You are on page 1of 2

Media-opvoeding

Wat is Cyberpesten?
Cyberpesten is digitaal pesten. Dit kan bij iedereen voorkomen. Er zijn verschillende vormen van
cyberpesten:

 Het misbruiken van privégegevens (zoals wachtwoorden stelen of nepaccounts aanmaken)
 Buitensluiten (niet toegevoegd worden in een groepswathsapp)
 Verspreiden van privébeelden (zoals chantage met intieme foto’s of filmpjes)
 Dreigtweets en haatposts

Media-opvoeding
De app doet er in principe niet toe, het is slechts een middel. Zelfs toen er nog geen apps waren werd
bijvoorbeeld de printer al gebruikt om privébeelden te verspreiden. Het is wel toegenomen omdat
het verspreiden van gegevens steeds makkelijker wordt. Media-opvoeding moet dus niet gericht zijn
op de app zelf maar over het algemene gebruik/misbruik van media. Hierin vinden wij dat niet alleen
de ouder verantwoordelijk is maar ook zeker de leerkracht. Hieronder hebben wij een flyer gezet met
daarin de kernpunten voor een goede media-opvoeding.

"Contact! - Kinderen en nieuwe media", p.201-219 (Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010).

Mediawijzer (z.d.) Online pesten. Geraadpleegd op 23 februari 2017,
van https://www.mediawijsheid.nl/onlinepesten/

Auteurs:

Nick den Hollander
Kamiel Franssen
Anouk Vesters
Tom van Duijnhoven
Wees selectief met het
Houd zicht op uw kind
accepteren van
vriendschapsverzoeken

Stel grenzen Maak het
bespreekbaar

Spreek verwachtingen Ga media niet
uit verbieden

Houd je eigen online Praat ruzies niet uit via
gedrag in de gaten internet

http://nji.nl/nl/Mediaopvoeding-Praktijk/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden