You are on page 1of 5

1.

Arătaţi importanţa analizei economico-financiare în managementul firmei (inclusiv
domeniile de atribuţii ale analizei economice) -constituie suportul informaţional necesar
procesului de adoptare a deciziilor Domenii de atribuţii : -descoperirea şi folosirea rezervelor
-controlul îndeplinirii planurilor şi programelor -furnizarea informaţiilor necesare
previziunilor -creşterea profitului ( rentabilităţii) -fundamentarea deciziilor care au ca obiectiv
performanţa economică
2. Definiti obiectul analizei economice -studierea complexa la nivel micro si macroeconomic a
rezultatelor obtinute intr-o perioada de timp,in folosirea resurselor materiale,umane si
financiare,in stransa lor legatura cu factorii care le-au determinat,in scopul identificarii si
utilizarii unor noi solutii care sa duca la dezvoltarea si perfectionarea activitatii economice.
3. Enumeraţi şi explicaţi etapele analizei economico - financiare
-delimitarea obiectului analizei, în timp şi spaţiu, calitativ şi cantitativ,
utilizând anumite metode de evaluare şi calcul -determinarea elementelor,
factorilor, cauzelor fenomenului studiat. -stabilirea corelaţiilor dintre
fiecare factor şi fenomenul analizat, determinarea relaţiei cauză-efect
-măsurarea şi cuantificarea influenţelor factorilor asupra abaterii
fenomenului studiat. Se determină mărimea, sensul şi intensitatea acţiunii,
care se exprimă în mărimi absolute sau relative -sintetizarea rezultatelor
analizei, elaborarea concluziilor -elaborarea măsurilor menite să asigure
valorificarea optimă a resurselor, să contribuie la realizarea avantajului
concurenţial.
4. Explicati legatura care exista intre Analiza economica si Analiza financiara Intre Analiza
economica si Analiza financiara exista o relatie de complementaritate , de la partea de intreg
deoarece analiza economica precede si determina pe eca financiara care la randul sau
genereaza noi abordari in analiza economica.
5. Metoda substituirii valorii factorilor: principii, exemplificare pentru o relaţie deterministă
de forma: R = a – b + c (R = a × b × c) Principii: -aşezarea factorilor în relaţiile de cauzalitate
se face în ordinea condiţionării economice: factori cantitativi, factori de structură, factori
calitativi -substituirile se fac succesiv, respectând ordinea factori cantitativi, de structură şi
calitativi, pornind de la factorii direcţi spre cei cu influenţă indirectă. Se evidenţiază variaţia
unui factor, considerând că ceilalţi rămân neschimbaţi ( caeteris paribus) -valoarea substituită
a unui factor se menţine ca atare în operaţiile ulterioare. Factorul a cărui influenţă nu a fost
calculată rămâne în calcule la valoarea din baza de comparaţie. Factorul a cărui valoare a fost
calculată va fi în continuare în calcule la valoarea curentă. R0= a0*b0*c0Factorul a cărui
valoare a fost calculată va fi în continuare în calcule la valoarea curentă. R0= a0*b0*c0 5.
