You are on page 1of 44

İlk yayın: 2012 Haziran

www.guven-kutay.ch

VİNÇTE ÇELİK
KONSTRÜKSİYON

GENEL GİRİŞ ve ÖZET
41_00

M. Güven KUTAY
Son yayın: 1 Ağustos 2014
0 Semboller ve 4 Kaynaklar paragraflarındaki veriler, bütün “Vinçte Çelik Konstrüksiyon”
fasikülleri için geçerlidir.

Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz.

“Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar, Cilt I ve Cilt II, MMO/2008/483,
Serpil KURT – Remzi ASLAN – Güven KUTAY “

kitaplarına bakınız. Satın almanızı öneririm. Kitap kitaptır. Hemde çok ucuz.

41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www.guven-kutay.ch

DİKKAT:

Bu çalışma iyi niyetle ve bugünün teknik imkanlarına göre yapılmıştır. Bu çalışmadaki bilgilerin yanlış
kullanılmasından doğacak her türlü maddi ve manevi zarar için sorumluluk kullanana aittir. Bu çalışmadaki
bilgileri kullananlara, kullandıkları yerdeki şartları iyi değerlendirip buradaki verilerin yeterli olup
olmadığına karar vermeleri ve gerekirse daha detaylı hesap yapmaları önerilir. Eğer herhangi bir düzeltme,
tamamlama veya bir arzunuz olursa, hiç çekinmeden bizimle temasa geçebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

0 Semboller................................................................................................................................................... 4
1 Çelik Konstrüksiyona Giriş ....................................................................................................................... 7
1.1 Genel bilgiler ..................................................................................................................................... 7
1.2 Değerlerin grafik olarak gösterilmesi ................................................................................................ 8
1.3 Vincin Yükleme Hali “YüHa” ............................................................................................................ 9
1.3.1 I. Hal: Rüzgar kuvveti olmayan normal işletmeler, “Hhali” ................................................... 9
1.3.2 II. Hal: Şiddetli rüzgar kuvvetinin bulunduğu kabul edilen işletmeler, “HZhali”................... 9
1.3.3 III. Hal: Çok özel etkiler altında çalışan işletmeler, “HShali” ................................................ 9
1.4 Malzemenin statik değerleri ............................................................................................................ 10
1.5 Vincin Yükleme grubu “Yügr”......................................................................................................... 10
1.6 Gerekli sehim................................................................................................................................... 11
1.6.1 Vinçin tahrik grubu “Tagr “....................................................................................................... 12
1.6.2 Çentik Grupları “Çegr”............................................................................................................. 12
1.7 Malzemenin dinamik değerleri........................................................................................................ 13
1.7.1 Kaldırma yükü katsayısı "K" .................................................................................................. 15
1.7.2 Kirişin öz ağırlık katsayısı "K " ............................................................................................. 15
1.7.3 Yükleme grubu katsayısı "kB " ................................................................................................ 15
1.8 Rüzgar kuvveti................................................................................................................................. 15
1.8.1 Rüzgar basıncı ......................................................................................................................... 15
1.8.2 Taşınan yükün rüzgar kuvveti ................................................................................................. 16
1.9 Rüzgar kuvvetinin hesabı ................................................................................................................ 16
1.9.1 Yüzey oranı: ............................................................................................................................ 17
1.9.2 Uzaklık oranı ........................................................................................................................... 18
1.9.3 Kesit oranı ............................................................................................................................... 18
1.9.4 Rüzgar yönüne dik arka arkaya duran yüzeyler....................................................................... 18
1.9.5 Rüzgar kuvvetinin hesaplanması ............................................................................................. 18
1.9.6 Kafes kontrüksiyon kuleler...................................................................................................... 19
1.9.7 Rüzgar yönüne eğik olan yüzeyler .......................................................................................... 19
1.9.7.1 Tek tek parçalar veya çerçeveler ......................................................................................... 19
1.9.7.2 Kafes kiriş veya kafes kuleler.............................................................................................. 19
2 Özet.......................................................................................................................................................... 20
2.1 Kirişte gerilimler ............................................................................................................................. 20
2.2 DIN 18 800'e göre buruşma hesabı özet.......................................................................................... 22
2.3 DIN 4114'e göre buruşma hesabı özet............................................................................................. 23
2.4 Ters sehim ....................................................................................................................................... 24
2.5 Burkulma ......................................................................................................................................... 25
2.5.1 -yöntemi ................................................................................................................................ 25
3 Temel bilgiler .......................................................................................................................................... 28
3.1 Tek kirişli monoray vinç, temel bilgiler .......................................................................................... 28
3.2 Çift kirişli gezer köprü vinci, temel bilgiler .................................................................................... 29
3.3 Portal vinç, temel bilgiler ................................................................................................................ 30
4 Tablolar.................................................................................................................................................... 31
5 Semboller ve Sözlük................................................................................................................................ 34
5.1 Semboller ve birimleri ............................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2 Sözlük ........................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.
6 Kaynaklar ................................................................................................................................................ 41
6.1 Literatür ........................................................................................................................................... 41

41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www.guven-kutay.ch

6.2 Standartlar........................................................................................................................................ 42
7 Konu İndeksi ........................................................................................................................................... 44

41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www.guven-kutay.ch

0 Semboller

Sembol Birim Açıklama
A0 cm2 Yan levha alanı
ADik cm2 Dik kuvveti taşıyan kesit alanı
Ak cm2 Kirişin kesilme etkisindeki alanı
AKB cm2 Köşebent alanı
AOr cm2 Ortalama kiriş alanı
Atop cm2 Toplam kiriş alanı
b cm Genişlik, indeksine göre
bKB cm Köşebent kenar boyu
bOr cm Ortalama kiriş genişliği
bPer cm Perde genişliği
bTek cm Tekerlekler flanş mesafesi
c 1  için katsayı
E kg/cm2 Elastiklik modülü
e cm Nötr ekseni kenar mesafesi
emax cm y-y eksenine göre eylemsizlik dairesi yarı çapı
F kg Kuvvet, indeksine göre
FA kg Araba ağırlık kuvveti
FC+A kg Ceraskal ile arabanın öz ağırlık kuvveti
Fq kg Birim ağırlık kuvveti
FTD kg Dik tekerlek kuvveti
FTD2 kg İki tekerleği etkileyen dik kuvvet
FTY kg Yatay tekerlek kuvveti
FY kg Kaldırma yükü kuvveti, Vincin taşıma kapasitesi
f cm Sehim, indeksine göre
fA cm Arabanın öz ağırlık sehimi
fger cm Kabul edilen gerekli sehim
fKi cm Kirişin öz ağırlık sehimi
ftop cm Toplam sehim
fTers cm Ters sehim
fY cm Yükün ağırlık sehimi
GA kg Arabanın ağırlığı
GY kg Vincin kaldırma kapasitesi
GPer kg Perde ağırlığı
GKi kg Kiriş ağırlığı
g m/s2 Yer çekimi ivmesi
H cm Kaldırma yüksekliği
HaAy cm Ayak alt yüksekliği
HüAy cm Ayak üst yüksekliği
h cm Yükseklik, indeksine göre
hOr cm Ortalama yükseklik
hP cm Perde alt kuşak mesafesi
hPer cm Perde yüksekliği
I cm4 Eylemsizlik (Atalet) momenti, indeksine göre
Ix cm4 x-x eksenine göre eylemsizlik momenti
Iy cm4 y-y eksenine göre eylemsizlik momenti
Iyger cm4 Kiriş profilinin y-y için gerekli atalet momenti
Iz cm4 z-z eksenine göre eylemsizlik momenti
KaSı 1 Kaldırma sınıfı DIN 15018
kB 1 Yükleme grubu katsayısı
kf 1 Sehim oranı katsayısı
kTol 1 Malzeme toleransları faktörü

41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www.guven-kutay.ch

Vinç ray açıklığı.guven-kutay.Sembol Birim Açıklama k 1  ‘ ya göre normal gerilme azaltma katsayısı k 1  ‘ ya göre kayma gerilmesi azaltma katsayısı k 1  için buruşma azaltma katsayısı k 1  için buruşma azaltma katsayısı LF cm Kuvvetin kuşak kenarına olan mesafesi LK cm Kiriş açıklığı. indeksine göre tger cm Gerekli ortalama levha kalınlığı tPer cm Perde kalınlığı umax cm z-z eksenine göre eylemsizlik dairesi yarıçapı vA m/dak Araba yürüme hızı vK m/dak Kaldırma hızı vV m/dak Vinç yürüme hızı W cm3 Mukavemet momenti. indeksine göre Wt cm3 Burulma mukavemet momenti Wx cm3 x-x eksenine göre mukavemet momenti Wz cm3 z-z eksenine göre mukavemet momenti Wy cm3 y-y eksenine göre mukavemet momenti xS cm x-x eksenine göre nötr ekseni koordinatı YüGr 1 Yükleme grubu YüHa 1 Yükleme hali yS cm y-y eksenine göre nötr ekseni koordinatı yZ cm z-z eksenine göre nötr ekseni koordinatı 1 1 Yan levhada iki perde arası mesafesinin levha yüksekliğine oranı Ü 1 Üst kuşak levhasında iki perde arası mesafesinin levha genişliğine oranı M  1 Kısmi emniyet katsayısı Dü 1 Boyuna gerilim düzeltme faktörü K 1 Öz ağırlık faktörü 41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www.cm Torsiyon momenti. hesapsal kiriş boyu LPer cm İki perde arası mesafesi LAR cm Araba ray açıklığı LAT cm Araba tekerlek açıklığı LFmin cm Yükün raya en yakın mesafesi LFP cm Yükün portafodaki maksimum mesafesi LKo cm Ayak konsol mesafesi LPL cm Sol portafo boyu LPR cm Sağ portafo boyu LaAy cm Ayağın alt açıklığı LüAy cm Ayağın üst açıklığı M kg. burulma momenti m1 cm Tekerlek kuşak arası mesafesi nTek 1 Tekerlek sayısı q kg/cm Birim ağırlığı qK kg/cm Kirişin birim ağırlığı qP kg/cm Platformun birim ağırlığı Re kg/cm2 Akma mukavemeti Rm kg/cm2 Kopma mukavemeti S 1 Emniyet katsayısı. indeksine göre Meğ kg. indeksine göre SBger 1 Gerekli buruşma emniyet katsayısı SBuHe 1 Hesapsal buruşma emniyet katsayısı sK cm Dikme kalınlığı TaGr 1 Tahrik grubu DIN 15020 t cm Levha kalınlığı.cm Moment.cm Eğilme momenti Mt kg.ch .

guven-kutay. Titreşim katsayısı 41_00_cel-kons_giris+ozet. torsiyon gerilmesi Or kg/cm2 Ortalama burulma veya torsiyon gerilmesi top kg/cm2 Toplam kayma gerilmesi K 1 Kaldırma yükü katsayısı.Sembol Birim Açıklama  1 Sınır değerler oranı. indeksine göre Bu 1 Buruşma sınır değerler oranı D 1 Devamlı mukavemet sınır değerler oranı F 1 Yükleme kuvvetleri sınır değerler oranı  1 Narinlik derecesi P 1 Yan levhalarda normal gerilme narinlik derecesi PÜ 1 Üst kuşak normal gerilme narinlik derecesi P 1 Yan levhalarda kayma gerilmesi narinlik derecesi PÜ 1 Üst kuşak kayma gerilmesi narinlik derecesi  1 Poisson sayısı  kg/cm3 Özgül ağırlık. en küçük normal gerilme Sbu kg/cm2 Normal buruşma sınır gerilmesi x kg/cm2 Kirişte x-yönünde (boyuna) normal gerilimler y kg/cm2 Kirişte y-yönünde (enine) normal gerilimler Y kg/cm2 Kaldırma yükü gerilmesi  kg/cm2 Kayma gerilmesi. en küçük kayma gerilmesi t kg/cm2 Burulma gerilmesi. indeksine göre EM kg/cm2 Emniyetli kayma mukavemeti k kg/cm2 Kesme gerilmesi max kg/cm2 maksimum kayma gerilmesi.ch . en büyük normal gerilme min kg/cm2 minimum normal gerilme.doc www. indeksine göre 1 kg/cm2 Kirişin kendi ağırlığından ileri gelen gerilme 2 kg/cm2 Arabanın kendi ağırlığından ileri gelen gerilme 3 kg/cm2 Kaldırma yükünden ileri gelen gerilme 4 kg/cm2 Eylemsizlik kuvvetlerinden ileri gelen gerilme 5 kg/cm2 Araba kasılmasından ileri gelen gerilme A kg/cm2 Öz ağırlık gerilmesi b()EM kg/cm2 Kapaya () göre emniyetli bası mukavemeti bEM kg/cm2 Emniyetli bası mukavemeti Bu kg/cm2 Buruşma gerilmesi Bui kg/cm2 İdeal buruşma gerilmesi ç()EM kg/cm2  = -1 için emniyetli çeki mukavemeti ç()EM kg/cm2 Kapaya () göre emniyetli çeki mukavemeti çEM kg/cm2 Emniyetli çeki mukavemeti D()EM kg/cm2  = -1 için devamlı emniyet mukavemeti D()EM kg/cm2  için devamlı emniyet mukavemeti egI kg/cm2 Kirişteki normal eğilme gerilimi egII kg/cm2 Kirişteki enine gerilim egIII kg/cm2 Kirişteki boyuna gerilim Ekx kg/cm2 Kirişte x-yönündeki ek gerilim Eky kg/cm2 Kirişte y-yönündeki ek gerilim EM kg/cm2 Emniyetli mukavemet K kg/cm2 Kasılma gerilmesi kar kg/cm2 Karşılaştırma gerilmesi max kg/cm2 maksimum normal gerilme. en büyük kayma gerilmesi min kg/cm2 minimum kayma gerilmesi.

