You are on page 1of 7

Dėl Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos

2013 m. lapkričio 18 d. nutarties V. T. baudžiamojoje byloje
1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,
susidedanti iš pirmininko Vladislovo Ranonio, Aurelijaus Gutausko ir pranešėjo
Antano Klimavičiaus, sekretoriaujant Linai Baužienei, dalyvaujant prokurorei
Dainorai Miliūtei, neviešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo
baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiosios
prokurorės Nidos Grunskienės kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 18 d. nutarties V.
T. baudžiamojoje byloje.

2Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. nuosprendžiu V. T.
buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK)
150 straipsnio 3 dalį (už veiką nuo 2003 m. vidurio iki 2005 m. pradžios) laisvės
atėmimu šešeriems metams šešiems mėnesiams, BK 22 straipsnio 1 dalį, 149
straipsnio 3 dalį (veika 2003 m. liepos 19 d.) laisvės atėmimu ketveriems
metams šešiems mėnesiams, 150 straipsnio 3 dalį (veika 2003 m. liepos 19 d.)
laisvės atėmimu ketveriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63
straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos
apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas
šešeriems metams šešiems mėnesiams. Bausmę paskirta atlikti pataisos
namuose.

3Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013
m. lapkričio 18 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos
12 d. nuosprendis, kuriuo V. T. pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį,
149 straipsnio 3 dalį ir 150 straipsnio 3 dalį, panaikintas ir V. T. baudžiamoji
byla dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 151 straipsnio 2 dalyje bei BK 22
straipsnio 1 dalyje, 151 straipsnio 2 dalyje, nutraukta suėjus baudžiamosios
atsakomybės senaties terminui.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Antano Klimavičiaus pranešimą, prokurorės,
prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimo,

Nustatė

5V. T. buvo kaltinamas ir pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal 150
straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad nuo 2003 m. birželio ar liepos mėnesio iki
2005 m. balandžio 22 d., ne mažiau kaip kartą per savaitę, namuose ( - ),
seksualiai prievartavo savo nepilnametę dukterį J. T. , gimusią ( - ),: naktį
ateidamas į kambarį, kuriame dukra miegojo, ir prašydamas su juo lytiškai
santykiauti, sakydamas, kad tėvui ir dukrai santykiauti yra normalu,

kaip ir priversdamas tenkinti jo lytinę aistrą. 149 straipsnio 3 dalį. nenustatyta. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą valandą.. be to. atimdamas galimybę priešintis. prieš jos valią. būdas. jog byloje nustatytu laikotarpiu V.. taip patenkindamas savo lytinę aistrą. lytinius organus. jo liepimu dukteriai atsigulus ant pilvo. tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. kad baudžiamojoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės pagrįstos išsamiu ir nešališku bylos įrodymų įvertinimu. T. ją apžergė ir. o šiai atsisakius. nusprendė. nukentėjusiosios valios palaužimo aplinkybės patvirtina. Taip pat apeliacinės instancijos teismas. konstatavo. dėl to jo veiksmai kvalifikuotini kaip pasikėsinimas priversti lytiškai santykiauti panaudojant psichinę prievartą ir privertimas tenkinti lytinę aistrą. kad 2003 m.naudodamas psichologinę prievartą – kalbėdamas pakeltu balsu. versti namuose dirbti visus fizinius darbus ir taip sukeldamas nukentėjusiosios baimę. įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes. apžergė lovoje ant nugaros atsigulusią dukterį ir bandė įkišti savo lytinį organą į jos makštį. dėl to V. naudodamas prieš nukentėjusią iš esmės analogišką psichinę prievartą. baigė aktą. pasiūlė lytiškai santykiauti. grasino jį panaudoti ar atėmė nukentėjusiajai galimybę priešintis. liepos 19 d. t. siekė lytiškai santykiauti su nukentėjusiąja būtent pasinaudodamas jos priklausomumu. konstatavęs. kad V. T. pasinaudodamas nukentėjusiosios priklausomumu – grasindamas nieko nepirkti. 6Apeliacinės instancijos teismas. liepos 19 d. rankomis liesdamas jos nuogas kojas. kuriame duktė miegojo. kambaryje. T. tęsdamas nusikalstamus veiksmus. V. įkišęs savo lytinį organą jai tarp šlaunų bei atlikdamas frikcijas. prieš nukentėjusiąją naudojo fizinį smurtą. y. 8Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė Nida Grunskienė prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų . 151 straipsnio 2 dalyje ir 151 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų požymiai. nes šiai skaudėjo. kad V. dirgindamas savo pirštu nukentėjusiajai makštį. naudojosi bejėgiška jos būkle. 7Apeliacinės instancijos teismas konstatavo. lytinę aistrą tenkino pasinaudodamas nukentėjusiosios priklausomumu. kad nusikalstamos veikos padarymo trukmė. 150 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai. T. T. taip atimdamas galimybę priešintis. veiksmuose yra BK 22 straipsnio 1 dalyje. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį. versti namuose viską dirbti. kad 2003 m. panaudodamas psichinę prievartą – pakeltu balsu grasindamas blogai su ja elgtis. veiką pagal BK 150 straipsnio 3 dalį kvalifikavo nepagrįstai. tenkino savo lytinę aistrą prieš nukentėjusiosios valią kitokio fizinio sąlyčio būdu. krūtinę. pirmosios instancijos teismas nustatė BK 151 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymius. kėsinosi išžaginti savo dukterį: nusimovęs kelnes ir kelnaites. patikrinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus įrodymus.

dėl to netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. darė tai netyčia. pirkdavo valgyti. kad . uždara. nelėmusį nukentėjusiosios apsisprendimo nesipriešinti. lapkričio 18 d. kad tėvas gali jai nupirkti ar atsisakyti pirkti daiktus. dėl kurios ji negalėjo pasipriešinti tėvui. liepos 12 d. be to. kad kalbėdavo pakeltu tonu. 9Kasaciniame skunde prokurorė nurodo. tėvas yra mušęs vieną kartą. T. asmens sveikatos istorijos apžiūros protokolu. nutartį ir palikti galioti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. o atleidimas nuo tokio darbo būtų susijęs su tėvo seksualiniais veiksmais. 88TPK-58/2012. neatsižvelgė. nes jis su ja bendraudavo pakeltu balsu.skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kad nukentėjusioji priklausė nuo tėvo. bet nežino kodėl. kurie patvirtina. kad tėvas netesėdavo pažadų nepirkti jai daiktų. balandžio 26 d. liudytojos V. kad tėvo bijojo nuo vaikystės.. kad šis neišnaudotų jos sunkiuose darbuose. kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio 5 dalies nuostatas. kad duktė jo bijojo. buvo rami. teismo psichologijos ekspertizės aktu Nr. nukentėjusiosios motinos D. 12Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi nukentėjusiosios parodymais apie jos silpną psichinę sveikatą dar prieš pradedant tėvui priekabiauti. nurodė. jog nukentėjusioji tėvo nuolat būtų verčiama dirbti sunkius darbus. bijodama tėvo. Nukentėjusioji yra davusi parodymus. kad nėra pagrindo abejoti nukentėjusiosios parodymais. tačiau jų nevertino kaip esminių įveikiant nukentėjusiosios pasipriešinimą. nupirktų jai daiktų. buvo jo išlaikoma. Pats V. nors ir nesutikdavo su juo santykiauti. liepti dirbti vienus ar kitus darbus. remdamasis pirmosios instancijos teismo ištirtais ir įvertintais įrodymais. jaučiasi kaltas. be to. nuosprendį be pakeitimų. kad tėvas nori jai blogo. duktė sirgo depresija. pervertino vaiko priklausomumą nuo tėvo. padarė išvadą. Apeliacinės instancijos teismas nevertino nukentėjusiosios parodymų. ar yra normalu. jo smurtą prieš motiną ir šios bandymus nusižudyti. Šias psichinės prievartos aplinkybes pirmosios instancijos teismas nustatė. kad byloje nėra duomenų. T. žinojo ir suvokė. Byloje neginčijama. jam nesipriešino. tačiau nebuvo tikra. rūbų. jis dukterimi rūpinosi. kad tėvas lenda prie dukters. parodymais. 11Apeliacinės instancijos teismas. taip pat abejojo ir svarstė. su ja bendravo mažai. T. pažeidė BPK 328 straipsnio 1 punkto nuostatas. tačiau nukentėjusiosios parodymų ir psichinės būklės iš esmės nevertino. 2012 m. jog. 10Apeliacinės instancijos teismas išvadą dėl prievartinių lytinės aistros tenkinimo veiksmų prieš nukentėjusiąją pagrindė nukentėjusiosios parodymų dalimi tik apie tą psichinę prievartą. apie ją ir jos motiną gniuždantį despotišką tėvo elgesį. kai ji prisiėmė kitos mergaitės kaltę dėl išrautų morkų. dėl to padarė klaidingą išvadą dėl nukentėjusiosios ir jos tėvo santykių.

kuriais jis sukėlė nukentėjusiosios abejones. liepos 19 d. ar patenkino lytinę aistrą. o kai jis pasiūlė iš nugaros. nuo to.nukentėjusioji priešinosi V. kvalifikuotų pagal BK 151 straipsnio 2 dalį ir . T. kuriam esant pirmosios instancijos teismo nuosprendį. tėvas atsitraukė ir paprašė jos apsiversti ant pilvo. Apeliacinės instancijos teismas netyrė ir nevertino tai patvirtinančio nukentėjusiosios rankraščio. veiksmai negali būti vertinami kaip pasikėsinimas išžaginti. kad V. kad suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas. kad tokius veiksmus atlieka prieš jos valią ir. 13Pirmosios instancijos teismas V. veiksmų (įkalbinėjant. ar kaltininkas baigė lytinį aktą. stūmė rankomis. kitaip įvertinęs įrodymus. 151 straipsnio 2 dalį. kad duktė buvo nuo jo priklausoma. turėjo keisti nuosprendžiu. o V. psichikos sutrikimo susirgimą ir lengvą pažeidžiamumą. 22 straipsnio 1 dalį. o šis suprato. jis atliko tą reikalą ir viskas. nes nukentėjusioji priešinosi. nes tėvas negali norėti jai blogo. T. vadovaudamasis BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu. kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. kad negali išeiti už kaltinimo ribų ir pasunkinti kaltinamojo padėties. nustatęs. 149 straipsnio 3 dalį ir 150 straipsnio 3 dalį kvalifikavo teisingai. V. T. nes bijojo – namie nebuvo nieko. Be to. kaltu dėl veikų. todėl nekeičia jo veiksmų kvalifikacijos. bet kartu nusprendęs. nusikalstamam elgesiui. atsižvelgęs į teismų praktiką. kad seksualinis prievartavimas ir išžagimas laikomi baigti nuo lytinės aistros tenkinimo ar lytinio santykiavimo pradžios. ir tik tada. T. nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė sprendimo dėl veikos nuo 2003 m. Pirmosios instancijos teismas. jai pradėjo labai skaudėti. bet apeliacinės instancijos teismas įvertino šią pastabą kaip siekį veiką perkvalifikuoti pagal 151 straipsnio 2 dalį ir BK 22 straipsnio 1 dalį. tėvas apžergė ją iš nugaros ir pradėjo kišti savo lytinį organą į jos lytinius organus. nepriklausomai. kad jai labai skauda. pamokant. sutiko. o ne dėl to. kad gal yra normalu. vidurio iki 2005 m. turėjo kritiškai vertinti nukentėjusiosios dėl 2003 m. įvertinęs nukentėjusiosios parodymus dėl šios veikos. kad įveiktų jos pasipriešinimą ir patenkintų savo seksualinius poreikius. agresyviai elgdamasis). Taip pat apeliacinės instancijos teismas. nepripažinęs V. T. tylumą. neradęs pagrindo abejoti nukentėjusiosios parodymais. ateidamas naktį. 14Prokurorė skunde taip pat nurodo. darė nuolatinį psichologinį spaudimą. jos valią palaužė aktyviais veiksmais (kalbėdamas pakeltu balsu. kas užstotų. jog tėvas lenda prie dukters. stumdama abiem rankom jo krūtinę. išdėstęs veikos perkvalifikavimo motyvus. pasakojant ir duodant paskaityti literatūrą). šis teismas. nurodė. ji pasakė. bylą nutraukti. Apeliacinės instancijos teismas. veiksmus pagal BK 150 straipsnio 3 dalį. kad apeliacinės instancijos teismas. veiksmų pradžios. kad V. veikos duotus parodymus. turėjo remtis BPK 328 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu. T. kai jos motina miegojo ir negalėjo padėti apsiginti. žinodamas apie išskirtinį dukters jautrumą. T.

tai panaikinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendį. kad byloje surinktais įrodymais nenustatyta. 15Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. kad nepilnamečio valia lytinio santykiavimo ar lytinės aistros tenkinimo metu turi būti palaužta vienu iš pirmiau nurodytų būdų – fiziniu smurtu. 18Šioje byloje vienas pagrindinių apeliacinės instancijos teismo argumentų. be to. buvo atlikti pasinaudojus nukentėjusiosios priklausomumu. atėmęs nukentėjusiajai galimybę priešintis ar naudojęsis bejėgiška jos būkle. ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. T. kas lytiškai santykiavo su nepilnamečiu asmeniu prieš šio valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti. 327 straipsnio 1 punktu. prieš nukentėjusiąją būtų naudojęs fizinį smurtą. T. BK 22 straipsnio 1 dalį ir 151 straipsnio 2 dalį ir baudžiamąją bylą nutraukė suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. padarytų nusikalstamų veikų kvalifikavimo 17Prokuroro kasaciniame skunde nurodoma. 19BK 149 straipsnio 3 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam. kad apeliacinės instancijos teismas išvadą dėl prievartinių lytinės aistros tenkinimo veiksmų prieš nukentėjusiąją pagrindė nukentėjusiosios parodymų dalimi tik apie tą psichinę prievartą. Svarbu tai. grasinimus tuoj pat jį panaudoti. ir nutartimi. Kadangi teismas konstatavo. padarytas veikas. kas tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu prieš šio valią analiniu. T. Teisėjų kolegija konstatuoja. T. ar kitaip atimdamas galimybę priešintis. jog V. 16Dėl V. nusikalstamas veikas perkvalifikavo į BK 151 straipsnio 2 dalį. kitaip . taip pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas. pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį. T. padarė esminį BPK pažeidimą. kuriais motyvuojamas veikos perkvalifikavimas yra tas. T. nutraukęs baudžiamąją bylą suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams.22 straipsnio 1 dalį. vadovaudamasis tik BPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu. grasinimu tuoj pat jį panaudoti. jog V. ar kitaip atimdamas galimybę priešintis. Pagal BK 150 straipsnio 3 dalį atsako tas. nelėmusį nukentėjusiosios apsisprendimo nesipriešinti. pervertino vaiko priklausomumą nuo tėvo. nevertino byloje nustatytų aplinkybių visumos. kad apeliacinės instancijos teismo išvados nepatvirtina teismų išnagrinėti įrodymai ir nustatytos bylos aplinkybės. o tai lėmė ir netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą. perkvalifikuodamas V. 149 straipsnio 3 dalį ir BK 150 straipsnio 3 dalį. oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti. kuriuo V. ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusiojo nepilnamečio asmens būkle. teismas. prievartiniai lytinės aistros tenkinimo veiksmai prieš J. 151 straipsnio 2 dalį. dėl kurios ji negalėjo pasipriešinti tėvui.

T. todėl siekdamas priversti nukentėjusiąją paklusti jo valiai suprato. T. kad J. tai kaip grasinimą galėjo suvokti pati nukentėjusioji ir pan. T. bet sietina ir su bauginančios (smurtinės) aplinkos sukūrimu. buvo nusprendusi apie V. T. nustatė ir tokias aplinkybes: V. D. T. motinos būklės. nukentėjusioji sirgo depresija. turėtų būti vertinama ir tai. .atėmus galimybę priešintis arba pasinaudojus bejėgiška nepilnamečio asmens būkle. T. psichinę būklę. byloje nustatytas D. valią gniuždančios atmosferos šeimoje ir kitų svarbių aplinkybių nevertino. be kitų. veiksmuose yra psichinės prievartos. kaltininką ir nukentėjusiąją apibūdinančios aplinkybės. T. baime. elgdavosi despotiškai. pati V. T. nesitikėjo sulaukti pagalbos.. smurto) J. uždara. teisėjų kolegijos nuomone. bandymas po vieno iš konfliktų žudytis. gniuždančiais kaltininko veiksmais ir ar tai V. valia priešintis buvo palaužta ankstesniais smurtinio pobūdžio. buvo ūmaus būdo. Pažymėtina.. šį tėvo smurtinį elgesį matydavo ir J. požymiai. T. veiksmus nepasakoti. sirgo depresija. buvo ypač jautri. kad pirmiau minėtos aplinkybės yra svarbios sprendžiant. nakties metu. tėvas yra nenuspėjamo elgesio. smurtaujantis. T. neatsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visumą. taip pat sudėtingos situacijos mokykloje (patyčių. T. T. įvertinti tik tuos grasinimus. kuris BK 149 ir 150 straipsniuose nurodytas valios palaužimo būdas gali būti nustatomas kaltininko veikoje. 21Atsižvelgus į tai. Sprendžiant. Teisiniam psichinės prievartos vertinimui ne mažiau svarbūs ir subjektyvieji požymiai – V. J. kai jos motina užmigdavo. T. išorinės veikos padarymo. nukentėjusioji miegojo kitame kambaryje nei motina. nuolatos naudodavo smurtą prieš D. kad besitęsiančiu grėsmingu elgesiu kelia jai baimę. neleido pasinaudoti jau sukelta ir veikų metu išlikusia J. 20Šios bylos kontekste pažymėtina. svarbios aplinkybės yra ir tos. T. lytinę aistrą tenkindavo atėjęs pas J. T. kurie buvo tiesiogiai išsakyti nukentėjusiajai prieš bandymą su ja lytiškai santykiauti ar tenkinant lytinę aistrą. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas V. kad V. nuo jo priklausančios. dėl bauginančios aplinkos namuose. ar visuma byloje nustatytų aplinkybių neleidžia spręsti. ar V. T. Nagrinėjamoje byloje abiejų instancijų teismai. vertintinas ne tik išsakytų grasinimų turinys – ne mažiau svarbus yra ir padarytų veikų kontekstas. ypatingą jautrumą. nukentėjusiosios teigimu. ir taip elgtis norėjo. bijojo. Be to. žinojo J. T. todėl pastaroji galėjo negirdėti ir nematyti J. Teisėjų kolegijos nuomone. girdėdavo jo nuolatinius grasinimus. T. keletą kartų bandė žudytis ir kt. sukurtos grėsmingos. T. sunkiuose darbuose. nepirkti jai daiktų ir pan. veiksmų. būdingos išžaginimui ar seksualiniam prievartavimui. įbauginta tėvo. ar nebuvo panaudotas vienas iš minėtų nukentėjusiojo valios palaužimo būdų. kad nustatant. . be to. nepakanka atsietai. bendraudavo pakeltu balsu. nukentėjusiosios nuolatiniu baimės jausmo palaikymu. T. psichinė prievarta šioje byloje aiškintina vertinant ne tik atskirus baimės jausmo sukėlimo atvejus grasinant išnaudoti J. konfliktiškas.

BPK 327 straipsnio 1 punkte nurodoma. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. baudžiamąją bylą dėl nusikalstamų veikų. priimamų išnagrinėjus bylą. T. teisėjų kolegija konstatuoja. Pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas priima nutartį panaikinti nuosprendį ir nutraukti bylą BPK 327 straipsnio 1 punkte numatytais pagrindais. kad tokius veiksmus teismas atlieka. numatytų BK 151 straipsnio 2 dalyje ir BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 151 straipsnio 2 dalyje. reikšmingas teisingo sprendimo priėmimui (BPK 20 straipsnio 5 dalis). rūšys nustatytos BPK 326 straipsnyje. nutraukdamas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. nutartimi panaikindamas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. Nutarė 26Panaikinti Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. todėl priimta nutartis naikintina BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais pagrindais ir byla perduodama iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Taigi apeliacinės instancijos teismas. jeigu yra BPK 3 straipsnio 1 dalies 2–9 punktuose numatytos aplinkybės. Taip pat apeliacinės instancijos teismui nusprendus perkvalifikuoti veiką ir baudžiamąją bylą nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. kad apeliacinės instancijos teismo padarytos išvados suformuluotos neatsižvelgus į visas bylos aplinkybes. 23Dėl BPK 326 straipsnio taikymo 24Apeliacinės instancijos teismo sprendimų. liepos 14 d. . kas išdėstyta. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu. lapkričio 18 d. 25Teisėjų kolegija. esminių BPK pažeidimų nepadarė.22Remdamasi tuo. nuosprendį ir V. nebuvo pasisakyta dėl dalies apeliacinio skundo argumentų.