LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.04.04.

9:40 Page 1

Hegesztés – Innováció – Kompetencia
A Linde hegesztési védőgázai

LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.04.04. 9:40 Page 2

2 Tartalom

Tartalom

Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3
Folyamatos fejlődés és tapasztalat – hatékony megoldások 4
Két termékcsalád: „Competence Line”, „Performance Line” 6
Áttekintés a Linde hegesztési védőgázairól 8
Összetett tulajdonságok – célirányos felhasználás 10
CORGON®: szerkezeti acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése 12
A védőgázas fogyóelektródás hegesztés ívtípusai 14
CRONIGON®: erősen ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése 16
VARIGON®: alumínium ötvözetek fogyóelektródás semleges védőgázas (MIG) hegesztése 18
Az ívforrasztás védőgázai 20
VARIGON®: volfrám elektródás védőgázas ívhegesztés (AWI) 22
VARIGON®: plazmahegesztés 24
Védőgázok lézer- és lézerhibrid-hegesztéshez 25
Formálógázok 26
Különleges anyagok hegesztési védőgázai 28
Gazdaságos gázellátás 30
Információk és szolgáltatások a Lindétől 31

CORGON®, CRONIGON®, LASGON®, LINDATA®, LINFAST®, LIPROTECT®, LISY®tec, MISON® és VARIGON® a LINDE-csoport bejegyzett márkanevei.
A különleges anyagok hegesztésénél említett Nicrofer® márkanév a ThyssenKrupp cég bejegyzett terméke.

LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.04.04. 9:40 Page 3

Bevezető 3

Technológiánk a siker kulcsa.
Linde – innovációk.

A Linde – csoport mindkét üzletágában, a Linde Minden mozgásban, ráadásul egyre gyorsuló
Gas and Engineering (műszaki gázok termelé- mozgásban van. A hegesztéshez használt anya-
se, értékesítése valamint gépek, berendezé- gok egyre sokrétűbbek, az újabb tulajdonságok
sek gyártása), és a Material Handling (anyag- köre hihetetlen mértékben bővül. Ugyancsak
mozgatás) területén is vezető piaci pozíciót rendkívüli az elektronikai területen tapasztalha-
tölt be. A globálisan működő csoport részeként tó fejlődés, és a munkabiztonsággal szemben tá-
elkötelezettek vagyunk a vállalati szinten elfo- masztott követelmények gyarapodása – mindez
gadott irányelvek tekintetében. „Elsőnek lenni újabb kihívásokat gerjeszt a hegesztési védőgá-
a legjobbak között”– ez vállalati kultúránk zokkal szemben. Eredményes fejlesztési tevé-
alapelve, mely iránytűként jelöli ki az utat min- kenységünk példája az alumínium hegesztése
dennapi munkánk során. során a védőgáznak köszönhető ívstabilizálás,
és a nikkel bázisú anyagok termelékeny fogyóe-
lektródás hegesztése.
A vállalati kultúrában megfogalmazott célkitűzés Vezető technológiákat kínálunk, ami azt jelenti,
tükröződik kutató-fejlesztő tevékenységünkben, hogy különleges felelősséggel tartozunk vevő-
és ezt szolgálják a termelésben és a szolgáltatá- inknek. Híven követjük cégalapítónk, Carl von
sok területén dolgozó munkatársaink szaktudása Linde teremtette hagyományokat, akinek a fej-
is – mellyel naponta több mint 1,5 millió vevő lesztés a munkája, és az élete során is meghatá-
igényeit elégítjük ki. Kitűnő mérnökeink szakér- rozó jelentőséggel bírt.
telme és vevő-orientált vállalati tevékenysé-
günk révén sikeres szereplői vagyunk a globali- Sikeres piaci jelenlétünk évtizedek óta a know-
zált versenynek. how gyarapításán, és a folyamatos vevői kap-
csolattartás eredményeképpen létrejött termék-
Kevés olyan tényező van, mely olyan meghatáro- fejlesztéseken alapul. Használja fel Ön is szakér-
zó jelentőségű a gazdaság, a piacok és a vállalati telmünket új piacok meghódításához, termékei
tevékenységek tekintetében, mint a változás. fejlesztéséhez.

Dunaújváros. Telephelyek: Répcelak.04. Budapest. a Linde AG leányvállalata. A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika és Miskolc. 9:40 Page 4 4 Folyamatos fejlődés és tapasztalat – hatékony megoldások Maximális teljesítmény a gáziparban. .LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. közel 39 milliárdos forgalmával.04. Az öt telephelyen gyártott ipari gáztermékek értékesítését országszerte 150 lerakat végzi. valamint több mint 500 alkalmazottal Magyarország egyik legnagyobb műszaki gázokat előállító és forgalmazó vállalata. Folyamatos fejlődés és tapasztalat – hatékony megoldások.

9:40 Page 5 Folyamatos fejlődés és tapasztalat – hatékony megoldások 5 Összetett feladatok megoldása a vegyiparban. Éppen ezért. mely a minőségbiztosítási rendszer bevezetését sánál. 14001 tanúsítvánnyal is – mely a környezetköz- melyek nemcsak megfelelnek a vevői követel. minőségi és költség-hatékony eljárásokat sának újabb és újabb területeit tárja fel. lyos jogszabályokkal.04. színvonalat nyújt a minőség és a környezetvéde- lem mellett az egészségmegőrzés és baleset- A Linde műszaki gázai – oxigén. ban vezettük be. egészségügyi irányítási módszert alkalmazza. hogy javítsuk termékeink. növelik a minőséget. Cégünk minden tevékenységi területén magas hoznak létre. A Linde Gáz Magyarország Zrt. védőgázok. az ország műszaki sében. és üveggyártásban. A Linde intenzív kutató – pontú irányítási rendszer bevezetését és működ- ményeknek. A HACCP élelmiszer biztonsági rendszert a hatá- orvosi gázok. az elektronikai alkatrészek gyártá. szolgáltatá.04. fejlesztő munkájával a műszaki gázok alkalmazá. nagytisztaságú lenül fontos. acetilén és hegesztési védőgázok. kosak. tetését igazolja. a fémkohászatban és és orvosi gázforgalmazói közül elsőként meg. de egyben világszínvonalú techno. stb. folyamatosan arra tö. „audiovizuálisan” szemléltethetők. valamint a kör. A laboratóriumban üzemelő hegesztési „ívkivetítő” berendezéssel a hegesztési folyamatot befolyásoló tényezők egyedi módon. Ennek érdekében a (az úgynevezett levegőgázok). vizsgáló gázok és gázkeverékek – mind rekszünk. és annak garantálása elengedhetet. valamint az egyéb nemesgázok. A Linde tevékenységéhez hozzátartozik a gázfelhasználáshoz szükséges eljárások és berendezések fejlesztése. az szerzett DIN EN ISO 9001 minősítés mellett – az ipar minden területén építőiparban. a gumi-. nitrogén. hidrogén. de ugyanígy a kutatásban és a gyógyászatban is. valamint a technológiai szaktanácsadás. ívstabilitás. Gázaink segítenek a termelékenység fejleszté- Gázaink fontos feladatot látnak el. elektronikai gázok. hibajelenségek hegesztési folyamatra (cseppátmenet.) gyakorolt hatásai. és költségtakaré- gesztés és vágás területén. jelen vannak az ipar szinte valamennyi területén. az élelmiszeripari eljárásokban. például a he. szeripari csomagolástechnikában. ismeretmegújító továbbképzéseket tartanak a hegesztéssel foglalkozó szakembereknek. Hegesztés közben vizsgálhatók a hegesztési paraméterek. Ez utóbbihoz kapcsolódóan a budapesti telephelyen működő hegesztéstechnikai laboratóriumban alkalmazástechnikai mérnökeink bemutatókat. – ami az Ön számára is biztos sikert garantál társaság. továbbá széndio. argon Magas minőség minden részletre kiterjedően megelőzés vonatkozásában. gyártása. éghető gázok. rendeletekkel összhang- gázok. nyezetvédelemben.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. az élelmi. az SCC szerinti biztonságtechnikai és xid. és működését igazolja – rendelkezik DIN EN ISO Olyan megoldások létrehozására törekszünk. . saink minőségét. lógiai. A minőség.

04. az AWI eljáráshoz használható VARIGON® N2 jelű keverék. amelyek ma már nélkülözhetetlenek a hegesztéstechnikában. Megemlíthető azonban néhány újabb fejlesztés is. továbbá az argon – mind olyan védőgázok. Két termékcsalád: „Competence Line” „Performance Line” „Competence Line” termékcsalád A termékcsalád a Linde által eddig sikeresen alkalmazott „klasszikus” gázokat és gázkeverékeket foglalja magába magas színvonalú szolgáltatásokkal kiegészítve.04. a CRONIGON®2. A CORGON®18. oxigén tartalmú VARIGON® S jelű gázkeverék is. mint pl. 9:40 Page 6 6 Két termékcsalád . Ugyancsak ide sorolható a speciálisan alumíniumötvözetek hegesztéséhez kifejlesztett. mely jelentős és hasznos metallurgiai hatást fejt ki a duplex acélok hegesztésénél. „Performance Line” Sokoldalú eszköz az értékteremtés folyamatában.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Megbízhatóság Minőség Sokoldalúság Felhasználóbarát tulajdonságok .„Competence Line”. ezért a világon a legkeresettebb termékek közé tartoznak.

