ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập − Tự do − Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN −−−−− oOo −−−−−

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên Khoa CNTT)

1.1. MỤC ĐÍCH LÀM ĐỒ ÁN
Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là tên thường gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh
viên các ngành khối kỹ thuật – công nghệ, hội đủ các điều kiện theo qui định; được
viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm
đồ án tốt nghiệp.

Đồ án tốt nghiệp là một dịp để sinh viên:

 Rèn luyện kĩ năng tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi phương diện;
 Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc;
 Độc lập, tự chủ tạo ra một bản thiết kế, một bản đồ án hay luận văn hoàn
chỉnh.

1.2. QUI ĐỊNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
 Khoa lên danh sách phân công hướng dẫn ĐATN từ trong đợt thực tập
tốt nghiệp.
 Các sinh viên sau khi nhận danh sách phân công hướng dẫn phải chủ
động liên lạc với cán bộ hướng dẫn (CBHD )để chọn đề tài và lên kế
hoạch thực hiện đồ án.
 Sinh viên phải báo cáo trực tiếp với CBHD ít nhất một lần/2 tuần để
báo cáo tiến độ, kế hoạch thực hiện và xin ý kiến hướng dẫn.
 Sinh viên không liên hệ với CBHD liên tiếp 2 lần/ 2 tháng mà không
có minh chứng xác đáng thì CBHD có quyền từ chối hướng dẫn SV, trả
SV về cho Khoa xử lý theo hình thức đình chỉ làm đồ án.

3

1 ………… 1. − Định dạng lề: bottom: 2.1. . top: 2. và gõ 1 phím cách (space) sau chúng. 1. − Lần 1: Sau 2 tuần kể từ khi có phân công hướng dẫn.1.1.5 cm − Fon chữ: Times new Roman − Cỡ chữ (phần nội dung): 13 − Cách dòng: 1.5 cm. kiểu trang đứng (portrait).0 cm.  Trước khi sinh viên bảo vệ tốt nghiệp. Sau các dấu “ { ( [ không gõ dấu cách Các tiểu đoạn nhiều nhất là 3 mức. Khoa sẽ tổ chức Hội đồng kiểm tra đồ án và duyệt chương trình chạy của sinh viên.2. left: 3. 1. Định dạng − Luận văn trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm). Ví dụ: Chương 1: 1. ) } ] ! ? ” được gõ ngay sau ký tự cuối cùng (không khoảng cách).2 lines − Độ dài luận văn: tối đa 100 trang (không tính phụ lục) Cách đánh dấu câu: Các dấu: : .3.1.1. − Lần 2: Giữa đợt làm đồ án. QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY NỘI DUNG ĐỒ ÁN 1. 1.2. .1.5 cm. có 2 lần SV phải nộp phiếu tiến độ thực hiện đề tài có chữ ký xác nhận của CBHD về cho Giáo vụ Khoa để lưu. right: 2.1 1.1 ………… 4 .3.2.1 1.  Trong quá trình làm đồ án.

dưới hình Tài liệu tham khảo 11 APA style Chú thích bên dưới 1. Đề mục Cỡ chữ Định dạng Canh lề trang Tên chương 14 In hoa.2.2. đậm Trái Tên tiểu mục mức 2 13 Chữ thường. phần nội dung (kể cả mục lục) đánh số Ả Rập (1. ii. nghiêng Trái Nội dung 13 Normal Đều Tên khoa học 13 Nghiêng Đều Bảng (table) 12 Normal Trái Chú thích bảng 10 Nghiêng Trái. trình bày mục đích của Đồ án cùng với việc giới hạn phạm vi của vấn đề mà Đồ án sẽ tập trung giải quyết. 5 . trên bảng Tên hình 11 Đậm Trái. Bố cục đồ án Đồ án bao gồm các phần được tổ chức theo trật tự như sau: Mục lục Danh sách hình vẽ Danh sách bảng biểu Danh sách từ viết tắt MỞ ĐẦU Giới thiệu được vấn đề mà Đồ án cần giải quyết. hình…) đánh số La Mã (i. trang danh sách bảng. iii.3…). iv).3. Đánh số trang: Những trang đầu (lời cảm ơn. đậm Giữa Tên tiểu mục mức 1 13 In hoa. Phần này cũng sẽ giới thiệu tóm tắt các nội dung sẽ đựơc trình bày trong các chương tiếp theo. mô tả được các phương pháp hiện có để giải quyết vấn đề. trang xác nhận. mục lục. đậm Trái Tên tiểu mục mức 3 13 Chữ thường. Phần phụ lục không đánh số trang. dưới bảng Tên bảng 11 Đậm Trái.

Cần phân bố chiều dài mỗi chương cho hợp lý.Chương 1. các thông số kỹ thuật. các chương nên có chiều dài tương đương nhau.DOC. nếu các tài liệu này ở dạng file − Tệp hướng dẫn cài đặt môi trường và thực thi − Trên nhãn đĩa CD ghi rõ: Họ và Tên. *. TÓM TẮT ĐỒ ÁN TIẾNG VIỆT TÓM TẮT ĐỒ ÁN TIẾNG ANH (Không bắt buộc) TÀI LIỆU THAM KHẢO PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG DUYỆT ĐỒ ÁN PHỤ LỤC Các thông tin có liên quan đến đồ án thường được để trong phần phụ lục: mã chương trình. Mã SV. chi tiết của các khối được sử dụng trong phần thiết kế. Lớp. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Mỗi chương sẽ bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu các phần chính sẽ được trình bày trong chương đó và kết thúc bằng một đoạn tóm tắt các kết luận chính của chương. các kết quả chưa qua xử lý. … ĐĨA CD ĐỒ ÁN Đĩa CD kèm theo mỗi đồ án để lưu trữ cần có: − Tệp văn bản (*. đề xuất. Tên đề tài. Chương 2. Thông thường.PDF) của báo cáo đồ án − Chương trình nguồn − Các tài liệu tham khảo. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Phần kết luận của đồ án cần nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết đồng thời trình bày các vấn đề vẫn chưa được giải quyết và đưa ra kiến nghị. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chương 3. GVHD 6 .

. thời gian bảo vệ đồ án. thời gian hỏi của các Uỷ viên Hội đồng. khoá luận của một sinh viên (kể cả thời gian trình bày. đọc tên đề tài. trình tự buổi bảo vệ đối với sinh viên . đánh giá của người hướng dẫn. đọc câu hỏi phản biện. người hướng dẫn. Sinh viên trình bày tóm tắt đồ án.5. . QUI TRÌNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN . danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ. QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY SLIDE BẢO VỆ 1. . . Các thành viên Hội đồng chấm điểm ------------------------------- 7 . Sinh viên chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của phản biện và của các thành viên Hội đồng .4. . khoá luận tốt nghiệp. . Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi cho sinh viên . Thư ký hội đồng gọi sinh viên vào bảo vệ theo thứ tự danh sách của Hội đồng. thời gian trả lời của sinh viên. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách các thành viên có mặt.1. Người phản biện đọc nhận xét và đánh giá của người phản biện.. Uỷ viên thư ký hoặc người hướng dẫn đọc nhận xét. Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm đồ án/khoá luận tốt nghiệp và điều kiện buổi bảo vệ.) tối đa là 20 phút. Sau khi sinh viên trình bày.