You are on page 1of 24

Univerzitet u Novom Sadu

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin"

Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

BENČMARKING

Profesor: Student:

prof.dr. Dragan Ćoćkalo Aleksandar Martinović

Inženjerski menadžment 79/15

Zrenjanin

2016. god.

Sadržaj:

Poglavlje Tema Strana

Pojam benčmarkinga 3,4
I

Kratka istorija benčmarkinga 5
II

Tipovi benčmarkinga 6,7
III

Proces benčmarkinga 8-12
IV

Metode benčmarkinga 13-19
V

Značaj merila u benčmarkingu 19,20
VI

Izveštaji u benčmarkingu 20-22
VII

Zaključak 23
VIII

Literatura 24
IX

2
Page

Benčmarking podstiće kreativnost i inovativnost u procesima proizvodnje ili pružanja usluga. prema Mašiću. b. i ne fokusira se samo na ono što je postignuto već i na ono što treba postići. proizvode.october 2007 .Pojam benčmarkinga Kad god poredimo podatke mi se “benčmarkujemo” Definicija pojma benčmarkinga postoji mnogo.Kearns. strana 4 . tipovi tj vrste benčmarkinga kao i primer primene benčmarkinga u svakodnevnom poslovanju . Akcenat ću dati na objašnjenje zašto je benčmarking potreban. Međutim smisao benčmarkinga nije samo dobijanje informacije gde se trenutno nalazimo u odnosu na druge tj kakvi su naši rezultati u odnosu na druge. smanjimo troškove proizvodnje. Kearneu Page 3 A guide to benchmarking . tj postizanje poslovne izvrsnosti. koji smo na tabeli učesnika u procesu . I . izvršimo poboljšanje određenih tehničkih rešenja koja primenjujemo . U definisanju pojma benčmarkinga daću neke najčešće korišćene definicje :  "Benchmarking je kontinualan proces merenja proizvoda. Benčmarking nam može pomoći da poslovanje učinimo rentabilnijim . merenje sopstvenih mogućnosti u odnosu na druge koji su dokazano uspešni na globalnom nivou. Ono što u ovom seminarskom radu želim da obradim i objasnim jeste teorijska obrada samog procesa .Philip H Meade . usluga i praksi prema najžilavijim konkurentima ili onim kompanijama koje smatramo industrijskim liderima“ 1  "Benchmarking predstavlja sistematski kontinuirani proces merenja i upoređivanja poslovnih procesa jedne organizacije u odnosu na poslovne procese lidera bilo gdje u svetu radi dobijanja informacija koje će pomoći organizaciji da preduzme akcije za poboljšanje svojih performansi" 2  Benčmarking je formalni i strukturni proces traganja za praksom koja dovodi do najboljih performansi . smanjimo broj zaposlenih potrebnih za odrađivanje posla. usluge. str. već i podjednako važno unapređenje našeg poslovanja. pritom primenjujući razne parametre (merila). usluga itd . A. Porediti možemo procese. praćenje i razmena informacija o tim praksama . Benčmarking nije jednokratan proces. tj da ostvarujemo veći profit . skratimo vreme rada . 150. kako se sprovodi i kako se analiziraju dobijeni rezultati. znanja. isto djelo. Analizom dobijenih rezultata dolazimo do zaključka gde se nalazimo u skupu sličnih preduzeća . tehnička rešenja.T.3 Zajedničke karakteristike svih definicija benčmarkinga su :  Poboljšanje prakse . CEO Xerox korporacije 3 2 Američki centar za produktivnost i kvalitet (APQC). prilagođavanje tih praksi potrebama preduzeća i njihova primena. on je kontunualan i pomaže nam da konstantno vršimo poboljšanje kvaliteta . i svaka na svoj način objašnjava suštinu samog procesa. kako bi što brže dostigli potreban nivo . usluge ili proizvoda  Učenje o najboljoj praksi od lidera  Ubrzava stopu napretka i poboljšanja  Doprinosi kontinuiranom poboljšavanju kvaliteta  Benčmarking je kontinuiran proces 1 David T. Suštinski proces benčmarkinga predstavlja upoređivanje..

Izvor: hothardware.Power 2014 social media Benchmark study-Auto Page .D.com Primer 2 .  Promoviše sveže ideje i inovativni način razmišljanja o problemima  Najbolje ideje se ne usvajaju direktno već se po potrebi i adaptiraju tj prilagođavaju  Primer 1 . Izvor: J.Poređenje mobilnog telefona proizvođača Nokia .Lumia 925 sa drugim sličnim proizvodima svetskih proizvođača: Slika1.Benčmarking u auto industriji (zadovoljstvo kupaca) : 4 Slika2.