Pentru o relaţie deterministă de forma R= a × b, arătaţi abaterea absolută, indicele de evoluţie,
abaterea relativă 4. 2. 4
6. Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de producţie şi
comercializare. cifra de afaceri (Ca) considerat indicatorul cel mai reprezentativ pentru
exprimarea volumului activităţii, calculat prin însumarea veniturilor din livrări de bunuri,
executarea de lucrări şi prestări de servicii într-o perioadă determinată. b) producţia marfă
fabricată (Qf) care exprimă valoarea (la preţ de înregistrare) bunurilor fabricate, a lucrărilor
executate şi serviciilor prestate într-o perioadă de timp (exerciţiu financiar), destinate livrării
(valorificării în afara întreprinderii). c) producţia exerciţiului sau producţia globală (Qe) ce
dimensionează întreaga activitate de producţie a întreprinderii întro perioadă de timp şi
cuprinde ceea ce întreprinderea a fabricat şi a vândut - Qvp - exprimat în preţ de vânzare),

Devansarea mijloacelor fixe de catre ritmul cifrei de afaceri constituie expresia folosirii eficiente a mijloacelor de munca disponibile. regresie lenta sau rapida. inovare. daca sunt corect motivate. modificarile rapide ale tehnologiilor. indiferent de natura activitatii. Modul de gestionare a personalului devine astazi o sursa de avantaj strategic durabil pentru ca forta de munca este importanta pentru firma prin inteligenta. 14. in functie de strategiile de pret aplicate de firma. practic. utilizeaza forta de munca. ale sistemului de gestiune si de management necesita actualizarea si perfectionarea permanenta a cunostintelor. calitatea si modul de folosire a personalului. Aratati premisele teoretice si practice ale realizarii performantelor intreprinderii prin intermediul resursei umane Incadrarea unei firme cu personal conform nevoilor constituie. pe de alta parte. Faza crestere poate justifica devansarea ritmului cifrei de afaceri de catre cel al mijloacelor fixe. Aceasta resursa este capabila de invatare. stă la baza calculului unor importanţi indicatori de eficienţă (profit. dar si factorii. Explicati legatura dintre volumul productiei si strategiile de pret in evolutia Cifrei de afaceri Cantitatea vânduta depinde de rata de elasticitate a produsului in raport cu pretul. Semnificatia analizei in structura a cifrei de afaceri Examinarea cifrei de afaceri pe mai multe exercitii permite stabilirea tendintei activitatii firmei: crestere puternica sau slaba. 12. utilă îndeosebi în studiile de marketing şi în strategiile de dezvoltare ale firmei. stabilitate. 15. se judeca in strânsa corelatie cu evolutia productiei. Explicati legatura dintre Cifra de afaceri. teoretic.profit şi în determinarea pragului de rentabilitate. premisa realizarii performantelor proiectate. Explicati efectul nivelului de calificare a personalului in politicile de personal ale firmei si in cresterea productivitatii muncii Cu cât esti mai bun in profesia ta cu atât consumi mai putin timp. creativitate si. rata rentabilităţii) constituind în acelaşi timp un element esenţial în relaţia cost . care-si pun amprenta asupra evolutiei cifrei de afaceri. Valenţe manageriale ale Cifrei de afaceri reprezintă valoarea şi volumul afacerilor realizate de firmă prin exercitarea curentă a activităţii sale profesionale dă dimensiune pieţei firmei. potentialul uman si fondul de timp de munca Legatura cauzala dintre cifra de afaceri (vânzari) si potentialul uman se exprima prin relatia: Ca = Np ×W = L × s × z × wz = L × s × z × h × wh 11. Aratati importanta asigurarii firmei cu personal calificat Nivelul ridicat de calificare al fortei de munca este impus de complexitatea activitatii economice si de faptul ca cresterea exigentei consumatorilor in privinta calitatii marfurilor. aptitudinile si experienta acumulata. ca resursa a carei folosire eficienta constituie premisa potentarii resurselor materiale si financiare ale ei.volum de activitate . 8. 9. asigura supravietuirea firmei pe termen lung. 10. ceea ce ea a fabricat şi a rămas în stoc (producţia stocată Qs – exprimat în cost). cresterea vânzarilor fiind stimulata de practicarea unui pret mai mic. interni sau externi. schimbare. asadar. fata de unul mai putin competent. Explicati legatura dintre Cifra de afaceri si Activele fixe active aflate in patrimoniul firmei Valoarea indicatorilor pe baza carora se analizeaza dinamica mijloacelor fixe. 13. Arătaţi importanţa factorului timp în gestiunea personalului şi creşterea productivităţii muncii timpul este o resursă strict limitată Timpul de muncă reprezintă timpul pe care . 16. Cresterea cifrei de afaceri se va face. Explicati forta de munca ca sursa de avantaj strategic durabil Fiecare unitate patrimoniala. cresterea pretului si prin el a cifrei de afaceri este limitata de capacitatea de absorbtie a pietei pentru acel nivel de pret. respective a cifrei de afaceri si cu faza de maturitate a intreprinderilor. Competentele contribuie in mod direct la competitivitatea internationala si la productivitate. exprimând capacitatea efectivă a pieţei. realizarea acestor performante depinde de structura. precum şi ceea ce ea a fabricat pentru ea însăşi (producţia imobilizată-Qi) 7.

