UNITATEA

SANTIERUL PUNCT DE LUCRU
OBIECTUL_

CONDICA DE BETOANE

Evenimente Numele şi
Prelevat probe şi
Obiectul, scara, Elemente de intervenite în semnătura celui
înregistrat în
tipul elementului identificare Cantitatea de Temperatura Staţia de beton timpul betonării care a
Data Clasă beton borderou (nr., Starea timpului Data decofrării
betonat (nivel, ax, travee, beton (m3) exterioară beton furnizoare (intemperii, supravegheat
poz., rezultat
şir) cedări cofraje, betonarea
probă)
etc.)

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) .