god. u cilju poboljšanja svoje pozicije na svetskom tržištu. Najbolji primer za to jeste ruski bombarder Tupolev Tu4 koji je nastao kao kopija čuvenog američkog bombardera B 92 u periodu od 1944 do 1947 god. U pitanju je bio Xerox. Neulaganje u inovacije . Postoje razni primeri takozvanog ranog benčmarkinga . Čelnici Xerox-a su organizovali sastanke i počeli su kompariraju svoj proizvod sa konkurentskim u ovom slučaju japanskom kompanijom Fuji. tako da možemo govoriti o benčmarkingu . odnosno prihvatanjem najboljih iskustava postigao je međunarodnu konkurentsku prednost. na skupu koji je organizovala kompanija Xerox. Kao rane primere benčmarkinga imamo posete japanskih privrednika američkim kompanijama neposredno nakon II svetskog rata. Takođe na potpuno drugom nivou imamo i primer ruskih proizvodnih pogona . tj analizu poslovanja . poboljša sam proizvod. Primer IBM-a sledila je još jedna američka kompanija. Glavna svrha ove aktivnosti bila je da se utvrde interni standardi poslovanja kompanije. posebno u vojnoj industriji koji su primenjivali određena provereno dobra tehnička rešenja sa američkih odnosno unapređivali svoje proizvode prostim kopiranjem boljih rešenja . dok se sam termin benčmarking prvi put upotrebljava tek 1982 godine. strana 176-177 . 400 godina pre nove ere Čovek već vekovima procenjuje moć i slabost drugih . IBM je doneo zaključke o smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanju tj ujednačavanju kvaliteta svojih proizvoda . Xerox je sprovedenom analizom naučio kako da smanji svoje proizvodne troškove. 4 Kompanija IBM je ranih 60-ih godina počela sa benčmarking aktivnostima zbog velike razlike u poslovanju svojih organizacionih jedinica raspoređenih po različitim lokacijama.Benčmarking . i smanji cenu istih . u čemu prednjače američke kompanije . II . Firma Xerox imala je skoro monopolski položaj u proizvodnji uređaja i opreme za kopiranje tj obavljanje kancelarisjkih poslova. gde su japanski privrednici sagledavali proizvodne i druge procese američkih kolega i određena rešenja primenjivali u svojim proizvodnim pogonima. 5 Page 4 Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2009 . ali prve praktične primere vezujemo za sam kraj II svetskog rata i period intezivnog industrijskog razvoja pojedinih zemalja posle . Tada je upotrebljen termin kompetetivni benčmarking. ali prvi pravi proces benčmarkinga gde se vršilo upoređivanje poslovanja sproveo je IBM 1960.Milorad Janković . Tako da možemo reći da su japanski biznismeni prvaci u benčmarkingu . mi upoređujemo i procenjujemo druge.Kratka istorija benčmarkinga “ako poznajete svog neprijatelja i poznajete sebe ne treba da se bojite ishoda stotine bitaka” Sun Cu. Danas se mnoge firme oslanjaju na radove IBM -a i Xerox-a kao pionira benčmarkinga . Od prvog "zavirivanja" u tuđe dvorište i procene stanja i količine useva . ulaskom japanskih kompanija počela je masovna proizvodnja jeftinijih i jednako kvalitetnih proizvoda na tržištu što je prouzrokovalo gubitke Xerox-a u pogledu prodatih jedinica kao i propast njegove strategije iznajmljivanja uređaja i naplatu rente po kopiranom primerku. Rusi su svoju ideju o proizvodnji novog modernog bombardera unapredili na taj način što su najbolja tehnička rešenja prosto iskopirali sa američke letelice. Amerikanci su kupovali gotove proizvode i rasklapali ih i na taj način dobili informaciju na kojinačin su konkurentski aparati bili napravljeni . Sve su ovo primeri unapređenja sopstvene proizvodnje i proizvoda tj usluga na osnovu iskustava lidera u tom periodu . njen način rada i funkcionisanja benčmarking se upotrebljava u poslovanju od ranih 1900 -ih godina. Da bi shvatili konkurenciju . Sama reč benčmarking vuče korene iz grčke reči i označava nivelir ili takčku za nivelisanje i koristila se u građevinarstvu.

McGraw-Hill.) . "Konkurentski benčmarking predstavlja poređenje preduzeća s direktnim konkurentima da bi se ostvario uvid u poslovne performanse.Menadžment trendovi .. da li se porede direktni konkurenti ili vršimo poređenje razlićitih funkcija. Problemi ovog tipa benčmarkinga javljaju se kada imamo direktne konkurente sa potpuno istim ciljevima (recimo poboljšanje prodaje proizvoda koji gađa istu starosnu grupu ) . " 6 Konkurentski benčmarking je veoma koristan ako su subjekti koji se porede uporedivi i najveću kosrist ovog procesa imamo ako preduzeća propadaju istoj strategijskoj grupaciji . kadrovska struktura (struktura obrazovanja zaposlenih) .Tipovi benčmarkinga U teoriji postoji više podela benchmarking-a. Đorđević . 3. Loveland. U ovom odeljku daću neke od najčešće primenjivanih podela benčmarkinga koji se koriste. Konkurentski benčmarking koristi se u velikom broju slučajeva. Lake Stevens) i na osnovu dobijenih podataka vrši se analiza i pronalaženje najboljih rešenja koja bi se mogla univerzalno primeniti u proizvodnim procesima.. Cupertino. Kada se benčmarking projekti razlikuju po predmetu poređenja onda ih delimo na 5:  Benčmarking procesa  Benčmarking objekata  Benčmarking proizvoda/usluga  Benčmarking aktivnosti (individualne aktivnosti)  Benčmarking poslovnih funkcija  Benčmarking generičkih aktivnosti  Benčmarking projekata Najpopoluarnija podela benčmarkinga :  Interni  Konkurentski  Funkcionalni  Generički  Interni benčmarking Interni benčmarking sprovodi se unutar organizacije (porede se organizacione jedinice) Na primer: Unutar preduzeća Hewlett-Packard porede se poslovne jedinice na različitim lokacijama sa različitim proizvodnim programom (San Diego. već moramo 5 6 Harrington. Vancouver. (Sajfert.S. Boise. Bešić . Greeley. str. & Harrington J. prema tome da li se porede delovi poslovne organizacije tj poslovne jedinice unutar poslovnog sistema ili se porede sa eksternim poslovnim jedinicama van poslovnog sistema. altivnosti itd. Roseville.Y. bilansi stanjai uspeha itd. High Performance Benchmarking: 20 Steps to Success.  Konkurentski benčmarking Konkurentski benčmarking spada u grupu eksternog benčmarkinga5. Takođe u samom procesu benčmarkinga kao merila za upoređivanje ne možemo se oslanjati samo na javno dostupne podatke kao što su broj zaposlenih u preduzeću . . procesi . III . objekti. Podele benčmarkinga mogu se vršiti prema predmetu poređenja (usluge . strana 77) Page 6 .1996.. H. počev od onih najprostijih kao što je obrnuti onženjering (kopiranje postojećeg proizvoda) pa do najsloženijih procesa analize i generičkih aktivnosti.

Xerox. Texas Instruments. Učesnici funkcionalnog benčmarkinga nisu direktni konkurenti i spremni su za razmenu podataka. C gde je kao parametar poređenja primenjena cena koštanja po satu u proizvodnji dela na strugu .  Generički benčmarking Tip eksternog i nekonkurentskog benčmarkinga. B. pa možemo reći da su one inovatosrkog karaktera i otvaraju mogućnost novim poslovnim poduhvatima. konstrukcije novih proizvoda . Na primer. Kako generički benčmark obuhvata više funkcija možemo reći da se radi o takozvanom celokupnom poređenju ali na različitim nivoima. načinu proizvodnje. IBM. itd. a koji 7 Page nisu neposredni konkurenti: Westinghouse.Primer benčmarkinga preduzeća A i preduzeća C sa referentnim konkurentnim preduzećem B . poređenje multifunkcionalnih procesa u preduzećima u elektronskoj industriji. General Electric. Primeri funkcionalnog benčmarkinga mogu biti efikasnost rada šalterskih usluga. tj stvaranja novih ideja. U funkcionalnom benčmarkingu poredimo različite funkcije nezavisno od propadnosti grani ili sekotru. načina direktnog marketinga . obimu proizvodnje. Kada uzimamo u obzir ove informacije sa pravom se pitamo koliko su one tačne tj pouzdane i koliko će rezultat analize na osnovu ovih podataka biti tačan.(po parametru cena po radnom satu)  Funkcionalni benčmarking Radi se o tipu eksternog i nekonkurentskog benčmarkinga5. stepenu automatizacije. Motorola.5 Kod generičkog benčmarkinga mi poredimo više funkcija tako da se radi o poređenju multifunkcionalnih procesa. Pošto se ne radi o poređenju direktnih konkurenata podaci koje poredimo i merila su lako dostupni i ne predstavljaju poslovnu tajnu . Digital Equipment Corporation . Na slici je dat jedan primer konkurentskog benčmarkinga preduzeća A. € Troškovi preduzeća po satu u proizvodnji delova na strugu Preduzeće Slika 3 . uzeti u obzir informacije o samoj tehnologiji poslovanja. Mi poredimo neku funkciju preduzeća sa istom funkcijom u drugom preduzeću gde poređena preduzeća uopšte ne pripadaju istoj grani tj nisu direktni konkurenti. strukturi troškova . Ovakve vrste poređenja tj benčmarkinga dovode do stvaranja novih rešenja.

žele postići kao i način Prenošenje potencijala za poboljšanje stvara opipljive A P njihovog ostvarivanja. ciljeve koji se predhodnim fazama.Do (uradi ) .Menadžment Trendovi . Najznačajnija pitanja na koja treba odgovoriti u ovoj fazi jesu Faza Provere C D • koji se proizvodi porede • koji se procesi porede Sistematizovanje saznanja i • koje se funkcije porede njihova primena u obliku određenih uputstava koja • način prikupljanja i ćemo primenjivati .Plan (planiranje) .Faze u procesu benčmarkinga Postoje razne definicje i modeli objašnjenja procesa benačmarkinga u kojima se navode koraci kojih može biti od tri (3) do četrnaest (14). poseta drugim organizacijama itd. C . A-Act (deluj) . *-7 Slika 4 . što je skraćenica od engleske reči P. IV Proces benčmarkinga Postupak primene benčmarkinga u poboljšavanju sveukupnih performansi u jednoj organizaciji podudara se sa Demingovim ciklusom stalnog unapređivanja poslovanja ili PDCA ciklusom . • kako odabrati druge Glavno pitanje u ovoj fazi jeste Faza Izvođenja organizacije za "Šta smo naučili" poređenje Organizovanje benčmarka . Faza Primene i praćenje Faza Planiranja rezultata Definisanje resursa Obuhvata smanjivanje razlika neophodnih za sprovođenje koje su identifikovane u benčmarkinga . kao i obrade informacija izmeriti ih i usaglasiti.check (proveri) . (strana 77-80) . Đorđević . Terensko prikupljanje podataka. D . PDCA ciklus podrazumeva četiri koraka (slika 4) u svakoj aktivnosti u organizaciji kao i u svakom procesu sve u cilju poboljšavanja sveukupnih performansi . rezultate. U većini slučajeva model je prilagođen specifičnim okolnostima tj konkretnoj organizaciji ali suštinski se svaki model bazira na četiri koraka koja sam naveo na početku teksta : 8 Page 7 Sajfert. Bešić . Razlike između modela objašnjenja procesa benčmarkinga su više kozmetičke prirode i suštinski se ne razlikuju.

2. strana 9-11 . da bi imali jasnu sliku šta želimo da poredimo .8 1. 1. Provera (analiza prikupljenih podataka) 4. Prikupljanje podataka o poslovanju konkurenta / 1 Prikupljanje podataka partnera 2. Izvođenje tj faza razvoja 3. Planiranje Faza planiranja je kritična za uspeh procesa benčmarkinga .1.1 Upoređivanje prikupljenih podataka 2. Implementacija akcionog plana Jasno je da se u ovoj fazi radi o terenskom prikupljanju svih relevatnih podataka o poslovanju preduzeća koje se benčmarkuju. 3. Definisanje akcionog plana 3 Primena 3. proveravamo da li su ispunjeni ciljevi i tačke definisane akcionim planom . Primena ili akciona faza Svaki od ovih koraka možemo razložiti u daljem objašnjavanju na niz podkoraka koji su bitni za shvatanje samog procesa. Ako planovi nisu ispunjeni vršimo analizu razloga . Prvo proučavamo sopstvenu organizaciju. Planiranje ( sa svim pratećim potrebnim koracima ) 2. izbor loših merila tj pitanja predstavljaju jedan od najvećij problema u procesu benčmarkinga . njihovom 9 Page 8 A guide to benchmarking . prikupljamo podatke na osnovu kojih poređenja mogu biti sprovedena. pravljenje plana na osnovu kojeg ćemo sprovesti ceo postupak.2. Izvođenje . usvajanje merila na osnovu kojih će se donositi odgovarajući zaključci tj definisanje ciljeva. Prikupljanje podataka o sopstvenom poslovanju 1. Loša priprema tj neadekvatno prikupljeni podaci koje ćemo kasnije koristiti u procesu benčmarkinga.faza razvoja U ovoj fazi praktično organizujemo benčmark.1. Provera (analiza prikupljenih podataka) U fazi provere koju možemo nazvati i faza revizije .october 2007 .Philip H Meade . U fazi planiranja potrebno je uraditi sledeće:  Odabrati benčmarking temu  Odrediti benčmarking tim  Odrediti mere (merilo) koje će se koristiti za prikupljanje podataka  Odabrati benčmarking partnera  Usvojiti benčmark projekat 2. na koji način. vršimo analizu prikupljenih podataka . itd. Definisanje ciljeva 2 Analiza 2. Fazu izvođenja možemo podeliti na sledeće korake: 1. da li je problem sa definisanim planovima .3. U fazi planiranja potrebno je izvršiti više radnji kako bi prva faza bila uspešna i upravo su to podkoraci u fazi o kojima je bilo reči u predhodnom tekstu.

realizacijom ili je analiza podataka netačna. šta se i na koji način menja . prikazan je proces benčmarkinga koji sam objasnio u predhodnom tekstu a koji je opet u direktnoj vezi i objašnjen je i na slici 4. Vršimo konstatno snimanje tj praćenje stanja . Proces benčmarkinga Page . Ovde se radi o jednom kontinuioranom procesu koji u principu nikada ne treba da prestane. Težimo da maksimalno smanjimo razlike između stvarnog analiziranog i stvarnog stanja . Kao što je ranije rečeno sve ostale podele benčmarking procesa su više kozmetičke prirode i suštinski se mogu predstaviti u ova četiri koraka. 10 Slika 5. primenom preporuka iz pravilnika i procedura koje su urađene u predhodnom koraku. Glavni cilj ove faze jeste "Šta smo naučili" i kako ćemo to primenjivati u praksi. 4. Primena (akciona faza) U ovoj fazi primenjujemo identifikovana poboljšanja iz predhodne faze. kao PDCA ciklus. Na slici 5. svako odstupanje beležimo kako bi opet imali ulazne podatke u fazi planiranja. U tom smislu izrađuju se odgovarajuća uputsva koja daju jasne smernice .

Neformalni benčmarking U fazi analize prikupljenih podataka . Kao kriterijumi su uzeti lokacija. Kod Neformalnog benčmarkinga situacija ista kao i kod formalnog . možemo sam proces benčmarkinga podeliti na neformalni i formalni benčmarking . povećanje profita i zarade.Menadžment Trendovi .Na slici 6 objašnjen je korak prve faze Planiranje a tiče se odabira benčmarking partnera.9 1. promena i Upoređivanje 3. koji bez obzira na broj faza sadrži određeni broj koraka. što se suštinski svodi na ranije datu podelu . Na slici su dati koraci oba tipa benčmarkinga.. Analiza jaza ili 11 Page 9 Sajfert. komercijalna sličnost itd. Slika 6 . Analiziranje 2. sakupljanje i analiza prikupljenih informacija i upotreba naučenog za poboljšanja . Formalni benčmarking obuhvata tri koraka i to su priprema za benčmarking . Odabir benčmarking partnera je bitna zato što nam u daljim fazama daje najtačnije podatke na osnovu kojih možemo vršiti poređenje sopstvenog poslovanja. Formalni benčmarking Slika 8 .Primer popisa potencijalnih benčmarking partnera (slika 6): Potencijalni partner Kriterijum Ponder A B C Lokacija 15 12 11 8 Potencijal učenja 20 18 14 18 Komercijalna sličnost 10 6 7 9 Stil menadžmenta 15 11 13 7 Organizaciona struktura 20 17 14 18 Profil zaposlenih 20 12 18 19 Ukupno 100 76 77 79 Kako bi što lakše shvatili proces benčmarkinga . Ta razlika u performansama naziva se jaz ili (gap) .Upotreba uvođenje stanja i naučenog za poboljšanja otkrivanje razlika poboljšanje Slika 7. Otkrivanje za Skupljanje i svojih šta drugi rade proizvoda benčmarkin analiza usluga i g prikupljenih procesa informacija 4. Đorđević . (strana 77-80) . Jasno je da proces benčmarkinga ima za cilj kontinuirano poboljšanje kvaliteta odnosno sveukupnih performansi . Na slici su dati primeri potencijalnih partnera kao i merila na osnovu kojih vršimo vrednovanje (bodovanje) određenih kriterijuma koji će nam u sumi dati najpovoljnijeg partnera. potencijal učenja. Podsticanje 3. Bešić . jasno je da će doći do razlike u performansama našeg i izabranog parntera . 1. Priprema 2.

analizom prikupljenih podataka i primenom najbolje prakse težimo ka ostvarenju podizanja sveukupnih performansi i dostizanje željenog nivoa  Strateški ciljevi . dat je primer procesa benčmarkinga sa identifikovanim jazom tj razlikom u performansama. To možemo uraditi definisanjem ciljeva i to: 10  Kratkoročnih ciljeva .Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize . Slika 10 -Prevazilaženje jaza 12 Page 10 Dr Đorđe Kaličanin . Proces prevazilaženja jaza definisanjem ciljeva i dostizanje željenih performansi dat je na slici 10. identifikacija gapova je ključna u daljem procesu benčmarkinga jer nam upravo ona pokazuje u kom delu imamo razlike u poslovanju i daju nam neophodnu informaciju šta je potrebno promeniti . izvršiti analizu uzroka i posledica. i identifikovati najbolju praksu za prevazilaženje . strana 34. Na slici 9. Slika 9 Pregled procesa benčmarkinga Cilj procesa benčmarkinga jeste da prevaziđemo detektovani jaz .ispravljanje uočenih razlika u procesu samocenjivanja  Delimičnih ciljeva .43 .Benčmarking .primena najbolje prakse koja je iznad nivoa partnera. prevazilaženje performansi benčmarkovanog partnera i želja da se postane lider na tržištu.

 Analiza potencijala Analiza potencijala opisuje strukturne specifičnosti i daje informaciju o sposobnostima zaposlenih .opportunities (mogućnosti) .W. objektivnost.strengths (snaga) . od same obrade materijala. Analiza potencijala može biti iskorišćena kao procena svog potencijala za odrđeni proizvod na tržištu.pretnja. sposobnosti tj potencijalu organizacije (produktivnost. Swot analiza ocenjuje ova četiri elementa nekog poduhvata. prikupljanja podataka . pa do odlaganja i reciklaže.Metode benčmarkinga Postoji mnogo poznatih metoda benčmarkinga i svaka od njih ima drugačiji analitički fokus . Pouzdanost dokazuje da će rezultati analize potencijala biti isti i posle više ponavljanja tj da daju iste rezultate . ako nije mora se definisati novi i ponovo ići u analizu. korišćenja.slabost . ( poznata i kao od kolevke pa do groba analiza) je procena uticaja proizvoda na okolinu tokom svih faza njegovog života. položaj na tržištu) i kasnije upoređuje sa drugim kompanijama na tržištu. već da realno sagledamo celokupnu situaciju . (W). 13 11 Peter Kairies: So analysieren Sie Ihre Konkurrenz. O. Punovažnost treba da dokaže validnost analize potencijala i pogodnost primene iste u ispitivanju budućih proizvoda. konkuretnost.weaknesses (slabost).threats(pretnja). i na kraju (T). definišemo elemente koji mogu izazovu probleme u sprovođenju projekta tj posla.mogućnosti. analize itd. (O). distribucije.snage mi identifikujemo koja je to karakteristika koja poslovanju daje prednost u odnosu na konkurenciju . definišemo okolnosti koji posao. odnosno bazira se na drugačijim prikazima rezultata benčmarkinga. Objektivnost treba da osigura da rezultati analite potencijala ne smeju biti pod ličnim uticajem tj željom da se pokažemo u najboljem svetlu . proizvod mogu da unaprede odnosno definišemo elemente koje možemo okrenuti u svoju korist. definišemo karakteristike koje su u inferiornom položaju u odnosu na konkurenciju . 3-8169-1977-4 Page .  Analiza životnog ciklusa Analiza životnog ciklusa . procesa. Renningen 2001. V . Osnovne karakteristike analize potencijala jesu punovažnost. expert Verlag.T. U analizi (S).  SWOT analiza Skraćenica od engleskih reči (S . usluga  Analiza udela prihoda  Analiza troškova razvoja  Analiza margine doprinosa / portfolio razvoja cena  Portfolio privlačnosti Objasniću neke od navedenih metoda koje su bitne za shvatanje metoda benčmarkinga.LCA. proizvodnje procesa. pouzdanost. Neki od najčešće primenjivanih metoda benčmarkinga su:11  uporedne tabele  SWOT analiza  Analiza potencijala  Analiza životnog ciklusa  Analiza udela na tržištu  Analiza tehnologija/ snaga resursa  Analiza cena proizvoda . popravke i održavanja . U SWOT analizi prvo je potrbno proveriti da li je cilj dostižan .

Zadovoljstvo kupaca sa uslugom avio Page kompanija .mobilni telefoni . Grupni benčmarking 4. Na slici 11 dat je primer zadovoljstva korisnika različitim avio kompanijama 120 100 80 60 Avio kompanija 1 40 Avio kompanija 2 Avio kompanija 3 20 0 14 Cena Udobnost Tačnost prevoza poletanja Slika 11 . cena prevoza itd. Javni benčmarking 2. Probni benčmarking 7. Pokazatelji koji se koriste uglavnom se svode na merenje zadovoljstva kupaca nekim proizvodom ili uslugom. Neki časpopisi au novije vreme i internet sajtovi često organizuju ankete o zadovoljstvu nekom uslugom ili proizvodom i na taj način prikupljaju podatke koji se kasnije analiziraju u procesu benčmarkinga . na primer kada pitamo korisnika mobilnih telefona nekog operatera on će nam u većini slučajeva govoriti o tarifama koje plaća . digitalne kamere itd. usluga .U literaturi se može pročitati da je zamka prihvatiti jednu podelu metoda benčmarkinga i bazirati istraživanje na toj činjenici i da je poželjno uvek u razmatranje uzeti referentne studije koje u obzir uzimaju širu sliku i napraviti neku vrstu mešovite podele. Benčmarking na bazi poslovne izvrsnosti Za svaku od navedenih metoda potrebno je definisati :  koncept  primeri  učesnike  kontrola  rizici  potencijal za učenje  trajanje  upotrebljivost 1.  Primeri Najbolji primer ove metode benčmarkinga može se videti u komentarima korisnika ili ljudi koji imaju određeni hobi na proizvode kao što su automobili . Benčmarking baze podataka 5. analizira ih i izveštava. Javni benčmarking  Koncept Učesnik u benčmark procesu (benčmarker) podatke prikuplja iz javno dostupnih izvora tj izveštaja. Recimo u nekom časopisu se podeli anketa o zadovoljstvu korisnika avio prevoza neke kompanije gde se kao parametri koriste . Oni daju nezavisne i često objektivne recenzije o tim proizvoda. Jedan na jedan ( one to one) benčmarking 3. udobnost . tačnost. Istraživački benčmarking 6. lakše nađemo prihvatljivo rešenje. Takva podela metoda benčmarkinga omogućava njegovu lakšu primenu i izbegava proizvoljnost omogućavajući nam da shodno našim interesovanjima . Prikupljeni podaci se analiziraju i upoređuju sa konkurentima. o pokrivenosti mreže itd. Ovde želim da istaknem još jednu podelu metoda benčmarkinga koje je bazirano na sedam kategorija: 1.

 Primeri Karakterističan je primer koji se u literaturi naziva "Formula 1".  Upotrebljivost Glavna karakteristika upotrebljivosti jeste pružanje informacija javnosti u cilju pomoći u donošenju odluka o izboru nekog proizvoda ili usluge koje bi mogli da koriste. koje često nazivamo inicijator i meta. Jedan na jedan benčmarking (one to one)  Koncept Ovaj tip benčmarkinga podrazumeva pronalaženje organizacija koje su lideri u pojedinim aspektima posla . Tokom posete uočili su da njihov pristup minimizaciji troškova u podešavanju mašina nije dobar jer je rezultirao dužim zadržavanjem i većim praznim hodom. Organizuje se poseta tim organizacijama. setovanje vešanja. točenje goriva. Rezultati se mogu koristiti i u marketinške svrhe. Ovaj tip benčmarkinga razvio je Xerox 1970-ih godina. klasifikovati i analizirati pa do nekoliko meseci kada je potrebno sprovesti određene testove ili studiju . i primena prilagođenih rešenja. Naime jedan proizvođač čipsa u Americi nije bio zadovoljan vremenom koje je radnicima potrebno da izvrše neophodne promene na proizvodnim linijama prilikom promene u proizvodnji različitih artikala.  Kontrola Sve aspekte procesa kontroliše obično benčmarker.  Učesnici Kao što i samo ime govori jedan na jedan u ovoj vrsti benčmarkinga imamo dva učesnika ili dve organizacije. Praksa je da onaj ko inicira posetu ima obavezu 15 da posetu i uzvrati meti . 2. i tako će povećan trošak angažovanja majstora na podešavanju mašina biti na kraju manji od gubitka zbog zastoja tj praznih hodova. vrši se analiza i studiranje poslovanja. Jedan od radnika koji je voleo da gleda trke Formule 1 primetio je kako tehničari brzo i efikasno za vreme boravljenja bolida u pitu vrše promenu pneumatika. Primećeno je da je vreme koje radnici utroše isuviše dugo i da se pojavljuje prazan hod koji onemogućava kontinuiranu proizvodnju .  Kontrola Kontrolu obavljaju dva učesnika . učesnici u studiji koji često i ne razumeju pitanja u studiji ili koji nikada nisu koristili neke usluge ali će ipak dati odgovore . kada podaci u javnom domenu već postoje samo ih treba izdvojiti . Učesnici često nisu svesni da su deo studije o zadovoljstvu dok se ne objave rezultati . koje informacije će razmenjivati .  Rizici Rizici koji se javljaju u javnom benčmarkingu su organizacija izvođenja studije . kako bi razmena informacija bila obostrana.  Trajanje Trajanje je od nekoliko dana.  Potencijal učenja Potencijal učenja je obično nizak . međutim ponekad neke informacije mogu biti korisne kao vodilja ili dobra polazna tačka za poboljšanje . tj kako efikasno u rekordno kratkom roku vrše više komplikovanih radnji . Shvatili su da je potrebno pažljivim planiranjem angažovati veći broj majstora koji će za kraće vreme podesiti mašine. Predložio je svom šefu da ode u posetu jednom timu koji se takmičio u Formuli 1 kako bi naučio kako su oni postali tako brzi i efikasni . Page .  Učesnici Izbor učesnika kontrolisan je od strane benčmarkera i učesnici ne mogu imati uticaja na činjenicu ko će sve uticati u procesu. Oni dogovaraju sve spekte u sprovođenju studije kao što su vreme posete. tj greške koje u procesu čini benčmarker.

