AIΤΗΣΗ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
Επώνυμο ................................................
Αριθ. Πρωτ. ........................................
Όνομα .....................................................
Ημερομηνία .........................................
Όνομα Πατέρα ........................................

Όνομα Μητέρας ....................................... Προς Τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς
Καποδιστρίου 52
Όνομα και επώνυμο Συζύγου
104 32- ΑΘΗΝΑ
………………………………………………
Λαβαίνοντας γνώση της, με αριθ.
Ημερομηνία γεννήσεως Πρωτ ....................... / ............................. ,
………………………………………….......
Προκήρυξης της Κάριτας Ελλάς για
την πρόσληψη προσωπικού για την
Επάγγελμα ..............................................
κάλυψη της θέσης ...................................
Διεύθυνση κατοικίας................................ ……………………………………………………………..

………………………………………………………….... σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι
υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Τηλέφωνο-Σταθερό ................................. Συνημμένα σας υποβάλλω τα
σχετικά δικαιολογητικά, που
Κινητό ....................................................
προβλέπονται στην Προκήρυξη, για τη
Fax .......................................................... συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις
διαδικασίες επιλογής και στη συνέχεια
E-Mail ......................................................
πρόσληψης του προσωπικού και σας
παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε
(Τόπος) .......................................... 20......
στους πίνακες των υποψηφίων για την
αναφερόμενη θέση.
Συνημμένα
1.- Συνοδευτική Επιστολή Με Τιμή
2.- Βιογραφικό Σημείωμα
3.- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας Ο Αιτών - Η Αιτούσα
4.- ………………………………….
(Κάτω από την υπογραφή, ο Αιτούμενος ή η
Αιτούμενη, γράφει ολογράφως το
Ονοματεπώνυμό του - της).