You are on page 1of 20

BIZTONSÁGTECHNIKA

VERES GYÖRGY

TŰZGÁTLÓ AJTÓK

FIRE-RETARDANT DOORS

A tűzgátló ajtó a passzív tűzvédelmi építési termékek egyik legfontosabb eleme, amely a
helyiségek közötti közlekedést biztosítja megfelelő tűvédelmi osztállyal és tűzállósági
határértékkel.

The fire-retardant door is one of the most important elements of fire-protection products,
that assures the passage between rooms with the appropriate fire protection classification
and limit."

1. sz. kép: Az ajtótűzgátlás fontossága

Ajtót az épületek építése során az ókorban a főbejáratnál helyeztek el,
és a nyílásokat szőnyegek, függönyök takarták. A legelső ajtók fából
készültek, amelyeket kívül és belül fémlemezekkel borították. A fa
mellett gyakran követ, ill. kovácsoltvasat is alkalmaztak. Az ajtó leg-
fontosabb részei az ajtótok, az ajtószárny(ak), veret(ek), zár(ak) és
más, további részletek, pl.: ajtócsukók, záródás-nyitási szabályzók,
üvegezés stb. A faanyagú ajtók és ablakok alapja a gerendából készült
ácstok, amely az évszázadok során palló-és gerébtokká fejlődött.

151

A hatályos OTSZ [1] 5. rész I/2 fejezet 2.2.18. pontja az alábbiak
szerint definiálja a tűzgátló ajtó (kapu) fogalmakat, mely szerint „ajtó-
szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a tűznek az általa elvá-
lasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meg-
határozott mértékben gátolja — 1 sz. kép — (előírt időtartamig meg-
akadályozza).”

Ajtók tűzvédelmi osztályba sorolása
Korábban az MSZ 14800/5-83 szabvány [2] határozta meg a nyílászá-
rók tűzállósági vizsgálatát. A vizsgálat során a tűzhatással ellentétes
oldalon meghatározott helyeken 12 db hőelemet helyeztek el. A ke-
mence felfűtését függvénnyel jellemezhető hőhatás szerint kellett vég-
rehajtani. A szerkezet tűzállósági határértéke addig az időpontig tartott,
amikor:
— szerkezet összeomlott, vagy záró, illetve reteszelő mechanizmu-
sa tönkrement;
— tűznek ki nem tett felületen 10 másodpercet elérő lángáttörés
volt tapasztalható;
— átlagos felületi hőmérséklet több mint 140 oC-kal, illetve leg-
magasabb hőmérsékleti érték 180 oC-kal emelkedett, vagy a
szerkezet 220 oC-ra melegedett fel.

2. sz. kép: A tűzgátló ajtó vizsgálata

152

A tűzvédelmi vizsgálat alapja az EN 1634-1 . C. paraméterek szerepelnek: — hőmérsékleti görbe. valamint meghatározott paraméterek és az osztályba sorolással kapcso- latos szabványban rögzített besorolási kritériumok alapján tűzvédelmi osztályokba sorolják. Tűzgátló ajtók esetében minden esetben laboratóriumban történik az ajtó minősítése. D. 1. Tűzgátló ajtók esetén legfeljebb D osztályba sorolás történik. — időtartam. kép: Lángáttörés a tűzvizsgálat során A tűzvédelem céljára szolgáló termékeit akkreditált és tanúsított bel- és külföldi vizsgáló intézményeknél az európai szabványok szerint vizsgáltatja be. rész: Tűzgátló ajtók és nyílászáró szerkezetek — vizsgálati szabvány. Ezen osztályokat a következőképpen jelölik: A1.Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. sz. kép) kapott mérési adatok. BIZTONSÁGTECHNIKA Az ajtókat tűzvédelmi előírások alkalmazása szempontjából a tűzve- szélyességi anyagvizsgálatokban (2. sz. A2. 153 . E. Ebben a következő. B. 3. F. Tűzállósági teljesítményjellemzők Az épületszerkezetek tűzállósági teljesítményét szabványos laboratóri- umi vizsgálatokkal állapítják meg vagy a méretezési műszaki specifi- kációban (Eurocode szabványsorozatban) található számítási módsze- rek alkalmazásával határozzák meg.

