You are on page 1of 9

Dosjelost je stjecanje prava vlasnistva na temelju posjedovanja

stvatri kroz zakonom odredeno vrijeme
Sposobnost uzujapijenta

Svaka osoba moze da stekne pravo vlasnistva, osim ako u pogledu
subjekta ne postoji neka ogranicenja.

Spsobnost stvari
Stvari kojima se ne moze steci pravo vlasnistva, uopste nisu
sposobne ni za dosjelost.
Sposobnost stvari
Posjed odredene kvalitete
Posjed mora biti kvalifciran i bar savestan ili posten..
Posjed mora biti efektivan tj. Mora se neprekidno izvrsavati,
Mora tarjati neprekidno korz cijelo vrijeme dosjelosti.
Onaj koji se poziva na dosjelost mora biti u stanju dokazati da
je u posjedu bio u casu kad je dosjelost zapocela i casu kada je
zavrsena. Tabularni posjed nije efektivan i ne moze posluziti kao
dovoljna pretpostavka dosjelosti-

Vrijeme dosjelosti je odredeno zakonom.
Za dosjelost je potrebno da prodje odredeni vremenski rok
koji se naziva rok dosjelosti.

Vrste dosjelosti

Redovna i izvanredna.
Redovna
Redovna dosjelost je stjecanje prava vlasnstva na temelju
kvalificiranog posjeda vrsenog kroz zaknom odredeno vrijeme.
Za redovnu dosjelost osim sposobnosti stvari, sposobnost
osobe, se trazi kvalificiran posjed kroz zakonom odredeno
vrijeme.

a zapoceta dosjelost ne samo da prestaje teci. dosjelost i dalje normalno tece. Za nekretine rok za redovnu dosjelost je dest godina. . tako da dosjelost moze zapoceti samo ako takve okolonosti otpadnu. Izvanredna dosjelost Izvanredna dosjelost je stjecanje prava vlanistva na temelju savjenonog posjeda kroz zakonom odredeno vrijeme. a vrijeme koje je proteklo do zastoja uracunava se. Na nekretnine iznosi dvadeset godina. PREKID DOSJELOSTI Prekid dosjelosti je nastup takvih okolonosti zbog kojih dosjelost ne moze zapoceti . Medutim takva dosjelost ne moze zavrsiti dok ne prodju dvije godine od kad je osoba dobila zakonskog zastupnika. sluzbena odsutnost osoba protiv koje tece dosjelost. Zastoj i prekid dosjelosti Zastoj dosjelosti ne nastup takvih oklonosti zbog kojih dosjelost ne moze zapoceti ili zapoceta dosjelost prestaje teci. dosjelost ne tece izmedju njih.Za pokretnine rok dosjelosti je tri godine. DOSJELOST se ne obustavlja ako je osoba protiv koje dosjeost tece maloljetna ili izgubila poslovnu sposobnost. prestanak rada o sudu. Okolnosti koje mogu izazvati dosjelost su:?? Bračna veza. izmedju roditelja i djece. nego i to tada proteklo vrijeme propada. dok traje roditeljsko pravo . ili dok ne postane poslovno sposobna. Za pokretnine iznosi deset godina. Kad takve okolonosti otpadnu.

U slucaju podizanja tuzbe pretpostvlja se da je parnica uredno nastavljena i da ju je uzkuapijent izugbio Prekid zastarijevanja: Zastarijevanje se prekida kada duznik prizna dug.lice koje je posrednik u prodaji. poduđivatelj. radi zaradivanja. prznanje duga moze se uciniti ne samo izjavom povjerioca nego i na posredan nacin kao to davanje otplate. . a za tudji racun prodaje stvari koje mu ne pripadaju. koji za svoje ime . podizanej tuzbe. placanje kamate davanje obezbjedenja. Stjecanje od nevlasnika: Vlasnik postaje onaj koji stvari pribavi od osobe koja u okviru svoje djelatnosti stavlja u promet takve stvari( trgovac koji odredene stvari nabavlja u cilju preprodaje. . cuvar. plodouzivalac. vlasnicke. prznanje tudjeg vlasnistva na stvariu. od osobe kojoj je vlasnik predao stvar u posjed na temelju pravnog posla koja nije osnova za pribavljanje prava vlasnistva.trgovar koji kupljene stvari obraduje ili doraduje .Okolonosti: Gubitak posjeda.IMAM JOS DA POGLEDAM ZASTARU.najmoprimac)onaj koji steke stvar na javnoj prodaji. saznanje nesavjenosti ( naime za dosjelost se korz citavo vrijeme bude savjestan posjednik. zalogoprimac. poslugoprimac.

