You are on page 1of 3

Media

-
opvoeding
Wat is Cyberpesten?
Cyberpesten is digitaal pesten. Dit kan bij iedereen voorkomen. Er zijn
verschillende vormen van cyberpesten:

 Het misbruiken van privégegevens (zoals wachtwoorden stelen of
nepaccounts aanmaken)
 Buitensluiten (niet toegevoegd worden in een groepswathsapp)
 Verspreiden van privébeelden (zoals chantage met intieme foto’s of
filmpjes)
 Dreigtweets en haatposts

Media-opvoeding
De app doet er in principe niet toe, het is slechts een middel. Zelfs toen er nog
geen apps waren werd bijvoorbeeld de printer al gebruikt om privébeelden te
verspreiden. Het is wel toegenomen omdat het verspreiden van gegevens steeds
makkelijker wordt. Media-opvoeding moet dus niet gericht zijn op de app zelf
maar over het algemene gebruik/misbruik van media. Hierin vinden wij dat niet
alleen de ouder verantwoordelijk is maar ook zeker de leerkracht. Hieronder
hebben wij een flyer gezet met daarin de kernpunten voor een goede media-
opvoeding.

"Contact! - Kinderen en nieuwe media", p.201-219 (Bohn Stafleu van Loghum,
Houten 2010).

Mediawijzer (z.d.) Online pesten. Geraadpleegd op 23 februari 2017,
van https://www.mediawijsheid.nl/onlinepesten/

Auteurs:

Nick den Hollander
Kamiel Franssen
Anouk Vesters
Tom van Duijnhoven
Wees selectief met
Houd zicht op uw het accepteren
kind van
vriendschapsverzo

Stel grenzen Maak het
bespreekbaar

Spreek Ga media niet
verwachtingen uit verbieden

Houd je eigen Praat ruzies niet
online gedrag in uit via internet
de gaten

opvoeden