You are on page 1of 2

Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a VII-a

1. Vasile Alecsandri - Noaptea Sfântului Andrii
2. Lucian Blaga - Hronicul şi cântecul şi vârstelor
3. Geo Bogza - Cartea Oltului
4. Mircea Cărtărescu - Enciclopedia zmeilor
5. Mihai Eminescu - Poezii: Călin (file din poveste)
6. Calistrat Hogaş - Amintiri dintr-o călătorie
7. Nicolae Labiş - Moartea căprioarei
8. Fănuş Neagu - În văpaia lunii
9. Anton Pann - Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea
10.Literatură populară - Doine şi balade populare româneşti:
11.Mihail Sadoveanu - Anii de ucenicie
12.Nichita Stănescu - Veche întâmplare
Lecturi Literare pentru elevii din gimnaziu prevăzute în programa şcolară şi în
manualele şcolare:

LECTURI LITERARE pentru clasa a VII - a

Balada populară: Monastirea Argeşului
Balada cultă: Paşa Hassan, Moartea lui Gelu (George Coşbuc), Horea (AronCotruş),
Veche întâmplare (Nichita Stănescu), Noaptea Sfântului Andrii (Vasile Alecsandri), Mistreţul
cu colţi de argint (Ştefan Augustin Doinaş) saualtele.
Basmul versificat: Călin Nebunul (Mihai Eminescu)
Poemul fantastic: Călin (file din poveste) (Mihai Eminescu)
Poemul eroic: Dan, căpitan de plai, Golia ticălosul (Vasile Alecsandri) sau altele.
Poemul eroic în literatura universală: Cântecul lui Roland sau alt poem.
Proverbe: Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele.
Parabola: Parabola vameşului şi a fariseului, Parabola fiului risipitor, Parabola
sămănătorului (George Coşbuc),
Poteca (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele.
Povestirea: Iapa lui Vodă, Hultanul, Taine (Mihail Sadoveanu)
Nuvela: Hagi Tudose (Barbu Delavrancea), Alexandru Lăpuşneanu (Costache Negruzzi),
Catastrofa, Iţic Ştrul, dezertor (Liviu Rebreanu), Dincolo de nisipuri (Fănuş Neagu),
Moartea lui Castor (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Cozma Răcoare (Mihail Sadoveanu),
În tren (George Călinescu), Tabărade la Sibiu (Mircea Eliade),
Căprioara din vis (Vasile Voiculescu), Budulea Taichii, Popa Tanda (Ioan Slavici), Două
loturi (Ion LucaCaragiale),
Nucul lui Odobac (Emil Gârleanu) etc.
Fragmente de roman: Amintiri din copilărie partea a II – a şi partea a IV – a (Ion Creangă),
Moromeţii, (Marin Preda), Baltagul, Nicoară Potcoavă (Mihail Sadoveanu), Florin scrie un
roman (Mircea Cărtărescu) etc.
Fragmente de romane din literatura universală: Romanele despre regele Arthur (Vrăjitorul
Merlin, Lancelot du Lac
etc.), Doi ani devacanţă (Jules Verne), Călătoriile lui Gulliver (JonathanSwift), David
Copperfield (Charles Dickens),
Gargantua şi Pantagruel (François Rabelais), Robinson Crusoe (DanielDefoe), Zece negri
mititei (Agatha Christie) etc.
Drama: Meşterul Manole (Lucian Blaga)
Imnul şi oda: Imn (Aron Cotruş), Deşteaptă-te române (Andrei Mureşanu), Ce-ţi doresceu

Odă simplisimei flori (Lucian Blaga). Florii (Vasile Voiculescu) etc. Despre cuvinte şi limbaj (NichitaStănescu) Corespondenţa literară: Păcală şi Tândală (Costache Negruzzi) . Rugă (Radu Gyr). Doina (Ştefan Octavian Iosif). braziînalţi (Lucian Blaga). Psalm (Rugamea fără de cuvinte. Lumină lină. Cugetarea: În Vinerea Patimilor (Octavian Goga). Şi-au zis…. şi pieziş…) (Tudor Arghezi). Viersul ţării (Ion Pillat). Proverbe: Povestea vorbii: Iarăşi despre nerozie. Doamne. Imn (Horea Stamatu). Grai valah (Vasile Voiculescu) etc.ţie. Meditaţia: Drum. De Paşti (Tudor Arghezi). Moartea căprioarei (Nicolae Labiş). Înviere (Gabriela Melinescu). Patria română (George Coşbuc) Imn lui Ştefan cel Mare (Vasile Alecsandri). Psalmi moderni: Ţărână. Imnul Albei-Iulia (Ioan Alexandru). Voi. Patriei mele (Elena Văcărescu) Cartea . Iertare. dulce Românie (Mihai Eminescu). Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere. Stelelor (Lucian Blaga) Poezii: Doina (Mihai Eminescu). toate. Duşmanii. Cât am trudit…. Despre iuţeală şi mânie (AntonPann)sau altele. M-am uitat la fericiţi (Alexandru Macedonski). N-am în ceruri nici o stea. Monodonie (Cezar Baltag). Psalmii: Psalmul 145. Doamne. etc. Tare sunt singur. Psalmul 8 sau unul dintre Psalmii lui David. Cuvânt. Doina .