04. fejlesztést a gáztermékek esetében is. termékismeret. hiszen aki a védőgázt Az ömledékben lejátszódó metallurgiai pusztán hegesztési segédeszköznek tekinti. ezáltal az elérhető hegesztési sebesség is növelhető. a készülékek és befolyásolása az ívben anyagok tekintetében. így ömledék esetében maximálisan kiaknázhatóak legyenek. amelyek választ adnak nyújtó termékeink előnyeivel. Szaktudá- természetesen az alkalmazott gázok. s a he- folyamatban szerepet játszó tényező ideális: befolyásolása – mind a csepp. A szélesebb. speciális anyagok alkal- mazása testre szabott megoldásokat kíván – gyakran akár molekuláris szinten is. mivel az egyes összehegesztendő elemek méretszórásából adódó problémák a jó résáthidaló képességnek köszönhetően jobban elkerülhetők. az Nedvesítési tulajdonságok szabályozása sunkkal.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. jelenleg is várják a az nem tud élni az ennél lényegesen többet Az ív sugárzásának. ugyanakkor Az ív fizikai befolyásolása – elektromos és Csak ezen tulajdonságok tudatos alkalmazása leggazdaságosabb hegesztett kötés csak termikus teszi lehetővé.04. A jobb áttekinthe- tőség és a választás megkönnyítése érdekében gázainkat a jövőben két termékpalettáról (ter- mékcsaládból) ajánljuk vevőinknek. „Performance Line” 7 A megfelelő minőségű. az új méréstechnikai mód- Bizonyos káros-anyagok kibocsátásának szerek és modellezési lehetőségek szükségessé befolyásolása teszik az innovációt. akárcsak korábban. Az anyagok- hoz és a kötési eljárásokhoz hasonlóan a gázok- nál is bővül a termékkínálat. hogy a gáz. Beolvadás. a A viszkozitás és felületi feszültség optimális eszközként töltse be funkcióját. jobban szétterülő ív biztosítja a leélezett oldal jobb nedvesítését. Az értékes. „Performance Line” termékcsalád E termékcsaládba tartozó speciális gázkeverékeknél alkalmazott hidrogén és/vagy hélium komponens hatására jelentősen javul az ív hatásfoka. mind pedig az gesztési folyamat során használatának előnyei azaz a felhasznált anyagok. hatékonyabbá válik a hőátadás az íven át a kötés helyére. Ha „csupán” a minőségi optimalizálás a célunk. hőbevitelének és speciális megoldásokat.„Competence Line”. Nagyobb teljesítmény Jobb minőség Speciális alkalmazások Vevői elvárások figyelembevétele . hatásfokának befolyásolása a hegesztéstechnikában is egyre növekvő kihí- Az anyagátmenet és energiaeloszlás vásokra: az új fejlesztések. 9:40 Page 7 Két termékcsalád . ha valamennyi. csökkentve ezáltal a kötéshibák veszélyét. a hélium és a hidrogén tartalmú gázok alkalmazhatók a hegesztési sebesség növelése nélkül is. folyamatok befolyásolása Vevőink. is megfelelő. Termékeink minden lehetséges anyag/eljárás kombináció- hoz választhatók mindkét palettáról. A hélium tartalmú keverékek eredményesen használhatók a hegesztőrobotoknál is. a gázokkal kapcsolatos ismereteinkkel eszközök. varratgeometria és varrat külalak jelentősen hozzájárulunk a hegesztési munka si- Már csak e tényezők miatt is fontos a szabályozása keréhez. mint segédanyag akkor érhető el. a technológia stb.

horga. Argon VARIGON® He15 semleges védőgázas hegesztésre alkalmas VARIGON® He30 ívhegesztés fém. Argon VARIGON® He sorozat WIG (Fogyóelektródás nyozott) és nem bevona. 9:40 Page 8 8 Áttekintés a Linde hegesztési védőgázairól Optimális megoldás minden alkalmazáshoz. Argon LASGON® sorozat tésre alkalmas fém Speciális keverékek Hélium Védőgázas Acél CORGON® 18 CORGON® 10He30 csaphegesztés Alumínium Argon VARIGON® He30S . VARIGON® He70 nem vas alapú fémek VARIGON® He90 Hélium Alumínium és Argon VARIGON® He sorozat ennek ötvözetei VARIGON® S VARIGON® HeS sorozat MISON® Ar MISON® He sorozat Ausztenites korrózióálló Argon VARIGON® H2 Gyökvédelem acélok. réz. Argon Formálógáz: 5–20 % H2 N2-ben amelynél a gyökoldali Nitrogén VARIGON® H sorozat oxidációt kerülni kell VARIGON® N sorozat biztonsági útmutató (adatlap) figyelembevételével! Védőgázas csaphegesztés Lézerhegesztés Minden ömlesztő-hegesz. hőálló.és MISON® 8 hideghengerelt acélok CORGON® S5 stb. Argon VARIGON® He sorozat semleges védőgázas nikkel és ezek VARIGON® S VARIGON® HeS sorozat ívhegesztés (MIG) ötvözetei MISON® Ar MISON® He sorozat Ívforrasztás Bevonatolt (pl. minden ötvözetlen VARIGON® He50 WP (AWI) és ötvözött acél. korró. CRONIGON® 2 zióálló ferrites acélok Volfrámelektródás Minden ömlesztő.és Argon VARIGON® N2He20 szuper duplex acélok VARIGON® N sorozat Szuperausztenites Argon VARIGON® N2H1 acélok VARIGON® N sorozat Lézer Plazmahegesztés Minden ömlesztő-hegesz.04. CRONIGON® S1 VARIGON® HeS sorozat védőgázas forrasztás) tolt finomlemezek. Áttekintés a Linde hegesztési védőgázairól. stb. Argon VARIGON® He sorozat tésre alkalmas fém VARIGON® H sorozat Gyökvédelem Minden anyag. MISON® 18 CORGON® S3He25 (MAG) kusan kezelt meleg. nikkel bázisú VARIGON® H6 ötvözetek VARIGON® He15 Duplex. CRONIGON® S1 Ívforrasztás CRONIGON® S3 Nikkel bázisú anyagok Argon (MIG-eljárás) CRONIGON® Ni sorozat Fogyóelektródás Alumínium. Ötvözetlen acélok CORGON® 18 CORGON® 10He30 aktív védőgázas Finomszemcsés szerkezeti CORGON® 10 CORGON® 25He25 ívhegesztés acélok. MISON® 2 CRONIGON® 2He50 duplex acélok.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.04. termomechani. CORGON® S8 MIG CORGON® 5S4 CORGON® 13S4 Széndioxid (hegesztéshez) Erősen ötvözött acélok CRONIGON® 2 CRONIGON® 2He20 Korrózióálló. MAG Eljárás Anyagcsoport „Competence Line” „Performance Line” Fogyóelektródás.

15 Rest Formálógáz 95/5 .03 Rest MISON® He 30 S I3 + 0.ArN .ArC .ArO .03 18 0.05 5 5 Rest VARIGON® N 2 S I1 + 2N2 N2 .05 0.ArC .% Vol.6 6 Rest CORGON® 8 M21 M20 .03NO Z .ArCO .HeAr .20/2 2 20 Rest VARIGON® He 30 I3 I3 .% Vol.ArC+NO .50/0.04.0.3 3 Rest CRONIGON® 2 He 20 M12 (1) M12 .ArHeN .Ar+NO .03 Rest MISON® 18 S M21 + 0.% Vol..% Argon(Ar) I1 I1 100 Helium (He) I2 I2 100 Széndioxid hegesztési célra (CO2) C1 C1 100 CORGON® 5 S 4 M23 M23 .ArCO .5 5 Rest CORGON® S 8 M22 M22 .NH .ArC . 9:41 Page 9 Áttekintés a Linde hegesztési védőgázairól 9 A Linde hegesztési védőgázainak összefoglalása az MSZ EN ISO 14175:2008 szabvány szerint Linde termékek MSZ EN 439 (régi) MSZ EN ISO 14175:2008 CO2 O2 N2 NO He H2 Argon Vol.8/0.30/0.8 8 CORGON® 10 M21 M20 .ArO ..ArO -1 1 Rest CRONIGON® S 3 M13 M13 .03 0.2.03NO Z .04.18 18 CORGON® 25 M21 M21 .8 8 Rest CORGON® 10 He 30 M21 (1) M20 .03NO Z .0.03 0.03 Rest VARIGON® S M13 Z .10 10 CORGON® 18 M21 M21 .30 Nitrogén (N2) F1 N1 100 LASGON® C1 – M20 .10 90 Rest MISON® Ar S I1 + 0.03NO Z ..2..03 0.ArO .5.ArC .15 R1 R1 .LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.ArHeH .ArHe+NO .03 2 0.ArHe .2/1 2 1 Rest VARIGON® N 2 He 20 S I3 + 2N2 N2 .2/0.03 30 Rest VARIGON® H 2 .05 0.ArO ..% Vol.25 25 MISON® 8 S M21 + 0.05 0.15 2 .5/4 5 4 Rest CORGON® 13 S 4 M24 M25 .30 30 Rest VARIGON® He 50 I3 I3 .03 Rest CRONIGON® S 1 M13 M13 .HeAr .ArHeC .05 50 Rest CRONIGON® Ni 30 S M12 (1) + 5N2 Z .ArC+NO .35/15 15 35 Rest LASGON® H3 – R1 .ArHeC .30 70 Rest VARIGON® He 90 I3 I3 .5/5/0..ArHeH ..ArHeNC .20/2 2 20 Rest CRONIGON® 2 He 50 M12 (2) M12 .ArH .ArC+NO .40/10 40 10 Rest .50/2 2 50 Rest CRONIGON® Ni 10 M11 (1) Z .03 8 0.30 Rest 5 .30/2/0.ArHeC .03 Rest CORGON® S 5 M22 M22 .ArHeHC .ArC .03 0.30/0.% Vol.5 Rest MISON® 2 S M12 + 0.ArC .ArHe .05 30 2 Rest CRONIGON® Ni 20 M12 (1) Z ..50 50 Rest VARIGON® He 70 I3 I3 .03NO Z .ArNH .ArHeC .% Vol.5 2.30/10 10 30 Rest CRONIGON® 2 M12 M12 .20/8 20 8 Rest LASGON® H4 – R1 .ArHeO .ArHeC .18/0.70/30 F2 N5 .2 2 Rest VARIGON® N 2 H 1 S R1 + 2N2 N4 .13/4 13 4 Rest CORGON® 6 M21 M20 .03 30 Rest VARIGON® He 30 S M13 (1) Z ..

mazó keverékeknél. vagyis egy reakció-kész felülettel. Minél kevesebb energia szükséges CRONIGON® Ni sorozat termékeinél figyelhetjük A felhasznált gázok fizikai tulajdonságaiktól ehhez az előzetes folyamathoz. plusz hőt is termel. Ha nagyobb az aktív anyaggal. vagy CO2 esetében az ívet először egy plusz mértékű jelenlétük is fokozottan javítja az ívsta- akkor rendkívül komplex fizikai jelenség. a gázkomponensek „belső ér. Egyenes polaritású fogyóelektródás hegesztésnél az oxigén tartalom a Varigon® HeS terméksorozat használatakor megkönnyíti az elektron emissziót a katód. hiszen ezek a komponensek mérsékelhető a CORGON®/CRONIGON® termé- magas hőmérsékleten kiemelkedően jó hőve. energiafelhasználással disszociálni („szétbon. de ugyanakkor lemzőit. Mindezek mellett a védőgázok köz. Különösen ma- nak feltétele. annál könnyeb. bilitást. megfelelően növelni kell. Amennyiben nehezen io. az argonnál és a A CO2 és O2 aktív. Már kis A hegesztő ív egy igen hatékony. talomnál figyelembe kell venni az anyagtól tességét. javítva ezáltal a gesztésénél. Hővezető képesség: rünk – gyakran a varrat felületén jelenik meg. A védőgáz komponensként alkalmazott O2 erő- áram a munkadarabra szállítja. mint pl. a gáz. héliumnál az ionizáció közvetlenül megy végbe.04. tulajdonságainak ismerete. Az oxidáció eredménye – gázok legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze amelyet „salakként” vagy „szilikátként” is isme- hegesztéstechnológiai szempontból. ahol a hegesztett anyag szempontjából az függően jelentősen befolyásolják az ív jel. ill. Ezt a hatást főként a VARIGON® HeS és amely jórészt ionizált gázból és fémgőzből áll. azaz a munkadarab felé A hegesztéstechnológia esetében a védőgá. He vagy CO2-ről annak kismértékű felhasználásával az ívstabili- vetlenül érintkeznek a forró. és nem utolsó sorban az elérhető he. nizálható komponensekről. mint a H2 oxidokat a velük érintkező anyagokkal. ezáltal a varrat porozitás men. a hegesztési feszültséget a feladatnak tás jelentősen növelhető. pl. tani”) kell. korró- gesztési sebességet. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a hőbevitelt és emelve a hegesztési sebességet. Az olyan két. 9:41 Page 10 10 Összetett tulajdonságok – célirányos felhasználás A gázokban rejlő lehetőségek a követelményekkel együtt bővülnek. a hegfürdő mények szem előtt tartásával. függő karbonfelvétel kialakulását is (pl. Ez a bevitt többlet gázok százalékos részaránya. Az egy atomos nemesgázoknál. Ha a fröcskölés csökkentése a cél. Disszociációs és ionizációs energia: Kémiai reakciók és metallurgiai hatás: zok célirányos és eredményes felhasználásá. és porozitásmentes kötés támasztotta követel- tívan befolyásolja a varrat alakját. a szerke- mely reakcióban fontos szerepet játszanak elektromos energia azonban rekombinációs zeti acélok fogyóelektródás aktív védőgázas he- a gázok kémiai és metallurgiai hatásai is.vagy több atomos gázok.04. meg. Az ív hőjének egy részét a plazma-. Nagyobb CO2 tar- „gáztalanítását”. Különösen jól sebb oxidáló hatást fejt ki az azonos mennyi- érezhető ez a hatás a He-t és/vagy H2-t tartal.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. oxidáló gázok. zióálló acéloknál). . energia formájában leadódik. A jó hővezető képesség pozi. gas hőmérsékleteken nagyon gyorsan képeznek tékének”. a hevesebb oxidáció „pótlólagos”. aktív komponens nem előnyös. Összetett tulajdonságok – célirányos felhasználás. ben meggyullad az ív. megömlött van szó. de ugyan. ségű CO2-nél. de csakis a beolvadás zető képességűek. kek aktívgáz részaránya.

képest lényegesen jobban viszi át a hőt a fé- dülálló a hidrogén.000 6. 9:41 Page 11 Összetett tulajdonságok – célirányos felhasználás 11 A gázkomponensek disszociációs és ionizációs energiája A gázok hővezető képessége A különböző gázok eltérő hővezető képessége meghatározza az ív és az Az ívgyújtáshoz szükséges energia megoszlása alapanyag közötti hőátvitelt: a hélium és a hidrogén hővezető képessége kiemelkedő Ionizációs energia Disszociációs energia Argon (Ar) 15.12 Hővezető képesség [W/cmK] Hidrogén (H2) 4.6 H2 0. mények. Szuperausztenites anyagok és duplex ömlesztő hegesztésre alkalmas fémhez felhasz- acélok AWI hegesztése során a nitrogén pozitív nálhatók védőgázként. az alkalmazott gáz a Varigon® He 30 S ténő hegesztéskor a megnövekedett hővezető egyebek mellett a komponensek és a keverékek képesség és a nagyobb hőbevitel az argonnál minőségének minimális követelményeit is meg- lényegesen nagyobb hegesztési sebességet határozza.8 14.6 He Nitrogén (N2) 9. Az anyagokkal nem lép- egyes folyamatoktól függ. Ez a szabvány színképelemzése. Acélok fogyóelektródás ak. hogy a reakció leját. hogy az anyagtól és az semleges nemesgázai.000 [eV] Hőmérséklet [°C] A nitrogén a kémiai reakciók szempontjából pasz. elkerülve a különö. hogy az alapanyag mennyiben „fér össze” a hidrogénnel.8 0. ami annyit jelent. Ilyen ese- ható ki. Az argon és a hélium a védőgázas eljárások szív gáz. Hegesztési védőgázokra az MSZ EN ISO 14175 végbemenő folyamatok vizsgálatához: Alumínium fogyóelektródás impulzus ívű hegesztési folyamatának következő oxidációját. A speciális alapanyagok. A Varigon® H gázzal tör.5 0. tekben javasolt a Linde szakembereinek taná- gesztésekor porozitás képződést. míg ferrites csát kérni. elvárások is előfordulhatnak.16 Hélium (He) 24. Egyéb meghatározó tulajdonságok tív védőgázas hegesztésekor viszont káros a Relatív sűrűség: befolyásolja a gázvédelem nitrogén porozitás-növelő és ridegítő hatása.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.08 CO2 Széndioxid (CO2) 4.3 14. ennek köszönhetően minden szódik-e. Ez az előny főleg ausztenites mes anyag felületére korrózióálló acélok AWI és plazmahegesztésekor a Varigon® H gázokkal történő védelemkor és formáláskor érvényesíthető. Tisztasági fok és keverési pontosság Tudományos kutatómódszerek alkalmazása az ívben sen értékes és érzékeny anyag hő hatására be.04 O2 Oxigén (O2) 5. eljárások és tesz lehetővé.04.1 13.5 13. nek reakcióba.4 0. Sajnos ez a rendkívül pozitív tulaj. számú szabvány vonatkozik.000 4. acéloknál repedést eredményez.04.000 8.6 Ar 0 0 5 10 15 20 25 30 2. Alapvető tehát annak vizsgálata. tulajdonságaként említhető a VARIGON® N soro- zatú gázok ausztenites szövetszerkezet kialakulá- sát elősegítő hatása. A hidrogén ugyanis pl. technológiák során magasabb minőségi követel- donság nem minden fém hegesztésénél aknáz. pozíciófüggő hatékonyságát Hőátviteli koefficiens: a hélium az argonhoz Ívhegesztések redukáló komponenseként egye. alumínium he. Az ausztenit-ferrit arány „szabályozása” duplex acél Varigon® N gázas AWI-hegesztésekor .

„Competence Line” termékcsalád CORGON® 10 CORGON® 18 ® MISON 8 MISON® 18 ® CORGON S5 CORGON® S8 ® CORGON 5S4 CORGON® 13S4 Széndioxid (CO2 – ipari. több salakot adó porbélésű huzalok. akár oxigénről a le. szalage- len minőségi és nemes acélok. A porbeles huzalok a legkülönfélébb ötvö- tól. telmények figyelembevételével választható ki acélok. A növekvő gépesítettségi fok és az optimális folyamat. hogy a hegesztésük során az ív lé- nyegesen lágyabb. gázt. Kényszer- engedett magas víztartalma miatt védőgázként A DVS (Deutsche Verband für Schweisstechnik) helyzetű hegesztés során például a gyorsan der- sem önállóan. hegesztési szén. azaz annyit amennyi feltét. 9:41 Page 12 12 CORGON®: Szerkezeti acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése A legkedvezőtlenebb körülmények között is beválik. jobb beolvadást eredmé. részben szabadal. Corgon®18) messze a leggyakrabban al. A LIN. mint gáz (pl. 8 kg/h feletti leolvadási teljesítmény. az ötvözet.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. medő salak veszi át a „fürdőtámasz” szerepét . A korábban már említett MSZ EN 439 sz. továbbá az tebbé teszi a csökkentett CO2-vagy O2 arányú ke.04. Bizonyos feladatoknál előnyösek lehetnek a az élelmiszeriparban használt széndioxid a meg. FAST® koncepció ezen az igen termelékeny terü. lenül szükséges. Az egyedi köve- általában az ötvözetlen és alacsony ötvözésű hető legkevesebbet. ző rendszerrel készülhetnek. kisebb hőbevitel miatt a CO2 mennyiségének túl- alkalmazzák hegesztéshez. s ez néha hátrányosan hat a A fémportöltetű huzalokhoz a tömörhuzalos ságtól. 15 m/min reakciók is. nyeznek és a jobb résáthidaló képességnek kö- nyöket jelentenek. mind gazdasági szempontból verhetetlen elő. A szabvány által maximált víztar. védőgáz és a gáz- zeti acélok. CORGON®: Szerkezeti acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése. ugyanakkor nem kell gia por (töltet) függő. A Corgon® He sorozatú gázok nagyobb mörhuzalos elektródák esetén. ellátás. az anyagvastag. (Meg kell jegyeznünk. Magyarországon azonban ezt a gázt is gyakran tömörhuzalos elektródára vonatkoztatva. nyű fogyóelektródás aktív védőgázas hegesz. a hasonló leolvadási teljesítményt produkáló tö- kalmazott eljárás-változat. maztatott megoldásokat kínál. .2 mm átmérőjű gon®18 vagy CO2 gázt alkalmaznak. ipari széndioxid ugyan nem elégíti feletti huzalelőtolási sebesség. elektródák szempontjai szerint választunk védő- pesítettség fokától. A 20–40%-os hélium arány javítja az ív és a mun. az impulzus technika elterjedése egyre kedvel. mazható. hőbevitelt is jelent. ami természete- zásokhoz képest a kevertgázok mind minőségi.04. a hegeszthető finomszemcsés szerke. beolvadási mélység és a hegesztési teljesít. a cső. nál. 1. elmondható.vagy tandem hegesztéstől függetle- egyéb olyan ötvözött acélok. a Corgon® He keverékek kis költséggel sorolhatók az erősen ötvözött acélok közé. sem komponensként nem alkal. Az egyhuzalos-. A leolvadáshoz szükséges elektromos ener- nél a tömörhuzal és az argon-széndioxid kevert. általánosságban szemben támasztott követelményektől függ. 0909-1 számú „Merkblatt"-ja a nagyteljesítmé. az ívfajtától és a hegesztési kötéssel ként a hélium tartalmú keverékek igen sok he. Az optimális védőgáz kiválasztása leginkább A kevesebb aktívgáz azonban egyúttal kisebb a hegesztőanyag típusától. amelyek nem vertgázokat. nül. és nagysága kisebb. le. A por (töltet) összetételével befolyásolhatók az szabvány előírásait csak az ún. eredményesen alkalmazhatók. A „tiszta” CO2 alkalma. sen egyben kisebb hőbevitelt is jelenthet. a gé. hegesztési) „Performance Line” termékcsalád CORGON® 10He30 CORGON® 25He25 CORGON® S3He25 A szerkezeti acél gyűjtőfogalmába tartoznak gyen szó akár széndioxidról. kéthuzalos-. számolnunk az oxidáló komponensek ismert hát. Ezeknél a huzaloknál rendszerint Cor- talmat az ún.) A mottó a kevertgá. tést (MAG-HL) az alábbiak szerint definiálja: ömledékben végbemenő kémiai és metallurgiai dioxid elégíti ki. leten a gyakorlatban tesztelt. kussá válhat a beolvadási mélység. A probléma megoldása. kadarab közötti hőátvitelt. gesztési feladatnál jól alkalmazhatók. ívtípus. hegesztési sebességet. mény szempontjából.és kazánacélok. zott csökkentése nem javasolt. mint a hasonló tömör huzal- A szerkezeti acélok fogyóelektródás hegesztésé. hogy szönhetően csökken a kötéshibák veszélye. mert ezáltal kriti- zok aktív gáz arányának megválasztásánál. rányaival. lektródás. a munkavégzés pozíciójá. Az amúgy is ki. az anyag felületének állapotától.