hogy tűznek az egyik oldalán történő kitéttel 154 . sz. ábra: Tűzgátló szellőző és/vagy üvegezés az ajtóban Egy tűzvédelmi szerkezet csak több vizsgálati bizonyítvánnyal és a bennük a vizsgálat idejéről. — mérési módszer. 2. A vizsgálat feljegyzését vizsgálati eredménynek nevezzük. fogalma E — integritás: az épületszerkezetnek egy elválasztó funkcióval ren- delkező olyan képessége. A geometriai és műszaki különbségek folytán az engedélyezéshez több sikeres vizsgálat szükséges (pántoldal.). Ebben van leírva a vizs- gált szerkezet. panelbeépítések.). viselkedés stb. a pánttal ellentétes oldal. valamint annak viselkedése a vizsgálati eljárás során (hőmérsékleti görbék. ábra) található feljegyzésekkel együtt osztályozható. építés. könnyű- szerkezetes falba történ. különböző. reteszelési kom- binációk. záróeszköz-változatok. sz. és az a vizs- gáló intézmény vizsgálati bizonyítványába kerül. Tűzállósági teljesítményjellemzők jelölése. tömör falba történ. a szellőző-berendezések kivé- telével — szerinti besorolás. a vizsgált test méretéről és a beépítési körülményekről (1. a beépítési mód. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával. — mérőpontok. — tűztérnyomás. Ezután következik az EN 13501-2 — Épületszerkezetek és építési ter- mékek tűzvédelmi osztályozása. 1. üvegek használata stb. építés. meghajlás.

hogy a tűz a lángok vagy a forró gázok átju- tása következtében átterjedne a másik oldalra. C — önzáródás: egy ajtó. hogy szignifikáns hőátadás eredményeként a tűz átjutása bekövetkezne a kitett felületről a ki nem tett felületre. a felülettel szomszédos bármely anyagon gyulladást okozhatnának. W — sugárzás: az épületszerkezeti elemek azon képessége. s azok vagy a ki nem tett felületen vagy. EI21) 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EW 20 30 60 1 sz. hogy automatikusan becsukódik. BIZTONSÁGTECHNIKA szemben ellenáll anélkül. vagy eliminálják a gázok vagy a füst átjutását az épületszerke- zet egyik oldaláról a másikra. I — szigetelés: az épületszerkezet azon képessége. amely egy oldalon történő tűzkitét esetén vagy a szerkezeten keresztül. besoro- lás:C0-C5 S — füstáteresztés: épületszerkezetek azon képessége. vagy a ki nem tett felülettől a szomszédos anyagok felé irányuló jelentős hősugárzás csökkentése eredményeként csökkenti a tűz átmenetének valószínűségét. hogy csök- kentik.vagy egy zsaluszerkezet azon képessége. s ez által lezár egy nyílást. táblázat: Tűzgátló ajtók teljesítmény értékei 1 Magyarországon az EI2 kritérium szerint történik a tűzgátló ajtók osztályozása. hogy ellenáll a csak egyik oldalon bekövetkező tűzkitétnek anélkül. 155 . Tűzgátló ajtók osztályozási lehetőségei TELJESÍTMÉNY OSZTÁLYOZÁSI IDŐTARTAM VÁLTOZATOK JELÖLÉSE E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 EI (EI1.

V. sz. illetve tűzgátló falazatba — nem tűzszakasz határban — elhelyezett ajtókra vonatko- zólag lásd 1. tűzállósá- csarnok gi fokozat gi fokozat gi fokozat gi fokozat gi fokozat épület A1 A1 A1 D - EI 60 EI 45 EI 30 EI 60 *N=2 2 sz. - EI 30 EI 60 EI 90 EI 90 B B A1 III. . tűzállósá. mellékletben megjelenő követelmények. Egyszintes tűzállósá. ami ellentmondást okoz a tűzgátló előtér. A tűzszakasz határban elhelyezett ajtók tűzállósági határértékeit elemezve a megfelelő tűzállósági fokozathoz tartozó (N=szintek szá- ma) tűzgátló födém vagy falazat esetén a következő eltéréseket tapasz- taljuk. táblázat: Tűzgátló ajtók követelményrendszere A jogszabályban a tűzgátló ajtók tűzszakasz-határon követelmény je- lenik meg. . - EI 30 EI 45 EI 60 IV. . III. tűzállósá. 156 . EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 A2 A1 A1 A1 II. tűzállósá. II. - tűzfalban) EI 60 I. (csak D D* . . (csak D . IV. - tűzfalban) EI 60 EI 60 V. Tűzállósági fokozathoz tartozó ajtókövetelmények TŰZGÁTLÓ AJTÓK TŰZSZAKASZ HATÁRON Az épület N=1 1<N<3 3<N<5 5<N<11 N>11 szintszáma Tűzállósági Tűzvédelmi osztály fokozat Tűzállósági határérték (perc) A2 A1 A1 A1 A1 I.

