You are on page 1of 4

_Dina hiji waktu, masarakat keur ngalakukeun pagaweanna masing masing, nu nyeuseuh, nu nulis, macul, ngarit, aya oge

nu mandi.

_Ujug-ujug pupuhu desa indit ka gardu

(Sora kohkol ditakol tarik tur riweuh)*

Pd: kumpull...... (sakabeh rakyat buru2 kumpul)*

Emeh : Euleuh euleuh aya naon ieu . Meni sok rareuwas kieu. Jaba seuseuhan loba keneh deuih .

Enok : Hayu atuh wang datangan heula we, bisi aya nanaon. Anteh, hayu urang ka ditu, burukeun

Anteh : enya hayu, ah keur kagok teh

( eta nu tiluan mawa kabeh seuseuhan , tuluy lumpat ka tempat sora kohkol disada)

Somad : Aya naon atuh mang , kagok yeuh keur mandi. Haarrrr. Aing mah kmha ieu :(

( Saprak si .....mandi Patani ngaliwat ka eta walungan )

Umen : Heh jang somad geuwat geura hanjat . Kohkol geus disada.

Somad : Euleuh, kagok yeuh saeutik deui Kang .

Umen : Ah kmha di dinya we. Kuring mah rek indit bisi ek dibagi duit .

Somad : Duit kang? Erek atuh ai duit mah .

Umen : Erek naon?

Somad : Nya erek...mandi deui (seuri koneng)

(kang umen geus indit, Si somad bari make anduk keneh langsung lumpat ngudag kang umen)

Somad : dagoaan kaang... !!!!

....#geus karumpul..

Pd : geus karumpulnyaa..

Anteh : aya naon ieu teh kang? Beut dibebereg, tiung ge can masang, ayaan keneh busa tadi nyeseuh deuih (ngelap
leungeun)

Somad : enya puguh, tingali yeuh make anduk keneh kuring mah (nu awewe marelong, terus nutupan panonna)

Wanoja : (ngajerit) aaah!~

Umen : mana duit na atuh Pa?

Pd : duit naon? Nu aya ge bayar hutang. Heup ah, jadi kieu, . . . .

Enok : kelaa atuh kang dangdan heula, kalemm

Pd : enya sok, jadi kieuu..

Enok : ke heulaaaaa akaaang aeh can tamat..

urang papag kasumpinganna hungkul da terus nganteur ka proyek na paling kitu wungkul Somad : lah pirage kitu meni kudu diraramekeun sagala Pd : eh tong salah. tah ku kitu na urang salaku warga dieu kudu mapag. (manja) Enok : ihhh paribasa. geus hideung jebrog ayna mah ah. nya. nepi ka imah na masing-masing eta cinggir ngabeulit keneh) Anteh : abdi ge ah. ayeu na mah dibalikkeun. nya sahenteu na atuh ngaeyong-eyong bupati na atawa kumaha. . sok aya patarosan teu jang engke? Anteh : ari engke nyambut na bade kumaha? Pd : mapagna teu kudu nu rame-rame. euceu. atosnya? nah jadi kieu isuk sore tanggal 2 rek aya bupati kadieu. kuring teu boga nu alus.Pd : enya enya sok heula nyai. kang umen? (nyengir modus) umen : enya atuh siap kang. urang ngaieu nu matak pibungaheun bupati na. yap emeh. hebat pan? Kabeh warga : ohhhhhhhhh kiittttuuu Pd : tah atosnya? Sip sok ayeuna mah bubar. hayuuuuuuuuuu (bari digusur). hayang asup tivi sakali mah. Hayu ah urang balik urang nyiapkeun baju nu geulis Emeh : gandong. .. hiji duaaaaa euupp ahhh. bisi mah aya tukang tv ka dieu terus ngaliput urang pan. kitu. nya maksudna rek mariksa proyek irigasi anu aya di cipintu tea. Anteh bantuan ngagusur Anteh : hayuu. (pas malik reuwas ningali emeh kalah sare) emeeeeeeeh!!! Emeh : naon naonn aya naonn ieu naon? Enok : kalahkah pelorr. nya. . matak sok dangdan pageulis-geulis pakasep-kasep. .. kat ku beurat ieu budak . nyaaaaa. embung ah beurat lain budak deui ayna mah. nya? Umen : embung ah sok tara dibalikkeun Somad : dibalikkeun kang bener. sok biasa na kitu pan? ke teh urang bisa asup tipi. Kahade tanggal 2 ditungguan di dieu babarengan urang mapag bupati (pupuhu langsung balik ka imah na) Somad : siap atuh ari kitu mah. ngke deui we nyeuseuh na. janji da bener Umen : bener janji? Somad : janji kang (bari ngaluarkeun cinggir) Umen : awas siah tah (cinggir dibeulit. tuh nu di ditu geningan. pek lakukeun deui kagiatanna. nginjeum baju atuh. . ke heula ieu aya naon yeuh cungar cengir Somad : he he. Sore. ulah sagala dibawa komo make anduk mah Somad : naon eta teh nyindir maksud na kang? Euleuuh Pd : hnteu ah.