mint ugyanolyan Magas (salakképződés) csökken csökken CO2 tartalom mellett lenne Porozitás veszély Növekvő CO2 arány mellett Növekvő CO2 arány mellett A legérzékenyebb Nagyon csekély csekélyebb csekélyebb Résáthidaló képesség Csökkenő CO2 arány mellett He arány növekedésével Jó Rossz javul javul Fröcskölés képződés Csökkenő CO2 arány mellett Csökkenő CO2 arány mellett Csekély fröcskölés A legerősebb kisebb kisebb fröcskölés Bemetsző hatás Csekély A legcsekélyebb A lemezvastagság Magas a varratkoronánál növekedésével nő Hőátadás. Szórt (permetes) ív. Kielégítő elkerülésének esélye kozitása veszélyt jelenthet Oxidációsfok Kevesebb CO2 tartalommal Kevesebb CO2 tartalommal Magasabb. 25% CO2) ményű ívtípusok is) . a lemezvastagság 10 mm Teljesen gépesített (hegesztőrobot) impulzus fogyóelektródás hegesztésnél (MAGp) állandó huzal. Több CO2-vel biztosabb Több CO2-vel biztosabb Kritikus lehet a hegfürdő Nagyon biztos helyzetű hegesztésnél kis viszkozitása miatt Összeolvadási hiba Jó He aránnyal javul Kielégítő. Rövidzárlatos ív. hőbevitel A CO2 arány emelkedésével A CO2 vagy He arány A legkisebb Nagy nő emelkedésével nő Különösen ajánlott Rövidzárlatos ív.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.és hegesztési sebesség során CORGON® 10 CORGON® 18 CORGON® S5 CORGON® 10He30 A védőgáz összetétel hatása különböző szempontok szerint fogyóelektródás hegesztésnél (MAG) A keverék típusa Ar + CO2 Ar + CO2 + He Ar + O2 CO2 „Performance Line” Kritériumok termékcsalád Beolvadás normál Jó Jó Kielégítő.04. 9:41 Page 13 CORGON®: Szerkezeti acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése 13 A gáz összetételének hatása a beolvadási profilra és a varrat felületi minőségére „T”-kötés sarokvarrata esetén. Szórt (permetes) ív.04. Rövidzárlatos ív ívtipusok Szórt (permetes) ív. Jó pozícióban vékony lemezeknél jó Beolvadás kényszer. Impulzus ív Impulzus ív Impulzus ív (Nagyteljesít- (max. hegfürdő kis visz.

Az ívtípust az anyagtól. Az anyagátvitel ívkombinációkkal dolgoznak. a rövid zárlatos ívhez vi- követelményektől függően kell kiválasztani. Az anyagátmenet nagy cseppekben. . vastagabb meg. munka szempontjából döntő jelentőséggel bír a védőgáz. hegesztési helyzettől ménytartományban. Tandem eljárásnál (MIGT/MAGT) Hosszú ív két huzallal történő hegesztésnél impulzus. 9:41 Page 14 14 A végődázas fogyóelektródás hegesztés ívtípusai A védőgázas fogyóelektródás hegesztés ívtípusai – azok hatása és alkalmazási területe Rövid zárlatos ív Átmeneti ív / hosszú ív A védőgázas fogyóelektródás ívhegesztésnél Rövid zárlatos ív Átmeneti ív különféle anyagátviteli módok valósíthatók Vékonylemezek. szelvényű anyagoknál argonbázisú kevertgázok anyagvastagságtól. Vastagabb anyagoknál széndioxid védőgáz alatt impulzus vagy permetes-impulzus nagyobb teljesítmények esetén. szonyítva azonban erősebb fröcskölés mellett A kiválasztott ívfajtával végzett optimális valósul meg. és a varrattal szemben támasztott fröcsköléssel kell számolni. gyök illetve kényszerhelyzetű Közepes teljesítmények esetében. A rövid zárlatos ív miatt mellett. részben rövidzárlattal. hegesztésekre alacsony leolvasztási teljesít.04. nagy cseppekben és erős fröcskölés mellett va- lósul meg.04.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.

hélium tartalmú. Különböző ívtípusok munkatartományai Ar/CO2-keverékekkel (sematikus) Hegesztési feszültség [V] RLB Instab. tes és fröcskölés szegény. sebességekhez. MIG.04. szabályozott anyagátvitel valósítható meg.04.LB KLB = rövid zárlatos ív ILB = impulzus ív ILB LB HL-S ÜLB = átmeneti ív SLB SLB = permetes ív LB ÜLB HL-K RLB = forgó ív HL-KLB = nagyteljesítményű rövid ív KLB HL-SLB = nagyteljesítményű permetes ív Instab.és MAG hegesztéshez sebesség esetén. argonbázisú kevertgázvédelem leolvasztási teljesítményekhez és hegesztési argonban gazdag védőgázban az átmeneti ív mellett.LB = nem stabil ív Huzalelôtolási sebesség [m/min] .LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. előnyösen alkalmazhatók helyett különösen ajánlott. 9:41 Page 15 A végődázas fogyóelektródás hegesztés ívtípusai 15 Impulzus ív Permetes ív Forgó ív Impulzus ív Permetes ív Forgó ív Általánosan minden teljesítménytartományban Nagy leolvasztási teljesítmények és hegesztési Nagyteljesítményű tartományok ívfajtái nagy alkalmazható. speciális argon keverékek alatt. nagyobb falvastagságokhoz. Az impulzus íves ívfajták által okozott hibák és instabilitások anyagátvitel a több mint 20–25%-os CO2 kiküszöbölhetők. Ezáltal a bizonyos a legkisebb fröcskölést okozza. rövidzárlatmen. Az anyagátvitel finomcseppes. A védőgáz összetétele befolyásolja az ív A többi anyagátviteli módhoz viszonyítva anyagátvitelét és stabilitását. tartalmú kevertgázok alatt nem lehetséges. Rövidzárlatmentes.

CRONIGON®: Erősen ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése. kövessük inkább a huzalgyártó védőgázra anyagoknál. Az utóbbi védőgázok esetében korrozióálló acélok. „Competence Line” termékcsalád CRONIGON® 2 CRONIGON® S1 CRONIGON® S3 MISON® 2 „Performance Line” termékcsalád CRONIGON® 2He20 CRONIGON® 2He50 Professzionális konyharendszerek MAG hegesztése Cronigon® 2He 50 gázzal (Forrás: Convotherm) Az ötvözetlen acélok fogyóelektródás aktív vé.04. hogy a kristályközi korrózióval végzett hegesztés – pl. Alkalmazásuk azonban a huzalok alkalmazásakor érvényesek. bon-felvételének ill. különösen az olyan nehezen folyó lunk. Az ilyen huzalokhoz több. ha tömör huzallal az erős oxidáció miatt nem károsodik. 9:41 Page 16 16 CRONIGON®: Erősen ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése A különleges anyagokhoz speciális gázt célszerű alkalmazni. hegesztési sebesség növekedése nélkül is elő- ban erősen salakképző porbeles huzalt haszná.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. mint amilyenek az erősen ötvözött vonatkozó tanácsait. leadásának tendenciáit. A fenti tanácsok tömör. Az ladhatja meg a 0. nyire MSZ EN 439-M21 védőgáz a javasolt. . A kristályközi korrózióval szembeni ellenállóság Alkalmazástechnikai tanácsok dőgázas (MAG) hegesztéséhez használt gázok tekintetében döntő fontosságú a hegesztőanyag Az ausztenites és ferrites korrózióálló acélok jól eltérnek a korrózióálló acélokhoz alkalmazott széntartalma.03%-ot. verékek CO2 tartalma méréseink alapján nem vözött anyagok hegesztésénél előnyös lehet az hogy a korrózióállóságot garantáló passzív réteg haladhatja meg 2. Cr-Ni-Mo-acélok vagy a nikkel alapú anyagok. Ez stabil ívet. hogy elkerülhető impulzus technika. lelőtolási sebességnél megkezdődik. „tiszta” argonban (AFI. mivel ebben az grafikon szemlélteti a különböző védőgázok kar. mivel ennél a keletkező salak lomnak köszönhetően döntően javul. mivel a hígfolyósság és nedvesítés a He-tarta- pl. ELC-acélok (extra low Az ötvözetlen acélokhoz képest a permetes ív ugyanis egyértelműen alacsonyabb az aktív gáz. széndioxidét. hélium tartalmuknak köszönhetően jobb hőbevi- esetben az ív igen nyugtalanul. a Corgon® 18. Erősen öt- aktív komponensek kis mértékével biztosítható. instabilan ég. vagy fémportöltésű nek további fokozását. szembeni érzékenység nem lép fel. Ilyen feltételek menetet nyújt az egész teljesítmény-tartomány- oxigén oxidációs képessége jóval meghaladja a mellett és a hegesztés szakszerű kivitelezésével ban. carbon) széntartalma a heganyagban sem ha. A nagyon alacsony széntartalmú hegeszthetők rövidzárlatos vagy permetes ívvel. Ez lentősen csökkentve ezáltal a beolvadási mély. az ún. tartománya már kb. főként. A semleges gázatmoszférában biztosítható. nyös lehet. gázoktól. je. telt és nagyobb ívhőmérsékletet biztosítanak. fröcskölésmentes anyagát- választáskor azonban figyelni kell arra.5%-t ahhoz. Ha azon. 20%-kal alacsonyabb huza- azaz az oxigén és/vagy széndioxid aránya. Védőgáz legyen a védőgázból a megengedhetetlenül végzik. A jobb oldali A „Performance Line” termékcsalád védőgázai eljárás) – szintén nem javasolt. hogy az magas karbonfelvétel (diffúzió). a karbonfelvételt. lehetővé teszi a technológia termelékenységé- séget is. A fent nevezett gázke. csökkenti az oxidációt ill.04.

