You are on page 1of 12

PREGLED AKTIVNOSTI U DECEMBRU MJESECU ŠKOLSKOJ 2016/2017

DECEMBAR
01.12.2016.(ČETVRTAK)
14:30h
15:00h
15:30h
16:00h
02.12.2016.(petak)
19:00h
16:30h
18:00h
15:00h
17:00h
03.12.2016.(SUBOTA)
12:00h
12:30h
12:30h
10:00h
10:00h
10:00h
10:00h
11:00h
11:00h
11:00h
13:00h
05.12.2016.(PONEDJELJAK)
12:30 h
16:00h
17:00 h

06.12.2016. (UTORAK)
15:00 h
17:45 h

17:45 h

07.12.2016.(SRIJEDA)
16:00h
18:00h

08.12.2016. (ČETVRTAK)
17:00 h

12.2016.45 h 16:00h 18:00h 16:00h 19:00h 17:00h .12.(PONED. 09.2016.2016.(ČETVRTAK) 16:00h 17:30h 17:00h 17:00h 18:00h 16.(UTORAK) 15:00 h 14.) 15:30h 15:00h 13.2016(SRIJEDA) 16:00h 16:00h 16:00h 15.2016.12.12.(SUBOTA) 9:00h 12:30h 10:30 h 12.12.(PETAK) 17:00H 17:00h 18:00h 17:00h 17.2016.12.2016.12.(PETAK) 15:00h 16:45h 16:00 h 16:15 h 17:00 h 18:00 h 18:00 h 10.

(SRIJEDA) 15:00h 16:30h 17.(SUBOTA) 11:30h 12:00h 12:00h 12:30h 11:00h 13:00h 14:30h 15:00h 11:00 h 15:30h 20.12. 17:00h 17.2016.(PONEDELJAK) 15:00h 16:00h 15:45 h 16:00h 18:00h 16:00h 17:00h 27.12.2016.(petak) 16:00h 17:00h 26.2016.12.12.2016.2016.00h 17:00h 16:00h 18:00h 23.2016.(UTORAK) 13:00h .(utorak) 16:00h 16:00h 21.12.12.

(SRIJEDA) 16:00h 17:30 h 17:30 h 29.12.2017.01. 16:00h 16:00h 16:00h 16:30h 28.01.(ČETVRTAK) 15:00h 15:00h 15:30h 16:00h 17:00h 17:00h 30.2016.2016.(PETAK) 14:30 15:00h 17:00h 17:00h 15:00h 19:00h 17:00h 20:00h 04.2017.(srijeda) 15:30h 05.2016.12.12.(ČETVRTAK) 16:00h 17:00h .

RADA U ZDRAVSTVU OSNOVI PATOLOGIJE ENGLESKI JEZIK I RUSKI JEZIK I MENADŽMENT ZDRAVSTVA ANALIZA KONTROLA I ZAŠTITA VAZDUHA HUMANA GENETIKA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM SOFTVERSKI INŽINJERING SA OBJEKTNIM PROGRAMIRANJEM TEHNOLOŠKI MENADŽMENT LOGISTIKA I ŠPEDICIJA OSNOVE RAČUNOVODSTVA FILOZOFIJA ŽIVOTA INFORMATIKA I RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE BALNEOLOGIJA FIZIOTERAPIJA U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI STATISTIČKE METODE (FPE. FIT.VNOSTI U DECEMBRU MJESECU ŠKOLSKOJ 2016/2017. FILOZOFIJA TEORIJA DRŽAVE I PRAVA ODBOJKA USMENI ISPIT MBIS SPORTSKA REKREACIJA FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI UVOD U FIZIOTERAPIJU NJEGA NEUROPSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA PSIHIJATRIJE OPŠTA ANTROPOMOTORIKA OSNOVE MAŠINSTVA TRANSPORT PUTNIKA AKADEMSKE VJEŠTINE SA OSNOVAMA NAUČNO ISTRAŽ.SBF)SLUŠAJU OPERACIONA ISTRAŽIVANJA U INŽINJERSTVU FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA NAMIRNICA I VODE .

FPE.DERATIZACIJA STATISTIKA ( FZN.NOMOTEHNIKA SA METOLOGIJOM PRAVA URGENTNA MEDICINA . FSN) OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES KVANTITATIVNE METODE I MODELI OSNOVI TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO BIOMEHANIKA SA KINEZIOLOGIJOM VIŠI PROGRAMSKI JEZICI I RAD ALATI C++ SAVREMENA PEDAGOGIJA DIDAKTIČKI SISTEMI FIZIOTERAPIJA U NEUROLOGIJI GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO MEDIJACIJA MUNDOLOGIJA SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA HIRURGIJE METODOLOGIJA UZORKOVANJA U SANITARNO HIGIJENSKOM NADZORU OSNOVE HIRURŠKOG ISTRUMENTIRANJA PRIMJENA MAUNUELNIH TEHNIKA U FIZIOTERAPIJI PRIKAZ SPORTOVA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI. NJEGA NJEGA STARIH OSOBA SA OSNOVAMA GERIJATRIJE UNAPREĐENJE PRODAJE RUKOMET OFTALMOLOGIJA I PRIDRUŽENA NJEGA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO MOTORNA VOZILA OSNOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE DEZINFEKCIJA.ZDRAV.REANIMATOLOGIJA I INTEZ. SBF.BANKARSKO PRAVO I HARTIJE OD VRIJEDNOSTI .DEZINSEKCIJA. FIT.

