You are on page 1of 68

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 5705 din 03.11.2016, în urma evaluării, și este realizat în conformitate cu
programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 din
02.12.2014.

L E FO N U L CO P ILULUI
TE
lefon
numărul de te ntru copii
de asistență pe