Vincin yükleme hali YüHa = 1 13. Vincin ray açıklığı. Araba tekerlek sayısı Verilere göre seçim nTek= 1 11. Vincin yükleme grubu DIN 15018 YüGr = 1 15.doc www. Bir vincin çelik konstrüksiyonuna başlarken şu bilgiler bilinmeli veya kabul edilmelidir. Vincin çalıştığı yer ve saat Müşteri verisi h= 2. Portafoda maksimum yük mesafesi Verilere göre seçim LFP = cm 20. Ayağın alt açıklığı Verilere göre seçim LaAy = cm 22. alan birimi "cm2" santimetrekare ve gerilim (mukavemet) birimi "kg/cm2" kilogram/santimetrekare kullanıldığından.guven-kutay. Kaldırma yüksekliği Müşteri verisi H= m 5.1 Genel bilgiler Tablo 1. Hernekadar bu günün tekniğinde kuvvet birimi "N" Newton. alan birimi "mm2" milimetrekare ve gerilim/mukavemet birimi "MPa" Megapaskal olarak kullanılıyorsada memleketimizde halen vinç sanayinde kuvvet birimi "kg" kilogram. Vincin sol portafo boyu Müşteri verisi LPL = cm 23. Kaldırma hızı Müşteri verisi vK = m/dak 4. 1. kiriş boyu Müşteri verisi LK = m 6. Vincin tahrik grubu DIN 15020 TaGr = 1 16. Araba tekerlek ray açıklığı Verilere göre seçim LAR= cm 18. Ayak kıvrım yüksekliği Verilere göre seçim hkAy= cm 25. kişilerin kafalarını karıştırmamak için buradada bu birimler kullanılacaktır. Vincin kaldırma sınıfı DIN 15018 KaSı = 1 14. Vincin sağ portafo boyu Müşteri verisi LPL = cm 24. Sehim oranı katsayısı Verilere göre seçim kf= 1 12.ch . Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 7 1 Çelik Konstrüksiyona Giriş Vinçlerde çelik konstrüksiyonun hesabını bilinçli yapabilmek için şu temel değerlerin bilinmesi gereklidir. Köprü yürüme hızı Müşteri verisi vV= m/dak 7. Ayak alt yüksekliği Verilere göre seçim HaAy= cm 26. Ayak üst yüksekliği Verilere göre seçim HüAy= cm 27. Yükün raya en yakın mesafesi Verilere göre seçim LFmin = cm Portal vinçler için özel bilgiler 19. Çentik grubu ÇeGr = Çift kiriş vinçler için özel bilgiler 17. Arabanın ağırlığı Verilere göre seçim GA= kg 8. Araba yürüme hızı Müşteri verisi vA= m/dak 9. Araba tekerlek aks açıklığı Verilere göre seçim LAT= m 10. Ayağın üst açıklığı Verilere göre seçim LüAy = cm 21. Arzu edenler birimleri istedikleri değerlerle kullanabilir. Genel bilgiler Monoray vinçler için özel bilgiler 1. Vincin kaldırma kapasitesi Müşteri verisi GY = t 3. Ayak konsol mesafesi Verilere göre seçim LKo= cm Özel şartlar: 41_00_cel-kons_giris+ozet.

2 Değerlerin grafik olarak gösterilmesi y x y x z z Şekil 1. Monoray kirişte nötr ekseni alt kuşağa yakındır ve maksimum gerilim “max” üst kuşaktadır. sehimi v y-ekseni kayması. Çift kirişte nötr ekseni üst kuşağa yakındır ve maksimum gerilim “max” alt kuşaktadır. DIN 18800 T1 (1990-11) e göre tanımlamalar Tanımı Tanımı Tanımı x x-ekseni koordinatı y y-ekseni koordinatı z z-ekseni koordinatı u x-ekseni kayması. sehimi N x-yönünde normal kuvvet Vy y-yönünde normal kuvvet Vz z-yönünde normal kuvvet hesaplanan düzleme hesaplanan düzleme hesaplanan düzleme Mx My Mz x-yönünde dik moment y-yönünde dik moment z-yönünde dik moment Yukarıda Şekil 2 ve tablosu ile çelik konstrüksiyonda kullanılan verilerin sembol ve tanımlamaları gösterilmiştir.ch . y x y x v u v u N N Vy z Vy z w w Vz Vz My My MX MX Mz Mz Şekil 2. sehimi w z-ekseni kayması.8 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 1. 2. 2. DIN 18800 T1 (1990-11) e göre kirişin yönleri Yukarıda Şekil 1 ile çelik konstrüksiyonda profillere göre koordinat eksenleri verilmiştir. Dikkat: Kiriş hesaplarını yaparken dikkat edilecek noktalar: 1.guven-kutay. 41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www.

Çelik konstrüksiyon malzemesi genelde St37-2 dir. Hal: Rüzgar kuvveti olmayan normal işletmeler. Bunlar vinçin çelik konstrüksiyonunun. Yükleme hali H ya rüzgar.M.  Teslimat esnasında. ivme ve fren kuvvetlerinin I. Daha çok kapalı yerlerde yani atölye.  Statik yüke çevrilmiş dinamik yükten oluşan gerilmeler. : Yükleme Hali H. denenecek vinçler. rüzgar etkisi altında hareket ve frenleme zamanlarının daha uzun olmasından ötürü. kB faktörü (katsayısı) ile çapılarak konstrüksiyondaki gerilme büyüklüğü aşağıdaki gibi hesaplanır. depo ve benzeri yerlerde çalışan vinçlerde şu gerilmeler hesaplanır:  Statik yüklerden oluşan gerilmeler. Malzeme değerlerini seçebilmek için vincin “Yükleme Hali” nin seçilmesi gerekir. Böylece tanımlanan bu gerilmeler. Öz ağırlıklarından ve araba kasılmasından oluşan 1 .3. dinamik veya statik yüklemelerde % 10 veya daha fazla yükle. 1.  İşletmede hızla tamponlara çarpan vinçler. arabanın vb.  top 2   top1  Rü F2 Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yükleme Hali HS. Bu hesaplarda etki kuvvetlerinin tamamen bilinmemesinden dolayı yükleme grubuna göre.doc www.” e göre yükleme Halleri vinçlerde çelik konstrüksiyon hesapları yapılırken üç işletme halinin bulunduğu kabul edilir. Daha çok kapalı yerlerde yani atölye. Genelde atölye vinçleri için “I. St37-2 için kullanılan kaynak elektrotlarıda her yerde ve en ucuz şekilde bulunur.guven-kutay. depo ve benzeri yerlerde çalışan vinçlerdir.1 I. Hal: Çok özel etkiler altında çalışan işletmeler. Bu malzeme hem ucuz hemde kaynak konstrüksiyona en yatkın malzemedir. Hal: Şiddetli rüzgar kuvvetinin bulunduğu kabul edilen işletmeler.3. portal ve liman vinçlerinde de uygulanır. 41_00_cel-kons_giris+ozet.3 III.3. burada yalnız bu iki malzemenin değerleri verilecektir. “HShali” Çok özel etkileri şu şekilde sıralıyabiliriz:  İşletmenin çalışmadığı (paydoslarda) rüzgar (fırtına) etkisindeki vinçler. Bunlar kaldırma yükü katsayısı  ile büyütülmüş kaldırma yükünden ve atalet kuvvetlerinden oluşan 3 ve 4 gerilmeleridir. kar ve bakım elemanları ile takımlarının kuvvetlerinin ilavesi ile hesaplar yapılır. Bu hal rüzgar ve kar etkisinde olmayan vinçlerdir. Özel hallerde St52-3 malzemesi kullanılır. Hal” geçerlidir. “HZhali” Burada I. Yükleme Hali HZ.  top1 k B  1   2   K  (3   4 )  5  F1 1. Hal deki hesaba rüzgardan oluşan gerilmede eklenir. Çok özel hallerde daha başka malzemelerinde kullanılmasına karşın. 1. 2 ve 5 diye adlandırılan gerilmelerdir. 1. “Hhali” Bu işletme hali rüzgar etkisinde olmayan vinçlerin hesaplanmasında kullanılır. Hal den daha büyük olmalarıdır. Çok özel etkiler altında çalışan vinçlerdir.2 II. Burada verilen detaylı açıklamalar.Daha çok açık sahada rüzgar ve kar etkisinde olan vinçlerdir.3 Vincin Yükleme Hali “YüHa” Avrupa Kaldırma Araçları İmalatçıları Birliği “F.ch . Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 9 Sayfa 7 ve Tablo 1 ile verilen genel bilgiler bulunduktan sonra konstrüksiyonun yapılacağı malzeme seçilir.E. bilinenlerin tam olamaması veya akla gelmeyen herhangi bir etkiyi de hesaba katmış olmak için yükleme grubuna göre. kB faktörü kullanılır.

ch . E 26) 2’550 1’750 1’950 2’400 St 52 (Fe 510 . Hal II.4 Malzemenin statik değerleri Tablo 2.doc www.3 7’850 St 52-3 DIN 17 100 1. fakat Devamlı ve molasız Molasız ve ağır şartlı yineleme sayısı uzun molalı işletme molalı işletme işletme işletme NG Gerilme durumu Vinç veya elemanlarının yükleme durumu S0 çok hafif B1 B2 B3 B4 S1 hafif B2 B3 B4 B5 S2 orta B3 B4 B5 B6 S3 ağır B4 B5 B6 B6 41_00_cel-kons_giris+ozet. 1. Malzemenin statik mekanik değerleri Kopma Akma Elastiklik Poisson Özgül Malzemenin tanımı mukavemeti mukavemeti Modülü sayısı ağırlığı değeri değeri Rm  16 mm Re  16 mm Edyn St  Sembol Standartı Mal. Hal kg /cm2 kg /cm2 kg /cm2 kg /cm2 St 37 (Fe 360 .106 boyunca gerilme Seyrek kullanma.105 2. E 36) 3’550 2’400 2’700 3’250 Tablo 4. Hal III. Devamlı. No: kg /cm2 kg/cm2 kg/cm2 .105< NG <2.3 7’850 Tablo 3. Statik Emniyetli mukavemet değeri Emniyetli Emniyetli Emniyetli Emniyetli karşılaştırma çekme basma kayma Malzeme cinsi ve zorlannması mukavemeti mukavemeti mukavemeti mukavemeti değerleri değerleri değerleri değerleri Yükleme σçEM σbEM em Sembol Normu hali kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 H 1’600 1’400 920 St 37-2 DIN 17 100 HZ 1’800 1’600 1’040 H 2’400 2’100 1’380 St 52-3 DIN 17 100 HZ 2’700 2’400 1’560 Buruşma hesaplarında “ σbEM “ değeri kullanılmalıdır.105< NG <6.0037 3’400 2’350 2’100’000 0.104< NG <2. Vinç elemanlarının ve vincin yükleme grubunun saptanması Yükleme sayısı N1 N2 N3 N4 sınıfı Vincin ömrü 2.guven-kutay. E 24) 2’350 1’600 1’800 2’150 St 44 (Fe 430 .106 NG > 2.105 6. Statik Emniyetli mukavemet değeri Akma mukavemet Emniyetli mukavemet değeriçEM Malzeme değeri Re  16 mm I.0570 4’900 3’550 2’100’000 0.10 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 1.5 Vincin Yükleme grubu “Yügr” Tablo 5. kg/m3 St 37-2 DIN 17 100 1.

H2 B1.6 Gerekli sehim Vinç kirişinin gerekli sehimi. magnetli H3. yüzer vinçler 17 Kepçeli. B2 1. H4 B4. Hurda deposu Aralıklı işletme H2 B4 5 vinçleri Devamlı işletme H3. H4 B5. Atölye vinçleri için gerekli sehim genelde fger = LK / 1000 olarak alınır. H4 B5. B6 14 Hareketli veya sabit band vinçleri H1 B3. 41_00_cel-kons_giris+ozet.guven-kutay.ch . Demir hurda depo vinçleri Kepçeli. B4 16 Kancalı H2 B4. B6 9 Ocak vinçleri H3. magnetli H3. B6 12 Kancalı işletme H2 B4. fger  L K / k f  f hes F3 Tablo 7 ile verilen sehim oranı katsayısı "kf" bir öneridir. H4 B5. Traversli vinçler. H4 B5. B5 21 İnşaat kule vinçleri H1 B3 22 Montaj ve dikme vinçleri Kancalı H1. kirişin rezonas kontrolüne gerek yoktur. Vinç yükleme grupları ve kaldırma sınıfları No Vinç tanımı İşletme şekli Kaldırma sınıfı Yükleme grubu 1 El ile tahrik edilen vinçler H1 B1. B6 18 Ağır yük ve yüzer vinçler H1 B2. B5 28 Ağır yük mobil ve oto vinçleri H1 B1. H2 B2. magnetli H3.doc www. döner. H3 B5. H4 B4. portal. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 11 Tablo 6. B6 6 Atölye vinçleri H2. kiriş boyunun gerekli sehim oranına bölünmesiyle bulunur ve hesaplanan sehim bu değerden küçük olmalıdır. Genelde burada verilen sehim oranı tutulduğunda. B3 19 Kancalı H2 B3. B3 4 Depo vinçleri. B4 Gemi vinçleri 20 Kepçeli. B6 8 Döküm ve dökümhane vinçleri H2. B4 Mobil ve oto vinçler 27 Kepçeli. B4 7 Köprülü vinçler. B3 23 Kancalı H2 B3. B5 25 Demiryolu vinçleri H2 B4 26 Kancalı H2 B3. Diğer durumlar için pratikte önerilen kf-katsayısı Tablo 8 ile gösterilmiştir. magnetli H3. H4 B4. konstrüktör tecrübelerine ve standartlara göre istediği katsayıyı seçer. magnetli H3. Bu değerlerden daha düşük değerler kullanıldığında. B4 Raylı döner vinçler 24 Kepçeli. teslim zamanında ölçülen sehim ile rezonans kontrolünün yapılması gerekir. B4 15 Dok vinçleri Kancalı H2 B3. H4 B6 10 Döküm ve çelik ocak vinçleri H4 B6 11 Dövme ve dövme işlerinde kullanılan vinçler H4 B5. yarıportal arabalı veya döner vinçler 13 Kepçeli. magnetli H3. B5 Liman. B2 3 Santralda makina binasındaki vinçler H1 B2. B5 Liman. H3 B3. B2 2 Montaj vinçleri H1.