 Kontrola Kotrolu nad procesom podjednako preuzimaju učesnici u poseti međutim nekada je kaše kontrolu nad procesom delegirati pojedincu .  Trajanje Trajanje je relativno kratko . Organizovana je poseta lideru u preradi konkretnih biljaka od strane vlasnika zajedničke firme . a to nastaje zbog neposvećenosti poslu . Treba težiti da u organizovanju i planiranju poseta privučemo što veći broj učesnika jer tada studija dobija na kvalitetu u suprotnom ona posta slična jedan na jedan studiji . Cilj je da se identifikuje nivo učinka svakog od učesnika . Međutim ako se u studiji vrši poređenje procesa opreme i drugih . Neki od vlasnika u preduzeći imali su postrojenja za preradu drugih vrsta biljaka po svetu i nisu bili efikasnošću u zajedničkom poduhvatu.  Učesnici Učesnika u ovom vrstu benčamrkinga je mnogo . počev od izbora članova delegacija. Finansijski rizik u izradi studije je relativno nizak  Potencijal učenja Potencijal učenja je veoma visok.  Primeri Primera za ovaj vid benčmarkinga je dosta. Često u poseti organizaciji ide samo jedan učesnik pa informacije koje benčmarker prenosi rukovodstvu mogu biti nepotpune. Razlog pronalizimo u tome što se nekada benčmarker plaši da prenese pravu informaciju zbog saznanja koliko je spopstveno poslovanje loše u poređenju sa drugim . 3.  Rizici Rizici u ovoj vrsti studija su veoma niski jer učesnici imaju potpunu kontrolu svih aspekata studije . Troškovi mogu biti visoki u zavisnosti od toga kako je studija isplanirana i da li su osigurani ciljevi koje želimo postići . subjektivne ili nekada i netačne. Ako je cilj studije samo razmena 16 prikupljenih podataka o poslovanju bez analize onda je potencijal učenja veoma nizak ali je Page studija tada dosta jeftina. Često se kao problem javlja i nekompatibilnost u sličnosti proizvodnih procesa. kako bi se maksimalno iskoristio potencijal upoređivanja podataka i informacija i uočile razlike u poslovanju i poboljšalo poslovanje. jer se organizuju grupne posete koje podrazumevaju veliki broj učesnika.  Rizici Postoje jedinstveni rizici u ovoj vrsti benčmarkinga. Grupni benčmarking  Koncept Grupni benčmarking ime je dobio po tome što veliki broj ili grupa posećuje organizaciju u cilju analize poslovanja. Drugi razlog je taj što kod ponovljenih poseta benčmarker zna da nije došlo do strukturnih promena i poboljšanja na osnovu prve posete.  Potencijal učenja Potencijal učenja zavisi od toga kako se studija vodi. Posete se obično završe u roku u jednog dana. uočeni su nedostatci tj gapovi ili jazovi u proizvodnom procesu . porediti prakse . usvojene su mere za poboljšanja. internim otporom među zaposlenim prema promenama. procesa koji će se porediti . Posmatrati se mogu podaci . da se identifikuju gapovi ili jaz u poslovanju i da se identifikuju razlike u radnoj praksi .  Upotrebljivost Jedan na jedan studije su najupotrebljivije kada pokretač ili inicijator zna šta želi da nauči i od koga želi da nauči . Kao jedan od njih navodi se primer postrojenja za preradu u zajedničkom vlasništvu . Prilikom poseta one se pažljivo planiraju . da se zasna da li one dovode do razlike u performansama i da preporuči pravce delovanja za svakog od učesnika u cilju poboljšanja sveukupnog poslovanja. To se radi u slučaju da se učesnici slažu sa osnovnim ciljevima . preko sistema merila koje će se primenjivati .

Kada neka organizacija uđe u proces benčmarka njihovi podaci o poslovanju tj performansama se dodaju u bazu podataka te se upoređuju sa drugim učesnicima. Obično može da traje od nekoliko nedelja do nekoliko sedmica.aspekata a sve u cilju postizanja vrhunskih performansi . radi se o skupim studijama . Međutim u ovom slučaju benčmarker . Nerealno je očekivati da će benčmarker oktriti broj učesnika u bazi podataka. Ovo zahteva dublje razumevanje komercijalnih .  Trajanje Dužina trajanja ove studije zavisi od broja učesnika i dubine istraživanja. maksimalno nedelju dana. Page . učesnici imaju mala gotovo nikakva prava nad podacima koje daju. Upotrebljivost ovakve vrtse studija može se posmatrazi i na globalnom nivou jer doprinosi sveobuhvatnom podizanju performansi u proizvodnji . onda je potencijal učenja veliki jer možemo verovati u validnost dobijenih rezultata i preporuka. ne dobijamo preporuke već samo brojeve i komparativne tabele pa je potencijal učenja ovde veoma nizak .  Kontrola Potpunu kontrolu ima benčmarker .  Primeri Postoje mnogi primeri on line benčmarkinga na internetu . Posebno su sumnive on line studije . odnosno vlasnik kompanije baze podataka.  Trajanje Trajanje ove studije je veoma brzo . ponudiće reference koje ukazuju na ozbiljnost sporevednih studija. Podaci se unose on line i vrši se direktno poređenje sa željenim učesnikom ili liderom na tržištu . Kod on line benčmarkinga . veruje se da onaj ko naručuje studiju zna da postoje velike razlike u poslovanju i performansama i da će imati koristi od studije. Korisnik preuzima odgovornost i mora da veruje da će njegovi podaci da se uporede sa sličnim poslovanjima tj po istim definicijama. mada je činjenica da veći broj učesnika daje realnije informacije o poređenim performansama.  Rizici Rizici ove vrste studije leže u korisniku tj u tačnosti datih podataka. Renomirani benčmarker će pokušati da dokaže strukturu svoje baze podataka. obično nezavisni konsultant ima urađenu bazu podataka performansi raznih preduzeća. Često ova studija prati studiju jedan na jedan . U nekim slučajevima se i benčmarker može uključiti u prikupljanje podataka kako bi dao što validiniju informaciju. 4. U područjima gde se radi o komercijalno osetljivim podacima mora se angažovati i nezavisni konsultant.  Upotrebljivost Grupni benčmarking je naročito upotrebljiv kada manja grupa učesnika želi da uporedi razlike u performansama na operativnom nivou . Može ih biti nekoliko do nekoliko stotina. tada potencijal učenja može biti vrlo visok što povećava i cenu studije. Benčmarking baze podataka  Koncept Koncept je upoređivanje performansi jedne grupe u odnosu na drugu .  Učesnici Broj učesnika je ovde relativna kategorija. Ako konsultant aktivno učestvuje u prikupljanju i proveri podataka . Obično se rezultati benčmarking studije koriste samo jednom . pravnih poslova i analiza tih podataka neće biti laka .  Potencijal učenja Potencijal učenja varira i zavisi od toga kako se studija sprovodi.  Upotrebljivost Upotrebljivost ove studije je veoma visoka ali zavisi od konsultanta i kvaliteta njegove baze 17 podataka. inženjerskih .