POSLOVANJE KRIMINOLOGIJA KRIVIČNO PROCESNO PRAVO OPERACIONA ISTRAŽIVANJA U INŽINJERSTVU STATISTIKE METODE (FPE. FIT.INVESTICIONI MENADŽMENT PRIMJENA RAČUNARSKIH TEHNOLOGIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU KRIVIČNO PRAVO OŠTI DIO KRIVIČNO PRAVO OŠTI DIO OSNOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OSNOVI ELEKTROTEHNIKE POSLOVNA INTELIGENCIJA KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM TEHNOLOGIJA VODE OSNOVI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG TRANSPORTA PORTFELJNI MENADŽMENT UVOD U GRAĐANSKO PRAVO ADMINISTRATIVNO I KANCEL.SBF)SLUŠAJU NOMOTEHNIKA SA METOLOGIJOM PRAVA RDMBS DRŽAVNI MENADŽMENT POSLOVNA INTELIGENCIJA NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA HIRURGIJE OSNOVE HIRURŠKOG ISTRUMENTIRANJA OSNOVI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE PORTFELJNI MENADŽMENT UVOD U GRAĐANSKO PRAVO OPERACIONA ISTRAŽIVANJA U INŽINJERSTVU .

BANKARSKO PRAVO I HARTIJE OD VRIJEDNOSTI GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO PRIKAZ SPORTOVA METODOLOGIJA UZORKOVANJA U SANITARNO HIGIJENSKOM NADZORU MUNDOLOGIJA DIDAKTIČKI SISTEMI OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE FIZIOTERAPIJA U NEUROLOGIJI RDMBS PRIMJENA RAČUNARSKIH TEHNOLOGIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU STATISTIKA ( FZN. FIT. SBF.BIOMEHANIKA SA KINEZIOLOGIJOM PRIMJENA MAUNUELNIH TEHNIKA U FIZIOTERAPIJI OSNOVE ELEKTROTEHNIKE INVESTICIONI MENADŽMENT OSNOVI TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA PRINCIPI PROGRAMIRANJA TEHNOLOGIJA VODE SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM BIOMEHANIKA SA KINEZIOLOGIJOM HARTIJE OD VRIJEDNOSTI. FSN) INFORMATOKA I RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO .FPE.

SR.DR MILANKA ALEKSIĆ II ROK PROF.DR BRANKO LATINOVIĆ PREDAVANJE PROF.DR OSMO BAJRIĆ II ROK PROF.DR VELIBOR PEULIĆ KONSULTACIJE PROF.DR VLADIMIR STOJANOVIĆ II ROK PROF.DR GORDAN BAJIĆ KONSULTACIJE STR.DR DUBRAVKA JOVIČIĆ II ROK PROF.DR SEVERIN RAKIĆ II ROK PROF.DR DUBRAVKA JOVIČIĆ II ROK PROF.BRANISLAVA MARJANOVIĆ DOC.DR LJUBINKO MITROVIĆ II ROK PROF.DR SLOBODAN MARINKOVIĆ ISPIT PROF.DR GORDAN BAJIĆ II ROK STR.SR B.DR MIHAJLO STEFANOVSKI KONSULTACIJE STR.DR VELJKO ĐUKIĆ II ROK PROF.DR SLOBODAN MARINKOVIĆ ISPIT PROF.DR ZORAN ARSOVIĆ II ROK PROF.SR.BRANISLAVA MARJANOVIĆ PROF.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ KONSULTACIJE .DR ĐORĐE NIĆI II ROK PROF.DR MIRJANA LANDIKA PREDAVANJA PROF.PROF.DR TOMISLAV VUJNOVIĆ II ROK PROF.DR VELIMIR VUKAJLOVIĆ II ROK DOC.DR MIRJANA LANDIKA PREDAVANJA DOC.DR SLAVICA LUKIĆ PREDAVANJE DOC.DR ZORAN AVRAMOVIĆ I ROK PROF.DR DANISLAV DRAŠKOVIĆ II ROK PROF. MARJANOVIĆ II ROK PROF.DR ZORAN SEMIZ II ROK PROF. MIRELA SIMIĆ PREDAVANJE DOC.DR GORDANA RADIĆ II ROK PROF.

DE ALEKSANDRA VIDOVIĆ KONSULTACIJE PROF.DR VELIBOR SRDIĆ PROF. LJILJANA TOPIĆ I ROK PROF. BAJIĆ .ROK PROF. G BAJIĆ I ROK PROF.DR SUAD HAMZABEGOVIĆ APSOL.DR JOVAN ĆULUM I ROK VERA AKSENTIĆ .DR ĐURIĆ VLADIMIR KONSULTACIJE DOC.DR MILADIN JOVANOVIĆ KONSULTACIJE DOC.DR VELJKO ĐUKIĆ KONSULTACIJE PROF.DR RELJA KOVAČ KONSULTACIJE PROF.DR DUŠKO GLODIĆ KONSULTACIJE DOC.DR G.DR V.DR ZORAN ARSOVIĆ I ROK PROF.DR VESNA IVANIŠEVIĆ I ROK PROF. ČOLOVIĆ II ROK PROF.DR ŽELJKA CVIJETIĆ KONSULTACIJE PROF.DR MIRJANA LANDIKA II USMENI PROF.DR SLAVEN GRBIĆ I ROK PROF.DR SUAD HAMZABEGOVIĆ I ROK PROF.DR DRAGO TALIJAN II ROK PRF.DR ĐURO MIKIĆ I ROK PROF.DR ESAD JAKUPOVIOĆ I ROK PROF.DR ZORICA DRLJAČA I ROK . PROF.DR ĐORĐE NIĆIN I ROK DOC.DR JOVAN VUKOJA I ROK DOC.DR OSMO BAJRIĆ I ROK ASISTENT IGOR LAŠTRIĆ KONSULTACIJE PROF.DR MIRJANA LANDIKA PREDAVANJE AK.DR MARIN KVATERNIK KONSULTANCIJE PROF.DR JOVAN VUKOJA KONSULTACIJE PROF.PROF.DR MILORAD BALABAN I ROK DOC.DR MELIHA HALILBAŠIĆ KONSULTACIJE PROF.DR NADA BANJAC KONSULTACIJE DOC.

ROK DOC.DR VELJKO IKANOVIĆ APSOLV.DR BOGDANA VUJNOVIĆ II ROK PROF.ROK PRF. BAJIĆ .ROK DOC.DR DRAGO NEDIĆ I ROK DOC.DR MIRJANA LANDIKA KONSULTACIJE .DR SANEL JAKUPOVIĆ I ROK PROF.DR GORDANA RADIĆ II ROK DOC. BAJIĆ .PROF.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ I ROK PROF.DR MIRJANA LANDIKA PREDAVANJA PROF. B.DR G.DR ĐURIĆ VLADIMIR KONSULTACIJE PROF. B.DR VELJKO ĐUKIĆ KONSULTACIJE DOC.DR GORAN ĐUKANOVIĆ I ROK PROF.DR VELJKO IKANOVIĆ APSOLV.MARJANOVIĆ II ROK PROF. ROK PROF.ROK PROF.DR GORDANA RADIĆ I ROK PROF.DR DRAGO NEDIĆ I ROK PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ I ROK PROF.DR SINIŠA KARAN APSOL.DR DUŠKO MEDIĆ I ROK DOC.DR LJUBINKO MIOTROVIĆ KONSULTACIJE PROF.DR LJUBINKO MIOTROVIĆ APSOL.ROK PROF.DR G.DR JOVAN ĆULUM II ROK PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ I ROK PROF.DR DUŠKO MEDIĆ II ROK PROF.MARJANOVIĆ I ROK PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ I ROK PROF.DR MIRJANA LANDIKA PREDAVANJA PROF.DR SLAVIACA LUKIĆ APSOLV.DR MIRSAD KULOVIĆ APSOL.DR VESNA IVANIŠEVIĆ II ROK PROF.

u 17:00h PROF.DR ZORICA DRLJAČA II ROK PROF.DR SLAVEN GRBIĆ II ROK PROF.DR ĐORĐR NIĆIN II ROK PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ KONSULTACIJE DOC.DR GORAN ĐUKANOVIĆ II ROK PROF.DR JOVAN VUKOJA II ROK AK.DR SANEL JAKUPOVIĆ II ROK PROF.PROF.DR ESAD JAKUPOVIOĆ II ROK DOC.DR DRAGO NEDIĆ II ROK PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ II ROK PROF. PROF.01.DR SUAD HAMZABEGOVIĆ promjena na 05.DR ZORAN AVRAMOVIĆ II ROK PROF. BAJIĆ .DR LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ II ROK PROF.DR GORDAN BAJIĆ II ROK VERA AKSENTIĆ .DR ĐURO MIKIĆ II ROK PROF. LJILJANA TOPIĆ II ROK PROF. G BAJIĆ II ROK DOC.DR DRAGO NEDIĆ II ROK PROF.DR G.DR OSMO BAJRIĆ II ROK DOC.DR MILORAD BALABAN II ROK PROF.DR SUAD HAMZABEGOVIĆ II ROK .DR ZORAN ARSOVIĆ II ROK PROF.DR MIRJANA LANDIKA PREDAVANJE ASISTENTI VJEŽBE PROF.