U svim tim slucajevima trazi se savjenost dobra vjera stjecatelja. vlasnika -nevlasnika..T Ugovor o posudbi . sud stvar prodaje na javnoj drzabi . savjesnost je onaj koji zna ili ne moze znati da stvar koju stjece nije vlasnistvo otudivatelja. Trebalo je paziti kome posudujem stvari.nevlasnik normalno da nije u dobroj vjeri.a ne otudivatelja. Posudim neku knjgu. Sta se desaa kad treca lica znaju za vlasnika? Stecatelj mora da mi stekao pravo vlasnistva ispuntii sljedece pretpostavke 1.Neko na drazbi kup taj bicikl Postat ce vlasnik ako nije znao cije su stvari. a taj umjesto a mi je vrati one je proda. Pravni posao mora biti naplatan. znaci trazi se savjenost stjecatelja. jer oduđivatelj i nije dobroj vjeri. Medu tim stvarima zaplijenjen je i bicikl koji nije vlasnistvo te osobe..isto ko i ja javnoj drazbi P-S-T. Stvar mora biti pokretna. Sud na javnoj drazbi proda necije stvari koje nisu vlasnistvo osobe koje se prodaju. osoba cije se stvari prodaju nisu njegove TERCIJUS STJECATELJ.kao sekunudus.ako ne zna da taj bicikl ne pripada osobi cije stvari prodaju . ako se iz same knjige ne vidi cija je. mora biti savjestan. P-S. postat ce vlasnik i i niko mu je ne moze oduzeti. Ako je kupac bio u dobroj vjeri.

ali samo uz pretpostavku da je bio savjestan( da nije ili nije morao znati da je materijal tudji.Prijasnji vlasnik ima pravo od savjesnog stjecatelja da trazi povrat stvari ako za njega stvar ima psoebno znacenje. steci ce pravo vlasnistva nove stvari u ova tri slucaja: 1Ako je novu stvar izradio od vlastitog materijala.Ako je od njegova materijala novu stvar izradila druga osoba na osnovu nekog pravnog posla sa njim.Ako su vrijednosti rada i materijala jednake nastaje suvlasnistvo Premda se ne kaze tko cer biti vlasnik stvari u slucaju da je njezin tvorac nesavjestan .i da se zahtjev za povratom postavi u roku od godine dana od stjecanja prava vlasnistva STVARANJE NOVE STVARI PRERADBA Onaj ko preradi odnosno izradi novu stvar. Ugovor o djelu Vlastita se tkanina odnose krojacu da se iz nje sasije odjelo 3.Ako od tudeg materijala izradi novu stvar. ili vrijednost manja od vrijednosti sta materijala smatramo da u tim slucajevima vlasnik stvari treba biti vlasnik materijala. i da ga nije ovlasten upotrebljavati) i da je vrijednost rada veca od vrijednosti materijala. . Npr.svojim radom 2. Zlatni sat kao nagrada za osvojeno prvo mjesto Mora ispuniti odredene pretpostavke: Da savjesnom stjecatelju dadne naknadu po prometnoj vrijednosti.

s tim da je duzna osobi koja je izgubila pravo vlasnistva na stvar. zabunom ili neznanja se spoje ili pomijesaju stvari i tako nastane nova stvar. i prema pravilima . pomijesaju se sljunak pijesak i cementa koja pripadaju razlicitim vlasnicima i nastane beton.Ako je pri tom neki od nevlasnika bio nesavjestan( znao ili morao znati da da se njegova stvar spaja sa tudom.razmjerno vrijednosti koje su stvari imale u trenutku spajanja odnosno mijesanja. Spajanje i mijesanje U zivotu se dogada da cesto mimo volj vlasnika npr. mora naknadiit njezinu vrijednost. bit ce to nuzno kvalificirati kao preradbu stvari. savjestan vlasnik ima pravo izbora. Ako su priblizno jednake vrijednosti. tuda stakla se umetnu u vlastiti okvir za naocale. Ako se dvije stvari koje se pomijesaju ili spoje ne mogu razdvojiti bez neznatne stete u odnosu na drugu npr netko zamijesa vecu kolicinu betona upotrijebivsi tudu vodu. odnosno nema stvari koja bi u odnosu na drugu bila znatnije vrijednosti nacelo je da nastaje suvlasnistvo u korist dotasnjih vlasnika. vlasnik drug vrijednije stvari stjece pravo vlasnistva na novu stvari. ili u istom roku da nova stvar pripadne u vlasnistvo posjednika. Ko ce biti vlasnikom novonastale stvari? Ako se mogu razdvojiti nez neznatnih troskova svako ce uzeti svoju stvar natrag i problem rijesen. JEDNO VAZNO UPOZORENJE:? Spajanje i mijesanje stvari obicno nastaju ljudskim radom.s tim da mu on naknadi prometnu vrijednost stvari-.zahtijevati u roku od godine dana spajanja ili mijesanja da mu stvar u cijelosti pripadne u vlasnistvo.