1. Kök kaynağı var kabul edilir.125 12 24 48 816 >16 0. Kök Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 kaynağı yok kabul edilir.250 0. Vinç kaldırma sınıfları ve yükleme grupları Kaldırma Nr Vinçin çalıştığı yer kf-katsayısı Yükleme grubu sınıfı Elektrik santralı makina dairesi vinci ve 1 ceraskallı vinçler 1 000 H1 B2 2 seyrek çalışan 1 000 H1 B2 Montaj vinci 3 devamlı çalışan 1 000 H2 B2 4 Depo ve mermerci seyrek çalışan 1 350 H2 B4 5 vinci devamlı çalışan 1 500 H3 B5 6 seyrek çalışan 1 350 H2 B3 Atölye vinci 7 devamlı çalışan 1 500 H3 B4 8 seyrek çalışan 1 500 H2 B5 Dökümhane vinci 9 devamlı çalışan 1 500 H3 B6 Tablo 8. orta ve Orta küçük yük aynı 1Em 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m oranda Hemen hemen Ağır devamlı tam 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 5m yük Örnek.125 0. tahrik grubu 2m e kadar vinçler 1000 – 1200 Elektrikle tahrik edilen. Bir portal vinçin yüklenmesi “Tam. Görüldüğü gibi dörtköşe destek çubuğu konulur.doc www.guven-kutay. Malzemeye kaynak ağızı açılarak.12 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Tablo 7.2 Çentik Grupları “Çegr” Monorayda çentik grubu K2 Grubu K3 Grubu K4 Grubu Şekil 3.6. Vinçin tahrik grubu Zorlanma tanımlaması Günlük çalışma saati (senelik gözlemeye göre) 0.500 Sınıfı Yük dağılımı <0.500 1.1 Vinçin tahrik grubu “Tagr “ Tablo 9. normal t t kalitede en az yan plaka kalınlığını verecek t t kadar yarım V kaynak dikişi yapılır. orta ve küçük yük aynı oranda” ve günlük çalışma saatide 12 h kabul edilirse.6. Vinçin tahrik grubu “Tagr = 1Am” seçilir.ch . 41_00_cel-kons_giris+ozet. normal kalitede yarım V kaynak dikişi yapılır.çift taraflı kaynak t Şekil 4. Pratikte önerilen kf-katsayısı Vinç tahrik şekli kf El ile tahrik edilen vinçler  800 Elektirikle ve el ile karışık tahrik edilen vinçler 800 – 1000 Elektrikle tahrik edilen.250 0. tahrik grubu 2m den büyük vinçler 1200 – 1500 Genelde bir istek yoksa 1000 alınır ve kafes kirişlerde Iyger için 1600-1800 kabul edilir.000 Devamlı küçük Hafif yükler nadiren 1Em 1Em 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m diğerleri Tam. 1. Malzemeye kaynak ağızı açılarak. Şekil 5. Malzemeye kaynak ağızı açılarak.

"W" değeri kg/cm2 olarak Çentik K0 K1 K2 K3 K4 K0 K1 K2 K3 K4 Yükleme St 37 + St 44 St 52 B1 1'800 1'800 1'800 1'800 1'527 2'700 2'700 2'700 2'540 1'527 B2 1'800 1'800 1'800 1'800 1'080 2'700 2'700 2'520 1'800 1'080 B3 1'800 1'800 1'782 1'273 764 2'736 2'121 1'782 1'273 764 B4 1'680 1'500 1'260 900 540 1'680 1'500 1'260 900 540 B5 1'188 1'061 891 636 382 1'188 1'061 891 636 382 B6 840 750 630 450 270 840 750 630 450 270 St37. dikişi yapılmıştır.7 Malzemenin dinamik değerleri Herhangi “” değerine göre. diğer değerler kaynaklı konstrüksiyon için geçerlidir.doc www. Şekil 7.ch . 1. Tablo 10. çeşitli çentik etkisinin çeşitli demir konstrüksiyon malzemesine ve çeşitli vinç grubuna göre DIN 15018 de emniyetli dinamik işletme gerilmesi D()EM belirlenmiştir. Çentik grubu K0 ve K1 kaynaksız malzeme için. Kaynak dikişi. Kaynak dikişi malzemeye kaynak ağzı malzemeye kaynak ağzı malzemeye kaynak ağızı malzemeye kaynak ağızı açılarak özel kalitede K. Yükleme durumu ve çentik grubuna bağlı kaynaklı malzemenin değişken mukavemet değeri DIN 15018 Tablo 16 dan aktarma. köşe dikişi yapılmıştır. Dalgalı zorlama eksi tarafta 1 < 1 < 0 için sürekli dinamik emniyetli gerilme: 5 Çeki mukavemet değeri DçEM1   W  F4 3  2  1 2 Bası mukavemet değeri DbEM1   W  F5 1  1 41_00_cel-kons_giris+ozet.guven-kutay. açılarak normal kalitede K. yarım V-dikişi yapılmıştır. Şekil 8. St44 ve St52 malzemelerinin kaynaksız durumda mukavemet değerleri değişiktir. açılarak normal kalitede açılarak normal kalitede çift dikişi yapılmıştır. Kaynak dikişi Şekil 9. Fakat kaynaklı durumda Tablo 10 ile verilen değerler bu üç malzeme için geçerlidir. Kaynak dikişi. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 13 Çift kirişte çentik grubu K2 Grubu K3 Grubu K4 Grubu Şekil 6. Sürekli dinamik emniyetli gerilme değerleri sınır değerler oranı "" ya bağımlı olarak hesaplanır.

14 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Tam dalgalı zorlama 0 = 0 için sürekli dinamik emniyetli gerilimi: Çeki ve Bası mukavemet değeri: 5  DEM 0    W  1.75  R m  Bası mukavemet değeri  DbEM 2  1. çatlaklar sonucu kopma çeki tarafından başlar. σD(-1)EM değerleri ile σD(κ)EM değerleri arasındaki bağlantı diyagramı Dalgalı zorlama artı tarafta 0 < 2 < 1 için sürekli dinamik emniyetli gerilme: DçEM 0 DçEM 2  Çeki mukavemet değeri    F7 1  1  DçEM0    2  0. Çünkü uygulamada görüldüğü gibi.guven-kutay.2   DçEM 2 F8 Statik değişmeyen zorlama 3 = +1 için sürekli dinamik emniyetli gerilme: DbEM 1  0. 41_00_cel-kons_giris+ozet.doc www. indeksine göre DbEM kg/cm2 Devamlı bası emniyetli mukavemet değeri. sınır değerler oranı 'ya göre sürekli dinamik emniyet gerilmeleri belirlenmiş olur.75  R m F9 DçEM kg/cm2 Devamlı çeki emniyetli mukavemet değeri. indeksine göre W kg/cm2 Yükleme durumu ve çentik grubuna bağlı değişken mukavemet değeri  1 Sınır değerler oranı. indeksine göre Rm kg/cm2 Malzemenin kopma mukavemet değeri Böylelikle hesap konusu kirişteki çentik etkisi ve kirişteki dalgalı gerilme.ch . Gerilme karşılaştırmaları çeki değerleri ile yapılır.66   W F6 3 Dç(0)EM R m m ax S Dç(0)EM   D(-1)EM ax D(-1)EM m max  min or   Db(0)EM  D(-1)EM S ax m ax m R m Db(0)EM Şekil 10.

8 Rüzgar kuvveti 1.6 1.4 + 0.3 1.9 2. Tablo 11 Kaldırma yükü katsayısı "K" Kaldırma yükü katsayısı ψK Kaldırma sınıfı H1 H2 H3 H4 vK  90 m/dak 1.ch .0022 . 41_00_cel-kons_giris+ozet. Tablo 12.1 + 0.1 Rüzgar basıncı Vinçin işletme anındaki rüzgar basıncının hesabını basitleştirmek için bazı kabuller yapılır.. Tablo 14. 1. 1. vK 1.2 1...doc www.02 1.2 1.guven-kutay.3 + 0.3 Yükleme grubu katsayısı "kB " Tablo 13. Zaten bu tablodaki değerler F 10 ile hesaplanmıştır.7.. * * Burada rüzgar hakkında tam bilgi alınarak hesapların yapılması önerilir.7. ray düzgün.08 1. Açık sahada çalışan normal Vinçler 250 20 75 Çok kuvvetli rüzgar etkisinde çalışan 500 28 100 vinçler. vK 1. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 15 1. ray engebeli Yürüyüş darbesiz. Rüzgarın işletmedeki hesapsal dinamik basıncı qRü Dinamik basınç Rüzgar hızı Vinç tipi qRü  N/mm2 vRü  m/s vRü  km/h Çok hafif rüzgar etkisinde çalışan Vinçler.0066 .2 200  vV 300  vV  1.0088 . Rüzgar hızını sabit ve herhangi bir yönden yatay olarak estiğini kabul edelim. Öz ağırlık katsayısı "K " Hareket hızı vV m/dak olarak Öz ağırlık katsayısı Hareket yolu Yürüyüş darbeli. ray K veya araları boşluklu ise araları kaynatılmış ve işlenmiş ise vV  60 vV  90 1.613  v 2Rü F 10 qRü N/m2 Rüzgarın dinamik özgül basıncı vRü m/s Rüzgarın kabul edilen hesapsal hızı Rüzgarın işletmedeki hesapsal dinamik basıncı. 125 14 50 Montaj Vinçleri v. tahmini olarak Tablo 14 ile bulunur.2 Kirişin öz ağırlık katsayısı "K " Kirişin öz ağırlık katsayısı "K " vinçin hareket hızına bağlı olarak Tablo 12 ile belirlenir.00 1.20 1.1 60 < vV  200 90 < vV  300 1. Yükleme grubu katsayısı "kB" Yüklenme grubu B1 B2 B3 B4 B5 B6 kB-katsayısı 1.11.2 + 0.7.0044 .05 1.8. vK 1.14 1. Bu kabullere göre rüzgar basıncı şu büyüklükte olur: q Rü  0.17 .1 Kaldırma yükü katsayısı "K" Kaldırma yükü katsayısı "K" kaldırma sınıfı ve kaldırma hızına bağlı olarak Tablo 11 ile belirlenir. vK vK > 90 m/dak 1. b.

ch . Molalarda rüzgarın. Vinçin yerden yüksekliği de rüzgardan oluşan kuvvetlere etki eden faktörlerden biridir. aerodinamik narinlik derecesi ile parçanın şekline bağlıdır.doc www..16 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 1. Bundan sonra gerekli olan rüzgar kuvvetleri toplanarak hesaplar yapılır.. Çünkü kuvvetli rüzgar altında genelde vinç çalıştırılmaz. toplam rüzgar kuvveti de hesaba katılarak yapılmalıdır. FRüY  2. o sistemi oluşturan parçaların rüzgar kuvvetlerinin toplamına eşittir. vinçin bulunduğu yerdeki rüzgar ve vinçin konumu hakkında detaylı bilgi edinip hesapları buna göre yapmak en doğru yoldur. vinçin yerden yüksekliğine göre hesapsal dinamik basıncı " qRü" Vinçin yerden yüksekliği Rüzgar basınçı Rüzgar hızı m qRü  N/mm2 vRü  m/s vRü  km/h 0 . Bu faktörün büyüklüğü. Parçaların tek tek aerodinamik narinlik derecesi ve parçanın şekli için rüzgar kuvvetleri hesaplanır. 41_00_cel-kons_giris+ozet.8.. Özellikle geceleri (işletme paydos ettiğinde) rüzgar (fırtına) etkisine karşı vinçin raylar üzerinde sabit kalması sağlanmalıdır. Tablo 15. Yukarıdaki F 12 ifadede qRü nün deşeri F 10 ile bulunur. Rüzgar kuvvetinin işletmenin durduğu zamanlardaki(paydoslarda) etkisi için. Genel olarak bir tona 0.guven-kutay. Sistemin mukavemet ve denge hesapları. Profillerin aerodinamik narinlik derecesi Şekil 11 ile görülen aerodinamik narinlik derecesi A = L/b veya A = L/D ile hesaplanır. Rüzgar L L L L D b b b d Şekil 11. A ve kRü değerleri ise aşağıdaki açıklamalara göre şu şekilde hesaplanır. Rüzgar için şekil faktörü kRü .. Taşınan yükün rüzgar kuvveti.9 Rüzgar kuvvetinin hesabı Açık sahada çalışan vinçlerde rüzgar kuvveti şu şekilde hesaplanır: FRü  A  q Rü  k Rü F 12 FRü N Rüzgar kuvveti A m2 Parçanın rüzgardan etkilenen cephe alanı qRü N/m2 Rüzgarın dinamik özgül basıncı kRü [] Rüzgar için şekil faktörü Sistemin toplam rüzgar kuvveti. 100 1100 42 75 100 < 1300 46 100 1.2 Taşınan yükün rüzgar kuvveti Konstrüksiyonun yanısıra taşınacak yükün de rüzgar etkisinde kaldığı dikkate alınarak rüzgar kuvveti bulunup hesaplara dahil edilmelidir. 20 800 36 50 20 .5 A Y q Rü F 11 FRüY N/m2 Rüzgarın yükte oluşturduğu kuvvet AY m2 Yükün rüzgara karşı alanı. Normal çalışan vinçlerde bu kuvvet dikkate alınmaz. eğer vinç yük nakli veya yükleme-boşaltma tesisi için sürekli çalışmak üzere özel olarak imal edilecekse yapılır.5 m2 alınır qRü N/m2 Rüzgarın dinamik özgül basıncı Bu hesaplar. tecrübeler sonucu elde edilen değerlere göre düzenlenmiş Tablo 15 ile bulunur. Bundan dolayı sistemin toplam rüzgar kuvveti doğrudan hesaplanamaz.

