You are on page 1of 4

PEMULANGAN BUKU TEKS 2016 SESI PETANG

Untuk makluman murid & guru kelas sesi petang pemulangan buku teks akan
dilaksanakan pada masa 2, 3 & 4 bersamaan

1) 13hb Okt (Khamis) dan 14hb Okt (Jumaat) untuk Peralihan & Tingkatan 1
2) 17hb Okt (Isnin) dan 18hb Okt (Selasa) untuk tingkatan2

Sebelum buku teks dikembalikan pastikan buku :

1) dalam keadaan dibalut dengan pembalut plastik jernih (jika gagal berbuat
demikian akan didenda)
2) mestilah lengkap dan serahkan kepada guru tingkatan
3) buku teks yang hilang perlu :
a) diganti dengan buku yang baru dibeli di kedai buku Maxwell, Lumen & Pustaka
Diversy
b) dibayar berdasarkan harga sebenar buku tersebut

JADUAL PEMULANGAN & PENGAGIHAN BUKU TEKS

TARIKH
TARIKH PENGAGIHAN
BIL TINGKATAN PEMULANGAN SESI MASA
SEMULA UTK SESI 2017
2016

13hb Okt (Khamis) dan
1 SATU Buku teks Tingkatan 1 & 2
14hb Okt (Jumaat)
(2016) akan diagihkan semula
2-4
pada 31 Disember 2016 pada
17hb Okt (Isnin) dan Hari Penyesuaian
2 DUA
18hb Okt (Selasa)

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

.................................. ...................................
(GURU SPBT SESI PETANG) PENOLONG KANAN PETANG

SIVIK . SENARAI HARGA BUKU TEKS SPBT SIDANG PETANG 2016 PERALIHAN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 BIL JUDUL BUKU (RM) (RM) (RM) 1 ABM 12. - 2 BAHASA CINA 12.30 9.90 8 POETRY FOR PLEASURE . 13.20 12. 9.30 7.50 9.90 13.90 SEJAMBAK BAKTI / 4 .30 10.80 15 PEN.90 12 SEJARAH .30 11 SAINS VERSI BM . AGAMA ISLAM .30 12. 9.90 14 KEMAHIRAN HIDUP . 8. 7.00 3 BAHASA MELAYU TEKS 12.50 .30 9 FAIR’S FAIR / ONE THOUSAND . 12. 9. 12. MORAL .90 17.70 10.20 16. 4.90 BAIK BUDI INDAH BAHASA 6 BAHASA INGGERIS TEKS 12.50 10 MATE VERSI BM . 11. 5.50 11.20 3. 9.50 18 PJK .40 7 KING ARTHUR / SHORT STORY .45 17.00 9.80 10.00 DARAH TITIK DI SEMANTAN KUINGIN BERTERIMA KASIH / 5 .30 .80 17 PEN.90 7.10 16 PEN. 11.60 11.00 13 GEOGRAFI .10 11.10 12. 18.00 13.

90 BAIK BUDI INDAH BAHASA 6 BAHASA INGGERIS TEKS 12.80 10. 12.45 17.30 10.30 12. - 2 BAHASA CINA 12. 9. 12. - 20 PENDIDIKAN SENI VISUAL .50 9.90 SEJAMBAK BAKTI / 4 .20 16.30 9 FAIR’S FAIR / ONE THOUSAND .30 9.00 DARAH TITIK DI SEMANTAN KUINGIN BERTERIMA KASIH / 5 .70 10.80 KEMAHIRAN HIDUP 15 PEN.00 13 GEOGRAFI .80 17 PEN.50 11.50 18 PJK .20 3. 9. . 8.50 .00 13. 9.90 REKA BENTUK & TEKNOLOGI / 14 . 11. 13.50 10 MATEMATIK .90 12 SEJARAH .60 11.90 7. AGAMA ISLAM .30 19 ASAS SAINS KOMPUTER .10 12.30 11 SAINS .90 13.90 17. SENARAI HARGA BUKU TEKS SPBT SIDANG PETANG 2017 PERALIHAN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 BIL JUDUL BUKU (RM) (RM) (RM) 1 ABM 12. 4.00 9. 7.10 11.10 16 PEN. SIVIK .90 8 POETRY FOR PLEASURE . 9.40 7 KING ARTHUR / SHORT STORY . MORAL .00 3 BAHASA MELAYU TEKS 12. 7.20 12. 11. - . 18.

DENDA KEHILANGAN BUKU TEKS 2016 NAMA TARIKH JUDUL BUKU JUMLAH BIL HILANG HARGA (RM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JUMLAH Disediakan Oleh : Puan Sufryatien Regu Diterima Oleh : Tandatangan : Tandatangan : Tarikh Wang Serahan : Tarikh Wang Diterima : .