014 0.016% mint amelyeket a „normál” ausztenites anyagok.065 nösen korrozív környezetben használjuk. 0. A huzalelektróda karbontartalma: 0.02 0.04.01 CORGON® S8 CRONIGON® S1 CRONIGON® 2 CORGON® 5S4 CORGON® 18 CO2 A védőgázok megfelelősége különböző szempontok szerint CRONIGON® 2 MISON® 2 CRONIGON® S1 CRONIGON® S3 CRONIGON® CRONIGON® 2He20 2He50 Oxidáció mértéke Jó Jó Jó Feltételes Nagyon jó Nagyon jó Nedvesítési tulajdonságok Jó Jó Jó Jó Nagyon jó Nagyon jó Hegesztési sebesség Jó Jó Feltételes Jó Nagyon jó Nagyon jó Áthegeszthetőség Jó Jó Jó Feltételes Jó Nagyon jó Fröcskölésmentesség Jó Jó Jó Nagyon jó Jó Jó Ívstabilitás Jó Jó Jó Nagyon jó Jó Jó Beolvadás Jó Jó Feltételes Jó Nagyon jó Nagyon jó . Az argon-oxigénes keverékeket 0. A na- 0. ezek a gázkeveré- kek feleslegesen rontják a korrózióállóság 0.04.04 0. 9:41 Page 17 CRONIGON®: Erősen ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védőgázas (MAG) hegesztése 17 Különböző védőgázok hatása a felületi oxidációra Impulzustechnológia (MAGp). 0.022 0. Sarokvarratok.016 0.016 0.026 0.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.05 mértékét. Karbonfelvétel-. Teljesen gépesített hegesztés CRONIGON® S1 CRONIGON® 2 CRONIGON® 2He50 Az ausztenites-ferrites szövetszerkezetű ún.4301. Anyagminőség: 1. és leadás különböző védőgázoknál duplex acélokhoz hasonló gázokat ajánlunk.07 nem célszerű alkalmazni.039 0. ha a duplex acélt külö.03 ELC-határ 0.06 gyobb oxidációs hatás miatt. %C hoz javasoltunk. PB pozíció: álló. Lemezvastagság: 8 mm.

egyenletes varratpikkely és csekély fröcs- kerül a hegesztési varratba. Az ilyen típusú felületének „elszennyeződéséből” adódóan kus MIG hegesztésének alkalmazási területe to. VARIGON®: Alumínium ötvözetek fogyóelektródás semleges védőgázas (MIG) hegesztése. technika lehetővé teszi az ív energiájának „cél. ezáltal magasabb hőmérsékletű. irányába. gázok alkalmazásának előnyei: jobb varratminő- kevesebb szennyeződés és nedvesség vább szélesedik a vékonyabb munkadarabok ség. mivel napjainkban már olyan áramforrások is be. pulzus és váltóáramú (AC) impulzus szerint. dőgáza a megfelelő minőségű (legalább az ún. ami nem csupán az ívben mutatkozik meg. kölés. A „Performance Line” termékcsalád gázait legin- kább akkor javasoljuk.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Varigon® He 15S gázzal (Forrás: BMW AG) Alumínium fogyóelektródás (MIG) Az ív tovább osztályozható egyenáramú (DC) im. ha a kötés minősége és a hegesztési teljesítmény vonatkozásában komo- lyabb. hogy kisebb szerezhetők. „Competence Line” termékcsalád Argon VARIGON® S MISON® Ar „Performance Line” termékcsalád VARIGON® He VARIGON® HeS MISON® He Maximális termelékenység: járműalkatrészek MIGp. Az alumínium fogyóelektródás védőgázas (MIG) hegesztését rövidzárlatos -. különleges elvárásaink vannak. 9:41 Page 18 18 VARIGON®: Alumínium ötvözetek fogyóelektródás semleges védőgázas (MIG) hegesztése Minőség.04. Az argonhoz csekély mennyi- A vastagabb huzalnál biztosabb az előtolás.6 [99. T45 vagy 4. Ennek az eljárásváltozatnak bilizálja (pl.variá. amelyek mindkét folyamat. Az eljárás további előnye a lényege.996%]) argon. szélesebb és mélyebb beolvadást adó ívet eredményeznek. ségű aktívgáz bekeverése az ívet jelentősen sta- és a leolvadó huzalmennyiség viszonylatában róda között. A váltóáramú (AC) impulzus gyakorlatilag minden ívtípushoz és pozícióhoz huzalelektróda használható. permetes.(impulzus) és MIG tandemhegesztése. alkalmassá teszik. zott elosztását” a munkadarab és a huzalelekt. és nagyobb átmérőjű ciót lehetővé teszik. hegesztésének leggyakrabban alkalmazott vé- vagy impulzus ívvel végezhetjük. Az impulzustechnika előnye. Varigon® S illetve Mison® Ar kisebb a szabad felület. keverékek alkalmazása során). sen jobb résáthidalás és a vastagabb huzalok könynyebb leolvasztása is. Jó tulajdonságai fröcsköléssel jár. A Vari- gon® He és Varigon® He S sorozat valamenynyi terméke tartalmaz héliumot. . ezáltal a huzal köszönhetően az alumínium ötvözetek klasszi.04.

gázzal megkönnyíti a „vastag” (8 mm) és a „vékony” Argon (jobb oldalt) mazott gáz: Varigon® He 15S. pl.5 mm-es rés a lemezek között. ratprofilt eredményez. mind pedig eredményez a Varigon® He S sorozat gázainál. csomópontok).04. A vastag falú munkadarabok előmelegítése tolás esetén alacsonyabb ívfeszültséget kell be- kisebb vagy elhagyható állítani. varratnak köszönhetően Védőgázmennyiség A hélium teljesítményfokozó hatása és az oxigén A hélium könnyebb a levegőnél. váltakozó áramú (MIG-AC) hegesztés. sebesség mellett szélesebb és más jellegű var- bok. hogy az argonhoz O2-t vagy A hélium tartalom növelése azonos ívhosszúság Jobb résáthidalás NO-t adagolnak azonos ívhosszúság és huzalelő. ebben az nyebben. Az impulzus (MIGp) ív iránystabilitása Varigon® He 30 S Ívstabilizálás hatása Varigon® S (bal oldalt) tagság: 1 mm. laposabb előnyt. Kisebb a „bemetszőhatás” és kedvezőbb az Ez mindenek előtt dinamikus terhelésnél jelent erővonalak alakulása. . köny. lemezvas.2 mm (3 mm) lemez közötti kötés kialakítását Előnyök Hasznos tanács a kis aktívgáz tartalmú gázok Alkalmazástechnikai tanácsok héliumot alkalmazásához tartalmazó védőgáz alkalmazása esetén Kisebb porozitásveszély Jobb beolvadás. „vastag-vékony” lemezek kötése. 9:41 Page 19 VARIGON®: Alumínium ötvözetek fogyóelektródás semleges védőgázas (MIG) hegesztése 19 A teljesítmény fokozás sokszor nem csupán nagyobb hegesztési sebességet jelent Példák a speciális gázokkal elérhető minőség javulásra Átlapolt kötés 1. Varratgeometria Az egyenletes hőbevitel és jobb iránystabili. a szélesebb.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. kötéshibák elkerülése Ívfeszültség Ívfeszültség Nagyobb hegesztési sebesség Függetlenül attól.04. a minimális védőgáz mennyiség beállításánál fi- gyelembe kell venni. Ezt a tulajdon- ívstabilizáló előnye szerencsés kombinációt ságot mind az átfolyás mérésénél. mellett nagyobb ívfeszültséget kíván. A megnövelt hélium tartalom azonos hegesztési tás miatt a különböző hővezetésű munkadara. Az argonnál megszokott öntött alkatrészek (pl. egyszerűbben hegeszthetők esetben a beolvadás kerekebb és mélyebb lesz. alkal. huzalelektróda: 1. „ujjszerű” beolvadás kevésbé jellemző.

donságok tovább erősíthetők. „hidegebb” kötés. sekor ezek esztétikai hibát eredményezhetnek. amelyen mind. minden ívtípushoz és minden pozícióban olvadáspontja alacsonyabb. vagy 4. mértékű aktív komponenst tartalmazó védőgáz- Kisebb elhúzódás zal. és vastagsága. Az igen kicsi gázzár- áramforrások is beszerezhetők. alapanyagtól illetve an- főként vékony (s<3. hoz. horganyzott) lemezeknél alkalmazzák. szilárdságára. Az ívforrasztás általános szembeni ellenállás miatt bevonatolt még az alapanyag. 9:41 Page 20 20 Az ívforrasztás védőgázai Egy kevésbé meleg. Ezáltal még inkább elke. Az ívforrasztás védőgázai.6). továbbá a hozaganyag ötvözet. leolvadása. de még a Croni- Jó résáthidalás gon® 2 is. mint az felhasználható.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. „hegeszthetőség” (forraszthatóság) javítható kis A varrat csaknem teljesen korrózióálló leégése és javul a résáthidalás is. (pl. ványoknak ugyan nincs negatív hatásuk a kötés Alacsonyabb hőbevitel két változat beállítható.04. Bevonatolt lemezek SG-CuSi3 forrasztásánál a Jóval kisebb fröcskölés rülhető a bevonat túlzott mértékű károsodása. leégése nak „célzott elosztását” a munkadarab és a Korrózióálló hozaganyag (rézbázisú) huzalelektróda között. Hátrányként a némi- számos előny felsorolható. stabilizálja az ívet és csökkenti a poro- zitásképződés veszélyét. A váltóáramú (AC) im. T45. .0 mm) és korrózióval a védőgázon kívül nagymértékben befolyásolja nak felületi állapotától. Különösen a Cronigon® S1. a lemez bevonatának típusa védőgáza a megfelelő minőségű argon (az ún. mivel ez a gáz minden forrasztás- Mivel a hozaganyagként használt ötvözet típusa. A kötésminőséget mazott forraszanyagtól. A védőgáz hatásának eredménye függ az alkal- (MSG forrasztás) mint egy alternatív eljárást. a fogyóelektródás aktív Az ívforrasztás kivitelezhető rövid és impulzus tív ívgyújtási tulajdonságai és az alacsony hőve- védőgázas (MAG) hegesztéssel összevetve ívvel.04. Ezt meggyőzően igazolják pozi- alapanyagé. Az argonhoz képest jobb a nedvesítés. mivel napjainkban már olyan hajlamot kell megemlíteni. „Competence Line” termékcsalád Argon CRONIGON® S1 CRONIGON® 2 „Performance Line” termékcsalád VARIGON® He VARIGON® HeS Hidraulikus munkahenger elemek ívforrasztása CuAl8Ni2 hozaganyaggal és Varigon® He50 gázzal (Forrás: HAWE Hydraulik) A fogyóelektródás védőgázas ívforrasztást A védőgáz kiválasztásával a fenti pozitív tulaj. de a varrat esetleges leköszörülé- A bevonat réteg (pl: horgany) kisebb mértékű pulzus technika lehetővé teszi az ív energiájá. és a növelt hőbevitel na- gyobb forrasztási sebességet tesz lehetővé. Az impulzus ív tovább osztályozható zetés miatti kis hőbevitel. egyenáramú (DC) impulzus és váltóáramú (AC) leg nyugtalanabb ívet és a porozitásra való impulzus szerint.

továbbá az 1. acél .460 1. Tekintettel arra. 1. CuSi3 hozaganyaggal. 1.200 sen alkalmazhatók a „Performance Line” termék- ca. 1. vagy 200 a Varigon® He/ Varigon® HeS termékek jöhetnek Szerkezeti acél Korrózióálló Alumínium Cink szóba.450 ca. 660 Az ívforrasztás AWI (WIG) vagy plazmaívű (WP) 600 eljárásváltozata is létezik.04. 1. 1. itt csupán a megfelelő minőségű semleges argon. 907 a fentiekben felsorolt előnyök még jobban érvé- 800 nyesülnek.600 sítési jellemzőket eredményeznek.és nedve.450 °C 3 G3Si1 elérhető nagyobb forrasztási sebesség miatt. 9:41 Page 21 Az ívforrasztás védőgázai 21 A folyamat-stabilitás. varratminőség és a nedvesítés javítása Horganyzott finomlemezek impulzus ívforrasztása robottal. A korrózióálló acélok ívforrasztásánál is előnyö.000 ca. Az alacsony olvadáspontú rézbázisú forraszanyag csekély hőbevitelt és a horganyzott lemezek- tozni kell a védőgáz aktív komponenseinek nél ezáltal egyidejűleg kevesebb cink-gőz képződést eredményez menynyiségét.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011.04. [°C] A huzalelektróda A Varigon® He és Varigon® HeS sorozat termékei olvadáspontja jobb varratminőséget. Cronigon® S1 védőgázzal Argon CRONIGON® S1 CuAl ötvözetekkel történő forrasztáskor korlá. 1. A semleges hélium hozzákeve. kitűnő folyási.400 a fajlagos hőbevitelt csökkentik. 960 °C 3 CuSi3 ganygőz felszállására nem kell számítani. Olvadáspont Forráspont rése azonban itt is javíthatja az eredményt. hogy 420 a volfrám-elektróda nem engedi meg a nagy ak. Mivel itt az ívet zavaró hor. 400 tívgáz tartalmú gázok alkalmazását.035 °C 3 CuAI8 család védőgázai.

a Varigon® He gázkeverékek ter- ég. VARIGON®: Volfrám elektródás védőgázas ívhegesztés (AWI). 4. Az áramfajta. mivel erősen növelhetik a poro- zitást és elridegedést. a polaritás takozó áramú AWI hegesztésénél érhetünk el je- és a védőgáz kiválasztása az alapanyagnak A Varigon® H sorozat termékei főként az auszte. Sokoldalúsága miatt a megfelelő les palettáját kínálja az olyan speciális gázoknak. megfelelően történik. gént is tartalmaznak. Varigon® N sorozat termékeit. szuperausztenites és nélküle is. A „Performace Line” termékcsalád szé- védeni. 9:41 Page 22 22 VARIGON®: Volfrám elektródás védőgázas ívhegesztés (AWI) Megfelel a legszigorúbb minőségi elvárásoknak is. Különösen alumínium ötvözetek vál- fémnél használható. A nitrogén erős gyobb hegesztési sebesség érhető el.5%-nál Ezek a gázok a vegyipar számára fontos. „Competence Line” termékcsalád Argon MISON® Ar VARIGON® S VARIGON® N „Performance Line” termékcsalád VARIGON® H VARIGON® He VARIGON® HeS MISON® He VARIGON® N2H1 VARIGON® N2He20 AWI eljárás a légi. Az eljárás szönhetően lényegesen fokozhatják a termelé. anyagok AWI hegesztéséhez fejlesztették ki a vitelt. Figyelembe kell venni. A gáz hidrogén tartalma megnöveli a hőát. lentős javulást az említett gázok használatával. de kézi he.04. Az AWI hegesztés nites korrózióálló acélok valamint néhány nikkel egyaránt végezhető hegesztőanyaggal bázisú ötvözet AWI hegesztése esetén javasol. hélium tartalmuknak kö. . a kontrollálandó hő és a hígfolyós mazható duplex acélokhoz. így mélyebb a beolvadás és/vagy na. 15%. Speciális duplex acélok ill.04. zaganyag nélküli AWI hegesztésénél előnyös.6 vagy jobb) amelyek hidrogén ill. a héliumon kívül még igen kis mennyiségű oxi- a leggyakrabban felhasznált gáz. hogy a Va- zok rendszerint csak gépesített hegesztéshez rigon® N2 H1 hidrogén tartalma miatt nem alkal- ajánlhatók. A Varigon® He 30 S és Varigon® S az argonon ill. Az ennél több hidrogént tartalmazó gá. használhatók. mékei alumínium ötvözetek. mind a hegfürdőt semleges védőgázzal kell tetében. Semmiképpen ne használjuk a hidrogén tartalmú gázokat alumínium ötvözetek vagy hidrogén-érzékeny acélok (ferrites acélok) hegesztéséhez. gesztésnél gyakorlatilag nem célszerű 6. ötvözött anyagok „ferrit-szegény hegesztéseinél” mazni. minőségű argon (T45. A ausztenitképző hatása főleg a duplex acélok ho- hidrogén mennyisége max. acélok vagy porozi- érdekében mind az elektródát. erősen nagyobb hidrogén tartalmú keveréket alkal. stabilitását. tak. ömledék miatt.és űrutazások legszigorúbb igényeihez is Az AWI hegesztés során az ív az alapanyag és Alkalmazástechnikai tanácsok Mivel a hélium az argonhoz hasonlóan szintén egy le nem olvadó volfrámelektróda között A hidrogén és/vagy hélium tartalmú gázok az semleges gáz. tás érzékeny anyagok esetén is alkalmazhatók. ami tovább javítja az ív minden ömlesztő-hegesztésre alkalmas kenységet.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Az oxidációval szembeni védelem AWI hegesztésnél különösen előnyös hatást fej. tenek ki az ívben a hőelosztás és hőátvitel tekin.

VARIGON® S VARIGON® H6. Argon.8 VARIGON® S VARIGON® He30S Alumínium és az alumínium ötvözetei Jobb ívstabilitás.04. a minimálisan szükséges alkalmas fém tisztaság speciálisan reakcióképes anyagoknál 4. teljesítmény növelés H2 hozzákeveréssel . vs = 18 cm/min „Competence Line” „Performance Line” Anyag Jellemzők Argon Minden ömlesztő-hegesztésre Univerzálisan használható. VARIGON® N3 teljesítmény növelés a He hozzákeveréssel VARIGON® N2 VARIGON® N2H1 Szuperausztenites acélok Ferrit-fázis kialakulásának csökkentése speciális elvárások- VARIGON® N3 nál.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Argon AWI (váltakozó áram). vs = 13 cm/min AWI (egyenáram).4301 anyagszámú korrózióálló acél kézi hegesztése.04. biztosabb ívgyújtás MISON® Ar MISON® He30 váltakozóáramú hegesztésnél VARIGON® He15 Alumínium és az alumínium ötvözetei Nagyobb hőbevitel a hélium tartalom miatt VARIGON® He30 Réz és a réz ötvözetei Mélyebb beolvadás VARIGON® He50 Nagyobb hegesztési sebesség VARIGON® He70 VARIGON® He90 Alumínium és az alumínium ötvözetei AWI egyenáramú hegesztés negatív pólusú elektródával Hélium (egyenes polaritás) VARIGON® H2 Ausztenites korrózióálló acélok. védőgáznak köszönhetően alumínium hegesztésénél 1. lemezvastagság 4 mm Gépi pisztolyvezetéssel készült hernyóvarrat oxidmentes felületen AWI (egyenáram). A H2 hozzákeverés miatt forróbb az ív VARIGON® H6 Nikkel bázisú anyagok Jobb beolvadás VARIGON® H10 Nagyobb hegesztési sebesség VARIGON® H15 Fényesebb varrat a redukáló hatás miatt VARIGON® N2 VARIGON® N2He20 Duplex és szuper duplex acélok Az ausztenit-ferrit arány szabályozása a heganyagban. 9:41 Page 23 VARIGON®: Volfrám elektródás védőgázas ívhegesztés (AWI) 23 Nagyobb hegesztési sebesség és biztosabb beolvadás a Varigon® H6 Az ívstabilizáció hatása Varigon® S védőgáz alkalmazása során. AWI (váltakozó áram).

5 mm). Légi.és űrutazás eszközeinek gyártása nekelőtt a hegesztési teljesítmény növelése mi. A Varigon® H gázok erősen ötvözött. Tartálygyártás att célszerű használni. a Varigon® HeS gázok pedig az alumínium hegesztése során bizonyulnak opti- mális választásnak. korró- zióálló acélok. Gyakorlatilag minden Élelmiszeripari berendezések gyártása anyaghoz alkalmazható a Varigon® He gázsoro. A védőgáz kiválasztása az AWI Ni. Az eljárási módtól és a teljesítmény tartomány- tól függően a plazmahegesztés az alábbi alkate- góriák szerint osztályozható: mikroplazma-he- gesztés (0. Plazmagázként általában argont hasz.04. emiatt a plazmaégőt védőgáz. minden CuNi ötvözetei. t = 0. Gyakorlati alkalmazási példák Vegyipari készülékek gyártása A „Performance Line” család védőgázait minde. A koncentráltabb alkalmazható. Titán és ötvözetei nagyobb teljesítmény sűrűség érhető el.5 – 10 [12] mm) és az ún. nálnak.04. 9:41 Page 24 24 VARIGON®: Plazmahegesztés Koncentrált ív = nagyobb teljesítmény sűrűség. . ritkább esetben speciális anyagoknál a (az ömledék nagyobb viszkozitása érdekében Az elektróda ebben az esetben az égő 2% hidrogén tartalmú argon bázisú kevertgáz is a „kulcslyuk-technikát” célszerű alkalmazni) belsejében helyezkedik el. Erősen ötvözött acélok: CrNi és CrNiMo mindenképpen vízhűtéssel kell ellátni. ugyanakkor például Alumínium és ötvözetei a Varigon® S kevertgáz alumínium hegesztése során nagyobb ívstabilizációt biztosít. réz anyaghoz alkalmazható gáz. Autógyártás zat. „kulcslyuk-tech- nika” plazmahegesztése (60 A-tól. „Competence Line” termékcsalád Argon „Performance Line” termékcsalád VARIGON® H VARIGON® He Plazmahegesztett spirálvarratos alumínium cső (Forrás: Linde Engineering) A plazmahegesztés (WP-hegesztés) A plazmahegesztéshez egyidejűleg két gáz Plazmahegesztéshez alkalmazott anyagok az AWI-hegesztéshez képest koncentráltabb szükséges. Az argon egy univerzális. vastag lemezek plazma-hegesztése (50–350 A. lóan történik.05–2. mégpedig a belső plazmagáz és a Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok ívet eredményez.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. VARIGON®: Plazmahegesztés. Ni-bázisú ötvözetek ív miatt az AWI hegesztéshez képest jóval hegesztésnél tárgyalt szempontokhoz hason. t> 2 mm).1–50 A. t = 2.

diódalézer. Védőgázok lézer.04. a Corgon® S3 He 25 gázt. a könnyűfémek határozzák meg. gáz/lézersugár kölcsönhatására is ügyelni kell. horgany- zott acélok lézerhegesztéséhez. gesztésekhez valamennyi lézertípus esetében A résáthidalás miatt és metallurgiai okokból elengedhetetlenül szükséges a védőgáz haszná- azonban szükség lehet hozaganyag lata. a CO2-lézereknél még a védő- és a hőre lágyuló műanyagok is.04. Az ún. stb. . Mindkét részfolyamat egyidejűleg működik a hegesztés során. Míg a szilárdtest lézereknél a védőgáz kivá- alkalmazására.és lézerhibrid hegesztéshez. Esze- rint gyengén ötvözött anyagokhoz ajánljuk pl. esztétikus hegesztési varrat kialakítása érhető el. az AWI vagy a plaz- mahegesztés. Példaként említhető a LASGON® C1 kevertgáz al- kalmazása alacsony ötvöző tartalmú ill.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. A jó minőségű he- lézerhegesztéseket hozaganyag nélkül végzik. a fogyóelektródás. 9:41 Page 25 Védőgázok lézer.). A leggyakoribb (ND:YAG-. A fentiek értelmében a CO2-lézerekhez héliumot vagy hélium tartalmú kevertgázokat javasolunk. A védőgáz kiválasz- tást a legnagyobb mértékben a technológiához és a hegesztendő anyaghoz kell igazítani. lézerhibrid hegesztés a lézerhegesztés kombinációja egy más ívhegesztési eljárással. mint pl. mellyel egy jó minőségű. Ezzel az eljárással lasztását főleg az anyagspecifikus szempontok hegeszthetők az acélok.és lézrehibrid hegesztéshez 25 Amikor a pontosság gyorsasággal párosul. A szilárdtest lézerekhez az argon és a LASGON® kevertgázok használhatók. Lézerhegesztés (Forrás: Trumpf GmbH + Co) A lézerhegesztés nagy hegesztési sebességet Lézerhegesztéshez különböző lézertípusokat biztosít kisebb elhúzódás és koncetrált használunk: CO2-lézert vagy szilárdtest lézert hőbevitel mellett.