65 0. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 17 L1 b1 b3 b2 L2 B 3 L L Şekil 12.15 1.80 0. 41_00_cel-kons_giris+ozet.75 1.30 1.80 Kutu profiller.20 1. b/d ≥ 2 1.90 0.35 1.70 0.90 Rüzgar b b/d ≥ 0.50 1.15 1. Kafes konstrüksiyonun aerodinamik narinlik derecesi 1. Rüzgar için şekil faktörü.55 1.guven-kutay.40 d b/d ≥ 0. <254x457 mm 1.40 1.50 1. >254x457 mm b/d ≥ 1 1.45 1.30 1.80 0.55 1.80 1.45 1.9.00 1.90 profiller D .85 0.10 2.60 Farklı kesitte parçalar 1.75 1.40 1.60 Köşeli Kare.20 Kare >356 mm Dörtköşe.60 1. Kafes konstrüksiyonda tek tek parçaların boyu parçaların teorik eksenlerinin kesişme noktalarının uzaklığıdır. parçaların veya sistemin aerodinamik narinlik derecesine bağlı olarak seçilir. Tek parçalar için rüzgar şekil faktörü "kRü" Aerodinamik narinlik derecesi L/b veya L/D * Tanımlama ≤5 10 20 30 40 50 > 50 Standart profiller (haddelenmiş) 1.90 0.60 0.doc www.70 0.40 1.55 1. kafes kirişler için Şekil 12 ve yan yana veya arka arkaya gelen profiller için Şekil 13 ve kafes kirişler için Şekil 14 ile verilen ölçülere göre belirlenir. vRü ≥ 6 m2/s 0. Özel hallerde rüzgar tünelinde yapılan deneyler sonucu elde edilen değerler daha sağlıklıdır.80 Yuvarlak D . vRü < 6 m2/s 0.70 0.90 0.55 1.B) şeklinde tanımlanır.30 1. Aşağıda tablolarda Tablo 16 ve Tablo 17 ile verilen değerler tecrübelere dayanan temel (ana) büyüklüklerdir.00 1.85 1.70 1.5 1.35 1.40 1.05 1.90 1.75 0.20 1.30 1.65 1.80 0.55 1.40 2.00 * Aerodinamik narinlik derecesi profiller için Şekil 11.50 1.ch . Tablo 16.1 Yüzey oranı: Şekil 12 ile görülen yüzey oranı. parçaların toplam hakiki alanı/Sistemin sınır alanı = (Li x bi) / (L.25 0.05 1.60 profiller Dörtköşe. 356 mm kadar 1.60 0.

75 0. kabinler Dörtköşe kapalı kutu gibi yerde veya sabit asılı 1. Çeşitli sistemler için rüzgar şekil faktörü "kRü" Tanımlama kRü Rüzgar etkisindeki yüzey düz profiller 1. parçaya kadar gittikçe küçülür. vRü < 6 m2/s 1.15 0.10 1. Rüzgara karşı profil genişliği / Rüzgara paralel profil derinliği = b/d 1.A.00 1.75 0.9. Aerodinamik narinlik derecesi için kafes konstrüksiyonun mesafe orantıları 1. fakat 9.3 Kesit oranı Kutu profillerde kesit oranı.3 0.43 0. operatör vb. 1.doc www.00 1.80 0.81 0.0 1.25 0. Kapatma faktörü "" Uzaklık oranı Yüzey oranı (Li x bi) / (L.a Şekil 14. vRü ≥ 6 m2/s 0.80 Makina.10 profiller D .55 0.5 Rüzgar kuvvetinin hesaplanması 1 inci parça için F1  A  q Rü  k Rü 2 nci parça için F2    A  q Rü  k Rü “n” ninci parça için (n = 3 den 8 e kadar) Fn  ( n 1) .95 0.4 Rüzgar yönüne dik arka arkaya duran yüzeyler Rüzgar yönüne dik arka arkaya duran yüzeylerde rüzgar kuvvetini hesaplamak için gerekli kapatma faktörü ““ yı Tablo 18 ile uzaklık ve yüzey oranlarına bağlı olarak bulabiliriz.9.21 0.59 0.66 0.32 0.9.40 0.10 R üzgar R üzgar b b a d a d Şekil 13. Burada a değeri en kısa mesafe değeri olarak kabul edilir.88 0.6 0.B) a/b veya a/B 0.9.4 0.k Rü 9 uncu ve daha sonraki parçalar için F9  8  A  q Rü  k Rü 41_00_cel-kons_giris+ozet.2 0.q Rü .45 5.70 Tek kafes profil Yuvarlak D .00 1.guven-kutay.88 0.75 0.20 4. Tablo 18.00 0.00 Rüzgar yönüne dik arka arkaya aynı aralıkla sıralanmış parçaların hepsi arkasındaki parçanın etki alanını biraz kapatacaktır.5 ≥ 0.5 0.68 6.00 1. 1.33 0.92 0.ch .1 0.63 0. aralıktan sonra kapatma faktörü sabit kalır.76 0.0 1.95 0.50 0.0 0.00 1.0 0.10 2. Aerodinamik narinlik derecesi için profillerin mesafe orantıları Rüzgar Rüzgar B B L L a 2. Bu kapatma etkisi 9.2 Uzaklık oranı Şekil 13 ve Şekil 14 ile uzaklık oranı = a/b veya a/B büyüklüğündedir.18 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Tablo 17.00 0.0 1.

n nin değeri 0.0 alınır.35 bulunduysa K2 = 0.  8  n  9  8  A  q Rü  k Rü 1  9  Ftop  A  q Rü  k Rü    n  9  8  F 14  1   FRü top N Toplam rüzgar kuvveti A m2 Parçanın rüzgardan etkilenen cephe alanı qRü N/m2 Rüzgarın dinamik özgül basıncı kRü [] Rüzgar için şekil faktörü  [] Kapatma faktörü Kapatma faktörü n nin değeri 0. 41_00_cel-kons_giris+ozet. normal bir yüze etki eden kuvvetin 1.2 misli alınarak hesap yapılır.0 den büyük olamaz. 1.1 den küçük alınmaz..7.4 Kapatma faktörü Tablo 18 ile bulunur. vRü < 6 m2/s kŞe = 1. vRü ≥ 6 m2/s kŞe = 1.7 Rüzgar yönüne eğik olan yüzeyler 1.6 Kafes kontrüksiyon kuleler Kafes kontrüksiyon kulelerde rüzgar tarafının yüzey alanı aşağıdaki şekil faktörüyle “kŞe”büyültülür: Kule düz yüzeyli profillerden ise : kŞe = 1.guven-kutay.1 Tek tek parçalar veya çerçeveler Eğer rüzgar yüzeylere  açısı eğikliğinde esiyorsa (derece olarak  ≤ 90° alınır).9.(1+) D .ch . Kare kesitli kulenin max rüzgar kuvveti.1 den küçük bulunsa bile 0.0 bulunmuşsa K2 = 1. Eğer hesaplarda K2 < 0.doc www.35 den küçük ve 1. Bu durumda pratikte.2 Kafes kiriş veya kafes kuleler Eğer rüzgar yüzeylere  açısı eğikliğinde esiyorsa ( ≤ 90° alınır). K2 0..9. FEg  A  q Rü  k Rü  K 2 F 16  K2  50  1. FEg  A  q Rü  k Rü  sin 2  F 15 1.9. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 19 Böylece toplam kuvvet: 9 a kadar parçalı sistemde:   Ftop  1    2  3  .35 veya K2 > 1.1.1 olarak değerlendirilir.  n 1  A  q Rü  k Rü 1  n FRü top  A  q Rü  k Rü  F 13 1  9 dan fazla parçalı sistemde:   Ftop  1    2  3  .7  A iz / A  Düzeltme faktörü K2 F 17 FEg N Eğik yüzeydeki rüzgar kuvveti A m2 Parçanın rüzgardan etkilenen cephe alanı qRü N/m2 Rüzgarın dinamik özgül basıncı kRü [] Rüzgar için şekil faktörü K2 [] Düzeltme faktörü iz m2 Parçanın rüzgara dik izdüşüm alanı Düzeltme faktörü K2 nin sınır değeri vardır.. eğer rüzgar köşegen yönünde eserse oluşur.9. 1.7.(1+) Kule yuvarlak profillerden ise : D .7..

guven-kutay.20 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 2 Özet 2. Toplam  karAlt  2x  2y   x   y  3  2max karşılaştırma  kar   2max  3   2max gerilimi karÜst  2üst  3  2max Karşılaştırma karAlt veya karÜst değerlerinden hangisi gerilimi büyükse karşılaşma gerilimi için alınır. 41_00_cel-kons_giris+ozet.ch .5   K  FY  K  FC  A  F TD  0. Normal gerilim hesabı Monoray kiriş Çift kiriş Gerekli sehim f ger L K / k f f ger L K / k f Tekerlek İki Tekerlek Bir Tekerlek kuvvetleri FTD 2  0.075  K  K  q K  L K  FC  A  Atalet L kuvvetlerinden  4  0.doc www.075   K  q K  q P   L K  A  oluşan gerilim Wz Wz  2 Araba FTD  L TA 0.1 Kirişte gerilimler Tablo 19.05  LTA kasılmasından 5  5   (FA  FY ) oluşan gerilim 5  Wz Wz Kirişteki normal eğilme  üst  k B  1   2   K  3   4  5   max  k B  1   2   K  3   4  5  gerilimi Max ve min üst  e1 normal eğilme alt  min  1  2 min  1  2 gerilimi e2 Kirişte x- yönünde (boyuna)  x  alt  Ekx gerilim Kirişte y- yönünde  y   Eky (enine) gerilim Ek ve Kayma gerilimi hesabı Tablo 20 ve Tablo 21 de görülmektedir.25   K  FY   K  FA  Gerekli eylemsizlik I yger  FTD 2  L K  L TA  48  E  f ger   3  L2K  L K  L TA 2  I yger  FTD  (LK  LTA )   3  L2K  L K  LTA 2  momenti 48  E  fger 5  FTD Gerekli alt t ger  kuşak kalınlığı EM Hesaplanan sehim f hes FTD 2  L K  LTA  48  E  I y   3  L2K  L K  LTA 2  f hes FTD  L K  L TA  48  E  I y   3  L2K  L K  L TA 2  Kirişin K  q K  L2K K  q K  q P   L2K ağırlığından 1 1  oluşan gerilim 8  Wy 8  Wy Arabanın  2  L K  LTA 2  2  L K  LTA 2 FA FA toplam 2  2  ağırlığından 16  L K  Wy 32  L K  Wy oluşan gerilim  2  L K  L TA 2  2  L K  LTA 2 Yükün FY FY ağırlığından 3  3  oluşan gerilim 16  L K  Wy 32  L K  Wy LK  F  4  0.

58    0.0 ) c y1 10.910  e( 6.977    0.05  0. Monoray kirişte ek gerilim hesabı Paralel kuşaklı profil IPB ve Kutu kiriş Eğik kuşaklı profil NPI c x 0  0.108  7.479    1.700 ) cx 2  0.965  4.108  e( 1.53 ) c y 0  1.23  1.49    1.75   yi Tablo 21.doc www.33 ) cx1 1.675 ) cy2  0 cy2  0 x-yönünde (boyuna) gerilimler y-yönünde (enine) gerilimler Fmax Fmax Fx 0  c x 0  Fy0  c y 0  t 02 t 02 Fmax Fmax Fx1 c x1  Fy1 c y1  t12 t12 Fmax Fmax Fx 2  c x 2  Fy 2  c y 2  0 t 22 t 22 Ekx  0.58    2.810    0.11  1.690 ) c y 0  2.120  e(1.015 ) c x 0  0.192  e( 6.150    1.0 ) cx 2  1.148  e(3.75   xi  Eky  0.060  e( 7.ch .990  2.840  e( 4.981  1.2  z 5 )  (FA  FY ) Torsiyon t  t  gerilimi h Or  A Kuş 4  t 2  ( y 2  y 4 )  (z1  z3 ) FTD 2 2  FTD   FY  k B  FA Kesme gerilimi Or   k  A Dik A Dik 4  t2  h2 Toplam kayma  top  Or   t top  t  k gerilimi  1 2  m1    FY  k B  FA  y 4  0.095    0.322 ) cx1 2.364 ) c y1 3. Kayma gerilimi hesabı Monoray kiriş Çift kiriş 4  FDT  m1 ( y 4  0.guven-kutay.096  1.810  1.965  e( 2.835    3.390  e( 18. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 21 Tablo 20.0076  e(6.408    10.2  z 5 1 Kayma max  2  FTD    max     gerilimi  A Dik h Or  A Kuş  4 t2  ( y 2  y 4 )  (z1  z 3 ) h 2    41_00_cel-kons_giris+ozet.73  1.

1 = L Pe / h 2 0    1 h2 k   7.max bası ve max kayma    R eH    eH  41_00_cel-kons_giris+ozet.22  Normal gerilim düzeltme faktörü   c    2  1   P    P  0.12    1.1 R eH Normal gerilim için narinlik derecesi  P  Pi R eH Kayma gerilimi için narinlik derecesi  P  Pi  3 Bölge ve toplam plaka c  1. Son bölgede çeki basıdan çok büyük olduğundan 2  E 2 t burada genişlik "b" yerine ideal genişlik bi = 2 bB (bası genişliği) e   2 b alınır. Bu yalnız normal gerilim hesabında kullanılır.22 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 2.25 Bölge düzeltme faktörü Bölge parçası c  1.2 DIN 18 800'e göre buruşma hesabı özet Bölgenin kenarlar oranı   a i / bi Bölgedeki zorlama değerleri min ve max Bölgedeki sınır değerler oranı   min / max Euler gerilimi.34  2 İdeal normal buruşma gerilimi Pi  k   e İdeal kayma buruşma gerilimi Pi  k   e Düzeltilmiş akma mukavemeti R eH  R e / 1.84 Kayma gerilimi düzeltme faktörü   1  P Normal gerilim üs katsayısı e1  1  4 Kayma gerilimi üs katsayısı e3  1     2 e e Aynı anda normal ve kayma gerilimi ile zorlanmada kontrol  max  1  3  max  3      1   R  Bölgedeki zorlaması değerleri.264    10   2  altüst  altüst   1 k   23.25  1 0. h2 8.guven-kutay.doc www. 12  (1   )   Normal gerilim buruşma katsayısı  1 k  4 L Pe =  . Kaymada değil.25  0.4 üst üst 1   0 k    1.9 4 Kayma gerilimi buruşma katsayısı k   5.25  0.25    1.ch .636  6.

Son bölgede çeki basıdan çok büyük olduğundan 2  E 2 t burada genişlik "b" yerine ideal genişlik bi = 2 bB (bası genişliği) e   2 b alınır. Bu yalnız normal gerilim hesabında kullanılır.636  6. yükleme durumu H) SBger  1.guven-kutay. kar  2max  32max  VK Hesapsal emniyet katsayısı SHes   kar Takviyesiz tam plaka (Yan veya üst. yükleme durumu H) SBger  1.264    10   2  altüst  altüst   1 k   23. h2 8. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 23 2. 12  (1   )   Normal gerilim buruşma katsayısı  1 k  4 L Pe =  .71  0.1 h2 = L Pe / h 2 0    1 k   7.34  2 İdeal buruşma normal gerilimi Ki  k   e İdeal buruşma kayma gerilimi  Ki  k    e kar VKi  Yan plakada ideal buruşma gerilimi 2 2 1   üst  3   üst   max  1  < +1        4 Ki  4 Ki   Ki  kar VKi  Üst kuşakta ideal buruşma gerilimi 2 2 üst      = +1   üst    max  2  Ki  2  Ki   Ki  Gerçek buruşma gerilimi σVK bak Tablo 22 Bölgedeki karşılaştırma gerilimi.50  0.doc www.180    1 Takviyelerle ayrılmış bölgeler (Yan veya üst. Kaymada değil.9 4 Kayma gerilimi buruşma katsayısı k   5.4 üst üst 1   0 k    1. Bölgedeki max ve min gerilimlerle.3 DIN 4114'e göre buruşma hesabı özet Bölgenin kenarlar oranı   a i / bi Bölgedeki zorlama değerleri min ve max Bölgedeki sınır değerler oranı   min / max Euler gerilimi.075    1 SBger Kontrol SEHes  1 SHes 41_00_cel-kons_giris+ozet.ch .

ch .24 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Tablo 22.5  (LK  LTA ) değeri Kirişin ağırlık 5  L4K  q K 5  L4K  (q K  qSP ) f Ki  f Ki  sehimi 384  E dyn  I y 384  Edyn  I y Arabanın ağırlık FC  A  LCA  (3  L2K  4  L2CA ) FA  LCA  (3  L2K  4  L2CA ) fA  fA  sehimi 48  E dyn  I y 96  E dyn  I y Yükün ağırlık FY  LCA  (3  L2K  4  L2CA ) FY  LCA  (3  L2K  4  L2CA ) fY  fY  sehimi 48  E dyn  I y 96  E dyn  I y Toplam sehim f top  f Ki  f A  f Y f top  f Ki  f A  f Y Ters sehim fTers  f Ki  f A  0.5  (LK  LTA ) LCA  0. Tablo 7 den aktarma) σVKi σVK kg/cm2 σVKi σVK kg/cm2 kg/cm2 St 37 St 52-3 kg/cm2 St 37 St 52-3 < 1570 σVKi σVKi 3600 2280 3203 1920 1920 σVKi 3800 2291 3248 2000 1983 σVKi 4000 2300 3284 2100 2036 σVKi 4200 2308 3313 2200 2077 σVKi 4400 2315 3338 2300 2109 σVKi 4600 2321 3359 2400 2136 σVKi 4800 2326 3378 2500 2158 σVKi 5000 2331 3394 2600 2178 σVKi 5500 2340 3428 2700 2194 σVKi 6000 2347 3450 2800 2209 σVKi 6500 2353 3469 2880 2218 2880 7000 2358 3484 2900 2221 2899 8000 2366 3506 3000 2233 2974 10000 2374 3532 3200 2252 3077 20000 2389 3574 3400 2267 3149  2400 3600 2. İdeal buruşma karşılaştırma gerilimlerine göre gerçek buruşma gerilimleri (DIN 4114 B 1.doc www.guven-kutay.5  f Y fTers  f Ki  f A  0.4 Ters sehim Monoray kiriş Çift kiriş Yan boşluk LCA  0. sayfa 18.5  f Y 41_00_cel-kons_giris+ozet.

Çubuğun malzemesi ve zorlanma durumuna göre emniyetli çekme mukavemeti kabul edilir. Çubuğun enine kesit alanı "A" Çeki çubuğunda delik veya kesit daralması varsa bu alanların durumuna göre en küçük alan hesaplanıp kesit alanı olarak alınır. St 37 malzemesi için burkulma katsayısı "" Tablo 23 ile. Bu yöntemde normal basma hesabı " katsayısı" ile katlanıp sanki normal basma kontrolü yapılıyormuş gibi hesap edilir.guven-kutay. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 25 2. Çubuğu etkileyen eksenel maksimum kuvvet "Fmax" Bu kuvvet çubuğu etkileyen statik kuvvet değildir. St 52 malzemesi için burkulma katsayısı "" Tablo 24 ile bulunur. Burkulma katsayısı "" Burkulma katsayısı "" malzeme ve narinlik derecesi ile bağıntılıdır. Burkulma katsayısını bulmak için narinlik derecesininde bilinmesi gerekir.5 Burkulma 2. Basma çubuğunda delikler dikkate alınmadan profilin tam alanı kesit alanı olarak kabul edilir.ch .5. Çubuk malzemesinin emniyetli çekme mukavemet değeri "ÇEM" Çubuğun çeki veya basmaya zorlanması ayrıcalık doğurmaz. Fb max      ÇEM F 18 A  N/mm2 Çubuktaki burkulma gerilimi        yönteminde burkulma katsayısı Fbmax N Çubuğu etkileyen eksenel maksimum basma kuvveti 2 A mm Çubuğun enine kesit alanı ÇEM N/mm2 Çubuk malzemesinin emniyetli çekme mukavemeti Buradaki değerleri detaylı açıklayalım. J i min  F 20 A J mm4 Kesitteki atalet momenti A mm2 Kesit alanı 41_00_cel-kons_giris+ozet. Narinlik derecesi "" . kaldırma yükü katsayısı "H".1 -yöntemi Basma zorlamasında bulunan çubukların burkulma kontrolleri özel "-yöntemi"yle yapılır.doc www. Genelde kafes konstrüksiyonda kullanılan profil malzemeleri St 37 veya St52 dir. Öz ağırlık katsayısı "A" ve Yükleme grubu katsayısı "kB" dikkate alınarak hesaplanmış maksimum dinamik kuvvettir. Dinamik katsayıları. L bk  F 19 i min  1 Narinlik derecesi Lbk mm Burkulma boyu imin mm Atalet (eylemsizlik) minimum yarıçapı Atalet (eylemsizlik) minimum yarıçapı "imin" .

06 1.18 2.63 8. Narinliğe göre St 37 plaka ve profiller için burkulma katsayısı omega ""  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  20 1.66 1.29 6.04 1.00 5.68 90 100 1.04 1.73 1.15 1. Tablo 23 a).43 2.24 1.75 6.32 8.60 2. 41_00_cel-kons_giris+ozet.55 3.03 8.46 1.47 2.62 6.s) geçerlidir.36 1.27 2.07 1.40 8.82 6.12 3.13 1.52 7.49 9.03 1.53 5.doc www.96 7.68 2.92 1.48 1.74 1.05 1.20 110 Tablo 23 a) tablosu çapı et kalınlığının en az altı katı olan borular için (d  6.23 2.28 1.16 1.18 50 60 1.32 1.73 9.52 1.13 30 40 1.17 5.02 2.14 1.51 80 90 1.42 6.01 100 110 2.64 1.09 1.11 1.22 1.14 2.94 5.99 3.64 2.43 4.70 8.15 1.78 8.17 8.60 3.09 1.27 60 70 1.76 1.04 1.23 1.16 2.90 3.08 20 30 1.76 1.16 1.20 1.23 1.89 9.41 1.15 1.59 5.ch .28 1.95 8.59 1.31 1.30 10.13 1.78 5.69 190 200 6.39 1.70 3.guven-kutay.19 1.41 170 180 5.41 9.72 2.25 9.00 2.11 5.20 40 50 1.31 3.10 1.36 1.06 1.58 1.17 1.06 1.39 10.04 1.17 1.70 1.33 1.95 4.23 1.27 150 160 4.65 230 240 9.05 1.37 1.26 130 140 3.85 3.49 1.19 1.97 10.75 140 150 3.73 1.11 1.29 50 60 1.32 1.04 1.50 1.42 1.55 1.46 1.56 1.10 6.18 1.24 7.47 1.49 6.22 10.16 6.61 1.21 1.11 2.23 6.73 7.83 1.48 1.59 7.77 4.04 1.68 1.66 1.07 6.59 1.01 1. Narinlik derecesi 20 den küçükse  = 1 alınır.17 1.53 70 80 1.35 1.24 1.34 1.10 210 220 8.01 9.05 5.81 120 130 2.03 180 190 6.08 1.20 2.42 1.02 20 30 1.31 1.29 1.49 4.61 1.09 1.38 200 210 7.14 1.71 1.47 8.03 1.30 1.26 1.39 1.55 8.82 160 170 4.91 5.57 9.34 1.12 1.53 1.05 1.62 1.31 2.35 2.14 10.40 1.00 4.50 1.54 1.80 3.29 5.25 1.20 1.10 1.86 1.11 1.35 1.85 2.07 2.94 2.33 9.05 1.51 2.30 1.19 1.16 1.05 2.88 4.84 1.21 2.00 1.11 4.84 5.45 3.09 100 110 2.16 4.10 1.22 1.66 7.16 2.80 1.26 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Tablo 23.07 1.12 2. Narinliğe göre St 37 malzemeli borular için burkulma katsayısı omega ""  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  20 1.25 8.08 3.55 250 Ara değerler için fazla uğraşılmaz ve bir sonraki değer alınır.06 30 40 1.41 3.27 1.55 6.36 6.98 2.44 1.90 2.00 1.93 9.50 3.86 220 230 8.22 3.33 1.00 1.54 4.63 1.96 1.65 3.81 9.12 1.55 2.05 2.08 1.58 1.45 1.88 7.05 10.94 1.01 1.72 5.36 3.38 4.07 1.79 1.03 3.39 110 120 2. Narinlik sayısı  > 115 için Tablo 23 ile verilen değerler alınır.22 4.11 40 50 1.10 7.66 5.81 7.97 2.65 4.00 1.09 9.60 4.64 1.82 1.35 5.56 1.32 4.31 7.09 1.94 1.47 240 250 10.21 1.45 7.90 1.83 1.26 1.23 5.02 1.14 1.90 1.17 7.17 9.78 1.88 90 100 1.08 2.40 60 70 1.71 4.47 5.07 1.17 3.69 80 90 1.13 1.41 1.89 6.01 1.06 4.25 1.77 2.44 1.02 1.10 1.03 7.37 70 80 1.08 1.05 1.

46 1.85 7.90 2.82 11.13 10.65 10.18 3.10 1.09 1.32 1.69 2.02 1.10 30 40 1.06 1.15 210 220 12.63 13.39 1.79 2.02 1.89 3.06 1.08 15.04 12.40 13.89 130 140 4.95 9.16 1.s) geçerlidir.57 1.49 1.23 1.35 14.91 1.48 4.09 4.98 2.21 1.51 1.17 40 50 1.31 1.99 14.66 1.05 180 190 9.30 1.25 1.78 5.88 1.75 4.62 1.13 1.13 1.55 1.12 3.30 1.55 4.37 1.28 220 230 13.37 12.95 3.39 1.35 4.94 8.65 6.28 4.23 10.53 3.53 9.ch .12 1.08 1.15 7.44 1.79 1.15 1.11 1.19 1.17 1.43 1.83 3.25 1.28 11.65 3.03 1.01 6.71 1.19 1.34 9.87 13.41 3.55 5.17 11.32 1.33 1.96 5.93 1.58 2.66 1.59 14.06 3.24 2.23 14.03 1. Narinliğe göre St 52 plaka ve profiller için burkulma katsayısı omega ""  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  20 1.83 14.68 1.47 1.21 1.07 1.41 60 70 1.86 8.12 1.53 2.28 1.16 1.13 1.05 20 30 1.54 10.58 1.71 14.45 15.58 7.26 1.43 2.60 1.44 1.71 3.60 12.04 5.11 5.09 1.64 2.44 10.85 2.41 4.81 1.41 7.10 1.26 1.59 70 80 1.49 7.20 1.31 1.83 9.62 4.05 13.94 13.74 1.81 6.19 2.64 1.57 6.06 7.36 1.10 2.23 160 170 7.08 1.67 7.12 170 180 8.51 1.76 7.74 2.04 1.16 6.18 30 40 1.77 70 80 1.40 50 60 1.53 1.53 1.23 1.01 80 90 2.34 10.33 15.11 1.39 8.11 20 30 1.85 5.38 11.35 3. 41_00_cel-kons_giris+ozet.20 1.17 13.05 1.71 12.44 9.49 11.03 1.06 1.01 2.07 1.22 1.doc www.04 1.28 1.11 14.27 40 50 1.02 4.88 1.59 110 120 3.48 8.07 1.67 8.19 1.guven-kutay.47 3.98 7.58 15.09 1.83 250 Tablo 24 a).38 1.83 1.47 230 240 14.09 6.95 1.14 1. Narinliğe göre St 52 malzemeli borular için burkulma katsayısı omega ""  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  20 1.62 140 150 5.01 80 90 2.71 11.15 4.93 10.46 1.29 3.22 120 130 4.48 90 100 2.92 1.96 4.79 1.23 3.48 12.77 3.40 150 160 6.24 1.33 2.41 1.96 11.75 1.11 1.01 100 110 3.32 7.62 1.33 5.14 2.86 1.72 1.25 5.24 6.73 9.15 1.35 1.69 4. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 27 Tablo 24.06 1.49 1.05 1.60 11.35 1.75 10.40 5.21 8.58 8.08 1.93 12.05 90 Tablo 24 a) çapı et kalınlığının en az altı katı olan borular için (d  6.32 6.70 5.06 200 210 11.75 13.54 1.07 1.08 1.29 2.30 8.18 1.52 13.48 6.63 9.02 1.48 1.82 4.71 240 250 15.93 6.14 9.27 50 60 1.03 8.47 5.14 1.96 15.83 1.56 60 70 1. Narinlik sayısı  > 90 için Tablo 24 ile verilen değerler alınır.36 1.90 6.76 8.33 1.82 12.03 190 200 10.38 2.70 1.16 1.26 12.73 6.15 1.97 2.12 1.24 9.22 1.85 10.20 15.42 1.18 5.24 1.

Kaldırma yüksekliği H= m 5. Vincin yükleme grubu DIN 15018 YüGr = 15. Vincin kaldırma kapasitesi GY = t 3. Vincin tahrik grubu DIN 15020 TaGr = 16. Vincin çalıştığı yer ve saat h= 2. Araba yürüme hızı vA= m/dak 9. Sehim oranı katsayısı kf= 1 12.ch . Vincin yükleme hali YüHa = 13. Araba tekerlek sayısı nTek= 1 11.1 Tek kirişli monoray vinç. Arabanın ağırlığı GA= kg 8. Tek kirişli monoray vinç 1. Kirişin çentik grubu ÇeGr = Özel şartlar: 41_00_cel-kons_giris+ozet. temel bilgiler LTA LTV X h Y Y C H LK Şekil 15. Araba tekerlek aks açıklığı LTA= m 10.doc www. Kaldırma hızı vK = m/dak 4. Vincin ray açıklığı.28 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 3 Temel bilgiler 3. kiriş boyu LK = m 6. Vincin kaldırma sınıfı DIN 15018 KaSı = 14. Köprü yürüme hızı vV= m/dak 7.guven-kutay.

Araba tekerlek sayısı nTek= 1 11. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 29 3. Vincin yükleme grubu DIN 15018 YüGr = 15. Vincin kaldırma sınıfı DIN 15018 KaSı = 14. Araba yürüme hızı vA= m/dak 9. Kaldırma hızı vK = m/dak 4. Vincin tahrik grubu DIN 15020 TaGr = 16. temel bilgiler LRA LTA LK LTV Ray ortasından ray ortasına Şekil 16. Araba tekerlek ray açıklığı LAR = m 17. Sehim oranı katsayısı kf= 1 12. Arabanın ağırlığı GA= kg 8. Yükün raya en yakın mesafesi LFmin = m 18. Vincin yükleme hali YüHa = 13. Köprü yürüme hızı vV= m/dak 7.ch . Vincin çalıştığı yer ve saat h= 2. Vincin kaldırma kapasitesi GY = t 3.doc www. Çift kirişli gezer köprü vinci 1. Kaldırma yüksekliği H= m 5. Araba tekerlek aks açıklığı LAT = m 10. kiriş boyu LK = m 6. Kirişin çentik grubu ÇeGr = Özel şartlar: 41_00_cel-kons_giris+ozet. Vincin ray açıklığı.guven-kutay.2 Çift kirişli gezer köprü vinci.

Kaldırma yüksekliği H= m 5. Vincin sağ portafo boyu LPL = m 23. Araba tekerlek aks açıklığı LAT= m 10. kiriş boyu LK = m 6. Arabanın ağırlığı GA= kg 8. temel bilgiler LP LK LP LA LTA vA LLFP GY LPE LRFP vH H H KA vK 5 1 2 Şekil 17. Sehim oranı katsayısı kf= 1 12. Ayak alt yüksekliği HaAy= m 25. Özel şartlar: 41_00_cel-kons_giris+ozet. Vincin sol portafo boyu LPL = m 22. Araba tekerlek sayısı nTek= 1 11.30 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 3. Ayağın üst açıklığı LüAy = m 20. Araba yürüme hızı vA= m/dak 9. Vincin kaldırma kapasitesi GY = t 3. Ayak konsol mesafesi LKo= m Burada hernekadar portal vinç açık havada rüzgar altında çalışacak ve rüzgar etkisi hesaplarda bulunacaksada vinçin yükleme halini emniyeti arttırmak için HZ hali yerine "Yükleme Hali H" ve II. Vincin yükleme hali YüHa = 13.doc www.3 Portal vinç. Hal yerine "I. Portal vinç 1. Araba tekerlek ray açıklığı LAR= m 18.guven-kutay. Ayak kıvrım yüksekliği hkAy= m 24. Ayağın alt açıklığı LaAy = m 21. Vincin tahrik grubu DIN 15020 TaGr = 16. Ayak üst yüksekliği HüAy= m 26. Vincin çalıştığı yer ve saat h= 2. Vincin kaldırma sınıfı DIN 15018 KaSı = 14. Hal" i kabul edilir. Kaldırma hızı vK = m/dak 4. Portafoda maksimum yük mesafesi LFP = m 19.ch . Kirişin çentik grubu ÇeGr = 17. Vincin ray açıklığı. Vincin yükleme grubu DIN 15018 YüGr = 15. Vincin (köprünün) yürüme hızı vV= m/dak 7.

5 6.0 975 131 3.0 27.3 11.4 21.2 4. Standart I-Profili.4 14.7 1 440 176 3.2 2 140 214 8.71 200 200 90 7.2 11.0 2.40 54.0 30.1 27.5 17.30 41_00_cel-kons_giris+ozet.8 1.57 5.1 10.3 7.4 288 51.5 3.4 26.6 8.88 1.2 9.6 53.9 5.guven-kutay.3 9.0 15.8 19.7 4.2 46.5 6.2 107 84.7 2.3 9.56 320 320 131 11.7 8.ch .55 180 180 82 6.5 4.7 68.4 8.5 31.2 10.5 13.1 2.1 328 54.5 69.0 12 510 782 12.2 7. NPI z Sıcak haddelenmiş standart normal I-Profilinin ölçülerine göre belirtilmesi şu şekilde yapılır: R2 R1 Profilin yüksekliği mm olarak h = 200 y y Malzeme St 37-2 h S Malzeme numarası DIN’e göre 1.7 2.61 35.1 6.0 19.1 36.9 2.29 3.0 254 199 139 000 4 630 23.1 7.1 12.8 4.7 10.3 7.00 117 26.3 41.5 6.1 9.2 18.9 10.3 23.4 18.9 1 450 161 7.6 2 090 235 3.1 19 610 1 090 14.8 1.9 451 72.1 4.2 10.2 24.9 21.2 8.1 15.5 2.7 5.2 132 104 36 970 1 740 16.02 600 600 215 21.5 13.94 77.0 54.0 1.2 4 250 354 9.6 3 490 349 4.41 1.67 340 340 137 12.0 24 010 1 260 15.4 4 670 434 4.7 555 84.5 33.32 280 280 119 10.80 162 33.9 5 740 442 10.0 7.34 171 34.90 380 380 149 13.81 21.80 360 360 143 13.7 61.2 14.7 13.9 3.0 18.4 21.40 160 160 74 6.6 32.00 0.45 300 300 125 10.59 221 41.07 120 120 58 5.5 11.9 212 166 99 180 3 610 21.3 573 81.3 19.1 25.6 118 92.7 5.9 5.7 1 730 203 3.4 29 210 1 460 15.9 39.23 140 140 66 5.3 3.9 77.4 6.3 16.0037 – I200 Şekil 18 Standart I-Profili Kesit Eğilme eksenine göre atalet ve mukavemet momentleri Kısa Ana boyutlar Ağırlığı alanı yy zz tanımı h b s t R1 R2 A mI Iy Wy iy Iz Wz iz mm mm mm mm mm mm cm2 kg/cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm 80 80 42 3.3 86.1 3 060 278 8.0 11.0 19.0037 14% I-Profilinin tanımı: t z b/4 I-Profili DIN 1025 – St 37-2 – I200 veya b I-Profili DIN 1025 – 1.6 13.0 76.1 364 61.2 10.5 674 98.01 12.0 10.43 475 475 178 17.2 9 800 653 11.9 935 117 6.20 81.4 5.20 260 260 113 9.7 3.doc www.1 3.2 818 114 2.13 425 425 163 15.0 47.8 17.2 2.1 8.8 6.9 7 590 542 11.8 179 141 68 740 2 750 19.7 8.20 6.60 500 500 185 18.02 400 400 155 14. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 31 4 Tablolar Tablo 25.91 100 100 50 4.4 2.1 61.8 16.9 4.30 450 450 170 16.8 22.02 240 240 106 8.3 12.2 4.5 7.8 97.7 14.6 2 480 268 3.6 17.3 163 128 56 480 2 380 18.1 14.7 20.7 147 115 45 850 2 040 17.72 550 550 200 19.0 15 700 923 13.87 220 220 98 8.6 14.2 2.6 5.7 1.7 1 160 149 3.

53 120 120 120 6.5 27 181 142 43 190 2 400 15.0037 – IPB200 Eğilme eksenine göre atalet ve mukavemet momentleri Ana boyutlar Kesit alanı Ağırlığı Kısa yy zz tanımı h b s t R1 A mI Iy Wy iy Iz Wz iz mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm 100 100 100 6.1 61.0 27 254 199 136 700 4 970 23.1 6 590 471 7.0 15 54.9 4.59 240 240 240 10.5 2.0 15 65.3 5 700 570 8.3 3 920 327 6.33 500 500 300 14.93 550 78.5 24 118 93 14 920 1 150 11.08 260 260 260 10.0 21.0 27 149 117 25 170 1 680 13.07 220 220 220 9.1 11 720 781 7.5 3.1 10 820 721 7.0 17.43 2 840 258 5.2 13 530 902 7.32 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Tablo 26.5 27 171 134 36 660 2 160 14.5 18.doc www.0 12 26 20.2 11 260 938 10.5 30.5 11.7 1 510 216 5.0 19.2 12 620 842 7.0 17.0 13.0 27 239 187 107 200 4 290 21.0 27 198 155 57 680 2 880 17.57 340 340 300 12.0 27 218 171 79 890 3 550 19.17 600 600 300 15.0 15.0 27 270 212 171 000 5 700 25.0 12 34 26.09 300 300 300 11.5 28.49 400 400 300 13.7 864 144 5.3 51.54 2 000 200 5.06 140 140 140 7.5 16.6 9 690 646 7.66 1 360 151 4.2 13 080 872 7.2 5 130 395 6.0 24 131 103 19 270 1 380 12.4 450 89.0 12 43 33.2 3 830 426 7.78 889 111 4.0 26.05 180 180 180 8.9 3. Geniş kuşaklı standart IPB-Profili I-Profili DIN 1025 – 1.5 24.0 21 106 83.5 14.5 22. Geniş kuşaklı (flanşlı) standart IPB profili z Sıcak haddelenmiş standart geniş kuşaklı (başlıklı) I- R2 Profilinin ölçülerine göre belirtilmesi şu şekilde yapılır: R1 Üst kuşak Profilin yüksekliği mm olarak h = 200 y y h Malzeme St 37-2 S Alt kuşak Malzeme numarası DIN’e göre 1.0 10.guven-kutay.04 318 52.0 12.58 160 160 160 8.58 320 320 320 11.5 27 161 127 30 820 1 930 13.0 8 560 571 7.0 18 78.57 200 200 200 9.0 18 91 71.0037 IPB-Profilinin tanımı: t z I-Profili DIN 1025 – St 37-2 – IPB200 b veya Şekil 19.5 10 140 676 7.5 20.58 280 280 280 10.53 360 360 300 12.6 2 490 311 6.08 41_00_cel-kons_giris+ozet.16 167 33.40 450 450 300 14.8 9 240 616 7.27 550 550 300 15.0 29.5 8 090 736 9.ch .3 42.

