You are on page 1of 2

STARTER-ANLASER-ELEKTROPOKRETAČ

DVA AKUMULATORA 12V SPOJENA PARALELNO
PREKO RELEJA
STARTANJE NA 12V VEĆI Q-KAPACITET

KONTAKT 50
NA STARTNOM

AUTOMATU(ELEKTROMAGNETU) PREKO
KONTAKT BRAVE PALJENJE INDIREKTNO
PREKO STARTNOG AUTOMATA-STARTERA

DVA AKUMULATORA 12V SPOJENA U SERIJU
STARTANJE NA 24V ISTI Q-KAPACITET
RELEJ SVOJIM KONTAKTIMA SPAJA
AKUMULATORE 12V U SERIJU I PARALELNO

-SERIJSKOM VEZOM DOBIJAMO(VEĆI NAPON) ZA
VEĆE ZAPREMINE MOTORA(KAMIONI,AUTOBUSI ...)

-PARALELNO VEZOM DOBIJAMO (VEĆI
KAPACITET)
VEĆA STARTNA STRUJA