Az ausztenites. akciókészség szempontjából passzív vagy zavarja a varrat megfelelő gyökoldali het csak – az ilyen öblítés során csak annyi vé. A gyökvédő gáz tart.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. argon vagy nitrogén bázisú. ameddig a maradék oxigén tartalom egy bi. Ezek az oxidok tandó levegőt – azzal kismértékben keveredve – Semleges. A futtatási színek lényegesen vezetési helyének megválasztása során különö. enyhén redukáló gázoknak tekinthetők kialakulását.04. mint amilyen pl. a titán. valamint az erős oxidáció esetben – ami persze pusztán teoretikus eset le. titán. Az oxidáció Az ún. vagy a gázokkal szemben fokozottan az öblítéshez szükséges mennyiség sokszorosát érzékeny anyagokat. rendszerint argonnal öblítik. vagy a Varigon® H sorozat termékeivel. A gáz be. pl. Az ehhez rab anyaga határozza meg. pl. Egyes munkadarabok optimális dőgáz használódik el. argon vagy nitrogén jelennek meg (korrózióálló acélok. Formálógázok. ugyanakkor nem használha- ilyenkor távol tartjuk a légköri oxigént. Az öblítés annyi ideig tók minden anyaghoz. gázai használhatók erős felületi oxidációra. kiszorító öblítésnél a védőgáz az eltávolí. Ideális hidrogén tartalmú kevertgázok. kiválasztását elsősorban az öblítendő munkada- zonyos alsó határérték alá nem esik. (4. amennyi az átöblítendő korrózióállóságának biztosíthatósága miatt mennyiségnek megfelel.6 minőségtől) anyagok). tartályoknál alkalmazható előnyösen. pl. A hidrogén-érzékeny igényelt védőgáz mennyisége szükségszerűen acélokat. a formálógázzal. 9:41 Page 26 26 Formálógázok A munka legyen kifogástalan. nagyobb ból passzív gázok. „Competence Line” termékcsalád Argon VARIGON® N Nitrogén „Performance Line” termékcsalád Formálógáz 95/5 – 70/30 VARIGON® H Hegesztés gyökoldali formálógázas védelemmel Magas hőmérsékleten a levegő oxigénjének Erre a célra két módszert is választhatunk Gyökvédelemhez a következő két gázcsoport hatására a legtöbb fémes anyag hajlamos az Az ún. melyek a re- korrózióállóságát. . Ez az eljárási elv pl. kor- rózióálló acélokat hidrogén tartalmú gyökvédő gázokkal is öblíthetjük. befolyásolják az ilyen anyagok sen ügyelni kell a védőgáz sűrűségére. vagy reakciókészség szempontjá- többnyire a futtatási színek formájában maga előtt tolja. teszi ki. eltávolítandó levegővel. „ritkító vagy hígító” öblítésnél a védőgáz lentenek a futtatási színek kialakulásának elke- és a futtatási színek elkerülése érdekében egyenletesen eloszlik a térben és elkeveredik az rülésével szemben. A hidrogén tartalmú gyökvédő gázok a hidrogén sok esetben szükséges a gyökoldalt az redukáló hatása miatt nagyobb biztonságot je- oxigénnel szemben védeni. Semleges.04.

220 °C-ra. hogy F csoport (N2 ill.04. AWI hegesztés- sel készült varrat 0.3 Ar-keverékek 1. Titán-stabilizált korróziálló acéloknál a nitrogén rendelkező gyökvédőgáz alkalmazásakor a A szükséges elő-öblítési idő a munkadarab geo. 9:41 Page 27 Formálógázok 27 A gyökvédő gázok relatív sűrűsége 1. Biztonságtechnikai okokból A futtatási színek biztosabb elkerülése érdeké. javasoljuk a 10%-os hidrogén tartalommal ben be kell tartani bizonyos elő-öblítési időket. tartalmú gázok jelentős sárgulást okozhatnak lefáklyázást.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Kisebb térfogatú számítva.9 0. mert ellenkező esetben új a levegővel vagy az oxigénnel keveredve R csoport (Ar-H2-keverékek) futtatási színek képződhetnek. hogy a fulladásveszély rosa. amíg az alkatrész hőmérséklete le A 4% feletti hidrogén tartalmú gyökvédő gázok ISO 14175 szabvány szabályozza. metriájától és az áramló gáz mennyiségétől függ. AWI hegesztéssel 4 8 12 16 20 24 készült varrat H2 tartalom [%] Alkalmazási tanácsok Az öblítést a hegesztést követően célszerű addig Tanácsok A gyökvédelemhez használt gázokat az MSZ EN fenntartani. tása szempontjából. oxigén csökkenésre is. a betáplálás helyétől a hegesztés helyéig előnyösen alkalmazható a korrózióállóság javí. Gyökvédőgázok a különböző anyagokhoz Védőgáz Anyag Argon Minden ömlesztő-hegesztésre alkalmas fémes anyag VARIGON® H sorozat Ar-H2-keverékek Ausztenites korrózióálló acélok Formálógáz N2-H2-keverékek Ausztenites korrózióálló acélok (nem titánnal stabilizált anyagoknál) Ötvözetlen acélok (nem nagyszilárdságú finomszemcsés acélok!) VARIGON® N sorozat Ar-N2-keverékek Ausztenites korrózióálló acélok (nem titánnal stabilizált anyagoknál) N2 Duplex és szuper duplex acélok .2 1. a varratgyökön a titán-nitrid képződése miatt. megakadályozzuk az ilyen gázkeverékek zésénél öblítést kell alkalmazni.5–3 szo.6 Formálógázzal kialakított gyökoldal. N2-H2-keverékek) munka céljából hozzáférni.04. radék-oxigén mennyiséget mérő műszer alkal- mazása is. Ar-He-keverékek) höz a hegesztés után már nem lehet az utó. robbanóképes keveréket alkothatnak. A csőátmérőtől függően a javasolt át. helyiségekben gondolni kell az esetleges folyási mennyiség 5–12 l/min. Ajánlott egy ma. nem hűl kb.4 1.0 Levegő Formálógáz nélkül kialakított gyökoldal.1 1. Ha a varratgyök.8 0. már az alkatrész fű. tartalmú gyökvédő gázok ill. keletkezését. I csoport (Ar ill. zárt alkatrészek formálásakor csővezetékeknél a cső térfogatának 2. kiküszöbölhető legyen. A szükséges védőgázmennyiség irányértéke pl. a tiszta nitrogén biztosítani kell. Duplex és szuper duplex acéloknál a nitrogén Nagyobb. A felhasználás során ügyelni kell arra.7 N2-keverékek 0.

a tantált és a cirkóniumot ún. reaktív A nikkel alapú anyagoknál a megfelelő védőgáz Általában olyan anyagokat sorolunk ebbe a anyagként tartjuk számon. gyártó céggel. N2 és H2-vel. tantál vissza. de ide tartoznak a különlegesen Ez az elridegedés hőkezelés útján sem fordítható eltérőek lehetnek. mennyiségű atmoszferikus gázfelvétel is vezet. és ezáltal a metallurgiai tulajdonságok és azaz. A hő hatás során az oxigén erős felületi megfelelően kell kiválasztani a gázokat is. hiszen igen könnyen kiválasztása igen erősen függ a hegesztendő öt- csoportba. szerkezeti acél növekedésével különösen fokozódik. reagálnak O2. nyabban a hegesztéshez helyesen megválasz- tott védőgázzal érhetjük el.04. Ennek a sokoldalúságnak gázérzékeny anyagok úgymint a titán. a vözetek – a metallurgiai szempontok miatt indo- Varigon® He 30.04. 9:41 Page 28 28 Különleges anyagok védőgázai Mindennapos megoldások nem mindennapi anyagokhoz.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Egyéb. pl. Ta. soljuk. például a nikkel alapú anyagok. hogy egyedi esetekben vegyék fel a kap- solja ezen anyagok korrózióállóságát. gon-hidrogén keverékekkel. „Competence Line” termékcsalád Argon VARIGON® N „Performance Line” termékcsalád VARIGON® He VARIGON® HeS CRONIGON® Ni10 CRONIGON® Ni20 CRONIGON® Ni30 Impulzusív Cronigon® Ni 30 gáznál Az ún.998%). Java- vagy a cirkónium is. ami természetesen befolyá. Ezzel szem- ság ez esetben legalább 4. amelyek az alkalmazási te- vagy korrózióálló acél körén kívül esnek. Az elvárt minimális tiszta. amelyek a „megszokott” anyagok. pl. amelyhez többnyire tiszta argont alkal. Már kisebb vözet beszerezhető. rület. A titánt. kolt a nitrogén védőgázas keverék. réz és het a hegesztési varrat teljes elridegedéséhez. alumínium. AWI hegesztés Számos nikkel ötvözet igen jól hegeszthető ar- A leggyakrabban alkalmazott eljárás az AWI-he. A piacon rendkívül sok nikkel öt- úgymint pl. . melegrepedésre érzékenyebb anya- maznak védőgázként. gok számára tiszta argont javaslunk. a hegesztési alkalmasság tekintetében nagyon magnézium.8 (99. anyagnál – ilyenek a magas nikkel tartalmú öt- ményezhetnek a semleges He-keverékek pl. Különleges anyagok védőgázai. Az ilyen csolatot a Linde szakembereivel vagy az anyagot nagy értékű anyagok megóvását leghatéko. különleges anyagok csoportja nem Gázérzékeny anyagok: Ti. oxidációt is okoz. Varigon® H2-vel. pl. ami a hőmérséklet vözet típusától. Zr Nikkel bázisú anyagok határolható el élesen az egyéb anyagoktól. gesztés. Varigon® N2 alkalmazása. ben néhány a magas hőmérsékletet is jól tűrő Nagyobb falvastagságnál jobb beolvadást ered.

