PERANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER ( PENGGAL 1

)
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2017
Standard Prestasi Catatan
Standard
MINGGU Standard Pembelajaran Tahap
Kandungan Tafsiran
Penguasaan
MINGGU 1 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan agama NILAI :
2/1-6/1/17 Kepercayaan 1.1 Menyatakan agama atau atau kepercayaan diri.  Kepercayaan kepada
kepada Tuhan kepercayaan diri. Tuhan
2 Menerangkan
1.2 Menghuraikan
kepentingan
Tajuk: kepentingan mempunyai CADANGAN AKTIVITI :
mempunyai agama atau
MINGGU 2 Agama atau agama atau kepercayaan.  Murid menghasilkan peta
kepercayaan.
9/1-13/1/17 Kepercayaan 1.3 Mengenal pasti ciptaan bulatan tentang agama
Saya Tuhan. atau kepercayaan diri.
3 Menunjuk cara
1.4 Melahirkan rasa syukur  Murid bercerita
melaksanakan nilai-nilai
terhadap ciptaan Tuhan. berpandukan gambar
keagamaan atau
MINGGU 3 1.5 Melaksanakan nilai-nilai tentang amalan
kepercayaan dalam
16/1-20/1/17 keagamaan atau keagamaan atau
sesuatu situasi dengan
kepercayaan. kepercayaan diri.
bimbingan.
 Murid mewarnakan
4 Menunjuk cara gambar alam semula jadi
melaksanakan nilai-nilai ciptaan Tuhan.
keagamaan atau

kepada orang lain.3/2/17 Ikhlas 2.4 Menunjukkan perasaan gambar situasi yang lain dalam sesuatu . MINGGU 4 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan sifat baik NILAI : 23/1-27/1/17 Baik Hati 2. 30/1. kepercayaan dalam  Murid menanam pokok pelbagai situasi. 2 Menerangkan cara Tajuk: 2.2 Memberi cadangan cara memberi bantuan MINGGU 5 Bantuan Secara membantu orang lain. keagamaan atau kepercayaan dalam kehidupan seharian. 6 Mengamalkan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.3 Memberi alasan CADANGAN AKTIVITI : 3 Menunjuk cara memberi pentingnya menghulurkan  Murid bercerita dan sokongan moral dan bantuan.1 Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri. melakonkan mengikut bantuan kepada orang MINGGU 6 2.  Baik hati hati yang ada pada diri. bunga atau pokok taugeh 5 Mengamalkan nilai-nilai di dalam bilik darjah.

lain dalam pelbagai  Murid menyanyikan lagu situasi. bertemakan nilai baik hati. pemberian bantuan. bimbingan. seharian. 6 Mengamalkan sikap memberi sokongan moral dan bantuan kepada orang lain dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi .6/2-10/2/17 apabila dapat memberi situasi dengan berkaitan dengan bantuan. 2. 5 Mengamalkan sikap  Murid mengumpul bahan memberi sokongan kitar semula dan moral dan bantuan menjualnya untuk kepada orang lain mendapat dan membantu dalam kehidupan kawan yang memerlukan.5 Memberikan sokongan  Murid mengumpul keratan moral dan kebendaan 4 Menunjuk cara memberi surat khabar yang kepada yang memerlukan sokongan moral dan menggambarkan bantuan kepada orang perlakuan baik hati.

diri sendiri.  Murid dikehendaki 3 Menunjuk cara MINGGU 9 3.  Murid menyenaraikan terhadap diri sendiri 3.2 Membincangkan kepentingan  Murid menghasilkan buku 20/2-24/2/17 Diri kepentingan melaksanakan atau kad kecil yang melaksanakan tanggungjawab bertajuk “Tanggungjawab tanggungjawab terhadap terhadap diri sendiri.1 Menyenaraikan tanggungjawab  Bertanggungjawab tanggungjawab terhadap terhadap diri sendiri.3 Mencadangkan cara menjaga kebersihan dan melaksanakan 27/2-3/3/17 bertanggungjawab kekemasan kelas. tanggungjawab terhadap diri sendiri.4 Berasa bangga apabila dalam sesuatu situasi tanggungjawab terhadap dapat melaksanakan dengan bimbingan. 3.MINGGU 7 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan NILAI : 13/2-17/2/17 Bertanggungjawab 3. 4 Menunjuk cara jadual tanggungjawab. Saya”.5 Melaksanakan melaksanakan  Murid melakar peta tanggungjawab terhadap tanggungjawab bulatan untuk menyatakan diri sendiri. Tajuk: diri sendiri. 2 Menerangkan CADANGAN AKTIVITI : MINGGU 8 Tanggungjawab 3. diri selama seminggu tanggungjawab terhadap dengan melengkapkan diri sendiri. terhadap diri sendiri .

kepentingan melaksanakan 5 Mengamalkan sikap tanggungjawab terhadap bertanggungjawab diri. penghargaan. MINGGU 10 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan ucapan NILAI : 6/3-10/3/17 Berterima Kasih 4. Tajuk: bahasa. CADANGAN AKTIVITI : 2 Menerangkan pelbagai MINGGU 11 Sikap Berterima 4. dalam pelbagai situasi.2 Mengenal pasti pelbagai  Murid menyanyikan lagu cara memberi 13/3-17/3/17 Kasih cara memberi berterima kasih ciptaan penghargaan. guru atau yang boleh . terhadap diri sendiri dalam kehidupan seharian.1 Mengucapkan terima terima kasih dalam  Berterima kasih kasih dalam pelbagai pelbagai bahasa. 6 Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.

apabila dapat memberi  Murid menghasilkan penghargaan.5 Mencipta pelbagai penghargaan dalam daripada bahan terpakai cenderahati dan pelbagai situasi. .4.  Murid melakukan simulasi memberi penghargaan dalam kehidupan atau main peranan untuk seharian. 5 Mengamalkan sikap penghargaan. 6 Mengamalkan sikap memberi penghargaan dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.3 Menghuraikan 3 Menunjuk cara memberi didapati dalam youtube. atau origami sebagai tanda kraftangan sebagai tanda penghargaan. pelbagai bahasa. menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan dalam pelbagai situasi. kepentingan memberi penghargaan dalam  Murid menghasilkan kad penghargaan.4 Menyatakan perasaan bimbingan. sesuatu situasi dengan ucapan terima kasih dalam 4. 4 Menunjuk cara memberi pelbagai cenderahati 4.

1 Mengenal pasti tutur kata dan tingkah laku yang  Hemah tinggi dan tingkah laku yang bersopan. tingkah laku.4 Menzahirkan perasaan ungkapan berkaitan apabila beradab sopan 4 Menunjuk cara bertutur hemah tinggi yang telah dalam pertuturan dan dan bertingkah laku diberi. yang sopan dalam  Murid dikehendaki memilih 5.2 Meramalkan kesan tutur 2 Menerangkan kesan  Murid melakonkan situasi 3/4-7/4/17 Tutur Kata dan kata dan tingkah laku bertutur dan bertingkah tingkah laku dan Tingkah Laku yang sopan. laku yang sopan. Tajuk: bersopan. khabar untuk membina 5.5 Mengamalkan tutur kata pelbagai situasi. bimbingan. kad situasi berkaitan dan tingkah laku yang 5 Mengamalkan tutur kata hemah tinggi dan bersopan.  Murid menyenaraikan tutur . berkomunikasi dengan dan bertingkah laku  Murid menghasilkan poster beradab sopan dalam yang sopan dalam dengan menggunakan tutur kata dan tingkah sesuatu situasi dengan huruf daripada surat laku.MINGGU 13 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan tutur kata NILAI : 27/3-31/3/17 Hemah Tinggi 5. pertuturan yang sopan 5. dan tingkah laku yang melakonkan situasi yang sopan dalam kehidupan tertulis pada kad tersebut.3 Menunjukkan cara 3 Menunjuk cara bertutur semasa di kantin. CADANGAN AKTIVITI : MINGGU 14 Bersopan dalam 5. seharian.

