You are on page 1of 6

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Penarafan Kebersihan Tandas Ke Arah 5 Bintang
Sektor/PPD/Sekolah SMK Tun Perak
Bidang/Unit Hal Ehwal Murid / Unit 3K
1. Memastikan tandas bersih sepanjang masa.
Strategi

Pelan Tindakan 1. Tandas angkat

Oktober RM300/sumbanga Mengekalkan dan 3 5 kesedaran pelajar S/U 3K n meningkatkan taraf terhadap kebersihan Ketua Keceriaan bintang melalui tandas. Kempen kesedaran Menambahkan S/U HEM Masa: RM300/SUWA & Peratus murid yang 30% 50% memakai topi keledar bilangan murid S/U 3K Februari. Ceramah dan Ujian Meningkatkan S/U HEM Masa: -. Peratus murid 0 50% Saringan Talasemia kesedaran pelajar S/U 3K April / Mei 2016 menjalani ujian terhadap penyakit Ketua Kesihatan saringanTalasemia Talasemia AJK Kesihatan Semua guru MP tingkatan 4 3. dan Kebersihan penarafan tandas AJK Keceriaan dan Kebersihan 2. PIBG memakai topi keledar memakai topi Ketua Oktober 2017 bertambah keledar Keselamatan kesekolah dengan AJK Keselamatan Kekerapan: motosikal Guru Kelas Mengikut keperluan semasa .Bi Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran l 1 Tandas Angkat Meningkatkan S/U HEM April .

PELAN OPERASI SMK TUN PERAK TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekola SMK Tun Perak Rawang JADUAL 3 h Bidang/Unit HEM / Unit 3K JPS/SJK-PS/03 Program/Projek Tandas Angkat Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kebersihan tandas Tarikh/Tempoh April-Oktober 2017 Kumpulan Sasaran Semua pelajar KRK SMK Tun Perak Tanggungjawab S/U HEM S/U 3K Ketua Keceriaan AJK Keceriaan Guru Tingkatan Proses Kerja 1 MesyuaratJawatankuasa 1 Ucapan Pengetua 2 Pembentukan Jawatankuasa 3 Pengagihan tugas 4 Penerangan tanggungjawab 2 Merancang Pengajarandan Pembelajaran 1 Pemilihan bahan .

0 Penilaian Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah- baikan Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: PELAN OPERASI SMK TUN PERAK TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekola SMK Tun Perak Rawang JADUAL 3 h Bidang/Unit HEM / Unit 3K JPS/SJK-PS/03 Program/Projek Ceramah Talasemia Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penyakit Talasemia Tarikh/Tempoh April/ Mei 2017 Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Tun Perak Tanggungjawab S/U HEM S/U 3K Ketua Kesihatan AJK Kesihatan Semua guru MP tingkatan 4 . 2 Penyediaan bahan 3 Melaksanakan program 4.

Proses Kerja 4 MesyuaratJawatankuasa 1 Ucapan Pengetua 2 Pembentukan Jawatankuasa 3 Pengagihan tugas 4 Penerangan tanggungjawab 5 MerancangPengajaran dan Pembelajaran 1 Pemilihan bahan 2 Penyediaan bahan 6 Melaksanakan program 4.0 Penilaian Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah- baikan Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: PELAN OPERASI SMK TUN PERAK TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekola SMK Tun Perak Rawang JADUAL 3 h Bidang/Unit HEM / Unit 3K JPS/SJK-PS/03 Program/Projek KEMPEN KESEDARAN MEMAKAI TOPI KELEDAR Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap keselamatan semasa menunggang motosikal Tarikh/Tempoh Januari – Oktober 2017 Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Tun Perak Tanggungjawab S/U HEM S/U 3K Ketua Keselamatan AJK Keselamatan Semua guru .

Proses Kerja 7 MesyuaratJawatankuasa 1 Ucapan Pengetua 2 Pembentukan Jawatankuasa 3 Pengagihan tugas 4 Penerangan tanggungjawab 8 MerancangPengajarandan Pembelajaran 1 Pemilihan bahan 2 Penyediaan bahan 9 Melaksanakan program 4.0 Penilaian Kekangan Pemantauan Penilaian Penambah- baikan Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: .