zato je kupce potrebno pitati za što više stvari o proizvodu . 18  Kontrola Page Sve aspekte procesa kontroliše organizacija koja pokreće studiju.  Potencijal učenja Potencijal učenja je ograničen na izlazne parametre procesa a ne na sam proces . uslugom kabinskog osoblja. Jedini problem može se javiti u tumačenju rezultat radi projektovanja poboljšanja . 6. telefona. Mnoge organizacije tj firme redovno sprovode probni benčmarking kako bi pratile konkurenciju . Jedan od načina da se utvrdi percepcija kupaca jeste anketa. Istraživački benčmarking  Koncept Na globalnom nivou na tržištu široke potrošnje i usluga . kako bi privukli korisnike ili potencijalne kupce. takođe se korisnici pozivaju telefonom. Neke firme rezultate probnog benčmarkinga plasiraju u obliku reklame u smislu 20% brže ili 30% više . pozivanjem telefonom. pismom itd.  Rizici Rizici u ovoj studiji su potencijalno veoma niski .  Trajanje Studija može trajati i po nekoliko meseci zavisno od potreba jer se uključuje potencijalno veliki broj učesnika. to se može sprovesti putem direktnog anketiranja . Probni benčmarking  Koncept Koncept probnog benčmarkinga sprovodi organizacija i obično učesnici u procesu neće ni biti svesni da učestvuju tj da su poređeni . ili brže itd. broj varira od ozbiljnosti i planiranja studije. e mail-a . . Probni benčmarking može da sprovodi konsultantska firma tako da učesnik u procesu i ne zna da će informacije koje daje biti iskorišćene od strane druge kompanije za poređenje.5. tj doživljaj kvaliteta .  Primeri Primeri probnog benčmarkinga mogu biti provera zadovoljstva korisnika prevozom nekom avio kompanijom u smislu udobnosti. Benčmarker može zahtevati da se anketira ciljana grupa određene životne starosti .  Primeri Skoro svako od nas je bio upitan na ulici šta misli o nekom proizvodu koliko ga često koristi i da li zna šta je novo na tržištu . Kao rezultat studije imamo informacije o eventualnim poboljšanjima koja se sakupljaju preko želja kupaca njihovih navika u korišćenju proizvoda kao i manama nekog proizvoda . gde imamo obilje kvalitenih proizvoda .  Učesnici Slučajan izbor učesnika na ulici . Nekada je bez obzira na kvalitet percepcija kupca ključni faktor u izboru tj kupovini proizvoda. Organizacija želi da spozna repere na tržištu usluga ili proizvoda kako bi mogla da proveri svoju poziciju odnosno da izmeri performanse.  Upotrebljivost Upotrebljivost ove vrste studija se ogleda u praćenje percepcije kupaca i spoznali konkurentske performanse .  Kontrola Sve aspekte procesa kontroliše obično organizator ili firma koja vrši anketiranje.  Učesnici Organizacija koja sprovodi probni benčmarking bira sama reper na tržištu i ispituje ga u odnosu na svoju direktnu konkurenciju. istraživanje šta i kako žele kupci . hranom koja se poslužuje. parametar koji je važan za kupca jeste percepcija proizvoda . hoteli ostavljaju u sobama upitike na koje gosti odgovaraju .

proizvode. tržišno učešće. ) Uobičajena merila kod kupaca u procesu benčmarkinga jesu procenat zadržanih kupaca. bezbedno . Organizacija identifikuje oblast u kojoj lošije posluje od konkurenata ali ima malo informacija kako da to i poboljša. izjava o misiji i viziji preduzeća koje benčmarkujemo ( na primer u avio kompaniji prevoz putnika.  Rizici Postoje veoma mali rizici u ovoj studiji. Benčmarking na bazi poslovne izvrsnosti Koncept ove studije je da obezbedi mehanizam za poređenje performansi bilo koje grupe organizacija ocenjujući svaku od njih u odnosu na svetski standard. strana 19-44 . poslovnog procesa itd. analizom potrošačkih potreba. Zato je neophodno je da se na samom početku procesa benčmarkinga ustanovi skup merila uključujući i njihove precizne definicije Na primer. Do rešenja možemo doći analizom postojećih merila koja su već korišćena u sličnim benčmarking procesima.12 VI . da uoči potencijal učesnika u studijama za dalje studije benčmarkinga. izradom usklađenih lista itd. Postavlja se pitanje kako pravilno identifikovati merila u različitim benčmarking procesima. ako se u procesu benčmarkinga vrši poređenje precizne isporuke. Naime poznato je da možemo benčmarkovati procese. performanse .  Trajanje Trajanje je od nekoliko sati . analizom uzroka i posledica. 7.  Potencijal učenja Potencijal učenja je kao i u predhodnom slučaju ograničen jer se mere izlazni parametri procesa a ne sam proces. Merila su bitan segment benčmarkinga jer nam daju osnove za upoređivanja odnosno kompariranja različitih karakteristika jednog preduzeća. analizom opsega i ciljeva studija. broj žalbi potrošača .The Benchmarking Book: A How-to-Guide to Best Practice for Managers and Practitioners . 2009 . Da li je to kašnjenje od 2 sata. tako da se razumno postavlja pitanje koje merilo primeniti u datom procesu . 19 Page 12 Tim Stapenhurst. do nekoliko godina zavisno od toga šta se poredi tj testira. usluge . brzo i uz minimum troškova).  Upotrebljivost Organizacija može da ima koristi od ovakve vrste studija u segmentima praćenja performansi konkuranata i identifikovanju potencijalnih poboljšanja. U procesu benčmarkinga kriterijumi koje smo razvili koriste se za unapređenje merila i pronalaženje područja najvećeg odsupanja.Značaj merila u benčmarkingu Merila su najvažniji aspekt benčmarking studije – ona su osnova analize i preporuka za unapređenje performansi. Postoje razne vrste standarda koji se koriste u ovoj studiji . neophodno je definisati šta znači “zakasnela isporuka”. kašnjenje od 2 dana ili kašnjenje od neliko dana (sedmica) koje nije dovelo u pitanje kontinuitet u procesu proizvodnje. Merila nam daju okvir u kojem poredimo različite karakteristike bez straha da ćemo napraviti grešku koja će bitno uticati na rezultat benčmarkinga.