 Murid membuat poster . dan tidak menghormati gambar situasi yang diri sendiri. seharian secara tekal atau boleh dicontohi.5 Mempraktikkan sikap manila yang mengandungi menghormati diri sendiri 4 Menunjuk cara ungkapan sikap hormat dalam kehidupan menghormati diri sendiri terhadap diri.2 Menerangkan faedah CADANGAN AKTIVITI : 2 Menerangkan MINGGU 16 Hormati Diri menghormati diri sendiri. mahkota daripada kad 6. menghormati diri menghormati diri sendiri  Murid dikehendaki memilih sendiri. sendiri. 6 Mengamalkan tutur kata kata yang bersopan dan dan tingkah laku yang membuat corak di kertas sopan dalam kehidupan lukisan untuk di pamer.1 Memberi contoh menghormati diri  Hormat menghormati diri sendiri. 3 Menunjuk cara berkaitan dengan sikap 6. seharian. apabila dapat dalam sesuatu situasi  Murid merekacipta bentuk menghormati diri sendiri.4 Menyatakan perasaan menghormati diri sendiri hormat. MINGGU 15 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan cara NILAI : 10/4-14/4/17 Hormat 6. dengan bimbingan.  Murid menyenaraikan cara kepentingan 17/4-21/4 6.3 Membanding beza cara menghormati diri sendiri. Tajuk: 6. dalam pelbagai situasi.

Tajuk: keselamatan diri. 6 Mengamalkan sikap menghormati diri sendiri dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi. MINGGU 17 Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan cara NILAI : 24/4-28/4/17 Kasih Sayang 7.  Murid dikehendaki 3 Menunjuk cara menjaga 7. menjaga kebersihan dan dengan betul.1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan  Kasih sayang menjaga kebersihan dan dan keselamatan diri. dalam kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI : 2 Menerangkan cara MINGGU 18 Sayangi Diri 7.2 Menjelaskan dengan  Murid meniru perlakuan menjaga kebersihan 1/5-5/5/17 contoh kesan tidak guru cara menggosok gigi dan keselamatan diri. 5 Mengamalkan sikap seperti Anti Merokok atau menghormati diri sendiri Anti Buli dan sebagainya.3 Memberi alasan kebersihan dan membawa bahan atau pentingnya menjaga keselamatan diri dalam alatan menjaga kebersihan . keselamatan diri.

4 Mengekspresikan darjah. 7. kebersihan dan sesuatu situasi dengan dan keselamatan diri untuk keselamatan diri. dalam kehidupan seharian. 6 Mengamalkan sikap menyayangi diri dengan menjaga kebersihan dan keselamatan diri dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi. dengan nilai sayangi diri pelbagai situasi.5 Mempraktikkan amalan seperti menjaga menjaga kebersihan dan kebersihan dan 5 Mengamalkan sikap keselamatan diri dalam keselamatan diri. 4 Menunjuk cara menjaga perasaan setelah  Murid menonton tayangan kebersihan dan menjaga kebersihan dan video yang berkaitan keselamatan diri dalam keselamatan diri. . pameran di dalam bilik 7. bimbingan. cara menyayangi diri dengan kehidupan seharian mencuci tangan dan cara menjaga kebersihan memakai topi keledar atau dan keselamatan diri tali pinggang keselamatan.

8. CADANGAN AKTIVITI : 2 Menerangkan sebab Adil dalam 8. jawab sebab-sebab 8.2 Menceritakan sebab perlu  Murid dikehendaki perlunya bersikap adil MINGGU 20 Perlakuan berlaku adil dalam melengkapkan jadual dalam perlakuan 15/5-19/5/17 Seharian perlakuan seharian. 22/5-26/5 / dalam perlakuan sesuatu situasi dengan  Murid dan guru bersoal 17 seharian. Nilai: Murid boleh : 1 Menyatakan contoh NILAI : MINGGU 19 Keadilan 8.5 Bertindak adil dalam perlunya berlaku adil perlakuan seharian 4 Menunjuk cara dalam perlakuan harian. seharian. gambar dengan 5 Mengamalkan sikap adil pernyataan yang dalam kehidupan menunjukkan perlakuan seharian. Tajuk: seharian. adil. bertindak adil dalam  Murid memadankan situasi pelbagai situasi. bimbingan.1 Menyatakan contoh keadilan dalam  Keadilan 8/5-12/5/17 keadilan dalam perlakuan perlakuan seharian.3 Menilai kesan  Murid melakukan simulasi ketidakadilan dalam cara mengagihkan barang perlakuan seharian. 6 Mengamalkan sikap adil . 3 Menunjuk cara secara adil dalam MINGGU 21 8. tugasan kelas secara adil.4 Menghayati sikap adil bertindak adil dalam kumpulan.

.dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.