You are on page 1of 3

Bylos rekvizitai 2K-P-183/2012

Bylos šalys Kaltinamasis vs valstybė
Faktai:
G. V. nuteistas už tai, kad, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai, vykdydamas tikrą ar
tariamą, tačiau ginčijamą R. P. teisę į 6000 Lt skolos susigražinimą iš V. R., 2010 m. birželio 1 d., kartu su
dviem nenustatytais asmenimis atvyko į V. R. namus , ir panaudodamas psichinę prievartą, t. y. sakydamas,
kad šis niekur nepasislėps, nes žino kur gyvena reikalavo gražinti skolą R. P. Tęsdamas savo nusikalstamą
veiką, G. V. 2010 m. birželio 12 d., val., kartu su asmeniu, parduotuvėje „IKI“, iš V. R. vėl
reikalavo grąžinti 6000 Lt skolą R. P. Nukentėjusiajam V. R. nesutikus grąžinti pinigų ir pasakius, kad jis
kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl turto prievartavimo, kartu su G. V. buvęs asmuo, prieš nukentėjusįjį
panaudojo psichinę prievartą grasindamas, jog toje pat parduotuvėje gali jį išprievartauti. Taip buvo
padaryta didelė žala nukentėjusiojo V. R. teisėms ir teisėtiems interesams.
Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiu G. V. buvo nuteistas laisvės atėmimu
pagal BK 181 straipsnio 1 dalį už 2010 m. birželio 1 d. padarytą nusikalstamą veiką dvejiems metams
keturiems mėnesiams, pagal BK 181 straipsnio 1 dalį už 2010 m. birželio 12 d. padarytą nusikalstamą
veiką dvejiems metams.
Pasak apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos, G. V. pas nukentėjusįjį vyko ne gauti neteisėtos turtinės
naudos, t. y. prievartauti turto, o reikalauti, kad šis grąžintų skolą R. P., ir jo nusikalstamus veiksmus jungė
vieninga tyčia, veiksmai sekė vienas paskui kitą, buvo padaryti per neilgą laiko tarpą esant bendram
sumanymui. Nurodytas nusikalstamas veikas apeliacines instancijos teismas kvalifikavo kaip vieną
tęstinę BK 294 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką.
Kasaciniu skundu prokuroro pavaduotojas prašo pakeisti apeliacinės instancijos teismo
nuosprendį: panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį, kuria G. V. atsakomybę
lengvinančia aplinkybe pripažinta tai, kad jis visiškai prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi padaręs
nusikalstamą veiką, taip pat nuosprendžio dalį, kuria jam pagal BK 294 straipsnio 2 dalį paskirta vienerių
metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė; pripažinti G. V. atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad
jis nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupe, ir pagal BK 294 straipsnio 2 dalį jam paskirti
trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Kitą apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį palikti galioti
nepakeistą.
Teisinis klausimas:
Ar pagrindžiant baudžiamąją atsakomybę pagal BK 294 straipsnio 2 dalį turi būti nustatyta ne tik psichinė
ar fizinė prievarta, bet ir tokia prievarta padaryta didelė žala nukentėjusiajam ar jo artimam žmogui?
Taip

Sprendimo esmė:

psichinė ar fizinė žala. nedrįso išeiti iš namų ar pablogėjo jo sveikata ir pan. jog G. neetišku. agresyviu. R. kad būtų galima tai vertinti kaip psichinę prievartą BK 294 straipsnio 2 dalies prasme. kad įstatymas nepateikia kriterijų didelės žalos mastui nustatyti. kad jis praranda saugumo jausmą. Didele žala laikytina ne tai. Psichine prievarta baudžiamąja teisine prasme laikytini pasikartojantys ar nuolatinio pobūdžio tyčiniai kaltininko veiksmai. Kartu iš bylos faktinių aplinkybių matyti. V. panaudoti fizinį smurtą. kad kaltininkas juos įgyvendins. R.. nukentėjusysis turi ne tik išgirsti grasinimus. kad kvalifikuota savavaldžiavimo sudėtis suponuoja tik pačius pavojingiausius grasinimus – paprastai. kad kaltininko elgesys yra neteisėtas. Taip pat turi būti konstatuota. R. kad kaltininko veiksmais sukuriama bauginančio pobūdžio situacija. bet ir suprasti jų realų pavojingumą.. pavyzdžiui. įtampą. didelę tikimybę. Vadinasi. jog jais nukentėjusiajam siekiama padaryti kokią nors žalą. padarytos turtinės žalos piniginę išraišką. iš bylos medžiagos ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio matyti. neatliko daugiau jokių kitų ar pasikartojančių veiksmų prieš V. Panaudotos prievartos(psichinės ar fizinės) pobūdis nulemia ir atsiradusių padarinių rušį. bet. V. R. R. tai. Bylos medžiagoje nėra duomenų. reikalaujamus pinigus. veiksmus prieš V. kuriais būtų tęsęs savavaldžiavimą. Būtinas baudžiamosios atsakomybės už savavaldžiavimą požymis yra ir didelė žala nukentėjusiojo teisėms ar (ir) teisėtiems interesams. didelę tikimybę. nukentėjusysis turi ne tik išgirsti grasinimus. kad kaltininko elgesys yra neteisėtas. bet ir tokia prievarta padaryta didelė žala nukentėjusiajam ar jo artimam žmogui. bet ir suprasti jų realų pavojingumą. bet. pavyzdžiui. kad nėra pagrindo išva - dai. užgauliu pobūdžiu. sunaikinti ar sugadinti turtą ar kitokiu būdu padaryti didelę žalą. iš kurių būtų galima spręsti. kad jis praranda saugumo jausmą. jog nukentėjusysis patiria tik diskomfortą dėl kaltininko veiksmų. teisėms ar (ir) teisėtiems interesams.Didele žala laikytina ne tai. nėra pagrindo jų pripažinti tokiais pavojingais. agresyvus. baustinas ir pan . kad kaltininkas juos įgyvendins. kad kaltininko veiksmais sukuriama bauginančio pobūdžio situacija. Vadinasi. jog nukentėjusysis patiria tik diskomfortą dėl kaltininko veiksmų. Pažymėtina. baustinas ir pan. todėl kiekvienu konkrečiu atveju apie jos turinį ir dydį sprendžia teismas. po to patyrė kokį nors psichologinį diskomfortą. kad G. siekdamas gauti iš V. pažeistų teisių ir interesų svarbą bei kitas aplinkybes. kaip minėta. žeminančiu ar įžeidžiančiu. Kita vertus. Pažymėtina. Taip pat turi būti konstatuota..Pagrindžiant baudžiamąją atsakomybę pagal 294 str. V. arba veiksmų. agresyvus. kad V. G. atsižvelgdamas į savavališkų veiksmų pobūdį. pasižymintys aiškiai priešišku. įvertinus įvykio kontekstą. tai. 2 dalį turi būti nustatyta ne tik psichinė ar fizinė prievarta. Teisinė taisyklė: Būtinas baudžiamosios atsakomybės už savavaldžiavimą požymis yra ir didelė žala asmens teisėms ar teisėtiems interesams. būtų padaręs didelę žalą nukentėjusiojo V. Tuo tarpu šioje baudžiamojoje byloje.