BELGISCHE & VLAAMSE

BOOGSPORTFEDERATIE
“Liggende Wip” vzw
Zetel : Boomgaardstraat 22 B 26 – 2600 Berchem

Blankenberge, postdatum
Nr.BNFLW-EW 12/2017

Aan de Leden van de
BNFLW – VBFlw Raad van Bestuur, de Provincie- en Sectorvoorzitter en
alle VBFlw leden,

Betreft : UITNODIGING

Zeer geachte schuttersvrienden,
De Belgische en Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip (BNFLW/VBFlw) reiken
op zondag 05 maart e.k. in het schutterslokaal: Sint Barbara, A.Puymbroecklaan 11A , 9120
Melsele hun jaarlijkse federale sportprijzen uit aan de: sportman -vrouw - beloftevolle jongere
en sportclub van het jaar 2016, aansluitend aan de statutaire algemene vergadering.
Ontvangst van de eregasten, genodigden en genomineerden om 10.45 uur.
Het zou voor de organisatoren en de genomineerden een bijzondere eer zijn mocht
U, deze bijzondere prijsuitreiking willen bijwonen. Wij nodigen U hartelijk uit als gast van
deze Nationale en Vlaamse schuttersmanifestatie.
Het dagelijks bestuur en PPR comité heeft alles in het werk gesteld om deze
jaarlijkse schuttersontmoeting succesvol te laten verlopen.
Wij zouden U bijzonder erkentelijk zijn indien U, ten gronde zou willen ingaan op
ons verzoek en geven U de verzekering, dat uw aanwezigheid op hoge prijs zal gesteld
worden en danken U hiervoor reeds bij voorbaat.
Met oprechte hoogachting.
Namens het BNFLW/VBFlw Dagelijks Bestuur

Voorzitter Eric Wittevrongel
Secretaris-generaal Rita Audenaert