tiszta héliummal képzelhető el. Varigon® He 90. szély csökkentése miatt előnyös a Varigon® He a széntartalom megváltoztatná a heganyag ösz. gáz használatával kiküszöbölhető. ráadásul az anyag korrózióállóságát is jó. Fogyóelektródás semleges gázas hegesztésnél a gesztésének védőgáza a Cronigon® Ni 30. mind tési eljáráshoz felhasználható. Az AWI egyenáramú fordított polaritású tott gázkeverék sorozat jellegzetessége a szén. vagy jobb hígfolyósságot és varratminőséget eredmé. A Varigon® He keve- rékek alkalmazása ennél az eljárásnál is csök- kenti a porozitás képződést. hogy pedig a fogyóelektródás eljárásnál előnyös. A Varigon® hegesztést leszámítva az argon minden hegesz- dioxid mennyisége. Ez utóbbi komponensnek kö. hid. A kis magnézium nagy elektromos ellenállása és az mennyiségű CO2 mellett ez a gáz héliumot és nit. att korlátozódik a huzalban az átvihető energia- szönhetően jelentősen csökken a hegesztés so.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. A hegesztési hő gyors elvezetésének kom.Butting GmbH) Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés Réz anyagok Magnézium anyagok Speciálisan a nikkel alapú anyagok fogyó. anélkül. Az igen csekély CO2 tartalom He 30 ill. A porozitásve- jelentős ívstabilitást eredményez. 9:41 Page 29 Különleges anyagok védőgázai 29 Speciális cső készítése hőkezelő kemencéhez Nicrofer® 6025HT alapanyagból 602CA hegesztőanyaggal Cronigon® Ni30 védőgázzal. téshez szükséges hőmennyiség. hélium és ezek keverékei lát- nigon® Ni sorozat termékeit. Ez a hátrány hélium tartalmú védő- rán a melegrepedés veszélye. A szabadalmazta.04. A magnézium ötvözetek védelmét semleges gá- elektródás hegesztéséhez fejlesztettük ki a Cro. talmú védőgázzal. hélium tartalmú gázok alkalmazása. vagy csök. fordított polari- A Cronigon® Ni10 és a Cronigon® Ni20 ezenkívül rogén betegség veszélye miatt a H2 tartalmú tású hegesztése csak nagyon magas hélium tar- még hidrogént és héliumot is tartalmaz. nem áll rendelkezésre az eredményes hegesz- tékonyan befolyásolja. máskülönben nyez. A rézötvöze- tek hegesztésénél esetlegesen fellépő ún. Nagy hőszilárdságot biztosító 602CA ötvözet he. pl. tehát argon. ami védőgázok nem alkalmazhatók. A fogyó- elektródás hegesztés a klasszikus impulzus és rövidzárlatos technológiák mellett legújabban speciális impulzus formákkal vagy szabályozott rövid ívvel is kivitelezhető. A magnézium AWI egyenáramú. kenthető az előmelegítés mértéke. . szetételét. mert alkalmazásukkal elhagyható. (Forrás: H. penzálására ezeknél az anyagoknál ajánlott a hatják el. zető. A réz és ennek legtöbb ötvözete igen jó hőve. ezzel összefüggésben felmelegedő huzalvég mi- rogént tartalmaz. keverékek használata. a Varigon® He 50 mind az AWI. mennyiség. zok.04.

tően – számíthat ránk. a töltet mennyisé- a gáztípustól függ. ge a gáztípustól függ.000 l 10 2. Bármilyen gázellátást.1–11.0–4.8 * A töltet gázhalmazállapotú.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. akár karbantartást.4 20 4. kényelmesen és és a kiterjedt ellátási hálózat maximális vevő számára testre szabott megoldásokat. kérdést illetően készséggel állnak rendelkezé- zatunk.04. Acélpalackok Palackkötegek (bündelek) Álló tartályok Térfogat Töltet* Töltet* m3 106. a töltetmennyiség * A töltet gázhalmazállapotú.1–2. javítást vagy biztonságtechnikai 75 000 literes tartályról. 9:41 Page 30 30 Gazdaságos gázellátás Gazdaságos gázellátás. termelő helyeink és széles termékpalet.04. A fent felsoroltakon túlmenően a Linde a biztos.8–141. A tervezést és kivitelezést ebben az eset- ben is az Ön speciális elvárásaihoz igazítjuk. Országos lerakati háló. gyorsan kíván információhoz jutni a gázokat ille- szállítási biztonságot nyújtanak. tánk révén garantált vevőink számára a gyors ki- szolgálás és a nagy szállítási biztonság. gazdaságos és a hegesztési feladathoz mért köz- ponti gázellátási rendszer kialakítását is bizto- sítja. A Linde minden Amennyiben Ön biztos kézből. sére az alkalmazástechnika munkatársai. A legmodernebb termelő berendezések. . de Alkalmazástechnika a rendszeres minőségi ellenőrzések egyúttal igen gazdaságosak is. Ellátási módszereink nem csupán sokrétűek.7 50 9. nál: legyen szó akár 10 literes palackról.6 töltet Liter m3 600–75. s ezen felül gazdaságos ellátási koncepciót kí.

A elérhető) Központi gázellátás beépített kétfokozatú nyomáscsökkentő csaknem Schutzgasschweißen (Einfluss von Schutzgasen LaserlineTM Gázok. A LIPO. Eszerint a Shielding Gases Alumíniumötvözetek MIG hegesztése biztonságtechnika betartásával kapcsolatos felelős. a létező legjobb éghető gáz az auto- sével és beüzemelésével járó nehézségektől. Acetilén. ety of Steel Grades 04/99 (német nyelven is el. 9:41 Page 31 Információk és szolgáltatások a Lindétől 31 Információk és szolgáltatások a Lindétől.. Leistung durch Innovation und Kompetenz. biztonsági adatlapok védőgáz palackokhoz kifejlesztett lefejtési rendszer. (német nyelven is elérhető) elérhető a www. és Laserstrahlschweißen az ugyancsak 2002. Schrumpfungen und Spannungen beim Schwei. a lézertechnikában révén Ön mentesül a nyomáscsökkentő beszerzé. A védőgázas hegesztés munkavédelmi előírásai meltetők számára is újraszabályozta a korábbi biz. richten (Teil 1/ Teil 2) Acetilénlángos forrasztás tonságtechnikai előírásokat. A LISY®tec auf Schweißverhalten und Korrosionsbestandig. Flame Preheating int he Welding Factory 41/01 biztonsági útmutatók zésekor. MAG hegesztés a gépjármű javításban biztonságtechnikai szerviz tion Gases WIG hegesztés biztonságtechnikai termékek Customer Info/ LASGON® C1 Corgon® Plus . Shielding gases for welding and root shielding of nyelmesen megfogható.. Linde Schweißschutzgase Gyökvédelem (Formálás) PROTECT® komplett biztonságtechnikai program.. acetilén.04. serem Wirkungsgrad Szerkezeti acélok aktív védőgázas hegesztése natkozásában iránymutató: Corgon® 10 Korrózióálló acélok MAG-hegesztése biztonságtechnikai képzések Welding Process Gases/ GMAW and GTAW Selec. ellátás és tanácsadás konstans munkanyomást tesz lehetővé. évből származó nyomássza. Az ergonómiai szempontok figyelembevé. CRONIGON® CrNi acélokhoz ban 2002-ben kiadott üzembiztonsági rendelet.04. fen) gén technikában Current process variants of MAG high-perfor- LIPROTECT® – az Ön biztonsága érdekében mance welding (német nyelven is elérhető) Munkaeszközök A gázokkal végzett munka biztonságossága – a tör. LISY®tec Információs anyagok Adatlapok A LISY®tec olyan oxigén-.hu hon- amely a nagyfokú biztonság és a kényelmes hasz..de honlapon keresztül telével kialakított szelepvédő kosárral a palack ké.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Performance Line.de és a lindegas.linde-gas. érhető) lapon keresztül nálat előnyeit kombinálja az említett gázok vétele. Gases for arc welding and root backing – things Adattábla : MAG hegesztés Corgon kevertgázok- vényi előírásokban is megfigyelhető módon – to be considered kal egyre nagyobb jelentőséggel bír. A Németország. ßen und deren Beseitigung durch das Flamm. Gyakorlati tudnivalók bályzó készülékekkel kapcsolatos rendelet az üze. Lángvágás mely minden gázzal kapcsolatos tevékenység vo..és hegesztési A Choice of Shielding Gases for Welding the Vari. keit beim MAG-Schweißen von Ni-Basis-Werstof.linde-gas. elérhető a www. Laser welding Adattábla: LINDATA®. s a kosár egyidejűleg védi chrome nickel steels 42/01 (német nyelven is Prospektusok is a szerelvényeket az esetleges károsodásoktól. Die Gázok a hegesztéshez és gyökvédelemhez ség egyre inkább az üzemeltetőt terheli. Schutzgasschweißen mit bes.

Hozzáadott értéket. Technológiai vezetőként a mi feladatunk. Az ország egész területén az Önök rendelkezésére állunk. Illatos út 17. 2400 Dunaújváros. aki a mindennapokban biztosítani tudja Ön számára a legjobb minőséget és a legnagyobb termelékenységet.hu. felismerhető versenyelőnyöket és nagyobb profitabilitást teremtünk.04.1097 Budapest. linde-gas@hu. Az üzleti sikerek magját ez az együttműködés adja. mérettől függetlenül. hogy folyamatosan növeljük a termékeink. A Linde Gáz innovatív elképzeléseivel vezető szerepet tölt be a globális piacon.LG_Hegesztesi prosi_2011_LG_Hegesztesi prosi_2011 2011. Telefon: 95-588-100 Telefon: 1-347-4747 Telefon: 25-437-100 Telefon: 48-510-370 Telefon: 46-379-015 Fax: 95-588-106 Fax: 1-347-4840 Fax: 25-437-105 Fax: 48-510-390 Fax: 46-401-704 Linde Gáz Magyarország Zrt. hanem mint a partnerrel együttműködve dolgozni.lindegas. 1097 Budapest. 3701 Kazincbarcika.04. hogy egyezzen a vevőink elvárásaival-legyen az standard. mint a partner rendelkezésére állni. és minden vállalatra. Értékesítési telephelyeink 9653 Répcelak. www. 9:41 Page 32 Előrejutás az innováció segítségével. Budai Nagy Antal út 7. Ha lépést akar tartani a holnap kihívásaival. és a tevékenységeink színvonalát.linde-gas. olyan partnerre van szüksége. Minden egyes koncepciót speciálisan úgy dolgoztunk ki. Illatos út 17. Mi a partneri kapcsolatot nem úgy értelmezzük. Carl von Linde út 1. vagy speciális megoldás. 3533 Miskolc. Bolyai tér 1–4. Ez vonatkozik az összes iparágra.com . Linde Gáz – az ötletek valósággá válnak. Tradicionálisan vállalkozó szellemtől vezérelve állhatatosan dolgozunk új minőségi ter- mékek és innovatív folyamatok kidolgozásán. Puskin út 33. Alkalmazástechnikai Központ.