Standart kutu kiriş K3 Grubu K4 Grubu Tablo 27 a) Standart kutu kirişlerin geometrik boyutları Kirişin boyutları Kiriş tipi b h bB Ray(bxh) t1 t2 Am A0 mm mm mm mm mm mm mm2 mm2 SKK01 290 490 30 40x40 6 6 111 104 2 940 SKK02 290 490 30 40x40 8 6 112 548 2 940 SKK03 290 690 30 40x40 6 6 155 904 4 140 SKK04 290 690 30 40x40 8 6 156 352 4 140 SKK05 290 690 30 40x40 10 6 156 800 4 140 SKK06 490 690 30 40x40 6 6 295 104 4 140 SKK07 490 690 30 40x40 8 6 295 952 4 140 SKK08 490 690 30 40x40 10 6 296 800 4 140 SKK09 490 690 30 40x40 10 8 295 400 5 520 SKK10 490 990 30 40x40 6 6 422 304 5 940 SKK11 490 990 30 40x40 8 6 423 152 5 940 SKK12 490 990 30 40x40 10 6 424 000 5 940 Tablo 27 b) Standart kutu kirişlerin mekanik değerleri Kirişin mekanik değerleri Kiriş tipi Ix Iy Wx Wy qK 106 mm4 106 mm4 103 mm3 103 mm3 kg/m SKK01 432 115 1 487 716 91 SKK02 509 123 1 761 775 100 SKK03 944 146 2 387 922 111 SKK04 1 092 154 2 770 981 121 SKK05 1 241 162 3 156 1 040 130 SKK06 1 238 554 3 187 2 081 134 SKK07 1 486 594 3 843 2 251 150 SKK08 1 736 634 4 503 2 419 166 SKK09 1 847 754 4 840 2 901 188 SKK10 2 827 717 5 196 2 734 166 SKK11 3 331 758 6 146 2 904 182 SKK12 3 831 797 7 080 3 071 198 Platform birim yükü olarak 30 ile 40 kg/m arasında bir değer kabul edilir 41_00_cel-kons_giris+ozet. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 33 Tablo 27. Standart kutu kirişler bR hR t1 t2 t2 h bB bB hP t1 b Şekil 20.guven-kutay.ch .doc www.

f Arabanın ağırlığı Eigengewicht der Katze Arabanın kendi ağırlığından ileri gelen gerilme Spannung von Eigengewicht der Katze Arabanın öz ağırlık kuvveti Katzgewichtskraft. n Birim ağırlık kuvveti Einheitgewichtskraft. indeksine göre Fläche. maksimum yük Maximumlast. f B Tarafı Seite B . f Arabanın öz ağırlık sehimi Durchbiegung von Eigengewicht der Katze Atalet momenti Trägheitsmoment.2’lik akma sınırı 0. f . f Araba rayı açıklığı Katzschienenabstand.2%-Grenze. f Birim ağırlığı Einheitsgewicht. je nach Index Akma mukavemeti Streckfestigkeit. m Ağırlık Gewicht. n Aynı kalınlıkta gleichdick Azami kuvvet. f Akma sınırı Fliessgrenze. ölçü birimi Einheit. f Basma dayanımı (mukavemeti) Druckfestigkeit. n Bakım platformu Laufsteg. f Bilinen değerler bekannte Daten. m Alt akma gerilmesi untere Streckgrenze. m Basınç zorlaması Druckbeanspruchung. je nach Index Alışımsız çelik döküm unlegierter Stahlguss. f 1. f Basma etkisiyle şekil değiştirme Druckverformung. maksimum kuvvet Maximumkraft. f Aerodinamik narinlik derecesi Aerodynamischer Schlankheitsgrad. m Araba yürüme hızı Katzfahrgeschwindigkeit. f Bakım platform korkuluğu Laufsteggeländer. f Burkulma dayanımı (mukavemeti) Knickfestigkeit.değeri.doc www. indeksine göre X-Wert des Schwerpunktes. f Burkulma / flambaj gerilmesi Knickspannung. f Bir kirişin toplam ağırlık kuvveti Trägergewichtskraft.34 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 5 Sözlük Türkçe Almanca %0. f Ana haupt Ana kiriş Haupträger. f Amortisör yeteneği Dämpfungsfähigkeit. f Açısal hız Winkelgeschwindigkeit. n Ağırlık merkezi Schwerpunkt. f 41_00_cel-kons_giris+ozet.guven-kutay. f Araba tekerleği yatay kuvveti Rad-Querkraft. f Araba tekerlek açıklığı Katzachsenabstand. Tekerleğin A tarafına mesafesi Abstand des ersten Rades von der Seite A A Tarafı Seite A. m Araba Katze. f Basmada akma sınırı Druck-Streckgrenze. mesafe Länge. f Azami yük. f Birim. f Bileşik kuvvet resultierende Kraft. f Alan. indeksine göre Y-Wert des Schwerpunktes. je nach Index Ağırlık merkezinin Y. m Ağırlık merkezi ile kenar mesafesi Abstand zwischen Schwerpunkt und Kante Ağırlık merkezinin X-değeri. f Boy.ch . f Burkulma yükü Knicklast. m Araba tekerleği sıkışma yatay kuvveti Katzradklemmkraft. f Basma gerilmesi Druckspannung. f Burulma Torsion. f Araba rayı Katzenschiene.

f Devamlı kesme dayanımı (mukavemeti) Abscherdauerfestigkeit. f devamlı stetig Devamlı (yorulmadan) kopma tehlikesi Dauerbruchgefahr. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 35 Türkçe Almanca Burulma gerilmesi. bağlantı mafsalı Drehgelenk. f Dayanma süresi (Ömür) Lebensdauer. f Dalgalı devamlı eğilme dayanımı (mukavemeti) Biegedauerfestigkeit im Schwellbereich Dalgalı eğilme dayanımı (mukavemeti) Biegeschwellfestigkeit. yarık Anriss. f Değişken devamlı eğilme dayanımı (mukavemeti) Biegungs. yarık Kerbe. f Değişken basma dayanımı (mukavemeti) Druckwechselfestigkeit. m Çap Durchmesser. m Devamlı eğilme dayanımı (mukavemeti) Biegedauerfestigkeit. torsiyon gerilmesi Torsionsspannung. n Burulma mukavemeti Torsionsfestigkeit.DauerschwingfestIgkeit. f Devamlı mukavemet alanı Bereich der Dauerfestigkeit Devamlı mukavemet değeri Dauerfestigkeitswert. m Dalgalı çekme mukavemeti Zugschwelfestigkeit. f Değişken çekme gerilmesi Zugwechselspannung. f Devamlı titreşim zorlaması Dauerschwingbeanspruchung. m Devamlı titreşim kopması Dauerschwingbruch. satıh) basıncı Flächenpressung. f Değişken çekme mukavemeti Zugwechselfestigkeit. n 41_00_cel-kons_giris+ozet. n Devamlı mukavemet oranı Dauerfestigkeitsverhältnis. f Değişken kesme dayanımı (mukavemeti) Abscherwechselfestigkeit. m Çekme gerilmesi Zugspannung. m Devamlı mukavemet diyagramı Dauerfestigkeits. f Çentik. n Devamlı titreşim deneyi Dauerschwingversuch. f Dişli kutusu Getriebe.ch . n Çentik değişkeni Kerbfaktor.Schaubild. f Burulma mukavemet momenti Torsionswiderstandsmoment. m / Kerbzahl. f Devamlı deney Dauerversuch. f Dalgalı basma dayanımı (mukavemeti) Druck-Schwellbereich. f Dik.guven-kutay. n Döner mafsal. Çelik halat Drahtseil. düşey vertikal Dikme kalınlığı Stegdicke. f Değişken eğilme dayanımı (mukavemeti) Biegewechselfestigkeit. m Devamlı titreşim mukavemeti Dauerschwingfestigkeit. f Devamlı mukavemet Dauerfestigkeit. sabit konstant Denkleme (eşitleme) eğrisi Ausgleichskurve. alan (yüzey. f Çalışma oranı (% olarak) Einschaltdauer. f Çekme mukavemeti Zugfestigkeit. f Burulma veya döndürme momenti Drehmoment. m / Kerbzahl. f Çentik faktörü Kerbfaktor. oynar eklem. f Devamlı basma dayanımı (mukavemeti) Druckdauerfestigkeit. f Devamlı degişken / burulma mukavemeti Torsiondauerwechselfestigkeit. m Çatlak. f Çalıştığı yer Einsatzort. f Devamlı çatlak Daueranriss. f Çelik Stahl. f Değişmez.doc www. m Devamlı dayanma Dauerhaltbarkeit. f Değişken devamlı kesme dayanımı (mukavemeti) Abscherdauerwechselfestigkeit. n Buruşma gerilmesi Beulspannung. f / Pfostendicke. f Devamlı burulma mukavemeti gerilmesi Torsiondauerfestigkeit. f Cidar basıncı.

ch . f Gerilme Spannung. f Kaldırma yükü katsayısı. n İşlem Behandlung. f Isı Temperatur. f İşletme peryodları Betriebsperiode. yükleme sayısı Lastspiel. m İşleme hatası. f Kaldırma yükü gerilmesi Hubkraftspannung. f Eğilme dayanımı (mukavemeti) Biegefestigkeit. f Gerilme düzeltme faktörü Spannungskorrekturfaktor. f İmalat bilgileri. f Hız Geschwindigkeit. m Gerilme özelliği Dehnbarkeit. n Dönüş yönü. Titreşim katsayısı Schwingbeiwert. f Kaldırma hızı Hubgeschwindigkeit. m İmalat hatası Fabrikationsfehler.guven-kutay. m Genişlik Breite. f Hertz yüzey basıncı Hertz’sche Spannung. ehliyet. f Dönme veya döndürme momenti Drehmoment. f gerilme dayanımı (mukavemeti) Dehngrenze. f Gerilme. f kabiliyet. f Gerekli buruşma emniyet katsayısı erforderliche Beulsicherheitsfaktor. f Elastik şekil değiştirme elastische Formänderung. f Elastik uzama elastische Dehnung. f Kaldırma ivmesi Hubbeschleunigung. f İmpuls.36 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Türkçe Almanca Dönme açısı. m Dönme hızı Drehgeschwindigkeit. darbe. hüner Fähigkeit. f Isı emniyeti Temperatursicherheit. f Isı Wärme. süreç Prozess. itki. fabrikasyon hatası Bearbeitungsfehler. f Eğme şekli Biegeformung. hız kudreti. salınım açısı Drehwinkel. dönme yönü Drehrichtung. imalat doneleri Herstellungsdaten. esneme Dehnung. m Emniyetli basma mukavemeti zulässige Druckfestigkeit. n Eğme kuvveti Biegekraft. f İşlem. maksimum. f İvme Beschleunigung. f Eğilme momenti Biegemoment. f İmalat hatasından doğan sapmalar herstellungsbedingte Abweichung. f Emniyetli mukavemet değeri zulässige Spannung. f Hertz gerilmesi Hertz’sche Spannung. f En büyük Maximum. m 41_00_cel-kons_giris+ozet. f Kaldırma sınıfı DIN 15018 Hubklasse. n Emniyet katsayısı Sicherheitsfaktor. n Etkileme kısmı (Zorlanma alan) Beanspruchungsbereich. f Elastiklik modülü Elastizitätsmodul. f Düşünceler Bemerkungen. f İşleme kademesi Bearbeitungsstufe. tahrik Impuls. genişleme. azami maximum En küçük Minimum.doc www. m İş sayısı. f Hareket mekanizması Anlaßeinrichtung. f İmalat çeliği Baustahl. n En fazla. uzama. f Emniyetli çekme mukavemeti zulässige Zugfestigkeit. f Kaldırma yüksekliği Hubhöhe. m gerekli sehim erforderliche Durchbiegung.

f Kılavuz silindir Führungszylinder. n Moment Moment. f kopma büzülmesi Brucheinschnürung. n Kiriş birim ağırlığı Einheitsgewicht des Trägers Kiriş rayı Trägerschiene. kesit Bruch. n Malzeme Werkstoff. m kiriş Träger. m Kiriş ağırlığı Trägergewicht. m / Balken. kaymak Gleiten. n Montaj Montage. f kopma.ch . f Kayma. gleiten Kesme dayanımı (mukavemeti) Abscherfestigkeit. f Kayma gerilmesi Schubspannung. f Kayma modülü Gleitmodul. m Kısaltma usulü Abkürzungsverfahren. n Malzeme numarası Werkstoffnummer. özet Auszug. sandık. f maksimum Maximum. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 37 Türkçe Almanca Kalıcı uzama bleibende Dehnung . f nach () Kapaya () göre emniyetli çekme mukavemeti zulässige Zugfestigkeit. f Kütle kuvveti Massenkraft. m. f Kasılma gerilmesi Schräglaufspannung.doc www. f Levha kalınlığı Blechdicke. m Kutu. f kopma dayanımı (mukavemeti) Bruchfestigkeit. f Mukavemet hesapları Festigkeitsberechnungen. f Kalite Qualität. f Kesme gerilmesi Abscherspannung. f Kuvvet mesafesi Kraftabstand. f minimum Minimum. m Kırma. f Kopma alanı Bruchfläche. f Kalite sınıfı Qualitätsklasse. f 41_00_cel-kons_giris+ozet. f Konsol (çıkma) Konsole. f Mesnet kuvvetleri Auflage-Kräfte. f Kirişin kendi ağırlığından ileri gelen gerilme Eigengewichtsspannung des Trägers Kirişin kesilme etkisindeki alanı Schubfläche des Trägers Kirişin öz ağırlık sehimi Eigengewichtsbiegung des Trägers Kirişteki boyuna gerilim Längsspannung des Trägers Kirişteki eğilme gerilimi Biegespannung des Trägers Kirişteki enine gerilim Querspannung des Trägers Kollektif gerilme (Toplam gerilme) Kollektivspannung. n Kayma yüzey Gleitebene. zorla yarma. kırık. m Kapaya () göre emniyetli bası mukavemeti zulässige Druckfestigkeit.guven-kutay. huruç Durchbruch. denetim Kontrolle. m. n Kısmen. f nach () Karbonunu almak. f Kopma yükleme sayısı Bruchlastspielzahl. m Kuvvet Kraft. f Kancanın A tarafına mesafesi Lasthakenabstand von der Seite A Kancanın B tarafına mesafesi Lasthakenabstand von der Seite B Kapatma faktörü Abschirmbeiwert. Material. m Kütle Masse. f Kontrol. f kopma uzaması Bruchdehnung. mahfaza Kasten. karbondan arıtmak entkohlen Karşılaştırma gerilmesi Vergleichsspannung.