. tűzgátló falak Tűzfalak -180 -150 -150 -150 -150 Tűzgátló 0 0 0 0 -30 födémek Teherhordó 0 0 -30 -90 - tűzgátló falak Nem teherhordó 0 0 -30 -90 - II. - födémek IV. - V. falak Tűzfalak -90 -75 -60 . . . Tűzfalak -60 -60* . táblázat: Tűzgátló ajtók tűzállósági határértékeinek eltérése I. - III. Tűzfalak -60 . - tűzgátló falak Nem teherhor- dó tűzgátló 0 0 -30 . tűzgátló falak Tűzfalak -210 -180 -150 -150 - Tűzgátló 0 0 0 0 - födémek Teherhordó 0 0 -30 . - *N=2 3 sz. 157 . BIZTONSÁGTECHNIKA Tűzálló- Szerkezet sági N=1 1<N<3 3<N<5 5<N<11 N>11 megnevezése fokozat Teherhordó 0 -30 -90 -90 -90 tűzgátló falak Nem teherhordó 0 -30 -90 -90 -90 I. - Tűzgátló 0 0 0 .

- tűzgátló falak Tűzfalak -120 -135 -150 -60 * * a táblázat nem rendel értéket az ajtóhoz.) BM rendelet 5. sz. Megállapítható.). szakasza előírta. III. Java- solt a tűzgátlás homogenitása érdekében az adott szerkezethez és szint- számhoz tartozó tűzállósági határértékkel rendelkező ajtó beépítés. sz. zet meg.5. kapuk stb. tűzállósági nevezése gi fokozat gi fokozat gi fokozat gi fokozat fokozat Teher- hordó 0 0 0 . 158 . s az a falfelület 25%-át nem haladhatta meg. Tűzgátló födémbe helyezett nyílások — kivétel a magas épület — esetén a tűzállósági határértékek megegyeznek. fejezet 1. 4. A tűzfalakban lévő nyílászáró szerkezetek (ajtók. A hatályon kívül helyezett a tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról kiadott 2/2002. hogy a tűzfalakban lévő nyílások felületét az összterületét az üzemeltetési igények kielégí- téséhez szükséges legkisebb mértékre kellett korlátozni. I. tűzállósá.2. Az ajtók — nyílászárók — %-os beépíthetőségek mértékét az OTSZ- ben a falban csak a tűzfalnál találhatjuk meg. tűzállósá. tűzállósá.5. hogy a tűzfalban és a három szint feletti tűzgátló falban előírt tűzgátló ajtó követelmény esetén a tűzállósági határértékekben az eltérés igen kiugró. tűzállósá. „nem éghető”-k és legalább 1. V. melléklet I/3. Egyszintes csarnok esetén Szerke. IV.5 óra tűzállósági határértékűek kellett lenniük. 23. táblázat: Tűzgátló ajtók tűzállósági határértékeinek eltérése II. (I. - tűzgátló falak Nem teherhor- dó 0 0 0 . amely a falfelület 25%-át nem haladhatja meg. II.

