Drept civil – Contractele

Bilet nr. 1 Biletul nr. 16
1. Caracterul translativ al contractului de vanzare 1. Garantia contra evictiunii a vanzatorului
2. Imprumutul cu dobanda 2. Mandatul fara reprezentare

Bilet nr. 3 Biletul nr. 20
1. Promisiunea bilaterala de vanzare; 1. Efectele raspunderii contra viciilor + termenele
2. Conditii de forma ale contractului de arendare. de prescriptie VCC & NCC
2. Conditiile de forma pentru imprumutul de
Bilet nr 4: consumatie
1. Drepturile arendasului
2. Raspunderea hotelierului Biletul nr. 21
1. Obligatiile mandatarului
Biletul nr. 5 2. Modificari conventionale ale obligatiei de
1. Dr de preemptiune la cumpararea terenurilor garantie contra viciilor V-C
din fondul forestier
2. Obligatia de pastrare a bunului la contractul de Biletul nr. 22
depozit 1.Obligatia cumparatorului de plata a pretului
+intrebari: cand inceteaza depozitul, 2.Incetarea contractului de imprumut de
cand/cum/cui se restituie bunul consumatie.

Bilet nr. 9 Biletul nr. 23
1. Efectele mandatului intre parti 1. Reguli particulare in materia inchirierii pe NCC
2. Conditia ca bunul sa existe sau sa poata exista 2. Delimitare intre contractul de intretinere si
vanzare
pentru viitor.

Biletul nr. 10: Biletul nr. 26
1. Conditii de forma ale contr. de mandat, 1. Garantia pentru buna functionare a bunului
2. Conditia ca vanzatorul sa fie proprietarul bunul vandut
individual determinat 2. Efectele contrc. de renta viagera

Biletul nr.11: Biletul nr 27:
1. Incetarea contractului de mandat 1. Reglementari referitoare la termenul locatiunii,
2. Conditia ca pretul sa fie data platii chiriei si locatiunile succesive.
determinat/determinabil 2. Transformarea in bani a obligatiei de
intretinere.
Biletul nr. 12
1. Vanzare : pretul sa fie serios, sincer si in bani Biletul nr. 28
2. Efectele contractului de mandat fata de terti 1. Dreptul de preemptiune in Codul Silvic
2. Sanctiunea nerespectarii obligatiei de
Bilet nr. 14 intretinere
1. Interpretarea si delimitarea contractului de
depozit Biletul nr. 30:
2. Garantia contra evictiunii rezultand din fapta 1. Contractul de inchiriere - prorogarea legala
unui tert 2. Dezacordul asupra calitatii bunului vandut

Bilet nr. 15 Bilet nr. 31:
1. Suportarea riscului in contractul de arendare. 1. Vanzarea cu pretul in rate. Rezerva proprietatii(
2. Garantia contra evictiunii rezultata din faptul NCC ).
personal al vanzatorului. 2. Incetarea contractului de inchiriere ( cele 3
cazuri de la inchiriere si cele 5 de la locatiune ).

© UAIC, Drept – promoția 2010-2014

Asigurarea-indemnizatia de asigurare. Noţiunea şi condiţiile răspunderii vânzătorului 1. Reinnoirea contractului de inchiriere 2. 2. Reasigurarea Bilet nr. Dreptul de preemtiune. Chiria 1. Conditii de fond la contractul de locatiune 1. Obligatia de preluare a bunului 2.Instrainarea bunului dat in locatiune 2. 2. Depozitul hotelier juridice. Biletul nr. Caracterele juridice ale contractului de 2. Drept – promoția 2010-2014 . Drepturile arendasului 2.Reguli aplicabile contractului de schimb 1. 32: 1. delimitare de alte contracte. Condiţiile contractului de tranzacţie. Sechestrul conventional 2. Depozitul necesar 2. Dreptul de preemptiune al chiriasului ( pe vechi/noul cod. Reinnoirea contractului de inchiriere 1.chiria" ) Bilet nr. Contractul de mandat .definitie. 1. Caracterul translativ al contractului de vanzare Bilet nr. 52: 1. Transmiterea drepturilor dobandite prin 1. Contractul de inchiriere . Efectele contractului de antrepriza Bilet nr 44: 2. Imprumutul cu dobanda 1. Altele: Bilet nr.Denuntarea unilaterala a contractului de interpretare.interpretare.. 1. Ncc vcc. Coliziunea 2. 2. Denuntarea unilaterala la contractul de locatiune si expirarea termenului 1. 2. Biletul nr. doar locatiune si expirarea termenului enumerati obligatiile. 34 1. Dispozitii comune privind toate varietatile de 1. 50: 1. vechiul si pe noul cod ) . mandat 2. Conditii de fond – arendare 1. Obligatiile comodatarului. reguli speciale pentru vanzarea bunurilor Bilet nr 45 imobile.Asigurarea de bunuri 1. 43 2. caractere. Natura juridica a drepturilor locatarului 2. 2. Vanzarea cu optiune de rascumparare pentru vicii. 2. Interpretarea si delimitarea contractului de antrepriza © UAIC. obligatiile chiriasului. 47 2.obligatiile partilor ( mi-a zis sa vb mai mult despre . Asigurarea de persoane Bilet nr.delimitare. Mandatul: caractere 2. 48 1. Contractul de vanzare cu pact de rescumparare contractul de inchiriere. Pactul de optiune 1. comparare legile 1. Contractul de inchiriere – locuinta 1. Asigurarile de bunuri locatiune 2. Dreptul de preemptiune pt imobilele expropriate Biletul nr. 42 2. Obligatia de intretinere (nu vrea generalitati)! Biletul nr. 37 1.