ch . m Statik. dauer Sürekli darbe mukavemeti Dauerschlagfestigkeit. m Saniye Sekunde. f Sembol Symbol. f Platform birim ağırlığı Einheitsmasse des Laufsteges Poisson's sayısı Poissonzahl. f Sürekli darbeli çalışma Dauerschlagarbeit. f Sürtünme açısı Reibungswinkel. f Öz ağırlık gerilmesi Eigengewichtspannung. f Özgül ağırlık spezifisches Gewicht Parlatma Polieren. levha Platte. f Sönümleme. n . f Platform ağırlığı kuvveti Platformgewichtskraft. adet. n Sayı. unterdrücken. kesme. sesi. Dämpfen. Schwingung) Sönümleme yeteneği Dämpfungsfähigkeit. n Plaka. esneme nichtproportionale Dehnung. Formfaktor des Windes Salınım. m Sürekli yükleme sonucu kopmanın başlaması Dauerbruchbeginn. bastırma) (gürültüyü. f Simetrik symetrisch Sistem System. f Redüktör Getriebe. durağan statik Sürekli stetig. f Sehim Durchbiegung. f Seçim Auswahl. f Normal işletme koşullarında Im normalen Betriebsyustand Orantısız uzama.38 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Türkçe Almanca Mukavemet momenti Widerstandsmoment Mukavemet verileri Festigkeitsdaten. m Sürekli yükleme sonucu oluşan çatlak Daueranriss. f Portal vinçde oynak ayak ağırlık kuvveti Eigengewicht des beweglichen Fusses des Portalkrans Portal vinçde sabit ayak ağırlık kuvveti Eigengewicht des nicht beweglichen Fusses des Portalkrans Radyal kuvvet Radialkraft. f Öz ağırlık katsayısı Eigengewichtsfaktor. n Sınır değerler oranı Grenzwertverhältnisfaktor. (abschwächen. kısma. rakkam. f Rüzgar kuvveti Wındkraft. azaltma Dämpfung.guven-kutay. f Rüzgar şekil faktörü Formbeiwert. m Sınır yükü Grenzlast. numara Zahl. f Sönümleme (azaltma. n Soğukluk Kälte. mildern- titreşimi yumuşatma) Lärm. f Seçim kriterleri Auswahlkriterien. m. f Ölçülendirme Dimensionierung. m Normal gerilme Normalspannung. f Narinlik derecesi Schlankheitsgrad. m Özellik Eigenschaft. m 41_00_cel-kons_giris+ozet. f Sapma Abmass. m Rüzgar etkisindeki alan Windangriffsfläche. n Rüzgar basıncı Winddruck. f Sürekli yükleme sonucu kopma Dauerbruch. f Rüzgar hızı Windgeschwindigkeit. f Standart Standard. göstergenin oynaması Ausschlag. m Sürtünme Reibung. Ton.doc www.

doc www. f Yol verme tertibatı Anlaßeinrichtung. f Takometre. f Tahrik grubu (DIN 15020) Triebswerkgruppe.ch . n. f Torsiyon momenti Torsionsmoment. f Tasarım. f Tek tek deney Einzelversuch. f Toleranslar Toleranzen. f Yer çekimi ivmesi. m Yükleme sayısı Lastspielzahl. f Yer çekimi ivmesi Schwerkraftbeschleunigung. m Yükleme kısımı Belastungsbereich. sapma Toleranz. f Yük Last. f 41_00_cel-kons_giris+ozet. bezug auf x-Achse Yayılı yük boyu Länge der Streckenlast y-eksenine göre gerekli kesit atalet momenti erforderliches Tragheitsmoment bezug auf y-Achse y-eksenine göre kesit atalet momenti Trägheitsmoment. bezug auf x-Achse x-eksenine göre mukavemet momenti Widerstandsmoment. Yoğunluk Dichte. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 39 Türkçe Almanca Şekil değiştirme Gestaltänderung. m Vinç ray açıklığı veya Hesapsal kiriş boyu Spannweite des Krans Vinç rayı Kranbahnschiene.guven-kutay. f Üst gerilme sınır çizgisi Grenzlinie der Oberspannung Vinç Kran. f. f Üst akma gerilmesi (sınırı) obere Streckgrenze. n. f Yükleme süresi Belastungsdauer. bezug auf y-Achse Yer çekimi Schwerkraft. f Yük ağırlığı Hubgewicht. f Yol verici. esneme Dehnung.80665 m/s2 Erdbeschleunigung. m Yol verme düzeni Anlaßeinrichtung. f Yorulma kopması Ermüdungsbruch. f Yükleme grubu katsayısı Erhöhungsbeiwert. f Şekil mukavemeti Gestaltfestigkeit. n Yük kancası Lasthaken. f Yükleme durumu Beanspruchungsart. çentik faktörü Formzahl. f Yükleme grubu Belastungsgruppe. n. f. f Ters sehim Rückbiegung. f x-eksenine göre gerekli kesit atalet momenti erforderliches Tragheitsmoment bezug auf x-Achse x-eksenine göre kesit atalet momenti Trägheitsmoment. n. m Tolerans. f Vinç tekerlek açıklığı Kranachsenabstand. m / Lastfall. f Yükleme sonuçları Belastungsfolgen. m Yuvarlaklık Ausrundung. n Uzama ölçü aleti Dehnungsmesser. Belastungszahl. yapı Konstruktion. devir sayacı Drehzahlmesser. inşaat. devir ölçer. 9. m Vinç yürüme hızı Kranfahrgeschwindigkeit. starter Anlasser. m Yükleme hali Belastungsfall. proje. f Yükleme sayısı sınırı Grenzlastspielzahl. n Tekerlek dikey kuvveti Radkraft. Tambur Trommel. ISO ya göre. bezug auf y-Achse y-eksenine göre mukavemet momenti Widerstandsmoment. f Titreşim deneyi Ausschwingversuch. m Tekerlek Rad. m Uzama. f Şekil faktörü. f Tekerlek sayısı Radanzahl. m Yük kuvveti Hubgewichtskarft.

m Zorlama. n.ch .guven-kutay. bezug auf z-Achse Zincir Kette. f Zorla kırılma Gewaltbruch. f Yükten ileri gelen tekerlek kuvveti Radkraft von Hubgewicht Yükün ağırlık sehimi Durchbiegung der Last Yükün kütlesi Masse der Last z-eksenine göre kesit atalet momenti Trägheitsmoment. n. f 41_00_cel-kons_giris+ozet. bezug auf z-Achse z-eksenine göre mukavemet momenti Widerstandsmoment.40 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet Türkçe Almanca Yükseklik Höhe. zorlanma Beanspruchung.doc www.

M. M. Kutay.G.1 Literatür 1. Auflage. / Kraus.J.G. Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau. 2. H. Düsseldorf 9. Makinacının Rehberi Birsen Yayınevi. Auflage 2. Reichwald.Beitz und K. Teubner Stuttgart. Kindman. Die Hebezeuge. 2.G. Profiltabellen 2008 Verlag Stahleisen GmbH. KüttnerSpringer Verlag 4. Berg. September 2005 13. Braunschweig 5. E. Stahlbau.H. İnan. Lokale Biegebeanspruchung von Träger-Unterflanschen. Hanover. Köln 3.und Tiefbau. Şti. D. 8. Auflage W.Auflage 1973 – Vieweg Verlag. M. Cisimlerin Mukavemeti. Normen über Hebezeuge Beuth Verlag GmbH.guven-kutay. Düsseldorf 14. R. R. Auflage/Band 1 Verlag Stahleisen mbH. 6 + Nr.ch . İstanbul. Fördern und Heben 32 (1982) Nr. Yayın No. Ders Notları Berner Fachhochschule. Federation Europeenne de la Manutention Berechnungsgrundlagen für Krane 3.M. Ofset Matbaacılık Ltd. Kutay. Auflage Niebuhr. Konstruktion. Berlin.G. Auflage Stahl im Hochbau Anwenderhandbuch 15. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 41 6 Kaynaklar 6. Auflage Stahl im Hochbau Handbuch für die Anwendung von Stahl im Hoch.MMO/2004/353 11. Ausführung B. Bemessungshilfen. Mukavemet Değerleri M. Vieweg Verlag. 17. Piechatzek. Düsseldorf 41_00_cel-kons_giris+ozet. E-M. Kutay. 15. Bemasungsgrundlagen Bauteile Antriebe – 8.O. H. 13. ISBN 975-511-342-8 10. Ernst.Ausgabe 1987 6. / Stahlbau Kompakt.O. Stahl im Hochbau. 3. von Krane und Kranbahnen Berechnung. F. 8 7. M. DIN-Taschenbuch DIN-Taschenbuch 44.doc www. H. / Kaufmann.M. Bern/İsviçre 12.E. nach DIN 18800 (1990) Formeln und Tabellen. Stahl im Hochbau. İstanbul. Verlag Stahleisen mbH. M.

3. Plattenbeulen 41_00_cel-kons_giris+ozet.90 Stahlbauten. 13. DIN 536 B 2 Masse. Timoshenko. Brückenkrane (Laufkrane) 19. Würzburg 6. 9. Beulung) 5. Serpil KURT / Güven KUTAY / Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Remzi ASLAN II.guven-kutay. 1. 11. Tekerlekler MMO/2008/483 16. İnan ve S. DIN 4114 Blatt 2 Stabilitätsfälle (Knickung. Knicken von Stäben und Stabwerken 11.Cilt. Başlıklar.H. Portal Krenler. DIN 536 B 1 Masse. Stahlsorten Lastannahme im Hochbau.42 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 15. statische Werte. Fördertechnik 1 Kamprath-Reihe. Ankara Matbaası.74 Krane. VDI-Richtlinien VDI 2388. DIN 15 018 T1 Grundsätze für Stahltragwerke Berechnung 2. DIN 18 800 T2 Stabilitätsfälle. DIN 18 800 T3 Stabilitätsfälle. Dolu Kesitli Kirişler. Serpil KURT / Güven KUTAY / Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Remzi ASLAN I. bauliche Durchbildung und Ausführung Erläuterungen 4. Kippung.ch . DIN 1 055 T5 Verkehrslasten-Schneelast Stabilitätsfälle (Knickung. DIN 4132 Grundsätze für Berechnung. İstanbul 18. DIN 4132 Beiblatt 1 Grundsätze für Berechnung. Vogel-Buchverlag. Beulung) Berechnungsgrundlagen. Berechnung und Ausführung Krane. statische Werte. bauliche Durchbildung und Ausführung Kranbahnen Stahltragwerke 8. S. DIN 4114 Blatt 1 Berechnungsgrundlagen. Sönmez.-J. 14. Kren Yolları. Burkulma MMO/2008/483 17. DIN 1 055 T4 Verkehrslasten-Windlast Lastannahme im Hochbau. Kippung.2 Standartlar Kranschienen Form A (mit Fussflansch). 4.74 Hebezeuge. DIN 18 800 T1 Bemessung und Konstruktion 11.90 Stahlbauten.doc www.Cilt. DIN 15 020 Grundsätze für Seiltriebe. Zebisch. Vorschriften Stahlbau 6. Kısım I ve II. 12. Cisimlerin Mukavemeti. Richtlinien Kranbahnen Stahltragwerke 7. 2. Tercümesi M. 10.90 Stahlbauten. DIN 15 018 T2 Grundsätze für die bauliche Durchbiegung und Ausführung 11. Empfehlungen für bauliche Planung im Förder- und Lagerwesen. Stahlsorten Kranschienen Form F (flach).

DIN 18 800 T7 11. 15. Herstellung 11. Schalenbeulen 16. Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend 18.ch . DIN 18 800 T4 Stabilitätsfälle.doc www. Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 43 11.90 Stahlbauten.90 Stahlbauten.83 Stahlhochbau.guven-kutay. Herstellen.90 Stahlbauten. DIN 18 801 Bemessung. Eignungsnachweise zum Schweissen 9. 17. Konstruktion. DIN 18 808 ruhender Beanspruchung 41_00_cel-kons_giris+ozet.

.................................................................................................................................................E... 9 Statik Emniyetli mukavemet değeri ” σçEM ”.. 9 III............................................................................................ 9 Kaldırma yükü katsayısı "K"...........................ch ................. 9 Vinçin tahrik grubu............................................................................................... 32 Yükleme Hali H ........ 8  katsayısı................................. 16 NPI-Profili........................................................guven-kutay................. 15 IPB profili ........ 11 S Sehim oranı katsayısı ”kf”............................................................................................................................................................................................... 32 Gerekli sehim................. 15 F........................................................................................... NPI..........................................................doc www..................44 Çelik Konstrüksiyona Giriş + Özet 7 Konu İndeksi A N Aerodinamik narinlik derecesi........................................................................................................................ 12 Öz ağırlık katsayısı “ K “ ................ 18  Koordinat eksenleri........................................................................................................... 11 I Vincin yükleme grubu........................................................................................... 10 41_00_cel-kons_giris+ozet............................................................................ 11 H Standart I-Profili....... 15 Yüzey orantısı .......................................................................................................................... 31 Ç O Çentik Grubu .............. 15 Rüzgar kuvveti ......................................................... 8 Koordinat eksenlerinde tanımlamalar ............... 10 I............ Hal ........... 25 Malzemenin mekanik değerleri ............. 10 HS-Hali..... 9 Yükleme Hali HS........... 9 V HZ-Hali.......M..... 9 K Yükleme Hali HZ........................................ 15 Çentik Grupları "Çegr" ......................................... 17 Kapatma faktörü ““ ...................... 31 H-Hali ......................... 17 Geniş kuşaklı standart IPB profili ....................... 15.... 14 R F Rüzgar basıncı............ Hal...................................................... Hal . 25 M -yöntemiyle .......................... 9 Yükleme grubu katsayısı "kB"......... 16 G Rüzgar şekil faktörü “kRü” ............................... 9 Y II....................................... 9 Rüzgar hızı .............................................................