You are on page 1of 5

DE PRIMERES – DESPRÉS – FINALMENT

A casa, quan m’alce de primeres desdejune mirant la
tele, després em vestisc i finalment isc cap al col.legi.

En l’escola, quan arribe, de primeres em pose a la fila,
després puge a classe i penge la jaqueta, i finalment
prepare el llibre i la llibreta.

En eixir de l’escola de primeres jugue a la plaça amb els
meus amigatxos, després vaig a dinar i finalment torne
una altra vegada al col.legi per a que Joan m’acabe de
matxacar.

El dissabte de primeres jugue un partit de bàsquet,
després vaig a casa a jugar amb els videojocs i
finalment dine amb els meus pares.

El diumenge de primeres vaig a jugar a futbol, després
vaig a dinar a Massanassa i finalment jugue amb els
meus cosins.

PARAULES ANTÒNIMES

Bla, blana, blans, blanes
Dur, dura, durs, dures blanet, blaneta, blanets,
blanetes
tou, tova, tous, toves

Ple, plena, plens, plenes Buit, buida, buits, buides

Brut, bruta, bruts, brutes Net, neta, nets, netes

Prop lluny

Gran, grans Menut, menuda, menuts,
menudes
71 (1, 2, 3) PARAULES CONTRÀRIES (ANTÒNIMES)

El matalàs és blanet.
El matalàs és dur.

Les tovalloles estan netes.
Les tovalloles estan brutes.

La cistella està buida.
La cistella està plena.

El gat és gran.
El gat és menut.

La platja està lluny.
La platja està prop.

Eixe gos és enorme.
Eixe gos és xicotet (petit, diminut).

Aquella xiqueta té els ulls alegres.
Aquella xiqueta té els ulls tristos.

Pau viu en un carrer ample.
Pau viu en un carrer estret.

València és una ciutat molt silenciosa.
València és un ciutat molt sorollosa.

Pere viu en una casa antiga.
Pere viu en una casa moderna.

Jaume ha pintat un quadre amb molts colors.
Jaume ha pintat un quadre amb pocs colors.

Pau éstà molt tranquil.
Pau éstà molt nerviós (inquiet, intranquil, alterat,
dessassossegat, agitat, torbat).

Joel és molt optimista.
Joel és molt pessimista.

Hui Beatriu està molt despagada.
Hui Beatriu està molt animada.
71 (4) SABORS I ALIMENTS
DOLÇ SALAT ÀCID
Plàtan Creïlles fregides Taronja
gelat olives vinagre
bombons gambes a la planxa suc de llima
poma amanida de tomaques
pastís salsitxó
maduixes pernil
orxata formatge
meló ou fregit
mel

PARAULES AMB “V” I “B”
72 (1, 2)
PARAULES AMB “V” PARAULES AMB “B”
núvol herba
vespa abella
ovella cabra
avió berenar
vaca bou
cavall bombó
vaixell barca
visitar arbre

72 (3)
- Hem embolicat el regal de la mare.
- La casa està envoltada de flors.
- Neus ha visitat una exposició d’avets.
DARRERE “M” ESCRIVIM “B” O “P”
DARRERE “N” ESCRIVIM “V”

VOCABULARI
embolicar: cobrir totalment una cosa amb paper o
qualsevol
altra matèria flexible.
“Laia ha embolicat el berenar”.

envoltar: ser al voltant d’algú o d’alguna cosa
formant un
cercle.
“La muralla envolta la ciutat”.

LA DESENA DEL VINT

20: vint 30: trenta
21: vint-i-un 31: trenta-un
22: vint-i-dos
23: vint-i-tres 40: quaranta
24: vint-i-quatre 42: quaranta-dos
25: vint-i-cinc
26: vint-i-sis 50: cinquanta
27: vint-i-set 53: cinquanta-tres
28: vint-i-huit
29: vint-i-nou 60: seixanta
64: seixanta-quatre

70: setanta
75: setanta-cinc

80: huitanta
86: huitanta-sis

90: noranta
91: noranta-un
Pau i Pere han comprat una pilota de (39)
trenta-nou €.
David ha trobat una moneda de (47) quaranta-
set €.
En la prestatgeria hi ha (28) vint-i-huit llibres.
Dídac ha perdut (22) vint-i-dos cromos.
A classe som (23) vint-i-tres xiquets i xiquetes.
Carles té (27) vint-i-set cosins.
Pau ha trobat una caixeta amb (26) vint-i-sis
boletes.
Neus no sap què fer amb els vint-i-cinc (25) €
que li ha donat son pare.
Abdullah té (24) vint-i-quatre llapis dins
l’estoig.