· permite organizatiei sa se debaraseze mai usor de unii angajati. pentru fiecare individ. d) rezerve legate de factorii cu actiune indirecta 22. · eventualele dificultati in atragerea de noi angajati. pentru fiecare individ. învoiri etc). Managementul modern pune accent pe motivarea salariatilor. · deschide cai de promovare pentru angajatii cu vechime in serviciu. maternitate. producţia obţinută destinată livrării. rezultatele obţinute (controlul) 17. Avantajele si dezavantajele fluctuatiei fortei de munca Avantaje: · stimuleaza recrutarea de personal „proaspat”. arătând ce producţie suplimentară se obţine atunci când masa(sau valoarea) factorului creşte cu o unitate. să se aloce secvenţe de timp. timpul de lucru utilizat 20. ceea ce poate sã previna eventualele concedieri/demisii ulterioare. în conformitate cu ritmul personal şi cu resursele de care dispune fiecare individ. atunci când sunt planificate disponibilizari de personal. în mod regulat. salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. Prin ce elemente absenteismul afectează performanţele companiei? Cauzele folosirii incomplete a timpului (absenteismul). 19. c) – productivitatea marginală(wmi) a unui factor i exprimă variaţia producţiei( ΔQ) determinată de variaţia masei factorului cu o unitate.Ce se intelege prin management performant in gestiunea personalului Folosirea rationala a lucratorilor. valoarea adăugată. riguros calculate. 18. Dezavantaje: · costuri suplimentare impuse de recrutarea personalului de inlocuire. Managementul timpului presupune ca. productivitatea unui factor exprimă eficacitatea cu care el este folosit şi capătă trei forme distincte: a) . semnificaţii Productivitatea muncii exprimă eficienţa cu care este cheltuită o anumită cantitate de muncă în activităţile economice. ca factor de baza al ameliorarii performantelor personalului . cu scopul de a asigura îndeplinirea unor activităţi precise într-un interval de timp dat. b) – productivitatea medie(wi ) a unui factor i este expresia raportului între mărimea producţiei(Q) şi cantitatea xi utilizată din factorul respectiv. Explicaţi semnificaţia conceptului de „randament al factorilor de producţie” şi arătaţi indicatorii ce caracterizează randamentul resurselor umane şi materiale Productivitatea (randamentul) factorilor de producţie: delimitări conceptuale În general. concedii fără plată. accidente de muncă. cifra de afaceri / numărul de lucrători folosiţi. ca rezerva a cresterii eficientei muncii. Noţiunea de eficacitate a folosirii timpului de muncă cere ca. Se determină prin raportarea efectelor obţinute la efortul făcut W= valoarea producţiei exerciţiului. în condiţiile în care ceilalţi rămân constanţi. evenimente familiale. Costul absenteismului este un cost ascuns ce degradează performanţele atât la nivel micro (a firmei) cât şi macroeconomic 19. 21. · costuri suplimentare de instruire profesionalã.productivitatea totală(yi) a unui factor oarecare i se defineşte ca fiind cantitatea totală de producţie(Q) care se poate obţine folosind acel factor. · introduce un element de „autoselectie” in rândul noilor angajati. c) rezerve legate de actiunea factorilor bio-psiho-sociali. să se facă toate eforturile posibile pentru a le respecta (organizarea) şi să se evalueze. cu consecinţe negative asupra eficienţei economice. · intreruperea productiei de bunuri sau servicii provocatã de angajatii care pleaca. pentru fiecare activitate ce trebuie desfăşurată (planificarea). b) rezerve legate de promovarea managementului performant in fundamentarea atât a necesarului de personal cât si a nivelului productivitatii. cauze economice: şomaj tehnic) dar şi nejustificate (absenţe nemotivate. poate fi generat de cauze atât justificate (boală. obligaţii sociale. Productivitatea muncii: concept.Cai de crestere a productivitatii muncii sunt: a) rezerve legate de promovarea progresului tehnic si organizarea productiei si a muncii. timpul să fie utilizat în mod raţional şi productiv. · pierderea investitiilor in capitalul uman.