#kohkol ditakol kat ku Tarik tibatan Kamari.. telat ngabejaanna Somad : eh atuhnya kumahaa ieu teh geus ah kuring ek balik heula siap-siap heula atuh.. punten hehe jantenna kaping sabelas diundur saur na. Somad : cenah tanggal hiji Pd : hehe punten katutupan saangka jadi sugan teh jadi na tanggal hiji Warga : euhhhhh huuuu. . (bari ngalungan nu dicekel) kumaha atuh ah . tangga hiji na.. bau hapeuk (ngangseu baju) Umen : adan sakedap deui ge kang #teu kanyahoan pupuhu desa ningali deui serat ti bupati teras ningal tanggal na tanggal 11 Pd : pengumuman baraya. hayu kang umen (metot bajuna) . isukanna.(Emeh. anteh jeung enok ge langsung balik ninggalkeun pupuhu teu bebeja heula) Geus siap-siap warga langsung ararindit deui ka tempat kohkol tadi jang nyambut pa bupati Warga sariap siap ngaarapih-rapih papakeanna masing-masing .(warga ngadangoan nepi ka ek maghrib) Emeh : kang? Mana atuh pa bupati na? teu datang-datang geuningan? (heuay) tunduh yeuh Pd : duka puguh ieu teh Anteh : salah tanggal kitu kang? Pd : ah asa moal Somad : kumaha atuh? Ieu tatadi dipoe nepi ka ngesang yeuh. sakabeh warga buru-buru kumpul ngadatangan sora na Somad : aya naon deui kang? Kat ting ku hariwang nabeuh na Pd : ieeuu aduhhh etaaa- Enok : naon kang naon sok kalem heula nembe nyarios Emeh : (heuay bari kuliat) Anteh : (nutupan heuay na si emeh) heuay teh tutupan Umen : alah punten kang telat sakedik aya pidamelen nembe na Pd : eta cenah pa bupati teh kadieu na jantenna bade kaping hiji. aduhh mangkaning ieu geus jam tilunyaa.Emeh : enya hayu (bari heuay) Anteh : (nutupan heuay na si emeh) .

Somad : jang naon atuh ieu dangdan kat ku handsome kieu atuh ah. si Anteh ge can beres beberes na. nyaah kudu diseuseuh. dedemian nya sakedik hehe . Umen : ah nya ari kitu mah embung Somad : enya atuh kang enya sok sabaraha? Umen : bae sok 50 sabulan 12 kali ngangsur demi emeh tercinta atuh mad Somad : enya atuh kang sok lah deal ari kitu mah. can nyangu.. kang seuseuh heula yeuh Umen : saha nu make na ge tuh ka calon pamajikan ka si emeh we Somad : alim ah isin kangg Emeh : beu kang bade ku abdi diseuseuh na? Anteh : jiga nu sok nyeuseuh wae Umen : ih leresan ieu teh? Aduh hatur nuhun neng. uh pujaan pisan Emeh : ih si akang maah seueur baturnya Enok : euleuh kalah bobogohan. bapa pupuhu abdi uih heula. hayu ah urang balik ayna mah. wilujeng sonten bapa Pd : ma-mangga wilujeng (Somad jeung umen geus mangkat jauh ti gardu) Somad : kang. baju teh jang abi we Umen : embung ah. nyaah alus baju na Somad : ih atuh kang. da nyaah atuh bau si emeh engke na pan Umen : beuli we kumaha? Somad : atuh kaang.