VLASNIK ZEMLJISTA NESAVJETSAN U ovom slucaju graditelj stjece pravo vlasnistva na građevinskom objektu. i an zemljistu koji je redovito nuzan za redovnu upotrebu tog objekta.o preradbi ocijeniti da li je vlasnikom ili suvlasnikom postao onaj koji je spajanjem i mijesanjem izradio novu stvar. 2. VLASNK ZEMLJISTA S AVJESTAN Vlasnik zemljista ima pravo: 1. ima pravo zahtijevati da graditelj porusi građeviski objekat . Građenje na tudem zemljistu Graditelj nije zano niti je mogao znati da gradi na tudem zemljistu. Rok zastare u ovom slucaju je tri godine od saznanja za izvrsenu izgradnju a najkasnije deset godina od zavrsene izgradnje. U tom slucaju on je duzan nadoknaditi graditelju vrijednost stvari u visin prosjecne cijene građevinskog objekta u mjestu kojem se nalazi u vrijeme donosenja sudske odluke. zahtijevati da mu pripadne pravo vlasnistva na građevinskom objektu. graditelj NESAVJESTAN. Vlasnik zemljista ima pravo traziti naknadu vrijednosti od graditelja u visini prometne cijene u vrijeme donosenja sudske odluke. U tom slucaju zatrazi li vlasnik zemljista rusenje . drugim rijecima GRADITELJ SAVJESTAN . Graditelj je znao da gradi na tudem zemljistu ili ako to nije znao vlasnik se odmah tome usprotivio. a vlasnik zemljista je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio.

Ako građevisnki objekt vrijedi u odnosu znatno vise od zemljista. objekta. a vlasnik nije nista znao za izgradnju pa je takodjer savjestan. Pravni ucinak ovisi u odnosu vrijednosti objekta i zemljista. 3 traziti pravo od graditelja da isplati prometnu cijenu zemljista Pravo izbora izmedju iznesenih alternativa ima vlasnik zemljista u roku od tri godine od zavrsetka izgradnje. Ako su vrijednosti objekta poprlicno jednake sud ce odluciti hoce li objekt sa zemljistem pripasti graditelju ili vlasniku zemjista. građevinski objekat ce pripasti zajedno sa zemljistem graditelju. a njihovo ponsanje u toku izgradnje ne bi bilo u javnom interesu. nakon isteka roka ima pravo samo da mu isplati nakon jedino prometnu cijenu zemjista. sud moze odluciti da se ne porusi objekat. Ako je naprotiv vrijednost zemljista veca od vrijednosti objekta sud ce na zahtjev vlasnika zemljista objekat njemu dosuditi s tim da graditelju mora naknaditi vrijednost stvari u visini prometne cijene građevinskog objekta. pa je takodjer savjestan. Graditel je savjestan a nije zanao niti je mogao znati da gradi na tudem zemljistu. sto znaci da ce graditelj postati i vlasnikom i objektom. 1. s tim da ce sud voditii racuna po potrebama osobito o stambenim prilikama . s tim da je duzan vlasniku zemljista platiti naknadu za zemljiste po prometnoj cijenu 2. 3. Rok za takav zahtjev je trii godine. imovinske prilike vlasnika zemljista i graditelja. s obzirom na okolnosti slucaja. a posebno na vrijednost objekta.

plodouzivatelj??stvari koja daje plodove stjece pravo vlasnistva u trenutku njihova odvajanja i nije ih duzan predati vlasniku maticne stvari. sto znaci da su pripadali vlasniku. Odvajanje plodova Pravo vlasnistva se moze steci i orginarno odvajanjem plodova od maticne stvari. Iznimka je da savjesni posjednik. Imamo slucaj pod D. pa je logicno da se na njima moze steci pravo vlasnistva.a vlasnik zemljista savjestan. Do odvajanja plodova znaci oni su bili sastavni dio maticne stvari . Plodovi kad se odvoje oni postaju samotalni. znaci graditelj nesavjestan. Obostrana nesavjesnost primjenjivat ce se pravila pod b. Ko ga stjecew ili vlasnik ili neko drugi? Pravilo je da nakon odvajanja plodova pravo pripada vlasniku maticne stvari. Okupacija Okupacija je uzimanje .