You are on page 1of 1

1. Creaţi o prezentare formată din 8 diapozitive cu subiectul prezentare curs.

2. Primul diapozitiv să conţină titlul prezentării şi numele realizatorului.
3. Al doilea diapozitiv să conţină lista modulelor cursului.
4. Următoarele diapozitive să prezinte modulele Writer, Calc, Impress (prin text şi imagini
grafice sugestive).
5. Următorul diapozitiv să conţină un tabel cu numărul de ore alocat fiecărui modul şi
diagrama corespunzătoare acestuia.
6. Diapozitiul 7 să conţină un text formatat preluat dintr-un document scris cu Writer.
7. Diapozitiul 8 să conţină un tabel preluat dintr-o temă Calc.
8. Formataţi conţinutul diapozitivelor, aplicaţi o schemă de culori şi efecte de animaţie
prezentării, după care lansaţi expunerea pe ecranul monitorului.
9. Salvaţi fişierul sub numele PrezentareCurs
10. Prezentarea ar putea arăta astfel, în modul de vizualizarea Slide Sorter: