You are on page 1of 8

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.

1 “Dimitrie Luchian” ,Piscu

Institutor: Trofin Virginia

Clasa: a III-a B

Data: 23.05.2012

Aria curriculară: Arte

Disciplina: Educaţie plastică

Unitatea de învăţare: Linia şi punctul ca elemente de construcţie

Tema: Rolul decorativ al liniei şi al punctului

Subiectul: Decorare: vaza şi ulciorul

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

Durata: 45 minute

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

4.2.să valorifice potenţialul constructiv al liniei în compunerea spaţiului plastic;

4.3. să realizeze compoziţii într-o dominantă cromatică intenţionată folosind linia în diferite ipostaze;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1-să definească linia ca element constructiv şi decorativ al spaţiului plastic;

O2 - să recunoască pe alte lucrări de artă (costume populare, covoare, ceramică) punctul şi linia ca
elemente de limbaj plastic;

O3 - să realizeze un model original din linii şi puncte pentru a decora obiectele;

O4--sa participe la evaluarea lucrarilor introducand in vocabularul personal

notiunea de linie si punct cu rol decorativ

Dumbravă.Gheorghe Cârţu Alexandru”. Editura .. (1997) .planşe . M..Educaţia plastică în ciclul primar”.R.pahare cu apa.. A. Craiova http://www. penule. costum popular românesc.com/profesor-scoala/PROIECT-DE-LECIE-Rolul-decorat5315411. (1996) – . Iaşi Ilioaia.E. .. explicaţia. obiecte decorate :cescuţe. exerciţiul plastic. M. Editura „Didactica Press” S. observaţia. individual Bibiografie: ***Dascălu. farfurii.Metodica predării desenului”. demonstraţia. Maria .(2004) – „Programa şcolară pentru clasa a III-a – Educaţie plastică”.  Resurse materiale:. Bucureşti ***M.L.vaze.scritub.sugestii metodologice pentru învăţători”. (1998) . jocul.Educaţia plastică în ciclul primar. vaze..obiecte de artizanat. Strategii didactice:  Resurse procedurale: conversaţia. foi. Editura Polirom.php .. Bucureşti ***Rotaru.. Editura Didactică şi Pedagogică.. acuarele.C. farfurii.  Forme de organizare: frontal.

şi argumentează alegerea porţelan şi decorativă şi cere elevilor să făcută. tema instrumentul de scris în plastică (linia cu rol decorativ). secundare. Conţinutul instructiv . poziţia spaţială. Captarea Prezintă elevilor o farfurie de Analizează cele două farfurii Farfurii de atenţiei porţelan albă şi una din lut.educativ al lecţiei Resurse crt. 3. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. (dozarea) Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor A B C 1. orei de limba română. Anunţarea Anunţă titlul lecţiei şi îl notează pe Frontal temei şi a tablă: obiectivelor Reţin titlul lecţiei şi “Linia si punctul cu rol obiectivele operaţionale ale (1min) decorativ” lecţiei. . Prezintă obiectivele operaţionale ale lecţiei. Moment *Asigură condiţiile optime Se pregătesc pentru începerea Frontal organizatoric pentru buna desfăşurare a lecţiei. calde. mişcare pe un suport (hârtie Exerciţiul Frontal planşele tipuri de linii în funcţie de grosimea. (7 min) reci) *Analizează lucrările realizate în Definesc linia: urma lăsată de ora trecută (Covoraş) . forma Exersează pe fişe (Anexa 1) acestora. cu pensula sau cu carioca Solicită elevilor să exerseze tipurile diferite tipuri de linii. (1 min) *Împarte colectivul în 4 grupe 2. Etapele lecţiei Ob. de linii învăţate. op. Verificarea *Verifică cunoştinţelor teoretice Conversaţia cunoştinţelor dobândite în lecţiile anterioare O1 (culori primare. Conversaţia Frontal din lut (3 min) precizeze care le place mai mult şi de ce. 4.

5. linii şi puncte de diferite tipuri. Explicaţia tema grupei. inspirându-se din cele prezentate. Afişează şi prezintă criteriile de Reţin criteriile de evaluare evaluare pe care trebuie să le respecte in realizarea compoziţiilor plastice. singură culoare (fondul).ulciorului cu ajutorul liniilor şi a punctului. Dirijarea Prezintă şi alte obiecte de artizanat Observă obiectele prezentate Obiecte de invatarii (farfurii. vaze) Numeşte câte un elev de la fiecare Câte un elev de la fiecare Costum grupă să extragă câte un jeton din grupă va extrage câte un plic care va reprezenta tema grupei popular obiect din plic reprezentând (vaze.colorarea vazei.uscarea suprafeţei: . Atenţionează elevii asupra modului O1 îngrijit de lucru. dar încercând să fie originali. Anunţă elevii că vor trebui să decoreze obiectele primite utilizând Ascultă indicaţiile primite. asupra poziţiei Explicaţia corecte a corpului în bancă. (8 min) vedere decorativ. ulciorului cu o explicaţiile. *Demonstrarea procedeului de lucru Explică etapele de realizare a lucrării şi demonstrează modalitatea de lucru: Urmăresc demonstraţia si . ceşcuţe. . împreună cu elevii obiectele.(Anexa 2) .decorareavazei . vaze) şi solicită şi precizează elementele artizanat analizarea acestora din punct de decorative. Frontal (farfurii. ulcioare). Analizează O2 Conversaţia ceşcuţe.

8. Realizarea Supraveghează elevii. . . Încheierea Face aprecieri asupra reuşitei Participă la aprecieri.6. aspectul îngrijit şi estetic al lucrării . Pahar cu apa 7. părerea. Aprecierea lecţiei lucrărilor elevilor. dar şi asupra comportamentului şi participării verbală Frontal (1min) elevilor la lecţie. Aprecierea şi Solicită elevilor care au reuşit să evaluarea termine lucrarea să o aşeze la lucrărilor panou şi cere colegilor să-şi spună Exerciţiul Frontal Planşele părerea urmărind: realizate de (5min) O4 -respectarea paşilor în realizarea Analizează lucrările şi îşi spun conversaţia elevi lucrării .urmărind : Efectuează lucrările Planşe lucrărilor de *modul de lucru respectând succesiunea către elevi O3 *respectarea etapelor de realizare a etapelor de lucru şi criteriile exerciţiul individual Acuarele lucrarilor de evaluare. (20 min) Pensule Intervine acolo unde este cazul cu explicaţii sau atenţionări.calitatea execuţiei. -originalitatea îmbinării liniilor şi culorilor alese.

ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC (Anexa 1) CLASIFICARE ÎN FUNCŢIE DE GROSIME ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIE ÎN FUNCŢIE DE FORMĂ ÎN FUNCŢIE DE LUNGIME . LINIA .

   .

după grosime – subţiri. modulate. după formă – drepte. Punctele pot fi de diferite mărimi şi culori. groase. . frânte ( închise sau deschise). oblice. LINIA este urma trasată cu un instrument de scris pe un suport. aglomerare/ aerare. orizontale. După poziţie liniile pot fi: verticale. creion pe foaie etc. curbe. ele pot sugera ordine/ dezordine. PUNCTUL este urma obţinută prin atingerea instrumentului de scris pe un suport – cretă pe tablă. După modul în care le grupăm.