RANCANGAN PENGAJARAN

MINGGUAN SAINS
TINGKATAN 1 KSSM
TAHUN 2017

MINGGU/ TEMA/ BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN TARIKH CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN/ DISEMPURNAK
STANDARD AN
KANDUNGAN

PENYIASATAN 1.2.1. PENGENALAN bidang Sains dalam KEPADA kehidupan seharian.2 mengenalpasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal.12/1) Anda menyatakan fungsi radas. STANDARD 1. 1. MINGGU 2 1.1.2 Makmal Sains 1.1 mengenalpasti dan (8/1. SAINTIFIK 1.1. Unitnya menggunakan unit yang 19/1) betul bagi kuantiti fizikal yang berbeza.3 melukis dan melabel radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelas berdasarkan kegunaannya.2.4 mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal.2 mengenalpasti maksud .1. MINGGU 3 1. daripada 1.5 berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains.2.3 merumuskan kepentingan 1.1Sains adalah kerjaya bidang Sains yang sebahagian diminati.1.2 mengitlak maksud Sains. 1.2.1 mengenalpasti dan (15/1 . BIDANG 1. PEMBELAJARAN: 1.7 memerihalkan inovasi kehidupan harian teknologi.4 memerihalkan bidang Sains.MINGGU 1 TEMA 1: Murid boleh: (1/1 – 5/1) KAEDAH SAINTIFIK 1.6 menghubungkait subjek KANDUNGAN: yang perlu dipelajari dengan 1.3 Kuantiti Fizik Dan 1. 1.3.3. 1.1 menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains.1.1.

jisim atau isipadu sesuatu .1 menggunakan alat (22/1 – pengukur. sentimeter kepada meter. panjang dan masa seperti gram kepada kilogram. masa. untuk mengukur dengan kepekaan dan persis dan jitu kuantiti ralat panjang.3 menerangkan bagaimana mengatasi ralat sistematik dan ralat rawak. dengan cara yang betul.4. suhu. 1. saat kepada jam dan sebaliknya. jisim.4. MINGGU 4 1. 1. 1.3.4 Penggunaan alat 1. kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. dan arus elektrik.4.4 mewajarkan kepentingan penggunaan unit S.2 menggunakan alat pengukuran yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan. pengukur yang betul dan 26/1) kejituan. kepersisan.I dalam kehidupan harian. simbol dan nilai simbol bagi imbuhan yang digunakan dalam pengukuran. 1. luas.4 menganggar panjang.4. 1.3 menukar unit kuantiti asas iaitu jisim.3.

5 menerangkan fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. 1.1 menyusun mengikut urutan (29/1 – bahan berdasarkan 2/2 ) ketumpatan.5 menjelas dengan contoh inovasi dalam alat pengukuran melalui pelbagai jenis persembahan multimedia.3 mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan. . MINGGU 5 1.2 meramalkan sama ada bahan akan terapung dan tenggelam berdasarkan ketumpatan. 1.4 mengira ketumpatan menggunakan rumus ketumpatan = m/v dan kaedah sesaran air. 1. 1.5.5.5 Ketumpatan 1.5. 1. makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan.5.5.6 membuat inovasi objek.5.4. 1. objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar.

2 mewajarkan keperluan STANDARD PRESTASI penyiasatan mengamalkan sikap BAGI TAHAP saintifik saintifikdan nilai murni PENGUASAAN 1-6 dalam menjalankan (SETELAH HABIS penyiasatan.2 membuat urutan langkah dalam menjalankan penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul.6.7.1 membezakan setiap EKPERIMEN WAJIB 1 (5/2 – 9/2) penyiasatan kemahiran proses Sains. BERPANDUKAN menjalankan 1.6. saintifik 1.3 mempraktikan sikap YANG DIAJAR) saintifik dan nilai murni semasa menjalan kaedah penyiasatan saintifik. .6 Langkah dalam 1.7.1 menerangkan benda hidup 23/2) KESINAMBUNGAN dibina daripada sel yang HIDUP menjalankan fungsi hidup dan mengalami BIDANG pembahagian sel.6.7. MINGGU 7 1.1.MINGGU 6 1.3 menjalankan satu penyiasatan saintifik bagi menyelesaikan satu masalah yang mudah.1 menyokong sikap saintifik MENJALANKAN (12/2 – dan nilai murni dan nilai murni yang PENTAKSIRAN 16/2) dalam diamalkan oleh ahli sains.7 Sikap saintifik 1.1. SEL SEBAGAI UNIT slaid sel haiwan dan sel ASAS HIDUPAN tumbuhan mengikut prosedur yang betul. BIDANG PEMBELAJARAN 1.2 menunjuk cara penyediaan 2. MINGGU 8 TEMA 2: (19/2 – PENYENGARAAN DAN 2. PEMBELAJARAN: 2. 1.

BAGI TAHAP 2. MINGGU 9 2. 2.1 berkomunikasi mengenai EKSPERIMEN WAJIB 2 (26/2 – fotosintesis respirasi sel.1. 2. membezakan sel haiwan fungsi dan dengan sel tumbuhan.3 berkomunikasi mengenai KANDUNGAN: fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan 2.6 mengkonsepsikan pembentukan suatu organisma mengikut urutan tahap organisasi sel  tisu  organ  sistem  organisma.7 mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma.1.1Sel – Struktur.2.4 menerangkan bagaimana PENGUASAAN 1-6 proses respirasi sel dan (SETELAH HABIS fotosintesis BIDANG PEMBELAJARAN saling melengkapi.2. YANG DIAJAR) .4 menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan.2.2. PENTAKSIRAN 2.3 membezakan antara proses BERPANDUKAN respirasi sel dan STANDARD PRESTASI fotosintesis.1.1.2Respirasi sel dan 2. organisasi 2.1. 2/3) 2.2 berkomunikasi mengenai MENJALANKAN proses fotosintesis. STANDARD 2.5 membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. 2.

1.MINGGU BIDANG EKSPERIMEN WAJIB 3 10 PEMBELAJARAN: 3.1.3 mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. YANG DIAJAR) 3.2 berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akhil baligh. KOORDINASI DAN homeostasis. . KANDUNGAN: 4.1.4 menghargai kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup.1Homeostasis sistem yang terlibat dengan (SETELAH HABIS dalam benda homeostasis dalam BIDANG PEMBELAJARAN hidup tumbuhan.1.2. MENJALANKAN GERAKBALAS 3.2 menaakul kepentingan 4.1Pembiakan seks pembiakan.1 membanding dan (12/3 – 4.1.2Sistem 4.1 mengenalpasti struktur dan 12 pembiakan fungsi sistem pembiakan (26/3 – manusia lelaki dan 30/3) perempuan.1 berkomunikasi maksud (5/3 – 9/3) 3. PEMBIAKAN membezakan pembiakan 16/3) seks dan aseks bagi STANDARD haiwan dan tumbuhan. BAGI TAHAP KANDUNGAN: 3. CUTI PENGGAL PERTAMA 2017 (17/3 – 25/3) MINGGU 4.1.1. dan aseks 4.2 menjelaskan dengan contoh PENTAKSIRAN sistem yang terlibat dengan BERPANDUKAN homeostasis dalam manusia STANDARD PRESTASI STANDARD dan haiwan.2. 4.3 menjelaskan dengan contoh PENGUASAAN 1-6 3. MINGGU BIDANG 11 PEMBELAJARAN: 4.

4.3.4.2 mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat.1 berkomunikasi mengenai 13 kitar haid dan urutan (2/4 – perubahan pada dinding 6/4 ) uterus semasa haid. . MINGGU 4.3 membanding dan membezakan gamet jantan dan gamet betina dalam sistem pembiakan. 4. 4. MINGGU 4.3 memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran.4Persenyawaan 4.3 mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semaasa haid. 4.4. 4.2.4.2 menghubungkaitakan waktu subur kitar haid dengan proses persenyawaan.3Kitar haid 4.3.3.1 berkomunikasi mengenai 14 dan kehamilan proses persenyawaan dan (9/4 – penempelan 13/4) embrio.

5. 4.5.6Kemandulan dan 4.MINGGU 4. MINGGU 4. 4.6.1 menghubungkait 15 mempengaruhi kepentingan pengambilan (16/4 – perkembangan makanan yang 20/4) fetus dan bayi berkhasiat kepada ibu dan fetus semasa kehamilan.6.5Faktor yang 4.3 mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula.1 berkomunikasi mengenai 15 pencegahan kemandulan dan cara (23/4 – kehamilan mengatasinya 27/4) 4.2 mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.4 menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan. 4.2 membezakan kaedah pencegahan kehamilan 4.5.3 menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapat rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan .6.5.

7 Pembiakan 4.2 membuktikan bahawa .4 memerihalkan proses percambahan biji benih 4.1 menyatakan bahawa (7/5 – hampir semua 11/5) benda yang wujud dalam alam adalah jirim 5.2 mewajarkan proses BERPANDUKAN pendebungaan STANDARD PRESTASI 4.7.1 Jirim Dalam Alam Murid Boleh : 17 5. 4.3 memerihalkan proses BAGI TAHAP persenyawaan dan PENGUASAAN 1-6 menerangkan (SETELAH HABIS pembentukan biji benih BIDANG PEMBELAJARAN dan buah YANG DIAJAR) pada tumbuhan 4.1.7.1 berkomunikasi mengenai EKSPERIMEN WAJIB 4 16 Tumbuhan strukutur (30/4 – dan fungsi setiap MENJALANKAN 4/5) bahagian bunga PENTAKSIRAN 4.7.5 menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku MINGGU 5.4 mengkritik penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat MINGGU 4.6.7.1.7.

3 membezakan sifat fizikal dan sifat kimia jirim 5.2.1 mengitlak bahawa jirim 18 terdiri (14/5 – daripada zarah 18/5) 5.2 membanding dan membezakan tiga EKSPERIMEN WAJIB 5 keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari segi susunan dan pergerakan zarah-zarah 5.2.1.3 menggunakan perhubungan ruang EKPERIMEN WAJIB 6 dan masa bagi membezakan MENJALANKAN kadar resapan dalam tiga PENTAKSIRAN keadaan BERPANDUKAN jirim STANDARD PRESTASI 5.2.2 Tiga Keadaan Jirim 5.4 mengasingkan bahan dari pelbagai ciri MINGGU 5. benda hidup dan bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang 5.2.4 memerihalkan perubahan BAGI TAHAP keadaan PENGUASAAN 1-6 jirim dari segi pergerakan (SETELAH HABIS zarah. BIDANG PEMBELAJARAN zarah akibat daripada YANG DIAJAR) penyerapan .1.

2 membezakan antara atom dan molekul serta unsur dan sebatian 6.1.2.5 merumuskan terdapat takat suhu tidak berubah semasa peleburan/pembekuan dan pendidihan 5.1.6 merumuskan jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizikal 5. bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala 6.2.1.2.1 Pengelasan Unsur terdiri (21/5 – daripada atom 25/5) 6.1. dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik 5.4 membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam 6.1 merumuskan semua jirim 19 6.1.5 menghargai ketertiban .3 menegnalpasti kedudukan logam.7 menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan seharian MINGGU 6.

2 Campuran contoh (11/6 – campuran dalam 15/6) kehidupan harian 6.3.1 berkomunikasi mengenai MENJALANKAN 21 6. unsur yang wujud dalam alam ini dan membolehkan manusia menemui serta menyusunkan ketertiban ini dalam bentuk jadual CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2017 (26/5 – 10/6) MINGGU 6.2.3.2.3.1 berkomunikasi mengenai 20 6.3 merumuskan jisim diabadikan semasa perubahan kimia .2 menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dan kaedah fizikal MINGGU 6.3 Sebatian sebatian PENTAKSIRAN (18/6 – dalam kehidupan BERPANDUKAN 22/6) seharian STANDARD PRESTASI 6.2 menunjukkan cara BAGI TAHAP pembentukan PENGUASAAN 1-6 sebatiann daripada (SETELAH HABIS logam dan BIDANG PEMBELAJARAN bukan logam YANG DIAJAR) 6.

karbon dioksida .5 membezakan perubahan kimia dan perubahan fizik 6.3.3.1 merancang dan 22 merekodkan (25/6 – komposisi udara 29/6) 7.4 menghargai dan mangagumi kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara 7.3.4 mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia 6.1.6 membezakan antar campuaran dan sebatian MINGGU 7.5 menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar . 6.1 Komposisi Udara 7.2 mencerakinkan komposisi udara daripada carta pai 7. nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian 7.1.1.3 mewajarkan kepentingan gas oksigen.1.1.

3.1 mentakrifkan maksud MENJALANKAN 24 Udara pencemaran PENTAKSIRAN (9/7 – udara dan bahan BERPANDUKAN 13/7) pencemaran STANDARD PRESTASI Udara BAGI TAHAP 7.2 menghubungkaitkan antara syarat pembakaran denganprinsip yang digunakan dalam pembuatan alat pemadam api 7. oksigen atau kitar kabon di bumi MINGGU 7.3 mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa dan harta benda MINGGU 7.2.3.3 Pencemaran 7.3 mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal .2 berkomunikasi mengenai PENGUASAAN 1-6 bahan (SETELAH HABIS pencemar udara dan BIDANG PEMBELAJARAN puncanya YANG DIAJAR) 7.2.2 Pembakaran 7.2.3.1 merumuskan syarat untuk 23 berlaku (2/7 – 6/7) pembakaran 7.

1. cermin cekung dan cermin cembung 8.1 membezakan imej sahih (16/7 – dan imej 20/7) maya 8.1 Penggunaan Murid Boleh : 25 Cermin 8.3.4 menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara MINGGU 8.4 menggunakan cermin satah untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya 8.1.1.2 berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah .3 menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah 8.1.1.6 membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk menigkatkan .1.5 mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam Kehidupan 8. pencemaran Udara 7.

7 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasikan cermin satah .3.4 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasikan konsep pantulan cahaya MINGGU 8.1 mengitlak bahawa 27 Cahaya pembiasan (30/7 – cahaya berlaku apabila 3/8) cahaya bergerak melalui medium EKSPERIMEN WAJIB 8 .3 Pantulan Cahaya 8.3.3. keupayaan deria manusia 8.4. cahaya 27/7) 8.4 Pembiasan 8.3.2 Sifat Cahaya 8.2.3 melukis gambar rajah sinar pantulan cahaya 8.2 berkomunikasi mengenai hukum pantulan 8.1.1 menyatakan ciri imej cermin satah EKSPERIMEN WAJIB 7 8.1 berkomunikasi mengenai 26 sifat (23/7. cermin cekung dan cermin cembung MINGGU 8.

1 berkomunikasi mengenai 28 Cahaya peyebaran cahaya (6/8 – 8.2 menjelaskan dengan 17/8) contoh penyerakkan cahaya dalam .3 merumuskan hubungan antara sudut tuju. r apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat 8.5.6.4.2 menjelaskan dengan 10/8) contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian MINGGU 8.6.5.5 Penyebaran 8. i dan sudut biasan .6 Penyerakkan 8.4 mewajarkan aplikasi pembiasan cahaya dalam kehidupan MINGGU 8.1 berkomunikasi mengenai 29 Cahaya penyerakkan cahaya (13/8 – 8. yang berbeza ketumpatan 8.2 melukis gambar rajah sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui medium berbeza ketumpatan 8.4.4.

1 mengenal pasti warna 30 Penolakan Cahaya primer MENJALANKAN (20/8 – 8.2 mengenalpasti PENTAKSIRAN 24/8) pnambahan warna.7.7. kehidupan harian MINGGU 8.7 Penambahan Dan 8.6 menjelaskan dengan contoh penambahan dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (25/8 – 2/9) .7. BERPANDUKAN warna primer bagi STANDARD PRESTASI membentuk BAGI TAHAP warna sekunder PENGUASAAN 1-6 8.5 membezakan penaambahan dan penolakan cahaya 8.7.3 berkomunikasi mengenai (SETELAH HABIS penolakan cahaya BIDANG PEMBELAJARAN 8.7.4 merekodkan warna yang YANG DIAJAR) terhasil pada skrin selepas cahaya melalui penapis warna 8.7.

1 menerangkan proses Bumi perbezaan proses Bumi yang mempengaruhi perubahan pada Bumi 9.MINGGU 9.4 Fenomena 9.4.3.2 berkomunikasi bagi 14/9) membezakan proses pembentukan batuan 9.1.2 Bahan Bumi 9.2.2 berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen MINGGU 9.1 menerangkan jenis dan 32 ciri batuan (10/9 – 9.3 menyedari bahawa keadaan fizik yang sesuai menampung kehidupan hanya wujud di Bumi MINGGU 9.3.1 berkomunikasi mengenai (3/9 – 7/9) sistem Bumi 9.1 berkomunikasi mengenai 33 geobencana geobencana (17/9 – 9.4.2 menjelaskan perbezaan antara lapisan bumi berdasarkan komposisi dan sifat fizik 9.1.3 Proses Utama 9.2 menjana idea bagaimana 21/9) sains dan teknologi digunakan .1 Sistem dan Murid Boleh : 31 struktur Bumi 9.2.1.

5 Usia Bumi 9.3 berkomunikasi mengenai BIDANG PEMBELAJARAN mineral YANG DIAJAR) ekonomi 9.6.4 menaaakul mengenai kepentingan fosil kepada kepentingan sains Kini MINGGU 9.4.1 menerangkan mengenai MENJALANKAN 35 Geologi Gunaan air PENTAKSIRAN (1/10.3 berkomunikasi mengenai fosil 9.4 menerangkan .2 menerangkan air bawah STANDARD PRESTASI tanah dari BAGI TAHAP segi kepentingan dan PENGUASAAN 1-6 risikonya (SETELAH HABIS 9.5.2 menerangkan kaedah penentuan usia bumi 9.3 menyedari bahawa bencana alam mendatangkan kesan terhadap kehidupan manusia MINGGU 9.6. untuk menghadapi geobencana 9.1 berkomunikasi mengenai 34 skala (24/9 – masa geologi 28/9) 9.5.5.6. pemukaan dan risikonya BERPANDUKAN 5/10) 9.6.5.6 Sumber Bumi & 9.

6. KEMASKINI KEMASUKKAN 23/11) PRESTASI OFFLINE ANALISIS HEADCOUNT MURID AUDIT AKADEMIK CUTI AKHIR TAHUN ( 24/11.5 berkomunikasi mengenai hidroterma 9. pembentukan petroleum dan arang batu 9.6 menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan di Bumi MINGGU ULANGKAJI 36-37 LATIH TUBI (8/10 – 19/10) MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 38 (22/10- 26/10) MINGGU MENGEMASKINI FAIL 39-43 PERKEMBANGAN PELAJAR (27/10.31/12) .6.