Casa George Maksay

Strada General Iacob Lahovary, nr.12; construită în anul 1922.
George Maksay (1864-1958), fotograf al Curții Regale.

Casa Max Auschnitt
COD LMI-GL-II-m-B-03025
Strada Domnească, nr. 70; construită la începutul secolului al XX-lea de către D. Climis
și cumpărată de către marele industriaș Max Auschnitt (1888-1959) în anul 1921.

Casa Stavru Mantu
COD LMI-GL-II-m-B-03006
Strada Al. I. Cuza, nr. 46; construită la mijlocul secolului al XIX-lea.
Stavru Mantu (1831-1911), comerciant grec, consilier în Consiliul Comunal, președinte al
Comitetului Permanent al Consiliului General al Județului Covurlui (1889), primar al
orașului Galați (aug.-noi. 1892).

Casa Gheorghe Gheorghiade
COD LMI-GL-II-m-B-03020
Strada Domnească, nr. 61; construită la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Gheorghe Gheorghiade, negustor grec care deținea o fabrică de vax (vacs) și cerneală în
orașul Galați(1887).

Casa Macri
COD LMI-GL-II-m-B-03027
Strada Domnească, nr. 80; construită între anii 1909-1912 de către Dimitrie Climis, din
planurile arhitectului italian Loizo.
Nicolae Macri, doctor care a luat în căsătorie pe fiica lui Climis, Elena. Fiul acestora,
Christofer Macri, a fost consulul Portugaliei la Galați (1927-1948).

Casa Costache G. Plesnilă
COD LMI-GL-II-m-B-03024
Strada Domnească, nr. 68; construită în anul 1883.
C.G. Plesnilă, avocat și primar al orașului Galați (dec. 1896-mar. 1898), precum și
președinte de comisie interimară (ian.-mar. 1911).

Casa Gh. C. Robescu
COD LMI-GL-II-m-A-03058
Strada Mihai Bravu, nr. 28; construită la sfârșitul secolului al XIX-lea din planurile
arhitectului Ion Mincu.

Galați. epitrop al spitalului „Sf. nr. avocat. din planurile arhitectului italian Loizo. Grand Hotel COD LMI-GL-II-m-B-03012 Strada Domnească. Aristide Serfioti (1828-1905). Casa Dr. . construită în anul 1900. Farmacia Aburel COD LMI-GL-II-m-B-20172 Strada Tecuci. Marion și A. mare proprietar din Galați. 63-65. 38. 52. I. medic. Pescăriile Statului COD LMI-II-m-B-03065 Strada Portului. consilier județean (1908) și președinte al Casei Negustorilor. din planurile arhitecților Guido P. Romano. Vidrașcu.Gheorghe C. Casa Balș COD LMI-GL-II-m-B-03023 Strada Domnească. 1891-aug. Aristide Serfioti Strada Domnească. 56. Balș este proprietarul moșiei Ivești din județul Tecuci și director al Băncii de comerț și Agricultură din Galați. nr. Toma Bedros Aburel (1867-1934). 40. nr. construită în anul 1867 din planurile arhitectului Oscar Șwab (arhitect al Comisiei Europene a Dunării). construit între anii 1922-1927 și 1927-1932 de către Camera de Comerț Galați. nr. Palatul Școlilor Comerciale „Al. Cuza” Strada Gării. nr. construite între 1912-1915. construită între 1913-1915 de către Paul Balș. fiul lui Panait Balș din Ivești P. Între anii 1938-1940 a fost Rezidentul Regal din ținutul Dunărea de Jos. Proiectul Halei de Pescării din Galați a fost întocmit de către inginerul-diriginte M. 67. construit între anii 1911-1912 de către Elie Climi (Climis). primar al orașului Galați (feb. nr. Robescu. Spiridon (1863-1867)” și principalul inițiator al construirii Spitalului „Elisabeta-Doamna-Caritatea gălățeană” din Galați. farmacist de origine armeană. 1892) și prefect (1894). membru în Consiliul de Igienă și Salubritate al orașului Galați (1862).