Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. Analiza modului de vizuală (consoane surde/ sonore) litere Act.exerciţii de vorbire dialogată Procedurale: Vorbim corect O2. Conţinuturi (detalieri) specifice alocat Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs . cuvinte Unitatea de învăţare: Ne jucăm.1 1 .exerciţii de citire cu voce tare şi pe silabe a cuvintelor mono/ bisilabe .3 personale privind faptele/ întâmplările Materiale: suport Chestionare orală relatate imagistic Apreciere verbală .2 15.exerciţii de relatare a unor fapte/ explicaţia. frontală lucru asemănătoare vizual (m-n-u. de crt. O1. Ob. conversaţia. 1. nţe specific . ref.joc de diferenţiere auditivă şi F. întâmplări “ Cum ne-am petrecut O2.p-b-d.exerciţii de formulare a unor opinii O3.

Analiza modului de problematizarea lucru O4.02 ..2 22.2 imagistic. Chestionare orală sintetică. Nana! O1.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă La mulţi ani.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale: suport cu sunetul în poziţia iniţială O4.u. frontală conţin litera studiată 2. Act. metoda fonetică. Analiza modului de problematizarea lucru O4.1 .1.2 17.n.02 . 2 .exerciţiul O2.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale: suport cu sunetul în poziţia iniţială O4.exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act.2 24. planşe . planşe .exerciţii de distingere a sunetului iniţial. analitico.exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet.2 imagistic.02 .3. O1. Sunetul şi litera N. Chestionare orală sintetică.3.exprimare prin desen Forme de organizare: .exerciţii de citire a literei/ silabelor care .exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet. individ. cuvânt. manual.exerciţii de asociere a sunetului cu litera. Sunetul şi litera U.exprimare prin desen Forme de organizare: .exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă De-a trenul O1. alfabetar .2 29. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia.1 .exerciţiul O2. cuvânt. O1. 2 .1. convsersaţia O2.02 . manual. analitico. alfabetar . metoda fonetică. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia.exerciţii de distingere a sunetului iniţial.exerciţii de asociere a sunetului cu litera. e 1. convsersaţia O2.

exerciţii de realizare a corespondenţei analitico- Pe stradă O2. 3 .1.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale: suport cu sunetul în poziţia iniţială O4. Sunetul şi litera E.2 16. O4. . e. Act. alfabetar.exerciţii de scriere caligrafică a literei explicaţia.exerciţii de copiere/ transcriere a literei caiet.03 . conţin litera studiată Act. cuvânt. 2 .1 Recapituare/ Evaluare 09. Aprecierea modului de lucru Forme de org: Act.03 metoda fonetică. individ.exerciţii de construire corectă a unor Procedurale: Observare curentă enunţuri după imagini. individ.03 .1. Analiza modului de .exerciţiul O2..3. individ. metoda fonetică.exerciţii de citire a literei/ silabelor care conţin litera studiată 4.03 .2 imagistic. Probă scrisă de final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia. frontală 3.exerciţii de distingere a sunetului iniţial.03 . problematizarea O4. O1. O1.2 14. conversaţia.2 Materiale: fişă de ev.. Chestionare orală .exerciţiul Apreciere verbală O2.1. Evaluare sumativă O1. manual. convsersaţia control curent O2.i. Apreciere verbală O4. analitico Apreciere verbală sintetică. 1 . planşe . O1.03 sunet-literă sintetică. Sunetul şi litera I.exerciţii recapitulative Procedurale: Chestionare orală O2.1. frontală .exerciţii de asociere a sunetului cu litera.exprimare prin desen Forme de organizare: Act.1 .2 07.probă scrisă/ orală explicaţia.2 02.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Chestionare orală O felicitare O1. Act. 21.3.

exerciţii de copiere/ transcriere a literei Act. frontală . manual. explicaţia.Act.exerciţii de citire a literei/ silabelor care suport imagistic conţin litera studiată alfabetar .2 28.2 .exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte problematizarea cu sunetul în poziţia iniţială O4. 3 .sintetică. Sunetul şi litera R.1.exerciţii de citire a literei/ silabelor care conţin litera studiată Act.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă .exprimare prin desen 4. Materiale: . planşe .exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Chestionare orală graiul lor O1. 30. O4.03 cuvânt.manual.c. Act. frontală Sunetul şi litera C.exerciţii de asociere a sunetului cu litera.planşe cu sunetul în poziţia iniţială Forme de organizare: .1.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte caiet. convsersaţia O4. individ. În O1. individ.1 .03 .. caiet. exerciţiul Probă scrisă de final sau din interiorul unei silabe / unui control curent O2.exerciţii de distingere a sunetului iniţial.3.exprimare prin desen Forme de organizare: . Apreciere verbală analitico. O2. problematizarea lucru O4. O1.exerciţii de copiere/ transcriere a literei imagistic alfabetar. convsersaţia final sau din interiorul unei silabe / unui cuvânt.1 .2 Materiale: suport .03 . metoda fonetică. r.2 23.exerciţii de asociere a sunetului cu litera. 2 .exerciţii de distingere a sunetului iniţial.

exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale: suport cu sunetul în poziţia iniţială O4. individ.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale:suport cu sunetul în poziţia iniţială imagistic. conversaţia.probă scrisă/ orală explicaţia.2 06.1 11. convsersaţia O2.2 04.1.2 lucru Forme de org: Act. Sunetul şi litera O.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă Un orar nou O4.04 Materiale: fişă de ev. 13. Evaluare sumativă 8.3.04 .exerciţii de distingere a sunetului iniţial. metoda fonetică. alfabetar .2 imagistic.exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act. Analiza modului de problematizarea lucru O4. Cartea mea O1.exerciţii de asociere a sunetului cu litera.1. convsersaţia 09.exerciţii de distingere a sunetului iniţial. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia.o. Recapituare/ Evaluare O1. 2 .exerciţiul O4. Analiza modului de problematizarea lucru . manual.05 .1 .exerciţiul O2. individ.1 2 . analitico.. Apreciere verbală O4. alfabetar . 5. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia. Chestionare orală sintetică. analitico. . planşe . Aprecierea modului de O4. O2.exprimare prin desen Forme de organizare: . cuvânt. Act. frontală conţin litera studiată 7.04 . Chestionare orală sintetică.exerciţii de asociere a sunetului cu litera.exerciţii recapitulative Procedurale: Chestionare orală O2.04 .2 04.05 cuvânt.exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet.3. metoda fonetică.

.2 cuvânt. manual. convsersaţia O4. frontală conţin litera studiată .exprimare prin desen Forme de organizare: . Analiza modului de problematizarea lucru .exprimare prin desen Forme de organizare: .exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act. planşe . frontală conţin litera studiată 9. individ. .2 11. alfabetar .exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale:suport cu sunetul în poziţia iniţială imagistic.05 . O1.exerciţii de distingere a sunetului iniţial.05 .exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet. individ. Act.exerciţiul O4. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia. analitico. Sunetul şi litera L. Act. metoda fonetică. 2 .exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act. planşe .exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă Luna mai O1.exerciţii de asociere a sunetului cu litera.l.1 16. manual. Chestionare orală sintetică.1.

O4. Chestionare orală sintetică.05 . 2 . frontală conţin litera studiată 11. analitico. analitico. .exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă Sunetul şi litera Ă. Chestionare orală sintetică.1. 1 .1.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale:suport cu sunetul în poziţia iniţială imagistic.1 1 . Sunetul şi litera S.exerciţii recapitulative Procedurale: Aprecierea modului O2. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia.2 18. Analiza modului de problematizarea lucru . planşe .2 25.exerciţiul 10. Act.05 .05 . O2. manual.2 Materiale: fişă de ev 12.exerciţii de distingere a sunetului iniţial. convsersaţia cuvânt.exerciţii de asociere a sunetului cu litera.exerciţii de asociere a sunetului cu litera. Evaluare sumativă O4.probă scrisă/ orală explicaţia.1 de lucru Recapituare/ Evaluare 23.1..3. conversaţia.exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet.exerciţiul .exprimare prin desen Forme de organizare: .s O1. alfabetar . metoda fonetică. Cu oile O4. metoda fonetică.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă O1.ă O4. O1. individ.exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act.

exprimare prin desen Forme de organizare: . Sunetul şi litera T.t O1.exerciţii de asociere a sunetului cu litera.1.exerciţii de distingere a sunetului iniţial.exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet. Chestionare orală sintetică. manual.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă O1.exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet.2 cuvânt. Act. Act. explicaţia. Analiza modului de problematizarea lucru . metoda fonetică. frontală conţin litera studiată . convsersaţia Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui O4. planşe .exerciţii de distingere a sunetului iniţial. individ.exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act. O4.exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act. manual.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale:suport cu sunetul în poziţia iniţială imagistic. planşe . problematizarea Analiza modului de lucru .05 . individ. alfabetar . convsersaţia O4.06 .2 01.1 06. Apreciere verbală final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia.exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale:suport cu sunetul în poziţia iniţială imagistic. 2 .exprimare prin desen Forme de organizare: . analitico.1 30. alfabetar .2 cuvânt.exerciţiul O4. frontală conţin litera studiată 13.06 .

exerciţiul O4.1.06 final sau din interiorul unei silabe / unui explicaţia.exerciţii recapitulative Procedurale: Chestionare orală 20. Apreciere verbală Rusaliile O4. manual. . metoda fonetică. 2 .exerciţii-joc de exemplificare de cuvinte Materiale:suport cu sunetul în poziţia iniţială imagistic.06. conversaţia.exerciţii de citire a literei/ silabelor care Act. individ.exerciţii de scriere caligrafică a literei Procedurale: Observare curentă 2 O1. convsersaţia O4. Analiza modului de problematizarea lucru .1. frontală conţin litera studiată O1. Evaluare sumativă . individ.14. Aprecierea modului de lucru Forme de org: Act.2 .exerciţii de asociere a sunetului cu litera.2 22. Chestionare orală 08. O4.zi O2.1 libera- 15. Apreciere verbală 13. Act. Recapituare/ Evaluare 15.exprimare prin desen Forme de organizare: .06 sintetică.exerciţii de copiere/ transcriere a literei Caiet. alfabetar . p O1.probă scrisă/ orală explicaţia.06 Materiale: fişă de ev. analitico.1.06 .2 cuvânt. planşe .exerciţii de distingere a sunetului iniţial.1 . Sunetul şi litera P.