You are on page 1of 8

Rolul ARTICOLUL 80

Preşedintelu (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul
i independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la
buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele
exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat
şi societate.

Numirea ARTICOLUL 85
Guvernului (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de
prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere
acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului,
Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe
unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau
compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea
exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării
Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Consultarea ARTICOLUL 86
Guvernului Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la
probleme urgente şi de importanţă deosebită.

Participarea ARTICOLUL 87
la şedinţele (1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în
Guvernului care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă,
apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-
ministru, în alte situaţii.
(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care
participă.

Mesaje ARTICOLUL 88
Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la
principalele probleme politice ale naţiunii.

Dizolvarea ARTICOLUL 89
Parlamentului (1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor
grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve
Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru
formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi

politicii negociate de Guvern. şi le supune spre ratificare Parlamentului. (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României. într- externe un termen rezonabil. hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului. cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. potrivit legii. voinţa cu privire la probleme de interes naţional. (2) În cursul unui an. Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Atribuţii în ARTICOLUL 92 domeniul (1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi apărării îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. după consultarea Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune. mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului. (4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări. poate cere poporului să-şi exprime. acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea. de asediu sau de urgenţă. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie. în cel mult 5 zile de la adoptare. numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. printr-un mesaj. Referendumul ARTICOLUL 90 Preşedintele României. de război. la propunerea Guvernului. (2) El poate declara. iar dacă nu se află în sesiune. starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii . prin referendum. (2) Preşedintele. desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. (3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării. Numai în cazuri excepţionale. Măsuri ARTICOLUL 93 excepţionale (1) Preşedintele României instituie. (3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare. el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii. Atribuţii în ARTICOLUL 91 domeniul (1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României. se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor. se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.

c) declararea mobilizării totale sau parţiale. Alte atribuţii ARTICOLUL 94 Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) conferă decoraţii şi titluri de onoare. la propunerea Preşedintelui României. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale. (2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune. d) declararea stării de război. a directorilor serviciilor de informaţii şi exercitarea controlului asupra activităţii acestor servicii. r (2) Camerele îşi desfăşoară lucrările şi în şedinţe comune. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. k) îndeplinirea altor atribuţii care. asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. de general şi de amiral. potrivit Constituţiei sau regulamentului. c) numeşte în funcţii publice. e) suspendarea sau încetarea ostilităţilor militare. b) aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat. i) numirea Avocatului Poporului. în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora. Şedinţele ARTICOLUL 65 Camerelo (1) Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în şedinţe separate. în prezenţa cvorumul majorităţii membrilor. h) numirea. adoptate. d) acordă graţierea individuală. j) stabilirea statutului deputaţilor şi al senatorilor. legal Rolul şi ARTICOLUL 102 structur (1) Guvernul. potrivit programului său de guvernare acceptat de a Parlament. potrivit unui regulament adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Guvernul cooperează cu organismele . f) aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării. se exercită în şedinţă comună. b) acordă gradele de mareşal. pentru: a) primirea mesajului Preşedintelui României. hotărâri şi moţiuni. Actele ARTICOLUL 67 juridice şi Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi. g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. în condiţiile prevăzute de lege.

prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului. până la formarea noului Guvern. (3) Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare.ro/node/1604 . Interimatul. (2) Preşedintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru. De asemenea. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei. pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor. în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. cu excepţia revocării. ARTICOLUL 107 ministr (1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor u acestuia. la propunerea primului-ministru. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate. (3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106. (3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru. încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern. care se dezbat cu prioritate. Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar. (4) Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului. se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.mae. respectând atribuţiile ce le revin. Actele ARTICOLUL 108 Guvernulu (1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. (4) Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul- ministru. Conducerea și organizare http://www. i (2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Primul. sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile. pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. pentru a îndeplini atribuţiile primului ministru. sociale interesate.

Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul Afacerilor Externe (04 ianuarie 2017) Ana Birchall Ministrul delegat pentru afaceri europene (04 ianuarie 2017) George Ciamba Secretar de stat (6 ianuarie 2017) Monica Dorina Gheorghiţă Secretar de stat (18 ianuarie 2017) .

Marius Cristian Bădescu Secretar de stat (22 februarie 2016) Alexandru Victor Micula Secretar de stat (22 februarie 2016) Dan Neculăescu Secretar de stat (23 iunie 2016) .

diplomatice și permanente (vezi mai jos) ❏ Comisia Dunării .BUDAPESTA ❏ Delegaţia Permanentă a României la NATO .GENEVA ❏ Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Organizaţia Mondială a Turismului .NEW YORK ❏ Delegaţia permanentă a României pe lângă UNESCO (Paris) . Bogdan Mănoiu Secretar de stat (3 februarie 2017) Răzvan Horaţiu Radu Agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE Subsecretar de stat (19 ianuarie 2013) Cosmin-George Dinescu Secretar general (11 iulie 2016) 150 Misiuni consulare.BRUXELLES ❏ Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană .PARIS .NAIROBI ❏ Misiunea Permanentă a României pe lângă Naţiunile Unite .MADRID ❏ Reprezentanţa Permanentă a României la OACI (Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale) - MONTREAL ❏ Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător şi Centrul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane .BRUXELLES ❏ Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveţia .

precum şi statelor candidate la aderarea la UE şi reprezintă un element important al procedurii de operaţionalizare a Centrului de Instruire a Personalului Consular.ROMA ❏ Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Consiliul Europei (Strasbourg) - STRASBOURG ❏ Misiunea Permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena . respectiv Sistemul Naţional Informativ privind Vizele şi platforma E-learning. o bibliotecă şi birouri pentru personalul CIPC. Teodor Baconschi. o sală de aşteptare modernă. cât şi a celui care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. cu precădere a facilităţilor noului sediu: o secţie consulară model la standarde Schengen (cu sistem e- ticketing). Totodată. dotată cu un sistem de video proiecţie multimedia şi de videoconferinţă. la 31 martie 2011. atât a personalului din Centrala MAE. . Spaţiului Schengen. o sală de conferinţă. Diplomaţilor străini le-au fost prezentate cele mai importante segmente de pregătire pentru personalul diplomatic şi consular. săli de curs. PAM. precum şi verificarea sau testarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor. facilitând accesul la cursuri online în orice moment. noul sediu al Centrului de Instruire a Personalului Consular (CIPC). instrumente de lucru care permit pregătirea personalului la distanţă. vizitat de membrii Corpului Diplomatic şi Consular acreditat la Bucureşti Tip: Comunicat de presă Data: 11. CIPC vine ca răspuns la nevoia de profesionalizare a personalului consular şi de asigurare a unor programe specifice de instruire.05.2011 Membrii Corpului Diplomatic şi Consular acreditat la Bucureşti au vizitat marţi. Informaţii suplimentare Centrul de Instruire a Personalului Consular (CIPC) a fost inaugurat de către ministrul Afacerilor Externe. Vizita face parte din seria evenimentelor organizate pentru reprezentanţii misiunilor diplomatice ale statelor membre aparţinând Uniunii Europene. reprezentanţii diplomatici au beneficiat de un tur de prezentare a Centrului de Instruire a Personalului Consular. FIDA . structura specializată destinată continuării procesului de reformă şi îmbunătăţire a serviciului consular al României. 10 mai 2011. La finalul întâlnirii au fost discutate şi analizate posibilităţile de cooperare şi a fost realizat un schimb de expertiză cu personalul CIPC în ceea ce priveşte pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului consular. Accentul este pus pe un sistem tutorial individualizat. de autoinstruire şi autoevaluare a personalului consular. formare continuă şi perfecţionare a cunoştinţelor în materie consulară. ❏ Reprezentanţa Permanentă a României la FAO.VIENA ? Centrul de Instruire a Personalului Consular. care pot găzdui până la aproximativ 60 de cursanţi.