A tűzgátló ajtókon funkciótól függően kettő típusú biztonsági feliratot javasolt elhelyezni szemmagasságban. — Automatikus tűzgátló ajtó tartsa szabadon. 2. sz. ábra) az alábbiak: — Tűzgátló ajtó tartsa zárva. Az ellenőrzés. Javasolt Magyarországon alkalmazható biztonsági feliratok (2. BIZTONSÁGTECHNIKA Tűzgátló ajtók jelölése Az ajtók jelölését a vonatkozó EN vizsgálati normatíva nem írja elő. sz. Javasolt a tokszerkezeten és az ajtó a tűzvédelmi osztályba sorolását. 159 . Tűzgátló ajtók biztonsági jelölése A tűzgátló ajtókat a használat során feliratozni javasolt a feladatuk és céljuk megismertetése céljából EN szabvány erre vonatkozólag nem készült az angol BS 5499-5 [3] szabványban találhatunk ajtókra vo- natkozó biztonsági jelöléseket. A tervezett rendelkező jel kör alakú kék kitöltő színnel a szöveg színe fehér.teljesítmény jellemzőit és határértékét a gyártó által jelölni. ábra: Rendelkező jelek Használat és karbantartás A tűzvédelmi szabályzatban az ajtókra vonatkozólag féléves idősza- konként történő dokumentált ellenőrzését meghatározni. tűzállósági.

A tűzgátló ajtókat javasolt bizton- sági táblával ellátni a funkciójuk pontos meghatározása érdekében. meghatározni a karbantartásra történő időben történő intézkedés és a megfelelő használat betartás érdekében. forgalmazó által kiadott útmutató. kép: Tűzgátló ajtócsukó szerkezetének Tűzgátló ajtó kitámasztás kiakasztása padlóba lefúrt rögzítő elemmel Összefoglalás A kivitelezés során csak akkreditált laboratórium által minősített tűzgátló ajtó építhető be. 4. helyhez kötött. sz. oltóberendezések indítása stb.karbantartás során történő vizsgálat alapja a gyártó. kép: 5. valamint a hatályos jogszabály a tűzfalon kívül a nyílászáró %-os beépíthetőségét sem szabályozza a tűzgátló falban.) önműködően végző berendezés. szabadtéren elhelyezett. képeken látható. A folyamatos ellenőrzéssel elkerülhetőek a 4-5 sz. A java- 2 Beépített tűzjelző berendezés: az építményben. 160 . ami a tűzgátló fal homogenitását megbontja. Az ajtók dokumentált ellenőrzését mindenképen javasolt a tűzvédelmi szabályzatban rögzíteni. hogy az ajtók zárt állapot- ban legyenek. a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést. jelzést és megfelelő tűzvé- delmi intézkedést (tűzoltóság értesítése. Az alap kritérium. A használat során a technológia a nyitva tartást teszi szükségessé megfelelő záró eszközök beépítésével (beépített tűzjelző berendezés2 által vezérelt ajtótartó mágnes) a kívánt védelem fenntart- ható. A tűzgátló ajtók követelményrendszere a tűzgátló épületszerkeze- tektől eltér. tűzszakaszhatáron elhelyezett ajtók csukása. sz.

161 . amely egy időben tart- ható az üzembetartó által kötelezően megtartásra kerülő kézi tűzoltó készülék ellenőrzése során. mellékletben foglal- tam össze. BIZTONSÁGTECHNIKA solt minimális ellenőrzési időtartam negyed év. A hatályos jogszabályban tűzgátló ajtókra vonatkozóan megjelenő követelményeket az 1 sz.

162 .

BIZTONSÁGTECHNIKA 163 .

164 .

BIZTONSÁGTECHNIKA 165 .

166 .

BIZTONSÁGTECHNIKA 167 .

168 .

BIZTONSÁGTECHNIKA 169 .

sz. 1987.) 4-5. sz. Felhasznált irodalom Irodalmak jegyzéke: 1.co.10.uk/document/ti-0802-fire- resistance---design-considerations. 10. Signs with specific safety meanings Képek jegyzéke: 1. kép: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság archívuma 2-3. Safety signs.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 5. 9/2008. táblázat: A szerző gyűjteménye 170 . BS 5499-5:2002 Graphical symbols and signs. rész I/2 fejezet 2. kép: http://www. sz. Tűzvédelem III. (II. Magyar Szabványügyi Hivatal MSZ Szabványgyűjtemények 48. kép: A szerző gyűjteménye Ábrák jegyzéke: 1-2.pdf (letöltés dátuma: 2009. kötet.chilternfire. kép: A szerző gyűjteménye Táblázatok jegyzéke: 1-4. sz. 273-277 oldal 3. including fire safety signs. 22. Szabványkiadó Budapest. sz.