rata inflatiei. − periodicitatea fabricatiei la producator. dezvoltarea profesionala. psihologici (aptitudini. densitatea si structura socio-profesionala a populatiei care determina marimea si frecventa cumpararilor. · analiza timpului de munca. 24. Sistemul de indicatori utilizati in caracterizarea eficientei utilizarii resurselor materiale Principalii indicatori sintetici pe baza carora poate fi apreciata eficienta utilizarii resurselor materiale sunt: a)Productia obtinuta la 1000 lei valoare material consumata(mj) b)Valoarea adaugata la 1000 lei valoare material consumata c)Profitul aferent cifrei de afaceri la 1000 lei valoare material consumata . 28. referitoare la dinamica personalului. motivatie). considerate a fi de interes major in cresterea performantelor sunt: · Remunerarea. Explicati existenta stocurilor de materii prime si materiale in derularea activitatilor firmei Functionarea normala si continua a ciclului de exploatare este asigurata prin existenta stocurilor care care apar ca urmare a faptului ca fluxul fizic al intrarilor si cel al iesirilor este discontinuu. · proprietatile produselor fabricate propuse spre vânzare(datorita volumului diferit de munca pe care-l necesita). Resursele materiale reprezinta componentele fizice ale capitalului unei intreprinderi si au in componenta lor: activul fix. Principalele aspecte urmarite in analiza resurselor se refera la: · asigurarea intreprinderii cu resurse · utilizarea resurselor · eficienta utilizarii resurselor 26. − conditiile naturale si de clima. Enumerati indicatorii utilizati in caracterizarea starii mijloacelor fixe Studiul starii mijloacelor fixe se realizeaza cu ajutorul indicatorilor: a) Coeficientul de reinnoire b) Coeficientul de uzura c) Coeficientul de modernizare 27. Marimea stocurilor este influentata de o serie de factori dintre care cei mai importanti sunt: − frecventa livrarilor de la furnizori. − capacitatea de depozitare existenta. · situatia economica si sociala a teritoriului: asezarea geografica. referitoare la calificare si productivitatea muncii si efectele cresterii acesteia asupra rezultatelor globale ale firmei. Aratati factorii ce influenteaza marimea stocurilor de materiale. Explicati influenta factorilor cu actiune indirecta in evolutia (crestere sau scadere) a productivitatii muncii Rezerve legate de factorii cu actiune indirecta: · sezonalitatea productiei si consumului. mediul la locul de munca. politicile micro si macroeconomice etc. principalele probleme care fac obiectul analizei resurselor umane sunt: · asigurarea firmei cu forta de munca. · conjunctura economica: nivelul preturilor. 25. disponibila sau care poate fi inchiriata. modul de utilizare a timpului de munca.angajat. sociali (conditiile de viata. · structura desfacerilor care se modifica ca urmare a modului de manifestare a cererii populatiei.). − proprietatile fizico-chimice ale bunurilor stocate. − cantitatea minima care poate fi comandata de un client unui furnizor la preturi accesibile. · analiza factorilor care influenteaza asupra modificarii numarului de lucratori. In consecinta. 23. Motivatiile urmarite de individ la locul de munca. − amplasamentul stocurilor de resurse materiale 29. calitatea mediului familial). cât si calitative. sex. Explicati actiunea factorilor bio-psiho-sociali in cresterea eficientei utilizarii personalului Factorii legati de insusirile individuale ale salariatilor: factori biologici (vârsta. Faceti diferenta intre importanta celor doua categorii de resurse: umane si materiale in desfasurarea activitatii intreprinderii Analiza gestiunii resurselor umane. interesul (importanta) muncii. care influenteaza hotarâtor exercitarea profesiei si rezultatele obtinute. fac ca selectionarea si repartizarea personalului sa se bazeze pe o apreciere speciala a deosebirilor individuale. imobilizat si activ circulant. vizeaza atât aspecte cantitative. − strategiile care pot fi aplicate de furnizori in organizarea si derularea livrarilor catre clienti.