You are on page 1of 32

9203 - Tecnologia 2 ESO

Índex

9203 - Tecnologia 2 ESO ......................................................................................................................................................... 1
Índex ....................................................................................................................................................................................... 2
Unitat 2 ................................................................................................................................................................................... 3
La central eléctrica .............................................................................................................................................................. 4
La turbina ............................................................................................................................................................................ 7
L'alternador....................................................................................................................................................................... 10
Les centrals tèrmiques convencionals .............................................................................................................................. 13
Les centrals nuclears ......................................................................................................................................................... 16
Transport i distribució de l'energia ................................................................................................................................... 19
Energies alternatives ........................................................................................................................................................ 22
Tractament de residus ...................................................................................................................................................... 28
Síntesi guiada .................................................................................................................................................................... 31

Unitat 2

La central eléctrica .

.

.

La turbina .

.

.

L'alternador .

.

.

Les centrals tèrmiques convencionals .

.

.

Les centrals nuclears .

.

.

Transport i distribució de l'energia .

.

.

Energies alternatives .

.

.

.

.

.

Tractament de residus .

.

.

Síntesi guiada .