Taxes.(mil €) Likvidnost Cash Flow .Earnings Before Interest.prostor ili interval . procesa.predstavlja odnos tržišnog učešća Tržišno učešće konkretnog preduzeća i tržišnog učešća drugog najvećeg konkurenta (n1/n2) = R Lojalnost Retenciona stopa ili stopa zadržavanja (%) Automatizacija Procenat automatizovanih procesa (%) EBITDA . U pogledu korisnika razlikujemo dva tipa :  Menadžeri  Izvršioci Svrha izveštaja u benčmarkingu jeste sledeća:  Informisanje korisnika o relativnim performansama  Identifikovanje gepova ( GAP. Depreciation and Amortization Profitabilnost Dobit bez kamata . tj analiza jaza između trenutnih i benčmarkovanih performansi)  Pokretač unapređenja na osnovu analiziranih podataka  Obezbeđuje zaključke na osnovu kojih se postavljaju nove teorije Benčamriking izveštaj po stukturi treba da sadrži sledeće sekcije:  Uvod u studiju  Osnovni podaci o učesnicima u projektu  Dodatna analiza  Podržavajući dokumenti  Dodatne informacije o projetku Primeri izveštaja u benčmarkingu dati su na slikama u nastavku teskta : 20 Page .(mil €) VII .Izveštaji u benčmarkingu Izveštaji u benčmarkingu imaju za cilj da informišu korisnika o relativnim performansama . i pruži sve neophodne informacije na osnovu kojih možemo preduzeti mere poboljšanja kompanije.protok novca .Primer avio kompanije gde primenjujemo različita merila za benčmarking performansi : Šta se meri/prati Merilo /Kako se prati ostvarenje ciljeva Relativno tržišno učešće . pauza u kontinuitetu . poreza i amortizacije EBITDA.pokazatelj finanijskog zdravlja kompanije . usluga proizvoda itd.

itd) . Primer izveštaja finansijskih perfromansi preduzeća 21 Page . rešavanja problema. Radar dijagram (poređenje performansi dva radnika u preduzeću u pogledu tehničkog znanja. Primer dijagrama benčmarkinga procesa rezervacije hotela u Velikoj Britaniji 3. komunikacijske veštine.1. tačnosti . 2.

Mogu se kombinovati kako bi na najpregledniji način dali pravu sliku o stanju benčamarkovanog procesa.13 22 13 Tim Stapenhurst. raznorodni i mogu dati obilje informacija korisniku . i najbrže dati odgovore na pitanja o poboljšanjima koja je potrebno preduzeti .The Benchmarking Book: A How-to-Guide to Best Practice for Managers and Practitioners . 2009 . strana 19-44 Page . preduzeća proizvoda .Izveštaji benčmarkinga mogu biti različiti . Po tipu mogu biti grafički . numerički . tabelarni.

U nekim slučajevima izvor primera dobre prakse je teško dostupan ili nema spremnosti za partnersku saradnju pa je sami mtim gotovo nemoguće sprovesti kvalitetan benčmarking proces.Zaključak Benčmarking je pre svega postupak. Koju vrstu ili metod benčmarkinga ćemo koristiti zavisi pre svega od predmeta. poređenje sa najboljima. merenje i poboljšanje . ciljeva irezultata koje treba ostvariti . povećan profit . VIII . vremena i finasijskih sredstava koje nam stoje na raspolaganju . To je jedini siguran način za kontinualan uspeh i opstajanje na izbirljivom tržištu . često se za donešenje odluka o kupovini koriste nekada nelogične činjenice. Kupci postaju sve izbirljiviji tj iskusniji . To je najbrži put da značajnog unapređenja. U globalnom poslovanju na tržištu potrebno je održati korak sa konkurencijom . uvođenje novih proizvoda . dostupni su im gotovo svi podaci o proizvodima . što vremenom postaje sve teže jer se u utakmicu uključuju novi igrači sa jeftinom radnom snagom i podjednako kvalitetnim proizvodima. zapošljavanje novih radnika. Zato su firme primorane da vrše razna istraživanja i poređenja kako bi izvukle maksimalan broj korisnih informacija o navikama i potrebama kupaca. Proces stalnog učenja i stalnog napredovanja je klučan za uspeh i upravo proces benčmarkinga nam to i omogućava jer nam daje informacije o tome šta i koliko treba da učimo . kao i o eventualnim poboljšanjima i novinama koje moraju da primene u procesu proizvodnje kako bi opstali na tržištu ili zadržali lidersku poziciju. zato benčmarking u potpunosti ispunjava svoju funkciju . 23 Page . šta da menjamo . Uspešnost . Benčmarking teži da idemo ka stalnom unapređenju kvaliteta u svakom aspektu rada preduzeća i organizacija. širenje proizvodnih kapaciteta je nemoguće sprovesti bez kvalitetno urađene i isplanirane studije benčmarkinga. proizvodnje itd. veća zarada. gde smo a gde nismo dobri u obavljanju posla. On je veoma efikasan alat za poboljšanja sveukupnih performansi preduzeća u analizi poslovanja.

Benčmarking . H.Y. Harrington J.1996 Tim Stapenhurst.2006 2. 3-8169- 3 1977-4 Internet stranice 1 Američki centar za produktivnost i kvalitet (APQC) 24 Page .The Benchmarking Book: A How-to-Guide to Best Practice for Managers 4.Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize .. Bešić . expert Verlag. IX . McGraw .Benčmarking 2 Peter Kairies: So analysieren Sie Ihre Konkurrenz. Đorđević .Philip H Meade .S. & 3.october 2007 1 Menadžment trendovi -Sajfert. .Literatura Knjige A guide to benchmarking . 1 Dr Đorđe Kaličanin .Milorad Janković . High Performance Benchmarking: 20 Steps to Success. Renningen 2001. and Practitioners . -Hill.Harrington. 2009 Članci Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2009 .